close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Херсонський професійний
ліцей харчової
промисловості
“Використання інноваційних методів
та прийомів під час вивчення нового
матеріалу на уроках предметів
загальноосвітнього циклу”
Знати свою науку вчителю, звичайно,
необхідно, але, крім цього, потрібно ще
володіти ключем до розуму і серця своїх
вихованців. І хто не володіє цим даром
природи, той повинен його шукати в сучасній
педагогіці й методиці.
К. Лейбніц
 На сьогодні науковцями і вчителями
накопичений багатий методичний матеріал, що
дозволяє ефективно побудувати навчальний
процес. Однак, не рідко прекрасні ідеї та
знахідки не знаходять відображення в
організації конкретного уроку.
Ця презентація – скарбничка. В ній ми
систематизували і узагальнили прийоми,
способи і форми організації діяльності вчителів
ХПЛХП, які, як свідчить практика, намагаються
побудувати цікавий та ефективний урок.
Мета презентації – розкрити
сутність інновацій в ХПЛХП,
зацікавити та заохотити
активних, творчо працюючих
вчителів до самостійного
опрацювання даного
матеріалу, до власних творчих
пошуків
Методи та прийоми під час вивчення
нового матеріалу













«Мікрофон»
«Філософський тренінг»
«Морський бій»
«Мозковий штурм»
«Займи позицію»
«Навчаючи – вчуся»
«Мозаїка»
«Робота в парах»
«Лабіринт»
«Хрестики-нулі»
«Ажурна пилка»
«Дерево знань»
«Дерево рішень»












«Акваріум»
метод «Прес»
«розкиданих думок»
«5 копійок»
«Знайди відповідність»
«Уточни послідовність»
“Складання
асоціативних схем”
«Кільця Ейлера»
«Учитель-учень»
«Впізнай маску»
«Знайди невідоме»
«Відтягнута розгадка»
“Філософський тренінг”
«Життя іде і все без коректур» Ліна Костенко.
Життя іде і все без коректур,
І час летить не стишує галопу,
Давно нема маркізи Помпадур,
І ми живем уже після потопу.









- Що таке життя?
- Як і чому воно іде?
- Що таке коректура?
- А хіба може життя вносити коректури?
- Чому і як час летить?
- Хто така маркіза Помпадур?
- Як давно нема маркізи Помпадур?
- А чи був потоп?
- А чи ми живемо?..
Метод “5 копійок”
 Я засуджую героя, тому що ...
 Я виправдовую героя, тому що ...
 Якби я був на його місці, я би вчинив
так...
“Калейдоскоп запитань”
Мета: дібрати якомога більше
цікавих питань
Приклад:
• Якого кольору була блузка
Мелашки під час сватання ?
•В якому горщику варила Маруся
Кайдашиха обід?
“Мозаїка”
“Життєвий і творчий шлях письменника”
 Дитячі та юнацькі роки.
 Освіта та робота.
 Особливості світобачення.
 Жанрове розмаїття творчості.
 Останні роки життя.
Метод “Гронування”
“ Іван Франко як особистість”
Іван Франко
прозаїк
вчений
філософ
етнограф
драматург
публіцист
перекладач
видавець
поет
критик
«Розділи науки про мову»
Слово
лексикологія
морфологія
орфографія
графіка
словотвір
Будова
слова
Прийом “розкиданих думок”
«Споконвічна лексика української мови”.
“Діалектизми. Запозичені слова».








На дошці питання:
Що таке лексика?
За походженням лексика поділяється на ...?
За вживанням лексика поділяється на ...?
За значенням лексика поділяється на ...?
Яка лексика належить до власне української?
Що таке діалектизми?
Які слова вважають запозиченими?
З яких мов були запозичення?
“Кола на воді”
“Слово, словосполучення, речення”
 С – сніжок – настав ранок, прокинулась
сніжинка;
 Т - танок – закружляла у веселому
танку;
 І - іній - іній вкрив усе навкруги;
 Н – небо – небо посилало сонячне
проміння;
 А - акція – сніжинка сіла на акацію
перепочити.
“Філософський бліц”
 „Вдячність – це борг, який діти не
завжди охоче приймають у спадок від
батьків”.
 „Коли благодіяння не шкодить
благодійникові, то воно вбиває
облагодіяного”.
 „Життя – це складне, важке ремесло, і
треба докласти зусиль, щоб навчитися
жити”.
 „Нещастя – наш найкращий вчитель”.
Логічно-структурні схеми
Тема „Жанрова своєрідність п’єси „Вишневий сад”.
Композиція п’єси
„Вишневий сад”
Діловий комерційний сад
„Вишневий сад”
Символ панського життя
Експозиція
Росія. Початок ХХст.
Маєток Л.Ранєвської.
Знайомство з Лопаніним, Єпіхоховим
Приїзд Ренєвської. Ані.
Складність і неминучість конфлікту
внутрішнього
зовнішнього
загроза розорення сім’ї, продаж
драма життя героїв –
маєтку з аукціону
руйнування його коренів
соціально-психологічний конфлікт
зав’язка ...
“Маска”
Аналіз драми Ібсена “Ляльковий дім”
 Завдання гри: кожному підібрати питання до
образу героя, якого група буде
характеризувати.
 Клас поділяється на три групи, кожна з яких
характеризує різних героїв даного твору.
 У кожній групі є один учень, який являє
собою уявну людину в масці, тобто
представляє героя твору, якого необхідно
охарактеризувати за допомогою заздалегідь
підготовлених питань.
“Лабіринт”
Тема уроку „Економічне зростання і його рушійні сили”
Проблемна ситуація: „Без праці чоловік не помре, хіба без хліба”
Завдання: першим вийти з лабіринту, знайшовши правильну
відповідь на запитання вчителя, або назавжди залишитися там і
бути другим.
Клас поділяється на дві великі групи.






Чи може людина прожити без праці?
Чи може існувати суспільство без праці?
Чи проживе людина без хліба?
Чи зможе суспільство існувати без хліба?
Що примушує людину і суспільство працювати?
Для чого потрібно працювати?
“Морський бій”
„Закон Ома для ділянки кола”
Питання:
1. Ж-2 Як позначається сила струму та одиниці її вимірювання?
2. Д-4 Як позначається напруга та одиниці її вимірювання?
3. К-4 Як позначається опір та одиниці його вимірювання?
4. Д-7 Як позначається питомий опір та одиниці його
вимірювання?
5. И-1,2 Як записується закон Ома для ділянки кола?
6. Б,В-6 Від чого залежить опір провідника?
7. Е,Ж- 10 Що характеризує опір?
8. Б,В-2,3 Як впливає опір на елементарний струм в провіднику?
9. А-5, В-9 Як залежить опір провідника від напруги?
10. З-5,6,7,8 У скільки разів зміниться опір провідника (без
ізоляції), якщо його зігнути навпіл і скрутити?
“Хрестики-нулі”
Клас поділяється на дві групи – команда
хрестиків і команда нуликів.
На дошці – ігрове поле з номерами, яким
відповідають питання.
Нумерація може бути послідовною, але питання
не по порядку.
Учні, вивчаючи самостійно матеріал, частини
параграфу, знаходячи першими відповіді,
закреслюють відповідну клітинку.
Цей метод можна застосовувати всім викладачам
загальноосвітніх предметів.
“Кільця Ейлера”
“Кристалічні та аморфні тіла”
Монокристали
апізатропні
кристалічні
Тверді тіла
Полікристали
ізотропні
Аморфні
тіла
“Павучки”
“Піраміда”
Основа
Переріз
Бічні ребра
Піраміда
Вершина
Діагональ
“Клубок”
“Властивості функцій”
парна
Х3
У = х2 + 1
непарна
У = Х4- 2Х2 +3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа