close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Творча група:
«Розробка діагностичного мінімуму для
психологічного обстеження
дітей дошкільного віку»
Керівний склад творчаї групи
Методист – психолог
ЦПС Коротка З.Г.
Керівник творчої групи
Сиволап Н.Ф.
Практичний психолог №63
Члени творчої групи
Ніжинська О.В
Практичний психолог ДНЗ №2
Михайлова М.С.
Практичний психолог ДНЗ №13
ВСТУП
•
•
•
•
Останнім часом у системі дошкільної освіти набула поширення практика проведення психолого - педагогічної діагностики. Саме
собою використання діагностики є позитивним моментом освітнього процесу. Діагностика дітей дошкільного віку покликана
допомагати педагогам і батькам дитини правильно організовувати з нею спілкування, створювати «зону найближчого розвитку».
Проведення будь-якої діагностики завжди пов’язане із запитаннями: з якою метою вона проводиться?
Одним з пунктів психологічного мінімуму практичних психологів на протязі навчального року є обстеження психо - фізіологічної
зрілості дітей старшого дошкільного віку до школи. Проведенню психодіагностичної роботи по перевірці готовності старших
дошкільників до школи передувала робота практичних психологів з вибору методик для дослідження.
При всьому різноманітті методів діагностики практичні психологи зустрілися з низкою проблем:
багато методів тривалі за часом;
існуючі методики і тести не дають вичерпних результатів по всіх компонентах психологічної готовності до школи;
методики діагностики рівня психологічної готовності до школи складні для психолога, що тільки починає працювати, і вимагають
спеціальної підготовки (практики) для їх використовування.
крім того, дуже часто психологи використовують не ті методики, які доцільно було б використовувати для даного випадку, а ті, які
є у них в наявності. І тому наші колеги почали здійснювати роботу над пошуком оптимальних методик для обстеження
психологічної готовності дітей до школи, беручи до уваги всі її структурні компоненти. Щоб вирішити свій запит практичні
психологи запропонували створити творчу групу, тематика якої
базується на розробці діагностичного мінімуму для
психологічного обстеження дітей дошкільного віку.
Творчий звіт
Метою діяльності творчої групи є вивчення та узагальнення діагностичного
інструментарію для здійснення перевірки психологічної готовності старших
дошкільників до школи.
Тому проблематика над якою працювала творча група практичних психологів
це прийняття рішення про доцільність запропонованих методик для
проведення психодіагностичної роботи з даного питанння. На протязі року
учасники активно брали участь в засіданнях творчої групи, обговорюючи
запропонований діагностичний матеріал та ділилися власним практичним
досвідом відповідно до теми запиту.
Ключевою метою творчої групи є аналіз запропонованих методик та тестів для
проведення діагностичної роботи в дошкільних установах по перевірці
психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного
навчання та надання психологічних рекомендацій.
Структура компонентів готовності дитини до навчання у школі
Соціальна
готовність
Інтелектуальна
готовність
Біологічна
готовність
Емоційно – вольова
готовність
Навчальна
мотивація
Соціальна зрілість
Методика на визначення загальної
обізнаності та запас побутових
1. Як тебе звати? (Назва прізвища замість імені не
помилкою)
2.Скільки тобі років?
3.Як
звуть
твоїх
батьків?
(Називання
зменшувальних імен не розглядається як
помилка)
4.Як називається місто (село) в якому ти живеш?
5.Як називається вулиця, на якій ти проживаєш?
6.Який у тебе номер будинку, квартири?
7.Яких тварин ти знаєш? Які з них дикі, а які
свійські? (Правильною є та відповідь, у якій
названі не менше двох домашніх тварин)
8.У яку пору року з’являється і яку пору року
опадає листя з дерев?
9.Як називається той час, коли ти просинаєшся,
обідаєш та готуєшся до сну?
10.Назви предмети одягу та столові прибори,
якими ти користуєшся. (Правильна відповідь
та, у якій перераховані не менше трьох різних
столових приборів)
За правильну відповідь на кожне питання
нараховується 1 бал. Максимальна кількість
балів за даною методикою складає 10 балів.
Для відповіді на кожне питання дитині
відводиться по 30 сек. Відсутність відповіді
протягом цього часу вважається за помилку
та оцінюється в 0 балів.
Методика «Сходинки»
Покажіть сходинки дитині та поясніть, що на нижньому щаблі стоять
вередливі, мовчазні, невиховані хлопчики та дівчатка, на другому –
більш спокійні та веселі, на третьому – ще ліпші, і так до дев’ятої. А ось
на найвищій сходинці стоять найрозумніші, найдобріші, найвихованіші
діти, які вміють дружити. Важливо, аби малюк правильно зрозумів
розташування дітей на сходинках, тому можна в нього про це
перепитати. А тепер запитайте, на якій сходинці стояв би він сам. Нехай
намалює себе на цьому щаблі або поставить ляльку.
Інтерпретація результатів:
• Якщо дитина ставить себе на першу, 2-гу, 3-тю сходинки знизу, то в неї
занижена самооцінка.
• Якщо на 4-ту, 5-ту, 6-ту, 7-му, то середня (адекватна).
• А якщо – на 8-му, 9-ту, 10-ту, то самооцінка завищена. Для дошкільнят
трохи завищена самооцінка вважається нормою. Про надто завищену
самооцінку можна говорити, якщо дитина постійно ставить себе на 10-ту
сходинку.
Інтелектуальна зрілість
Методика «Четвертий зайвий»
Техніка проведення. Дитині показують картку із зображенням 4-х
предметів і просять назвати їх. Після чого ставиться питання: „Подивись
уважно і скажи, який тут предмет зайвий і чому? Який не підходить?
Чому? А які 3 з них мають щось спільне?".
Коли роботу з усіма 10 картками завершено, слід приступати до аналізу.
Готуючи картки, доцільно передбачити 4-5 таких, де б за кольором
контрастували не зайві предмети, а ті, що входять до складу поняття
(наприклад, така картка: груша, слива, яблуко, морквина. Слива за
кольором виділяється, але це не суттєва ознака). Такі завдання дають
можливість визначити, наскільки діти оперують суттєвими ознаками,
відходячи від несуттєвих і контрастних.
АНЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ :
Висока готовність мислення, коли 7-10 карток пояснюються з
використанням двох родових понять (зайва рибка, бо це риби, а решта одяг), 3-4 картки включають тільки одне родове поняття (зайва лопата,
бо решта - посуд).
Достатня готовність мислення 7-10 карток пояснюються через одне
родове поняття (зайва лопата, бо це інвентар), або половина з двома
родовими поняттями, а половина - з одним.
Низька готовність - коли в 7-10 картках тільки називається зайвий
предмет без пояснень. Або виділяється предмет за неістотними
ознаками (зразок картки: зайва - риба, бо вона жива; або зайвий бантик,
бо він червоний).
Діти із затримкою психічного розвитку потребують ряду додаткових
запитань для обґрунтування: „Чому цей предмет зайвий? Яким одним
словом можна назвати 3 предмети? Який до цих трьох предметів не
підходить? Чому ти так вважаєш?“
Тест «Малюнок людини» за Керном-Ірасеком.
Зверніться до дитини:«Будь ласка, намалюй людину, чоловіка, дядька.
Спробуй намалювати якомога краще – так, як ти вмієш». Якщо дитина ставить додаткові запитання («Хлопчика чи дівчинку?», «А можна, щоб у нього в
руці була кулька?» тощо), то скажіть: «Малюй, хлопчика». Якщо ж запитання
суперечить інструкції, то варто повторити її (частково). Наприклад, якщо дитина питає: «А можна намалювати тільки обличчя?», то: «Ні, треба намалювати повністю». Якщо дитина пропонує намалювати замість людини щось інше
(машину, будинок), то: «Це потім. А зараз намалюй людину». Трапляється,
що дитина відмовляється виконувати завдання, стверджуючи, що не вміє малювати. У цьому разі слід сказати їй, щоб вона малювала так, як уміє, навіть якщо вийде не дуже красиво; що вам цікаво, якою вона вміє малювати людину; що не дуже досконалий малюнок – це краще, ніж білий аркуш.
Інтерпретація результатів:
5балів - Характеристика виконання завдання: намальовано голову, шию,
тулуб, кінцівки з пальцями. На голові волосся чи капелюх, ніс, очі, рот. Є ознаки одягу. Рівень розвитку психомоторики: високий Рівень готовності до
школи: готовність до школи
4 бали - Характеристика виконання завдання: синтетичний спосіб зображення (окремо намальовано голову, тулуб, кінцівки). Допускають відсутність трьох частин тіла: шиї, волосся, одного пальця. Проте не може бути
відсутньою якась частина обличчя. Рівень розвитку психомоторики:
високий Рівень готовності до школи: готовність до школи
3 бали - Характеристика виконання завдання: намальовано голову, тулуб;
кінцівки двома лініями. Немає вух, волосся, пальців, ступній. Рівень розвитку
психомоторики: середній Рівень готовності до школи: недостатня готовність до школи
2 бали - Характеристика виконання завдання: примітивний малюнок голови з тулубом. Кінцівки зображено однією лінією. Рівень розвитку психомоторики: низький Рівень готовності до школи: неготовність до школи
1 бал - Характеристика виконання завдання: каракулі..Рівень розвитку
психомоторики: низький Рівень готовності до школи неготовність.
Методика «Вільна кваліфікація» за Дубровіною
Дитині пред'являють 16 карток із зображенням людей, речей, тварин,
рослин і просять його самостійно розкласти по групах. Підстава для
кваліфікації не задається,дитина повинен вибрати його сама. При підборі експериментального матеріалу необхідно виходити з того, що
запропоновані дитині картки не по-повинні мати інших підстав для
класифікації, крім зазначених вище.
Інструкція: «Спробуй розкласти ці картки за 4 групами так,щоб кожну групу можна було назвати одним словом».Якщо дитина відчуває
труднощі або не справляється із завданням,йому надають допомогу: не
пояснюючи слословами, розкладають перед ним перші 4 картки по
одній з кожної групи та пропонують таке розкласти все решта. Якщо
така підказка не навела дитини на думку про те, яким має бути підстава і знову запропонувати дитині розк- ласти картки вже зазначеним
групам.
Оцінка виконання:
• Невиконання завдання після всіх видів допомоги 0 балів
• Виконання після словесної зазначення підстав для кваліфікації
1 бал
• Виконання після показу перших 4 карток без словесного
пояснення 2 бали
• Виконання за основним інструкції 3 бали.
Діагностика розвитку елементів логічного і
образного мислення,здатності до аналізу та
синтезу,а також особливостей уваги і сприймання кольору, форми та величини за Дубровіною
Дитині дають аркуш з зображенням з зображенням 6 пар
рукавичок, розташованих в випадковому порядку, та
пропонують підібрати пару до кожної рукавички.Кількість
порівнюючих ознак -4 (колір, розташування та розміри
елементів узора, положення великого пальця).
Інструкція: Подивись,як діти переплутали свої рукавички
Допоможи їм розібратися і найти всі пари рукавичок.
Оцінка виконання:
Не може підібрати жодної пари – 0 балів
Правильно підібрано одну пару – 1 бал
Правильно підбрано 2 пари – 2 бали
Методика “Послідовність подій”
Дослідження рівня розвитку логічного
мислення, мовлення та здатності до
узагальнень за Дубровіною
Інструкція: Подивись, перед тобою лежать картинки, на
яких намальована якась подія. Порядок картинок переплутаний і тобі потрібно здогадатись, як їх поміняти місцями,
щоб стало зрозуміло, що намалював художник. Подумай,
переклади картинки, як ти вважаєш за апотрібне, а потім
розкажи за ними розповідь про ту подію,яка тут зображена
Вважається, що дитина не справилася із иконанням
завдань, якщо:
Не змогла викласти послідовність картинок та відмовилася від
розповіді.
По викладеній нею самою послідовності картинок склала
нелогічну розповідь;
Викладена досліджуваним послідовність не відповідає
розповіді.
Кожна картина розповідається окремо, не пов’язана з іншими.
На кожному малюнку просто перераховуються окремі
предмети.
Діагностика мовного розвитку дитини,
усвідомленості сприйняття і використання
нею мови за Дубровіною
Дитині читають короткий розповідь, що містить кілька слів, які
можуть виявитися новими і незнайомими для нього.
Наприклад:Одного разу в неділю Сережа з дідусем пішли в Політехнічний музей. Там їх зустрів екскурсовод. Сергійкові було дуже цікаво в музеї. Особливо йому сподобався старий аероплан і спорядження
аквалангіста. А дідусь ставив екскурсовода багато питань про вічний
двигун і довго розглядав різні моделі. (тематика може бути змінена)
Інструкція:«Зараз я прочитаю тобі маленький розповідь. Послухай
його уважно. А тепер постарайся сам розповісти мені його»
Оцінка виконання:
• Дитина мовчить, не намагається переказувати і не ставить питань
навіть після додаткової стимуляції 0 балів.
• Намагається відтворити розповідь, не розуміючи важких слів, але
намагаючись вживати їх....1 бал
• Намагається переказати, інтерпретуючи розповідь у відповідності зі
своїм розумінням, спотворюючи оповідь 2 бали
• Починає з питань з приводу незнайомих слів, потім переказує 3 бали
Здатність дитини вичленувати нове слово з контексту, що виражається в характері задаються їм питань, свідчить про достатньо високий
рівень його мовного розвитку, усвідомленому використанні мови.
Високий результат за цією методикою може мати прогностичне
значення в плані розвитку пізнавальної активності дитини.
Діагностика самоконтроля і довільного
запам’ятовування методика “Ланцюжок дій”
За Дубровіною
Інструкція:” Сядь за цей стіл (вказати за який), візьми
олівець, аркуш паперу, намалюй людину, потім поклади
олівець на місто, а малюнок візьми з собою та вернись до
мене.” Вказівки даються тільки до виконання завдань, по
ходу дій не коментуються.
Оцінка виконання:
Відсутність помилок – 3 бали
1 помилка – 2 бали
2 і більше помилок – 1 бал
Зовсім не виконане завдання – о балів
Біологічна зрілість
Філіпінський тест
Попросіть дитину дістати првою рукою ліве вухо,провівши руку через голову.Успішність виконання цього завдання дитиною показує ступінь розвитку кістяка, рівень
дозрівання нервової системи, здатність головного мозку
сприймати і переробляти інформаці, чи пройшов в дитини
напівзростовий стрибок.
Кіскова зрілість
Дитині пропонують покласти руку на стіл долонею вниз і
по черзі піднімати пальці над столом, не відриваючи кисті
від поверхні.Після цього виконати наступне завдання:
повторити за дорослими двома руками вправи “Перемога”
та “Ріжки”.
“Перемога” – стиснути в кулак усі пальці, крім вказівного
і середнього.
“Ріжки” – стиснути в кулак усі пальці, крім мізинця і
вказівного. Запропонуйте дитині виконати ці вправи
до 5 разів по черзі. Якщо стадії окостеніння
проходять нормально, дитина справляється із цим
завданням.
Діагностика дрібної моторики та вміння
працювати по зразку за Дубровіною
Інструкція: Поглянь, тут щосьь написано. Ти ще не вчився
писати, але спробуй, ти зможеш.
Оцінка виконання:
Виконує точно без помилок – з бали
Виконує з 1 помилкою – 2 бали
Виконує з 2-3 помилками – 1 бал
Відмова від виконання – 0 балів
Вправи для пальців рук
Завдання: кожним пальцем руки послідовно, починаючи з
мизинця, торкнутися великого пальця 2 рази. Вправи
виконуються правою і лівою рукою.
Оцінка виконання:
Виконує точно без помилок – з бали
Виконує з 1 помилкою – 2 бали
Виконує з 2-3 помилками – 1 бал
Не справляється з завданням, виконання не
нагадує зразок – 0 балів
Навчальна мотивація
Методика «Навчальна мотивація” М.Гізбург
Інструкція: “Зараз я прочитаю тобі розповідь. Послухай. Хлопчики і дівчатка
розмовляли про школу. Перший хлопчик сказав:”Я ходжу до школи, тому, що
мене примушує мама. А якби не мама, то я б у школу не ходив”
На стіл перед дитиною викладається картка №1 (зовнішній мотив).
Другий хлопчик сказав:”Я ходжу до школи тому, що мені подобається
вчитися, подобається робити уроки. Навіть, якби школи не було, я б однаково
вчився” Викладається картка №2 (навчальний мотив)
Третій хлопчик сказав:”Я ходжу до школи, тому, що там весело і багато дітей,
із якими можна гратися”Викладається картка №3 (ігровий мотив)
Четвертий хлопчик сказав:”Я ходжу до школи, тому що хочу бути великим.
Коли я у школі, я почуваюся дорослим, а до школи я був маленьким”
Викладається картка №4 (позиційний мотив)
П’ятий хлопчик сказав:”Я ходжу до школи, тому що потрібно вчитися. Без
навчання ніякої справи не зробиш, а вивчишся – і можеш стати ким захочеш”.
Викладається картка №5 (соціальний мотив)
Шостий хлопчик сказав:”Я ходжу до школи, тому що одержую там хороші
бали”. Викладається картка №6 (мотив одержання балу)
А тепер подумай і дай відповідь:
Як по-твоєму, хто з них має рацію? Чому?
З ким із них ти хотів би разом гратися? Чому?
З ким із них ти хотів би разом учитися? Чому?
Дитина послідовно здійснює три вибори, при цьому вказує на відповідну
картинку і пояснює її. Якщо дитина дає не чіткі пояснення, їй
ставиться контрольне запитання: “А що цей хлопчик сказав”
Інтерпретація результатів6
Зовнішній мотив – 0 балів
Позиційний мотив – 3 бали
Мотиви
Навчальний мотив – 5 балів
Соціальний мотив – 4 бали
Вибори
1
2
3
4
.
.
Ігровий мотив – 1 бал
Оцінка – 2 бали.
1 вибір
2 вибір
3 вибір
Контроль
ний вибір
Емоційно – вольова готовність
Тест « Розфарбуй малюнок» Є.Є.Кравцова
ІНСТРУКЦІЯ: “Розфарбуй картинку так, як у мене. Уважно перевірте себе, чи
правильно ви зафарбували, чи схожий ваш малюнок на мій”.Експериментатор
кілька секунд демонструє картинку, де попередньо дерево зафарбовано в
червоний колір, небо – чорний, сонце – зелене, земля – синя.
Інтерпретація результатів:
І група. Діти із завданням справляються повністю. Коли їх запитують, чи все
вони правильно зробили, то діти не просто відповідають, а намагаються
аргументувати свої слова: “Тут небо чорне, і у мене теж чорне, значить,
правильно”. Приймає і розуміє задачу 3 бали
ІІ група. Формально завдання виконуються неправильно. Діти використовують
кольори невідповідні еталону, але коли дорослий починає цікавитися кожним
предметом окремо, діти цієї групи помічають свої помилки: “Ой, тут треба було
зафарбувати червоним олівцем, а я зеленим”. Приймає, але не розуміє задачу 2
бали
ІІІ група. Діти уважно розглядають малюнок, при виконанні завдання частково
або повністю розфарбовують предмети на картинці, але не у відповідності з
еталоном. При оцінці своїх результатів вони часто розмірковують про
доцільність так а не інакше розфарбувати малюнок, говорять: “Дерево не
червоне а зелене”, “А так не буває” тощо. Розуміє задачу, але не приймає її 1
бал
VI група. Діти виконують завдання неправильно, вони розфарбовують
картинку в ті кольори, які їм подобаються. Коли їх просять порівняти результат
із зразком, вони не помічають помилок. Навіть коли їх запитують про кожне
зображення окремо (“А дерево у тебе на малюнку таке як у мене?”), вони дають
стверджувальну відповідь, інколи навіть не глянувши на малюнок. Не приймає і
не розуміє задачу 0 балів
Скажіть мені і я забуду,
покажіть і я запам’ятаю,
дайте можливість обговорити – і я зрозумію,
дайте можливість навчити інших –
і я прийду до досконалості.
Конфуцій
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа