close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Михасюк Олексій
Менеджер проекту
Проект 00052258
“Енергозбереження в освітньому
секторі України”
Екологічні програми ПРООН в
Східній Європі та СНД
Здійснюються в 23 країнах регіону
З 1998 по 2006 рік було виконано майже
50 екологічних проектів
Основні документи
Цілі розвитку тисячоліття
Рамкова конвенція Організації Об’єднаних
Націй про зміну клімату
Кіотський протокол
Конвенція про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля (Оргуська конвенція)
Цілі розвитку тисячоліття
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Викорінити злидні та голод
Досягти загальної початкової освіти
Формувати гендерну рівність
Зменшити дитячу смертність
Покращити материнське здоров'я
Зменшити розповсюдження ВІЛ / СНІД
Забезпечити сталий розвиток довкілля
Розвивати глобальне партнерство задля
розвитку
Рамкова конвенція Організації
Об’єднаних Націй про зміну
клімату
Прийнята 9 травня 1992 року в Нью-Йорку
Україна підписала Конвенцію 11 червня 1992
року
ВР України ратифікувала 29 жовтня 1996 року
Україна стала повноправною Стороною
Конвенції 11 серпня 1997 року
Рамкова конвенція Організації
Об’єднаних Націй про зміну
клімату
Мета Конвенції – стабілізація
парникових газів в атмосфері на рівні,
який дозволить уникнути
антропогенного впливу на кліматичну
систему планети
Механізм реалізації Конвенції –
Кіотський протокол про зміни клімату
Кіотський протокол
про зміни клімату
Прийнятий у 1997 році з метою конкретизації
та посилення зобов'язань і механізмів
Конвенції
Суть – кількісні зобов'язання розвинутих
країн та країн з перехідною економікою щодо
обмеження і зниження викидів парникових
газів в атмосферу.
Механізми – ринкова торгівля квотами та
реалізація проектів “спільного впровадження”.
Діяльність ПРООН в
Рівненській області
(енергетика)
Проект “Пом’якшення зміни клімату в Україні шляхом
підвищення енергоефективності системи
центарлізованого теплопостачання” (Фаза І)
Проект “Подолання бар'єрів на шляху зменшення
викидів парникових газів через підвищення
енергоефективності централізованого
теплопостачання” (Фаза ІІ)
Проект “Енергоефективність в освітньому секторі
України”
Проекти ПРООН / ГЕФ
“Пом'якшення зміни клімату в Україні шляхом
підвищення енергоефективності системи
централізованого теплопостачання” (фаза І) та
“Подолання бар'єрів на шляху зменшення викидів
парникових газів через підвищення
енергоефективності централізованого
теплопостачання” (фаза ІІ)
Започатковано в 2002 році
Пілотний регіон: м. Рівне та Рівненська область
Загальний обсяг інвестицій: 5 000 000 $
Механізм впровадження – компанія “ЕСКО-Рівне”
Проекти ПРООН / ГЕФ
“Пом'якшення зміни клімату в Україні шляхом
підвищення енергоефективності системи
централізованого теплопостачання” (фаза І) та
“Подолання бар'єрів на шляху зменшення викидів
парникових газів через підвищення енергоефективності
централізованого теплопостачання” (фаза ІІ)
Стратегія:




Сприяння підвищенню енергоефективності комунальної
сфери України
Створення механізмів подолання фінансових / інституційних
бар'єрів на місцевому рівні
Розвиток місцевого партнерства
Запровадження інноваційних механізмів розробки,
фінансування та реалізації енергозберігаючих проектів
Механізми реалізації:


Створення першої в Україні комунальної
енергосервісної компанії (ЕСКО)
Комплексний підхід до підвищення ефективності
виробництва, постачання і споживання енергії

Залучення зовнішніх інвестицій

Виконання Демонстраційних проектів
Результати:

ЕКОНОМІЧНИЙ ефект:
збільшення теплового навантаження на ТЕЦ
додаткове постачання 2,5-3 МВт електроенергії в
мережу міста

ЕКОЛОГІЧНИЙ ефект:
закриття 6 застарілих котелень
зменшення викидів парникових газів майже на 20 000
тон

СОЦІАЛЬНИЙ ефект:
надання більш якісних послуг для значної частини
мешканців м. Рівне
зменшення рівня захворюваності, особливо серед дітей
Проект
“Енергоефективність в освітньому
секторі України”
Мета:




Створення сучасних механізмів підвищення
енергоефективності освітніх закладів України
Розробка процедур та заходів, що дозволять залучити
інвестиції для підвищення ЕЕ освітніх установ
Зміна бюджетної політики на місцевому та національному
рівнях
Розробка та запровадження національної освітньої програми
з енергозбереження / енергоефективності / змін клімату в
загальноосвітніх установах України
Проект
“Енергоефективність в освітньому
секторі України”
Стратегія:



Використання ЕСКО-механізмів та досвіду компанії
“ЕСКО-Рівне” для підвищення енергоефективності
навчальних закладів
Використання кращих світових практик
(Револьверні фонди, “зелені школи”)
Ре-інвестування в нові енергоефективні проекти
для освітніх установ
Комунальна енергосервісна компанія
м. Рівне (“ЕСКО-Рівне”)
Механізми реалізації:



Використання власних фінансових та технічних
ресурсів для виконання проектів
Робота із проектами, що мають термін окупності
від 1 до 20 років
Виконання всього комплексу робіт “під ключ”
Комунальна енергосервісна компанія
м. Рівне (“ЕСКО-Рівне”)
Звичайна схема виконання проекту:
1.
Визначення потреб замовника
2.
Розробка технічного проекту
3.
Пошук коштів для реалізації проекту
4.
Пошук технічного виконавця
5.
Закупівля і встановлення обладнання
6.
Експлуатація
Комунальна енергосервісна компанія
м. Рівне (“ЕСКО-Рівне”)
Схема роботи ЕСКО:
ЗАМОВНИК
ЕСКО
Енергоаудит
Закупівля
обладнання
Монтаж
Експлуатація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа