close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Рамкові Програми
науково-технологічного розвитку
Європейського Союзу
Заступник керівника департаменту міжнародного
співробітництва НТУУ “КПІ”
Шукаєв Сергій Миколайович
[email protected]
27 лютого 2015 року
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Управління міжнародними проектами»
Ключові складові програми
«Горизонт 2020»
Пріоритет I: Передова наука
Європейська дослідницька рада
Передові дослідження через кращі команди
Майбутні та виникаючі технології
Спільні дослідження для відкриття нових
галузей інновацій
Програма Марії Склодовської-Кюрі
17 %
3,5 %
8%
Можливості для навчання та розвитку кар'єри
Дослідні інфраструктури (включаючи еінфраструктури)
Забезпечення доступу до обладнання
світового рівня
31,73 %
3,23 %
Пріоритет II: Промислове
лідерство
Лідерство в промислових технологіях з
підтримкою (LEITs)
(ІКТ, нанотехнології, новітні матеріали,
біотехнології, виробничі технології, космічна
галузь)
Доступ до ризикового фінансування
Мобілізації приватних фінансових коштів і
венчурний капітал для наукових досліджень та
інновацій
Інновації у МСП
Сприяння всіх форм інновацій у всіх видах МСП
22,09 %
17,6 %
3,69 %
0,8 %
Пріоритет III: Соціальні виклики
Здоров’я, демографічні зміни та добробут
Безпека продуктів харчування, стале сільське
та водне господарство, лісництво,
дослідження води (включаючи питну воду),
біоекономіка
Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Розумний зелений та інтегрований транспорт
Навколишнє середовище, клімат,
ефективність ресурсів та сировини
Інноваційні та розумні суспільства
Безпечні суспільства
Наука у суспільстві
Розповсюдження досконалості та розширення
участі
39,13 %
9, 7 %
5%
7,7 %
8,23 %
4%
1,7 %
2,2 %
1,06 %
Ставка відшкодування
Тип організації
Науково-дослідні та
інноваційні проекти
Інноваційні проекти
Неприбуткова
Прямі витрати: 100 %
Непрямі витрати : 25 %
Прямі витрати : 100 %
Непрямі витрати : 25 %
Прибуткова
Прямі витрати : 100 %
Непрямі витрати : 25 %
Прямі витрати : 70 %
Непрямі витрати : 25 %
Робоча програма для проектів в рамках
Горизонт 2020 має наступні відмінності





Чіткий підхід у вирішенні певних проблем,
апліканти мають чималу свободу для
знаходження інноваційних рішень;
Спрощений список можливих типів проектів
(напр., науково-дослідні та інноваційні проекти –
100% фінансування; інноваційні проекти – 70%
фінансування, …)
Менша кількість директив, особливий акцент на
очікуваному впливі від проекту
Широкий спектр напрямів для подання проектів
Узагальнено питання, що потребують
комплексного підходу (напр., суспільні науки,
гендерні питання, міжнародні…)
Багаторічна Робоча
програма
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Стратегічна програма
Робоча програма 1
Стратегічна програма
Робоча програма 2
Стратегічна програма
Робоча програма 3
Робоча
програма 4
Оголошення
конкурсу
Оголошення Оголошення Оголошення
конкурсу
конкурсу
конкурсу
Оголошення
конкурсу
Оголошенн Оголошення
я конкурсу конкурсу
Критерії оцінки
I - Висока якість



Цілі проекту
Концепція
Прогрес за рамками сучасного технічного рівня
II - Вплив


Очікуваний вплив
Заходи для досягнення впливу
o Використання результатів, включаючи управління та захист інтелектуальної
власності
o Результати розповсюдження
o Комунікація в рамках проекту
III - Реалізація





План проекту
Структура управління і процедури
Описання консорціуму
Роль учасників, треті особи
Використання ресурсів
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Міжнародна співпраця з партнерами з третіх країн
необхідна для ефективного досягнення багатьох
специфічних
цілей,
визначених
програмою
«Горизонт 2020». Це стосується всіх суспільних
викликів,
визначених
програмою
«Горизонт
2020», які є глобальними за своєю природою.
Діяльність на міжнародному рівні важлива для
посилення конкурентоспроможності європейської
промисловості завдяки сприянню залученню та
торгівлі
новітніми
технологіями
і
завдяки
сприянню
прийняттю
та
розгортанню
європейських технічних рішень за межами
Європи.
Умови участі:
не менше трьох юридичних осіб;
 кожна з трьох юридичних осіб повинна
бути заснована в країні-учасниці ЄС або в
асоційованій країні;
 жодні дві з трьох юридичних осіб не
можуть бути засновані в одній і тій самій
країні-учасниці ЄС або в асоційованій
країні;
 усі три юридичні особи повинні бути
незалежними одна від одної.

Хто має право на фінансування від ЄС?

будь-яка юридична особа, заснована в
країні-учасниці ЄС або в асоційованій
країні*, або створена за законодавством ЄС;

будь-яка міжнародна організація з участю
ЄС;

будь-яка юридична особа, заснована в третій
країні, визначеній в робочій програмі.
*Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Ісландія,
Ізраїль, Ліхтенштейн, Чорногорія, Норвегія, Сербія,
Швейцарія, Туреччина.
H2020: різноманіття інструментів
Open Disruptive
Innovation
STREPs, IPs…
SME instrument
Prizes
JTIs
FET Open
PCP
Networking
PPPs
Coop. w/ EIT
Responsible I
instruments
Pilots A & B
H2020: різноманіття інструментів
•
•
•
•
•
•
•
•
Гранти на дослідження і розробки – 100%
фінансування всіх заходів і учасників
Гранти на інновації – 70% фінансування всіх заходів і
учасників
Акції підтримки і координації
Акції співфінансування
SME-інструмент – для підтримки конкретних заходів SME
на трьох етапах
Передкомерційне сприяння (PCP) – спрямування
розробок на задоволення потреб державного сектору
Державні закупівлі інноваційних рішень (PPI) –
перший покупець інноваційних рішень
Нагороди – підтримка двох категорій нагород (визнання і
стимулювання)
Гранти для R&D






Фінансування всіх заходів і учасників: 100%
Детальна інформація - в Робочій програмі.
Щонайменше 3 учасника.
Типи заходів: наукові дослідження і розробки
Можливі заходи: всі заходи фінансуються
Підтримуються як великі інтегровані проекти, так
і малі цільові науково-дослідні проекти
Наступні типи проектів з минулої програми 7РП
можуть бути профінансовані:
•
•
Інтегровані проекти (IP) – гранти на цільові дослідження
Спеціалізовані проекти (STREP) – гранти на спеціально
орієнтовані дослідження
Гранти на інновації






Фінансування всіх заходів і учасників: 70%
Детальна інформація - в Робочій програмі.
Щонайменше 3 учасника.
Типи заходів: інноваційні заходи близькі до
ринку
Можливі заходи: всі заходи фінансуються
Підтримуються як великі інтегровані проекти, так
і малі цільові науково-дослідні проекти
зосереджені на інноваціях
Наступні типи проектів з минулої програми 7РП
можуть бути профінансовані:
•
•
Інтегровані проекти (IP)
Спеціалізовані проекти (STIPs)
Акції підтримки і координації





Фінансування всіх заходів і учасників : 100%
Детальна інформація - в Робочій програмі.
Щонайменше 1 учасник.
Типи заходів: підтримка і координація
Можливі заходи: супроводжувальні заходи,
дослідження, налагодження зв'язків, тощо.
Наступні типи проектів з минулої програми 7РП
можуть бути профінансовані:
•
•
•
Заходи підтримки
Координаційні заходи
Мережі досконалості (Networks of Excellence)
Акції співфінансування




Фінансування всіх заходів і учасників: 70% ? –
розглядається
Детальна інформація - в Робочій програмі.
Типи заходів: гранти для додаткових конкурсів
або програм, що фінансуються організаціями не
з країн ЄС і координують наукові і інноваційні
програми.
Наступні типи проектів з минулої програми 7РП
можуть бути профінансовані:
•
•
•
ERANET PLUS
185 заходів типу AAL (Ambient Assisted Living)
Зверніть увагу! ERANETS буде скасовано
S SME-інструментment
Phase 1: Concept and
feasibility assessment
Feasibility of concept
Idea/Concept = Business plan I
Risk assessment
IP regime
Partner search
Design study
Pilot application
intention
Business plan II
Phase 2: R&D,
demonstration, market
replication
Development,
prototyping, testing
Piloting innovative
processes, products and
services
Miniaturisation/design
of products
Planning & developing
scaling-up (market
segments, process etc.)
Market replication
Lump sum: 50,000 –
75,000 €
6 months or longer
Phase 3:
Commercialisation
Quality label for
successful projects
Facilitate access to
private finance
Support via networking
, training, coaching,
information,
addressing i.a. IP
management,
knowledge sharing,
dissemination
Business plan III
Cost reimbursement:
1 to 1.5 M€ EC
funding
12 months or longer
Complementary to
SME instrument
No direct funding
SME window in the EU
financial facilities (debt
facility and equity
facility)
….
PCP and PPI
 PCP (до комерційне сприяння) спрямована на розвиток рішень, для
конкретних потреб державного сектора через порівняння/перевірку
альтернативних рішень різних виробників
 PPI (державні закупівлі інноваційних рішень) діє як перший покупець
інноваційних кінцевих комерційних рішень на ринку
Public Procurement of
Innovative Solutions (PPI)
R&D / Pre-commercial Procurement (PCP)
Phase 0
Curiosity
Driven
Research
Phase 1
Solution design
Phase 2
Prototype
development
Supplier A
Supplier B
Supplier B
Supplier C
Supplier C
Supplier D
Supplier D
Phase 3
Original development
of limited volume
of first test products /
services
Supplier B
Supplier D
Phase 4
Deployment of commercial endproducts
Diffusion of newly developed
products / services
Supplier(s)
A,B,C,D
and/or X
Also normally multiple sourcing here
to keep competition going
… in line with WTO proc. rules, EU Treaty, State aid free
Priz
Нагородиes


Two key categories of prizes:

Recognition prizes (Nobel Prize, DG INFSO's "ICT Prize", …)

Inducement Prizes (Ortieg Prize, Ansari X-Prize, …)
First ideas for Inducement prizes for ICT/IST H2020:
Spread of instruments
in H2020
– Інноваційні гранти; Акції підтримки, Програмне
Соціальні виклики
співфінансування. CIP (Competitiveness and Innovation
Programme) Pilot A and B type projects; PPI; PCP;
Нагороди; Проектне співфінансування.
Лідерство і промислові технології
– Research and development Grants, Innovation Grants,
Support Actions; PCP, Prizes
– Support to KET (Key Enabling Technologies): including
pilot lines, prototypes, first-in-kind equipment and
facilities and demonstrator activities (High level group
report on KET)
Досконалість
– Research and development Grants; Prizes; Marie Curie
Grants, European Research Council (ERC) Grants
LSIGN & FSIGN
 Згідно нових правил програми Горизонт 2020, в
кожній організації обов’язково мають бути дві особи:
керівник організації-партнера (LSIGN - Legal
Signatory),
та
відповідальний
за
підписання
фінансових звітів (FSIGN - Financial Signatory).
 Всі документи та фінансові звіти в рамках проектів
мають підписуватися за допомогою електронного
підпису. Для цього обидві особи повинні мати аккаунт
ECAS (European Commission Authentication Service) на
Порталі учасників (сайт Європейської Комісії для
програми "Горизонт 2020").
Реєстрація НТУУ “КПІ” на
Порталі Учасників
(HORIZON2020
ERASMUS+
Participant Portal)
Як знайти необхідний конкурс?
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
pportunities/index.html
Портал учасників, конкурси
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Як читати оголошення про конкурс?
Напрям
Термін
подання
Тема
Особливості
виклику
Сфера дії
Очікуваний
ефект від
проекту
Тип
інструменту
Бюджет
Реєстрація
Як знайти партнерів?
Використати європейські платформи, такі
як FITFORHEALTH та CORDIS;
 Сервіс
CORDIS з пошуку партнерів:
http://cordis.europa.eu/guidance/services/pa
rtners_en.html;
 Стати членом груп в мережі LinkedIn, які
обговорюють питання підготовки проектів
до програми Горизонт;
 Приймати участь у заходах, які організовує
ЄК.

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
European Research Counsil (ERC)
The ERC :
•
•
•

•
•
•
Supports the best in Europe – scientists,
engineers and scholars
Encourages highest quality research in Europe
(excellence is only criteria)
Retains, repatriates and recruits (career support)
Three ERC Grant schemes :
Starting Grants
Consolidator Grants
Advanced Grants
Marie Sklodowska Curie Actions
(MSCA)
Objectives:
•
•

•
•
•
•
•
•
Attract and retain research talent
Promote sustainable career development in research
and innovation
Key features:
Entirely bottom-up
Participation of non-academic sector strongly
encouraged, especially industry and SMEs
Mobility as the key requirement - funding on condition
participants move from one country to another
Promotion of attractive working and employment
conditions
Particular attention to gender balance
Public engagement of supported researchers
MSCA: Individual Fellowships
Objectives:
•
•
enhance the creative and innovative
potential of experienced researchers
provide opportunities to acquire new
knowledge, work on research projects in a
European context or outside Europe, resume
a career or return to Europe
 Scope:
•
•
Individual, trans-national fellowships
awarded to the best or most promising
researchers
European Fellowships or Global Fellowships
MSCA: Individual Fellowships /
Global Fellowships
• Applicants must comply with the rules for mobility:
Must not have resided or carried out their main activity in
the country of the 3rd country organisation for more
than12 months in the 3 years immediately prior to the call
deadline
• Secondment to a third country and a mandatory 12 month
return period to a European host. Secondment phase in
Europe, e.g non-academic sector : three to six months.
In other words: you can participate
in Horizon 2020!
•
•
•
•
Українські вчені можуть брати участь в
якості партнера в будь-яких
консорціумах, які подають заявку на
конкурс;
Деякі конкурси мають цільове
призначення для України;
Українські вчені можуть отримати
фінансування від Горизонту 2020;
Але українські вчені повинні мати
вирішальне значення для розвитку
науково-дослідного проекту.
Горизонт 2020
Проект UKRAINE
UKraine Replication, Awareness and
INnovation based on EGNSS
HORIZON 2020, GALILEO-3-2014 Horizon 2020 –
Applications in Satellite Navigation, Galileo -3-2014,
Releasing the potential of EGNSS applications through
international cooperation
Мережа національних контактних
пунктів “HORIZON 2020” в Україні
Lviv:
1) ICT;
2) SME
Kyiv:
1) Health;
2) ICT;
3) Nanomaterials;
4) Environment;
5) Transport;
6) Socio-economic Sciences and the
Humanities;
7) Space;
8) People;
9) R&D infrastructures;
Kharkiv:
1) Nanomaterials;
2) Energy;
3) Transport.
Donetsk:
1) Environment;
2) People
Іvano-Frankivsk:
1) Nanomaterials;
2) Energy.
Odesa:
1) Food, Agriculture and
Fisheries,
Biotechnology.
Simferopolj:
1) Environment.
Національний контактний пункт при НТУУ “КПІ”
програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” за напрямами
“Інформаційні та комунікаційні технології” та
“Клімат та ефективність використання ресурсів,
включаючи сировинні матеріали”
www.ncp.kpi.ua
2014
Корисні посилання
•
•
•
•
•
Horizon 2020 Portal:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/port
al/desktop/en/home.html
Cordis: http://cordis.europa.eu/home_fr.html
Fit4Health : http://www.fitforhealth.eu/
International Cooperation Portal:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg
=en
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА “ДЖЕРЕЛО”
http://www.ipd.kpi.ua/
Дякую за увагу!
КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги,
37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, кім. 171
Відділ міжнародних проектів
тел./факс: +38 044 406 80 19
[email protected]
http://www.ipd.kpi.ua
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа