close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Діагностична контрольна робота. Алгебра, 11 клас
Варіант 1
I частина (5 балів) Завдання 1-5 мають по чотири варіанта відповідей, з яких тільки одна вірна.
Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом
№1 Розв’яжіть рівняння x  2  1  x  2 .
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) розв’язків немає.
3
№2 Обчисліть sin  , якщо cos    ,    
№3 Найдіть корені рівняння
А)  arccos
7
 2 n , n  Z
3
5
3 сosx  7  0 .
А) 
.
2
4
Б)
;
4
3
В)
;
5
5
Г) 
;
5
3
.
5
Б) коренів немає;
;
3
В)   1  arccos
n
№4 Обчисліть
7
 n, n  Z
7
Г) arccos
;
3
 2 n , n  Z
.
3
6
6 
5

6 
5
А) 2 6 ;
Б) 11;
В) 30 ;
Г) 11  30 .
5
2
№5 Обчисліть   22  .
А) −22;
Б) 22;
В) 484;
Г) −484.
II частина (4 бали) Розв’язання завдань 6-7 повинно мати короткий запис рішення без
обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.
x
№6 Дослідіть функцію на парність чи непарність f  x   x 5 sin
2
.
№7 Розв’яжіть рівняння x  2  2 x  6  4 .
III частина (3 бали) Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з
обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
№8 Знайдіть область визначення функції y  1  2 sin 2 x .
Варіант 2
I частина (5 балів) Завдання 1-5 мають по чотири варіанта відповідей, з яких тільки одна вірна.
Виберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом
№1 Розв’яжіть рівняння x  3  2  x  5 .
А) 2; Б) 3;
В) 1; Г) розв’язків немає.
№2 Обчисліть cos  , якщо sin   
Г) 
576
625
7
25
та
3
   2
2
А)
.
24
25
;
Б)
576
625
;
В) 
24
25
.
№3 Найдіть корені рівняння 2 sin x  5  0 .
Б)   1 
А) коренів немає;
В)  arcsin
5
 2 т , т  Z
2
№4 Обчисліть
7
7 
3
Г) arcsin
;

k 1
7
7 
.
arcsin
5
 k , k  Z
2
5
 2 т , т  Z
2
А) 2,5; Б) 11;
;
.
В)
30 ;
Г) 3,5.
3
3
№5 Обчисліть 3   3  .
А) −3; Б) 3;
В) 27;
Г) −27.
II частина (4 бали) Розв’язання завдань 6-7 повинно мати короткий запис рішення без
обґрунтування. Вірне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.
№6 Дослідіть функцію на парність чи непарність f  x   x 5 cos 3 x .
№7 Розв’яжіть рівняння x  1  x  2  3 .
III частина (3 бали) Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з
обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.
№8 Знайдіть область визначення функції y  2 cos 3 x  1 .
;
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа