close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Портфоліо
як спосіб представлення
індивідуальних досягнень
педагогічного працівника.
Портфоліо (від італ.portfolio –
портфель, папка для
документів) – набір документів,
зразків, фотографій тощо, які
дають уявлення або
підтверджують можливості
спеціаліста, його досвід в
обраному напрямі.
Портфоліо педагогічного
працівника – це колекція його
методичних розробок за
певний час, оформлена у
довільній формі.
Портфоліо можна подавати як
в паперовому, так і в
електронному вигляді.
ПОРТФОЛІО ДОСЯГНЕНЬ
МІСТИТЬ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ УСПІХИ
ОСОБИ АБО УСТАНОВИ.
ПОРТФОЛІО ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ
НЕОБХІДНЕ ПРИ ЗМІНІ МІСЦЯ
РОБОТИ, СПІВБЕСІДІ
З НОВИМ РОБОТОДАВЦЕМ.
ВИДИ
ПОРТФОЛІО
ПОРТФОЛІО ТЕМАТИЧНЕ
РОЗКРИВАЄ ДОСЯГНЕННЯ
У ПЕВНІЙ ГАЛУЗІ.
ПОРТФОЛІО КОМПЛЕКСНЕ
ПОЄДНУЄ ПОРТФОЛІО
ДОСЯГНЕНЬ, ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ
І ТЕМАТИЧНЕ.
Функції портфоліо:
Систематизовано відображає педегогічний досвід;
Чітко визначає напрями самоосвіти;
Дає змогу об’єктивно оцінювати професійні уміння
педагогічного працівника, планувати подальшу
роботу;
Може позитивно вплинути на результати атестації,
сприяти отриманню більш високої категорії;
Сприяє обміну розробками та ідеями між колегами;
Може стати основою для участі у конкурсах.
Структура портфоліо
- портфель документів або загальні відомості
про себе;
- науково-методична робота або загальна
характеристика педагогічного досвіду;
- позаурочна діяльність;
- портфель відгуків та досягнень;
- плани на майбутнє або план самоосвіти щодо
опанування певних методик, комп’ютерних
програм тощо.
Розділи електронногого
портфоліо
педагогічного
працівника.
1.Портфель документів
Прізвище, ім’я, по-батькові;
Рік народження;
Місце роботи;
Стаж роботи;стаж роботи на даній посаді;
Освіта;
Категорія;
Курси підвищення кваліфікації (за останні 5
років, з копією посвідчення)
Нагороди.
2.Науково-методична робота
Участь у конкурсах (назва конкурсу, диплом чи
сертифікат);
Участь у науково-практичних конференціях
(назва конференції, опис, текст виступу);
Виступи на педагогічних радах, засіданнях
ШМО (текст виступу);
Перелік відкритих уроків, заходів (тема, дата,
конспект);
Результати участі у професійних конкурсах
(назва конкурсу,результат, дата, документ);
Публікації. (назва, дата, видання)
3.Позаурочна діяльність
Участь вихованців у Всеукраїнських олімпіадах
з базових дисциплін (рік, результат);
Участь вихованців у міжнародних та
Всеукраїнських конкурсах та акціях (рік,
результат);
Позакласна робота (назва гуртка, секції,
факультативу);
Робота з батьками (матеріали виступів на
батьківських конференціях, ведення
батьківського Всеобучу).
4.Плани на майбутнє.
5. Фотоальбом.
Перевагами електронного
портфоліо є те, що його легко
створювати, редагувати,
зберігати, зручно переносити та
презентувати.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа