close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Міжнародне

код для вставкиСкачать
Основи міжнародного й
національного законодавства щодо безпеки та
здоров’я людини
Завдання уроку – одержати поняття
про основи міжнародного й національного
законодавства щодо безпеки та здоров’я
людини
Обговорення проблемної ситуації



Які загрози людини ви знаєте? Наведіть приклади.
У чому полягає економічна, екологічна та
продовольча безпека?
Як ви думаєте, яку роль відіграє сама людина в
попередженні небезпеки?
● Прогрес людства впродовж тривалого часу
оцінювали за економічними характеристиками. Як
ви думаєте, на які характеристики, крім
економічних, слід зважати при оцінці прогресу?
Безпека людини в контексті Концепції
ООН про стійкий розвиток людини


Сталим розвитком називають процес змін, у
якому використання ресурсів, напрямок
інвестицій, орієнтація науково технічного
розвитку узгоджені одне з одним і сприяють
задоволенню потреб людства.
Концепція сталого розвитку з’явилася
внаслідок об’єднання трьох складових:
економічної, соціальної, екологічної.
Економічний підхід до концепції
стійкого розвитку



Оптимальне використання обмежених ресурсів,
використовуючи різні економічні технології.
Соціальна складова стійкості розвитку
зорієнтована на людину й спрямована на
збереження стабільності соціальних і культурних
систем, збереження розмаїтості їх.
„ Філософія споживання “ людина жила під
гаслом „ людина - цар природи “ та „споживання
заради процвітання “.
Конференція ООН і місті Стокгольмі, 1972 рік




Індустріально розвинені держави хочуть екологізації,
проведення робіт з очищення планети, другі – держави,
що розвиваються – економічного розвитку, подолання
бідності.
Природні ресурси вичерпуються, людство стикається з
кризами та глобальними катастрофами.
1992 рік, Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро прийнято
важливі документи, що стосується стійкого розвитку.
Стійкий розвиток – це чисте повітря, вода грунт, діючі
природні системи, тобто збереження здатності природи
до самовідновлення.
Концепція людського розвитку




Продуктивність – можливість підвищувати
продуктивність своєї діяльності, повноцінно брати
участь у процесі формування доходу й працювати за
грошову винагороду. Економічну зростання – це одна із
складових моделей розвитку людського потенціалу.
Рівність як рівні вихідні можливості людей.
Стійкість – доступ до можливостей має бути
забезпечений не тільки нинішнім, але й майбутнім
поколінням.
Розширення можливостей, яке передбачає, що розвиток
здійснюється зусиллями людей, а не тільки в інтересах
людей.
Основні аспекти безпеки людини
●Аспекти якості життя – свобода й захищеність
людини від різних небезпек і загроз, ступінь її
уразливості від сучасних ризиків;
● свобода від таких постійних загроз, як голод, хвороби
й репресії;
● захист від раптових і небезпечних потрясінь, що
руйнують звичайний уклад життя.
Способи оцінки прогресу. Розвиток – це, поліпшення
якості життя людини й підвищення її гідності




Індекс розвитку людини залежить від таких аспектів:
можливість довгого й здорового життя (вимірюється
показником середньої очікуваності тривалості життя
при народженні);
отримання освіти (вимірюється рівнем грамотності
дорослого населення й сукупною охопленістю
навчанням);
підтримка гідного життєвого рівня (вимірюється
обсягом валового внутрішнього продукту країни на
душу населення).
Законодавство України про безпеку й охорону
здоров’я людини




Головний документ держави „ Конституція України “
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та
правах.
Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на
життя й обов’язок держави – захищати життя людини.
Громадяни України мають право на повагу до своєї
гідності, на свободу й особисту недоторканість, право
на працю, право на належні, безпечні й здорові умови
праці, на заробітну плату, соціальний захист.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа