close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Виміри простору. Довжина та одиниці
довжини. Площа та одиниці площі.
Об’єм та одиниці об’єму
Лабораторна робота № 4.
"Вимірювання лінійних розмірів тіл і
площі поверхні"
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Питання для повторення:
1. Наведіть приклади об’єктів мікросвіту;
мегасвіту.
2. Чи існує різка межа між макросвітом та
мегасвітом?
3. Які відомі вам прилади використовують для
вимірювань простору? Часу?
4. Спортсмени один за одним долають одну й ту
саму дистанцію. Як можна порівняти витрачений
час, якщо немає секундоміра або годинника?
Правильні відповіді
1
2
3
4
5
6
варіант 1
г
в
г
б
28 800 с, 1 500 с,
259 200 с
15 360 с,1/5
доби,
9 год, 800 хв
варіант 2
г
а
б
в
21 600 с, 2 100 с,
21 000 с,400 хв,
345 600 с
11 год, 1/2 доби
Таблиця фізичних величин
Прилад
Назва
Позначення
Одиниці
для
вимірювання
Площа
S
м2
Палетка
Для одиниць площі:
1 м2= (10 дм)2= 100 дм2.
1 м2= (100 см)2= 10 000 см2.
1 м2= (1 000 мм)2= 1 000 000 мм2.
1 км2= (1 000 м)2= 1 000 000 м2.
Для одиниць об’єму:
1 м3= (10 дм)3= 1 000 дм3= 1 000 л.
1 м3= (100 см)3= 1 000 000 см3.
1 м3= (1 000 мм)3= 1 000 000 000 мм3.
1 км3= (1 000 м)3= 1 000 000 000 м3.
Домашнє завдання
Прочитати матеріал за підручником;
вивчити за конспектом; задачі 2.24,
2.26; додатково для бажаючих 2.46,
2.47.
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор
уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2010
Джерела:
1. Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова
М. О. — Х.: Вид. група. «Основа», 2007.— 144 с.
2. Уроки фізики в питаннях і завданнях. 7 клас /
Мовчан А. О. — Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 144 с.
— (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 8 (56)).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа