close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Контрольні завдання
(тести)
до практичних занять
із
світової літератури
спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»
5. 01010301 «Технологічна освіта»
5.02010501 «Діловодство»
Практичне заняття № 1
Тема. Лев Толстой «Анна Кареніна»
Тести
1. Л.Толстого за головним жанром творчості можна назвати:
а) Новелістом;
б) майстром оповідання;
в) романістом.
2. Л.Толстой написав роман про родинні стосунки:
а) «Домбі і син»;
б) «Анна Кареніна»;
в) «Пані Боварі».
3. Письменник народився в:
а) Царському селі;
б) Ясній Поляні;
в) Спаському - Лутовинові.
4. Першим друкованим твором Толстого був:
а) «Севастополь у грудні 1854 року;
б) «Дитинство»;
в) «Люцерн».
5. Хто мав найбільший вплив на Толстого у дитячі роки?
а) Дідусь із бабусею;
б) батьки;
в) тітка.
6. Толстой навчався в:
а) Петербурзькому університеті;
б) Казанському університеті;
в) Московському університеті.
7. Під час бойових дій у Криму (оборони Севастополя) письменник був:
а) Учасником бойових дій;
б) кореспондентом;
в) військовий наглядач.
8. У своїй педагогічній діяльності Толстой був викладачем:
а) Гімназії;
б) ліцею;
в) школи для сільських дітей.
9. Роман-епопея Л.Толстого:
а) «Війна і мир»;
б) «Воскресіння»;
в) «Козаки».
10. Толстой вважав, що:
а) «Не можна протистояти злу насильством»;
б) «Краса врятує світ»;
в) «Що Наполеон не зробив мечем, я зроблю пером».
11. Назвіть твір, який розпочинається такими словами: «Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастна по-своему».
а) «Війна і мир»;
б) «Анна Кареніна»;
в) «Злочин і кара»;
г) «Брати Карамазови».
12. Назвіть єдину щасливу родину в романі «Анна Кареніна».
а) Кареніни;
б) Облонські;
в) Левіни;
г) Вронські.
13. Після якої події відбувається переродження К. Левіна?
а) Після одруження з Кіті;
б) Після відмови Кіті вийти за нього заміж;
в) Після смерті дружини.
14. З ким Анна Кареніна знайшла своє щастя?
а) З Кареніним;
б) З Вронським;
в) З Левіним;
г) Ні з ким.
15. Хто є прототипом Толстого в романі «Анна Кареніна»?
а) Каренін;
б) Облонський;
в) Левін.
16. Яку думку любить Л. Толстой в романі «Анна Кареніна»?
а) Сімейну;
б) Народну;
в) Військову.
17. Зображення яких вчинків Левіна вважалися нетиповими у ХІХ
столітті?
а) Одруження;
б) Відмова Кіті у шлюбі;
в) Робота на рівні з селянами.
18. Причиною трагічної розв’язки в романі Л. Толстого «Анна Кареніна»
стають не лишеивчинки Анни, а й її:
а) Неприйняття неправди, лицемірства;
б) Небажання з’ясувати становище, яке склалося в її родині;
в) Неможливість сказати правду;
г) Безтурботність.
19. Хто винен в нещасливому сімейному житті Анни?
а) Каренін;
б) Вронський;
в) Сама Анна.
20. Написати твір-роздум «Суперечливий образ Анни Кареніної».
Практичне заняття № 2
Тема. Із поезії французького символізму П. Верлен, А. Рембо
Тести
1. На межі ХІХ- ХХ ст.. провідним літературним напрямом стає:
а) реалізм;
б) натуралізм;
в) імпресіонізм;
г) модернізм.
2. Символізм – один із найвизначніших напрямів у літературі останньої
третини ХІХ ст, для якого характерна орієнтація на:
а) непроясненість і багатозначність художнього слова;
б) смислову точність художнього слова;
в) інформаційну-розповідну роль художнього слова.
3. Зачинателем символізму у французькій поезії вважають:
а) Ш.Бодлер;
б) А.Рембо;
в) П.Верлена;
4. Творчість Бодлера, Верлена, Рембо певним чином була пов’язана:
а) з «Прерафаелітським братством»;
б) з групою «Парнас»;
в) зі школою «чистого мистецтва».
5. Віршованим маніфестом символізму вважають:
а) «Поетичне мистецтво» П.Верлена;
б) «Голосівки» А.Рембо;
в) «Альбатрос» Ш.Бодлера.
6. У вірші «Осіння пісня» П.Верлена намагається:
а) відобразити осінній пейзаж;
б) передати внутрішній стан ліричного героя;
в) створити твір для співу.
7. Для поезії П.Верлена не характерна:
а) мелодійність;
б) музичність;
в) сугестивність;
г) експресивність.
8. Символістський пошук «відповідностей» між різними началами
життя відображено у вірші А.Рембо:
а) «Моя циганерія»;
б) «Голосівки»;
в) «П’яний корабель».
9. Назвіть автора цих поетичних рядків:
В блакитні вечори стежками йтиму я;
Колотиме стерня, травну почну топтати:
Відчужує свіжість піль тоді нога моя,
Я вітру голову дозволю овівати.
10.В скільки років П. Верлен надрукував свій перший сонет?
а) 10 років;
б) 19 років;
в) 7 років;
г) 14 років.
11. Назвіть першу поетичну збірку П.Верлена?
а) «Вишукані свята»;
б) «Романси без слів»;
в) «Сатурнічні поезії»;
г) «Мудрість».
12. П.Верлен відобразив усі свої відкриття в поезії у вірші:
а) «Осіння пісня»;
б) «Так тихо серце плаче»;
в) «Поетичне мистецтво».
13. Яким сонетом відкривається третій період творчості Рембо?
а) «Відчуття»;
б) «Настрій»;
в) «Голосівки».
14. Назвіть основну тему вірша «П᾿яний корабель».
а) мандри душі особистості в світі своєї уяви та в житті;
б) зображення природи;
в) страждання знедолених.
15. За жанром «Пяний корабель» А. Рембо…
а) вірш;
б) поема;
в) драма.
16. В якому вірші А. Рембо використовує «теорію ясновидіння»?
а) «Відчуття»;
б) «Голосівки»;
в) «П᾿яний корабель».
17. Назвіть найхарактернішу рису лірики П.Верлена.
а) мелодійність, поєднання звуків із почуттями;
б) національний колорит;
в) психологізм.
18. У 1871 році А.Рембо переходить на позиції:
а) символізму;
б) класицизму;
в) романтизму.
19.Назвіть вірш Рембо, в якому мова йде про загибель екіпажу корабля,
уявні мандри душі героя.
а) «Голосівки»;
б) «Осіння пісня»;
в) «П’яний корабель».
20. Назвіть поета на якого великий вплив мала збірка «Квіти зла» Ш.
Бодлера?
а) В.Вітмен;
б) П.Верлен;
в) А. Рембо.
Практичне заняття № 3
Тема. Джордж Бернард Шоу «Пігмаліон»
Тести
1.Назвіть роки життя Б. Шоу.
а) 1787-1859рр;
б) 1856-950 рр;
в) 1900-1980 рр;
2. Хто за національністю був Б. Шоу?
а) італієць;
б) англієць;
в) ірландець.
3. Який улюблений засіб впливу Б. Шоу на свідомість своїх читачів він
використовував у п’єсах?
а) парадокс;
б) жах;
в) сарказм.
4. Б.Шоу визначив жанр свого твору «Пігмаліон» як:
а) фарс;
б) комедію в п’яти діях;
в) роман в п’яти діях.
5. В основі п’єси Б.Шоу «Пігмаліон» лежить:
а) давньогрецький міф;
б) англійська народна казка;
в) старий анекдот.
6. За який термін професор фонетики Хіггінс береться навчити Елізу
англійської мови та вишуканих манер?
а) рік;
б) шість місяців;
в) три місяці.
7. Назвіть ім’я батька Елізи:
а) Генрі;
б) Бернард;
в) Альфред.
8. Хіггінс, як справжній Пігмаліон, ненавидить:
а) жінок;
б) тварин;
в) розваги.
9. Назвіть теми, на які професор Хіггінс дозволив Елізі говорити на її
першому «іспиті»:
а) наука та виховання;
б) погода та здоров’я;
в) культура і мистецтво.
10. Назвіть персонажа, про якого йдеться у вислові «Завели собі живу
ляльку і бавитесь із нею!»
а) Клара;
б) Ейнсфорд Хілл;
в) Еліза.
11. Назвіть героя п’єси, завдяки якому Альфред Дулітл отримує спадщину
у три тисячі річного доходу:
а) Хіггінс;
б) Еліза;
в) Пікерінг.
12. Хто сказав ці слова: «Еліза для нього – це камінчик, що його можна
підібрати на березі моря»:
а) Клара;
б) Фредді;
в) місіс Пірс.
13. У творі «Пігмаліон» Б. Шоу береться довести, що вулична квіткарка і
герцогиня відрізняються одна від одної:
а) лише вимовою;
б) лише одягом;
в) кількістю грошей.
14. Хто і кому говорить ці слова: « Ще п’ять хвилин тому ви були
жорном у мене на шиї. Тепер ви – вежа фортеці, панцерник-консорт»:
а) Пікерінг Кларі;
б) Хіггінс Елізі;
в) Еліза Хіггінсу.
15. Який новий тип героя намагався створити Б. Шоу?
а) герой-реаліст;
б) герой-ідеаліст;
в) герой-спостерігач.
16. Твір «Пігмаліон» був присвячений:
а) відомій англійській актрисі Стеллі Патрік Кемпбел;
б) Дружині письменника Шарлотті;
в) нікому не був присвячений.
17. Еліза Дулітл навчилася не тільки правильно говорити, а й:
а) правильно поводити себе;
б) бути самою собою;
в) правильно писати.
18. Б. Шоу показує в п’єсі, що:
а) учениця переростає свого вчителя;
б) учениця гарно опанувала англійську мову;
в) Еліза засвоїла все, чого навчив її Хігінс.
19. «Тепер ви зробили з мене леді. І я вже не можу продавати квіти, а можу
продавати квіти, а можу продавати лише себе. Краще б ви мене не чіпали… Я знаю,
я проста й темна дівчина…, але все ж таки я людина, а не порожнє місце». Цей
монолог Елізи, звернений до Хігінса, є:
а) зав’язкою п’єси;
б) кульмінацією п’єси;
в) фіналом п’єси.
20. Назвіть персонажа п’єси: «Він належить до тих енергійних людей науки, які із
жвавим і навіть пристрасним інтересом ставляться до усього, що може бути
предметом наукового дослідження, і цілком байдужі до речей, що стосуються їх
особисто або людей, які їх оточують, і до почуттів інших у тому числі»:
а) Альфред;
б) Пікерінг;
в) Хігінс.
Практичне заняття № 4
Тема. М. Булгаков «Майстер і Маргарита»
Тести
1. В якому році народився М.Булгаков?
а) 1896;
б) 1898;
в) 1891.
2. Ким був Берліоз?
а) Письменником;
б) Головою правління МАСОЛІТу;
в) Директором Вар’єте.
3. Хто став прототипом Маргарити?
а) Сестра Булгакова;
б) Т.Лаппа;
в) О.Булгакова.
4. Скільки років Майстру в романі?
а) 38;
б) 27;
в) 45.
5. Хто знав п’ять мов, був істориком за освітою?
а) Єшуа;
б) Майстер;
в) Іван Бездомний.
6. Кому належить фраза «Рукописи не горять»?
а) Єшуа;
б) Воланду;
в) Пілату.
7. Яка, за словами Єшуа, найгірша людська вада?
а) Кар’єризм;
б) Боягузтво;
в) Лицемірство.
8. Які з вказаних творів М. Булгакова є сатиричними повістями?
а) «Біла гвардія», «Майстер і Маргарита»;
б) «Дияволіада», «Рокові яйця», «Собаче серце»;
в) «Записки юного лікаря», «Записки на манжетах».
9. Що попросила Маргарита у Воланда після балу першого разу?
а) Щоб майстра вилікували від божевілля;
б) щоб їй повернули майстра;
в) щоб Фріді перестали подавати ту хусточку, якою вона задушила свою
дитину.
10. Сатиричною лінією в сюжеті є лінія…
а) Воланда та його почту;
б) Майстра та Маргарити;
в) Єшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата
11. Як було звати кота?
а) Берліоз;
б) Бегемот;
в) Азазелло.
12. Майстер у фіналі роману заслужив…
а) Вічний спокій;
б) вічне світло;
в) вічне небуття.
13. Скільки часу Воланд перебуває в Москві?
а) Місяць;
б) 3 дні;
в) тиждень;
г) 1 день.
14. Між чим встановлює рівноправність Воланд?
а) Між добром і злом;
б) між силою і слабкістю;
в) між спокусою і гріхом.
15. Що відповів Воланд Берліозу і Бездомному про неможливість
існування Бога?
а) «Вы правы, миром правит сатана»;
б) «Это большая тайна, над пониманием которой бьются поколения»;
в) «Кто же управляет жизнью человека и всем вообще роспорядком на
земле».
16. Коли було створено роман «Майстер і Маргарита»?
а) з 1928 по 1940;
б) з 1926 по 1932;
в) з 1930 по1936.
17. Скільки років довелося чекати прощення Понтію Пілату?
а) 1000 років;
б) 2000 років;
в) 3000 років.
18. Скільки редакцій мав роман?
а) 5 редакцій;
б) 8 редакцій;
в) 12 редакцій.
19. Яка основна мета прибуття Воланда в Москву?
а) Дізнатися чи змінився внутрішній світ людей;
б) допомогти Майстрові;
в) наказати людей ласих до грошей.
20. Кому належать ці слова за яких обставин вони були сказані?
«Кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на
земле?»
а) Берліоз на балу;
б) Майстер в психлікарні;
в) Воланд в парку, під час знайомства;
г) Бездомний.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа