close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Невербальна комунікація
Невербальна комунікація
Існує думка, що більшість інформації
при спілкуванні передається
невербально.
 Інтерес до вивчення невербальної
комунікації постійно зростає особливо в
англо-американській літературі, що
пояснюється демографічним
багатонаціональним складом США як
країни емігрантів.

Невербальна комунікація
Ryesh J. Виділяє три форми
невербальної поведінки:
 мову знаків
 мову дій
 спілкування за допомогою предметів.

Невербальна комунікація
Верещагін Є. М. та Костомаров В.Г.
(Росія) розрізняють дві форми
невербальної поведінки:
 мову тіла,
 мову повсякденної поведінки.

Невербальна комунікація

Мова тіла: темброві характеристики
голосу, пози, жести, міміка, характерні
риси будови обличчя, тулуба, кінцівок,
характеристики контакту при
спілкуванні, особливості
маніпулятивної активності, системи
природніх та штучних запахів.
Невербальна комунікація

Мова повсякденної поведінки:
правила ввічливості, традиції, ритуальні
форми поведінки, звички, культура
поведінки за столом, уклад життя.
Невербальна комунікація

Усвідомлення власних комунікативних
особливостей неможливе без
співвідношення з іншими культурами.
Невербальна комунікація
Соціальна психологія вивчає зв’язок
психічних особливостей людини з
невербальною поведінкою
 Кинезика вивчає рухи людини (жести,
міміку, пози), манеру одягатися,
зачісуватись, а також рухи, пов’язані з
використанням предметів (грюкання
дверима тощо).

невербальна

Паралінгвістика вивчає властивості
мови, що звучить (сила, тембр,
інтонація, паузи, форму подання
інформації (приємні голоси дикторів
тощо).
Невербальна комунікація

Проксеміка вивчає особистісну
територію та просторово-часові
закономірності спілкування. Історія
людства – це історія спроб людини
оволодіти простором інших та
захистити свій простір від посягань.
Мати свою територію означає жити,
позбавитись її значить поставити своє
існування під загрозу.
Невербальна комунікація
Е.Холл виділив зони:
 інтимної близькості,
 особистої близькості,
 офіційну дистанцію,
 публічну дистанцію.
Невербальна комунікація
“Інтимна” відстань (персональний
простір) – від 15 до 40 см. Ця відстань
дозволяє людині захищати свій
внутрішній комфорт.
Невербальна комунікація
“Особиста” відстань – від 40 см. до 120
см.
 За Е.Холлом, використання
міжособистісної дистанції допомагає
контролювати прояв почуттів та емоцій.

Невербальна комунікація
“Офіційна” відстань – від 20см. до 4 м.
На цій відстані спілкуються командир із
солдатами, начальник з підлеглими. Чим
більше різниця в офіційному статусі,
тим більша ця відстань.

Невербальна комунікація

“Публічна” дистанція – більше 4 метрів
(спілкування вчителя з класом, лектора з
аудиторією тощо).
Невербальна комунікація

Це вид комунікації, у якому інформація
передається за допомогою невербальних
стимулів, як довільних, так і
мимовідьних.
Типи і форми невербальної
комунікації
Зовнішність та одяг
 Мова тіла, пози і жести – кінесика
 Вираз обличчя – міміка
 Погляд, зоровий контакт – окулесика

Типи і форми невербальної
комунікації
Дотики – хаптика
 Запахи – олфактика
 Паралінгвістичні особливості мовлення
(тембр, темп, висота тону, наявність
пауз, інтонація)
 Хронеміка – сприйняття часу.

Колір як джерело інформації
Блакитний – ознака авторитетності
(поліцейські багатьох країн одягнені саме
в різновиди синього)
Рожевий – ніжний, говорить про
таємницю
Червоний – вольовий,
життєстверджуючий
Охра – пом’якшує роздратування

Кольори
Коричневі відтінки діють інертно,
стабілізують подразливість
 Темно-коричневий – пом’якшує
збудження
 Помаранчевий – теплий, приємний
 Жовтий – для встановлення контакту,
оновлюючий
 Пастельно-зелений – ласкавий, м’який

Кольори
Оливковий – заспокоюючий,
пом’якшуючий
 Чисто-зелений – вимогливий,
освіжаючий
 Блакитно-зелений підкреслює рух,
переміни
 Сіро-блакитний – стриманість
 Світло-блакитний – веде за собою,
направляє, відкриває простір

Кольори
Блакитний – підкреслює дистанцію
 Фіолетовий – важкий, поглиблений
 Пурпурний – вишуканий, з претензіями
 Білий гасить роздратування
 Сірий – не викликає дразливості
 Чорний – не сприяє зосередженню

Кольори




Як видно, візуальний світ організований
достатньо жорстко. Коли не знаєш його
закономірності, виникають різні помилки.
Вміле використання дає доволі сильні
результати.
При доборі кольорів одягу для ділових
(активних) жінок не варто вибирати бузковий,
блакитний або жовтий кольори, адже
активність – це “чоловіча” якість.
(Дані російського інституту кольору)
Правила взаємодії з іншими
культурами
Етнічні психологи виділили такі
правила:
 “Свинцеве” – стався до інших так, як ти
не поставився б до себе (приклади:
американці з індійцями, конкістадори з
аборигенами)
 “Срібне” – не стався до інших так, як ти
не поставився б до себе

Правила взаємодії з іншими
культурами
“Золоте” – стався до інших так, як би ти
поставився до себе
 “Платинове” – роби так, як роблять
інші. Роби так, як їм це подобається.

Поняття культурного шоку
Культурний шок – це шок від нового;
стан, в якому перебуває людина при
контакті з чужою культурою
 (автори теорії культурного шоку –
A.Furnham, S.Bochner)

Культурний шок

Досвід нової культури є неприємним
або шоковим тому, що він може
призвести до негативної оцінки своєї
культури, а також тому, що він є
неочікуваним.
Текс
т
Текст
Текст
Текс
т
Текс
т
Текст
Текст
Тек
Текст
Культурний шок
Аспекти культурного шоку:
 Напруга – це результат зусиль,
необхідних для досягнення необхідної
психологічної адаптації
 Відчуття втрати або позбавлення
(друзів, статусу, професії, власності –
при виїзді в іншу країну на постійне
мешкання)

Культурний шок
Відчуття знедоленості, недбалого
ставлення (отверженности) з боку
представників нової культури.
 “Розлад” в ролях, ролевих очікуваннях,
цінностях, почуттях та
самоідентифікації.


Культурний шок
Неочікувана тривожність, навіть
обурення в результаті усвідомлення
культурних розбіжностей.
 Почуття меншовартості
(неполноценности) від незмоги
впоратись з новим середовищем.

Симптоми культурного шоку:
Часте миття рук
 Надмірна турбота про питну воду, іжу,
посуд, постіль
 Боязнь фізичного контакту з
представниками нової культури
 Бажання бути під патронатом
представників своєї національності, які
довго перебували в даній культурі.

Позитивні риси культурного шоку
Прийняття нових цінностей, аттітюдів,
моделей поведінки
 Проблема культурного шоку – це
проблема особистісного росту, ламання
життєвих стереотипів, яка вимагає
великої витрати особистісних ресурсів.

Ступінь вираженості культурного
шоку
Висококультурні, високоінтелектуальні
молоді люди адаптуються швидкою
 Чоловіки адаптуються швидше, ніж
жінки.
 Авторитарні особистості адаптуються
менш успішно.


Найбільш успішно адаптується так
званий “overseas type” – екстравертний
тип, відкритий для спілкування, який
цікавиться тим, що і хто його оточує,
впевнений у собі та професійно
компетентний.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа