close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Презентація
досвіду роботи
вчителя української мови і
літератури
Гадяцької спеціалізованої школи
I-III ступенів №3
Твердовської
Людмили Михайлівни
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках
української мови та літератури
Твердовська
Людмила Михайлівна
 Посада і місце роботи: вчитель
української мови та літератури
Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №3
 Рік народження: 1962
 Освіта: вища. Полтавський
державний педагогічний інститут ім.
В. Г. Короленка.
 Педагогічний стаж: 30 років
 Категорія: вища.
 Тема досвіду: “Розвиток творчих
здібностей учнів на уроках
української мови та літератури».
 Девіз: «Поважати будь – яку
особистість, не обходити увагою
жодної дитини.»
LOGO
Моє педагогічне кредо:
LOGO
«Хто творить розумну і
добру людину –
найкращий майстер;
учителю, спочатку люби, а
потім твори».
Актуальні питання:
1
Які педагогічні технології доцільно обрати?
2
Як розвивати творчі здібності учнів?
3
Як сформувати креативну особистість?
4
Як зробити кожен урок словесності цікавим?
5
Як досягти творчої співпраці вчителя і учня?
LOGO
Завдання
LOGO
Література й мова вивчаються в школі не для того, щоб через багато років людина
могла розповісти всі правила, назвати біографічні дані кожного письменника, знати тему
та ідею твору.
Ставлю перед собою завдання – навчити дитину думати, розуміти мовні правила,
користуватися ними, вільно володіти усним та писемним мовленням.
На початку уроку для цілеспрямованого вивчення нового матеріалу формую в учнів
позитивну установку на урок. Підкреслюю установку словесно, наприклад : “Діти,
сьогодні на уроці ми обов’язково з’ясуємо, як…
Вирішила спробувати:
LOGO
Сформувати
креативну
особистість
Інноваційні
технології
навчання
Творчу
співпрацю
вчителя та
учнів.
Впроваджую:
 Роботу в групах використовую з метою співпраці
учнів зі своїми ровесниками , вона задовольняє
природне прагнення людини до спілкування. Таку
форму роботи частіше використовую на уроках
узагальнення і систематизації знань
 Робота в парах сприяє розвитку умінь критично
мислити, переконувати, вести дискусію.
 Метод “мікрофон” дає можливість кожному учневі
швидко висловити думку, відповісти на запитання.
 Метод “Мозковий штурм” стимулює учнів до
висунення ідей, висловлення власних думок.
LOGO
Text
Text
Розвитку і вихованню особистості, на мою думку, сприяють
такі форми роботи:
•
•
•
•
Уроки-казки;
Уроки-ярмарки;
Бінарні уроки;
Уроки-ділові ігри.
Працюю, впроваджуючи:
Роботу в парах
Два-чотири-всі
разом
Змінні трійкі
Перехресні
групи
Роботу в малих
групах
Коло знань
Мікрофон
Мозковий
штурм
Ажурну пилку
Навчаючи вчуся
Дебати
Дискусії
Зміни позицію
Займи позицію
Ігрове навчання
Рольові ігри
LOGO
Вважаю, що
Формування
навички
толерантного
спілкування,
вміння
аргументувати
свою
точку зору,
знаходити
альтернативне
рішення
проблеми;
Учні вчаться
працювати у команді;
LOGO
У роботі задіяні
всі учні класу;
ІНТЕРАКТИВНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
МАЮТЬ
ПЕРЕВАГИ:
Формується доброзичливе
ставлення до опонента;
Кожна дитина
має можливість
пропонувати свою думку;
Створюється
“ситуація успіху”;
За короткий час
опановується багато
нового матеріалу;
Мрію виховати:
LOGO
Креативну особистість
Уміє:
Будувати взаємини з людьми;
Використовувати знання на практиці.
Працелюбна,
духовнозбагачена
Має активну
громадську
і професійну
позицію
Усвідомлює
необхідність
підготовки до
життя і праці
в ХХІ ст.
Готовий до
саморегуляції
самовиховання і
саморозвитку
Дослідження
LOGO
Проводила дослідження у 8-а класі, щоб з'ясувати вплив застосування
інноваційних технологій навчання на якість знань учнів при вивченні двох тем
з української мови: “Другорядні члени речення”,“Односкладні речення”
Брались до уваги відсоток активності учнів (за кількістю отриманих оцінок) .
Порівняльний аналіз показав, що застосування на практиці нетрадиційних
методів дає кращі результати.
Активність учнів при вивченні теми “Другорядні члени речення” становила
71%, при вивченні теми “Односкладні речення” – 66%. Творчий підхід в умовах
особистісно орієнтованого навчання дозволяє кожного учня залучити до
співпраці.
Результативність діяльності
вчителя:
LOGO
Знавців рідної мови
ім.П.Яцика:
2011-2012 н.р.
Липівець В. – І місце
2012-2013 н.р.
2011-2012 н.р. – Дашкевич О.
– ІІІ місце, Липівець В. – ІІ
місце
2012-2013 н.р. - Липівець В. –
ІІІ місце
Липівець В. – ІІІ місце,
Болдарєва А – ІІ місце
2013-2014 н.р. – Бурчак Д. – ІІ
місце, Кузьменко А. – ІІ місце,
Конопленко А. – ІІІ місце
2014-2015 н.р.
2014-2015 н.р. - Бурчак Д. – І
місце, Кузьменко А. – ІІІ
місце, Розпутько О. –ІІІ місце,
Падалка А.-ІІІ місце.
Падалка А. – ІІІ місце
Рекомендації по реалізації проблеми “Розвиток творчих
здібностей учнів на уроках української мови та літератури”
• Створювати емоційну комфортність на уроці.
• Здійснювати індивідуальний підхід до учня.
• Застосовувати різноманітні прийоми оптимізації уваги, пам’яті,
мислення.
• Використовувати цікавий дидактичний матеріал.
• Особливу увагу приділяти дитячій творчості: “оживляти слова”,
складати загадки, казки.
• Використовувати різні форми роботи:
•фразеологічні хвилинки,
•рольові ігри,
•ситуативні колізії,
•словесне малювання,
•життєві ситуації.
LOGO
Як класний керівник
LOGO
Вважаю, що гуманні стосунки на будь-якому уроці і поза ним мають
утверджувати людську гідність кожного учня, здібного і нездібного,
красивого і не зовсім, попереджувати страх перед покаранням, залежність
від настрою вчителя.
Моя професія - вчитель
LOGO
Вважаю, що моя робота приваблива, я маю змогу ледь не щодня
спостерігати дивовижне явище - формування Людини. Так непомітно, як
розкривається квітка, хвилююче й радісно, то в одному, то в другому учневі
пробуджується душа, заявляє про себе справжня Людина – громадянин із своєю
неповторною вдачею і намаганням утвердитися добром та правдою у цьому
світі.
Переваги моєї професії
Десятки очей.
І всі невинно-дитячі.
Я росту,
Розчиняюсь у їхній основі.
А над нами –
Крила любові.
(Л.Федорчук)
LOGO
І що б у мене не трапилось,
я завжди буду
LOGO
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа