close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сидоренко В. К., керівник творчого колективу; член-кореспондент НАПН
України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики
навчання Національного університету біоресурсів і природокористування
України; Мельник О. В., Морін О. Л., Савка Л. В., Пархоменко О.
М.,Павич Н.М., Боровик Д.В., Мельник Л. Д., Лещук Р. М., Кульчицька
Т.І., Гасин М. В.,
Освітня галузь “ Технології ”
“ Трудове навчання ”
“ Інформаційнокомунікативна грамотність ”
Мета “ Трудового навчання ” формування і розвиток в межах вікових
можливостей предметно-перетворювальної
компетентності учнів, яка дає можливість їм
самостійно
вирішувати
практичні та побутові задачі.
предметно-
Завдання
 формування
в межах вікових можливостей узагальнених
способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з
дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного
використання матеріалів;
 розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти,
вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з
ручних технік обробки матеріалів;
 набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової
практичної діяльності, алгоритмів і способів предметнопрактичних дій ручними техніками для оволодіння в основній
школи основами технологій;
 виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта
предметно-перетворювальної
діяльності,
шанобливого
ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій
українського народу та інших народів світу.
Змістові лінії
ручні техніки обробки матеріалів;
 технічна творчість;
декоративно-ужиткове мистецтво;
 самообслуговування.
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за
темами програмового матеріалу
1 клас
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Кількість
годин
Зміст навчального матеріалу
Вступ
Папір. Види і властивості паперу
Рвання паперу
Різання паперу
Симетричні форми
Згинання і складання паперу
Аплікація з паперу
Робота з природними матеріалами
Прикраси з паперу
Робота з пластиліном
Самообслуговування
Комбіновані роботи
Екскурсії
Резерв
Всього
1
1
1
2
1
2
4
3
3
4
2
5
2
4
35
Принципи будови програми
 навчальний матеріал диференціюється за видами
діяльності
1 клас
 рвання, різання, згинання і складання паперу, аплікація з
паперу, прикраси з паперу;
 аплікація з природного матеріалу з використанням
клеєного способу з’єднання;
 виготовлення виробів з пластиліну на площині за зразком.
 відпрацьовування прийомів зав’язування шнурків на одязі
та взутті.
Принципи будови програми
 навчальний матеріал диференціюється за конструкційними
матеріалами, які ускладнюються в кожному класі залежно
від просторово-предметних характеристик
 виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за
шаблоном на площині з елементами творчості, об’ємні,
об’ємні з елементами творчості);
1 клас
 папір, пластилін, природні матеріали;
 виготовлення виробів за шаблоном на площині.
Принципи будови програми
 види
практичної
діяльності
диференціюються
впродовж навчального року залежно від календарних
свят (держаних і релігійних), регіональних традицій і
звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через
добір об’єктів праці з врахуванням вікових
особливостей учнів
1 клас
 індивідуальні, парні, групові, колективні аплікації до
свят (валентинки, ялинкові іграшки)
Принципи будови програми
 Окремі елементи загальних тем навчальної програми є
наскрізними:
 організація робочого місця на уроці;
 безпека життя;
 користування інструментами та матеріалами;
 бережливе та економне ставлення до використання
матеріалів;
 самообслуговування.
Принципи будови програми
 Теми уроків з розділів “ Декоративно-ужиткове
мистецтво ”, “ Конструювання з використанням
ігрових наборів і конструкторів та (або) їх
електронних версій ” зазвичай обирається вчителем
самостійно залежно від регіональної специфіки та
матеріально - технічної бази школи з кількості годин
відведених на резерв (4 години).
Принципи будови програми
 Екскурсії
1 клас
Екскурсія до шкільної майстерні;
 Екскурсія
до
кабінету
обслуговуючої
праці.
Ознайомлення з загальними правилами безпеки життя,
обладнанням, організацією праці учнів, готовими
виробами. Обговорення результатів екскурсії.
Принципи будови програми
 Теми бесід
1 клас
 “ Бджілка мала, та й та працює ”,
 “ Землю сонце прикрашає, а людину – праця ”,
“ Праця годує, а лінь – марнує ”,
“ Цінуймо працю інших ”,
“ Праця та професія в житті людини ”,
 “ Кращий мамин помічник ”.
Дякуємо за увагу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа