close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Біохімічне обґрунтування стратегії
метаболічної корекції онкогенезу
нанобіотехнологічними препаратами
in vitro/in vivo
б
a
в
Нанобіотехнологічні препарати
а – ліпосоми, б,в – наночастинки на основі Ag,
Au
скринінг цитотоксичності наночастинок щодо первинної
культури нормальних (лімфоцити, гепатоцити) та
злоякісно трансформованих клітин (клітини карциноми
Герена) в системі in vitro (МТТ, ЛДГ-витік, трипановий
синій);
встановлення молекулярних механізмів цитотоксичного
впливу на основі рівня, генерації АФК, окисної деструкції
ліпідів, білків (ПОЛ, ОМБ) та рівня пошкодження ядерної
ДНК (метод ДНК-комет);
визначення
параметрів
активності
ферментів
детоксикації генотоксичних факторів, енергетичного
обміну та антиоксидантного захисту.
модифікація вихідних наночастинок
речовинами
природного походження та створення селективних
систем доставки;
скринінг протипухлинної активності in vivo.
Протипухлинна резистентність
організму в умовах різної забезпеченості
вітаміном А
Мета – встановити біохімічні особливості росту
злоякісних новоутворень в умовах різної
забезпеченості вітаміном А.
 Завдання:
• встановити біохімічні особливості пухлинного
росту (карцинома Герена, карцинома Л’юїс) в
умовах
різного
екзогенного
надходження
вітаміну А та порушення його накопичення.
• виявити
порушення
вітамін-А
залежних
метаболічних шляхів в умовах пухлинного росту
Показано, що відновлення вітамінних А
ресурсів авітамінозного організму із
пухлиною дозозалежно модулює темпи
росту пухлини
100
+A/+A
-A/-A
-A/+A
-A/+AA
40
відсоток виживання, %
розмір пухлин, см3
50
30
20
10
80
60
40
+A/+A
-A/-A
-A/+A
-A/+AA
20
0
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
період
5
10
22 трансплантації, доба
після
Темпи росту карциноми Герена і
тривалість життя дослідних тварин в
умовах різної забезпеченості
вітаміном А
15
20
25
30
35
-А/-А
-А/+А
-А/+АА
70
розмір пухлин, см3
60
50
40
30
20
10
0
0 МО
30 МО
3000 МО
Залежність показників розміру пухлин та
кількістю вітаміну А в експериментальній дієті
Заплановано використання наявних ліній
геномодифікованих тварин з порушенням
накопичення
вітаміну
А
(LRAT-/-)
та
заблокованим рецептором ретиноєвої кислоти
(RARdn) для встановлення молекулярних
механізмів участі метаболітів вітаміну А в
процесах пухлинного росту
Дикий тип
LRAT-/-
O’Byrne et al. JBC 2005 280:35647-35657
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа