close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тэорыя і
практыка мовы
ЗАЙМЕННІКІ
СЯБЕ – САБЕ,
ЦЯБЕ - ТАБЕ
САБЕ - СЯБЕ
Родны і вінавальны склоны
(каго?)
СЯБЕ
Давальны і месны склоны
(каму? пры кім?)
САБЕ
ПРЫ САБЕ
ЦЯБЕ-ТАБЕ
Родны і вінавальны склоны
(каго?)
ЦЯБЕ
Давальны і месны склоны
(каму? пры кім?)
ТАБЕ
ПРЫ ТАБЕ
Праверка заменай
САБЕ, ТАБЕ - МНЕ
СЯБЕ, ЦЯБЕ - МЯНЕ
СЯБЕ ЦІ САБЕ?
 Нішто
…!
 Языча, языча, сам … дабра не зыча.
 Вяроўку на … шукаць.
 Што … не міла, таго і другому не зыч.
 З вялікага гурту выбірай … курту.
ПРАВЕРКА
 Нішто
сабе!
 Языча, языча, сам сабе дабра не
зыча.
 Вяроўку на сябе шукаць.
 Што сабе не міла, таго і другому не
зыч.
 З вялікага гурту выбірай сабе курту.
СЯБЕ ЦІ САБЕ?
 Кожныя
граблі да … горнуць.
 Сам не ў ….
 Не гудзі, а на … паглядзі.
 Сам … загубіш, як чужую жонку
палюбіш.
 Есці як не ў ….
ПРАВЕРКА
 Кожныя
граблі да сябе горнуць.
 Сам не ў сабе.
 Не гудзі, а на сябе паглядзі.
 Сам сябе загубіш, як чужую жонку
палюбіш.
 Есці як не ў сябе.
СЯБЕ ЦІ САБЕ?
 Каб
я … ногі паламаў.
 Ні людзям паказаць, ні … паглядзець.
 Няхай … ў лапленым, абы не ў
хапленым.
 Перасягнуць самога ….
 Зарубі … на носе.
ПРАВЕРКА
 Каб
я сабе ногі паламаў.
 Ні людзям паказаць, ні сабе
паглядзець.
 Няхай сабе ў лапленым, абы не ў
хапленым.
 Перасягнуць самога сябе.
 Зарубі сабе на носе.
СЯБЕ ЦІ САБЕ?
Хто
позна ходзіць, той сам …
шкодзіць.
Сам … пан, сам … і служка.
Звязаць …. рукі.
… не забыў.
Сам па ….
ПРАВЕРКА
 Хто
позна ходзіць, той сам сабе
шкодзіць.
 Сам сабе пан, сам сабе і служка.
 Звязаць сабе рукі.
 Сябе не забыў.
 Сам па сабе.
СЯБЕ ЦІ САБЕ?
 Выдаць
… з галавой.
 Шануй рапуху ў садзе, а … ў грамадзе.
 Хто сам … сцеражэ, таго й Бог беражэ.
 Скруціць … галаву.
 Хто … хваліць, няхай таго пярун
спаліць.
ПРАВЕРКА
 Выдаць
сябе з галавой.
 Шануй рапуху ў садзе, а сябе ў
грамадзе.
 Хто сам сябе сцеражэ, таго й Бог
беражэ.
 Скруціць сабе галаву.
 Хто сябе хваліць, няхай таго пярун
спаліць.
ЦЯБЕ ЦІ ТАБЕ?
Каб
па … не званілі!
Твае кляты ды … ў пяты!
Каб … сонейка не грэла!
Каб на … чорны гад напаў!
Вось … і смешкі з бабінай
плешкі.
ПРАВЕРКА
Каб
па табе не званілі!
Твае кляты ды табе ў пяты!
Каб цябе сонейка не грэла!
Каб на цябе чорны гад напаў!
Вось табе і смешкі з бабінай
плешкі.
ЦЯБЕ ЦІ ТАБЕ?
Каб
… ніхто не даў рады!
Каб … ў чыстым полі дзверы
сціснулі!
Каб … камары ўтаўклі!
А каб … пяткі назад завярнула!
Не лезь туды, дзе … не трэба.
ПРАВЕРКА
 Каб
табе ніхто не даў рады!
 Каб цябе ў чыстым полі дзверы
сціснулі!
 Каб цябе камары ўтаўклі!
 А каб табе пяткі назад завярнула!
 Не лезь туды, дзе табе не трэба.
ЦЯБЕ ЦІ ТАБЕ?
Каб
… смуткі ўзялі!
Бадай … качкі стапталі!
Толькі і розуму, што ў ….
Краўца не вучы, без … скрое.
Каб … д’яблы скуру папісалі!
ПРАВЕРКА
Каб
цябе смуткі ўзялі!
Бадай цябе качкі стапталі!
Толькі і розуму, што ў цябе.
Краўца не вучы, без цябе
скрое.
Каб табе д’яблы скуру папісалі!
ПЕРАКЛАСЦІ
Мы не искали для
себя лёгких дорог.
ПРАВЕРКА
Мы не шукалі сабе
лёгкіх шляхоў.
ПЕРАКЛАСЦІ
Мы не снимаем с
себя
ответственности за
произошедшее.
ПРАВЕРКА
Мы не здымаем з
сябе адказнасці за
тое, што адбылося.
ПЕРАКЛАСЦІ
Я оставил себе
только самые
необходимые вещи.
ПРАВЕРКА
Я пакінуў сабе
толькі самыя
неабходныя рэчы.
ПЕРАКЛАСЦІ
Главное в жизни –
не предать себя.
ПРАВЕРКА
Галоўнае ў жыцці –
не здрадзіць самому
сабе.
ПЕРАКЛАСЦІ
Себя самого винить
сложно, легче
сделать виноватым
другого.
ПРАВЕРКА
Сябе самога
вінаваціць цяжка,
лягчэй зрабіць
вінаватым іншага.
ПЕРАКЛАСЦІ
Я что-нибудь возьму
себе на памяць.
ПРАВЕРКА
Я што-нішто вазьму
сабе на памяць.
ПЕРАКЛАСЦІ
Сколько значений
несет в себе каждое
слово!
ПРАВЕРКА
Колькі значэнняў
нясе ў сабе кожнае
слова!
ПЕРАКЛАСЦІ
Как-то неуверенно она
чувствовала себя среди
этих незнакомых
людзей.
ПРАВЕРКА
Неяк няўпэўнена
(няпэўна) яна адчувала
сябе сярод гэтых
незнаёмых людзей.
ПЕРАКЛАСЦІ
В шагах десяти от
себя он увидел
незнакомого
человека.
ПРАВЕРКА
За крокаў дзесяць ад
сябе ён убачыў
незнаёмага
чалавека.
ПЕРАКЛАСЦІ
Прочитай этот
отрывок про себя.
ПРАВЕРКА
Прачытай гэты
ўрывак сам сабе.
ПЕРАКЛАСЦІ
Я совсем не помню
тебя маленьким.
ПРАВЕРКА
Я зусім не памятаю
цябе маленькім.
ПЕРАКЛАСЦІ
Мы благодарны тебе
за помощь.
ПРАВЕРКА
Мы ўдзячныя табе за
дапамогу.
ПЕРАКЛАСЦІ
Я тебе никогда не
врал.
ПРАВЕРКА
Я табе ніколі не
хлусіў.
ПЕРАКЛАСЦІ
Я буду думать о тебе
всё время.
ПРАВЕРКА
Я буду думаць пра
цябе ўвесь час.
ПЕРАКЛАСЦІ
Денег у меня нет:
еще вчера я тебе
все отдал.
ПРАВЕРКА
Грошай у мяне
няма: яшчэ ўчора я
табе ўсё аддаў.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа