close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
• ознайомити учнів з історією ісламу та
процесом утворення Арабського
халіфату, особливостями життя арабів;
• вдосконалювати навички складання
схем, роботи в групах, аналізувати
історичну інформацію;
• виховувати повагу до представників
інших релігій.
1. Пригадайте, які держави Сходу, ви
вивчали у 6 класі?
2. Назвіть основні відмінності в культурі
народів Сходу і народів Європи?
3. Які релігії вам відомі?
4. Як ви думаєте, що зображено на даній
карті?
Єдина офіційна
Одна з
1.
Встановіть відповідність між особою та подією, із нею пов’язаною:
1)Ромеї
а)Юстиніан
2)Кодекс законів
б)Прокопій
Кесарійський
3)Ісидор та Анфимій
в)Храм Святої
Софії
4)Таємна історія
г)Самоназва
мешканців Візантії
2.
•
•
•
3.
Знайти зайве слово в наведених рядках:
Юстиніан,”Ніка”, храм Святої Софії, іконоборці, “Кодекс”, “Таємна історія”;
фреска,мозаїка,акварель,ікона;
1453р.,1204р.,1240р.
Пригадайте правителів Київської Русі, які воювали з Візантією, і які
підтримували дружні відносини.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Аравійський півострів і його населення.
Доісламські вірування арабів.
Мухаммед і виникнення ісламу.
Об’єднання арабів.
Халіфат за Омейядів і Аббасидів.
Культура арабського світу.
Коран - священна книга мусульман.
Халіф - титул ісламського правителя, як керівника
віруючих і наступника Мухаммеда.
Іслам
-
одне з декількох світових віровчень, які
сповідують віру у єдиного Бога.
Халіфат - феодальна арабо-мусульманська держава.
570 – 632 рр. – роки життя Мухаммеда;
622 р. – початок мусульманського
літочислення
630 р. – об”єднання арабів
732 р. – битва при Пуатьє;
Араби
Землероби - фелахи
Захід і Південь – оазиси,
прибережні райони.
Райони землеробства
Скотарі - бедуїни
Решта території Аравії – пустеля.
Скотарство
Торгівля на ярмарках у містах Мекка та Ясріб,
через які проходив “шлях пахощів”
Арабські племена тривалий час залишалися прихильниками
поганської віри і поклонялися багатьом богам. Для них
священними були природні й витесані кам'яні брили та стовпи
(бетілі), що вважалися місцем проживання богів або самими
богами. У південній і південно-західиій частині півострова було
чимало християн та іудеїв.
Головною арабською святинею
вважався храм Кааба (з араб.
— куб), що знаходився в центрі
Мекки. У північну стіну храму
був вмурований великий
Чорний Камінь. Походження
каменю загадкове. Щоб
заохотити якомога більше
людей відвідувати ярмарки в
Мецці, навколо Кааби були
розставлені ідоли всіх (понад
300) племінних божків.
•
•
•
•
Іслам зародився в Аравії в VII столітті до н.е.;
Походження його ясніше, ніж походження
християнства і буддизму, бо воно майже з самого
початку освітлювалось письмовими джерелами;
За мусульманською традицією, засновником ісламу
був пророк Божий Мухаммед.;
Мухаммед передав людям знання та откровення
записані в книзі Коран, яка стала основною
свяшенною книгою мусульман, як П`ятикнижжя
Мойсеєво для євреїв, Євангеліє для християн.
Мухаммед (бл. 570 рік - 8 червня 632 року) - пророк ісламу, спрямований
Богом до всього людства. Мусульмани вірять в те, що через Мухаммеда Бог
послав народам світу нову релігію - іслам - в завершеному вигляді, а також
Коран - останнє Божественне Одкровення. Згідно постулатам ісламу,
Мухаммед - останній посланник Божий, після нього посланців не буде до дня
Страшного Суду. Мухаммед походив з мекканского племені курайш. Його
родовід сходила до пророка Авраама і його синові Ісмаїлу.
Одкровення піднялось до пророка Мухаммеда, коли йому було 40 років.
Вислови, які йому повідомляв згідно переказу архангел Гавриїл (Джабраїл),
Мухаммед переказував своїм сподвижникам. Пізніше вони були зібрані й
записані його секретарями і склали священну книгу мусульман - Коран.
Мухаммед помер в 632 році, залишивши після себе велику спадщину.
Ісламська релігія, постулати якої він сформулював, справила великий вплив
на розвиток світової цивілізації..
Коран (Qur'an) - священна писання ісламу. Згідно з вченнями більшості
сунітів і шиїтів-дванадцятидесятників, Коран є прямим, вічним і
нествореним словом Бога. Коран був відісланий Аллахом на Сьоме Небо,
потім ангел Джабраїл вручав його частинами пророку Мухаммеду, через
Одкровення напротязі 23 років його пророкувань. Саме слово «Коран» має
походження від арабського Кира («напам’ять,читання в голос»). Коран
містить 114 сур (розділів) і приблизно 6,6тис. аятів (віршів).
Хронологічно розділяються мекканские, від міста Мекка і мединські сури від
міста Медина.
- Вірити в єдиного Аллаха;
- П’ять разів на день здійснювати намаз
(молитву ), повернувшись обличчям до
Мекки;
- Тримати місяць пост ( рамадан );
- Творити милостиню і сплачувати
спеціальний податок на користь бідних;
- Хоч раз у житті здійснити паломництво
в Мекку ( хадж ) на батьківщину Пророка.
• У 630 році Мухаммед з військом
підійшов до Мекки і без опору захопив
його. Араби були об’єднані в одну
державу.
• Після смерті Мухаммеда новий керівник
арабської держави отримав титул
“халіф” ( заступник Пророка).
• Протягом 634 – 644 років араби
завоювали значні території.
• Династія Омейядів правила з 661 по 750 роки,
під час яких продовжили завойовницькі
походи.
• Династія Аббасидів правила з 750 по 1258
роки. Ця династія не проводила активної
завойовницької політики, а звернула увагу на
економічний та культурний розвиток країни.
• З 1258 року Арабський халіфат остаточно
розпадається.
• 640 р – захоплення Візантії, Сирії,
Палестини
• 642 р – захоплення Єгипту
• 709 р. – захоплення Північної Африки
• 711 р . – Піренейський п-ів
• 732 р. – битва при Пуатьє, поразка
арабів
Культура Арабського халіфату VII – XIII ст.
являла собою складне поєднання власне
арабо-мусульманської культури і культур
завойованих арабами народів – арамейців
(Сірія), греків, персів (Іран), коптів (Єгипет),
берберів (Туніс) і навіть вестготів (Іспанія).
Вирішальним внеском арабів у цей сплав
стала релігія ісламу – філософія та ідеологія
того часу, а також класична арабська мова,
яка стала мовою релігії, держави, науки і
мистецтва.
• 762р.- засновано Багдад- центр розвитку
культури халіфату.
• Х-ХV ст. - розквіт арабської культури в Іспанії.
• визначні мислителі того часу: філософ альФарабі, лікар Ібн Сіна, Ібн Рушит.
• наукові центри: Дамаск, Халебі, Каїр, Кордова
та інші.
• у Каїрі створено “Дім Знань”.
• найвизначніші поети: Аль Маарі, Фірдоусі.
• “Тисяча і одна ніч” – відома літературна
пам’ятка народної культури халіфату.
• араби населяли Аравійський півострів;
• у VІІ ст. зародився іслам(Мухаммед);
• халіфами називали правителів – наступників
Мухаммеда;
• в результаті завоювань Омейядів арабський халіфат
володів землями в Азії, Африці та Європі;
• за правління Аббасидів від халіфату відійшли значні
території;
• Арабська держава припинила своє існування в
1258р.;
• культура халіфату справила значний вплив на
культурний розвиток Європи.
1.Співставте визначення і пояснення:
а)Джабраіл
1)святилище, прямокутна
споруда
б)Краба
2)архангел
в)Хадж
3)молитва
г)Намаз
4)паломництво
2.Знайдіть зайве в переліку:
Медина, Рим, Мекка, Багдад;
632р., 622р., 732р., 1204р.
Аббас, Омар, Костянтин.
3.Знайдіть помилку:
Найбільшим святом у мусульман був намаз(великий піст), вони
творили щоденно чотириразову молитву(рамазан), стоячи
обличчям до Риму. Навернувши арабів Мекки в іслам,
Мухаммед пішов війною на Медину.
Перевірте, як запам’ятали
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Де знаходиться батьківщина арабів?
Охарактеризуйте природні умови і населення Аравійського півострова.
Якими були вірування арабів до виникнення ісламу?
Хто вважається засновником ісламу і чому?
Де знаходить головна святиня арабів? Як вона називається?
У якому році відбулося об’єднання арабів під зверхністю Мухамеда?
Як називається священна книга мусульман?
Куди були спрямовані воєнні походи арабів? Які території їм вдалося завоювати.
За якого халіфа були здійснені найбільші завоювання арабів?
Які битви поклали край просуванню арабів в Європу?
Яку назву мала держава арабів?
Назвіть династії правителів арабської держави?
Коли припинив своє існування арабський халіфат?
Якими культурними досягненнями збагатили світ араби?
Виконайте завдання
•
•
•
Порівняйте іслам і християнство. Визначте спільні та відмінні риси.
Розкрийте зміст понять і термінів: бедуїн, емір, халіфат.
Визначте ключові моменти історії Арабського халіфату.
1. Яку релігію сповідували більшість арабів до прийняття ісламу?
а)іудаїзм;
б)християнство;
в)язичництво;
г)буддизм.
2. Що означає поняття”хіджра”?
а)боротьба за іслам з його супротивниками;
б)переселення Мухамеда до Ясріби 622р.;
в)щоденна мусульманська молитва;
г)обов’язкове омивання опівдні.
3. В якому місті була споруджена перша мечеть?
а)Медіна;
б)Дамаск;
в)Ясриб;
г)Мекка.
4. Хто став першим главою Арабської держави та мусульманської церкви?
а)Абу Барк;
б)Муавія;
в)Мухаммед;
г)Омар.
5. Яку назву отримали юридично оформлені правила поведінки мусульман?
а)Імам;
б)шаріат;
в)суна;
г)газават.
Автори роботи:
Вчитель історії Волоської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Петренко Микола Валерійович;
Вчитель історії Деражнянського НВК,
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, гімназія Петренко
Олена Василівна.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа