close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ЖӘНЕ АЗЫҚ
ҚОСПАЛАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РЕЕСТРІ
АСТАНА 2014 ЖЫЛ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРЫНЫҢ
ЖӘНЕ АЗЫҚ ҚОСПАЛАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РЕЕСТРІ
РЕСМИ ШЫҒАРЫЛУ
(2013 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАН ЖАҒДАЙЫНДА)
МАЗМҰНЫ
1 тарау. Кіріспе ....................................................................................................................................... 4
2 тарау. Ветеринариялық препараттардың және азық қоспаларының мемлекеттік тіркеу номеріне
түсініктеме …………………………........................................................................................................ 6
3 тарау. 1 бөлім. Жануарлардың жұқпалы ауруларын емдеуге және алдын алуға арналған препараттар,
оның ішінде- вакциналар, гипериммундық сарысулар, иммуномодуляторлар .................................. 7
2 бөлім. Диагностикалық заттар ................................................................................................... 35
3 бөлім. Өнім бермейтін жануарларға арналған азық және азық қоспаларын өндіруде қолданылатын
ақуыздық-витаминдік-минералдық қоспалар, премикстер, толтырғыштар, ароматизаторлар, бояғыштар
...................................................................................................................................................................... 80
.
4 бөлім. Жануарларға арналған химиялық-фармацевтикалық препараттар, антибиотиктер,
ферменттер, гормондар, амин қышқылдары, витаминдер, парфюмерлік-косметикалық өнімдер және
радиофармацевтикалық препараттар ........................................................................................................ 122
5 бөлім.
Дезинфекциялық және дератизациялық заттар, дезинсектанттар (репелленттер)
........................................................................................................................................................................ 208
4 тарау. Қазақстан Республикасында 2008-2013 жылдары тіркелген ветеринариялық
препараттардың және азық қоспаларының талдауы ........................................................................ 215
1 тарау. Кіріспе
Қазақстан Республикасы Ветеринариялық препараттарының, азық және азық қоспаларының
мемлекеттік реестрі (әрі қарай - Реестр) бес бөлімнен тұрады:
1) Жануарлардың жұқпалы ауруларын емдеуге және алдын алуға арналған препараттар, оның ішіндевакциналар, гипериммундық сарысулар, иммуномодуляторлар;
2) Диагностикалық заттар;
3) Өнім бермейтін жануарларға арналған азық және азық қоспаларын өндіруде қолданылатын
ақуыздық-витаминдік-минералдық қоспалар, премикстер, толтырғыштар, ароматизаторлар, бояғыштар;
4) Жануарларға арналған химиялық-фармацевтикалық препараттар, антибиотиктер, ферменттер,
гормондар,
амин
қышқылдары,
витаминдер,
парфюмерлік-косметикалық
өнімдер
және
радиофармацевтикалық препараттар;
5) Дезинфекциялық және дератизациялық заттар, дезинсектанттар (репелленттер).
Ветеринариялық препараттарының, азық және азық қоспаларының мемлекеттік реестрі (әрі қарай Реестр) Қазақстан Республикасының «Ветеринария туралы» және «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
жөніндегі» Заңдарына сәйкес шығарылады.
Осы Реестрге Қазақстан Республикасында тіркелген, оның аумағында заңнамалық тәртіппен мал
шаруашылығы мен ветеринарияда сатуға және қолдануға рұқсат етілген ветеринариялық препараттар, азық
және азық қоспалары енгізілген.
Ветеринариялық препараттарды, азық және азық қоспаларын тіркеу және Реестр жүргізу Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 31.10.2002 жылы № 349 бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Ветеринариялық препараттарды мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік Реестрін жүргізу
Ережесі және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 24.05.2012 жылғы № 668 қаулысымен бекітілген
«Қазақстан Республикасы аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және алғаш рет әкелінетін
(импортталатын) азықтарды және азық қоспаларын мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту туралы» Қағидасы
негізінде жүргізіледі.
Реестрдің күші ветеринариялық препараттардың, азық және азық қоспаларының айналымын реттейтін
және бақылайтын мемлекеттік органдарға таралады және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің ресми шығарылымы болып табылады.
2 тарау. Ветеринариялық препараттардың, азық және азық қоспаларының мемлекеттік тіркеу
номеріне түсініктеме
1 – Қазақстан Рсепубликасы (қысқаша - ҚР);
2 – ветеринариялық препарат - (ВП);
3 – бекітілуіне сәйкес , препараттың орналасқан Реестрдегі тарауының бөлімі;
4 – Реестрдің бөлімінде көрсетілген препараттың реттік нөмірі
5 – ветеринариялық препараттың тіркелген (қайта тіркелген) жылы.
I бөлім - Жануарлардың жұқпалы ауруларын алдын алу және емдеу препараттары, оның ішінде – вакцина, гипериммунды сары сулар,
иммуномодуляторлар
Қат
.
№
Препараттың
(ерекшеленетін)
саудалық аты
Жалпы қабылданған
аты (құрамы)
Шығарылу
қалпы
(Мемле
кеттік
стандартта
у
жүйесіндегі
ТШ нөмірі)
2
Ньюкасл
ауруына
қарсы қолданылатын
құрғақ тірі «Ла-Сота»
штаммының
вакцинасы
Нобилис Rео 1133
Ньюкасл
ауруына Лиофилденг
қарсы қолданылатын ен таблетка
құрғақ тірі «Ла-Сота»
штаммының
вакцинасы
Нобилис Rео 1133
Таблетка
3
Hyoresp
Hyoresp
Сұйық
4
Нобилис SG 9R
Нобилис SG 9R
Құрғақ
5
Вирсин 327 Л
Вирсин 327 Л
Эмульсия
6
Вирсин 121 Л
Вирсин 121 Л
Эмульсия
7
Paracox
Paracox
Сұйық
1
Тағайындалуы
Тапсырыс беруші
Өндіруші
Тіркеу куәлігі-нің
(Қазақстан
(заңды тұлғаның
(заңды тұлғаның
нөмірі (тіркеу,
Республикасы Бас
аты, немесе жеке
аты, өндіруші
қайта тіркеу
мемлекеттік
тұлғаныңфамилиелдің атауы)
мерзімі)
малдәрігерлік
ясы, аты, әкесінің
инспекторымен
аты)
бекітілген қолдану
регла-ентінің
нөмірі)
Құстардың
АТҚШ
«Қызыл- ФГУ
ВНИИЗЖ, ҚР-ВП-1-1077- 09
Ньюкасл
ауруын Жар» ЖШС
Ресей
20.01.2009 ж
алдын алу үшін
Құстардың
реовирус
ауруын
алдын алу үшін
Шошқаның
микоплазмозасыны
ң алдын алу үшін
Құстардың
сальмонеллез
ауруының
алдын
алу үшін
Құстардың
Ньюкасл
және
жұқпалы бронхит
ауруларының
алдын алу үшін
Құстардың
Ньюкасл ауруының
алдын алу үшін
Балапандардың
кокцидиоз
ауруының
алдын
«Алем Вет» ЖШС
Фирма «Интервет», ҚР-ВП-1-1110- 09
Нидерланды
18.02.2009 ж
«Merial
France «Merial
France ҚР-ВП-1-1132- 09
SAS», Франция
SAS», Франция
31.03.2009 ж
«Алем Вет» ЖШС
Фирма «Интервет ҚР-ВП-1-1147- 09
Интернэшнл Б.В.», 21.04.2009 ж
Нидерланды
«Алматинская
птицефабрика»
ЖШС
BIOVAK,
P.O.B. ҚР-ВП-1-1149- 09
300
OR-Akiva, 12.05.2009 ж
30600, Израиль
«Алматинская
птицефабрика»
ЖШС
«Алем Вет» ЖШС
BIOVAK,
P.O.B.
300
OR-Akiva,
30600, Израиль
Фирма «Интервет
Интернэшнл Б.В.»,
Нидерланды
ҚР-ВП-1-1150- 09
12.05.2009 ж
ҚР-ВП-1-1151- 09
13.05.2009 ж
11
Nobilis DHPPi
Құтыруға
қарсы
белсенділігі жойылған
өсінінің
культурасы
сорбірленген
«Рабизин» вакцинасы
Жабайы ет жегіштерді
ауыз
арқылы
иммунизациялауға
арналған
құтыруға
қарсы
культуралды
«Раборал» вакцинасы
Вирсин 361 құстардың
сальмонелллез
ауруына
қарсы
вакцина
Nobilis DHPPi
12
Nobilis CAV P4
Nobilis CAV P4
13
Nobilis SG 9R
Nobilis SG 9R
14
Nobilis RL
Nobilis RL
15
Gallivac IB 88
Gallivac IB 88
8
9
10
Құтыруға
қарсы
белсенділігі жойылған
өсінінің
культурасы
сорбірленген
«Рабизин» вакцинасы
Жабайы ет жегіштерді
ауыз
арқылы
иммунизациялауға
арналған
құтыруға
қарсы
культуралды
«Раборал» вакцинасы
Вирсин 361 құстардың
сальмонелллез
ауруына қарсы вакцина
Суспензия
Кесекше
Эмульсия
алу үшін
Жануарлардың
«Алтекс»
ЖШҚ,
құтыруының алдын НПАП
алу үшін
«Новогалещинская
биофабрика»,
Украина
Жабайы ет жегіш «Алтекс»
ЖШҚ,
жануарлардың
НПАП
құтыру
ауруын «Новогалещинская
ауыз арқылы алдын биофабрика»,
алу үшін
Украина
Құстардың
сальмонелллез
ауруының
алдын
алу үшін
Таблеткі
Ет
қоректілердің
обасы, парвовирусті
энтерит,
аденовирус
және
парагрипп
ауруларының
алдын алу үшін
Таблеткі
Балапандардың
вирус анемиясына
қарсы алдын алу
үшін
Бозғыл
Құстардың
қызыл түсті сальмонеллез
бір
келкі ауруының
алдын
кеуек зат
алу үшін
Суспензия
Жануарлардың
құтыру
және
лептоспироз
ауруларының
алдын алу үшін
Таблеткі
Құстардың
жұқпалы бронхит
ауруының
алдын
«Алтекс»
ЖШҚ,
НПАП
«Новогалещинская
биофабрика»,
Украина
«Алтекс»
ЖШҚ,
НПАП
«Новогалещинская
биофабрика»,
Украина
ҚР-ВП-1-1166- 09
02.06.2009 ж
ҚР-ВП-1-1167- 09
02.06.2009 ж
«Алматы
Құсфабрикасы»
ЖШС
«Biovac»
P.O.B. ҚР-ВП-1-1168- 09
300,
Or-Akiva 09.06.2009 ж
30600, Israel
«АлемВет» ЖШС
«Интервет»
фирмасы,
Нидерланды
ҚР-ВП-1-1169- 09
09.06.2009 ж
«АлемВет» ЖШС
«Интервет»
фирмасы,
Нидерланды
ҚР-ВП-1-1177- 09
10.06.2009 ж
«АлемВет» ЖШС
«Интервет»
фирмасы,
Нидерланды
ҚР-ВП-1-1178- 09
15.06.2009 ж
«АлемВет» ЖШС
«Интервет»
фирмасы,
Нидерланды
ҚР-ВП-1-1179- 09
15.06.2009 ж
«MERIAL»,
Франция
MERIAL
France ҚР-ВП-1-1180- 09
SAS, Франция
15.06.2009 ж
16
17
18
алу үшін
Ұсақ
күйіс
қайыратын малдар
обасына
арнайы
алдын алу және
емін жүргізу үшін
Макролан
ВС Макролан
ВС Ұнтақ
Жануарлармен
(Macrolan WS)
(Macrolan WS)
құстардың жұқпалы
ауруларын
емдеу
үшін
Бірспецификалық
Бірспецификалық
Диагностика Brucella
abortus
агглютиленген
агглютиленген
лық
және
Brucella
абортусқа
және абортусқа
және препарат
melitensis
мелитензиске
қарсы мелитензиске
қарсы
биотиптерін
бруцеллездің сары суы бруцеллездің сары суы
анықтауға арналған
Вакцина против чумы Вакцина против чумы Таблеткі
мелких жвачных
мелких жвачных
Аусылға қарсы үш
валентті (О,А және
Азия-1 типті) Raksha
Trivalent
майлы
адьювант вакцина
Кампилобактериоздың
жеке
қасиеттілік
агглютинициялық қан
сарысуы
Аусылға қарсы үш Эмульсия
валентті (О,А және
Азия-1 типті) Raksha
Trivalent
майлы
адьювант вакцина
Кампилобактериоздың Ерітінді
жеке
қасиеттілік
агглютинициялық қан
сарысуы
21
Avipro ND C131
Avipro ND C131
Таблеткі
22
Avipro IB/ND HB1
Avipro IB/ND HB1
Таблеткі
23
Құстардың
ньюкасл
ауруына
қарсы
инактивтелген
эмульгирленген
Құстардың
ньюкасл Эмульсия
ауруына
қарсы
инактивтелген
эмульгирленген
19
20
ҚР БҒМ ҒК ҚР ҚР БҒМ ҒК ҚР ҚР-ВП-1-1187- 09
ҰБО
«БҚПҒЗИ» ҰБО
«БҚПҒЗИ» 24.06.2009 ж
ЕМК
ЕМК
Interchemie werken Интерхеми веркен ҚР-ВП-1-1201- 09
«De Adelaar» BV
«Де Аделаар» БВ
18.07.2009 ж
«Ветдиапроф» ҒӨМ «М.
Айқынбаев
ЖШС
атындағы
қазақ
карантиндік және
зооноздық
инфекциялар
орталығы» РМҚК
Жануарларды
«Вита-СТ» ЖШС
Indian
аусылға
қарсы
Immunologicals Ltd
алдын ала егу
(Хайдарабад500 033
қ.),
Үндістан
Кампилобактериян «Ветеринариядағы
«Армавир
ы
бірдейлендіру мониторинг,
биофабрикасы»
үшін
референция,
ФГУП, Ресей
зертханалақ
диагностика және
ұлтық» ММ
Ньюкасл ауруының «Lohmann Animal Фирма
«Ломан
алдын алу үшін
Health GmbH&Co. Анимал Хелс ГмбХ
KG», Германия
и Ко КГ», Германия
Ньюкасл
және
жұқпалы бронхит
ауруларының
алдын алу үшін
Құстардың ньюкасл
ауруының
алдын
алу үшін
ҚР-ВП-1-1222- 09
21.07.2009 ж
ҚР-ВП-1-1224- 09
30.07.2009 ж
ҚР-ВП-1-1247- 09
09.09.2009 ж
ҚР-ВП-1-1249- 09
10.09.2009 ж
«Lohmann Animal Фирма
«Ломан ҚР-ВП-1-1250- 09
Health GmbH&Co. Анимал Хелс ГмбХ 10.09.2009 ж
KG», Германия
и Ко КГ», Германия
«ППР Қызыл-Жар» ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-1-1255- 09
ЖШС
Владимр қ., Ресей
11.09.2009 ж
24
25
вакцина
«Н-120» штаммының
тауықтардағы жұқпалы
бронхитіне қарсы тірі
вакцина
«Винтерфилд
2512»
штаммының жұқпалы
бурсальді ауруға қарсы
вирусвакцина
26
Құстардың
Ньюкасл
ауруы,
тауықтардың
инфекциялық
бронхиті
мен жұмыртқа табудың
азаюы
76-синдромына
қарсы
инактивтелген
эмульгирленген
ассоцияланған вакцина
27
AVIPRO
SALMONELLA VAC E
28
Белсенділігі жойылып
ВНК-21 жасушасында
өсірілген
аусылға
сорбирленген
үш
валентті «О,А және
Азия-1» аусылға қарсы
вакцина
Foot and mouth distase
vaccine
I.P.
(VET)
RAKSHE TRIVALENT
өдіруші
INDIAN
IMMUNOLOGICALS
LTD, Үндістан
29
вакцина
«Н-120» штаммының
тауықтардағы
жұқпалы бронхитіне
қарсы тірі вакцина
«Винтерфилд
2512»
штаммының жұқпалы
бурсальді
ауруға
қарсы вирусвакцина
Құстардың Ньюкасл
ауруы, тауықтардың
инфекциялық бронхиті
мен
жұмыртқа
табудың азаюы 76синдромына
қарсы
инактивтелген
эмульгирленген
ассоцияланған вакцина
AVIPRO
SALMONELLA VAC
E
Таблеткі
Құстарды
алдын ФГУ
ВНИИЗЖ ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-1-1256- 09
ала егу үшін
Владимр қ., Ресей
Владимр қ., Ресей
11.09.2009 ж
Таблеткі
Құстарды
алдын ФГУ
ВНИИЗЖ ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-1-1257- 09
ала егу үшін
Владимр қ., Ресей
Владимр қ., Ресей
11.09.2009 ж
Эмульсия
Құстарды
алдын ФГУ
ВНИИЗЖ ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-1-1258- 09
ала егу үшін
Владимр қ., Ресей
Владимр қ., Ресей
11.09.2009 ж
Лиофилденг
ен үлгі
Salmontlla
gallinarum
және
Salmontlla enteritidis
қоздырғыштардан
туындаған
аурулардың алдын
алу үшін
Жануарларды
аусылға
қарсы
алдын ала егу үшін
Белсенділігі жойылып Сұйық
ВНК-21 жасушасында
өсірілген
аусылға
сорбирленген
үш
валентті «О,А және
Азия-1» аусылға қарсы
вакцина
Foot and mouth distase Сұйық
vaccine I.P. (VET)
RAKSHE TRIVALENT
өдіруші
INDIAN
IMMUNOLOGICALS
LTD, Үндістан
«Lohmann Animal «Lohmann Animal ҚР-ВП-1-1299- 09
Health GmbH&Co. Health GmbH&Co. 15.10.2009 ж
KG», Германия
KG», Германия
«Вита-СТ» ЖШС
Жануарларды
«Вита-СТ» ЖШС
аусылға
қарсы
алдын ала егу үшін
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-1-1307- 09
28.10.2009 ж
INDIAN
ҚР-ВП-1-1308- 09
IMMUNOLOGICAL 28.10.2009 ж
S
LIMITED
RAKSHAPURAM,
GACHIBOWLI
HYDEREBAD
500032, Үндістан
30
Түйе обасына қарсы Түйе обасына қарсы Таблеткі
тірі
құрғақ
ЕВ тірі
құрғақ
ЕВ
вакцинасы
вакцинасы
31
Шошқалаодың
сальмонеллезі,
пастереллезі
және
стрептококкозына
қарсы
поливалентті
ассоцияцияланған
вакцина
Ірі
қара
малдың
пастереллезіне қарсы
гидрототықты
алюминді
жартылай
сұйық вакцина
Шошқалардың
рожа
ауруына қарсы құрғақ
вакцина
Ірі
қара
малдың,
қойдың
және
шошқаның
пастереллезін
алдын
алу және емдеу үшін
Шошқалаодың
сальмонеллезі,
пастереллезі
және
стрептококкозына
қарсы
поливалентті
ассоцияцияланған
вакцина
Ірі
қара
малдың
пастереллезіне қарсы
гидрототықты
алюминді
жартылай
сұйық вакцина
Шошқалардың рожа
ауруына қарсы құрғақ
вакцина
Ірі
қара
малдың,
қойдың
және
шошқаның
пастереллезін алдын
алу және емдеу үшін
Бұзау, торай, қозы мен
құстардың
сальмонеллезіне қарсы
поливалентті
антитоксикалық
сарысу
Қойдың
брадзот,
жыбырлақ, қатерлі ісік
және
қозының
дизентериясына қарсы
вакцина
Ірі қара және қой
Бұзау, торай, қозы мен Сұйық
құстардың
сальмонеллезіне қарсы
поливалентті
антитоксикалық
сарысу
Қойдың
брадзот, Сұйық
жыбырлақ, қатерлі ісік
және
қозының
дизентериясына қарсы
вакцина
Ірі қара және қой Сұйық
32
33
34
35
36
37
Сұйық
Сұйық
Таблеткі
Сұйық
Түйе
обасының «Ақынтай», ЖШС «М.
Айқынбаев
спецификалық
Қаратаев Б.Ш.
атындағы
қазақ
алдын алу үшін
карантиндік және
зооноздық
инфекциялар
орталығы» РМҚК
Буаз
ұрғашы «Витебская
«Витебская
шошқалар
мен биофабрика» УП
биофабрика» УП,
торайларды
Беларусь
сальмонеллез,
пастереллез және
стрептококкозға
қарсы егу үшін
Ірі қара малдарды «Витебская
«Витебская
пастереллезге егу биофабрика» УП
биофабрика» УП,
үшін
Беларусь
Шошқаларды рожа
ауруына
қарсы
жоспарлы егу үшін
Ірі қара малдың,
қойдың
және
шошқаның
пастереллезін
алдын алу және
емдеу үшін
Сальмонеллезді
емдеу және алдын
алу үшін
«Витебская
биофабрика» УП
«Витебская
биофабрика» УП
«Витебская
биофабрика» УП
Қойдың
брадзот, «Антиген»
жыбырлақ, қатерлі ЖШС
ісік және қозының
дизентериясын
алдын алу үшін
Ірі қара және қой «Антиген»
ҚР-ВП-1-1322- 09
10.11.2009 ж
ҚР-ВП-1-1360- 09
22.12..2009 ж
ҚР-ВП-1-1361- 09
22.12..2009 ж
«Витебская
биофабрика»
Беларусь
«Витебская
биофабрика»
Беларусь
ҚР-ВП-1-1362- 09
УП, 22.12..2009 ж
«Витебская
биофабрика»
Беларусь
ҚР-ВП-1-1364- 09
УП, 22.12..2009 ж
ҚР-ВП-1-1363- 09
УП, 22.12..2009 ж
ҒӨК «Антиген»
ЖШС
ҒӨК ҚР-ВП-1-1409-10
02.04.2010 ж.
ҒӨК «Антиген»
ҒӨК ҚР-ВП-1-1410-10
38
39
малдарының қарасан малдарының қарасан
ауруына қарсы вакцина ауруына
қарсы
вакцина қарсы вакцина
Жануарлардың
сібір Жануарлардың сібір
жарасына қарсы «55 жарасына қарсы «55
ВНИИВВиМ»
ВНИИВВиМ»
штамынан
сұйық штамынан
сұйық
құрғақ вакцина
құрғақ вакцина
Етқоректілердің
Етқоректілердің
обасына
қарсы обасына
қарсы
иммуновет
3Сн иммуновет
3Сн
сарысуы,
иттің сарысуы,
иттің
жұқпалы
гепатиті, жұқпалы
гепатиті,
аденовирусқа
және аденовирусқа
және
парвовирус энтеритіне парвовирус энтеритіне
40
Етқоректілердің
обасына, парвовирусты
энтеритіне, жұқпалы
гепатитіне,
аденовирузына
және
иттің лептоспирозына
қарсы вакцина
41
Вакдерм вакинасы
42
Құтыруға, етқоректілер
обасына, парвовирус
энтеритіне, жұқпалы
гепатитке,
аденовируске және ит
лептоспирозына қарсы
вакцина
Неоцидол 600
43
малдарының
ЖШС
қарасан
ауруын
алдын алу үшін
Лиофилизде Жануарлардың
«Вита-СТ» ЖШС
лген және сібір
жарасын
сұйық
алдын алу үшін
ЖШС
02.04.2010 ж.
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-1-1411-10
15.04.2010 ж.
Сұйық
Етқоректілердің
Ерітінді
обасына,
парвовирусты
энтеритіне, жұқпалы
гепатитіне,
аденовирузына және
иттің лептоспирозына
қарсы вакцина
Вакдерм вакинасы
Сұйық
Құтыруға,
Құрғақ
етқоректілер обасына, субстанция
парвовирус энтеритіне,
жұқпалы
гепатитке,
аденовируске және ит
лептоспирозына қарсы
вакцина
Неоцидол 600
Эмульсия
концентрат
ы
Иттің
жұқпалы
гепатитін,
аденовирусын және
парвовирус
энтеритін,
ет
қоректілердің
обасынемдеу және
алдын алу үшін
Иттерді алдын ала
иммунизациялау
үшін
«фирма
Ветзвероцентр»
ЗАО НПВ и ЗУ
фирма
Ветзвероцентр»
ЗАО НПВ и ЗУ РФ
ҚР-ВП-1-1416-10
16.04.2010 ж.
«фирма
Ветзвероцентр»
ЗАО НПВ и ЗУ
фирма
Ветзвероцентр»
ЗАО НПВ и ЗУ РФ
ҚР-ВП-1-1423-10
05.05.2010 ж.
Жануарлардың
дерматофитоз
ауруын емдеу және
алдын алу үшін
Ауру жануарларды
спецификалық
алдын алу және
емдеу үшін
«фирма
Ветзвероцентр»
ЗАО НПВ и ЗУ
фирма
Ветзвероцентр»
ЗАО НПВ и ЗУ РФ
ҚР-ВП-1-1436-10
10.06.2010 ж.
ЗАО НПВ и ЗУ ЗАО НПВ и ЗУ ҚР-ВП-1-1469-10
«фирма
«фирма
04.08.2010 ж.
Ветзвероцентр»
Ветзвероцентр» РФ
Ірі қара мен қойдың «Алем Вет» ЖШС
эктопаразиттерімен
күресу үшін
Фирма
«Денка ҚР-ВП-1-1481-10
Интернешнл Б.В.» 29.07.2010 ж.
Ниедерланды
44
Порцилцис PCV
Порцилцис PCV
Эмулься
45
Ливакокс Q
Ливакокс Q
Суспензия
46
Pestiffa
Pestiffa
Лиофилденг
ен таблеткі
47
Қой
күліне
вакцина
48
Қой
және
ешкі
контагиозды
эктимасына
қарсы
вакцина
«БГ»
штаммасынан
жұқпалы
бурсальды
ауруға қарсы вирус
вакцина
Қой
және
ешкі
контагиозды
эктимасына
қарсы
вакцина
«БГ»
штаммасынан
жұқпалы
бурсальды
ауруға қарсы вирус
вакцина
Кептірілген
таблетка
Қоңыр түсті
құрғақ
біркелкі
кеуек масса
Құстарды
алдын «ВНИИЗЖ» ФГУ
ала
иммунизациялау
үшін
ҚР-ВП-1-1572-10
22.11.2010 ж.
Рев-1
штаммасынан
әзірленген
жануарлардың
бруцеллезіне
қарсы
құрғақ вакцина
ВР-2
штаммасынан
әзірленген
тілме
ауруына қарсы сұйық
вакцина
Жабайы
етқоректілердің
құтыруына
қарсы
иммундауға
қолданылатын
«Оралрабивак-КZ»
вакцинасы
Рев-1
штаммасынан
әзірленген
жануарлардың
бруцеллезіне
қарсы
құрғақ вакцина
ВР-2
штаммасынан
әзірленген
тілме
ауруына қарсы сұйық
вакцина
Жабайы
етқоректі
жануарлардың құтыру
ауруына қарсы ауыз
қуысы
арқылы
иммундауға
қолданылатын
«Оралрабивак-КZ»
Құрғақ
вакцина
Ұсақ
малдардың «Антиген»
бруцеллез ауруын ЖШС
арнайы алдын алу
үшін
ҚР-ВП-1-1578-10
27.11.2010 ж.
Сұйық
вакцина
Шошқаның тілме
ауруын
арнайы
алдын алдын алу
үшін
Жабайы ет қоректі
жануарлардың
құтыру
ауруын
алдын алу үшін
49
50
51
52
қарсы Қой күліне
вакцина
қарсы Кептірілген
таблетка
Еліктіргішбрикет
Шошқаның
цирковирус
жұқпалы ауруыына
қарсы егу үшін
Құстардың
кокцидиоз ауруына
қарсы вакцина
Шошқаның
классикалық
оба
ауруын алдын алу
үшін
Қойдың
күл
ауруына алдын ала
ем жүргізу үшін
Қой және ешкі
эктимасын алдын
алу үшін
«Интервет» ААҚ
«Интервет Шеримг- ҚР-ВП-1-1488-10
Плау
Энимал 12.08.2010 ж.
Хелс», Ниерланды
«Vetnet
Europe
LTD»,
Ұлыбритания
«MERIAL
SAS»,
Франция
«BIOFARM», Чехия ҚР-ВП-1-1514-10
Республикасы
02.09.2010 ж.
«MERIAL
Франция
SAS», ҚР-ВП-1-1556-10
21.10.2010 ж.
ҚР БҒМ ҚР ҰБО ҚР БҒМ ҚР ҰБО ҚР-ВП-1-1557-10
«БҚПҒЗИ» ЕМК
«БҚПҒЗИ» ЕМК
27.10.2010 ж.
ҚР БҒМ ҚР ҰБО ҚР БҒМ ҚР ҰБО ҚР-ВП-1-1558-10
«БҚПҒЗИ» ЕМК
«БҚПҒЗИ» ЕМК
27.10.2010 ж.
«Антиген»
ЖШС
ФГУ
«Жануарлардың
денсаулығын
қорғау федералдық
орталығы»
ҒӨК «Антиген»
ҒӨК
ЖШС
ҒӨК «Антиген»
ЖШС
«Алматы
Трейдинг» ЖШС
ҒӨК ҚР-ВП-1-1579-10
27.11.2010 ж.
«Алматы
Трейдинг» ЖШС
ҚР-ВП-1-1589-10
22.12.2010 ж.
вакцинасы
53
Рабиром-В
Рабиром-В
сомдама
54
Ірі
қара
малдың
бұзаутазына
қарсы
вакцина
Нькасло
ауруына
қарсы
VIR-116
вакцинаы
Ірі қараның тейлериоз
ауруына
қарсы
жасушалы
мұздатылған вакцина
Ауыл
шаруашылық
малының
листериозына
қарсы
«АУФ» штаммасынан
әзірленген құрғақ тірі
вакцина
Жылқы
сақауына
қарсы вакцина
Ірі
қара
малдың
бұзаутазына
қарсы
вакцина
Нькасло
ауруына
қарсы
VIR-116
вакцинаы
Ірі қараның тейлериоз
ауруына
қарсы
жасушалы
мұздатылған вакцина
Ауыл
шаруашылық
малының
листериозына қарсы
«АУФ» штаммасынан
әзірленген құрғақ тірі
вакцина
Жылқы
сақауына
қарсы вакцина
Кептірілген
таблетка
Құстардың
энцефаломиелитіне
қарсы ВИР 110 тірі
вакцина
«Gallivac
IBD»
вакцинасы
Құстардың
энцефаломиелитіне
қарсы ВИР 110 тірі
вакцина
«Gallivac
IBD»
вакцинасы
Кептірілген
таблеткі
«GRIOMAREX
RISPENS+NVT»,
вакцинасы
«Gallivac IBD Н 2512»
вакцинасы
«GRIOMAREX
суспензия
RISPENS+NVT»,
вакцинасы
«Gallivac IBD Н 2512» Кептірілген
вакцинасы
таблеткі
55
56
57
58
59
60
61
62
Кептірілген
ұнтақ
ерітінді
Жанурлардың
құтыру
ауруын
алдын алу үшін
Ірә қара малдың
бұзаутазына арнайы
егу үшін
Құстардың
Ньюкасло ауруын
алдын-алу үшін
Ірі
қараның
тейлериоз ауруын
алдын алу үшін
«Biosano
S.R.L.»
компаниясы,
Грузия
ҚР БҒМ ҒК ҰБО
«БҚПҒЗИ» ЕМК
«Алматы
құс «BIOVAC», Israel
фабрикасы» ЖШС
ҚР-ВП-1-1590-11
05. 01. 2011 ж.
ҚР-ВП-1-1591-11
31. 01. 2011 ж.
ҚР-ВП-1-1595-11
24. 01. 2011 ж.
«Altai
chemical «Altai
chemical ҚР-ВП-1-1607-11
Company» ЖШС
Company» ЖШС
14. 02. 2011 ж.
Құрғақ
вакцина
Ауылшаруашылық
«Антиген»
малының листериоз ЖШС
ауруын алдын алу
үшін
ұнтақ
Жылқы
сақауын «Қазақ
ғылымиемдеу және алдын зерттеу
алуға егу үшін
ветеринариялық
институты» ЖШС
Құстардың
«Алматы
құс
энцефаломиелит
фабрикасы» ЖШС
ауруын алдын алу
үшін
Құстардың Гамборо «MERIAL»,
ауруын алдын алу Франция
үшін
Құстардың Марек «MERIAL»,
ауруын алдын алу Франция
үшін
Құстардың Гамборо «MERIAL»,
ауруын алдын алу Франция
үшін
Кептірілген
таблеткі
«S.C.ROMVAC
COMPANY S.A.» ,
Румыния
ҚР БҒМ ҒК ҰБО
«БҚПҒЗИ» ЕМК
ҒӨК «Антиген»
ЖШС
ҒӨК ҚР-ВП-1-1613-11
26. 02. 2011 ж.
«Қазақ
ғылымизерттеу
ветеринариялық
институты» ЖШС
«BIOVAC
LTD»
ООО, Israel
ҚР-ВП-1-1628-11
12. 03. 2011 ж.
«MERIAL»,
Франция
ҚР-ВП-1-1658-11
08.06.2011 ж.
«MERIAL»,
Франция
ҚР-ВП-1-1659-11
08.06.2011 ж.
ҚР-ВП-1-1656-11
16. 05. 2011 ж.
«MERIAL, Select», ҚР-ВП-1-1660-11
АҚШ
08.06.2011 ж.
«Gallimune
ND+IB+EDS»
вакцинасы
64
«Gallimune
407 «Gallimune
407 эмульсия
ND+IB+EDS+ART»
ND+IB+EDS+ART»
вакцинасы
вакцинасы
65
«Немовак» вкцинасы
66
«Биорал
вкцинасы
67
«AVINEW» вкцинасы
68
«Марек»
вкцинасын «Марек»
вкцинасын ерітінді
еріту үшін
еріту үшін
69
«Gallimune
MG»
микоплазма
галлисептикум
вкцинасы
Мультиклос (Multiclos)
70
302 «Gallimune
ND+IB+EDS»
вакцинасы
302 эмульсия
63
«Немовак» вкцинасы
Н120» «Биорал
вкцинасы
Н120» Кептірілген
таблеткі
«AVINEW» вкцинасы
«Gallimune
микоплазма
галлисептикум
вкцинасы
Мультиклос
(Multiclos)
Кептірілген
таблеткі
Кептірілген
таблеткі
MG» суспензия
сұйық
Құстың Ньюкасл,
тауықтың бронхит
және 76-жұмыртқа
түсімінің төмендеу
синдромы
ауруларын алдын
алу үшін
Құстың Ньюкасл,
ринотрахеит,
тауықтың бронхит
және 76-жұмыртқа
түсімінің төмендеу
синдромы
ауруларын алдын
алу үшін
Балапанның
басының
ісік
синдромын алдын
алу үшін
Тауықтың індетті
бронхит
ауруын
алдын алу үшін
Құстың
Нькасло
ауруын алдын алу
үшін
Марек вакцинасын
ерітуге
«MERIAL»,
Франция
«MERIAL,
Spa», Италия
Italia ҚР-ВП-1-1661-11
08.06.2011 ж.
«MERIAL»,
Франция
«MERIAL,
Spa», Италия
Italia ҚР-ВП-1-1662-11
08.06.2011 ж.
«MERIAL»,
Франция
«MERIAL,
Spa», Италия
Italia ҚР-ВП-1-1663-11
08.06.2011 ж.
«MERIAL»,
Франция
«MERIAL,
Spa», Италия
Italia ҚР-ВП-1-1664-11
08.06.2011 ж.
«MERIAL»,
Франция
«MERIAL»,
Франция
«MERIAL», ҚХР
«MERIAL, Select»,
АҚШ
«MERIAL»,
Франция
ҚР-ВП-1-1665-11
08.06.2011 ж.
ҚР-ВП-1-1666-11
08.06.2011 ж.
Микоплазма аруын «MERIAL»,
алдын алу үшін
Франция
«MERIAL,
Spa», Италия
Italia ҚР-ВП-1-1676-11
01.07.2011 ж.
ІҚМ, қолар мен «Алем Вет» ЖШС
шошқалардың
эмфизематоздық
карбункуласына,
қатерлі
эдемаға,
диареяға,
қара
ауруға,
геморрагиялық
«Prondil
S.A.», ҚР-ВП-1-1687-11
Уругвай,
Barros 09.09.2011 ж.
Arana
5402.
Montevideo,
Uruguay
71
ВИРСИН 539Л
ВИРСИН 539Л
суспензия
72
Торайлардың
сальмонеллез,
пастереллез
және
жұқпалы
энтерекок
ауруларының
ассоциацияланған
(белсенділігі
жойылған) вакцинасы
Шошқалардың тілме
ауруына қарсы ВР-2
штаммасының құрғақ
вакцинасы
Қоюландырылған көп
валентті
гидрототық
алюменді
брадзот,
жұқпалы
энтеротоксемия,
қойлардың ісік және
қозылрдың дизентерия
ауруларына
қарсы
вакцина
Майлы,
қоюландырылғанжануа
рлардың
лептоспирозына қарсы
вакцина
«Gallimune
201
IBD+REO» вакцинасы
Торайлардың
сальмонеллез,
пастереллез
және
жұқпалы
энтерекок
ауруларының
ассоциацияланған
(белсенділігі
жойылған) вакцинасы
Шошқалардың тілме
ауруына қарсы ВР-2
штаммасының құрғақ
вакцинасы
Қоюландырылған көп
валентті гидрототық
алюменді
брадзот,
жұқпалы
энтеротоксемия,
қойлардың ісік және
қозылрдың дизентерия
ауруларына
қарсы
вакцина
Майлы,
қоюландырылғанжану
арлардың
лептоспирозына қарсы
вакцина
«Gallimune
201
IBD+REO» вакцинасы
сұйық
73
74
75
76
энтерококсемияға
және
энтеротоксемияға
егуге арналған
Ньюкасло,
тауықтың бронхит,
Гамборо
және
вирусты
артрит
ауруларының
алдын алу үшін
сальмонеллез,
пастереллез және
жұқпалы энтерекок
ауруларының
алдын алу үшін
егіледі
«Алматы
құс «Biovac», Israel
фабрикасы» ЖШС
ҚР-ВП-1-1689-11
08.09.2011 ж.
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-1-1708-11
23.09.2011 ж.
Құрғақ зат
тілме
ауруына «Армавирская
қарсы алдын ала биофабрика»
егу үшін
ФГУП, Ресей
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-1-1709-11
23.09.2011 ж.
сұйық
брадзот, жұқпалы «Армавирская
энтеротоксемия,
биофабрика»
қойлардың
ісік ФГУП, Ресей
және
қозылрдың
дизентерия
ауруларына қарсы
алдын ала егу үшін
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-1-1710-11
23.09.2011 ж.
эмульсия
Жануарлардың
лептоспирозын
алдын алу үшін
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-1-1719-11
27.09.2011 ж.
эмульсия
Құстың вирустық «MERIAL»,
артритіне
және Франция
жұқпалы бурсалды
ауруларына қарсы
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
«MERIAL,
Spa», Италия
Italia ҚР-ВП-1-1722-11
03.10.2011 ж.
егуге
77
78
79
80
81
82
Замберг штаммасынан
және
(ИЛТВ)
вирусынан,
тірі
атенуирленген
жұқпалы
ларинготрахеит ВИР
101 вакцинасы
Ауыл
шаруашылық
малдары мен терісі
бағалы
аңдардың
лептоспироз ауруына
қарсы
көпвалентті
вакцина
Ауыл
шаруашылық
малдарының
пастереллез ауруына
қарсы
көпвалентті
вакцина
Замберг штаммасынан
және
(ИЛТВ)
вирусынан,
тірі
атенуирленген
жұқпалы
ларинготрахеит ВИР
101 вакцинасы
Ауыл
шаруашылық
малдары мен терісі
бағалы
аңдардың
лептоспироз ауруына
қарсы
көпвалентті
вакцина
Ауыл
шаруашылық
малдарының
пастереллез ауруына
қарсы
көпвалентті
вакцина
Кептірілген
таблетка
Құстардың
«Алматы
құс «Biovac
жұқпалы
фабрикасы» ЖШС
Израиль
ларинготрахеит
ауруыын алдын алу
үшін
55-ВНИИВВиМ
штаммынан
дайындалатын
малдың топалаңына
қарсы құрғақ, тірі
81сұйық вакцина
55-ВНИИВВиМ
штаммынан малдың
топалаңына
қарсы
сұйық вакцина
Құстың
пастереллезіне қарсы
ВИРСИН
424
бактериалдық
55-ВНИИВВиМ
сұйық
штаммынан
дайындалатын
малдың топалаңына
қарсы құрғақ, тірі
сұйық вакцина
55-ВНИИВВиМ
сұйық
штаммынан малдың
топалаңына
қарсы
сұйық вакцина
Құстың
сұйық
пастереллезіне қарсы
ВИРСИН
424
бактериалдық
сұйық
Лептоспироз
«Санак» ИК ЖШС
ауруына
қарсы
алдын ала егу үшін
«Санак»
ИК ҚР-ВП-1-1780-12
ЖШС, Қазақстан 06.01.2012
суспензия
Пастереллез
«Санак» ИК ЖШС
ауруына
қарсы
алдын ала егу үшін
«Санак»
ИК ҚР-ВП-1-1781-12
ЖШС, Қазақстан 06.01.2012
Малдың
топалаңына
«Антиген»
ЖШС
LTD», ҚР-ВП-1-1729-11
14.10.2011 ж.
ҒӨК «Антиген» ҒӨК ҚР-ВП-1-1797-12
ЖШС, Қазақстан 26.01.2012
ауруына
қарсы
алдын ала егу үшін
Малдың
топалаңына
«BIOTRON
GROUP» ЖШС
ҚР-ВП-1-1823-12
«BIOTRON
GROUP» ЖШС, 01.03.2012
Қазақстан
«Алматы
құсфабрикасы»
ЖШС
«BIOVAC LTD», ҚР-ВП-1-1862-12
16.04.2012
Израиль
ауруына
қарсы
алдын ала егу үшін
Құстың
(холерасы)
пастереллез
ауруының
вакцинасы
вакцинасы
профилактикасы
83
Жылқының
тұмауына
қарсы
инактивтендірілген
поливалентті
вакцина
Жылқының
суспензия
тұмауына
қарсы
инактивтендірілген
поливалентті
вакцина
84
Конъюнктивалды
және
тері
асты
қолдануға арналған
Рев-1штаммының
бруцеллезге
қарсы
тірі құрғақ вакцина
Nobilis Rhino CV
Конъюнктивалды
кептірілген
және
тері
асты
қолдануға арналған
Рев-1штаммының
бруцеллезге қарсы
тірі құрғақ вакцина
Nobilis Rhino CV
Кептірілге
н түйіршік
Жылқыларды
ФГУП «Курская
алдын ала егу биофабрика
–
үшін
фирма
«БИОК»
(ФГУП «Курская
биофабрика»,
Ресей
Жануарлардың
«Вита-СТ» ЖШС,
бруцеллезіне
Қазақстан
алдын ала егу
үшін
Сальмонелла
Энтеридитс індетіне
қарсы
кептірілген
тірі
құрсақ
ВИРСАЛЬ
Е
вакцинасы
Белсенділігі
жойылған
сальмонеллезге
қарсы ВИРСИН 461
вакцинасы
«NVDC-JXAI»
Сальмонелла
Энтеридитс індетіне
қарсы
кептірілген
тірі
құрсақ
ВИРСАЛЬ
Е
вакцинасы
Белсенділігі
жойылған
сальмонеллезге
қарсы ВИРСИН 461
вакцинасы
«NVDC-JXAI»
85
86
87
88
Сублимаци
ондалған
таблеткі
Балапандардың
вирусты
ринотрахеитіне
қарсы алдын ала
егу үшін
Сальмонелла
Энтеридитс
індетінің алдын
алу үшін
ФГУП «Курская
биофабрика
–
фирма
«БИОК»
(ФГУП «Курская
биофабрика»,
Ресей
«Вита-СТ» ЖШС,
Қазақстан
ҚР-ВП-1-1887-12
23.04.2012
ҚР-ВП-1-1916-12
17.05.2012
«АлемВет» ЖШС, «интервет
ҚР-ВП-1-1928-12
Қазақстан
Интернейшил Б.В. 29.05.2012
(МСД
Энимал
Хеле», Нидерланд
«Алматы
құсфабрикасы»
ЖШС, Қазақстан
«Biovac
Израиль
LTD», ҚР-ВП-1-1929-12
29.05.2012
эмульсия
Құстардың
«Алматы
сальмонеллез
құсфабрикасы»
ауруының алдын ЖШС, Қазақстан
алу үшін
«Biovac
Израиль
LTD», ҚР-ВП-1-1930-12
29.05.2012
эмульсия
шошқаның
«Луговой жылқы «Qilu
Animal ҚР-ВП-1-1953-12
16.07.2012
89
штаммынан
шошқаның
репродуктивтіреспираторлық
синдромына қарсы
белсенділігі
жойылған эмульсия
вакцинасы
Nobilis
COR4+IB+ND+EDS
штаммынан
шошқаның
репродуктивтіреспираторлық
синдромына қарсы
белсенділігі
жойылған эмульсия
вакцинасы
Nobilis
эмульсия
COR4+IB+ND+EDS
эмульсия
90
Nobilis Coryza
Nobilis Coryza
91
Ірі қара мен қойдың
қарасан
ауруына
қарсы
байытылған
гидроокисьалюмини
и формолвакцинасы
Порцилис
Парво
R
(Porcilis Parvo)
Ірі қара мен қойдың суспензия
қарасан
ауруына
қарсы байытылған
гидроокисьалюмини
и формолвакцинасы
Порцилис
Парво суспензия
R
(Porcilis Parvo)
92
репродуктивтіреспираторлық
синдромына
қарсы вакцина
зауыты» ЖШС, Health Products Co
Қазақстан
LTD»,КХР
Тауықтың
жұқпалы
ринитіне,
бронхитіне,
Ньюкасл
және
жұмыртқа туудың
азайуы
синдромын
белсенді
иммунизациялау
үшін
Тауықтың
жұқпалы ринитіне
қарсы
белсенді
иммунизациялау
үшін
Қарасан ауруына
қарсы
иммунизациялау
үшін
ҚР-ВП-1-1954-12
«АлемВет» ЖШС, «интервет
Қазақстан
Интернейшил Б.В. 16.07.2012
(МСД
Энимал
Хеле», Нидерланд
Шошқалардың
парвовирустық
«АлемВет» ЖШС, «МСД
Энимал ҚР-ВП-1-1986-12
Қазақстан
Хеле
(Интервет 27.08.2012
ҚР-ВП-1-1967-12
«АлемВет» ЖШС, «интервет
28.07.2012
Қазақстан
Интернейшил
(МСД
Энимал
Хеле», Нидерланд
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-1-1968-12
28.07.2012
ауруларының
алдын алу үшін
93
«RABIGEN SAG2» «RABIGEN SAG2» брикет
құтырыққа қарсы тірі құтырыққа
қарсы
вакцина
тірі вакцина
94
«Пулвак
Марек
CVI+HVT» (Poulvak
Marek
CVI+HVT)
вакцинасы
«Пулвак
Бурса-Ф»
(Poulvak
Bursa-F)
вакцинасы
«Пулвак
Марек
CVI+HVT» (Poulvak
Marek
CVI+HVT)
вакцинасы
«Пулвак Бурса-Ф»
(Poulvak
Bursa-F)
вакцинасы
ерітінді
немесе
суспензия
96
Инфекционный
бронхит «Вир 117»
Инфекционный
бронхит «Вир 117»
кептірілген
тәблеткі
97
Вирусный
артрит Вирусный
артрит кептірілген
тәблеткі
(Теносиновит
(Теносиновит
реовирус) «Вир 119» реовирус) «Вир 119»
98
Ірі қара малдарының
және
қойлардың
қарасан
ауруына
қарсы
қойытылған
гидроалюмини
тотығы
формолвакцинасы
95
кептірілген
тәблеткі
Ірі қара малдарының суспензия
және
қойлардың
қарасан
ауруына
қарсы қойытылған
гидроалюмини
тотығы
формолвакцинасы
Интернейшил
Б.В.)», Нидерланд
Нидерланд
Жабайы
ет «Антиген» ҒӨК «Virbac S.A. Lere ҚР-ВП-1-1987-12
қоректілердің
ЖШС, Қазақстан Avenne 2065 M, 27.08.2012
құтырықтының
06516
Kappoc»,
алдын алу үшін
Франция
тауықтың
және «Business venture «Pfizer Animal ҚР-ВП-1-1990-12
күркетауықтың
solutions» ЖШС, Health», АҚШ 12.09.2012
Марек ауруының Қазақстан
алдын алу үшін
тауықтың
«Business venture «Fort Dodge Saude ҚР-ВП-1-1991-12
Ltda», 12.09.2012
жұқпалы бурсит solutions» ЖШС, Animal
АҚШ
ауруының алдын Қазақстан
алу үшін
тауықтың
«Алматы
«Biovak
Ltd», ҚР-ВП-1-1992-12
жұқпалы бронхит құсфабрикасы»
Израиль
15.09.2012
ауруының алдын ЖШС, Қазақстан
алу үшін
құстардың
«Алматы
«Biovak
Ltd», ҚР-ВП-1-1993-12
вирусты
артрит құсфабрикасы»
Израиль
15.09.2012
ауруының алдын ЖШС, Қазақстан
алу үшін
Ірі
қара «Biotron Group» «Biotron Group» ҚР-ВП-1-1999-12
ЖШС, Қазақстан ЖШС, Қазақстан 21.09.2012
малдарының
және қойлардың
қарасан ауруының
алдын алу үшін
99
Альбендазол 10%
Альбендазол 10%
100
«Сувакцин
(Suvaxyn
вакцинасы
101
Вакцина «Сувакцин Вакцина «Сувакцин ерітінді
M. Hyo» (Suvaxyn M. Hyo» (Suvaxyn
M. Hyo)
M. Hyo)
102
Himmvac dalguban N Himmvac dalguban N эмульсия
plus oil vaccine
plus oil vaccine
PCV2» «Сувакцин
PCV2) (Suvaxyn
вакцинасы
түйіршікте
лген
PCV2» эмульсия
PCV2)
103
Himmvac dalagudan Himmvac dalagudan кептірілген
N+Live vaccine
N+Live vaccine
таблеткі
104
Himmvac dalagudan Himmvac dalagudan кептірілген
B+Live vaccine
B+Live vaccine
таблеткі
Ірі қара, қой,
шошқа,
жылқы
мен
құстардың
нематодоз,
трематодоз,
цестодоздарын
емдеу және алдын
алу үшін
шошқалардың
цирковирустық
індетінің алдын
алу үшін
«НПК Асконт+» «НПК Асконт+» ҚР-ВП-1-2000-12
ООО, Ресей
ООО, Ресей
22.09.2012
шошқалардың
энзоотиялық
пневмониясының
алдын алу үшін
құстардың
Нъюкасылына
қарсы алдын ала
иммунизациялау
үшін
Animal ҚР-ВП-1-2027-12
«Business venture «Pfizer
Health»,
АҚШ
solutions» ЖШС,
04.10.2012
Қазақстан
құстардың
Нъюкасылына
қарсы алдын ала
иммунизациялау
үшін
құстардың
жұқпалы
бронхитына қарсы
алдын
ала
иммунизациялау
«UniVet»
ҒӨО «KBNP, INC 254- ҚР-ВП-1-2036-12
ЖШС, Қазақстан 18,
Дугок-ри, 20.10.2012
Синам,
Ейсан,
Чунгнам», Корея
Animal ҚР-ВП-1-2012-12
«Business venture «Pfizer
Health»,
АҚШ
solutions» ЖШС,
04.10.2012
Қазақстан
INC ҚР-ВП-1-2035-12
«UniVet» ҒӨО «KBNP,
ЖШС,
254-18, Дугок- 20.10.2012
Қазақстан
ри,
Синам,
Ейсан,
Чунгнам», Корея
«UniVet»
ҒӨО «KBNP, INC 254- ҚР-ВП-1-2037-12
ЖШС, Қазақстан 18,
Дугок-ри, 20.10.2012
Синам,
Ейсан,
Чунгнам», Корея
үшін
Bovilis Vista 5 L5 SO
кептірілген
таблеткі
105
Bovilis Vista 5 L5 SO
106
Bovilis Vista
SO
107
Полимун НХ Клон Полимун НХ Клон кептірілген
124 (Polimun ND 124 (Polimun ND таблеткі
Clon 124)
Clon 124)
Once Bovilis Vista
SO
Once кептірілген
таблеткі
жұқпалы
«АлемВет»
ринотрахеитке
ЖШС, Казахстан
қарсы,
вирусты
диареияға,
парагрипп-3,
жұқпалы
респираторносинцитиальға
және
лептоспироздың
алдын алу үшін
«Интервет
ҚР-ВП-1-2074-12
Интернейшнл
09.11.2012
(МСД
Энимал
Хелс)»,
Нидерланды
«АлемВет»
ЖШС, Казахстан
«Интервет
ҚР-ВП-1-2075-12
Интернейшнл
09.11.2012
(МСД
Энимал
Хелс)»,
Нидерланды
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
жұқпалы
ринотрахеитке
қарсы,
вирусты
диареияға,
парагрипп-3,
жұқпалы
респираторносинцитиальға
және
ірі қара
малдың
пастереллез
ауруының алдын
алу үшін
құстардың
Нъюкасыл ауруын
алдын
ала
иммунизациялау
үшін
ҚР-ВП-1-2096-12
20.11.2012
108
Полимун НБ Инак Полимун НБ Инак эмульсия
(Polimun ND inac)
(Polimun ND inac)
109
Полимун
ИББ+ Полимун
ИББ+ кептірілген
(Polimun IBD+)
(Polimun IBD+)
таблеткі
110
Полимун ИББ Лайт Полимун ИББ Лайт кептірілген
(Polimun IBD Light)
(Polimun IBD Light)
таблеткі
111
Полимун
(Polimun IBD)
112
Полимун
ИБK Полимун
ИБK кептірілген
Мульти (Polimun IB Мульти (Polimun IB таблеткі
Multi)
Multi)
113
Вакцина
антирабическая
жидкая
инактивированная
для
иммунизации
ИББ Полимун
(Polimun IBD)
ИББ кептірілген
таблеткі
Вакцина
суспензия
антирабическая
жидкая
инактивированная
для
иммунизации
құстардың
Нъюкасыл ауруын
алдын
ала
иммунизациялау
үшін
құстардың
бурсальды
ауруының алдын
ала
иммунизациялау
үшін
құстардың
бурсальды
ауруының алдын
ала
иммунизациялау
үшін
құстардың
бурсальды
ауруының алдын
ала
иммунизациялау
үшін
тауықтардың
жұқпалы бронхит
ауруының алдын
алу үшін
жануарлардың
антирабикалық
иммунизациялауғ
а
арналған
белсенділігі
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2097-12
20.11.2012
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2098-12
20.11.2012
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2099-12
20.11.2012
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2100-12
20.11.2012
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
«Био-ТестЛаборатория»
ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2101-12
20.11.2012
«Укрветпромснаб
» ООО, Украина
«Укрветпромснаб
» ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2118-12
27.11.2012
животных
«Рабистар» (Rabistar)
животных
«Рабистар» (Rabistar)
жойылған сұйық
«Рабистар»
(Rabistar)
вакцинасы
ет
қоректі «Укрветпромснаб
жануарлардың
» ООО, Украина
құтырық
ауруының алдын
алу үшін
114
Ет
қоректі
жануарлардың
құтырық
ауруына
қарсы «Броварабис»
V-RG (BrovaRabies)
вакцинасы
Ет
қоректі брикет
жануарлардың
құтырық
ауруына
қарсы «Броварабис»
V-RG (BrovaRabies)
вакцинасы
115
Күйіс
қайыратын
жануарлардың
аусылына
қарсы
үшвалентті (А, О,
Азия-1типті)
«Афтовакспур»
(Aftovaxpur)
белсенділігі
жойылған тазаланған
вакцина
Күйіс
қайыратын суспензия
жануарлардың
аусылына
қарсы
үшвалентті (А, О,
Азия-1типті)
«Афтовакспур»
(Aftovaxpur)
белсенділігі
жойылған тазаланған
вакцина
ҒӨО»
күйіс қайыратын «Univet
ЖШС,
Қазақстан
жануарлардың
аусыл ауруының
алдын алу үшін
116
Ірі қара, буйвол,
шошқа, қой мен ешкі
малдарының
аусылына
қарсы
белсенділігі
жойылған «Decivac
FMD
DOE»
(Децивак) вакцинасы
Ірі қара, буйвол, эмульсия
шошқа, қой мен ешкі
малдарының
аусылына
қарсы
белсенділігі
жойылған «Decivac
FMD
DOE»
(Децивак) вакцинасы
«АлемВет» ЖШС, «MSD
жануарлардың
Animal ҚР-ВП-1-2121-12
аусыл ауруының Қазақстан
Health
(Intervet 27.11.2012
алдын алу үшін
International
GmbH», Германия
117
Күйіс
қайыратын
және
шошқаның
аусылына
қарсы
үшвалентті (А, О,
Азия-1
типті)
Күйіс
қайыратын эмульсия
және
шошқаның
аусылына
қарсы
үшвалентті (А, О,
Азия-1
типті)
ҒӨО»
күйіс қайыратын «Univet
ЖШС,
Қазақстан
жануарлар
мен
шошқаның аусыл
ауруының алдын
«Укрветпромснаб
» ООО, Украина
ҚР-ВП-1-2119-12
27.11.2012
«Merial
Animal ҚР-ВП-1-2120-12
Health
Ltd» 27.11.2012
компаниясы,
Франция
«Merial
Animal ҚР-ВП-1-2122-12
Health
Ltd» 28.11.2012
компаниясы,
Франция
«Аftopor» (Автопор)
белсенділігі
жойылған
тазартылған вакцина
«Аftopor» (Автопор)
белсенділігі
жойылған
тазартылған вакцина
118
Цирко ПигВак (Circo Цирко ПигВак (Circo сұйық
PigVac)
PigVac)
119
Құс тұмауының Н5
субтипіне
қарсы
белсенділігі
жойылып
эмульсияланған
вакцина
Құтырыққа
қарсы
ауыз қуысы арқылы
иммунизациялауға
арналған
«Lysvulpen»
вакцинасы
FUTVACTM
(Foot
and Moth Disease
Vaccine, Inactivated,
types O,A, Asia-1)
120
Құс тұмауының Н5 эмульсия
субтипіне
қарсы
белсенділігі
жойылып
эмульсияланған
вакцина
Құтырыққа
қарсы брикет
ауыз қуысы арқылы
иммунизациялауға
арналған
«Lysvulpen»
вакцинасы
FUTVACTM
(Foot эмульсия
and Moth Disease
Vaccine, Inactivated,
types O,A, Asia-1)
алу үшін
шошқаның
жұқпалы
цирковирус
ауруының алдын
алу үшін
құс
тұмауының
өзіне тән алдын
ала шара жүргізу
үшін
«Dae
Sung «Dae
Sung ҚР-ВП-1-2149-12
Microbiologucal
Microbiologucal
28.11.2012
labs», Корея
labs», Корея
жабайы
жануарлардың
құтырық
ауруының алдын
алу үшін
ҚР-ВП-1-2194-13
01.02.2013
ҚР
БҒМ
ҒК
«Биологиялық
қауіпсіздік
проблемаларының
ғылыми-зерттеу
институты», РМК
«BIO-GEO LTD.»,
BRITISH VIRGIN
ISLANDS
ҚР
БҒМ
ҒК
«Биологиялық
қауіпсіздік
проблемаларының
ғылыми-зерттеу
институты», РМК
«Биовета»,
Чех
Республикасы
ҚР-ВП-1-2173-13
17.01.2013
ауылшаруашылық «Бицентр» ЖШС, «Brilliant
Bio ҚР-ВП-1-2203-13
жануарларының
Қазақстан
Pharma Limited, 14.02.2013
аусыл ауруының
Hyderabad», India
алдын алу үшін
121
Нобилис НД Бройлер Нобилис
НД эмульсия
(Nobillis ND Broiler)
Бройлер (Nobillis ND
Broiler)
бір
күндік «АлемВет» ЖШС,
балапандарды
Қазақстан
Ньюкасл ауруына
қарсы егу үшін
122
(Колипротек) живая (Колипротек) живая кептірілген
вакцина
против вакцина
против
Escherichia coli для Escherichia coli для
торайдың диареия «Prevtec microbial «Saskatchewan
ҚР-ВП-1-2221-13
research council», 21.02.2013
ауруының алдын inc», Канада
Канада
алу үшін
«MSD
Animal ҚР-ВП-1-2220-13
Health
(Intervet 20.02.2013
International
B.V.)», Нидерланд
свиней
свиней
123
Репровак (Reprovak)
Репровак (Reprovak)
124
Паравен
R2/C Паравен
R2/C егуге
(Paraven R2/C)
(Paraven R2/C)
арналған
суспензия
125
Суправак
(Supravak 10)
126
Миллениум
(Millenium)
10 Суправак
(Supravak 10)
Миллениум
(Millenium)
егуге
арналған
суспензия
10 егуге
арналған
суспензия
егуге
арналған
суспензия
шошқаның
парвовирус, рожа
және лептоспироз
ауруларына қарсы
ірі
қара
малының
ротавирус,
коронавирус,
колибактериоз
және
энтеротоксимия
ауруларына қарсы
ірі қара малының
жұқпалы
ринотрахеит,
вирусты диарея 1
и
2
типтері,
респираторносинцитиальды
вирусты
инфекциясы,
парагрипп,
лептоспироз және
геморрагиялық
септицемия
ауруларының
алдын алу үшін
ірі қара, қой мен
ешкі
және
шошқаның газды
«Vencofarma
«Vencofarma
ҚР-ВП-1-2233-13
laboratories
of laboratories
of 01.03.2013
Вrazil
Ltd», Вrazil
Ltd»,
Бразилия
Бразилия
«Vencofarma
«Vencofarma
ҚР-ВП-1-2234-13
laboratories
of laboratories
of 01.03.2013
Вrazil
Ltd», Вrazil
Ltd»,
Бразилия
Бразилия
«Vencofarma
«Vencofarma
ҚР-ВП-1-2235-13
laboratories
of laboratories
of 01.03.2013
Вrazil
Ltd», Вrazil
Ltd»,
Бразилия
Бразилия
«Vencofarma
«Vencofarma
ҚР-ВП-1-2236-13
laboratories
of laboratories
of 04.03.2013
Вrazil
Ltd», Вrazil
Ltd»,
127
128
129
гангренасы,
анаэробты
инфекциясы,
кенет
өлім,
энтеротоксемия,
злокачественді
отёк,
бактериальды
гемоглобинурин
және
столбняка
қарсы
Энтеромакс
Энтеромакс
егуге
шошқаның
(Enteromax)
(Enteromax)
арналған
ротавирус,
суспензия
колибактериоз
және
энтеротоксемия
ауруларына қарсы
Вакцина
Фелиген Вакцина
Фелиген лиофилизд мысықтың
CRP/R
(Feligen CRP/R
(Feligen енген және панлейкопениніне
CRP/R)
CRP/R)
сұйық
, калицивирусты
инфекциясына,
вирусты
ринотрахеитке
және құтырықтың
алдын алу үшін
Лейкофелиген
Лейкофелиген
лиофилизд мысықтың
(Leucofeligen)
(Leucofeligen)
енген және панлейкопениніне
вакцинасы
вакцинасы
сұйық
, калицивирусты
инфекциясына,
вирусты
ринотрахеитке
Бразилия
Бразилия
«Vencofarma
«Vencofarma
ҚР-ВП-1-2237-13
laboratories
of laboratories
of 04.03.2013
Вrazil
Ltd», Вrazil
Ltd»,
Бразилия
Бразилия
«VIRBAC»,
Франция
«VIRBAC»,
Франция
ҚР-ВП-1-2247-13
12.03.2013
«VIRBAC»,
Франция
«VIRBAC»,
Франция
ҚР-ВП-1-2248-13
12.03.2013
және
вирусты
лейкемияның
алдын алу үшін
ауыл
шаруашылық
малдарының
листериоз
ауруының алдын
алу үшін
қойлардың
брадзотына,
жұқпалы
энтеротоксемиясы
на,
қатерлі
ісінуіне
және
қозылардың
дизентериясына
қарсы алдын алу
үшін
130
Ауыл шаруашылық
малдарының
листериозына қарсы
құрғақ тірі вакцина
Ауыл шаруашылық лиофилизд
малдарының
енген
листериозына қарсы таблеткі
құрғақ тірі вакцина
«Алматы
«Алматы
ҚР-ВП-1-2276-13
Трейдинг» ЖШС, Трейдинг» ЖШС, 03.04.2013
Қазақстан
Қазақстан
131
Қойлардың
брадзотына,
жұқпалы
энтеротоксемиясына,
қатерлі ісінуіне және
қозылардың
дизентериясына
қарсы поливалентті
алюминий
гидрототығы
бар
концентрацияланған
вакцина
Қойлардың
сұйық
брадзотына,
жұқпалы
энтеротоксемиясына,
қатерлі ісінуіне және
қозылардың
дизентериясына
қарсы поливалентті
алюминий
гидрототығы
бар
концентрацияланған
вакцина
132
Ірі қара малдың және
қойлардың
эмфизематоздық
көршиқанына қарсы
концентрацияланған
алюминий
гидрототығы
бар
формолвакцина
Ірі қара малдың және сұйық
қойлардың
эмфизематоздық
көршиқанына қарсы
концентрацияланған
алюминий
гидрототығы
бар
формолвакцина
«Алматы
Ірі қара малдың «Алматы
ҚР-ВП-1-2295-13
Трейдинг»
ЖШС,
Трейдинг»
ЖШС,
және қойлардың
12.04.2013
Қазақстан
Қазақстан
эмфизематоздық
көршиқанына
қарсы алдын алу
үшін
133
Ірі қара малдың Ірі қара малдың құрғақ
бруцеллезіне қарсы бруцеллезіне қарсы
әлсізагглютиногенді әлсізагглютиногенді
ірі қара малдың «Антиген» ҒӨК «Антиген» ҒӨК ҚР-ВП-1-2306-13
бруцеллезінің
ЖШС, Қазақстан ЖШС, Қазақстан 26.04.2013
алдын алу үшін
«Алматы
«Алматы
ҚР-ВП-1-2277-13
Трейдинг» ЖШС, Трейдинг» ЖШС, 03.04.2013
Қазақстан
Қазақстан
Brucella abortus 82
штаммынан
дайындалған
тірі
құрғақ вакцина
Қойлардың
брадзотына,
жұқпалы
энтеротоксемиясына,
қатерлі ісінуіне және
қозылардың
дизентериясына
қарсы поливалентті
алюминий
гидрототығы
бар
концентрацияланған
вакцина
«АУФ» штаммынан
жасалған
ауыл
шаруашылық
малдарының
листериозына қарсы
құрғақ тірі вакцина
Brucella abortus 82
штаммынан
дайындалған
тірі
құрғақ вакцина
Қойлардың
суспензия
брадзотына,
жұқпалы
энтеротоксемиясына,
қатерлі ісінуіне және
қозылардың
дизентериясына
қарсы поливалентті
алюминий
гидрототығы
бар
концентрацияланған
вакцина
«АУФ» штаммынан ұнтақ
жасалған
ауыл
шаруашылық
малдарының
листериозына қарсы
құрғақ тірі вакцина
135
Ауыл шаруашылық
малдарының
пастереллезіне қарсы
майғындау
вакцинасы
Ауыл шаруашылық эмульсия
малдарының
пастереллезіне қарсы
майғындау
вакцинасы
136
Жануарлардың
лептоспирозына
қарсы поливалентті
«ВГНКИ» вакцина
Жануарлардың
сұйық
лептоспирозына
қарсы поливалентті
«ВГНКИ» вакцина
137
Күйіс
қайыратын Күйіс
қайыратын сұйық
жануарлардың
жануарлардың
134
«BIOTRON
«BIOTRON
қойлардың
ҚР-ВП-1-2309-13
GROUP»
ЖШС,
GROUP»
ЖШС,
брадзотына,
29.04.2013
Қазақстан
Қазақстан
жұқпалы
энтеротоксемиясы
на,
қатерлі
ісінуіне
және
қозылардың
дизентериясына
қарсы алдын алу
үшін
ауыл
шаруашылық
малдарының
листериоз
ауруының алдын
алу үшін
ауыл
шаруашылық
малдарының
пастереллез
ауруының алдын
алу үшін
жануарлардың
лептоспироз
ауруының алдын
алу үшін
жануарлардың
пастереллез
«BIOTRON
«BIOTRON
ҚР-ВП-1-2310-13
GROUP» ЖШС, GROUP» ЖШС, 29.04.2013
Қазақстан
Қазақстан
«BIOTRON
«BIOTRON
ҚР-ВП-1-2311-13
GROUP» ЖШС, GROUP» ЖШС, 29.04.2013
Қазақстан
Қазақстан
«Алматы
«Алматы
ҚР-ВП-1-2328-13
Трейдинг» ЖШС, Трейдинг» ЖШС, 15.05.2013
Қазақстан
Қазақстан
«Алматы
«Алматы
ҚР-ВП-1-2329-13
Трейдинг» ЖШС, Трейдинг» ЖШС, 15.05.2013
138
пастереллезіне қарсы
алюминий
гидрототығы
бар
формолвакцина
Вир 111 тауықтың
жұқпалы бронхиті
пастереллезіне қарсы
алюминий
гидрототығы
бар
формолвакцина
Вир 111 тауықтың лиофилизи
жұқпалы бронхиті
рленген
таблеткі
139
Пулвак БН инак Пулвак БН инак майлы
«Poulvac ND inac»
«Poulvac ND inac»
эмульсия
140
Пулвак
БН-ИБК Пулвак
БН-ИБК майлы
инак «Poulvac ND-IB инак «Poulvac ND-IB эмульсия
inac»
inac»
141
Пулвак
БН-ССЯ- Пулвак
БН-ССЯ- майлы
ИБК инак «Poulvac ИБК инак «Poulvac эмульсия
ND-EDS-IB inac»
ND-EDS-IB inac»
142
Пулвак
БН-ИБКИББ-РЕО
инак
«Poulvac ND-IB-IBDREO inac»
Пулвак
БН-ИБК- майлы
ИББ-РЕО
инак эмульсия
«Poulvac ND-IB-IBDREO inac»
ауруының алдын Қазақстан
алу үшін
тауықтың
жұқпалы бронхит
ауруының алдын
алу үшін
тауықтардың
Ньюкасл
ауруының алдын
алу үшін
аталық
және
аналық
тауықтардың
Ньюкасл
және
жұқпалы бронхит
ауруларының
алдын алу үшін
тауықтардың
Ньюкасл ауруы,
жұмырқа
туу
бәсеңдеу
синдромы
және
жұқпалы бронхит
ауруларының
алдын алу үшін
асыл
тұқымды
балапандардың
вирусты артриті
мен
тендовагинитіне
және
Ньюкасл
Қазақстан
«Алматы
құс «Biovac
фабрикасы»
Израиль
ЖШС, Қазақстан
LTD», ҚР-ВП-1-2333-13
18.05.2013
«Вайет»
Ресей
ЖШҚ, «IZO
Италия
S.r.l.», ҚР-ВП-1-2474-13
18.11.2013
«Вайет»
Ресей
ЖШҚ, «IZO
Италия
S.r.l.», ҚР-ВП-1-2475-13
18.11.2013
«Вайет»
Ресей
ЖШҚ, «IZO
Италия
S.r.l.», ҚР-ВП-1-2476-13
18.11.2013
«Вайет»
Ресей
ЖШҚ, «IZO
Италия
S.r.l.», ҚР-ВП-1-2477-13
18.11.2013
143
Пулвак
IB QX Пулвак
IB QX таблеткі
«Poulvac IB QX»
«Poulvac IB QX»
144
МАСТИВАК
145
Ұсақ
қайыратын
обасына
вакцина
МАСТИВАК
күйіс Ұсақ
малдар қайыратын
қарсы обасына
вакцина
суспензия
күйіс лиофилден
малдар ген
қарсы таблеткі
ауруы, жұқпалы
бронхиті
мен
Гамборо
ауруларының
алдын алу үшін
асыл
тұқымды
және әр салалы
товарлы
шаруашылықтард
а
өсірілетін
тауықтардың
жұқпалы
бронхитінің ИБК
вирусымен
жұғатын
(QX
варианты)
аурудың
алдын
алу үшін
сиырлардың
клиникалық және
субклиникалық
желінсау
ауруының
түрлерінің алдын
алу үшін
ұсақ
күйіс
қайыратын
малдар обасының
өзіне тән алдын
ала шара жүргізу
үшін
«Вайет»
Ресей
ЖШҚ, «ZOETIS
ҚР-ВП-1-2478-13
MANUFACTURI
18.11.2013
NG
&
RESEARCH»,
Испания
«Биовет Дрвалев» «Лабораториос
ҚР-ВП-1-2486-13
АҚ, Польша
Овейеро
С.А. 19.12.2013
Стра.
ЛеонВилеча,
24192Леон», Испания
ҚР
БҒМ
ҒК
«Биологиялық
қауіпсіздік
проблемаларының
ғылыми-зерттеу
институты» РМК
ҚР
БҒМ
ҒК ҚР-ВП-1-2487-13
«Биологиялық
19.12.2013
қауіпсіздік
проблемаларының
ғылыми-зерттеу
институты» РМК
146
Brucevac Conjunctival Brucevac
Conjunctival
лиофилден
ген
таблеткі
147
Кокцивак-Б
(Coccivac®-B)
ерітінді
148
НЕО-ВАКИ
МР НЕО-ВАКИ
МР суспензия
шошқаның рожасына шошқаның
қарсы вакцина
рожасына
қарсы
вакцина
«MULTICLOS»
«MULTICLOS»
суспензия
клостридиозға қарсы клостридиозға қарсы
вакцина
вакцина
149
Кокцивак-Б
(Coccivac®-B)
Bioұсақ малдардың «Б.К.
Лайн» «Jordan
industries
Centerбруцеллезінің
ЖШС, Қазақстан
JOVAC»,
алдын алу үшін
Иордания
«АлемВет» ЖШС, «MSD
Animal
тауықтардың
Қазақстан
Health
(Intervet
кокцидиоз
inc.)
Omaha,
ауруының алдын
Nebraska 68103»,
алу үшін
АҚШ
шошқаның рожа «Биовет Дрвалев» «Биовет Дрвалев»
АҚ, Польша
ауруының алдын АҚ, Польша
алу үшін
ҚР-ВП-1-2510-13
18.12.2013
ҚР-ВП-1-2511-13
25.12.2013
ҚР-ВП-1-2517-13
25.12.2013
«Биовет Дрвалев» «Лабораториос
клостридиоз
ҚР-ВП-1-2518-13
Овейеро
С.А. 25.12.2013
ауруының алдын АҚ, Польша
Стра.
Леоналу үшін
Вилеча,
24192Леон», Испания
II бөлім – Диагностикалық құралдар
Қат.
№
Препараттың
(ерекшеленетін)
саудалық аты
1
Ірі қара мал лейкозын
анықтауға
арналған
иммунферментті
тестжүйесі
Жануарлардың
бруцеллезін анықтауға
арналған
иммунферментті
тестжүйусі
Бовитубал
2
3
4
5
6
Жалпы қабылданған Шығарылу
аты (құрамы)
қалпы
(Мемле
кеттік
стандартта
у
жүйесіндегі
ТШ нөмірі)
Ірі қара мал лейкозын Жиынтық
анықтауға
арналған
иммунферментті тестжүйесі
Жануарлардың
Жиынтық
бруцеллезін
анықтауға
арналған
иммунферментті тестжүйусі
Бовитубал
Сұйық
Сүтқоректілерге
Сүтқоректілерге
Ертінді
арналған
(ППД) арналған
(ППД)
тазартылған туберкулин тазартылған
туберкулин
ГемолизинГемолизинСұйық
серологиялық
реакция серологиялық реакция
қоюға
арналған қоюға
арналған
гемолитикалық
қан гемолитикалық
қан
сарысуы
сарысуы
SVANOVIR®BLVgp51-Ab
SVANOVIR®BLVgp51-Ab
Жиынтық
Тағайындалуы
(Қазақстан
Республикасы
Бас
мемлекеттік
малдәрігерлік
инспекторымен
бекітілген
қолдану
регла-ентінің нөмірі)
Ірі қара мал лейкозын
анықтауға арналған
Тапсырыс
беруші
(заңды
тұлғаның аты,
немесе
жеке
тұлғаныңфами
ли-ясы,
аты,
әкесінің аты)
«Бицентр»
ЖШС,
Степногорск қ.
Өндіруші
(заңды тұлғаның
аты,
өндіруші
елдің атауы)
Тіркеу куәлігі-нің
нөмірі
(тіркеу,
қайта
тіркеу
мерзімі)
«Бицентр» ЖШС, ҚР-ВП-2-1067-09
Степногорск қ.
06.01.2009 ж.
Жануарлардың
«Бицентр»
бруцеллезін анықтауға ЖШС,
арналған
Степногорск қ.
«Бицентр» ЖШС, ҚР-ВП-2-1068-09
Степногорск қ.
06.01.2009 ж.
Ірі қара мал, жылқы,
қой,
шошқа,
ит
туберкулезін анықтау
үшін
Жануарлардың
туберкулезін анықтау
үшін
«Биовета»
Чехия
АҚ, ҚР-ВП-2-1069-09
06.01.2009 ж.
ҒӨО «БиоВет»
ЖШС
ҒӨО ҚР-ВП-2-1076-09
20.01.2009 ж.
«Мескалини»
ШАҚ, Грузия
«БиоВет»
ЖШС
Серологиялық реакция «Дауа» ЖШС, «Дауа»
ЖШС, ҚР-ВП-2-1083-09
қоюға арналған
Алматы қаласы
Алматы қаласы
26.01.2009 ж.
Ірі қара малдың қан «БиоХимПрибор
сарысуынан
және » ЖШС
сүтінен
лейкоз
вирусына
қарсы
антиденелерді
анықтауға арналған
Svanova Biotech ҚР-ВП-2-1084-09
AB, Швеция
26.01.2009 ж.
Жиынтық
7
SVANOVIR®
3ABC-Ab
8
Құрғақ комплемент
Құрғақ комплемент
9
ИФА тест-жүйесі «ID
SCREEN
BLUF
TONGUE
COMETITION»
ИФА тест-жүйесі «ID Жиынтық
SCREEN
BLUF
TONGUE
COMETITION»
10
Bionete Rabies Ab
Bionete Rabies Ab
Жиынтық
11
RapiGEN AIV H5 Ag
RapiGEN AIV H5 Ag
Жиынтық
12
Influenza A тұмаудың Influenza A тұмаудың Жиынтық
антигенін анықтау
антигенін анықтау
13
14
Influenza A вирусының Influenza
A Жиынтық
антинуклеопротеинді
вирусының
антителасын анықтау
антинуклеопротеинді
антителасын анықтау
Күйіс қайыратын ірі қара Күйіс қайыратын ірі Жиынтық
және ұсақ малдардың қара
және
ұсақ
оба
вирусының малдардың
оба
антигенін ұстау
вирусының антигенін
ұстау
15
Ірі қара малдың көзінен Ірі
FMDV SVANOVIR®
FMDV 3ABC-Ab
қара
Құрғақ
малдың Жиынтық
Ірі қара малдың қан
сарысуындағы аусыл
вирусының типтеріне
тән
антиденелерді
және ауру малдан
егілген
малдарды
ажыратуға арналған
Серологиялық
реакциялар үшін
Жануарлардың
қан
сарысуында ИФТ әдісі
арқылы Vp 7 блютанг
белоктық вирусының
антиденесін анықтау
үшін
Жануарлардың құтыру
ауруына
сараптама
жүргізу үшін
Құстардың
тұмау
ауруына
сараптама
жүргізу үшін
ИФА
тәсілімен
сараптама
жүргізу
үшін
ИФА
тәсілімен
сараптама
жүргізу
үшін
«БиоХимПрибор
» ЖШС
Svanova Biotech ҚР-ВП-2-1085-09
AB, Швеция
26.01.2009 ж.
«Эпидбиомед»
ЖШС
«Республикалық
ветеринариялық
зертхана» РМҚК
«Биолек» ЖАҚ,
Украина
Компания ID VET
Sorl, Франция
Күйіс қайыратын ірі
қара
және
ұсақ
малдардың
оба
вирусының антигенін
ұстау
арқылы
вирустың
антигенін
ИФА
тәсілімен
анықтау
(ЛИОМУ
келісім
шарты
шеңберінде)
Ірі
қара
малдың
«Ветеринариядағ EMVT, Монпелье, ҚР-ВП-2-1198-09
ы мониторинг, Франция
17.07.2009 ж.
референция,
зертханалақ
диагностика
және
ұлтық»
ММ
ҚР-ВП-2-1129-09
19.03.2009 ж.
ҚР-ВП-2-1152-09
15.05.2009 ж.
«Varus
ЖШС
Trade» Bionote, Оңтүстік ҚР-ВП-2-1194-09
Корея
13.07.2009 ж.
«Varus
ЖШС
Trade» Bionote, Оңтүстік ҚР-ВП-2-1195-09
Корея
13.07.2009 ж.
ҚР АШМ АӨК ID VET, Франция
МИК
«РВЗ»
РМҚК
ҚР АШМ АӨК ID VET, Франция
МИК
«РВЗ»
РМҚК
«Ветеринариядағ Svanova
ҚР-ВП-2-1196-09
13.07.2009 ж.
ҚР-ВП-2-1197-09
13.07.2009 ж.
Biotech ҚР-ВП-2-1199-09
16
17
18
19
20
21
алынған
жағынды көзінен
алынған
арқылы
pen-side жағынды арқылы penтәсілімен
обаның side тәсілімен обаның
антигенінің
RPV-Ag антигенінің RPV-Ag
SVANODIPTM анықтау
SVANODIPTM
анықтау
Нақты
уақытты Нақты
уақытты Жиынтық
режиммен
ПЦР-мен режиммен ПЦР-мен
қойлардың күл вирусы қойлардың
күл
ДНК анықтауға арналған вирусы
ДНК
жиынтық (Capripox Virus анықтауға
арналған
Real Time DNA PCR жиынтық
(Capripox
Assy)
Virus Real Time DNA
PCR Assy
Ірі қара малдың обасы Ірі қара малдың обасы Жиынтық
вирусының
РНК-сын вирусының РНК-сын
нақты уақытта ПЦР нақты уақытта ПЦР
жиынтығымен
Roche жиынтығымен Roche
LightCyclerR құралымен LightCyclerR
анықтау
құралымен анықтау
Жануарлардың
лептосирозын
балауға
арналған
иммуноферменттік тестжүйесі
Құстардың
саңғырығындағы
құс
тұмауы вирусының А
типін
анықтауға
арналған тест жүйесі
(CerTest Avian Flu Card
Test)
Жануарлардың
токсоплазмозна
ИФА
тест-жиынтығы
RIDASCREEN
бактериаға
препараттарды
қарсы
Жануарлардың
Жиынтық
лептосирозын балауға
арналған
иммуноферменттік
тест-жүйесі
Құстардың
Жиынтық
саңғырығындағы құс
тұмауы вирусының А
типін
анықтауға
арналған тест жүйесі
(CerTest Avian Flu
Card Test)
Жануарлардың
Жиынтық
токсоплазмозна ИФА
тест- жиынтығы
Жиынтық
көзінен
алынған
жағындыдан обаның
ерте анықтау үшін penside тәсілін қолдану
(ЛИОМУ
келісім
шарты шеңберінде)
Қойдың
күл
ауруының
вирусын
анықтау үшін
ы мониторинг,
референция,
зертханалақ
диагностика
және
ұлтық»
ММ
«Био
Хим
Прибор» ЖШС
«Ветеринариядағ
ы мониторинг,
референция,
зертханалақ
диагностика
және
ұлтық»
ММ
«Bioteh Group»
балау ЖШС
AB
Uppsala 17.07.2009 ж.
Science park SE751
Uppsala,
Sweden
Tetracore
VET ҚР-ВП-2-1200-09
Alert компаниясы 17.07.2009 ж.
Ірі қара малдың обасы
вирусының РНК-сын
нақты уақытта ПЦР
жиынтығымен Roche
LightCyclerR
құралымен анықтау
Tetracore
компаниясы,
АҚШ
Жануарлардың
лептосирозын
үшін
«Bioteh
ЖШС
Құстардың
«БиоХим
саңғырығындағы құс Прибор» ЖШС
тұмауы вирусының А
типін анықтау үшін
Жануарлардың
токсоплазмозна ИФА
сараптама
жүргізу
үшін
Тағамдардағы
және
азықтардағы
бактерияға
қарсы
Group» ҚР-ВП-2-1266-09
16.09.2009 ж.
«CerTest
Biotec ҚР-ВП-2-1303-09
S.L.» компаниясы, 22.10.2009 ж.
Испания
ҚР АШМ АӨК ID
VET
МИК
«РВЗ» Монтпелье,
РМҚК
Франция
«Меdicus-M»
ЖШС
ҚР-ВП-2-1221-09
29.07.2009 ж.
г. ҚР-ВП-2-1305-09
23.10.2009 ж.
R-Biopharm AG, ҚР-ВП-2-1324-09
Landwehrstrasse,
10.11.2009 ж.
Germany
талдаудың ИФА тестжиынтығы
RIDASCREEN
M1
афлатоксиндерді
анықтаудың
ИФА
экспресс әдістеме тестжиынтығы
RIDASCREEN
микотоксиндерді
анықтаудың
экспресс
әдістеме тест жиынтығы
RIDASCREEN
M1 Жиынтық
афлатоксиндерді
анықтаудың
ИФА
экспресс
әдістеме
тест-жиынтығы
RIDASCREEN
Тестмикотоксиндерді
жиынтығы
анықтаудың экспресс
әдістеме
тест
жиынтығы
24
Жылқының
инфекциялық
анемиясына сараптама
жүргізуге
арналған
24иммуноферментті
тест-жинағы
25
Құс тұмауына сараптама
жүргізуге
арналған
иммуноферментті тест
жиынтығы
26
Жылқының
инфекциялық
анемиясына сараптама
қоюға
арналған
диффузиялық тұндыру
реакциясы
препаратының
жиынтығы
27
Жануарлар
туберкулезіне сараптама
қоюға
арналған
иммуноферментті тест-
Жылқының
инфекциялық
анемиясына
сараптама жүргізуге
арналған
иммуноферментті
тест-жинағы
Құс
тұмауына
сараптама жүргізуге
арналған
иммуноферментті
тест жиынтығы
Жылқының
инфекциялық
анемиясына
сараптама
қоюға
арналған
диффузиялық
тұндыру
реакциясы
препаратының
жиынтығы
Жануарлар
туберкулезіне
сараптама
қоюға
арналған
22
23
Тестжиынтығы
препараттардың
талдаудың
ИФА
әдістемесі
Сүт
және
сүт
өнімдеріне
M1
афлатоксиндерін
анықтаудың
ИФА
әдістемесі
Бидайда,
азықтарда
және олардың өндіріс
құрамындағы
микотоксиндерді
анықтаудың
иммуноферментті
әдістемесі
Жылқының қан сары
суында инфекциялық
анемия
вирусына
қарсы
антителасын
анықтау үшін
«Меdicus-M»
ЖШС
«MedicusЖШС
R-Biopharm AG, ҚР-ВП-2-1325-09
Landwehrstrasse,
10.11.2009 ж.
Germany
M» R-Biopharm AG, ҚР-ВП-2-1348-09
Landwehrstrasse,
10.12.2009 ж.
Germany
«Bioteh
ЖШС
Group» «Bioteh
ЖШС
Group» ҚР-ВП-2-1354-09
21.12.2009 ж.
Тестжиынтығы
Құстардың қан сары «Bioteh
суында
қарсы ЖШС
антителаларын
анықтау үшін
Group» «Bioteh
ЖШС
Group» ҚР-ВП-2-1355-09
21.12.2009 ж.
Тестжиынтығы
Жылқының
қан «Bioteh
сарысуында
ЖШС
инфекциялық анемия
вирусына
қарсы
антиденелерді анықтау
үшін
Group» «Bioteh
ЖШС
Group» РҚ-ВП-2-1375-10
14.01.2010 ж.
Тестжиынтығы
Жануарлардың
қан «Bioteh
сарысуында
ЖШС
туберкулезге
қарсы
антиденелерді анықтау
Group» «Bioteh
ЖШС
Group» РҚ-ВП-2-1377-10
18.01.2010 ж.
жүйесі
28
Комплемент
байланыстыру
реакциясында
ауылшаруашылығы
малдарының
листериозына
серологиялық сараптау
қоюға
арналған
препараттар жиынтығы
29
Қой
шешегін
зертханалық баламалау
мен
оның
қоздырғышының
антигенін ИФА талдау,
комплемент байланысы
реакциясы,
преципитация реакциясы
әдістерімен айқындауға
арналған тест-жүйесі
30
Етқоректілер
обасын
зертханалық баламалауға
арналған тест-жүйе
31
Полимераздық тізбектік
реакция
әдісімен
аусылды
зертханалық
баламалауға
арналған
тест-жүйес
(стандарт
нұсқа)
32
Позитивті
бақылау
(спецификалық
моноконалды антидене)
иммуноферментті
тест-жүйесі
Комплемент
байланыстыру
реакциясында
ауылшаруашылығы
малдарының
листериозына
серологиялық
сараптау
қоюға
арналған препараттар
жиынтығы
Қой
шешегін
зертханалық
баламалау мен оның
қоздырғышының
антигенін
ИФА
талдау, комплемент
байланысы
реакциясы,
преципитация
реакциясы
әдістерімен
айқындауға арналған
тест-жүйесі
Етқоректілер обасын
зертханалық
баламалауға арналған
тест-жүйе
Полимераздық
тізбектік
реакция
әдісімен
аусылды
зертханалық
баламалауға арналған
тест-жүйес (стандарт
нұсқа)
Позитивті
бақылау
(спецификалық
моноконалды
антидене)
үшін
Тестжиынтығы
Жануарлардың
қан «Bioteh
сарысуында
ЖШС
туберкулезге
қарсы
антиденелерді анықтау
үшін
Кептірілген
таблетка
Қой
шешегін «БҚПҒЗИ» РМК
зертханалық сараптау
үшін
«БҚПҒЗИ» РМК
РҚ-ВП-2-1397-10
11.03.2010 ж.
Кептірілген
таблетка
Етқоректілер обасын «БҚПҒЗИ» РМК
зертханалық
баламалау үшін
«БҚПҒЗИ» РМК
РҚ-ВП-2-1398-10
11.03.2010 ж.
Кептірілген
таблетка
Аусылды зертханалық «БҚПҒЗИ» РМК
баламалау үшін
«БҚПҒЗИ» РМК
РҚ-ВП-2-1399-10
16.03.2010 ж.
Ерітінді
Жануарлардың
«Бицентр» ЖШС «Укрзооветпромп РҚ-ВП-2-1400-10
бруцеллезін
остач»
ОАО 25.03.2010 ж.
сараптауға
арналған
Украина
иммуноферментті
Group» «Bioteh
ЖШС
Group» РҚ-ВП-2-1378-10
18.01.2010 ж.
33
Пероксидазды коньюгат
(моноклоналды
антиденелер жануарлар
антиденелерінеқарсы
ақжелкен
пероксидасымен
коньюгирленген(
34
BetaPrion BSE EIA Test
Kit ірі қара малдың
кеміктәріздес
энцефалопатиясына
Antigen Rapid SIV Ag
Test
Kit
(иммунохроматография
әдісімен шошқа тұмауы
вирусының қарсытегін
жылдам табуға арналған
тест-жүйесі)
35
36
37
Пероксидазды
коньюгат
(моноклоналды
антиденелер
жануарлар
антиденелерінеқарсы
ақжелкен
пероксидасымен
коньюгирленген(
BetaPrion BSE EIA
Test Kit ірі қара
малдың кеміктәріздес
энцефалопатиясына
Antigen Rapid SIV Ag
Test
Kit
(иммунохроматограф
ия әдісімен шошқа
тұмауы
вирусының
қарсытегін
жылдам
табуға арналған тестжүйесі)
Ерітінді
Сараптау
жиынтығы
Сараптау
жиынтығы
Antigen
Rapid Сараптау
TGE|PED Ag Test Kit жиынтығы
(иммунохроматограф
ия
әдісімен
шошқалардың
трансмиссивті және
эпидемиялық диарея
вирусының
қарсытегін
жылдам
табуға арналған тестжүйесі)
Жануарларды
Жануарларды
Суспензия
бруцеллезге
балауда бруцеллезге балауда
пластинкадағы
пластинкадағы
агглютинация
агглютинация
реакциясына (Роз бенгал реакциясына
(Роз
Antigen Rapid TGE|PED
Ag
Test
Kit
(иммунохроматография
әдісімен шошқалардың
трансмиссивті
және
эпидемиялық
диарея
вирусының қарсытегін
жылдам табуға арналған
тест-жүйесі)
тест-жүйе
Жануарлардың
«Бицентр» ЖШС «Укрзооветпромп РҚ-ВП-2-1401-10
бруцеллезін
остач»
ОАО 25.03.2010 ж.
сараптауға
арналған
Украина
иммуноферментті
тест-жүйе
ірі
қара
малдың
кеміктәріздес
энцефалопатиясының
ақуызын анықтау үшін
Иммунохроматографи
я әдісімен шошқа
тұмауы
вирусының
қарсытегін
сапалы
және жылдам мұрынан
бөлінген сұйықтардан,
трахеясының
жағындысынан және
өкпенің ұлпаларынан
анықтау үшін
иммунохроматография
әдісімен шошқалардың
трансмиссивті
және
эпидемиялық диарея
вирусының қарсытегін
сапалы және жылдам
анықтау үшін
Жануарларды
бруцеллезге
серологиялық
үшін
«Bioteh
ЖШС
Group» «aj
ROBOSCREEN»,
Германия
РҚ-ВП-2-1413-10
16.03.2010 ж.
«БиоХимПрибор
» ЖШС
BioNote, Inc 2-9, РҚ-ВП-2-1414-10
Seogu-dong,
16.03.2010 ж.
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do,
Корея
«БиоХимПрибор
» ЖШС
BioNote, Inc 2-9, РҚ-ВП-2-1415-10
Seogu-dong,
16.03.2010 ж.
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do,
Корея
«ҚазҒВЗИ»
ЖШС,
балау «ҚазАгроИннова
ция» АҚ
«ҚазҒВЗИ»
ЖШС,
«ҚазАгроИнновац
ия» АҚ
РҚ-ВП-2-1427-10
28.05.2010 ж.
38
39
сынама-РБС)
арналғанроз
бенгал
антиген
ID
Screen®
Paratuberculosis Indirectscreening test (ID ID
Screen®
паратуберкулезді
иммунофермент әдісімен
тіке емес сараптауға
арналған скрининг тестік
жүйе)
Svanovir® ENV1|ENV4AB Elisa Kit (жылқының
ринопневмония
вирусына ENV1|ENV4
қарсы
антиденелерді
анықтау
иммуноферменттік
тестік жүйе)
40
Brucella ovis-тен қозған
қой ауруына сараптау
уақытында қолданатын
РДСК
компоенттер
жиынтығы
(қойдың
инфекциялық
эпидидимиті-ҚИЭ)
41
Бруцеллез
қоздырғыштарын ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған
«БРУКОМ»
тест-жүйесі
42
Сүтқоректілерге
арналған
тазартылған
ППД туберкулин
Жануарлардың
бруцеллезін сараптауға
43
бенгал сынама-РБС)
арналғанроз
бенгал
антиген
ID
Screen®
Paratuberculosis
Indirect-screening test
(ID
ID
Screen®
паратуберкулезді
иммунофермент
әдісімен тіке емес
сараптауға арналған
скрининг тестік жүйе)
Svanovir®
ENV1|ENV4-AB Elisa
Kit
(жылқының
ринопневмония
вирусына ENV1|ENV4
қарсы антиденелерді
анықтау
иммуноферменттік
тестік жүйе)
Brucella
ovis-тен
қозған қой ауруына
сараптау уақытында
қолданатын
РДСК
компоенттер
жиынтығы (қойдың
инфекциялық
эпидидимиті-ҚИЭ)
Бруцеллез
қоздырғыштарын
ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған
«БРУКОМ»
тестжүйесі
Сүтқоректілерге
арналған тазартылған
ППД туберкулин
Жануарлардың
бруцеллезін
Сараптау
тестісі
Иммунофермент
«БиоХимПрибор
әдісімен
» ЖШС
Mycobacterium avium
subst Paratuberculosis
(Мар)
қарсы
антиденені
табуға
арналған тестік-жүйе
Company ID VET РҚ-ВП-2-1430-10
Sarl, Франция
10.06.2010 ж
Сараптау
тесті
Жылқы
қанының «БиоХимПрибор
сарысуында
» ЖШС
ринопневмония
вирусын ENV1|ENV4
қарсы антиденелерді
анықтау және айырып
тану үшін
Svanova Biotech РҚ-ВП-2-1431-10
AB, Швеция
10.06.2010 ж
Сараптау
тесті
Brucella
ovis-тің «Бицентр» ЖШС «Бицентр» ЖШС
спецификалық
қарсыденесін РДСК-да
анықтау үшін
Жиынтық
Бруцеллез
«БиоХим
қоздырғыштарын ДНК Прибор» ЖШС
деңгейінде
анықтау
үшін
ФГУН «ЦНИИЭ», РҚ-ВП-2-1474-10
Ресей
07.08.2010 ж
Ерітінді
Аллергиялық сараптау «ДиаВак-АБНүшін
ҒӨӨ» ЖШС
«ДиаВак-АБНҒӨӨ» ЖШС
Суспензия
Жаунаралар
бруцеллезін
«Антиген» ҒӨК «Антиген»
ЖШС
ЖШС
РҚ-ВП-2-1450-10
22.06.2010 ж
РҚ-ВП-2-1489-10
12.08.2010 ж
ҒӨК РҚ-ВП-2-1490-10
12.08.2010 ж
арналған
антигені
44
45
РозБенгал сараптауға арналған
РозБенгал антигені
ДНК
Mycobacterium
avium
subsp.
Paratuberculosis
ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған «ПАРАТУБ»
тест-жүйесі
Туберкулездің
М.
tuberculosis
қоздырғыштарын ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған «МБТ-КОМ»
тест-жүйесі
46
Кампилобактериоз
қоздырғыштарын
Camppylobacter
jejuni
ПЦР әдісімен анықтауға
арналған «КАМ-БАК»
тест-жүйесі
47
Жануарлардың
түберкулезін сараптауға
арналған тест-жүйе
48
49
Сүтқоректілерге
арналған
туберкулин
ППД,
стандартты
ерітінді
Ауыл
шаруашылық
жануарларының
бруцеллезін сараптауға
АР, КБР және КҰБР
бірыңғай антигені
50
ROMTUBER BOVIN
ДНК Mycobacterium
avium
subsp.
Paratuberculosis ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған «ПАРАТУБ»
тест-жүйесі
Туберкулездің
М.
tuberculosis
қоздырғыштарын
ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған
«МБТ-КОМ»
тестжүйесі
Кампилобактериоз
қоздырғыштарын
Camppylobacter jejuni
ПЦР
әдісімен
анықтауға
арналған
«КАМ-БАК»
тестжүйесі
Жануарлардың
түберкулезін
сараптауға арналған
тест-жүйе
Сүтқоректілерге
арналған туберкулин
ППД,
стандартты
ерітінді
Ауыл
шаруашылық
жануарларының
бруцеллезін
сараптауға АР, КБР
және КҰБР бірыңғай
антигені
ROMTUBER BOVIN
Жиынтық
аглютинациялық
пластиналық
реакциясымен анықтау
үшін
Паратуберкулез
«БиоХим
қоздырғыштарын ДНК Прибор» ЖШС
деңгейінде
анықтау
үшін
ФГУН «ЦНИИЭ», РҚ-ВП-2-1504-10
РФ
25.08.2010 ж
Жиынтық
туберкулез
«БиоХим
қоздырғыштарын ДНК Прибор» ЖШС
деңгейінде
анықтау
үшін
ФГУН «ЦНИИЭ», РҚ-ВП-2-1505-10
РФ
25.08.2010 ж
Жиынтық
ампилобактериоз
«БиоХим
қоздырғыштарын ДНК Прибор» ЖШС
деңгейінде
анықтау
үшін
ФГУН «ЦНИИЭ», РҚ-ВП-2-1506-10
РФ
25.08.2010 ж
Жиынтық
Жануарлардың
«TIME-TEST»
түберкулезін сараптау ЖШС
үшін
«TIME-TEST»
ЖШС
Ерітінді
Жануарлардың
«БиоВет»
түберкулезін сараптау ЖШС
үшін
Суспензия
Жануарлар
«Қаз
бруцеллезін
ЖШС
серологиялық сараптау
үшін
Сұйық
Жануарлардың
ООО
ҒӨО «БиоВет»
ЖШС
ҒЗВИ» «Қаз
ЖШС
«Биосано ООО
РҚ-ВП-2-1515-10
02.09.2010 ж
ҒӨО РҚ-ВП-2-1541-10
11.10.2010 ж
ҒЗВИ»
ҚР-ВП-2-1573-10
24.11.2010 ж.
«Биосано
ҚР-ВП-2-1576-10
51
52
Мал
бруцеллезін
сараптау кезіндегі РА,
РСК және РДСК- ға
арналған
бірыңғай
антиген
Роз Бенгал сынамасында
(РБС) мал бруцеллезін
сараптауға
арналған
компоненттер жиынтығы
I
Ьал
бруцеллезін сұйық
сараптау кезіндегі РА,
РСК және РДСК- ға
арналған
бірыңғай
антиген
Роз
Бенгал сұйық
сынамасында (РБС)
мал
бруцеллезін
сараптауға арналған
компоненттер
жиынтығы
screen» «ELISA I screen» жиынтық
неомицин
53
«ELISA
неомицин
54
«ELISA
I
гентомицин
55
«ELISA I screen» охра
«ELISA I screen» охра
56
«ELISA I screen» зеранол
«ELISA
зеранол
57
«ELISA
токсин
58
«ELISA I screen» AFLA «ELISA I
M1
AFLA M1
59
screen» «ELISA I
гентомицин
screen» жиынтық
туберкулезін
балау
үшін
Жанурлардың
бруцеллезін сараптау
үшін
компании»,
Грузия
«Вита-СТ»
ЖШС
компании»,
Грузия
«Вита-СТ» ЖШС
26.11.2010 ж.
Жанурлардың
«Вита-СТ»
бруцеллезін сараптау ЖШС
үшін
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-2-1593-11
22.01.2011 ж.
Немицинді
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
«Тесна» R &
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R &
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R &
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R &
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R &
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R &
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R &
Diagnostics-
гентомицинді
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
жиынтық
охраны ИФА әдісімен «Республикалық
анықтау үшін
ветеринариялық
зертхана» РМК
screen» жиынтық
зеранолды
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
Т2 «ELISA I screen» Т2 жиынтық
токсин
Т2 токсинді ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
screen» жиынтық
AFLA
M1
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
«ELISA
I
screen» «ELISA I screen» жиынтық
дезоксиниваленол
дезоксиниваленол
дезоксиниваленолдыИ «Республикалық
ФА әдісімен анықтау ветеринариялық
I
screen»
I
ҚР-ВП-2-1592-11
31.01.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1601-11
03.02.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1602-11
03.02.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1603-11
03.02.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1604-11
03.02.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1605-11
03.02.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1606-11
03.02.2011 ж.
D ҚР-ВП-2-1614-11
02.03.2011 ж.
үшін
зертхана» РМК
60
«ELISA
I
хлорамфеникол
screen» «ELISA I screen» жиынтық
хлорамфеникол
Хлорамфениколды
«Республикалық
ИФА әдісімен анықтау ветеринариялық
үшін
зертхана» РМК
61
«ELISA
промазин
I
screen» «ELISA I
промазин
screen» жиынтық
промазинды
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
62
«ELISA
тилозин
I
screen» «ELISA
тилозин
I
screen» жиынтық
тилозинды
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
63
«ELISA
I
сульфонамид
screen» «ELISA I
ульфаномид
screen» жиынтық
сульфонамиды ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
64
«ELISA
I
рактопамин
screen» «ELISA I screen»
рактопамин
жиынтық
рактопаминды
ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
65
«АФТОкод»
имунноферменттік
талдау
әдісімен
аусылдың О типіндегі
вирустың антиденелерін
анықтайтын жиынтық
66
«АФТОкод»
имунноферменттік
талдау
әдісімен
аусылдың А22 типіндегі
вирустың антиденелерін
анықтайтын жиынтық
67
«АФТОкод»
имунноферменттік
талдау
әдісімен
«АФТОкод»
жиынтық
имунноферменттік
талдау
әдісімен
аусылдың О типіндегі
вирустың
антиденелерін
анықтайтын жиынтық
«АФТОкод»
жиынтық
имунноферменттік
талдау
әдісімен
аусылдың
А22
типіндегі
вирустың
антиденелерін
анықтайтын жиынтық
«АФТОкод»
жиынтық
имунноферменттік
талдау
әдісімен
аусылдың О типіндегі «Вита-СТ»
вирустың
ЖШС
антиденелерін анықтау
үшін
Biotechnology,
Италия
«Тесна» R & D
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R & D
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R & D
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R & D
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Тесна» R & D
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-2-1615-11
02.03.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1616-11
02.03.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1617-11
02.03.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1618-11
02.03.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1619-11
02.03.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1620-11
02.03.2011 ж.
аусылдың
А22 «Вита-СТ»
типіндегі
вирустың ЖШС
антиденелерін анықтау
үшін
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-2-1621-11
02.03.2011 ж.
аусылдың
Азия-1 «Вита-СТ»
типіндегі
вирустың ЖШС
антиденелерін анықтау
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-2-1622-11
02.03.2011 ж.
68
аусылдың
Азия-1
типіндегі
вирустың
антиденелерін
анықтайтын жиынтық
«ELISA
I
screen»
фуразолидон
аусылдың
Азия-1
типіндегі
вирустың
антиденелерін
анықтайтын жиынтық
«ELISA I screen»
жиынтық
фуразолидон
«ELISA
I
фуралатадон
70
ELISA I , Celer AFLA
ELISA I , Celer AFLA
жиынтық
71
ELISA I , Celer Fumo
ELISA I , Celer AFLA
жиынтық
72
ELISA I , Celer Fumo
ELISA I , Celer AFLA
жиынтық
73
ELISA I
tetra
74
Жануарлардың
бруцеллезін балау үшін
АР, КБР және КҰБР- на
арналған
біртұтас
антиген
Ауыл
шаруашылық
малдарының
хламидиозын
балауға
арналған жиынтық
Сақиналы
реакциямен
жануарлардың сүтіндегі
75
76
,
screen» «ELISA I screen»
фуралатадон
жиынтық
69
Superscreen ELISA I
tetra
,
Superscreen жиынтық
Жануарлардың
суспензия
бруцеллезін
балау
үшін АР, КБР және
КҰБР- на арналған
біртұтас антиген
Ауыл
шаруашылық суспензия
малдарының
хламидиозын балауға
арналған жиынтық
Сақиналы реакциямен суспензия
жануарлардың
үшін
фуразолидонды ИФА «Республикалық
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық
зертхана» РМК
«Тесна» R & D
DiagnosticsBiotechnology,
Италия
фуралатадонды ИФА «Республикалық «Тесна» R & D
әдісімен анықтау үшін ветеринариялық Diagnosticsзертхана» РМК
Biotechnology,
Италия
Балау үшін
«Республикалық «Тесна» R & D
ветеринариялық Diagnosticsзертхана» РМК
Biotechnology,
Италия
Балау үшін
«Республикалық «Тесна» R & D
ветеринариялық Diagnosticsзертхана» РМК
Biotechnology,
Италия
Балау үшін
«Республикалық «Тесна» R & D
ветеринариялық Diagnosticsзертхана» РМК
Biotechnology,
Италия
Балау үшін
«Республикалық «Тесна» R & D
ветеринариялық Diagnosticsзертхана» РМК
Biotechnology,
Италия
Бруцеллезді
балау «Антиген» ҒӨК «Антиген» ҒӨК
үшін
ЖШС
ЖШС
ҚР-ВП-2-1644-11
06.04.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1645-11
06.04.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1646-11
06.04.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1647-11
06.04.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1647-11
06.04.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1648-11
06.04.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1649-11
07.04.2011 ж.
Хламидиозды
серологиялық
үшін
«Антиген» ҒӨК «Антиген»
балау ЖШС
ЖШС
ҒӨК ҚР-ВП-2-1651-11
15.04.2011 ж.
Бруцеллезді
үшін
балау «Антиген» ҒӨК «Антиген»
ЖШС
ЖШС
ҒӨК ҚР-ВП-2-1652-11
21.04.2011 ж.
77
78
79
80
бруцеллезді (СР) балауға сүтіндегі бруцеллезді
арналған антиген
(СР) балауға арналған
антиген
Иммунодиффузия
Иммунодиффузия
реакциясымен ірі қара реакциясымен ірі қара
малдың
лейкозын малдың
лейкозын
серологиялық
балауға серологиялық балауға
арналған жиынтық
арналған жиынтық
Жылқының
мандам Жылқының
мандам
індетін
серологиялық індетін серологиялық
балауға
арналған балауға
арналған
жиынтық
жиынтық
Моноклоналды
Моноклоналды
антиденелер
негізінде антиденелер негізінде
ИФА әдәсімен ірі қара ИФА әдәсімен ірі қара
мал
туберкулезінің мал
туберкулезінің
қоздырғышын анықтауға қоздырғышын
арналған жиынтық
анықтауға
арналған
жиынтық
PrioCHCK®FMDV NS
PrioCHCK®FMDV NS
Кептірілген
таблеткі
Лейкозды балау үшін
Кептірілген
таблеткі
Жылқының
мандам «Қаз
індетін балау үшін
ЖШС
жиынтық
Ірі
қара
туберкулезін
үшін
жиынтық
Диагностикалық
мақсаттар үшін
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
Балау үшін
«Биоком» ЖШС
82
Сүтқоректілерге
арналған
(ППД)
туберкулин, стандарттық
ерітінді
Ауылшаруашылық
малдарының
сүтін
сақиналы реакцияда (СР)
бруцеллезге
балауға
арналған түсті антиген
83
Svanovir BVDV-Ab
Сүтқоректілерге
ерітінді
арналған
(ППД)
туберкулин,
стандарттық ерітінді
Ауылшаруашылық
суспензия
малдарының
сүтін
сақиналы реакцияда
(СР)
бруцеллезге
балауға арналған түсті
антиген
Svanovir BVDV-Ab
жиынтық
84
Svanovir IBR-Ab
Svanovir IBR-Ab
85
Қошқардың
эпидидимитін
81
жиынтық
індетті Қошқардың
індетті суспензия
КҰБР-да эпидидимитін КҰБР-
«Антиген» ҒӨК «Антиген»
ЖШС
ЖШС
ҒЗВИ» «Қаз
ЖШС
малдың «С.Сейфуллин
балау тындағы Қазақ
Агротехникалық
университеті»
АҚ
Ауыл
шаруашылық «Қаз
малдарын бруцеллезге ЖШС
балау үшін
Вирусты
диареяны
балау үшін
Ірі
қара
малдың
ринотрахеитін балау
үшін
Қошқардың
індетті
эпидидимитін
«Қаз
ЖШС
ҒЗВИ» ҚР-ВП-2-1654-11
21.04.2011 ж.
«С.Сейфуллин
ҚР-ВП-2-1655-11
тындағы
Қазақ 21.04.2011 ж.
Агротехникалық
университеті» АҚ
Компания
ҚР-ВП-2-1658-11
«Pronics
AG», 07.06.2011 ж.
Швейцария
«Биоком» ЖШС
ҚР-ВП-2-1669-11
15.06.2011 ж.
ҒЗВИ» «Қаз
ЖШС
«БиоХимПрибор
» ЖШС
«БиоХимПрибор
» ЖШС
ҒӨК ҚР-ВП-2-1653-11
21.04.2011 ж.
ҒЗВИ» ҚР-ВП-2-1670-11
18.06.2011 ж.
«Svanova Biotech
AB», Швеция
«Svanova Biotech
AB», Швеция
ҒЗВИ» «Қаз
ЖШС
ҚР-ВП-2-1673-11
24.06.2011 ж.
ҚР-ВП-2-1674-11
24.06.2011 ж.
ҒЗВИ» ҚР-ВП-2-1675-11
30.06.2011 ж.
балауға
арналғанреагенттер
жиынтығы серологиялық
балау үшін
86
Тікелей
емес
гемагглютинациия
реакциясында құстардың
індетті
бурсальды
ауруын балауға арналған
жиынтық
87
Иммунохроматографиял
ық
және
дотиммунталдау әдістерімен
жануарлардың
бруцеллезін анықтауға
арналған тест-жүйесі
88
Бруцеллез
қоздырғыштарының
S
және
R
түрлеріне
қарсыантиденелерді
анықтауға
арналған
иммуноферментті
жиынтық
Жануарлардың
бруцеллезін анықтауға
арналған моноклоналды
антиденелер негізіндегі
бәсекелесті
иммуноферментті тестжүйесі
89
90
Ірі
қара
малдың
лейкозының
серологиялық
диагностикасына
арналған
препараттар
да
балауға
арналғанреагенттер
жиынтығы
серологиялық балау
үшін
Тікелей
емес
гемагглютинациия
реакциясында
құстардың
індетті
бурсальды
ауруын
балауға
арналған
жиынтық
Иммунохроматографи
ялық
және
дотиммунталдау
әдістерімен
жануарлардың
бруцеллезін
анықтауға
арналған
тест-жүйесі
Бруцеллез
қоздырғыштарының S
және R түрлеріне
қарсыантиденелерді
анықтауға
арналған
иммуноферментті
жиынтық
Жануарлардың
бруцеллезін
анықтауға
арналған
моноклоналды
антиденелер
негізіндегі бәсекелесті
иммуноферментті
тест-жүйесі
Ірі
қара
малдың
лейкозының
серологиялық
диагностикасына
арналған препараттар
серологиялық
үшін
балау
жиынтық
құстардың
бурсальды
балау үшін
індетті «Микорбиология «Микорбиология
ҚР-ВП-2-1677-11
ауруын және
және вирусология 01.07.2011 ж.
вирусология
институты» ЕМК
институты»
ЕМК
жиынтық
Жануарлардың
«Бицентр» ЖШС «Бицентр» ЖШС, ҚР-ВП-2-1683-11
қанында,
қан
Қазақстан
10.08.2011 ж.
сарысуында
және
сүтінде
бруцеллаға
қарсы антиденелерді
анықтау үшін
жиынтық
Қан
сарысуындағы «Ветдиапроф»
бруцеллез
ҒӨК ЖШС
қоздырғыштарының S
және
R
түрлеріне
қарсыантиденелерді
анықтаға арналған
жиынтық
Жануарлардың
«Бицентр» ЖШС «Бицентр» ЖШС, ҚР-ВП-2-1685-11
қанында,
қан
Қазақстан
10.06.2011 ж.
сарысуында
және
сүтінде
бруцеллаға
қарсы антиденелерді
анықтау үшін
жиынтық
Ірі
қара
малдың
лейкозының
серологиялық
диагностикасына
арналған
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Курск
биофабрикасы»
ФГУП Ресей
ҚР-ВП-2-1684-11
10.08.2011 ж.
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1693-11
зерттеу
15.09.2011 ж.
ветеринария
институты» ЖШС
91
92
93
94
95
96
97
жиынтығы
Ірі қара малдың қан
сарысуында
Brucella
abortus
теліміндегі
антиденелерді
жедел
анықтауға
арналған
иммунохроматографиял
ық тест-жүйесі
PrioCHECK®FMDV
Type O
жиынтығы
Ірі қара малдың қан жиынтық
сарысуында Brucella
abortus
теліміндегі
антиденелерді жедел
анықтауға
арналған
иммунохроматографи
ялық тест-жүйесі
PrioCHECK®FMDV
жиынтық
Type O
Биоматериалда Brucella
abortus
липополисахаридті
антигенін
жедел
анықтауға
арналған
иммунохроматография
тест-жүйесі
Сүтқоректілерге
арналған
тазартылған
туберкулин ППД
Жануарлардың
бруцеллезін
балауға
арналған «Роз бенгал»
антигені
Аусылдың «А» типті
серологиялық реакцияда
штаммоспецификалық
аусыл антигені
жиынтық
Биоматериалда
Brucella
abortus
липополисахаридті
антигенін
жедел
анықтауға
арналған
иммунохроматографи
я тест-жүйесі
Сүтқоректілерге
арналған тазартылған
туберкулин ППД
Жануарлардың
бруцеллезін балауға
арналған «Роз бенгал»
антигені
Аусылдың «А» типті
серологиялық
реакцияда
штаммоспецификалық
аусыл антигені
Аусылдың «О» типті Аусылдың «О» типті
серологиялық реакцияда серологиялық
штаммоспецификалық
реакцияда
Ірі қара малдың қан «Ұлттық
сарысуында Brucella биотехнология
abortus
теліміндегі орталығы» РМК
антиденелерді жедел
анықтау үшін
«Ұлттық
биотехнология
орталығы» РМК
ҚР-ВП-2-1694-11
15.09.2011 ж.
Ірі қара мен ұсақ
малдың
және
шошқаның
қан
сарысуында
аусыл
вирусының О типіне
қарсы антиденелерді
анықтауға
арналған
иммуноферменттік
тест-жүйесі
Brucella
abortus
липополисахаридті
антигенін
жедел
анықтауға арналған
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
«Prionics
AG ҚР-ВП-2-1695-11
компаниясы»,
15.09.2011 ж.
Швеция
«Ұлттық
биотехнология
орталығы» РМК
«Ұлттық
ҚР-ВП-2-1752-11
биотехнология
12.12.2011 ж.
орталығы» РМК
Қазақстан
сұйық
Туберкулезді
үшін
балау «Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1762-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
сұйық
бруцеллезді
үшін
балау «Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1763-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
құрғақ
Аусылды балау үшін
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1764-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
құрғақ
Аусылды балау үшін
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1765-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
аусыл антигені
құрғақ
Аусылды балау үшін
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1766-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
құрғақ
Аусылды балау үшін
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1767-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
құрғақ
Аусылды балау үшін
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1768-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
құрғақ
Аусылды балау үшін
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ» ЖШС, ҚР-ВП-2-1769-11
Қазақстан
27.12.2011 ж.
кептірілген
Ауыл
шаруашылық
малдарының
аусылының «А» типті
вирусын балау үшін
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1774-12
зерттеу
04.01.2012
ветеринария
институты» ЖШС
103
Аусылдың телімді «О» Аусылдың
телімді кептірілген
типті антигені
«О» типті антигені
Ауыл
шаруашылық
малдарының
аусылының «О» типті
вирусын балау үшін
104
Аусылдың
телімді Аусылдың
«Азия-1» типті антигені
«Азия-1»
антигені
Ауыл
шаруашылық
малдарының
аусылының «Азия-1»
типті вирусын балау
үшін
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
98
99
Аусылдың
«Азия-1»
типті
серологиялық
реакцияда
штаммоспецификалық
аусыл антигені
«А» типті серологиялық
реакциясы
үшін
штаммоспецификалық
аусыл сарысуы
штаммоспецификалық
аусыл антигені
Аусылдың «Азия-1»
типті
серологиялық
реакцияда
штаммоспецификалық
аусыл антигені
«А»
типті
серологиялық
реакциясы
үшін
штаммоспецификалық
аусыл сарысуы
«О»
типті
серологиялық
реакциясы
үшін
штаммоспецификалық
аусыл сарысуы
«Азия-1»
типті
серологиялық
реакциясы
үшін
штаммоспецификалық
аусыл сарысуы
Аусылдың
телімді
«А» типті антигені
100
«О» типті серологиялық
реакциясы
үшін
штаммоспецификалық
аусыл сарысуы
101
«Азия-1»
типті
серологиялық реакциясы
үшін
штаммоспецификалық
аусыл сарысуы
Аусылдың телімді «А»
типті антигені
102
телімді кептірілген
типті
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1775-12
зерттеу
04.01.2012
ветеринария
институты» ЖШС
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1776-12
зерттеу
04.01.2012
ветеринария
институты» ЖШС
105
Аусылдың телімді «А» Аусылдың
телімді кептірілген
типті қан сарысуы
«А»
типті
қан
сарысуы
Ауыл
шаруашылық
малдарының
аусылының «А» типті
вирусын балау үшін
106
Аусылдың телімді «О» Аусылдың
телімді кептірілген
типті қан сарысуы
«О»
типті
қан
сарысуы
Ауыл
шаруашылық
малдарының
аусылының «О» типті
вирусын балау үшін
107
Аусылдың
телімді Аусылдың
телімді кептірілген
«Азия-1»
типті
қан «Азия-1» типті қан
сарысуы
сарысуы
Ауыл
шаруашылық
малдарының
аусылының «Азия-1»
типті вирусын балау
үшін
108
Стандартты
Стандартты
бактериальды топалаң бактериальды
антигені
топалаң антигені
109
Преципитацияланған
топалаң қан сарысуы
Преципитацияланға сұйық
н
топалаң
қан
сарысуы
110
Жануарлардың
бруцеллезін
РА,РСК,РДСК балауға
арналған жиынтық
кептірілген
Жануарлардың
бруцеллезін
РА,РСК,РДСК
балауға
арналған
жиынтық
Преципитацияланған
топалаң
қан
сарысуының
белсенділігін
анықтау үшін
Теріні зерттеу және
басқада
патологиялық
материалдарда
топалаң
ауруын
анықтау үшін
Жануарлардың
бруцеллезін
балау
үшін
ерітінді
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1777-12
зерттеу
04.01.2012
ветеринария
институты» ЖШС
«Антиген»
ҒӨК ЖШС
«Антиген» ҒӨК ҚР-ВП-2-1793-12
ЖШС, Қазақстан 17.01.2012
«Антиген»
ҒӨК ЖШС
«Антиген» ҒӨК ҚР-ВП-2-1794-12
ЖШС, Қазақстан 17.01.2012
«Вита-СТ»
ЖШС
ҚР-ВП-2-1796-12
«Вита-СТ»
ЖШС, Қазақстан 25.01.2012
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1778-12
зерттеу
04.01.2012
ветеринария
институты» ЖШС
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1779-12
зерттеу
04.01.2012
ветеринария
институты» ЖШС
Жануарлардың
лейкозын балау үшін
«DIO-GEO
LTD»
компаниясы
ЧАО
«НПК ҚР-ВП-2-1798-12
«Диапроф-Мед», 28.01.2012
Украина
Туберкулез
ұнтақ
қоздырғышын
өсіруге
арналған
кептірілген
Левенштейн Йенсен
қоректік ортасы
«БРУкод»
ұнтақ
иммуноферменттік
талдау жасау әдісі
арқылы ірі қара
малының
денеге
қарсы
бруцеллез
қоздырғышын
анықтау жиынтығы
Малдардың
суспензия
бруцеллезіне балау
жүргізген
кезде
сүтпен
сақиналы
реакцияға
(СР)
арналған антиген
Туберкулез
қоздырғышын
өсіруге арналған
«Қазақ ғылымизерттеу
ветеринария
институты»
ЖШС
«Қазақ ғылыми- ҚР-ВП-2-1809-12
зерттеу
10.02.2012
ветеринария
институты» ЖШС
Серологиялық
КБР,
111
Иммуноферментная
тест-система
«DIARBLV-AB»
Иммуноферментная
тест-система
«DIARBLV-AB»
112
Туберкулез
қоздырғышын өсіруге
арналған кептірілген
Левенштейн
Йенсен
қоректік ортасы
113
«БРУкод»
иммуноферменттік
талдау жасау әдісі
арқылы
ірі
қара
малының денеге қарсы
бруцеллез
қоздырғышын анықтау
жиынтығы
Малдардың
бруцеллезіне
балау
жүргізген кезде сүтпен
сақиналы
реакцияға
(СР) арналған антиген
114
115
Серологиялық
жиынтық
құрғақ
Бруцеллезге қарсы «Вита-СТ»
антиденелерді
ЖШС,
анықтау үшін
Қазақстан
«Вита-СТ»
ЖШС,
Қазақстан
ҚР-ВП-2-1829-12
01.03.2012
Малдардың
бруцеллезін
үшін
«Вита-СТ»
ЖШС,
Қазақстан
ҚР-ВП-2-1830-12
02.03.2012
«Вита-СТ»
балау ЖШС,
Қазақстан
«Антиген» ҒӨК ҚР-ВП-2-1831-12
02.03.2012
ЖШС, ЖШС,
КҰБР «Антиген»
ҒӨК
реакцияға құрғақ реакцияға құрғақ
комплемент
комплемент
Қазақстан
серологиялық
реакцияны қою
үшін
Қазақстан
116
Bio Pro Rabies ELISA Bio
Pro
Rabies жиынтық
Ab kit
ELISA Ab kit
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
«О.К. SERVIS, ҚР-ВП-2-1841-12
Bio PRO», Чех 13.03.2012
Республикасы
117
Маллеин
Маллеин
үй және жабайы ет
қоректі
жануарлардың қан
сарысуында немесе
плазмасында құтыру
вирусына
қарсы
антиденелерді
анықтау үшін
Жануарлардың сап
ауруын аллергиялық
жолмен балау
ELISA Kit for FMD
Antibody
Detection
serotypes (O,A,C and
Asia 1)
ELISA Kit for FMD жиынтық
Antibody Detection
serotypes (O,A,C and
Asia 1)
«Курская
биофабрикафирма «БИОК»
ФМБК, Ресей
«Institute
for
Animal Health,
Pirbright
Laboratory»,
United Kingdom,
Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-1855-12
29.03.2012
118
«Курская
биофабрикафирма «БИОК»
ФМБК, Ресей
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
119
«А»
антигенінің
«Вита-СТ»
ЖШС
«INDIAN
UMMUNOLGIC
ҚР-ВП-2-1950-12
19.07.2012
ерітінді
типтегі «А»
типтегі сұйықтық
антигенінің
Аусыл
вирусының
серотип О, А, С
және
Азия
1
қарсы
түзілген
антиденелерді
анықтауға
арналған
иммуноферментті
тест-жүйесі
Өндірістік
биопрепараттарға
ҚР-ВП-2-1856-12
29.03.2012
120
121
122
инактивациялық
суспензиясы
«О»
типтегі
антигенінің
инактивациялық
суспензиясы
«Азия-1»
типтегі
антигенінің
инактивациялық
суспензиясы
Жануарлардың
бруцеллезін
агглютинация
реакциясы
арқылы
балауда қолданылатын
роз бенгал антигені
инактивациялық
суспензиясы
«О»
типтегі
антигенінің
инактивациялық
суспензиясы
«Азия-1»
типтегі
антигенінің
инактивациялық
суспензиясы
Жануарлардың
бруцеллезін
агглютинация
реакциясы арқылы
балауда
қолданылатын роз
бенгал антигені
Brucella
ovis
(қойлардың
жұқпалы
эпидидимиті-ҚЖЭ)
пайда болатын қой
ауруын
балау
кезінде
РДСК
арналған
құрауыштар
жиынтығы
арналған
ALS
LTD»,
Үндістан
«INDIAN
UMMUNOLGIC
ALS
LTD»,
Үндістан
«INDIAN
UMMUNOLGIC
ALS
LTD»,
Үндістан
«Бицентр»
ЖШС, Қазақстан
ҚР-ВП-2-1951-12
19.07.2012
сұйықтық
Өндірістік
биопрепараттарға
арналған
«Вита-СТ»
ЖШС
сұйықтық
Өндірістік
биопрепараттарға
арналған
«Вита-СТ»
ЖШС
суспензия
Жануарлар
бруцеллезін
серологиялық балау
«Бицентр»
ЖШС,
Қазақстан
жиынтық
қойлардың жұқпалы «Бицентр»
эпидидимитін балау ЖШС,
үшін
Қазақстан
ҚР-ВП-2-1989-12
«Бицентр»
ЖШС, Қазақстан 10.09.2012
ҚР-ВП-2-1952-12
19.07.2012
ҚР-ВП-2-1981-12
13.08.2012
123
Brucella
ovis
(қойлардың жұқпалы
эпидидимиті-ҚЖЭ)
пайда болатын қой
ауруын балау кезінде
РДСК
арналған
құрауыштар
жиынтығы
124
Комплемент
Комплемент
таблеткі
(нормальный серум) (нормальный серум)
морской свинки
морской свинки
серологиялық
реакция үшін
«Алма-Вет»
ЖШС,
Қазақстан
«BB-NCIPD Ltd ҚР-ВП-2-2002-12
(БУЛ БИО – 22.09.2012
НЦЗПБ ЕООД)»,
Болғария
125
Гемолизин
барлық
«Алма-Вет»
«BB-NCIPD
Гемолизин
сұйық
Ltd ҚР-ВП-2-2003-12
126
127
128
Набор Ani Gen FMD Набор Ani Gen FMD жиынтық
NSP Ab ELISA
NSP Ab ELISA
2.0
«PrioCHECKR
Brucella Ab» ИФТ тест
жүйесі
«INGEZIM
Brucella
Compac» ИФТ тест
жүйесі
2.0
«PrioCHECKR жиынтық
Brucella Ab» ИФТ
тест жүйесі
«INGEZIM Brucella жиынтық
Compac» ИФТ тест
жүйесі
комплементтердің
реакциясын
байланыстру үшін
ЖШС,
Қазақстан
қан сары суында
аусылдың
антителасын
анықтау үшін
балау тест-жүйесі
«Bioteh Group» «Bionote,
Корея
ЖШС,
Қазақстан
балау тест-жүйесі
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
129
«INGEZIM
BLV «INGEZIM
BLV жиынтық
Compac» ИФТ тест Compac» ИФТ тест
жүйесі
жүйесі
балау тест-жүйесі
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
130
«Набор
для
определения антител к
Brucella
методом
флюоресцирующеи
поляризации» (Brucella
FPA.
Brucella
S
antibody test kit)
«Набор
для жиынтық
определения
антител к Brucella
методом
флюоресцирующеи
поляризации»
(Brucella
FPA.
Brucella S antibody
test kit)
балау тест-жүйесі
«Diachmix
LLC»
компаниясы,
АҚШ
131
«INGEZIM
BRSV «INGEZIM
BRSV жиынтық
Compac» ИФТ тест Compac» ИФТ тест
балау тест-жүйесі
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
(БУЛ
БИО
– 22.09.2012
НЦЗПБ ЕООД)»,
Болғария
ltd», ҚР-ВП-2-2008-12
«Pronics
AG»
компаниясы,
Швейцария
«Immunologia Y
Cenetica Aplicada
S.A.C.
(Ingenasa»),
Испания
«Immunologia Y
Cenetica Aplicada
S.A.C.
(Ingenasa»),
Испания
«Diachmix LLC»
компаниясы,
АҚШ
28.09.2012
ҚР-ВП-2-2022-12
13.10.2012
ҚР-ВП-2-2023-12
13.10.2012
ҚР-ВП-2-2024-12
15.10.2012
ҚР-ВП-2-2033-12
18.10.2012
«Immunologia Y ҚР-ВП-2-2038-12
Cenetica Aplicada 20.10.2012
жүйесі
жүйесі
IBR «INGEZIM
IBR жиынтық
тест Compac» ИФТ тест
жүйесі
132
«INGEZIM
Compac» ИФТ
жүйесі
133
PARACHEKR-2
134
Сыворотка
сибиреязвенная
преципитирующая
крови лошади
135
Антиген
сибиреязвенный
бактерийный
стандартный
136
«Bruccella
Abortus «Bruccella Abortus кептірілген
vaccine, strain RB-51» vaccine, strain RB- таблеткі
штаммынан
51»
штаммынан
дайындалған
дайындалған
PARACHEKR-2
Сыворотка
сибиреязвенная
из преципитирующая
из крови лошади
Антиген
сибиреязвенный
бактерийный
стандартный
балау тест-жүйесі
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
жиынтық
Ірі қара мен ұсақ «Ветдиапроф»
мүйізді малдардың ҒӨК ЖШС
паратуберкулез
ауруын
анықтауға
арналған
иммуноферментті
тест-жүйесі
сұйық
преципитация
реакциясында
компонент ретінде
(Асколи бойынша)
қолданылады
преципитация
реакциясын
қою
кезінде
преципитирлеуші
сібір
іркітінің
белсенділігін және
ерекшелігін балауға
(Асколи бойынша)
бруцеллездің алдын
алу үшін
сұйық
S.A.C.
(Ingenasa»),
Испания
«Immunologia Y
Cenetica Aplicada
S.A.C.
(Ingenasa»),
Испания
«Prionics AG»,
Швейцария
ҚР-ВП-2-2039-12
20.10.2012
ҚР-ВП-2-2040-12
20.10.2012
«Орловская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
«Орловская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-2-2041-12
22.10.2012
«Орловская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
«Орловская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-2-2042-12
22.10.2012
«Б.К.
Лайн» «Сolorado Serum ҚР-ВП-2-2043-12
ЖШС,
Company», АҚШ 22.10.2012
Қазақстан
бруцеллезге қарсы тірі бруцеллезге
вакцина
тірі вакцина
қарсы
137
PrioCHЕCKR BVDV Ag PrioCHЕCKR BVDV жиынтық
Pi focus
Ag Pi focus
ірі қараның вирусты «Ветдиапроф»
диарея
ауруын ҒӨК ЖШС
анықтауға арналған
иммуноферментті
тест-жүйесі
138
AniGen Rapid FIV AniGen Rapid FIV жиынтық
Ab/FeLV Ag Test Kit
Ab/FeLV Ag Test Kit
139
AniGen Rapid CPV Ag AniGen Rapid CPV жиынтық
Test Kit
Ag Test Kit
140
AniGen Rapid CIV Ag AniGen Rapid
Test Kit
Ag Test Kit
141
AniGen Rapid CDV Ag AniGen Rapid CDV жиынтық
Test Kit
Ag Test Kit
142
AniGen
Rapid AniGen
Leismania Ab Ag Test Leismania
Kit
Test Kit
мысықтың
лейкемиясы
мен
иммундық
жетіспеуін
ИХА
әдіспен
жылдам
балауға
арналған
жиынтық
иттің
парвовирус
жұқпалы
ауруын
ИХА
әдіспен
жылдам
балауға
арналған жиынтық
иттің тұмау ауруын
ИХА
әдіспен
жылдам
балауға
арналған жиынтық
иттің
оба ауруын
ИХА
әдіспен
жылдам
балауға
арналған жиынтық
иттің
лейшманиоз
ауруын ИХА әдіспен
жылдам
балауға
арналған жиынтық
CIV жиынтық
Rapid жиынтық
Ab Ag
«Prionics AG», ҚР-ВП-2-2048-12
Швейцария
23.10.2012
«Bioteh Group» «Bio Note. Inc», ҚР-ВП-2-2066-12
ЖШС
Корея
06.11.2012
ТОО
«Bioteh «Bio Note. Inc», ҚР-ВП-2-2067-12
Group»
Корея
06.11.2012
ТОО
«Bioteh «Bio Note. Inc», ҚР-ВП-2-2068-12
Group»
Корея
06.11.2012
ТОО
«Bioteh «Bio Note. Inc», ҚР-ВП-2-2069-12
Group»
Корея
06.11.2012
ТОО
«Bioteh «Bio Note. Inc», ҚР-ВП-2-2070-12
Group»
Корея
06.11.2012
Сүтқоректілерге
арналған
(ППД)
туберкулин,
стандартты ерітінді
Infectious
Laryngotracheitis
Antibody Test Kit
Сүтқоректілерге
раствор
арналған
(ППД)
туберкулин,
стандартты ерітінді
Infectious
жиынтық
Laryngotracheitis
Antibody Test Kit
жануарлардың
«BIOTRON
«BIOTRON
туберкулез ауруын GROUP» ЖШС GROUP» ЖШС
балау үшін
ҚР-ВП-2-2071-12
07.11.2012
Құстардың жұқпалы «UNIVET»
ларинготрахеит
ҒӨК ЖШС
ауруының
антителасын
анықтауға арналған
иммуноферментті
тест-жүйесі
«БиоЧек
Лимитед»,
Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2077-12
12.11.2012
145
PrioCHЕCKR BTV DR
PrioCHЕCKR
DR
BTV жиынтық
Ірі қара мен майда «Ветдиапроф»
малдардың Блутанг ҒӨК ЖШС
ауруын
анықтауға
арналған
иммуноферментті
тест-жүйесі
«Prionics AG», ҚР-ВП-2-2078-12
Швейцария
13.11.2012
146
PrionicsR
–
PrioSTRIР
Check PrionicsR –
PrioSTRIР
Check жиынтық
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
«Prionics AG», ҚР-ВП-2-2079-12
Швейцария
13.11.2012
147
Prionics –
WESTERN
CHECKR Prionics – CHECKR жиынтық
WESTERN
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС
«Prionics AG», ҚР-ВП-2-2080-12
Швейцария
13.11.2012
148
Brucella
(қойлардың
ovis Brucella
жұқпалы (қойлардың
Ірі қара малдың
губкообраз
энцефалопатия
ауруын
анықтауға
арналған
иммунохроматограф
иялық тест-жүйесі
Ірі қара малдың
губкообраз
энцефалопатия
ауруын
Вестернблота
әдісімен
анықтау үшін
қойлардың жұқпалы
эпидидимитін балау
143
144
ovis сұйық
«Вита-СТ»
ЖШС
«Вита-СТ»
, ЖШС
ҚР-ВП-2-2134-12
, 05.12.2012
эпидидимиті-ҚЖЭ)
тудыратын қойлардың
ауруын
сараптау
кезіндегі
КҰБР
арналған антиген
жұқпалы
эпидидимиті-ҚЖЭ)
тудыратын
қойлардың ауруын
сараптау кезіндегі
КҰБР
арналған
антиген
Иммуноферменттік жиынтық
әдіспен (ELISA) ірі
қара
малдың
лейкозын
қан
сарысуында балауға
арналған жиытық
үшін
Қазақстан
Қазақстан
лейкозды балау үшін
«Vita
vac «IDEXX
ҚР-ВП-2-2138-12
Systems» ЖШС EUROPE B.V.», 24.12.2012
, Қазақстан
NETHERLANDS
149
Иммуноферменттік
әдіспен (ELISA) ірі
қара малдың лейкозын
қан
сарысуында
балауға
арналған
жиытық
150
ID
ScreenR Eguine
Infectious
Anemia
Double Antigen-ИФА
әдісімен
жылқының
жұқпалы
анемиясы
ауруының
қан
сарысуындағы
(ELISA)
қоздырғыштарына
қарсы антиденелерді
анықтауға
арналған
жиытық
ID ScreenR Eguine жиынтық
Infectious
Anemia
Double
AntigenИФА
әдісімен
жылқының жұқпалы
анемиясы ауруының
қан сарысуындағы
(ELISA)
қоздырғыштарына
қарсы
антиденелерді
анықтауға арналған
жиытық
жұқпалы анемияны «ВТА- Laboro» «ID
балау үшін
ЖШС
, Фанция
Қазақстан
151
Infectious
Brusal
Disease Antibodi Test
Kit - ИФА әдісімен
құстардың
жұқпалы
бурсалды
ауруының
қоздырғыштарына
қарсы антиденелерді
Infectious
Brusal жиынтық
Disease Antibodi Test
Kit - ИФА әдісімен
құстардың жұқпалы
бурсалды ауруының
қоздырғыштарына
қарсы
құстардың жұқпалы «ҒӨО
бурсал ауруын балау UNIVET»
үшін
ЖШС
Қазақстан
VET», ҚР-ВП-2-2139-12
24.12.2012
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2140-12
24.12.2012
анықтауға
жиытық
арналған антиденелерді
анықтауға арналған
жиытық
152
Infectious
Bronchitis
Virus Antibodi Test Kit
ИФА
әдісімен
құстардың
жұқпалы
бронхит
ауруының
қоздырғыштарына
қарсы антиденелерді
анықтауға
арналған
жиытық
Infectious Bronchitis жиынтық
Virus Antibodi Test
Kit - ИФА әдісімен
құстардың жұқпалы
бронхит ауруының
қоздырғыштарына
қарсы
антиденелерді
анықтауға арналған
жиытық
құстардың жұқпалы «ҒӨО
бронхит
ауруын UNIVET»
балау үшін
ЖШС
Қазақстан
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2141-12
24.12.2012
153
Avian
Reovirus
Antibodi Test Kit ИФА
әдісімен
құстардың
жұқпалы
реовирус
ауруының
қоздырғыштарына
қарсы антиденелерді
анықтауға
арналған
жиытық
Avian
Reovirus жиынтық
Antibodi Test Kit ИФА
әдісімен
құстардың жұқпалы
реовирус ауруының
қоздырғыштарына
қарсы
антиденелерді
анықтауға арналған
жиытық
құстардың жұқпалы «ҒӨО
реовирус
ауруын UNIVET»
балау үшін
ЖШС
Қазақстан
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2142-12
24.12.2012
154
Mycoplasma
gallisepticum Antibodi
Test Kit - ИФА
әдісімен
құстардың
микоплазм
галлисептикум
ауруының
қоздырғышының
антиденесін анықтауға
арналған жиытық
Mycoplasma
жиынтық
gallisepticum
Antibodi Test Kit ИФА
әдісімен
құстардың
микоплазм
галлисептикум
ауруының
қоздырғышының
антиденесін
құстардың
микоплазм
галлисептикум
ауруын балау үшін
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2143-12
24.12.2012
«ҒӨО
UNIVET»
ЖШС
Қазақстан
анықтауға арналған
жиытық
155
Avian
rhinotracheitis
Antibodi Test Kit ИФА
әдісімен
құстардың
жұқпалы
ринотрахеит ауруының
қоздырғышының
антиденесін анықтауға
арналған жиытық
Avian rhinotracheitis жиынтық
Antibodi Test Kit ИФА
әдісімен
құстардың
жұқпалы
ринотрахеит
ауруының
қоздырғышының
антиденесін
анықтауға арналған
жиытық
құстардың жұқпалы «ҒӨО
ринотрахеит ауруын UNIVET»
балау үшін
ЖШС
Қазақстан
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2144-12
24.12.2012
156
Mycoplasma synoviae
Antibodi Test Kit ИФА
әдісімен
құстардың
микоплазм
синовие
ауруының
қоздырғышының
антиденесін анықтауға
арналған жиытық
Mycoplasma
жиынтық
synoviae
Antibodi
Test Kit - ИФА
әдісімен құстардың
микоплазм синовие
ауруының
қоздырғышының
антиденесін
анықтауға арналған
жиытық
құстардың
«ҒӨО
микоплазм синовие UNIVET»
ауруын балау үшін
ЖШС
Қазақстан
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2145-12
24.12.2012
157
Newcastle
Disease
Virus Antibodi Test Kit
ИФА
әдісімен
құстардың
жұқпалы
Ньюкасл
ауруының
қоздырғышының
антиденесін анықтауға
арналған жиытық
Newcastle
Disease жиынтық
Virus Antibodi Test
Kit - ИФА әдісімен
құстардың
жұқпалы Ньюкасл
ауруының
қоздырғышының
антиденесін
анықтауға арналған
жиытық
құстардың жұқпалы «ҒӨО
Ньюкасл
ауруын UNIVET»
балау үшін
ЖШС
Қазақстан
«БиоЧек
Лимитед»,
, Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2146-12
24.12.2012
158
Жылқының жұқпалы
анемия
вирусының
антиденелерін
анықтауға
арналған
реакциясындағы
диффузды
преципитацияланған
жиытық
Жылқының
жиынтық
жұқпалы
анемия
вирусының
антиденелерін
анықтауға арналған
реакциясындағы
диффузды
преципитацияланға
н жиытық
ID
ScreenR жиынтық
Brucellosis
Serum
Indirect
MultiSpecies
-ИФА
әдісімен ірі қара
малдың, қой мен
ешкінің, шошқаның
бруцеллезі
қоздырғыштарына
қарсы
антиденелерді
анықтауға арналған
жиытық
159
ID ScreenR Brucellosis
Serum Indirect MultiSpecies -ИФА әдісімен
ірі қара малдың, қой
мен
ешкінің,
шошқаның бруцеллезі
қоздырғыштарына
қарсы антиденелерді
анықтауға
арналған
жиытық
160
Аусылдың телімді «А» Аусылдың телімді кептірілген
типті қан сарысуы
«А»
типті
қан
сарысуы
161
Аусылдың телімді «О» Аусылдың телімді кептірілген
типті қан сарысуы
«О»
типті
қан
сарысуы
162
Аусылдың
телімді Аусылдың
телімді кептірілген
жылқының жұқпалы «Vita vac
анемиясын
балау Systems» ЖШС
, Қазақстан
үшін
бруцеллезді
үшін
балау «ВТА- Laboro»
ЖШС ,
Қазақстан
қан
сарысуының
серологиялық
реакциясында РСК
балауға
қолданылады
қан
сарысуының
серологиялық
реакциясында РСК
балауға
қолданылады
қан
сарысуының
«IDEXX
Laboratories.
Inc.», АҚШ
ҚР-ВП-2-2147-12
27.12.2012
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2148-12
Франция
28.12.2012
«ДиаВак-АБН
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2197-13
ҒӨО»
ЖШС, 14.02.2013
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2198-13
ҒӨО»
ЖШС, 14.02.2013
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2199-13
«Азия-1»
сарысуы
типті
қан «Азия-1» типті қан
сарысуы
Аусылдың телімді «А» Аусылдың
типінің антигені
«А»
антигені
телімді кептірілген
типінің
Аусылдың телімді «О» Аусылдың
типінің антигені
«О»
антигені
телімді кептірілген
типінің
164
Аусылдың
«Азия-1»
антигені
телімді кептірілген
типінің
165
SERELISAR Brucella SERELISAR Brucella
OCB Ab Mono Indirect OCB
Ab
Mono
Indirect
166
PrioCHECKR
Ab
167
Құтырықты
тікелей
иммуннолюминесцент
тік
микроскопиялау
әдісімен
(ТИМӘ)
163
телімді Аусылдың
типінің «Азия-1»
антигені
жиынтық
BVDV PrioCHECKR BVDV жиынтық
Ab
Құтырықты тікелей лиофилден
иммуннолюминесце ген
нттік
микроскопиялау
серологиялық
реакциясында РСК
балауға
қолданылады
серологиялық
реакциясында
аусылдың антигенін
анықтауға
қолданылады
серологиялық
реакциясында
аусылдың антигенін
анықтауға
қолданылады
серологиялық
реакциясында
аусылдың антигенін
анықтауға
қолданылады
ірі қара және ұсақ
мал
бруцеллезін
анықтауға арналған
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
ҒӨО»
ЖШС, 14.02.2013
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2200-13
ҒӨО»
ЖШС, 14.02.2013
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2201-13
ҒӨО»
ЖШС, 14.02.2013
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2202-13
ҒӨО»
ЖШС, 14.02.2013
Қазақстан
«Антиген
ҒӨК» ЖШС,
Қазақстан
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2243-13
EUROPE SAS, 05.03.2013
2», Франция
ірі қара малдың
вирусты
диарея
вирусына
қарсы
антиденелерді
қан
сары суында, қан
плазмасында және
сүтте
анықтауға
арналған
тікелей
иммуннолюминесце
нттік
микроскопиялау
«Ветдиапроф»
ҒӨК ЖШС,
Қазақстан
«Prionics AG», ҚР-ВП-2-2244-13
Швейцария
12.03.2013
«Антиген
ҒӨК» ЖШС,
Қазақстан
«Антиген ҒӨК» ҚР-ВП-2-2296-13
ЖШС, Қазақстан 12.04.2013
168
169
170
балауға
арналған
флуоресцирлеуші
антирабикалық
диагностикалық
иммуноглобулин
(ФАДИ)
әдісімен
(ТИМӘ)
балауға
арналған
флуоресцирлеуші
антирабикалық
диагностикалық
иммуноглобулин
(ФАДИ)
ID
Screen
Schmallenberg
virus
Milk Indirect - күйіс
қайырушы малдардың
сүтіндегі
Шмалленберг
вирусының
антиденелерін
тура
емес
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға
арналған
жиынтық
Құтырықты
диффузиялық
преципитация
реакциясымен балауға
арналған
диагностикалық
антирабикалық
преципитірлеуші
иммуноглобулин
(ПАДИ)
Серологиялық
реакцияларға арналған
(АР,
КБР,
КҰБР)
позитивтік бруцеллез
қан сарысуы
ID
Screen
Schmallenberg virus
Milk Indirect - күйіс
қайырушы
малдардың сүтіндегі
Шмалленберг
вирусының
антиденелерін тура
емес
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға арналған
жиынтық
Құтырықты
диффузиялық
преципитация
реакциясымен
балауға
арналған
диагностикалық
антирабикалық
преципитірлеуші
иммуноглобулин
(ПАДИ)
Серологиялық
реакцияларға
арналған (АР, КБР,
КҰБР) позитивтік
бруцеллез
қан
әдісімен
арналған
балауға
жиынтық
«BTA-Laboro»
Шмалленберг
ЖШС,
вирусындағы
антиденелерді тура Қазақстан
емес
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға арналған
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2297-13
Франция
18.04.2013
лиофилден
ген
«Антиген
диффузды
ҒӨК» ЖШС,
преципитация
реакция
әдісімен Қазақстан
құтырықты балауға
арналған
«Антиген ҒӨК» ҚР-ВП-2-2300-13
ЖШС, Қазақстан 20.04.2013
сұйық
АР, КБР, КҰБР және «Антиген
басқа серологиялық ҒӨК» ЖШС,
реакцияларға
Қазақстан
бақылау жүргізуге
арналған
«Антиген ҒӨК» ҚР-ВП-2-2316-13
ЖШС, Қазақстан 29.04.2013
сарысуы
171
Серологиялық
реакцияларға арналған
(АР,
КБР,
КҰБР)
негативтік бруцеллез
қан сарысуы
172
«SERELISAR RABIES
Ab Mono Indirect» ит
немесе
мысық
сарысуы үлгілеріндегі
антирабиялық
антиденелерді
табу
және
сандық
анықтауға арналған бір
қуысты
иммунофермент
талдауы
173
Тест-набор
ВИТНЕССR
Дирофилярия
(WITNESSR Dirofilaria)
174
175
Серологиялық
реакцияларға
арналған (АР, КБР,
КҰБР)
негативтік
бруцеллез
қан
сарысуы
«SERELISAR
RABIES Ab Mono
Indirect» ит немесе
мысық
сарысуы
үлгілеріндегі
антирабиялық
антиденелерді табу
және
сандық
анықтауға арналған
бір
қуысты
иммунофермент
талдауы
сұйық
АР, КБР, КҰБР және «Антиген
басқа серологиялық ҒӨК» ЖШС,
Қазақстан
реакцияларға
бақылау жүргізуге
арналған
«Антиген ҒӨК» ҚР-ВП-2-2317-13
ЖШС, Қазақстан 29.04.2013
титрациял
ық
микроплан
шет
ет
қоректілердің «Антиген
ҒӨК» ЖШС,
құтырығын
анықтауға арналған Қазақстан
жиынтық
«Synbiotics
ҚР-ВП-2-2323-13
Europe
SAS» 14.05.2013
компаниясы,
Франция
иттің
парвовирус «Вайет» ЖШҚ,
Ресей
энтеритінің
антигенін анықтауға
арналған
«SYNBIOTICS
EUROPE» және
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ция
BioChek
UK
Ltd»,
Ұлыбритания
ҚР-ВП-2-2327-13
14.05.2013
«Synbiotics
ҚР-ВП-2-2332-13
Тест-набор
жиынтық
ВИТНЕССR
Дирофилярия
(WITNESSR
Dirofilaria)
Жұқпалы
Жұқпалы
жиынтық
энцефаломиелиттің
энцефаломиелиттің
қоздырғышының
қоздырғышының
қарсы
денесін қарсы
денесін
анықтайтын жиынтық анықтайтын
(Avian
жиынтық
(Avian
Encephalomyelitis
Encephalomyelitis
Antibody Test Kit)
Antibody Test Kit)
«SERELISA® BLV Ab «SERELISA®
BLV титрациял
энцефаломиелиттің
«BioChek
қарсы
денесін B.V.»,
анықтау үшін
Голландия
ірі
қара
малының «Антиген
ҚР-ВП-2-2330-13
16.05.2013
Mono Blocking» бір
қуысты оқшаулау әдісі
бойынша
сарысу
үлгілеріндегі (BLV) ірі
қара малы лейкозы
вирусының
gp51
гликопротеиндегі
антиденелердің
анықтауға
арналған
жиынтық
176
Жұмыртқалағыштың
төмендеу
синдромының қарсы
денесін
анықтайтын
жиынтық (Egg Drop
Syndrome
Antibody
Test Kit)
177
ID
Screen®
Schmallenberg
virus
Competition
Multispecies
жануарлардың
қан
сарысуындағы
Шмалленберг
вирусына
қарсы
антиденелерді
анықтауға
арналған
мультивидті жиынтық
178
Тест-набор
ВИТНЕСС®
РЕЛАКСИН
(WITNESS®
Ab Mono Blocking»
бір
қуысты
оқшаулау
әдісі
бойынша
сарысу
үлгілеріндегі (BLV)
ірі
қара
малы
лейкозы вирусының
gp51
гликопротеиндегі
антиденелердің
анықтауға арналған
жиынтық
Жұмыртқалағышты
ң
төмендеу
синдромының қарсы
денесін анықтайтын
жиынтық (Egg Drop
Syndrome Antibody
Test Kit)
ық
микроплан
шет
лейкозын
балауға ҒӨК» ЖШС,
Қазақстан
арналған жиынтық
Europe
SAS» 18.05.2013
компаниясы,
Франция
жиынтық
жұмыртқалағыштың «BioChek
B.V.»,
төмендеу
синдромының қарсы Голландия
денесін
анықтау
үшін
BioChek
UK ҚР-ВП-2-2334-13
Ltd»,
20.05.2013
Ұлыбритания
«BTA-Laboro»
Шмалленберг
вирусына
қарсы ЖШС,
Қазақстан
антиденелерді
анықтауға арналған
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2340-13
Франция
22.05.2013
иттің буаздығын тез «Вайет» ЖШҚ,
Ресей
иммундық
миграциялау
әдісімен анықтау
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2343-13
EUROPE» және 28.05.2013
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ID
Screen® жиынтық
Schmallenberg virus
Competition Multispecies
жануарлардың қан
сарысуындағы
Шмалленберг
вирусына
қарсы
антиденелерді
анықтауға арналған
мультивидті
жиынтық
Тест-набор
жиынтық
ВИТНЕСС®
РЕЛАКСИН
(WITNESS®
179
RELAXIN)
Тест-набор
ВИТНЕСС®
(WITNESS® LH)
RELAXIN)
Тест-набор
жиынтық
LH ВИТНЕСС®
LH
(WITNESS® LH)
180
Тест-набор
Тест-набор
жиынтық
®
ВИТНЕСС
ПАРВО ВИТНЕСС®
(WITNESS® PARVO)
ПАРВО (WITNESS®
PARVO)
181
Тест-набор
Тест-набор
жиынтық
®
®
ВИТНЕСС
FeLV ВИТНЕСС
FeLV
(WITNESS® FeLV)
(WITNESS® FeLV)
182
Тест-набор
Тест-набор
жиынтық
ВИТНЕСС® FeLV-FIV ВИТНЕСС® FeLV(WITNESS®
FeLV- FIV
(WITNESS®
FIV)
FeLV-FIV)
ит пен мысықтардың
лютеинзілдірілген
гармонын
имунохроматографи
ялық
тәсілімен
анықтау
иттің
парвовирус
энтеритінің
антигенін
тез
иммундық
миграциялау
әдісімен анықтау
мысық лейкозының
вирусын
анықтау
және мысық тектес
жануарларды
тез
иммундық
миграциялау
әдісімен анықтау
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
ция
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2344-13
EUROPE» және 28.05.2013
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ция
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2346-13
EUROPE» және 29.05.2013
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ция
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2347-13
EUROPE» және 29.05.2013
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ция
мысық лейкозының «Вайет» ЖШҚ,
вирусын
және Ресей
мысық
иммунодефициті
вирусының
gp40
пептидтіндегі
антиденелерді
анықтау және осы
тәсілді мысық тектес
жануарларды
тез
иммундық
миграциялау
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2348-13
EUROPE» және 29.05.2013
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ция
183
Тест-набор
Тест-набор
жиынтық
®
®
ВИТНЕСС
FIV ВИТНЕСС
FIV
(WITNESS® FIV)
(WITNESS® FIV)
184
ID Screen® BVD p80
Antibody One-Steptm Ірі қара малдың диарея
вирусының
қодырғышындағы
антиденелерді
бір
кезеңді
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға
арналған
жиынтық
Шошқаның африкалық
оба
вирусының
антиденелерін
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға
арналған
жиынтық
185
186
ID Screen® BVD p80 жиынтық
Antibody One-Steptm
- Ірі қара малдың
диарея вирусының
қодырғышындағы
антиденелерді бір
кезеңді
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға арналған
жиынтық
Шошқаның
жиынтық
африкалық
оба
вирусының
антиденелерін
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға арналған
жиынтық
®
ID Screen
IBRS ID Screen®
IBRS жиынтық
Indirect Ірі қара Indirect - Ірі қара
малдың ринотрахеит малдың
әдісімен анықтау
мысық
иммунодефициті
вирусының
gp40
пептидтіндегі
антиденелерді
анықтау және осы
тәсілді мысық тектес
жануарларды
тез
иммундық
миграциялау
әдісімен анықтау
диарея вирусының
қодырғышындағы
антиденелерді
анықтауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
ҚР-ВП-2-2349-13
EUROPE» және 29.05.2013
«DELPHARM
BIOTECH»,Фран
ция
«BTA-Laboro»
ЖШС,
Қазақстан
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2355-13
Франция
31.05.2013
африкалық
оба
вирусының
антиденелерін
анықтауға арналған
«БиоХим
Прибор»
ЖШС,
Қазақстан
«Boehringer
Ingelheim
Svanova»,
Швеция
ринотрахеит
вирусының
қодырғышындағы
«BTA-Laboro»
ЖШС,
Қазақстан
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2368-13
Франция
12.06.2013
ҚР-ВП-2-2363-13
08.06.2013
вирусының
қодырғышындағы
антиденелерді
тура
емес
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға
арналған
жиынтық
ринотрахеит
вирусының
қодырғышындағы
антиденелерді тура
емес
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға арналған
жиынтық
антиденелерді
анықтауға арналған
187
ID Screen®
BLV
Competition - Ірі қара
малдың
лейкоз
вирусындағы
антиденелерді
бәсекелестік
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға
арналған
жиынтық
ID Screen®
BLV жиынтық
Competition Ірі
қара
малдың
лейкоз вирусындағы
антиденелерді
бәсекелестік
иммуноферменттік
талдау
әдісімен
анықтауға арналған
жиынтық
лейкоз вирусының «BTA-Laboro»
ЖШС,
антиденелерін
Қазақстан
анықтауға арналған
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2369-13
Франция
13.06.2013
188
Комплементті
байланстру
реакциясындағы
құрғақ комплемент
Комплементті
байланстру
реакциясындағы
құрғақ комплемент
құрғақ
балауға арналған
«Щелковский
биокомбинат»
ФГУП, Ресей
189
Комплементті
байланыстру
реакциясына
(КБР)
арналған
гемолитикалық іркіт
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК
IBV
®
(ProFLOK
IBV)
иммуноферменттік
Комплементті
сұйық
байланыстру
реакциясына (КБР)
арналған
гемолитикалық іркіт
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
IBV
®
(ProFLOK
IBV)
иммуноферменттік
балауға арналған
«Республикалы
қ
ветеринариялы
қ зертхана»
ШЖҚ РМК,
Қазақстан
«Ветбиофарм»
ЖШС,
Қазақстан
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
190
балауға арналған
ҚР-ВП-2-2372-13
11.07.2013
«Курская
ҚР-ВП-2-2384-13
биофабрика27.07.2013
фирма
«Биок»
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-2-2396-13
14.08.2013
тәсілмен
тауықтың
жұқпалы
бронхит
вирусының
антиденелерін анықтау
тәсілмен тауықтың
жұқпалы
бронхит
вирусының
антиденелерін
анықтау
191
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК
IBD
®
(ProFLOK
IBD)
иммуноферменттік
тәсілмен
бурсал
ауруының вирусының
антиденелерін анықтау
үшін
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2397-13
14.08.2013
192
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК
LT
®
(ProFLOK
LT)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
жұқпалы
ларинготрахеит
вирусының
антиденелерін анықтау
үшін
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
IBD
®
(ProFLOK
IBD)
иммуноферменттік
тәсілмен
бурсал
ауруының
вирусының
антиденелерін
анықтау үшін
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
LT
®
(ProFLOK
LT)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
жұқпалы
ларинготрахеит
вирусының
антиденелерін
анықтау үшін
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2398-13
14.08.2013
193
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК
AE
®
(ProFLOK
AE)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
жұқпалы
энцефаломиелит
вирусының
антиденелерін анықтау
үшін
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
AE
®
(ProFLOK
AE)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
жұқпалы
энцефаломиелит
вирусының
антиденелерін
анықтау үшін
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2399-13
14.08.2013
194
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК
MS
(ProFLOK®
MS)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
тыныс
жолдары
микоплазмалық
синовит
қоздырғышының
антиденелерін анықтау
үшін
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
MS
(ProFLOK®
MS)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
тыныс
жолдары
микоплазмалық
синовит
қоздырғышының
антиденелерін
анықтау үшін
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2400-13
14.08.2013
195
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК IBD Плюс
(ProFLOK® IBD Plus)
иммуноферменттік
тәсілмен
бурсал
ауруының вирусының
антиденелерін анықтау
үшін
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2403-13
15.08.2013
196
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК
MG
®
(ProFLOK
MG)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
тыныс
жолдары
микоплазмоз
қоздырғышының
антиденелерін анықтау
үшін
Тестілік
жиынтық
ПроФЛОК NDV Плюс
(ProFLOK® NDV Plus)
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
IBD
Плюс
(ProFLOK®
IBD
Plus)
иммуноферменттік
тәсілмен
бурсал
ауруының
вирусының
антиденелерін
анықтау үшін
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
MG
®
(ProFLOK
MG)
иммуноферменттік
тәсілмен
құстың
тыныс
жолдары
микоплазмоз
қоздырғышының
антиденелерін
анықтау үшін
Тестілік жиынтық набор
ПроФЛОК
NDV
Плюс
(ProFLOK®
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2404-13
15.08.2013
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«SYNBIOTICS
CORPORATION
», АҚШ
ҚР-ВП-2-2405-13
15.08.2013
197
иммуноферменттік
тәсілмен
тауықтың
Ньюкасл
ауруы
қоздырғышының
антиденелерін анықтау
үшін
198
Тестілік
жиынтық
®
Серелиза
HCV Ag
Mono
Индирект
®
(Serelisa
HCV Ag
Mono Indirect) төте
иммуноферменттік
талдау
тәсілімен
шошқа
обасы
вирусының антигенін
анықтау үшін
199
Тестілік
жиынтық
®
Серелиза BVD p80 Ag
Mono
Индирект
®
(Serelisa
HCV Ag
Mono Indirect) төте
иммуноферменттік
талдау тәсілімен ірі
қара диареясы вирусы
мен
қойлардың
шекаралық ауруының
антигенін
анықтау
үшін
200
Ауыл
шаруашылық
жануарларының
хламидиозына
серологиялық
балауларды жүргізуге
NDV
Plus)
иммуноферменттік
тәсілмен тауықтың
Ньюкасл
ауруы
қоздырғышының
антиденелерін
анықтау үшін
Тестілік жиынтық набор
Серелиза® HCV Ag
Mono
Индирект
®
(Serelisa HCV Ag
Mono Indirect) төте
иммуноферменттік
талдау
тәсілімен
шошқа
обасы
вирусының
антигенін анықтау
үшін
Тестілік жиынтық набор
Серелиза® BVD p80
Ag Mono Индирект
(Serelisa® HCV Ag
Mono Indirect) төте
иммуноферменттік
талдау тәсілімен ірі
қара
диареясы
вирусы
мен
қойлардың
шекаралық
ауруының антигенін
анықтау үшін
Ауыл шаруашылық құрғақ
жануарларының
хламидиозына
серологиялық
балауларды
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«Synbiotics
ҚР-ВП-2-2406-13
europe»
және 15.08.2013
«Delpharm
biotech»,
Франция
балауға арналған
«Вайет» ЖШҚ,
Ресей
«Synbiotics
ҚР-ВП-2-2407-13
europe»
және 15.08.2013
«Delpharm
biotech»,
Франция
балауға арналған
«Республикалы
қ
ветеринариялы
қ зертхана»
ШЖҚ РМК,
ФГУ «ФЦТРБ- ҚР-ВП-2-2419-13
ВНИВИ», Ресей 09.09.2013
арналған антиген мен жүргізуге арналған
сарысу жинақтары
антиген мен сарысу
жинақтары
201
КБР және КҰБР ауыл
шаруашылық
жануарларының
хламидиозын балауға
арналған жиынтық
202
ID
ScreenR
Chlamydophila abortus
lnderect Multi-spices Ірі қара малдың, қой,
ешкі және шошқаның
түзу
емес
иммуноферменттік
әдіспен
хламиди
вирусының
антиденесін анықтауға
арналған мультивидті
жиынтық
203
Ірі қара мал лейкозын
серологиялық балауға
арналған препараттар
жиынтығы
204
Серологиялық
реакцияға
арналған
гемолитикалық
қан
сарысуы
Guinea Pig Complement
205
КБР және КҰБР
ауыл шаруашылық
жануарларының
хламидиозын
балауға
арналған
жиынтық
ID
ScreenR
Chlamydophila
abortus
lnderect
Multi-spices - Ірі
қара малдың, қой,
ешкі
және
шошқаның
түзу
емес
иммуноферменттік
әдіспен
хламиди
вирусының
антиденесін
анықтауға арналған
мультивидті
жиынтық
Ірі
қара
мал
лейкозын
серологиялық
балауға
арналған
препараттар
жиынтығы
Серологиялық
реакцияға арналған
гемолитикалық қан
сарысуы
Guinea
Pig
Қазақстан
құрғақ
балауға арналған
«Ветбиофарм»
ЖШС,
Қазақстан
ГНУ
«ВНИТИБП
Россельхозакаде
мии», Ресей
жиынтық
балауға арналған
«BTA-Laboro»
ЖШС,
Қазақстан
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2441-13
Франция
02.10.2013
кептірілген
балауға арналған
«ДиаВак-АБН
ҒӨО» ЖШС,
Қазақстан
«ДиаВак-АБН
ҚР-ВП-2-2448-13
ҒӨО»
ЖШС, 04.10.2013
Қазақстан
ерітінді
серологиялық
реакцияға арналған
«Антиген»
ҒӨК ЖШС,
Қазақстан
«Антиген» ҒӨК ҚР-ВП-2-2449-13
ЖШС, Қазақстан 08.10.2013
таблеткі
балауға арналған
«BTA-Laboro»
«ID
ҚР-ВП-2-2420-13
09.09.2013
VET», ҚР-ВП-2-2456-13
- Комплемент
206
ID screen® Influnza A
Antibody Competition
Multi-species ELISAЖылқы, шошқа, құс
қан сарысуынан А
типті
тұмау
вирусының
нуклеопротеидтерін
бәсекелестік
иммуноферменттік
(ELISA)
тәсілімен
анықтау
тестжиынтығы
207
ID screen® Aujeszky gB
competition – Ауэскі
ауруына қарсы gB
антиденелерін
бәсекелестік
иммуноферменттік
әдіспен анықтау тестжиынтығы
208
ID screen® Classical
Swine
Fever
E2
competition
–
Шошқаның
классикалық
обасының
вирусына
қарсы
анти-Е2
антиденелерін
қан
сарысуынан
және
плазмадан
Complement
Комплемент
ID screen® Influnza A жиынтық
Antibody
Competition Multispecies
ELISAЖылқы, шошқа, құс
қан сарысуынан А
типті
тұмау
вирусының
нуклеопротеидтерін
бәсекелестік
иммуноферменттік
(ELISA) тәсілімен
анықтау
тестжиынтығы
ID screen® Aujeszky жиынтық
gB competition –
Ауэскі
ауруына
қарсы
gB
антиденелерін
бәсекелестік
иммуноферменттік
әдіспен
анықтау
тест-жиынтығы
ID screen® Classical жиынтық
Swine Fever E2
competition
–
Шошқаның
классикалық
обасының вирусына
қарсы
анти-Е2
антиденелерін қан
сарысуынан
және
плазмадан
ЖШС,
Қазақстан
«Ветеринария
бойынша
ұлттық
референттік
орталық»
ШЖҚ РМК,
Қазақстан
Франция
балауға арналған
«Ветеринария
бойынша
ұлттық
референттік
орталық»
ШЖҚ РМК,
Қазақстан
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2483-13
Франция
05.12.2013
балауға арналған
«Ветеринария
бойынша
ұлттық
референттік
орталық»
ШЖҚ РМК,
Қазақстан
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2484-13
Франция
05.12.2013
балауға арналған
19.10.2013
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2482-13
Франция
05.12.2013
бәсекелестік
иммуноферменттік
әдіспен
анықтауға
арналған тест-жүйесі
209
ID
screen®
Swine
Vesicular
Disease
Competition
–
Шошқаның
везикулярлық ауруына
қарсы антиденелерді
бәсекелестік
иммуноферменттік
әдіспен
анықтауға
арналған тест-жүйесі
210
«Брукон-Бц» бәсекелес
иммунферментті
талдау
әдісімен
жануарлар бруцеллезін
сараптауға
арналған
тест-жүйесі
211
«Брутест-Бц»
иммунхроматографиял
ық талдау әдісімен
жануарлар бруцеллезін
сараптауға
арналған
тест-жүйесі
212
Жануарлардың
бруцеллезін
сараптауға
арналған
бәсекелестік
иммуноферменттік
әдіспен анықтауға
арналған
тестжүйесі
ID screen® Swine жиынтық
Vesicular
Disease
Competition
–
Шошқаның
везикулярлық
ауруына
қарсы
антиденелерді
бәсекелестік
иммуноферменттік
әдіспен анықтауға
арналған
тестжүйесі
«Брукон-Бц»
жиынтық
бәсекелес
иммунферментті
талдау
әдісімен
жануарлар
бруцеллезін
сараптауға арналған
тест-жүйесі
«Брутест-Бц»
жиынтық
иммунхроматографи
ялық
талдау
әдісімен жануарлар
бруцеллезін
сараптауға арналған
тест-жүйесі
Жануарлардың
жиынтық
бруцеллезін
сараптауға арналған
балауға арналған
«Ветеринария
бойынша
ұлттық
референттік
орталық»
ШЖҚ РМК,
Қазақстан
«ID
VET», ҚР-ВП-2-2485-13
Франция
05.12.2013
«Бицентр»
жануарлардың
бруцеллезін сараптау ЖШС,
Қазақстан
үшін
«Бицентр»
ҚР-ВП-2-2488-13
ЖШС, Қазақстан 19.12.2013
«Бицентр»
жануарлардың
бруцеллезін сараптау ЖШС,
Қазақстан
үшін
«Бицентр»
ҚР-ВП-2-2489-13
ЖШС, Қазақстан 19.12.2013
«Бицентр»
жануарлардың
бруцеллезін сараптау ЖШС,
Қазақстан
үшін
«Бицентр»
ҚР-ВП-2-2490-13
ЖШС, Қазақстан 19.12.2013
213
214
215
иммунферментті тестжүйесі
Ірі
қара
малдың
лейкозын сараптауға
арналған
иммунферментті тестжүйесі
B.
Brucella
қарсы
денелердің барлығына
Anigen
иммуноферментті
талдау жиынтығы
B.
Brucella
қарсы
денелердің барлығын
тез
анықтау
иммунохроматография
лық Anigen сынағы
216
Аусыл
вирусының
ақуыздарынның қарсы
денелердің барлығын
тез
анықтау
иммунохроматография
лық Anigen сынағы
217
«SVANOVIR® PRV gEAb» иммунофермент
әдісімен
Ауески
ауруының вирусының
қарсыденесін
анықтайтын жиынтық
иммунферментті
тест-жүйесі
Ірі қара малдың
лейкозын
сараптауға арналған
иммунферментті
тест-жүйесі
B. Brucella қарсы
денелердің
барлығына Anigen
иммуноферментті
талдау жиынтығы
B. Brucella қарсы
денелердің
барлығын
тез
анықтау
иммунохроматограф
иялық
Anigen
сынағы
Аусыл вирусының
ақуыздарынның
қарсы
денелердің
барлығын
тез
анықтау
иммунохроматограф
иялық
Anigen
сынағы
«SVANOVIR® PRV
gE-Ab»
иммунофермент
әдісімен
Ауески
ауруының
вирусының
қарсыденесін
анықтайтын
жиынтық
жиынтық
ірі қара
лейкозын
үшін
малдың «Бицентр»
сараптау ЖШС,
Қазақстан
«Бицентр»
ҚР-ВП-2-2491-13
ЖШС, Қазақстан 19.12.2013
жиынтық
бруцеллезді сараптау «Ақынтай»
ЖШС,
үшін
Қазақстан
«ВioNote Inc», ҚР-ВП-2-2494-13
Оңтүстік Корея
20.12.2013
мембрана
бруцеллезді қанда, «Ақынтай»
плазмада, қан сары ЖШС,
суында және сүтте Қазақстан
сараптау үшін
«ВioNote Inc», ҚР-ВП-2-2495-13
Оңтүстік Корея
20.12.2013
мембрана
қанда, плазмада, қан «Ақынтай»
сары суында аусыл ЖШС,
Қазақстан
вирусының
ақуыздарын
сараптау үшін
«ВioNote Inc», ҚР-ВП-2-2496-13
Оңтүстік Корея
20.12.2013
жиынтық
Ауески
ауруының «БиоХимПрибо «Boehringer
р» ЖШС,
Ingelheim
вирусының
Қазақстан
Svanova»,
қарсыденесін
Швеция
анықтау үшін
ҚР-ВП-2-2531-13
27.12.2013
III бөлім – Өнімсіз жануарларға өндірісте азық және азық қоспаларына қолданылатын белокты-витаминді-минералды қоспалар, премикстер,
қосындылар, хош истілер, бойаулар
Қат
.
№
Препараттың
(ерекшеленетін)
саудалық аты
Жалпы
қабылданған
(құрамы)
1
Мақсары күнжарасы
Мақсары күнжарасы
2
Косервіленген Royal
Canin
үй
жануарларына
арнаған
Косервіленген
диеталық
Royal
Canin
үй
жануарларына
арналған
Балықтарға
(албырттар) арналған
құрама азық
Косервіленген Royal Консерві
Canin
үй
жануарларына
арнаған
Косервіленген
Консерві
диеталық Royal Canin
үй
жануарларына
арналған
Итермен
мысықтарға
арналған азық
Балықтарға
Гранула
(албырттар) арналған
құрама азық
Балыққа арналған «Меридиан» ЖШС
азық
5
L-Лизин
моногидрохлорид
(азықтық сорт)
L-Лизин
моногидрохлорид
(азықтық сорт)
6
Мысықтарға
Мысықтарға арналған Гранула
арналған
«PRO «PRO PLAN» құрғақ
PLAN» құрғақ азық
азық
3
4
Шығарылу
аты қалпы
(Мемле
кеттік
стандартта
у
жүйесіндегі
ТШ нөмірі)
Престелген
қабыршық
Гранула
Тағайындалуы
(Қазақстан
Республикасы
Бас мемлекеттік
малдәрігерлік
инспекторымен
бекітілген
қолдану реглаентінің нөмірі)
Азықтық қоспа
Итермен
мысықтарға
арналған азық
Тапсырыс беруші
(заңды тұлғаның
аты, немесе жеке
тұлғаныңфамилиясы, аты, әкесінің
аты)
Өндіруші
(заңды тұлғаның
аты,
өндіруші
елдің атауы)
Тіркеу куәлігі-нің
нөмірі
(тіркеу,
қайта
тіркеу
мерзімі)
«Бағдаулет-1»
ЖШС,
Оңтүстік
Қазақстан
облысы,Көксәйек
ауылы
«AZIA RC» ЖШС
«Бағдаулет-1»
ЖШС,
Оңтүстік
Қазақстан
облысы,Көксәйек
ауылы
Заут
MARS,
Австрия
ҚР-ВП-3-1071-09
09.01.2009 ж.
«AZIA RC» ЖШС
Заут
Австрия
ҚР-ВП-3-1072-09
14.01.2009 ж.
MARS, ҚР-ВП-3-1073-09
14.01.2009 ж.
«Подберезский
комбинат
хлебопродуктов»,
Ресей
Құстар
мен «АЗВИ» ЖШС
Shangchun Dacheng
жануарлардың
Bio-Chem
рациондарын
Engineering
байытуға арналған
Development
Co.,
Ltd, China
Мысықтарға
ООО
«Нестле Nestle
Purina
арналған азық
Россия»
Petcare,
France,
Italia, Portoguaro
ҚР-ВП-3-1079-09
14.01.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1080-09
21.01.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1088-09
29.01.2009 ж.
Иттерге
арналған
«PRO PLAN» құрғақ
азық
Мысықтарға
арналған
«GOURMET»
консервіленген азық
Мысықтарға
арналған «PURINA
ONE» құрғақ азық
Азықтық метионин
Иттерге
арналған Гранула
«PRO PLAN» құрғақ
азық
Мысықтарға арналған Консервіле
«GOURMET»
нген
консервіленген азық
Иттерге арналған ООО
азық
Россия»
ҚР-ВП-3-1089-09
29.01.2009 ж.
Мысықтарға
арналған азық
ҚР-ВП-3-1090-09
29.01.2009 ж.
Мысықтарға арналған Гранула
«PURINA
ONE»
құрғақ азық
Азықтық метионин
Ұнтақ
Мысықтарға
арналған азық
11
Тостерленген
мақсары күнжарасы
Тостерленген
мақсары күнжарасы
Гранула
12
Мақта күнжарасы
Мақта күнжарасы
Мақта күнжарасы
Мақта күнжарасы
14
Тостерленген
күнжарасы
15
Тостерленген
күнбағыс күнжарасы
Тостерленген
күнбағыс күнжарасы
Түйір
«Ақ Май» Асық Ата
кенті,
Оңтүстік
Қазақстан облысы
«Асыл
Май»
Сайрам
ауылы,
Оңтүстік Қазақстан
облысы
«Карму»
ЖШС
Ақсу
ауылы,
Оңтүстік Қазақстан
облысы
«Б.З.
Палванов»
ЖК, Тараз қаласы
«Ақ Май» Асық Ата
кенті,
Оңтүстік
Қазақстан облысы
«Асыл
Май»
Сайрам
ауылы,
Оңтүстік Қазақстан
облысы
«Карму»
ЖШС
Ақсу
ауылы,
Оңтүстік Қазақстан
облысы
«Б.З.
Палванов»
ЖК, Тараз қаласы
ҚР-ВП-3-1106-09
13.02.2009 ж.
13
Нығыздалға
н
қабыршық
Нығыздалға
н
қабыршық
Ауыл
шаруашылық
жануарларын
азықтандыру үшін
Азықтық қоспа
«Нестле Nestle
Purina
Petcare,
France,
Italia, Portoguaro
ООО
«Нестле Nestle
Purina
Россия»
PetCare France ZAC
L Orme-Les Sourees
42340 Veauche
ООО
«Нестле Nestle
Purina
Россия»
Petcare,
France,
Italia, Portoguaro
ОАО
«Волжский ОАО
«Волжский
Оргсинтез», Ресей
Оргсинтез», Ресей
«Шымкент
Май» «Шымкент
Май»
АҚ,
Шымкент АҚ,
Шымкент
қаласы
қаласы
16
Белокты жем өнімі
Белокты жем өнімі
Ұнтақ
17
Құрғақ лисофорт
Құрғақ лисофорт
Ұнтақ
«Кит Со», ЖШС,
Шымкент қаласы
Кемин Европа Н.В.
(Kemin
Europa
N.V.), Белгия
«Кит Со», ЖШС,
Шымкент қаласы
Кемин Европа Н.В.
(Kemin
Europa
N.V.), Белгия
ҚР-ВП-3-1131-09
27.03.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1133-09
03.04.2009 ж.
18
Сүйек
7
8
9
10
(КВ,
мақта Тостерленген
күнжарасы
КМВ, Сүйек
(КВ,
мақта Гранула
КМВ, Таблетка
Азықтық қоспа
Азықтық қоспа
Азықтық қоспа
Жануарлармен
құстарды
азықтандыру үшін
Азықтық қоспа
Ауыл
шаруашылық
малдарының
рационының
қортылуын
жақсарту үшін
Иттердің
зат «Русвет»
ААҚ, НВЦ
ҚР-ВП-3-1092-09
29.01.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1098-09
05.02.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1099-09
05.02.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1107-09
16.02.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1108-09
16.02.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1122-09
11.03.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1134-09
КДП,
КИ)
ККЯ,
ККМ, КДП,
КИ)
ККЯ,
19
Иттерге
радостин
20
Мысықтарға
арналған радостин
Мысықтарға арналған Таблетка
радостин
21
Жарылмаған
тұқымның
тығыздалған
күнбағыс шроты
Мысықтарға
арналған
«FRISKIES»
консервіленген азық
Теңіз
шошқалары,
аламандар
және
кеміргіштерге
арналған
«Любимчик» жемі
Сәндік
құстарға
арналған
«Любимчик» жемі
Теңіз
шошқалары,
аламандар
және
кеміргіштерге
арналған «Сұлтан»
жемі
Сәндік
құстарға
арналған «Сұлтан»
жемі
Жарылмаған
Гранула
тұқымның
тығыздалған
күнбағыс шроты
Мысықтарға арналған Консервіле
«FRISKIES»
нген
консервіленген азық
22
23
24
25
26
арналған Иттерге
радостин
ККМ,
арналған Таблетка
Теңіз
шошқалары,
аламандар
және
кеміргіштерге
арналған
«Любимчик» жемі
Сәндік
құстарға
арналған
«Любимчик» жемі
Теңіз
шошқалары,
аламандар
және
кеміргіштерге
арналған
«Сұлтан»
жемі
Сәндік
құстарға
арналған
«Сұлтан»
жемі
алмасуын реттеу,
ағзаның
резистентігін
күшейту, терінің
түк
қабатының
жағдайын
жақсарту үшін
Иттердің
зат
алмасуын
қалпына
кетіру
үшін
Мысықтардың
зат
алмасуын
қалпына
кетіру
үшін
Азық қоспасы
Ресей
Мысықтарға
арналған азық
«Нестле
ЖШҚ
«Агроветзащита»,
Ресей
03.04.2009 ж.
«Русвет»
Ресей
ШЖҚ, НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-3-1135-09
03.04.2009 ж.
«Русвет»
Ресей
ШЖҚ, НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-3-1136-09
03.04.2009 ж.
«Казанский МЭЗ» «Казанский МЭЗ» ҚР-ВП-3-1137-09
ААҚ,
Татарыстан ААҚ, Татарыстан 13.04.2009 ж.
Республикасы
Республикасы
Ресей» Nestle
Purina
Petcare,
Hungary,
France Tiernahrung
Doerer, Germany
Разгоняева «Биотех»
ШЖҚ,
Ресей
ҚР-ВП-3-1146-09
15.04.2009 ж.
Дәдер
қоспасы
теңіз шошқалары, ЖК
аламандар және Ю.А.
кеміргіштерге
арналған жем
ҚР-ВП-3-1153-09
26.05.2009 ж.
Дәдер
қоспасы
Сәндік құстарға ЖК
арналған жем
Ю.А.
Разгоняева «Биотех»
Ресей
ШЖҚ, ҚР-ВП-3-1154-09
26.05.2009 ж.
Дәдер
қоспасы
теңіз шошқалары, ЖК
аламандар және Ю.А.
кеміргіштерге
арналған жем
Разгоняева «Биотех»
Ресей
ШЖҚ, ҚР-ВП-3-1155-09
26.05.2009 ж.
Дәдер
қоспасы
Сәндік құстарға ЖК
арналған жем
Ю.А.
Разгоняева «Биотех»
Ресей
ШЖҚ, ҚР-ВП-3-1156-09
26.05.2009 ж.
27
28
29
30
«Vitapol-Lolopets»
құстар
мен
кеміргіштер азық
«Kennels Favaurite»
итке арналған жем
«Vitapol-Lolopets»
Дәдер
құстар
мен қоспасы
кеміргіштер жемі
«Kennels Favaurite» құрғақ
итке арналған азық
Құстар
мен
кеміргіштерге
арналған жем
итке
арналған
азық
«Kis-Kis»
мысықтарға арналған
азық
Холин хлорид 60%
«Kis-Kis»
құрғақ
мысықтарға арналған
азық
Холин хлорид 60%
ұнтақ
мысықтарға
арналған азық
Азық қоспасы
Фри-Токс
Тығыздалға
н бақалшақ
ұнтақ
«ALMART GROUP» «P.W. HOBBY Piotr
ЖШС
Matuszewski»,
Польша
«ALMART GROUP» МER Trading B.V.
ЖШС
Prof
Pet
Corporation,
Нидерланды
«ALMART GROUP» МER Trading B.V.
ЖШС
Prof PetCorporation,
Нидерланды
«Кормовик» ЖШС
«NUTREX
NV»,
Бельгия
Оллтек
Оллтек
(Ю.К.)
Биотехнологиялық
Лиметед
(Alltech
орталығы, Ирландия UK)
Оллтек,
Великобритания,
США
«Сұлу» ЖШС
«Сұлу» ЖШС
Азықтық қоспа
«Кормовик» ЖШС
Нутразе
Нутразе
ұнтақ
Азықтық қоспа
«Кормовик» ЖШС
Гемоглобин
«АКТИПРО»
БИОПЛЕКСТМ
ФОРМУЛА
БРОИЛЕР
Гемоглобин
«АКТИПРО»
БИОПЛЕКСТМ
ФОРМУЛА
БРОИЛЕР
ұнтақ
Азықтық қоспа
«Кормовик» ЖШС
ұнтақ
Азықтық қоспа
All-Technology
(Ireland) Ltd
БИОПЛЕКСТМ
ФОРМУЛА
НЕСУШКА
БИОПЛЕКСТМ
ФОРМУЛА
НЕСУШКА
ұнтақ
Азықтық қоспа
All-Technology
(Ireland) Ltd
31
И-САККТМ
азықтық қоспа
32
Күнбағыс күнжарасы
Күнбағыс күнжарасы
33
Фри-Токс
34
35
36
37
1026 И-САККТМ
азықтық қоспа
1026 ұнтақ
Азықтық қоспа
Азықтық қоспа
ҚР-ВП-3-1157-09
15.05.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1158-09
26.05.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1159-09
26.05.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1160-09
26.05.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1161-09
26.05.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1176-09
10.06.2009 ж
ҚР-ВП-3-1183-09
03.07.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1184-09
03.07.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1185-09
17.06.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1189-09
09.07.2009 ж.
«NUTREX
NV»,
Бельгия
«NUTREX
NV»,
Бельгия
«NUTREX
NV»,
Бельгия
Оллтек
(Ю.К.)
Лиметед,
Оллтек
хауз, Райал Роул
Стамфорд,
Линкольшир, РЕ9
ITZ
Великобритания
Оллтек
(Ю.К.) ҚР-ВП-3-1190-09
Лиметед,
Оллтек 09.07.2009 ж.
хауз, Райал Роул
Стамфорд,
Линкольшир, РЕ9
ITZ
Великобритания
38
БИОПЛЕКСТМ
ФОРМУЛА
РОДИТЕЛИ
БИОПЛЕКСТМ
ФОРМУЛА
РОДИТЕЛИ
ұнтақ
Азықтық қоспа
All-Technology
(Ireland) Ltd
39
БИО-МОС
БИО-МОС
ұнтақ
Азықтық қоспа
All-Technology
(Ireland) Ltd
40
L-Треонин 98,5%
L-Треонин 98,5%
ұнтақ
41
ОЛЛЗАИМ
ВЕГПРОТМ
ОЛЛЗАИМ
ВЕГПРОТМ
ұнтақ
Ауыл
Аджиномато
шаруашылық
Евролизин С.А.С.
малдарының және
құстарының
рационын теңгеру
үшін
Азықтық қоспа
All-Technology
(Ireland) Ltd
42
Қытайбұршақ
күнжарасы
Премикс
«Дельта
Фидс» для свиней
Қытайбұршақ
ұнтақ
күнжарасы
Премикс
«Дельта Ұнтақ
Фидс» для свиней
43
44
Премикс
«Дельта Премикс
«Дельта Ұнтақ
Фидс» для птиц
Фидс» для птиц
Азықтық қоспа
Оллтек
(Ю.К.)
Лиметед,
Оллтек
хауз, Райал Роул
Стамфорд,
Линкольшир, РЕ9
ITZ
Великобритания
Оллтек
(Ю.К.)
Лиметед,
Оллтек
хауз, Райал Роул
Стамфорд,
Линкольшир, РЕ9
ITZ
Великобритания
Аджиномато
Евролизин С.А.С.
ҚР-ВП-3-1191-09
09.07.2009 ж.
Оллтек
(Ю.К.)
Лиметед,
Оллтек
хауз, Райал Роул
Стамфорд,
Линкольшир, РЕ9
ITZ
Великобритания
«Омега
Импекс» «Bunge Argentina»,
ЖШС
Аргентина
«БиоПро»
ЖАҚ, «БиоПро»
ЖАҚ,
Ресей
Ресей
ҚР-ВП-3-1217-09
21.07.2009 ж.
Ауыл
шаруашылық
малдарының
азығының
құрамына
қосу
үшін
Ауыл
«БиоПро»
шаруашылық
Ресей
малдарының
азығының
құрамына
қосу
ЖАҚ, «БиоПро»
Ресей
ҚР-ВП-3-1192-09
09.07.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1202-09
18.07.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1223-09
29.07.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1237-09
07.08.2009 ж.
ЖАҚ, ҚР-ВП-3-1238-09
07.08.2009 ж.
45
Кормовая ракушка
Кормовая ракушка
Түйір
46
Үй
жануарларына
және
декоративті
құстарға
арналған
«PADOVAN» азығы
Үй
жануарларына
арналған
құрғақ
«ORIJEN» азығы
Үй
жануарларына
арналған
құрғақ
«ACANA» азығы
Декоративті құстарға
арналған
«ВАКА»
азығы
Құстарға
арналған
азық
Үй
жануарларына
және
декоративті
құстарға
арналған
«PADOVAN» азығы
Үй
жануарларына
арналған
құрғақ
«ORIJEN» азығы
Үй
жануарларына
арналған
құрғақ
«ACANA» азығы
Декоративті құстарға
арналған
«ВАКА»
азығы
Құстарға
арналған
азық
Құрғақ азық
51
Сафлор күнжарасы
Сафлор күнжарасы
52
Балық ұны
53
үшін
Құстардың
рационына
қосымша
«Семей
Вектор «Дагкорм»
ООО,
Азия» ЖШС
Дагестан
Республикасы,
Ресей
Үй жануарларына «MALVIL»
«Valtan
s.r.l.»,
және декоративті (Малвил) ЖШС
Италия
құстарға арналған
ҚР-ВП-3-1239-09
07.08.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1240-09
07.08.2009 ж.
Құрғақ азық
Үй жануарларына «MALVIL»
арналған азық
(Малвил) ЖШС
«Champion Petfoods ҚР-ВП-3-1241-09
Ltd.» Канада
07.08.2009 ж.
Құрғақ азық
Үй жануарларына «MALVIL»
арналған азық
(Малвил) ЖШС
«Champion Petfoods ҚР-ВП-3-1242-09
Ltd.» Канада
07.08.2009 ж.
Түйіршік
Үй жануарларына «Л.Б.
арналған азық
ЖК
ҚР-ВП-3-1244-09
09.09.2009 ж.
Түйіршік
ҚР-ВП-3-1246-09
09.09.2009 ж.
Түйіршік
Ауыл
шаруашылық
құстарына азық
Азықтық қоспа
Рахальский» «Биосфера» ООО,
Санкт-Петербург қ.,
Ресей
«БиоПро»
ЖАҚ, «БиоПро»
ЖАҚ,
Ресей
Ресей
«Ленгер май» ЖК
«Ленгер май» ЖК
Балық ұны
Ұнтақ
Азықтық қоспа
«Enterprise Trade»
BEWI DOG
BEWI DOG
Құрғақ азық
Азықтық қоспа
54
BELCANDO
BELCANDO
Құрғақ азық
Азықтық қоспа
55
DOGLAND
DOGLAND
Құрғақ азық
Азықтық қоспа
56
«Максима» ит азығы
«Максима» ит азығы
Түйіршік
Ит азығы
«Е.В.
Камендровская» ЖК
«Е.В.
Камендровская» ЖК
«Е.В.
Камендровская» ЖК
КазЭСП С.А.
57
«Котекан Оптима» «Котекан Оптима» ит Түйіршік
ит азығы
азығы
«Котагро» ит азығы
«Котагро» ит азығы
Түйіршік
Ит азығы
КазЭСП С.А.
Ит азығы
КазЭСП С.А.
SHANDONG
HUANENG
BIOTECHNOLOGY
CJ.LTD, Қытай
«Bewital CmbH Co
KG», Германия
«Bewital CmbH Co
KG», Германия
«Bewital CmbH Co
KG», Германия
КОТЕКНИКА,
Испания
КОТЕКНИКА,
Испания
КОТЕКНИКА,
Испания
ҚР-ВП-3-1248-09
10.09.2009 ж.
ҚР-ВП-3-1260-09
15.09.2009 ж
47
48
49
50
58
ҚР-ВП-3-1261-09
16.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1262-09
16.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1263-09
16.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1267-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1268-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1269-09
22.09.2009 ж
59
60
61
«Котагро»
мысықтарға азық
«Котекат»
мысықтарға азық
Микровиттм
В1
Промикс
Тиамин
Моно
«Котагро»
Түйіршік
мысықтарға азық
«Котекат»
Түйіршік
мысықтарға азық
Микровиттм
В1 Ұнтақ
Промикс
Тиамин
Моно
Мысық азығы
Мысық азығы
Жануарлардың
азық өндірісінде
62
Микровиттм
Промикс
Пиридоксин
В1 Микровиттм
В1 Ұнтақ
Промикс Пиридоксин
Жануарлардың
азық өндірісінде
63
Микровиттм
В1 Микровиттм
В1 Ұнтақ
Промикс Д-кальпан
Промикс Д-кальпан
Жануарлардың
азық өндірісінде
64
Микровиттм
В2 Микровиттм
В2 Ұнтақ
Промикс Супра 80
Промикс Супра 80
Жануарлардың
азық өндірісінде
65
Микровиттм
В3 Микровиттм
Промикс Ниацин
Промикс Ниацин
В3 Ұнтақ
Жануарлардың
азық өндірісінде
66
Микровиттм
Промикс 1000
А Ұнтақ
Жануарлардың
азық өндірісінде
67
BELCANDO
А Микровиттм
Промикс 1000
BELCANDO
Консерві
Ит азығы
КазЭСП С.А.
КОТЕКНИКА,
Испания
КазЭСП С.А.
КОТЕКНИКА,
Испания
«Адиссео
Франс ООО
ХУБЕЙ
С.А.С.»
Франция ХУАЖОНГ
атынан
«Адиссео ФАРМА, Қытай
Евразия»
ООО,
Ресей
«Адиссео
Франс ООО
С.А.С.»
Франция фармацевтикалық
атынан
«Адиссео компания Чжецзян
Евразия»
ООО, Тяньцзинь, Қытай
Ресей
«Адиссео
Франс ООО
С.А.С.»
Франция фармацевтикалық
атынан
«Адиссео компания Чжецзян
Евразия»
ООО, Ханчжоу Цзиньфу,
Ресей
Қытай
«Адиссео
Франс Азық-түлік өнімдері
С.А.С.»
Франция ДСМ,
DE-79639,
атынан
«Адиссео Германия, Хубей,
Евразия»
ООО, Гуанчжи
ЖАҚ
Ресей
фармацевтикалық
компаниясы , Қытай
«Адиссео
Франс Лонза
ЖАҚ,
С.А.С.»
Франция Валлисер
Верке
атынан
«Адиссео 3930
ВиспЕвразия»
ООО, Швейцария;
Ресей
Юбилант Органозис
ЖАҚ, 201301 және
Ласонс
ЖАҚ,
Үндістан
«Адиссео
Франс Адиссео,42, Авеню
С.А.С.»
Франция Аристид Бриан, Фатынан
«Адиссео 92160
Евразия»
ООО,
Ресей
«Е.В.Камендровская Bewital CmbH Co
ҚР-ВП-3-1270-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1271-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1272-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1273-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1274-09
22.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1278-09
28.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1279-09
28.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1280-09
28.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1281-09
68
BEWI DOG
BEWI DOG
Консерві
69
Соя күнжарасы
Соя күнжарасы
70
Chick boost
Chick boost
Майдаланға
н дән
Түйіршік
71
VITKAN TOTAL
VITKAN TOTAL
Түйіршік
72
Азықтық ашытқы
Азықтық ашытқы
Ұнтақ/
түйіршік
73
74
Азықтық
күнжарасы
Балық ұны
75
Балық майы
Балық майы
Ерітінді
Азықтық қоспа
76
Сафлор күнжарасы
Сафлор күнжарасы
Түйіршік
Азықтық қоспа
KG, Германия
Bewital CmbH Co
KG, Германия
«Tyoonlipin
Co.
LTD», Кытай
«Newborn
Animal
Care», Франция
GLS
DOGS,
Испания
«Сернурский
опытнопроизводственный
завод» Республика
Марий Эл, Ресей
«Аккас
GOLD», «УЖК «Приморская
ЖШС
соя», ЖАҚ, Ресей
«Enterprise Trade», «Nantong
oihai
ЖШС
chemicals Co.LTD»,
Қытай
«Амирбаев
Е.К.» «Аксонагро» ЖШҚ,
ЖК
Ресей
«Карму» ЖШС
«Карму» ЖШС
77
Күнбағыс күнжарасы
Күнбағыс күнжарасы
Түйіршік
Азықтық қоспа
«Карму» ЖШС
78
Intraco Premix Layer Түйіршік
мекиен
тауықтарға
арналған
Интрако
премиксі
Intraco Premix Broiler Түйіршік
бройлер тауықтарға
арналған
Интрако
премиксі
«VERSELE-LAGA»
Құрғақ азық
Азықтық қоспа
Интрако ЛТД
Азықтық қоспа
Интрако ЛТД
80
Intraco Premix Layer
мекиен тауықтарға
арналған
Интрако
премиксі
Intraco Premix Broiler
бройлер тауықтарға
арналған
Интрако
премиксі
«VERSELE-LAGA»
Азық
81
FEEDBOOST
FEEDBOOST
«MALVIL»
(Малвил) ЖШС
NEWBORN
ANIMAL CARE
82
Шошқаға
79
сояның Азықтық
күнжарасы
Балық ұны
арналған Шошқаға
сояның Ұнтақ/
түйіршік
Ұнтақ
Жентек
арналған Ұнтақ
» ЖК
«Е.В.Камендровская
» ЖК
Азық қоспасы
«Казрос-Бройлер»
АҚ
Азық қоспасы
Newborn
Animal
Care
Ит азығы
«Камендровская
Е.В.» ЖК
Құрама азықтарға «Аксима» ЖШС
қоспа
ретінде
қолданылады
29.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1282-09
29.09.2009 ж
ҚР-ВП-3-1290-09
08.10.2009 ж
ҚР-ВП-3-1298-09
14.10.2009 ж
ҚР-ВП-3-1300-09
20.10.2009 ж
ҚР-ВП-3-1309-09
28.10.2009 ж
Құстарға азық
ҚР-ВП-3-1310-09
28.10.2009 ж
ҚР-ВП-3-1311-09
02.11.2009 ж
Ит азығы
Азықтық қоспа
Азықтық қоспа
Азықтық қоспа
ҚР-ВП-3-1312-09
02.11.2009 ж
ҚР-ВП-3-1313-09
02.11.2009 ж
«Карму» ЖШС
ҚР-ВП-3-1314-09
02.11.2009 ж
Интрако
Лтд., ҚР-ВП-3-1315-09
Майер 24, 2000 09.11.2009 ж
Антверп, Бельгия
Интрако
Лтд., ҚР-ВП-3-1316-09
Майер 24, 2000 09.11.2009 ж
Антверп, Бельгия
«N.V.
VERSELELAGA», Бельгия
«NEWBORN
ANIMAL CARE»,
Франция
«АПК Волынский» «Ивнянские корма»
ҚР-ВП-3-1326-09
12.11.2009 ж
ҚР-ВП-3-1327-09
12.11.2009 ж
ҚР-ВП-3-1328-09
премикс
Микровиттм
Промикс 10000
премикс
В12 Микровиттм
Промикс 10000
ЖШС
«Адиссео
Франс
С.А.С.»
Франция
атынан
«Адиссео
Евразия»
ООО,
Ресей
«Адиссео
Франс
С.А.С.»
Франция
атынан
«Адиссео
Евразия»
ООО,
Ресей
«Адиссео
Франс
С.А.С.»
Франция
атынан
«Адиссео
Евразия»
ООО,
Ресей
«Адиссео
Франс
С.А.С.»
Франция
атынан
«Адиссео
Евразия»
ООО,
Ресей
«Enterprise Trade»
ЖШС
«Enterprise Trade»
ЖШС
ЖАҚ, Ресей
23.11.2009 ж
САНОФИ ХИМИЯ, ҚР-ВП-3-1331-09
Франция, Аубин лес 24.11.2009 ж
Эльбеф
В12 Ұнтақ
Жануарлардың
азық өндірісінде
84
Микровиттм
В9 Микровиттм
В9 Ұнтақ
Промикс Фолиевая Промикс
Фолиевая
кислота
кислота
Жануарлардың
азық өндірісінде
85
Микровиттм
К3 Микровиттм
К3 Ұнтақ
Промикс MNB 96%
Промикс MNB 96%
Жануарлардың
азық өндірісінде
86
Микровиттм
Н Микровиттм
Н Ұнтақ
Промикс Биотин 2% Промикс Биотин 2%
Жануарлардың
азық өндірісінде
87
Балық ұны
Азықтық қоспа
88
Құстарға
арналған Құстарға
арналған Ұнтақ
дәрменді-минералды дәрменді-минералды
премис
премис
Азық қоспасы
89
Ересек
ауылшаруашылық
құстарына арналған
премикс П 1-2
Жас
ауылшаруашылық
құстарына арналған
премикс П 2
«Актипро»
гемоглобині
Гроулак
Ұнтақ
Азық қоспасы
«Никомикс» ЖАҚ
Ұнтақ
Азық қоспасы
«Никомикс» ЖАҚ
«Никомикс» ЖАҚ, ҚР-ВП-3-1351-09
Ресей
15.12.2009 ж
Ұнтақ
Азық қоспасы
«Кормовик» ЖШС
Ұнтақ
Азық қоспасы
«Мустанг
«VAPRAN
Франция
«Мустанг
83
90
91
92
Балық ұны
Ересек
ауылшаруашылық
құстарына арналған
премикс П 1-2
Жас
ауылшаруашылық
құстарына арналған
премикс П 2
«Актипро»
гемоглобині
Жасанды сүт
Ұнтақ
САНОФИ ХИМИЯ, ҚР-ВП-3-1332-09
Франция, Аубин лес 24.11.2009 ж
Эльбеф
ООО
Бразер ҚР-ВП-3-1338-09
Энтерпрайзес
24.11.2009 ж
Холдинг, Қытай
АПМ, Франция, 8 ҚР-ВП-3-1339-09
Ке
де
Верден, 24.11.2009 ж
03100, Монлюсон
SR-mojl
hf,
Исландия
ООО
«Управляющая
компания
«Биоэнергия»,
Ресей
«Никомикс» ЖАҚ,
Ресей
ҚР-ВП-3-1340-09
24.11.2009 ж
ҚР-ВП-3-1349-09
10.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1350-09
15.12.2009 ж
SAS», ҚР-ВП-3-1352-09
15.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1356-09
Казахстан» ЖШС
93
Поркрмилк
Жасанды сүт
Ұнтақ
94
Кальвомилк
Жасанды сүт
Ұнтақ
95
Қауырсынның
гидролизді ұны
Қауырсынның
гидролизді ұны
ұнтақ
96
Тауық қанынан ұн
Тауық қанынан ұн
ұнтақ
97
Тауық
еті
сүйегінен ұн
мен Тауық
еті
сүйегінен ұн
98
Азықтық
тостерленген
күнжарасы
Минералды
«ДарВелеса»
премиксі
Әмбебап
«ДарВелеса»
премиксі
Азықтық
рапс тостерленген
күнжарасы
Минералды
«ДарВелеса»
премиксі
Әмбебап
«ДарВелеса»
премиксі
99
100
мен ұнтақ
Ірі
рапс тартылған
азық
ұнтақ
ұнтақ
102
98,5%
L-Лизин 98,5%
L-Лизин түйіршік
моногидрохлорид
моногидрохлорид
Балық ұнынан азық
Балық ұнынан азық
ұнтақ
103
NUTRA
101
NUTRA
түйіршік
Ингредиентс»
ЖАҚ, Ресей
Азық қоспасы
«Мустанг
«Мустанг
Казахстан» ЖШС
Ингредиентс»
ЖАҚ, Ресей
Азық қоспасы
«Мустанг
«Мустанг
Казахстан» ЖШС
Ингредиентс»
ЖАҚ, Ресей
Азық қоспасы
«Юлия
Брандт» «GePro
GeflugelЖШС
Protein
Verribsgesellschaft
mbH&Co.KG»,
Германия
Азық қоспасы
«Юлия
Брандт» «GePro
GeflugelЖШС
Protein
Verribsgesellschaft
mbH&Co.KG»,
Германия
Азық қоспасы
«Юлия
Брандт» «GePro
GeflugelЖШС
Protein
Verribsgesellschaft
mbH&Co.KG»,
Германия
Мал мен құстарға «VITA» АҚ
«VITA
Industry»
азық
ЖШС
22.12.2009 ж
Азықтарды
байыту үшін
«БиоПро» ЖАҚ РФ
ҚР-ВП-3-1370-10
14.01.2010 ж.
«БиоПро» ЖАҚ РФ
ҚР-ВП-3-1371-10
14.01.2010 ж.
«Archer
Daniels
Midlend», АҚШ
«КВ
FICH»
Марокко
«Diamond
Pet
ҚР-ВП-3-1383-10
19.01.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1385-10
15.02.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1386-10
«БиоПро» ЖАҚ
Ауылшаруашылы «БиоПро» ЖАҚ
қ
малдары
азықтарының
құрамына
қосу
үшін
Азық қоспасы
«Арна
Comercial»
ЖШС, Қазақстан
Азық қоспасы
«Омега
импекс»
ЖШС
Ит азығы
«Мельников» ЖК
ҚР-ВП-3-1357-09
22.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1358-09
22.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1366-09
30.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1367-09
30.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1368-09
30.12.2009 ж
ҚР-ВП-3-1369-10
10.01.2010 ж.
104
CHICKEN Soup
CHICKEN Soup
консерві
Ит азығы
105
CHICKEN Soup
CHICKEN Soup
түйіршік
Ит азығы
106
CHICKEN Soup
CHICKEN Soup
консерві
мысық азығы
107
DIAMOND
DIAMOND
түйіршік
мысық азығы
108
BORGO
Үй жануарларына
арналған азық
Үй жануарларына
арналған азық
Үй жануарларына
арналған азық
Құрама азықтарға
қосу үшін
112
Құрғақ
крокет
JAZZY
JAZZY
Құрғақ
крокет
MANO SUO
MANO SUO
Құрғақ
крокет
Құрама
азықтар Құрама
азықтар ұнтақ
өндіруге
арналған өндіруге
арналған
құрғақ
белсенді құрғақ белсенді қоспа
қоспа
Азықтық ашытқы
Азықтық ашытқы
ұнтақ
113
Күнбағыс күнжарасы
Азық қоспасы
114
Ит азығы
117
Ірі қара еті қосылған Ірі қара еті қосылған түйіршік
ит азығы
ит азығы
Тауық еті қосылған Тауық еті қосылған түйіршік
ит азығы
ит азығы
Тоты
құстарға Тоты
құстарға дәндер
арналған
«ЭКО» арналған
«ЭКО» қосындысы
азығы
азығы
FRISKIES
FRISKIES
консерві
118
Мақта күнжарасы
Мақта күнжарасы
бақалшақ
Азық қоспасы
119
Биавит-30
Биавит-30
ұнтақ
Азық қоспасы
120
Fokkamel
Fokkamel
ұнтақ
Ауылшаруашылы
109
110
111
115
116
BORGO
Күнбағыс күнжарасы
ұнтақ
Азықтық қоспа
Ит азығы
Құстар азығы
Мысық азығы
Foods» АҚШ
«Diamond
Pet
Foods» АҚШ
«Мельников» ЖК
«Diamond
Pet
Foods» АҚШ
«Мельников» ЖК
«Diamond
Pet
Foods» АҚШ
«Мельников» ЖК
«Diamond
Pet
Foods» АҚШ
«Тағам
коммерц» «Akvatera»
UAB,
ЖШС
Литва
«Тағам
коммерц» «Akvatera»
UAB,
ЖШС
Литва
«Тағам
коммерц» «Akvatera»
UAB,
ЖШС
Литва
«Кентавр» ЖШС
«Кентавр» ЖШС
18.02.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1387-10
18.02.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1388-10
18.02.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1389-10
18.02.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1390-10
18.02.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1392-10
02.03.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1393-10
02.03.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1394-10
02.03.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1395-10
10.03.2010 ж.
«ВостокАгроЭкс»
ЖШС
«Марэл
Анимал
Нутрицион» ООО
Республика Марий
Эл, РФ
«Өскемен-Май»
«Өскемен-Май»
ЖШС
ЖШС
«Метро Кэш энд «СПФ группа» ООО
Керри» ЖШС
РФ
«Метро Кэш энд «СПФ группа» ООО
Керри» ЖШС
РФ
«Ветсервис
KZ» «ЭкоКет» ООО РФ
ЖШС
ҚР-ВП-3-1396-10
11.03.2010 ж.
«Нестле
Россия»
ООО
«Түркістан-Мақта»
ЖШС
«Ветсервис
KZ»
ЖШС
«Кормовик» ЖШС
ҚР-ВП-3-1418-10
16.04.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1420-10
04.05.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1425-10
19.05.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1448-10
«Мельников» ЖК
«Нестле
Россия»
ООО РФ
«Түркістан-Мақта»
ЖШС
«Белэкотехника»
ООО, Беларусь
«Nukamel
NV»,
ҚР-ВП-3-1402-10
01.04.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1403-10
02.04.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1404-10
02.04.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1412-10
15.04.2010 ж.
121
Volamel Extra
Volamel Extra
ұнтақ
122
Тонофосфан
композитум
Тонофосфан
композитум
ерітінді
123
Мультивит-минерал
Мультивит-минерал
ерітінді
124
Асид
Лак® Асид Лак®
микрогранула
микрогранула
Құрғақ нутрикем
Құрғақ нутрикем
125
Ұсақ гранул
ұнтақ
126
Құрғақ
майлы- Құрғақ
майлы- ұнтақ
ванилді аромат
ванилді аромат
127
Ірі қараға арналған
премикс
Ауылшаруашылық
құстарына арналған
премикс
Шошқаларға
арналған премикс
Бетафин S1
128
129
130
Ірі қараға арналған
премикс
Ауылшаруашылық
құстарына арналған
премикс
Шошқаларға
арналған премикс
Бетафин S1
ұнтақ
ұнтақ
ұнтақ
Шашылаты
н кристалл
қ
малдарына
арналған жасанды
сүт
Азықтық
эмульгатор
Жануарлардың зат
және
фосфор
алмасуын
қалпына келтіруге
арналған
Витаминдер мен
минералдардың
жетіспеуін емдеу
және
алдын
алуүшін
Азық қоспасы
Бельгия
17.06.2010 ж.
«Кормовик» ЖШС
«Интервет»
РФ
«Nukamel
NV»,
Бельгия
ООО «Интервет
Интернешнл Б.В.»,
Нидерланды
«Биовета» АҚ
«Биовета»
Чехия
ҚР-ВП-3-1449-10
17.06.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1454-10
28.06.2010 ж.
АҚ ҚР-ВП-3-1455-10
28.06.2010 ж.
«Кемин
Европа
Н.В.», Бельгия
Ауылшаруашылы «Кемин
Европа
қ
малдарымен Н.В.», Бельгия
құстарының
рационы бойынша
азық
қортуын
арттыру үшін
Ауылшаруашылы «Кемин
Европа
қ
малдары Н.В.», Бельгия
азығының
иісін
және
дәмін
жақсарту үшін
Азық қоспасы
«Виломикс» ААҚ
Ресей
Азық қоспасы
«Виломикс» ААҚ
Ресей
«Кемин
Европа
Н.В.», Бельгия
«Кемин
Европа
Н.В.», Бельгия
Азық қоспасы
«Виломикс» ААҚ ҚР-ВП-3-1463-10
Ресей
10.07.2010 ж.
«Finnfeeds Finland ҚР-ВП-3-1464-10
Oy», Finland
06.08.2010 ж.
«Виломикс» ААҚ
Ресей
Шошқа,
құс, «Даниско Анимал
балық
Ньютришн»,
рациондарын
Ұлыбритания
байыту үшін
ҚР-ВП-3-1458-10
30.06.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1459-10
30.06.2010 ж.
«Кемин
Европа ҚР-ВП-3-1460-10
Н.В.», Бельгия
30.06.2010 ж.
«Виломикс»
Ресей
«Виломикс»
Ресей
ААҚ ҚР-ВП-3-1461-10
10.07.2010 ж.
ААҚ ҚР-ВП-3-1462-10
10.07.2010 ж.
«Siloferm High
ncentrate `НС)»
132
«Bio Cool Exnra HC»
«Bio Cool Exnra HC»
Ақсары
ұнтақ
133
Иттерге
арналған
«Собачкина радость»
азығы
Қытайбұршақты8азы
қтық күнжарасы
Иттерге
арналған
«Собачкина радость»
азығы
Қытайбұршақты
азықтық күнжарасы
жастықшал
ар
134
Co «Siloferm High
ncentrate `НС)»
Co Ақсары
ұнтақ
131
әртүрлі
жарма
135
Ыдысқа
құйылған Ыдысқа
құйылған сұйық
ветеринариялық
ветеринариялық
балық майы
балық майы
136
Құрғақ Эндокс Д
Құрғақ Эндокс Д
ұнтақ
137
Натузим
Натузим
ұнтақ
138
Бұзауларға арналған Бұзауларға арналған түйіршік
«Престартер» құрама «Престартер» құрама
жемі
жемі
139
Торайларға арналған Торайларға арналған түйіршік
«Престартер» құрама «Престартер» құрама
жемі
жемі
Азықты
үшін
сүрлеу «Raiffeisen Eco Line CHR,
Gmbh» фирма
HANSEN||Mediphar
m CZ, s.r.o. Чехия
Азықты
сүрлеу «Raiffeisen Eco Line CHR,
үшін
Gmbh» фирма
HANSEN||Mediphar
m CZ, s.r.o. Чехия
Үй жануарларын ИП Кадникова В.С. ИП Кадникова В.С.
азықтандыру үшін
ШҚО
ҚР-ВП-3-1466-10
28.07.2010 ж.
Азық қоспасы
ҚР-ВП-3-1477-10
09.08.2010 ж.
ТД «Белагро» Ресей
«Actitera
General
Deheza
S.A.»,
Аргентина
Ауылшаруашылы ЖК
«Опочанова ЖК
«Опочанова
қ малдарына және Г.Е.» Ресей
Г.Е.» Ресей
құстарына
азықтық қоспа
Ауылшаруашылы «Кемин
Европа «Кемин
Европа
қ малдары мен Н.В.», Бельгия
Н.В.», Бельгия
құстардың азық
шикізаттарында
қоспа
азықтарында
майлардың
қышқылдануына
жол бермеу үшін
Ауылшаруашылы «Биопротон
«Биопротон
қ
малдарымен ПиТиВай
ЛТД», ПиТиВай
ЛТД»,
құстарының
Австралия
Австралия
рационындағы
құнарлы азықты
қорытуды арттыру
үшін
60 күнге дейінгі «Провими»,
ААҚ «Провими-Самара»,
бұзауларды
РФ
ААҚ РФ
құнарлы
азықтандыру үшін
45 күнге дейінгі «Провими»,
ААҚ «Провими-Самара»,
торайларды
РФ
ААҚ РФ
құнарлы
ҚР-ВП-3-1467-10
28.07.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1468-10
03.08.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1478-10
09.08.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1479-10
09.08.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1480-10
09.08.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1485-10
12.08.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1486-10
12.08.2010 ж.
140
141
Балапандарға
Балапандарға
түйіршік
арналған
арналған
«Престартер» құрама «Престартер» құрама
жемі
жемі
Премикс
Премикс
ұнтақ
Құстарға
арналған
ақуызды-дәрумендіминералды
концентрат
Азық ұны
Құстарға
арналған ұнтақ
ақуызды-дәрумендіминералды
концентрат
Азық ұны
ұнтақ
Шошқаға арналған
ақуызды-дәрумендіминералды
концентрат
Жасанды
сүт
«Combimilk»
Шошқаға
арналған ұнтақ
ақуызды-дәрумендіминералды
концентрат
Жасанды
сүт ұнтақ
«Combimilk»
146
Авизмим 1202
Авизмим 1202
түйіршік
147
Авизмим 1502
Авизмим 1502
түйіршік
148
Файзим ХР 5000 ТРТ
Файзим ХР 5000 ТРТ
түйіршік
149
Аромабиотик
Аромабиотик
ұнтақ
150
Иттерге
«Дружок»
консервісі
PROFAT
142
143
144
145
151
арналған Иттерге
ет «Дружок»
консервісі
PROFAT
арналған консерві
ет
ұнтақ
азықтандыру үшін
Балапандарды
құнарлы
азықтандыру үшін
Құрама азықтар
мен дәрумендер
қосыныдысын
өндіру үшін
Құрама азықтар
мен
азық
қоспасын өндіру
үшін
Азық қоспасы
«Провими»,
РФ
ААҚ «Провими-Самара»,
ААҚ РФ
«Агровит» ЖШС
«ViaMin
Германия
«Агровит» ЖШС
ҚР-ВП-3-1487-10
12.08.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1503-10
25.08.2010 ж.
GmbH», «Spezialfutter
ҚР-ВП-3-1508-10
Neuruppin GmbH& 25.08.2010 ж.
Co. KG», Германия
«Enterprise Trade» «SR-moil
hf.»,
ЖШС
Исландия
Құрама азықтар «ViaMin
GmbH», «Spezialfutter
мен
азық Германия
Neuruppin GmbH&
қоспасын өндіру
Co. KG», Германия
үшін
Жануарлардың
«Raiffeisen Eco Line «AGRAVIS
сүт ему кезеңінде Gmbh» Германия
Raiffaisen
AG»,
беру үшін
Германия
Азық қоспасы
«Даниско Анимал «Finnfeeds
Oy»,
Ньютришн»,
Finland
Ұлыбритания
Азық қоспасы
«Даниско Анимал «Finnfeeds
Oy»,
Ньютришн»,
Finland
Ұлыбритания
Азық қоспасы
«Даниско Анимал «Finnfeeds
Oy»,
Ньютришн»,
Finland
Ұлыбритания
Азық қоспасы
«Кормовик» ЖШС
«VITAMEX NV»,
Бельгия
Иттерді
«Семей
ет «Семей
ет
азықтандыру үшін комбинаты» ЖШС
комбинаты» ЖШС
ҚР-ВП-3-1516-10
06.09.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1519-10
06.09.2010 ж.
Азық қоспасы
ҚР-ВП-3-1533-10
16.09.2010 ж.
«Агралис
ГмбХ» «Nutrion
Қазақстан
Internftional» Spain
республикасындағы
ҚР-ВП-3-1523-10
07.09.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1528-10
13.09.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1529-10
13.09.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1530-10
13.09.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1531-10
13.09.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1532-10
14.09.2010 ж.
152
Премикс Полтри
Премикс Полтри
ұнтақ
153
Премикс Кэттл
Премикс Кэттл
ұнтақ
154
Премикс Пигс
Премикс Пигс
ұнтақ
155
Мақсары күнжарасы
Мақсары күнжарасы
156
157
158
159
160
майда
түйіршік
Ірі
қара
малдың Ірі
қара
малдың ұнтақ
рационын теңгеруге рационын теңгеруге
және
байытуға және
байытуға
арналған премикс
арналған премикс
Монокальцийфосфат Монокальцийфосфат Түйіршікте
лген ұнтақ
Дикальцийфосфат
Дикальцийфосфат
ұнтақ
Lлизин
моногидрохлорид
Азықтық
кальций
натрий фосфаты
Lлизин ұнтақ
моногидрохлорид
Азықтық
кальций ұнтақ
натрий фосфаты
BLAU EUROLAC
PLUS KZ
BLAU ұнтақ
161
EUROLAC
PLUS KZ
162
Құстардың рационын Құстардың рационын ұнтақ
байыту
және байыту
және
үйлестіру премиксі
үйлестіру премиксі
163
Шошқаның
рационын
байытужәне
үйлестіру премиксі
Шошқаның рационын ұнтақ
байыту
және
үйлестіру премиксі
Құстардың
рационын теңгеру
үшін
Сауын
сиырлардың
рационын теңгеру
үшін
Шошқалардың
рационын теңгеру
үшін
Азық қоспасы
өкілдігі
«Юлия
Брандт «Миавит
Плюс» ЖШС
Германия
ГмбХ» ҚР-ВП-3-1534-10
16.09.2010 ж.
«Юлия
Брандт «Миавит
Плюс» ЖШС
Германия
ГмбХ» ҚР-ВП-3-1535-10
16.09.2010 ж.
«Юлия
Брандт «Миавит
Плюс» ЖШС
Германия
ГмбХ» ҚР-ВП-3-1536-10
16.09.2010 ж.
«Арай» ЖШС
ҚР-ВП-3-1538-10
16.09.2010 ж.
GmbH», «Spezialfutter
ҚР-ВП-3-1540-10
Neuruppin GmbH & 27.09.2010 ж.
Co. KG», Германия
Ірі қара малдың «ViaMin
рационын
Германия
теңгеруге
және
байыту үшін
Азық қоспасы
«Юлия
Брандт
Плюс» ЖШС
Азық қоспасы
«Юлия
Брандт
Плюс» ЖШС
Рационды теңгеру «Юлия
Брандт
үшін
Плюс» ЖШС
Ауылшаруашылы «Казфосфат» ЖШС
қ
жануарларын
қосымша
азықтандыру үшін
Бұзауларға
«Агралис
Гмбх»
арналған қаймағы өкілдігі
алынбаған сүтті
алмастыру үшін
Құстардың
«ViaMin
GmbH»,
рационын байыту Германия
және
үйлестіру
үшін
Шошқаның
«ViaMin
GmbH»,
рационын байыту Германия
және
үйлестіру
үшін
«Арай» ЖШС
«Fano
Group
Limited» Қытай
«Fano
Group
Limited» Қытай
«Fano
Group
Limited» Қытай
«Казфосфат» ЖШС
ҚР-ВП-3-1548-10
13.10.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1549-10
13.10.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1554-10
21.10.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1555-10
21.10.2010 ж.
«Schils
B.V.», ҚР-ВП-3-1559-10
Нидерланды
28.10.2010 ж.
«Spezialfutter
ҚР-ВП-3-1560-10
Neuruppin GmbH & 17.11.2010 ж.
Co. KG», Германия
«Spezialfutter
ҚР-ВП-3-1561-10
Neuruppin GmbH & 17.11.2010 ж.
Co. KG», Германия
Балықтан жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Еттен
жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Құс етінен жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Тәбетті бауыр етінен
жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Құс етінен етінен
жасалған
иттерге
арналған
«Гав»
құрғақ азығы
Ет
ассортиінен
жасалған
иттерге
арналған
«Гав»
құрғақ азығы
Кептірілген майсыз
сүт
25 % кептірілген
майлы сүт
Балықтан жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Еттен
жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Құс етінен жасалған
мысықтарға арналған
«Мяу» құрғақ азығы
Тәбетті бауыр етінен
жасалған мысықтарға
арналған
«Мяу»
құрғақ азығы
Құс етінен етінен
жасалған
иттерге
арналған
«Гав»
құрғақ азығы
Ет
ассортиінен
жасалған
иттерге
арналған
«Гав»
құрғақ азығы
Кептірілген майсыз
сүт
25 % кептірілген
майлы сүт
түйіршіктер
азық
«ЭНЗИМ» ЖАҚ
«Кормотех»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-3-1566-10
18.11.2010 ж.
түйіршіктер
азық
«ЭНЗИМ» ЖАҚ
«Кормотех»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-3-1567-10
18.11.2010 ж.
түйіршіктер
азық
«ЭНЗИМ» ЖАҚ
«Кормотех»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-3-1568-10
18.11.2010 ж.
түйіршіктер
азық
«ЭНЗИМ» ЖАҚ
«Кормотех»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-3-1569-10
18.11.2010 ж.
түйіршіктер
азық
«ЭНЗИМ» ЖАҚ
«Кормотех»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-3-1570-10
18.11.2010 ж.
түйіршіктер
азық
«ЭНЗИМ» ЖАҚ
«Кормотех»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-3-1571-10
18.11.2010 ж.
ұнтақ
«Rash-Milk»
Өзбекстан
«Rash-Milk»
Өзбекстан
ААҚ ҚР-ВП-3-1574-10
24.11.2010 ж.
ААҚ ҚР-ВП-3-1575-10
24.11.2010 ж.
172
Л-лизин азығы
Л-лизин азығы
ұнтақ
173
Күнбағыс күнжарасы
Күнбағыс күнжарасы
түйіршіктер
174
Бройлерге арналған Бройлерге арналған ұнтақ
1 % премикс
1 % премикс
175
Бройлерге арналған
стартер/гроуэр/фини
шер 1,25 % премикс
Тауықтарға арналған
1 % премикс
Сүтті алмастыру «Rash-Milk» ААҚ
үшін
Қаймағы
«Rash-Milk» ААҚ
алынбаған сүтті
алмастыру үшін
Азықтық қоспа
Teclon UK LTD
(Теклон ЮК ЛТД)
Азықтық қоспа
«Өскемен
май
зауыты» ЖШС
Азықтық қоспа
«Provimi
B.V.»
Netherlands
компаниясы
Азықтық қоспа
«Provimi
B.V.»
Netherlands
компаниясы
Азықтық қоспа
«Provimi
B.V.»
Netherlands
компаниясы
164
165
166
167
168
169
170
171
176
ұнтақ
Бройлерге арналған ұнтақ
стартер/гроуэр/фини
шер 1,25 % премикс
Тауықтарға арналған ұнтақ
1 % премикс
«РТ Chei Jedang»,
Indonesia
«Өскемен
май
зауыты» ЖШС
«Provimi
B.V.»
Netherlands
компаниясы
«Provimi
B.V.»
Netherlands
компаниясы
«Provimi
B.V.»
Netherlands
компаниясы
ҚР-ВП-3-1577-10
26.11.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1584-10
13.12.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1585-10
13.12.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1586-10
13.12.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1587-10
13.12.2010 ж.
177
Соя күнжарасы
Соя күнжарасы
түйіршіктер
178
Тостирленген
күнжара азығы
соя Тостирленген
күнжара азығы
179
Diamond
Naturals
иттерге
арналған
құрғақ азық
Diamond
Naturals
мысықтарға арналған
құрғақ азық
Diamond
иттерге
арналған құрғақ азық
Coppens
(SteCo)
балық азығы
Diamond
Naturals
иттерге
арналған
құрғақ азық
Diamond
Naturals
мысықтарға арналған
құрғақ азық
Diamond
иттерге
арналған құрғақ азық
Coppens
(SteCo)
балық азығы
түйіршік
183
Күнбағыс күнжарасы
184
соя ұнтақ
Азықтық қоспа
«ЖКМ» ЖШС
ООО
«АгроАнтик», Украина
Құрама азықтар «Via Min GmbH», ООО
мен
азық Германия
«Амурагроцентр»,
қоспасын өндіру
Ресей
үшін
азық
«Мельников И.Е. » «Diamond Pet Foods
ЖК
Int.», АҚШ
ҚР-ВП-3-1588-10
21.12.2010 ж.
ҚР-ВП-3-1594-11
24.01.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1598-11
01.02.2011 ж.
түйіршік
азық
«Мельников И.Е. » «Diamond Pet Foods ҚР-ВП-3-1599-11
ЖК
Int.», АҚШ
01.02.2011 ж.
түйіршік
азық
түйіршік
азық
Күнбағыс күнжарасы
түйіршік
Азық қоспасы
Сайфе МЕТ (Saife
METCH)
Займос-Н (ZYMOSN)
МИКО-СС. (MYCOCC)
Күнбағыс шроты
ұнтақ
Азық қоспасы
ұнтақ
Азық қоспасы
ұнтақ
Азық қоспасы
187
Сайфе МЕТ (Saife
METCH)
Займос-Н (ZYMOSN)
МИКО-СС. (MYCOCC)
Күнбағыс шроты
ұнтақ
Азық қоспасы
188
Күнбағыс күнжарасы
Күнбағыс күнжарасы
ұнтақ
Азық қоспасы
189
Рапс күнжарасы
Рапс күнжарасы
ұнтақ
Азық қоспасы
«Мельников И.Е. » «Diamond Pet Foods
ЖК
Int.», АҚШ
«Омашев Е.В.» ЖК
«Coppens
International»,
Нидерланды
«Батыс Күнбағыс» «Батыс Күнбағыс»
АҚ
АҚ
«Жайлаубай» ЖК
«SAIFE VETMED
Pvt. Ltd», Үндістан
«Жайлаубай» ЖК
«VAMSO BIOTEC
Pvt. Ltd», Үндістан
«Жайлаубай» ЖК
«VAMSO BIOTEC
Pvt. Ltd», Үндістан
«ПК
Сей-Нар» «ПК
Сей-Нар»
ЖШС
ЖШС
«ПК
Сей-Нар» «ПК
Сей-Нар»
ЖШС
ЖШС
«Арай» ЖШС
«Арай» ЖШС
190
Соя күнжарасы
Соя күнжарасы
180
181
182
185
186
191
192
193
майда
пластина
Күнбағыс күнжарасы Күнбағыс күнжарасы құрғақ
түйіршік
Құрғақ гранулдалған Құрғақ гранулдалған түйіршік
иттерге
арналған иттерге
арналған
азық
азық
Сояның күнжарасы
Сояның күнжарасы
бақалшық
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Барлық
жастардағы
иттерге арналған
Азық қоспасы
«Agrimer-Astyk»
ЖШС
«Масло-Дел» ЖШС
«AZIA RC» ЖШС
«Зернопродукт» ЖК
ҚР-ВП-3-1600-11
01.02.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1608-11
14.02.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1609-11
14.02.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1619-11
03.03.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1620-11
03.03.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1621-11
03.03.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1638-11
30.03.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1639-11
30.03.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1640-11
02.04.2011 ж.
«Agrimer-Astyk»
ҚР-ВП-3-1650-11
ЖШС
15.04.2011 ж.
«Масло-Дел» ЖШС ҚР-ВП-3-1657-11
27.05.2011 ж.
«Текро»
ООО, ҚР-ВП-3-1667-11
Чехия
08.06.2011 ж.
Республикасы
«Зернопродукт»
ҚР-ВП-3-1668-11
Толық
майы
айырылып алынған
соя азығы
L
Лизин
моногидрохлорид
Толық
майы ұнтақ
айырылып алынған
соя азығы
L
Лизин түйіршік
моногидрохлорид
Ірі қара малдарға ұнтақ
арналған «Economix»
ақуызды-дәрумендіминералды
концентрат
Ірі қара малдарға ұнтақ
арналған
ақуыздыдәруменді-минералды
концентрат
199
Ірі қара малдарға
арналған «Economix»
ақуызды-дәрумендіминералды
концентрат
Ірі қара малдарға
арналған ақуыздыдәрумендіминералды
концентрат
Шошқаларға
арналған ақуыздыдәрумендіминералды
концентрат
Жүгері глютені
200
194
Азық қоспасы
«Комбиснаб» АҚ
ЖК, Украина
«Комбиснаб» АҚ
«Арна
Comercial» «Shandong
Комерциал ЖШС
Shouguang Juneng
Colden
Corn
Co.,Ltd» Қытай
Жанурларды
«Raiffeisen Ecoline «AGRAVIS
азықтандыру және GmbH», Германия
Raiffeisen
AG»,
құрама азықтарды
Германия
өндіру үшін
ҚР-ВП-3-1672-11
24.06.2011 ж.
Жанурларды
«Райффайзен-Агро»
азықтандыру және ООО, Ресей
құрама азықтарды
өндіру үшін
«Райффайзен-Агро»
ООО, Ресей
ҚР-ВП-3-1680-11
09.08.2011 ж.
Шошқаларға
ұнтақ
арналған
ақуыздыдәруменді-минералды
концентрат
Жанурларды
«Райффайзен-Агро»
азықтандыру және ООО, Ресей
құрама азықтарды
өндіру үшін
«Райффайзен-Агро»
ООО, Ресей
ҚР-ВП-3-1681-11
09.08.2011 ж.
Жүгері глютені
ұнтақ
Азық қоспасы
ҚР-ВП-3-1682-11
09.08.2011 ж.
Күнбағыс күнжарасы
Күнбағыс күнжарасы
түйіршік
Азық қоспасы
201
Күнбағыс күнжарасы
Күнбағыс күнжарасы
ұнтақ
Азық қоспасы
202
Рапс күнжарасы
Рапс күнжарасы
ұнтақ
Азық қоспасы
203
Ренал Эдвансед
Ренал Эдвансед
ұнтақ
Азық қоспасы
204
Фармафлор
Фармафлор
ұнтақ
Азықты
айырбастауға
GmbH», «BAOLINOBAO
BIOLOGY
CO.
LTD», Қытай
«Мамытов
Қанат «Мамытов
Қанат
Жұмабекович» ЖК
Жұмабекович» ЖК
«Триумф-Агро»
«Триумф-Агро»
АТК
АТК, Қазақстан
«Триумф-Агро»
«Триумф-Агро»
АТК
АТК, Қазақстан
«Instituto
«Instituto
Farmaceunico
Farmaceunico
Candioli
S.p.A.», Candioli
S.p.A.»,
Италия
Италия
«FARM
APRO», «STI
Франция
Biotechnologie»,
Франция
195
196
197
198
Азық қоспасы
15.06.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1671-11
22.06.2011 ж.
«Viamin
Германия
ҚР-ВП-3-1679-11
09.08.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1688-11
07.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1691-11
14.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1692-11
14.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1698-11
15.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1699-11
15.09.2011 ж.
205
Сейф ТОКС биоплюс
Сейф ТОКС биоплюс
ұнтақ
Азық қоспасы
«Паритет» ЖШС
206
Flavomax 8
Flavomax 8
ұнтақ
Азық қоспасы
207
EnzyMax
EnzyMax
ұнтақ
Азық қоспасы
“Юлия
Брандт
Плюс» ЖШС
“Юлия
Брандт
Плюс» ЖШС
208
Phytim
Phytim
Түйіршікте
лген ұнтақ
Азық қоспасы
“Юлия
Брандт
Плюс» ЖШС
209
AveMix Р
AveMix Р
ұнтақ
Азық қоспасы
210
AveMix
AveMix
ұнтақ
Азық қоспасы
211
Yiduozyme A-P 832 Yiduozyme A-P 832 ұнтақ
(Энзим)
(Энзим)
Азық қоспасы
“Aveve
NV»,
Бельгия
“Aveve
NV»,
Бельгия
«АЗВИ» ЖШС
212
Витоник СН
Витоник СН
ұнтақ
Азық қоспасы
213
Специал Ной (Spezial
neu)
Супрамил
Т
(Supramil)
Комби
специал
(Kombi Spezial)
Лакто плюс (Lacto
Plus)
Құрғақ төп жемі
Специал Ной (Spezial
neu)
Супрамил
Т
(Supramil)
Комби
специал
(Kombi Spezial)
Лакто плюс (Lacto
Plus)
Құрғақ төп жемі
ұнтақ
218
Мал
ашытқысы
Мал
ашытқысы
түйіршік
219
Құрғақ културалды
Ауески
ауруына
қарсы
ВГНКИ
вирусвакцинасы
Құрғақ културалды Құрғақ зат
Ауески
ауруына
қарсы
ВГНКИ
вирусвакцинасы
220
Ценнавит-А
Ценнавит-А
214
215
216
217
азығының
азығының
ұнтақ
ұнтақ
ұнтақ
түйіршік
суспензия
немесе
құрғақ
«Saife
Venmed»,
Индия
«Shandong Shengli
Co. Ltd», Қытай
«Beijing Challenge
Bio-technology Co.
Ltd», Қытай
«Beijing Challenge
Bio-technology Co.
Ltd», Қытай
“Aveve
NV»,
Бельгия
“Aveve
NV»,
Бельгия
«Guandong
VTR
Bio-Tech Co. Ltd»,
Қытай
«QALIAN»,
Франция
«Josera GmbH &
Co.KG», Германия
«Josera GmbH &
Co.KG», Германия
«Josera Polska Sp.
Z.o.o.», Польша
«Josera Polska Sp.
Z.o.o.», Польша
«Комбикормовый
завод «Агро» ЖШС
«ВостокАгроЭкс»
ЖШС
«Армавирская
биофабрика»
ФГУП, Ресей
«FARM
APRO»,
Франция
Бұзауларды
«Agriana»
ЖШС
азықтандыру үшін (Агриана)
Бұзауларды
«Agriana»
ЖШС
азықтандыру үшін (Агриана)
Азық қоспасы
«Agriana»
ЖШС
(Агриана)
Азық қоспасы
«Agriana»
ЖШС
(Агриана)
Азық қоспасы
«Комбикормовый
завод «Агро» ЖШС
Азық қоспасы
«ВостокАгроЭкс»
ЖШС
Шошқаның,
ірі «Армавирская
қара
мен қой биофабрика»
малдарының
ФГУП, Ресей
Ауески ауруына
қарсы егу үшін
Азық қоспасы
«Халықаралық
«Шндетке
қарсы
ғылыми
зерттеу ғылыми
зерттеу
орталығы» (ХҒЗО) орталығы»
РМК
ҚР-ВП-3-1703-11
17.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1713-11
26.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1714-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1715-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1716-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1717-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1718-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1723-11
03.10.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1725-11
05.10.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1726-11
05.10.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1727-11
05.10.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1728-11
05.10.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1730-11
01.11.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1731-11
01.11.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1732-11
01.11.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1743-11
23.11.2011 ж.
(түйіршік)
таблеткі
221
Апикорм
222
Азықтық
соя Азықтық
соя Құрғақ
күнжарасы
күнжарасы
брикет
Экво Калмин (Equo Экво Калмин (Equo ұнтақ
Calmin)
Calmin)
223
Апикорм
ЖШС
Артық
күш «Агробиопром»
жұмсайтын
ЖАҚ
иттерге арналған
азық
Азық қоспасы
«Масло-Дел» ЖШС
Азық қоспасы
224
Румен
Бустер Румен Бустер (Rumen ұнтақ
(Rumen Booster)
Booster)
Азық қоспасы
225
СтартЭйддлясвине СтартЭйддлясвиней ұнтақ
й (Start Aid for pigs) (Start Aid for pigs)
Азық қоспасы
226
СтартЭйддлятелят СтартЭйддлятелят
(Start Aid for caives) (Start Aid for caives)
Азық қоспасы
227
Каль
Plus)
(Cal ерітінді
Азық қоспасы
228
Супер Фос (Super Супер Фос (Super ерітінді
Phos)
Phos)
Азық қоспасы
229
Мульти Буст (Multi Мульти Буст (Multi ерітінді
Boost)
Boost)
Азық қоспасы
230
Супер Коат (Super Супер Коат (Super ерітінді
Koat)
Koat)
Азық қоспасы
231
Пиглет
Бустер Пиглет
Бустер суспензия
(Piglet Booster)
(Piglet Booster)
Азық қоспасы
Плюс
(Cal Каль
Plus)
Плюс
ұнтақ
Қазақстан
«Агробиопром»
ЖАҚ Қазақстан
ҚР-ВП-3-1753-11
12.12.2011 ж.
«Inform
Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform
Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Масло-Дел» ЖШС
Қазақстан
«Inform
Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform
Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
ҚР-ВП-3-1757-11
12.12.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1770-11
27.12.2011 ж.
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
ҚР-ВП-3-1782-12
06.01.2012
ҚР-ВП-3-1771-11
27.12.2011 ж.
ҚР-ВП-3-1783-12
06.01.2012
ҚР-ВП-3-1784-12
09.01.2012
ҚР-ВП-3-1785-12
09.01.2012
ҚР-ВП-3-1786-12
09.01.2012
ҚР-ВП-3-1787-12
09.01.2012
ҚР-ВП-3-1789-12
16.01.2012
232
Супер Флекс (Super Супер Флекс (Super ерітінді
Flex)
Flex)
Азық қоспасы
233
Калв Эйд (Calf Aid) Калв Эйд (Calf Aid)
паста
Азық қоспасы
234
Ферст
Энерджи Ферст
Энерджи ұнтақ
(First Energy)
(First Energy)
Азық қоспасы
235
Probion - forte
ұнтақ
Азық қоспасы
236
237
Азықтық
сафлор Азықтық
сафлор құрғақ
күнжарасы
күнжарасы
брикет
Ecopiglet
Ecopiglet
ұнтақ
238
MFeed
MFeed
ұнтақ
Азық қоспасы
239
Холин хлорид
Холин хлорид
ұнтақ
Азық қоспасы
240
ХУФ ПАК (HOOF ХУФ ПАК (HOOF ұнтақ
PAK)
PAK)
Азық қоспасы
241
«Trovet. Hepatic»
мысықтарға
арналған азық
«Trovet.
Hypoallergenic
Lamb» мысықтарға
242
Probion - forte
«Trovet.
Hepatic» түйіршік
мысықтарға
арналған азық
«Trovet.
түйіршік
Hypoallergenic
Lamb» мысықтарға
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық
Азық
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Woogene b&g co,
Ltd»,Корея
«Масло-Дел»
ЖШС
ФилиалТОО «AL
and
Company»,
Ресей
ФилиалТОО «AL
and
Company»,
Ресей
ФилиалТОО «AL
and
Company»,
Ресей
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Netlaa
B.V.»,
Голландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Woogene b&g co,
Ltd»,Корея
«Масло-Дел»
ЖШС
«OLMIX
SA»,
Франция
«OLMIX
Франция
ҚР-ВП-3-1790-12
16.01.2012
ҚР-ВП-3-1791-12
16.01.2012
ҚР-ВП-3-1792-12
16.01.2012
ҚР-ВП-3-1795-12
25.01.2012
ҚР-ВП-3-1808-12
01.02.2012
ҚР-ВП-3-1811-12
10.02.2012
SA», ҚР-ВП-3-1812-12
10.02.2012
«Kirns Chemical ҚР-ВП-3-1814-12
Ltd», Қытай
16.02.2012
«Inform Nutrition
Ireland
Ltd.»,
Ирландия
«Netlaa
B.V.»,
Голландия
ҚР-ВП-3-1837-12
25.02.2012
ҚР-ВП-3-1842-12
13.03.2012
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.», ҚР-ВП-3-1843-12
Голландия
Голландия
13.03.2012
арналған азық
«Trovet.
түйіршік
Hypoallergenic
Rabbit» мысықтарға
арналған азық
245
арналған азық
«Trovet.
Hypoallergenic
Rabbit»
мысықтарға
арналған азық
«Trovet.
Urinary
Struvite»
мысықтарға
арналған азық
Гринацид жидкий
246
Гринацид сухой
Гринацид сухой
құрғақ
247
Гринацид Аква
Гринацид Аква
ерітінді
248
Сальмокил жидкий
Сальмокил жидкий
сұйық
249
«TROVET. Hepatic
Dog» итті емдеуге
арналған азық
«TROVET.
ADULT Dog» итті
«TROVET. Hepatic түйіршік
Dog» итті емдеуге
арналған азық
«TROVET. ADULT түйіршік
Dog» итті емдеуге
243
244
250
«Trovet.
Urinary түйіршік
Struvite»
мысықтарға
арналған азық
Гринацид жидкий
сұйық
Азық
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.», ҚР-ВП-3-1844-12
Голландия
Голландия
13.03.2012
Азық
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.», ҚР-ВП-3-1845-12
Голландия
Голландия
13.03.2012
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition
International n.v.», International»,
Бельгия
ZAC de Paron
Франция
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition
International n.v.», International»,
Бельгия
ZAC de Paron
Франция
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition
International n.v.», International»,
Бельгия
ZAC de Paron
Франция
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition
International n.v.», International»,
Бельгия
ZAC de Paron
Франция
Иттің
бауыр «Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.»,
ауруын
емдеу Голландия
Голландия
үшін
Әл-қуатты
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.»,
арттыру үшін
Голландия
Голландия
ҚР-ВП-3-1846-12
20.03.2012
ҚР-ВП-3-1847-12
20.03.2012
ҚР-ВП-3-1848-12
20.03.2012
ҚР-ВП-3-1849-12
20.03.2012
ҚР-ВП-3-1850-12
29.03.2012
ҚР-ВП-3-1851-12
29.03.2012
арналған азық
253
емдеуге арналған
азық
«TROVET. Renal
Oxolate
Cat»
мысықты емдеуге
арналған азық
«TROVET. Weight
& Diabetic Cat»
мысықты емдеуге
арналған азық
Құрғақ сантокс
254
Детокс
Детокс
255
«TROVET. Puppy «TROVET. Puppy түйіршік
Dog» итті емдеуге Dog» итті емдеуге
арналған азық
арналған азық
256
«TROVET.
Intestinal»
итті
емдеуге арналған
азық
257
«TROVET.
«TROVET.
түйіршік
Regulator»
итті Regulator»
итті
емдеуге арналған емдеуге
арналған
251
252
«TROVET.
Renal түйіршік
Oxolate
Cat»
мысықты емдеуге
арналған азық
«TROVET. Weight түйіршік
& Diabetic Cat»
мысықты емдеуге
арналған азық
Құрғақ сантокс
ұнтақ
ұнтақ
«TROVET.
түйіршік
Intestinal»
итті
емдеуге
арналған
азық
Бүйрек ауруын «Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.», ҚР-ВП-3-1852-12
емдеу
және Голландия
Голландия
29.03.2012
алдын алу үшін
Мысықтың
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.»,
диабет
Голландия
Голландия
ауруының алдын
алу үшін
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition
International n.v.», International»,
Бельгия
ZAC de Paron
Франция
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition
International n.v.», International»,
Бельгия
ZAC de Paron
Франция
Күшіктердің
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.»,
ішек-қарын
Голландия
Голландия
ауруларының
алдын алу үшін
Иттерге
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.»,
жақпайтын
Голландия
Голландия
ингредиентер
мен
қоректік
заттарды
азайтуға
Иттерге
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.»,
жақпайтын
Голландия
Голландия
ингредиентер
ҚР-ВП-3-1853-12
29.03.2012
ҚР-ВП-3-1870-12
16.04.2012
ҚР-ВП-3-1871-12
16.04.2012
ҚР-ВП-3-1872-12
17.04.2012
ҚР-ВП-3-1873-12
17.04.2012
ҚР-ВП-3-1874-12
17.04.2012
азық
азық
258
«TROVET.
Hypoallergenic
Lamb Dog» итті
емдеуге арналған
азық
«TROVET.
түйіршік
Hypoallergenic
Lamb Dog» итті
емдеуге
арналған
азық
259
«TROVET.
Hypoallergenic
Rabbit Dog» итті
емдеуге арналған
азық
«TROVET.
түйіршік
Hypoallergenic
Rabbit Dog» итті
емдеуге
арналған
азық
260
Шошқаның
аналығына 3 %
премикс «Dry Sow»
Шошқаның
аналығына 3 %
премикс «Lactation
Sow»
Шошқаның
аналығына 3 %
премикс
«CROWER»
Шошқаға
2.75%премикс
«Finisher»
Торайларға
арналған
4
%
Шошқаның
аналығына 3 %
премикс «Dry Sow»
Шошқаның
аналығына 3 %
премикс «Lactation
Sow»
Шошқаның
аналығына 3 %
премикс
«CROWER»
Шошқаға
2.75%премикс
«Finisher»
Торайларға
арналған
4
%
261
262
263
264
ұнтақ
мен
қоректік
заттарды
азайтуға
Иттерге
жақпайтын
ингредиентер
мен
қоректік
заттарды
азайтуға
Иттерге
жақпайтын
ингредиентер
мен
қоректік
заттарды
азайтуға
Рационды
теңгеруге
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.», ҚР-ВП-3-1875-12
Голландия
Голландия
17.04.2012
«Netlaa
B.V.», «Netlaa
B.V.», ҚР-ВП-3-1876-12
Голландия
Голландия
17.04.2012
«Inform Nutrition»,
Ирландия
«Inform Nutrition», ҚР-ВП-3-1877-12
Ирландия
18.04.2012
ұнтақ
Рационды
теңгеруге және
байытуға
«Inform Nutrition»,
Ирландия
«Inform Nutrition», ҚР-ВП-3-1878-12
Ирландия
18.04.2012
ұнтақ
Рационды
теңгеруге
«Inform Nutrition»,
Ирландия
«Inform Nutrition», ҚР-ВП-3-1879-12
Ирландия
18.04.2012
ұнтақ
Рационды
теңгеруге
«Inform Nutrition»,
Ирландия
«Inform Nutrition», ҚР-ВП-3-1880-12
Ирландия
18.04.2012
ұнтақ
Рационды
байытуға және
«Inform Nutrition»,
Ирландия
«Inform Nutrition», ҚР-ВП-3-1881-12
Ирландия
18.04.2012
265
266
267
268
269
270
271
премикс «Weaner»
Витаминдіминеральды
протеиінді
жалатқыш
«CRYSTALYX»
Шошқаға арналған
толықрационды
құрама
азықпрестартер
«OlymPig»
Белкововитаминноминеральный
концентрат
для
КРС
Ауыл шаруашылық
малдары
мен
құстарына
арналған премикс
«TROVET. Weight
&
Diabetic
Dog»итті емдеуге
арналған азық
премикс «Weaner»
Витаминдіминеральды
протеиінді
жалатқыш
«CRYSTALYX»
Шошқаға арналған
толықрационды
құрама
азықпрестартер
«OlymPig»
Белкововитаминноминеральный
концентрат
для
КРС
Ауыл шаруашылық
малдары
мен
құстарына арналған
премикс
«TROVET. Weight
& Diabetic Dog»итті
емдеуге
арналған
азық
жалатқыш
теңгеруге
Азық қоспасы
түйіршік
«TROVET. Urinary
Struvite Dog» итті
емдеуге арналған
азық
«TROVET. Renal &
«TROVET. Urinary түйіршік
Struvite Dog» итті
емдеуге
арналған
азық
«TROVET. Renal & түйіршік
«AGRAVIS
Raiffeisen AG»,
Германия
«AGRAVIS
Raiffeisen AG»,
Германия
ҚР-ВП-3-1893-12
25.04.2012
Азық қоспасы
«AGRAVIS
Raiffeisen AG»,
Германия
«AGRAVIS
Raiffeisen AG»,
Германия
ҚР-ВП-3-1894-12
25.04.2012
ұнтақ
Азық қоспасы
«Spezialfutter
Neuruppin GmbH
& Co.
KG»Германия
«Spezialfutter
Neuruppin GmbH
& Co.
KG»Германия
ҚР-ВП-3-1895-12
25.04.2012
ұнтақ
Минеральдывитаминдер
қоспасы
«ЖК Кулиев
А.И.», Қазақстан
«ЖК Кулиев
А.И.», Қазақстан
ҚР-ВП-3-1896-12
25.04.2012
Иттердің артық
салмағын
азайтуға және
диабет
ауруының алдын
алуға
Иттердің бүйрек
ауруларын
емдеу және
алдын алу үшін
Иттердің бүйрек
«Netlaa B.V.»,
Голландия
«Netlaa B.V.»,
Голландия
ҚР-ВП-3-1897-12
27.04.2012
«Netlaa B.V.»,
Голландия
«Netlaa B.V.»,
Голландия
ҚР-ВП-3-1898-12
27.04.2012
«Netlaa B.V.»,
«Netlaa B.V.»,
ҚР-ВП-3-1899-12
түйіршік
Oxolate Dog» итті
емдеуге арналған
азық
«TROVET.
Hypoallergenic
Venison Dog» итті
емдеуге арналған
азық
Oxolate Dog» итті
емдеуге
арналған
азық
«TROVET.
түйіршік
Hypoallergenic
Venison Dog» итті
емдеуге
арналған
азық
«TROVET. Mobility
& Geriatrics Dog»
итті
емдеуге
арналған азық
Антипик
«TROVET. Mobility түйіршік
& Geriatrics Dog»
итті
емдеуге
арналған азық
Антипик
ұнтақ
АЛФАВИТ АД3Е
(ALPHAVIT AD3E)
Күнбағыс
күнжарасы
АЛФАВИТ АД3Е ерітінді
(ALPHAVIT AD3E)
Күнбағыс
бақалшақ
күнжарасы
Дәрумендер
қоспасы
Азық қоспасы
277
Күнбағыс
күнжарасы
Күнбағыс
күнжарасы
Азық қоспасы
278
АЛФАВИТ
Е+Селен
(ALPHAVIT E+Se)
АЛФАВИТ
АМИНОКИСЛОТ
Ы
(ALPHAVIT
AMINO ACID)
АЛФАВИТ
ерітінді
Е+Селен
(ALPHAVIT E+Se)
АЛФАВИТ
ерітінді
АМИНОКИСЛОТ
Ы
(ALPHAVIT
AMINO ACID)
272
273
274
275
276
279
бақалшақ
ауруларын
емдеу және
алдын алу үшін
Иттерге
жақпайтын
ингредиентер
мен қоректік
заттарды
азайтуға
Иттердің
ауруларын
емдеу үшін
Голландия
Голландия
«Netlaa B.V.»,
Голландия
«Netlaa B.V.»,
Голландия
ҚР-ВП-3-1900-12
27.04.2012
«Netlaa B.V.»,
Голландия
«Netlaa B.V.»,
Голландия
ҚР-ВП-3-1901-12
27.04.2012
«Herbarom
Laboratoire»,
Франция
«Alphatech
SARL», Франция
«Агропродхлебсн
аб»
ЖШС,
Қазақстан
«Левобережный
маслозавод»
ЖШС, Қазақстан
«Alphatech
SARL», Франция
ҚР-ВП-3-1906-12
08.05.2012
Дәрумендер
қоспасы
«Herbarom
Laboratoire»,
Франция
«Alphatech
SARL», Франция
«Агропродхлебсна
б»
ЖШС,
Қазақстан
«Левобережный
маслозавод»
ЖШС, Қазақстан
«Alphatech
SARL», Франция
Дәрумендер
қоспасы
«Alphatech
SARL», Франция
«Alphatech
SARL», Франция
ҚР-ВП-3-1939-12
14.06.2012
Азық қоспасы
27.04.2012
ҚР-ВП-3-1907-12
08.05.2012
ҚР-ВП-3-1936-12
11.06.2012
ҚР-ВП-3-1937-12
11.06.2012
ҚР-ВП-3-1938-12
14.06.2012
280
281
282
283
284
285
286
287
288
АЛФАВИТ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
(ALPHAVIT
ELECTRLITES)
Калв Бустер (Calf
Booster)
АЛФАВИТ
ерітінді
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
(ALPHAVIT
ELECTRLITES)
Калв Бустер (Calf ерітінді
Booster)
Дәрумендер
қоспасы
«Alphatech
SARL», Франция
«Alphatech
SARL», Франция
ҚР-ВП-3-1940-12
14.06.2012
Азық қоспасы
Супер
Бустер ерітінді
жидкий
(Super
Booster Liguid)
Супер
Флекс ұнтақ
порошок (Super flex
Powder)
Экви Буст (Egui ұнтақ
Boost)
Азық қоспасы
Супер
Бустер
жидкий
для
крупного рогатого
скота
(Super
Booster Liguid for
cattle)
Супер Е (Super Е)
Супер
Бустер сұйық
жидкий
для
крупного рогатого
скота (Super Booster
Liguid for cattle)
Азық қоспасы
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
ҚР-ВП-3-1941-12
14.06.2012
Супер
Бустер
жидкий
(Super
Booster Liguid)
Супер
Флекс
порошок
(Super
flex Powder)
Экви Буст (Egui
Boost)
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
Супер Е (Super Е)
ұнтақ
Азық қоспасы
Супер
Флекс ұнтақ
жидкий (Super flex
Liguid)
Айрон Бустер (Iron сұйық
Booster)
Азық қоспасы
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
ҚР-ВП-3-1946-12
15.06.2012
Супер
Флекс
жидкий (Super flex
Liguid)
Айрон Бустер (Iron
Booster)
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық қоспасы
ҚР-ВП-3-1942-12
14.06.2012
ҚР-ВП-3-1943-12
14.06.2012
ҚР-ВП-3-1944-12
14.06.2012
ҚР-ВП-3-1945-12
14.06.2012
ҚР-ВП-3-1947-12
15.06.2012
ҚР-ВП-3-1960-12
16.07.2012
289
Респирон
(Respiron)
паста
Азық қоспасы
290
Сан Энерджи (San Сан Энерджи (San ұнтақ
Energy)
Energy)
Азық қоспасы
291
Кристал
Хефе Кристал
Хефе ұнтақ
(Kristall hefe)
(Kristall hefe)
Азық қоспасы
«Медеус»
Ресей
292
Глобатиокс
(Globatiox)
Глобатиокс
(Globatiox)
Азық қоспасы
293
Глобацид
(Globacid)
Глобацид (Globacid) ерітінді
294
Глобацид (Powerfill Глобацид (Powerfill ұнтақ
Premix)
Premix)
Азық қоспасы
295
Фенерджик ПРО
Фенерджик ПРО
Азық қоспасы
«Global
Nutrion
International»,Фран
ция
«Global
Nutrion
International»,Фран
ция
«Clarence
Farm
Services
Ltd»,
Канада
«FARM APRO»,
Франция
296
Yonng
Calf
бұзауларға
арналған
құрғақ
сүтті ауыстырады
Санбинд
Yonng
Calf ұнтақ
бұзауларға
арналған
құрғақ
сүтті ауыстырады
Санбинд
ұнтақ
297
Респирон (Respiron)
ұнтақ
паста
Азық қоспасы
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Медеус» ООО,
Ресей
ООО,
ЖШС,
«Inform Nutrition
Lreland
Ltd.»,
Ирландия
«Sano
Moderne
tierernahrung
Gmbh», Германия
«Sano
Moderne
tierernahrung
Gmbh», Германия
«Global
Nutrion
International»,Фра
нция
«Global
Nutrion
International»,Фра
нция
«Clarence
Farm
Services
Ltd»,
Канада
«Biochem
Zusatzstoffe
Handels
Produktionsgesellsc
haft
mbH»,
Германия
«Литамилк» ЖАҚ,
Литва
ҚР-ВП-3-1961-12
18.07.2012
ҚР-ВП-3-1962-12
16.07.2012
ҚР-ВП-3-1963-12
16.07.2012
ҚР-ВП-3-1964-12
16.07.2012
ҚР-ВП-3-1965-12
16.07.2012
ҚР-ВП-3-1966-12
17.07.2012
ҚР-ВП-3-1969-12
30.07.2012
Бұзауларға азық
«»
Қазақстан
ҚР-ВП-3-1970-12
28.07.2012
Азық қоспасы
«SANLUC
«Global Nutrition ҚР-ВП-3-1971-12
International n.v.», International»,
28.07.2012
Бельгия
ZAC de Paron,
298
Адикокс АР
Адикокс АР
ұнтақ
Азық қоспасы
299
Адикокс L
Адикокс L
сұйық
Азық қоспасы
300
Хепасол
Хепасол
сұйық
Азық қоспасы
301
ЛИНКО-ФУД 15%
ЛИНКО-ФУД 15%
ұнтақ
Азық қоспасы
302
Сальмосол
Сальмосол
сұйық
Азық қоспасы
303
Санн’эйр
Санн’эйр
сұйық
Азық қоспасы
304
Си Пауэр
Си Пауэр
сұйық
Азық қоспасы
305
ұнтақ
Азық қоспасы
306
Эсеншал
6%
Эвкамент
Эвкамент
сұйық
Азық қоспасы
307
Enradine
Enradine
Азық қоспасы
308
Мерколизин
Мерколизин
Ұнтақ
немесе
түйіршік
ұнтақ
309
Меркомет
Меркомет
ұнтақ
Азық қоспасы
310
Зилмакс (Zilmax)
Зилмакс (Zilmax)
түйіршік
азықтың
құнарлығын
артыру үшін
Паудер ұнтақ
Азық қоспасы
Франция
z «AdiFeed Sp. z
o.o.», Польша
z «AdiFeed Sp. z
o.o.», Польша
z «AdiFeed Sp. z
o.o.», Польша
«SP
Veterinaria
SA», Испания
«AdiFeed Sp.
o.o.», Польша
«AdiFeed Sp.
o.o.», Польша
«AdiFeed Sp.
o.o.», Польша
«С.П.
Ветеринария»,
Испания
«AdiFeed Sp. z
o.o.», Польша
«FARM APRO»,
Франция
«AdiFeed Sp. z
o.o.», Польша
«Bio
Armor
Developpement»,
Франция
«MERCORDI
«MERCORDI
BVBA», Бельгия
BVBA», Бельгия
«MERCORDI
«MERCORDI
BVBA», Бельгия
BVBA», Бельгия
«MERCORDI
«MERCORDI
BVBA», Бельгия
BVBA», Бельгия
«АлемВет» ЖШС, «Жейянг
Хисун
Қазақстан
Фармацептикал»,
ҚХР
«MERCORDI
«MERCORDI
BVBA», Бельгия
BVBA», Бельгия
«MERCORDI
«MERCORDI
BVBA», Бельгия
BVBA», Бельгия
«АлемВет» ЖШС, «Интервет
Қазақстан
Интернэшнл
(МСД)
Энимал
ҚР-ВП-3-1972-12
03.08.2012
ҚР-ВП-3-1973-12
03.08.2012
ҚР-ВП-3-1974-12
03.08.2012
ҚР-ВП-3-1975-12
06.08.2012
ҚР-ВП-3-1976-12
08.08.2012
ҚР-ВП-3-1977-12
08.08.2012
ҚР-ВП-3-1978-12
08.08.2012
ҚР-ВП-3-1979-12
08.08.2012
ҚР-ВП-3-1980-12
08.08.2012
ҚР-ВП-3-1982-12
08.08.2012
ҚР-ВП-3-1984-12
24.08.2012
ҚР-ВП-3-1985-12
24.08.2012
ҚР-ВП-3-1994-12
15.09.2012
311
Холин хлорид 60%
Холин хлорид 60%
ұнтақ
Азық қоспасы
312
Салиносайф
(Салиномицин
12%)
Мадурасайф
(Мадурамицин-1%)
Салиносайф
(Салиномицин
12%)
Мадурасайф
(Мадурамицин-1%)
түйіршік
Азық қоспасы
түйіршікте
лген ұнтақ
Азық қоспасы
314
Пробио.лак
Пробио.лак
Азық қоспасы
315
Л-Карнитин 50%
(L-Carnitine 50%)
Ин-Мэриголд
Лютеин
/Ксантофилл/ (InMarigold
Lutein
/Xanthophyll/)
MetAMINOR (DLметионин
кормовой 99%)
түйіршікте
лген
тәблеткі
Л-Карнитин
50% ұнтақ
(L-Carnitine 50%)
Ин-Мэриголд
ұнтақ
Лютеин
/Ксантофилл/ (InMarigold
Lutein
/Xanthophyll/)
MetAMINOR (DL- ұнтақ
метионин кормовой
99%)
313
316
317
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық қоспасы
318
MetAMINOR (DL- MetAMINOR (DL- ұнтақ
метионин
метионин кормовой
кормовой 99%)
99%)
Азық қоспасы
319
ThreAMINO
(L- ThreAMINO
(L- ұнтақ
треонин кормовой треонин кормовой
98,5%)
98,5%)
Азық қоспасы
Хелс», Нидерланд
«Юлия
Брандт «Hebel
kangdali
Плюс»
ЖШС, pharmaceutical Co.
Қазақстан
Ltd», Қытай
«Казнутривет»
«Сайфеветмед»
ЖШС, Қазақстан приват лимитед,
Үндістан
«Казнутривет»
«Сайфеветмед»
ЖШС, Қазақстан приват лимитед,
Үндістан
«MERCORDI
«MERCORDI
BVBA», Бельгия
BVBA», Бельгия
«Fenchem Biotek «Fenchem Biotek
Ltd», Қытай
Ltd», Қытай
«Fenchem Biotek «Fenchem Biotek
Ltd», Қытай
Ltd», Қытай
Қазақстан
Республикасындағ
ы
«Эвоник
Химия» ООО
Қазақстан
Республикасындағ
ы
«Эвоник
Химия» ООО
Қазақстан
Республикасындағ
ы
«Эвоник
ҚР-ВП-3-1995-12
15.09.2012
ҚР-ВП-3-1996-12
15.09.2012
ҚР-ВП-3-1997-12
20.09.2012
ҚР-ВП-3-2001-12
22.09.2012
ҚР-ВП-3-2013-12
06.10.2012
ҚР-ВП-3-2014-12
06.10.2012
«Evonik Degussa ҚР-ВП-3-2015-12
GmbH», Германия 06.10.2012
«Evonik Degussa ҚР-ВП-3-2016-12
Antwerpen NV», 06.10.2012
Бельгия
«Эвоник
Агроферм
Венгрия
ҚР-ВП-3-2017-12
Зрт», 08.10.2012
320
R
R
TeypAMINO
(L- TeypAMINO
(L- ұнтақ
триптофан
триптофан
кормовой 98%)
кормовой 98%)
Азық қоспасы
321
FermAMINOR
FermAMINOR
ұнтақ
Азық қоспасы
322
CreAMINOR
CreAMINOR
ұнтақ
Азық қоспасы
323
Азықтық тұз
Азықтық тұз
кристалл
Азық қоспасы
324
Хостазим
С Хостазим
С түйіршікте
(Hostazym C)
(Hostazym C)
лген ұнтақ
Альбацин (Albacin) Альбацин (Albacin) ұнтақ
Азық қоспасы
326
Супер Флекс Форте Супер Флекс Форте ұнтақ
(Super Flex Forte)
(Super Flex Forte)
Азық қоспасы
327
Pigipro Milk 50
Pigipro Milk 50
328
EUROLAKTO
FLAKES EXTRA
TROCKEN 19%
Азықтық
құрғақ
барда
Биовит-2
EUROLAKTO
мюсл
FLAKES
EXTRA
TROCKEN 19%
Азықтық
құрғақ түйіршік
барда
Биовит-2
ұнтақ
325
329
330
ұнтақ
Азық қоспасы
қаймағы
айрылмаған
сүтті ауыстрады
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Химия» ООО
Қазақстан
Республикасындағ
ы
«Эвоник
Химия» ООО
Республикасындағ
ы
«Эвоник
Химия» ООО
Республикасындағ
ы
«Эвоник
Химия» ООО
«Павлодарсоль»
ЖШС, Қазақстан
«Хювефарма» АҚ,
Болғария
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«Inform Nutrition
Irland
Ltd.»,
Ирландия
«Вита
Профи»
ЖШС
«Вита
ЖШС
«Эвоник Фермак ҚР-ВП-3-2018-12
с.р.о.», Словакия
08.10.2012
«Эвоник
Агроферм
Венгрия
«АлзЧем
Германия
АГ», ҚР-ВП-3-2026-12
15.10.2012
«Павлодарсоль»
ЖШС, Қазақстан
«Биовет»
АҚ,
Болғария
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«Inform Nutrition
Irland
Ltd.»,
Ирландия
«Schils
Bv»,
Нидерланд
Профи» «Schils
Нидерланд
«КиТ Со» ЖШС,
Қазақстан
«Асыл
Көкше
Зооветснаб»
ЖШС, Қазақстан
ҚР-ВП-3-2025-12
Зрт», 15.10.2012
ҚР-ВП-3-2027-12
19.10.2012
ҚР-ВП-3-2053-12
01.11.2012
ҚР-ВП-3-2062-12
03.11.2012
ҚР-ВП-3-2073-12
08.11.2012
ҚР-ВП-3-2123-12
29.11.2012
Bv», ҚР-ВП-3-2124-12
29.11.2012
«КиТ Со» ЖШС,
Қазақстан
Дрвалевские
предприятия
биоветеринарной
ҚР-ВП-3-2125-12
30.11.2012
ҚР-ВП-3-2172-13
17.01.2013
промышленности»
АҚ, Польша
«Al and Company» «Amadeite SAS», ҚР-ВП-3-2185-13
ЖШС
филиалы, Франция
29.01.2013
Ресей
«Al and Company» «Amadeite SAS», ҚР-ВП-3-2186-13
ЖШС
филиалы, Франция
29.01.2013
Ресей
«Al and Company» «Amadeite SAS», ҚР-ВП-3-2187-13
ЖШС
филиалы, Франция
29.01.2013
Ресей
«Al and Company» «Amadeite SAS», ҚР-ВП-3-2188-13
ЖШС
филиалы, Франция
29.01.2013
Ресей
«Danisco Animal «Finnfeeds
Oy», ҚР-ВП-3-2195-13
Nutrition»,
Финляндия
01.02.2013
Ұлыбритания
«Danisco Animal «Finnfeeds
Oy», ҚР-ВП-3-2196-13
Nutrition»,
Финляндия
01.02.2013
Ұлыбритания
«Ликра
«ВитаПрофи»
ҚР-ВП-3-2211-13
Тирэрнэрунг
ЖШС, Қазақстан
15.02.2013
ГмбХ», Австрия
331
Diet paste
Diet paste
паста
Азық қоспасы
332
Digest sea still
Digest sea still
ерітінді
Азық қоспасы
333
Searup spark
Searup spark
таблеткі
Азық қоспасы
334
МТ.Х+
МТ.Х+
ұнтақ
Азық қоспасы
335
Акстра ХВ 202 ТРТ Акстра ХВ 202 ТРТ түйіршік
(Axtra XB 202 TРT) (Axtra XB 202 TРT)
Азық қоспасы
336
Даниско Ксиланаза түйіршік
40000 G (Danisco
Xylanase 4000 G)
ИН-Р 18
тұйіршікте
лген ұнтақ
Азық қоспасы
337
Даниско Ксиланаза
40000 G (Danisco
Xylanase 4000 G)
ИН-Р 18
338
ИН-Р М 1000
ИН-Р М 1000
тұйіршікте
лген ұнтақ
Азық қоспасы
«ВитаПрофи»
ЖШС, Қазақстан
«Ликра
Тирэрнэрунг
ГмбХ», Австрия
ҚР-ВП-3-2212-13
15.02.2013
339
ИН-Р
Минерал
ТМР тұйіршікте
лген ұнтақ
Азық қоспасы
«ВитаПрофи»
ЖШС, Қазақстан
«Ликра
Тирэрнэрунг
ГмбХ», Австрия
ҚР-ВП-3-2213-13
15.02.2013
ТМР ИН-Р
Минерал
Азық қоспасы
340
ИН-Р
Ринд
341
Панзен-Пилот
342
Продактив форте Продактив
форте ауыз
(Productive forte)
(Productive forte)
қуысы
арқылы
қолданыла
тын
ерітінді
Продактив
AD3E Продактив
AD3E ауыз
(Productive AD3E)
(Productive AD3E)
қуысы
арқылы
қолданыла
тын
ерітінді
Продактив Гепато Продактив Гепато ауыз
(Productive Hepato) (Productive Hepato) қуысы
арқылы
қолданыла
тын
ерітінді
Продактив E/Se/Zn Продактив E/Se/Zn ауыз
(Productive
(Productive
қуысы
E/Se/Zn)
E/Se/Zn)
арқылы
қолданыла
тын
ерітінді
Пиггибуст
Пиггибуст
сұйық
343
344
345
346
Лекмин
ИН-Р
Ринд
Лекмин жалайтын
тұз
Панзен-Пилот
ұнтақ
Азық қоспасы
«ВитаПрофи»
ЖШС, Қазақстан
Азық қоспасы
«Agriana»
Қазақстан
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық қоспасы
Азық қоспасы
«Ликра
Тирэрнэрунг
ГмбХ», Австрия
ЖШС, «Josera GmbH &
Co.
KG»,
Германия
«ВИК – здоровье «Biochem
животных» ООО, Zusatzstoffe
Ресей
Handels-und
Produktionsgesellsc
hafi
mbH»,
Германия
«ВИК – здоровье «Biochem
животных» ООО, Zusatzstoffe
Ресей
Handels-und
Produktionsgesellsc
hafi
mbH»,
Германия
«ВИК – здоровье «Biochem
животных» ООО, Zusatzstoffe
Ресей
Handels-und
Produktionsgesellsc
hafi
mbH»,
Германия
«ВИК – здоровье «Biochem
животных» ООО, Zusatzstoffe
Ресей
Handels-und
Produktionsgesellsc
hafi
mbH»,
Германия
«Гранд
Фид», «Synergie Prod»,
ҚР-ВП-3-2214-13
15.02.2013
ҚР-ВП-3-2219-13
20.02.2013
ҚР-ВП-3-2239-13
04.03.2013
ҚР-ВП-3-2240-13
04.03.2013
ҚР-ВП-3-2241-13
04.03.2013
ҚР-ВП-3-2242-13
04.03.2013
ҚР-ВП-3-2249-13
347
(Piggyboost)
АмМиВит VEF
(Piggyboost)
АмМиВит VEF
ұнтақ
Азық қоспасы
348
Атпур
Атпур
сұйық
Азық қоспасы
349
Модуляр Руссиа П
Модуляр Руссиа П
ұнтақ
Азық қоспасы
350
Гравидал Руссиа П
Гравидал Руссиа П
ұнтақ
Азық қоспасы
351
Громакс Финишер
Громакс Финишер
ұнтақ
Азық қоспасы
352
Күнбағыс
күнжарасы
Күнбағыс
күнжарасы
353
354
355
356
бақалшақ
немесе
майдаланғ
ан
Рапс күнжарасы
Рапс күнжарасы
бақалшақ
немесе
майдаланғ
ан
Витамин
АДЗЕ Витамин
АДЗЕ ерітінді
(Vitamin ADЗЕ)
(Vitamin ADЗЕ)
Азық қоспасы
Опти-Бак ФR (Opti- Опти-Бак ФR (Opti- ұнтақ
Bac FR)
Bac FR)
Күнбағыс
Күнбағыс
бақалшық
Азық қоспасы
Ресей
«НПФ
«ВетЭкоФарм»
ООО, Ресей
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«K-Oil»
ЖШС,
Қазақстан
Азық қоспасы
«K-Oil»
Қазақстан
Азық қоспасы
«Индустриаль
ветеринария С.А. ИНВЕСА»,
Испания
«Хювефарма» АҚ,
Болғария
«Қостанай
май
азық қоспасы
Франция
«НПФ
«ВетЭкоФарм»
ООО, Ресей
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«Nutristar S.r.l. Via
del
Paracadutista
9», Италия
«K-Oil»
ЖШС,
Қазақстан
12.03.2013
ҚР-ВП-3-2250-13
12.03.2013
ҚР-ВП-3-2251-13
12.03.2013
ҚР-ВП-3-2252-13
12.03.2013
ҚР-ВП-3-2253-13
12.03.2013
ҚР-ВП-3-2254-13
12.03.2013
ҚР-ВП-3-2255-13
15.03.2013
ЖШС, «K-Oil»
ЖШС, ҚР-ВП-3-2256-13
Қазақстан
15.03.2013
«Индустриаль
ветеринария С.А. ИНВЕСА»,
Испания
«Биовет»
АҚ,
Болғария
«Қостанай
май
ҚР-ВП-3-2257-13
02.04.2013
ҚР-ВП-3-2279-13
05.04.2013
ҚР-ВП-3-2298-13
357
358
359
360
күнжарасы
күнжарасы
Гемоглобин
Гемоглобин
кептірілген азық қоспасы
қан
топшалары
Даниско Ксиланаза Даниско Ксиланаза түйіршік
азық қоспасы
4000 G (Danisco 4000 G (Danisco
Xylanase 4000 G)
Xylanase 4000 G)
Супервита-М
Супервита-М
ұнтақ
азық қоспасы
(Supervita-M)
(Supervita-M)
И-МОС (Y-MOS)
И-МОС (Y-MOS)
ұнтақ
азық қоспасы
361
Нутрацид интестим Нутрацид интестим түйіршік
(Nutracid InteStim)
(Nutracid InteStim)
азық қоспасы
362
Йозиферм
Йозиферм
ұнтақ
азық қоспасы
363
Йозилак комби
Йозилак комби
ұнтақ
азық қоспасы
364
АвиКер (AviCare)
АвиКер (AviCare)
ұнтақ
азық қоспасы
365
ИД ВИК СВИТ (ID ИД ВИК СВИТ (ID ұнтақ
VIC SWEET)
VIC SWEET)
азық қоспасы
366
AntaFerm MT80
ұнтақ
азық қоспасы
AntaFerm MT80
зауыты»
ЖШС,
Қазақстан
«Егінбаев К.Ж.»
ЖК, Қазақстан
зауыты»
ЖШС,
Қазақстан
«Shenzhen
Taier
Biotechnology Co.,
Ltd.», Қытай
«Danisco Animal «Finnfeeds
Oy»,
Nutrition»,
Финляндия
Ұлыбритания
«Woogene
B&G «Woogene
B&G
Co., Ltd», Корея
Co., Ltd», Корея
«Кормовик»
«Нутрекс
Н.В.»
ЖШС, Қазақстан
компаниясы,
Бельгия
«Кормовик»
«Нутрекс
Н.В.»
ЖШС, Қазақстан
компаниясы,
Бельгия
«Agriana» ЖШС, «Josera GmbH &
Қазақстан
Co.
KG»,
Германия
«Agriana» ЖШС, «Josera GmbH &
Қазақстан
Co.
KG»,
Германия
«Biochem
«Biochem
Zusatzstoffe
Zusatzstoffe
Handels-und
Handels-und
Produktionsges.
Produktionsges.
mbH», Германия
mbH», Германия
«Торговый
дом «ID4FEED, S.L.»,
ВИК»
ЖШҚ, Испания
Ресей
«Dr. Eckel GmbH», «Dr.
Eckel
20.04.2013
ҚР-ВП-3-2299-13
20.04.2013
ҚР-ВП-3-2312-13
29.04.2013
ҚР-ВП-3-2313-13
29.04.2013
ҚР-ВП-3-2314-13
29.04.2013
ҚР-ВП-3-2315-13
29.04.2013
ҚР-ВП-3-2334-13
20.05.2013
ҚР-ВП-3-2336-13
22.05.2013
ҚР-ВП-3-2337-13
22.05.2013
ҚР-ВП-3-2345-13
28.05.2013
ҚР-ВП-3-2373-13
367
Feed-Food
Magic Feed-Food
Magic ұнтақ
Antistress Mix
Antistress Mix
азық қоспасы
368
Минералаймер
ұнтақ
Плюс (Ірі қара
малы мен жылқыға
арналған
минералды жалақ)
Лакто Старт
түйіршік
азық қоспасы
369
Минералаймер
Плюс (Ірі қара
малы мен жылқыға
арналған
минералды жалақ)
Лакто Старт
370
Йозилак классик
Йозилак классик
азық қоспасы
371
Бидайдың құрғақ
азықтық бардасы
(DDGS)
Белокты азық өнімі
Бидайдың
құрғақ ұнтақ,
азықтық
бардасы түйіршік
(DDGS)
Белокты азық өнімі ұнтақ,
түйіршік
«Nutripig
Premium»
сүтті
алмаструшы
Азықтық
зығыр
күнжарасы
Витамин
D3 500
Кормовой (Vitamin
D3 500 Feed Grade)
Белково-витамино-
«Nutripig Premium»
сүтті алмаструшы
372
373
374
375
376
ұнтақ
азық қоспасы
азық қоспасы
азық қоспасы
ұнтақ
азық қоспасы
Азықтық
зығыр брикет
күнжарасы
Витамин
D3 500 ұнтақ
Кормовой (Vitamin
D3 500 Feed Grade)
Белково-витамино- ұнтақ
азық қоспасы
азық қоспасы
азық қоспасы
Германия
GmbH», Германия 11.07.2013
«Feed-Food. Ltd», «Premier Nutrition ҚР-ВП-3-2379-13
Ұлыбритания
Products Limited, 17.07.2013
The
Nutrition
Centre»,
Ұлыбритания
«Agriana» ЖШС, «Josera GmbH & ҚР-ВП-3-2380-13
Қазақстан
Co.
KG», 18.07.2013
Германия
«Agriana»
Қазақстан
ЖШС, «Josera GmbH &
Co.
KG»,
Германия
«Agriana» ЖШС, «Josera GmbH &
Қазақстан
Co.
KG»,
Германия
«TAU
«TAU
PRODUCT»
PRODUCT»
ЖШС, Қазақстан
ЖШС, Қазақстан
«TAU
«TAU
PRODUCT»
PRODUCT»
ЖШС, Қазақстан
ЖШС, Қазақстан
«KAZ
MILK» «Литамилк» ЖАҚ,
ЖШС, Қазақстан
Литва
ҚР-ВП-3-2382-13
19.07.2013
«Масло-Дел»
ЖШС, Қазақстан
«Коудайс
МКорма» ЖШҚ,
Ресей
«Koudijs Animal
ҚР-ВП-3-2408-13
15.08.2013
«Масло-Дел»
ЖШС, Қазақстан
«Fermenta Biotech
Limited»,
Үндістан
«De Heus Voeders
ҚР-ВП-3-2383-13
29.07.2013
ҚР-ВП-3-2389-13
12.08.2013
ҚР-ВП-3-2390-13
12.08.2013
ҚР-ВП-3-2391-13
12.08.2013
ҚР-ВП-3-2423-13
17.09.2013
ҚР-ВП-3-2435-13
минеральный
концентрат KBCR4
Белково-витаминоминеральный
концентрат KLCR4
Құрғақ
азық
қоспасы
Вамлив
форте
(Vamliv forte)
минеральный
концентрат KBCR-4
Nutrition
B.V.», B.V.», Нидерланд
Нидерланд
01.10.2013
азық қоспасы
«Koudijs Animal «De Heus Voeders ҚР-ВП-3-2436-13
Nutrition
B.V.», B.V.», Нидерланд 01.10.2013
Нидерланд
Құрғақ
азық ұнтақ,
қоспасы
түйіршік
Вамлив
форте сұйық
(Vamliv forte)
азық қоспасы
«НБ
Ақтөбе»
ЖШС, Қазақстан
«Жайлаубай» ЖК,
Қазақстан
380
Есатиф-5 (Esatyph- Есатиф-5 (Esatyph- түйіршік
5)
5)
азық қоспасы
«Жайлаубай» ЖК,
Қазақстан
381
Афлабонд
(Aflabond)
Афлабонд
(Aflabond)
ұнтақ
азық қоспасы
382
Searup stiil
Searup stiil
сұйық
азық қоспасы
383
Sealyt spark
Sealyt spark
таблеткі
азық қоспасы
384
Diet powder
Diet powder
ұнтақ
азық қоспасы
«Montajat
veterinary
pharmaceuticals
Co. Ltd.», Сауд
Араб Патшалығы
«AL
and
Company» ЖШС
филиалы, Ресей
«AL
and
Company» ЖШС
филиалы, Ресей
«AL
and
Company» ЖШС
филиалы, Ресей
377
378
379
Белково-витаминоминеральный
концентрат KLCR-4
ұнтақ
азық қоспасы
«НБ
Ақтөбе»
ЖШС, Қазақстан
«Вамсо» Биотек
Приват
Лтд
компаниясы,
Үндістан
«Сайфеветмед»
Приват
Лтд
компаниясы,
Үндістан
«Montajat
veterinary
pharmaceuticals
Co. Ltd.», Сауд
Араб Патшалығы
«Amadeite SAS»,
Франция
ҚР-ВП-3-2440-13
01.10.2013
ҚР-ВП-3-2458-13
23.10.2013
ҚР-ВП-3-2459-13
23.10.2013
ҚР-ВП-3-2463-13
05.11.2013
ҚР-ВП-3-2464-13
05.11.2013
«Amadeite
Франция
SAS», ҚР-ВП-3-2465-13
05.11.2013
«Amadeite
Франция
SAS», ҚР-ВП-3-2466-13
05.11.2013
385
Макси
Элеваж Макси
Элеваж ұнтақ
(Maxi Elevage)
(Maxi Elevage)
386
Экстракт
растительный
Эраконд-В
387
Витамин Е 50% Витамин Е 50% ұнтақ
азық (Vitamin E азық (Vitamin E
50% feed grade)
50% feed grade)
азық қоспасы
388
Мультивитактив
(Multivitactive)
Мультивитактив
(Multivitactive)
ерітінді
азық қоспасы
389
Гепатоактив
(Hepatoactive)
Гепатоактив
(Hepatoactive)
ерітінді
азық қоспасы
390
Оллзимакс
(Allzymax S)
С Оллзимакс
(Allzymax S)
С ұнтақ
азық қоспасы
391
Оллзимакс
(Allzymax Р)
П Оллзимакс
(Allzymax Р)
П ұнтақ
азық қоспасы
392
Феноксипен
V
(Fenoxipen V)
Тоғандағы
тұқы
балықтарға
арналған
құрама
жем концентраты
Ауыл шаруашылық
Феноксипен
V ұнтақ
(Fenoxipen V)
Тоғандағы
тұқы ұнтақ
балықтарға
арналған
құрама
жем концентраты
Ауыл шаруашылық ұнтақ
азық қоспасы
393
394
Экстракт
растительный
Эраконд-В
ұнтақ
немесе
ерітінді
азық қоспасы
азық қоспасы
азық қоспасы
азық қоспасы
BV», «Chauveau
Nutrition»,
Франция
«ҒӨО Эраконд» «ҒӨО Эраконд»
ЖШҚ, Ресей
ЖШҚ, Ресей
ҚР-ВП-3-2467-13
05.11.2013
«EUROPE-ASIA
«Zhejiang
Import
Export Medicine Co., Ltd.
GmbH», Германия Vitamin Factory»,
Қытай
«Mpa
veterinary «PH
IBERICA
medicines
and S.L.», Испания
additivies
S.L.»,
Испания
«Mpa
veterinary «PH
IBERICA
medicines
and S.L.», Испания
additivies
S.L.»,
Испания
«Ол-Текнолоджи
«ОЛЛТЕК» ЖШҚ,
(Айланд) Лтд. » Ресей
өкілдігі, Қазақстан
«Ол-Текнолоджи
«ОЛЛТЕК» ЖШҚ,
(Айланд) Лтд. » Ресей
өкілдігі, Қазақстан
«PH
IBERICA «PH
IBERICA
S.L.», Испания
S.L.», Испания
«Концерн Цесна- «Концерн ЦеснаАстық»
АҚ, Астық»
АҚ,
Қазақстан
Қазақстан
ҚР-ВП-3-2497-13
20.12.2013
«Fontanka
Голландия
«Концерн
ҚР-ВП-3-2468-13
05.11.2013
ҚР-ВП-3-2498-13
20.12.2013
ҚР-ВП-3-2499-13
20.12.2013
ҚР-ВП-3-2506-13
24.12.2013
ҚР-ВП-3-2507-13
24.12.2013
ҚР-ВП-3-2508-13
24.12.2013
ҚР-ВП-3-2519-13
26.12.2013
Цесна- «Концерн Цесна- ҚР-ВП-3-2520-13
395
құстарының толық
рационды құрама
жемі
Ірі қара малдарға
арналған қоспа жем
концентраты
(сауын сиырларға)
құстарының толық
рационды құрама
жемі
Ірі қара малдарға ұнтақ
арналған қоспа жем
концентраты
(сауын сиырларға)
Астық»
Қазақстан
азық қоспасы
АҚ, Астық»
Қазақстан
АҚ, 26.12.2013
«Концерн Цесна- «Концерн Цесна- ҚР-ВП-3-2521-13
Астық»
АҚ, Астық»
АҚ, 26.12.2013
Қазақстан
Қазақстан
IV бөлім – Химиялық-фармацевтикалық препараттар, антибиотиктер, ферменттер, гармондар, аминокислоттар, витаминдер, жануарларға
парфюмерлі-әсемдік өнімдер және радиофармацевті препараттар
Қат.
№
Препараттың
(ерекшеленетін)
саудалық аты
Жалпы
қабылданған аты
(құрамы)
1
СИД 2000
СИД 2000
2
ENROCOLI
INJECTABLE
(ЭНРОКОЛИ)
Е-селен or
ENROCOLI
INJECTABLE
(ЭНРОКОЛИ)
Е-селен or
3
Шығарыл
у қалпы
(Мемле
кеттік
стандартт
ау
жүйесінде
гі ТШ
нөмірі)
Ерітінді
Ерітінді
Ерітінді
4
Коли-4800
ВС Коли-4800
ВС Ұнтақ
(COLI-4800 WS)
(COLI-4800 WS)
5
ИТЕРТРИМ-480
ВС (INTERTRIM480 WS)
ИНТРОВИТ-В-
6
ИТЕРТРИМ-480
Ұнтақ
ВС (INTERTRIM480 WS)
ИНТРОВИТ-ВЕрітінді
Тағайындалуы
(Қазақстан
Республикасы Бас
мемлекеттік
малдәрігерлік
инспекторымен
бекітілген қолдану
регла-ентінің
нөмірі)
Ішетін суды тазалау
жүйесі, құс өсіру
және
мал
шаруашылығындағы
ішетін судың рН
деңгейін
үйлесімділеу
және
залалсыздандыру
Кешенді
антибактериалдық
препарат
E-витаминімен
селеннің
жетіспеушілігінің
негізінде
болатын
ауруларды
емдеу
және олардың алдын
алу үшін
Жануарлар
мен
құстардың жұқпалы
ауруларын
емдеу
үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлар
мен
Тапсырыс беруші
(заңды тұлғаның аты,
немесе жеке
тұлғаныңфамили-ясы,
аты, әкесінің аты)
CID LINES, Белгия
Өндіруші
(заңды тұлғаның
аты, өндіруші елдің
атауы)
CID LINES, Белгия
Тіркеу куәлігі-нің
нөмірі (тіркеу,
қайта тіркеу
мерзімі)
ҚР-ВП-4-1070-09
06.01.2009 ж.
«S.P. Veterinaria, S.A.», «S.P. Veterinaria, S.A.», ҚР-ВП-4-1075-09
Испания
Испания
16.01.2009 ж.
«Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, «Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1078-09
20.01.2009 ж.
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен «Де ҚР-ВП-4-1081-09
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
БВ, 23.01.2009 ж.
Голландия
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен «Де ҚР-ВП-4-1082-09
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
БВ, 23.01.2009 ж.
Голландия
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен «Де ҚР-ВП-4-1086-09
Комплекс
Орал Комплекс
Орал
(INTROVIT-B(INTROVIT-BComplex Oral)
Complex Oral)
7
Авермонмек 1%
Авермонмек 1%
8
ИНТЕРФЛОКС100 (INTERFLOX100)
ИНТЕРСПЕКТИНЛ
(INTERSPECTINL)
ИНТЕРТРИМ ЛА
(INTERTRIM LA)
ИНТЕРФЛОКСЕрітінді
100 (INTERFLOX100)
ИНТЕРСПЕКТИН- Ерітінді
Л
(INTERSPECTINL)
ИНТЕРТРИМ ЛА Ерітінді
(INTERTRIM LA)
ЛИМОКСИН-25
Спрей (LIMOXIN25 Spray)
БУТАЗАЛ-100
(BUTASAL-100)
ЛИМОКСИН-25
Спрей
Спрей (LIMOXIN25 Spray)
БУТАЗАЛ-100
Ерітінді
(BUTASAL-100)
13
КЛОЗАН-100
(CLOSAN-100)
КЛОЗАН-100
(CLOSAN-100)
Ерітінді
14
Вормизол 10%
Вормизол 10%
Суспензия
15
Ұнтақ
альбендазол
Карботокс
9
10
11
12
16
10% Ұнтақ
альбендазол
Карботокс
Ерітінді
10% Ұнтақ
Ұнтақ
құстардың
физиологиясының
бұзылуын
емдеу
үшін
Жануарлардың эндо
және
эктопаразиттерін
емдеу және алдын
алу үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
Голландия
БВ, 28.01.2009 ж.
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
Голландия
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
Голландия
«Де ҚР-ВП-4-1093-09
БВ, 29.01.2009 ж.
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың тері
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
метаболизмінің
бұзылуы,
арықтау
ауруларын
емдеу
үшін
Жануарлардың
паразиттік
ауруларын
емдеу
үшін
Антигельминттік
препарат
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
Голландия
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
Голландия
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
Голландия
«Де ҚР-ВП-4-1095-09
БВ, 29.01.2009 ж.
Компания «Цагаан зала Компания
«Цагаан ҚР-ВП-4-1091-09
агвет»
Баттогтох зала агвет» Баттогтох 29.01.2009 ж.
Бадарч, Мөнғол
Бадарч, Мөнғол
«Де ҚР-ВП-4-1094-09
БВ, 29.01.2009 ж.
«Де ҚР-ВП-4-1096-09
БВ, 29.01.2009 ж.
«Де ҚР-ВП-4-1097-09
БВ, 29.01.2009 ж.
Итерхеми веркен «Де Итерхеми веркен «Де ҚР-ВП-4-1100-09
Аделаар» БВ, Голландия Аделаар»
БВ, 06.02.2009 ж.
Голландия
Plethico Pharmaceuticals Plethico
Ltd, Индия
Pharmaceuticals
Ltd,
Индия
Антигельминттік
ООО
«Ветсинтез», ООО
«Ветсинтез»,
препарат
Украина
Украина
Шошқа
мен «Биофактор»
ЖШС, «Биофактор» ЖШС,
құстардың
өсуіне Польша
Польша
және
дамуына
ҚР-ВП-4-1103-09
06.02.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1104-09
06.02.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1105-09
06.02.2009 ж.
Ерітінді
17
OXITIN-LA
OXITIN-LA
18
10
пайызды
офлоксацинвет
ерітіндісі
Окситоцин
(Окситоцинвет)
Вигозин
(Карнивет-L)
10
пайызды Ерітінді
офлоксацинвет
ерітіндісі
Окситоцин
Ерітінді
(Окситоцинвет)
Вигозин
Ерітінді
(Карнивет-L)
21
Алезан гель
Алезан гель
Гель
22
Мигстим
Мигстим
Ерітінді
23
Оң-мастивет
Оң-мастивет
Суспензия
24
10% энрофлоквет
ауыз
қуысы
арқылы берілетін
ертінді
7,5%
ферровет
егіуге
арналған
ертінді
Гельмицид
таблеткасы
10% энрофлоквет Ерітінді
ауыз
қуысы
арқылы берілетін
ертінді
7,5%
ферровет Ерітінді
егіуге
арналған
ертінді
Гельмицид
Таблетка
таблеткасы
Гельмицид
түйіршігі
Гельмицид
түйіршігі
19
20
25
26
27
Түйір
жағдай жасау үшін
Жалпы
қолданылатын
антибиотик
Бактерияларға қарсы
зат
Гормоналды
препарат
Жануарлардың
жүйке
қажуына
қарсы препарат
Жылқылар
үшін
косметикалықгигиеналық зат
Иттер
мен
мысықтардың
терісінің
бактериалық
этилогиялық
аурулары
мен
жарақаттарын емдеу
үшін
Бактерияларға қарсы
зат
Бактерияларға қарсы
зат
ҚР-ВП-4-1109-09
Ltd, 16.02.2009 ж.
Plethico Pharmaceuticals Plethico
Ltd, Индия
Pharmaceuticals
Индия
«Ветсинтез»
ААҚ, «Ветсинтез»
Украина
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-4-1111-09
20.02.2009 ж.
«Ветсинтез»
Украина
«Ветсинтез»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-4-1112-09
20.02.2009 ж.
ААҚ, ҚР-ВП-4-1113-09
20.02.2009 ж.
ААҚ,
«Ветсинтез»
Украина
ААҚ, «Ветсинтез»
Украина
«Русвет» ААҚ, Ресей
«Русвет» ААҚ, Ресей
«Ветсинтез»
Украина
«Ветсинтез»
Украина
Қан аздығына қарсы «Ветсинтез»
зат
Украина
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1115-09
23.02.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1116-09
23.02.2009 ж.
ААҚ,
«Ветсинтез»
Украина
ААҚ, «Ветсинтез»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-4-1119-09
05.03.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1120-09
ААҚ,
05.03.2009 ж.
ААҚ, «Ветсинтез»
Украина
ААҚ, ҚР-ВП-4-1121-09
05.03.2009 ж.
Ірі қара мен қой «Русвет» ААҚ, Ресей
малдарын
дегельминтизациялау
үшін
Ірі қара мен қой «Русвет» ААҚ, Ресей
малдарын
дегельминтизациялау
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1123-09
18.03.2009 ж.
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1124-09
18.03.2009 ж.
28
Диронет
таблеткасы
Диронет
таблеткасы
Таблетка
29
Фебтал-комбо
Фебтал-комбо
Суспензия
30
«Барс»
тамшысы
31
Виттри
Виттри
Ерітінді
32
Тилозин 200
Тилозин 200
Ерітінді
33
Дитрим
(сульфадимезин
және триметоприм)
Дитрим
(сульфадимезин
және
триметоприм)
Ерітінді
34
Септо-спрей
(йодоновидон)
Септо-спрей
(йодоновидон)
Ерітінді
35
АСД (Дороговтың
антисептик
стимуляторы)
фракция-3
АСД (Дороговтың Ерітінді
антисептик
стимуляторы)
фракция-3
36
АСД (Дороговтың АСД (Дороговтың Ерітінді
құлақ «Барс»
тамшысы
құлақ Ерітінді
үшін
Мысықтар
мен
иттерді
дегельминтизациялау
үшін
Мысықтар
мен
иттерді
дегельминтизациялау
үшін
Мысықтар
мен
иттердің
отодектозын алдын
алу және емдеу үшін
Жануарлардың А, Дз,
Е гиповитаминоздың
алдын
алу
және
емдеу үшін
Жануарлардың
бактериялық
инфекцияларын
емдеу және алдын
алу үшін
Жануарлардың
бактериялық
инфекцияларын
емдеу және алдын
алу үшін
Жануарлардың тері
ауруларын
және
кілегейлі қабықтарын
емдеу үшін
Жануарлармен
құстарды
емдеу
(сыртқы):
инфекцияланған
жара,
некробактериоздар,
тері аурулары үшін
Асқорыту
«Русвет» ААҚ, Ресей
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1126-09
19.03.2009 ж.
«Русвет» ААҚ, Ресей
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1127-09
19.03.2009 ж.
«Русвет» ААҚ, Ресей
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1130-09
24.03.2009 ж.
«Русвет» ШЖҚ, Ресей
НВЦ
«Агроветзащита»,
Ресей
ҚР-ВП-4-1138-09
14.04.2009 ж.
«Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, «Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1139-09
14.04.2009 ж
«Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, «Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1140-09
14.04.2009 ж
«Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, «Нита-Фарм»
Ресей
ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1141-09
14.04.2009 ж
«Алтекс» ЖШҚ, НПАП
«Новогалещинская
биофабрика»
ЖАҚ,
Украина
«Алтекс»
ЖШҚ, ҚР-ВП-4-1142-09
НПАП
14.04.2009 ж
«Новогалещинская
биофабрика»
ЖАҚ,
Украина
«Алтекс» ЖШҚ, НПАП «Алтекс»
ЖШҚ, ҚР-ВП-4-1143-09
антисептик
стимуляторы)
фракция-2
антисептик
стимуляторы)
фракция-2
37
Парвон (Parvon)
Парвон (Parvon)
Ерітінді
38
Имипро (Imipro)
Имипро (Imipro)
Ерітінді
39
B-Gel
B-Gel
Гель
40
Биоксель
Биоксель
Суспензия
41
ИНРА-96
ИНРА-96
Суспензия
42
Иверкан
Иверкан
Ерітінді
43
Больфо
Больфо
Қарғы
44
Дронцид
Дронцид
Таблеткі
45
Профендер
Профендер
Ерітінді
46
Байкокс 2,5%
Байкокс 2,5%
Ерітінді
бұзылғанда
және
уланғанда жануарлар
мен құстарды емдеу
үшін (ішкі)
Ірі қара малдарының
тейлериозын емдеу
және алдын алу үшін
Жануарлардың қан
паразиттерін алдын
алу және емдеу үшін
Жасанды
қынапты
майлау үшін
Өндіруші
бұқалардың ұрығын
суытып қатыру үшін
Айғыр
мен
қошқардың ұрығын
суытып қатыру үшін
Ірі қара мал, қой
және шошқалардың
нематодозын
және
арахноэнтомозын
емдеу үшін
Итпен мысықтардың
эктопаразиттерімен
күресу үшін
Иттің
цестодозын
емдеу және алдын
алу үшін
Препаратты
мысықтардың
терісіне жағу арқылы
жұмыр және таспа
гельминттерді жою
үшін
Құстармен
торайлардың
кокцидиозын емдеу
және алдын алу үшін
«Новогалещинская
НПАП
биофабрика»
ЖАҚ, «Новогалещинская
Украина
биофабрика»
ЖАҚ,
Украина
«Паритет» ЖШС
Фирма
«Selmore
Pharmceuticals (PVT)
LTD`», Пакистан
«Паритет» ЖШС
Фирма
«Selmore
Pharmceuticals (PVT)
LTD`», Пакистан
РМАО «Асыл-түлік»
INV-techologiets,
Франция
РМАО «Асыл-түлік»
INV-techologiets,
Франция
14.04.2009 ж
РМАО «Асыл-түлік»
ҚР-ВП-4-1164-09
26.05.2009 ж.
«Доктор
ЖШС
INV-techologiets,
Франция
ҚР-ВП-4-1144-09
15.04.2009 ж
ҚР-ВП-4-1145-09
15.04.2009 ж
ҚР-ВП-4-1162-09
26.05.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1163-09
26.05.2009 ж.
Айболит» «НПФ Адель» ЖШҚ, ҚР-ВП-4-1165-09
Ресей
29.05.2009 ж.
«Bayer Animal GMBH», «Bayer Health
Leverkusen, Germany
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1170-09
09.06.2009 ж.
«Bayer Animal GMBH», «Bayer Health
Leverkusen, Germany
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1171-09
09.06.2009 ж.
«Bayer Animal GMBH», «Bayer Health
Leverkusen, Germany
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1172-09
09.06.2009 ж.
«Bayer Animal GMBH», «Bayer Health
Leverkusen, Germany
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1173-09
09.06.2009 ж.
47
Адвантикс
Адвантикс
Ерітінді
48
Дронтал для кошек
Дронтал для кошек
Таблеткі
49
Ветрифен
Ветрифен
Суспензия
50
Эстровет
Эстровет
Ерітінді
51
Празимек-Д
Празимек-Д
Таблеткі
52
MICOJAT-L
MICOJAT-L
Ерітінді
53
FLORJAT
FLORJAT
Ерітінді
54
Тетраметр-АФ
Тетраметр-АФ
Ерітінді
Иттерді
паразиттейтін
жәндіктерді
және
иксотты
кенелерді
жою үшін
Иттермен
мысықтардың жұмыр
және
таспа
гельминттерін жою
үшін
Иттердің
жұмыр
құрттарын
емдеу
және алдын алу үшін
Сиырлармен аналық
шошқалардың
күйлеуін кетіру және
жануарлардың
эндометриттерін
емдеу үшін
Иттердің
празит
ауруларын
емдеу
үшін
Әсер ету спектры кең
антибиотик
«Bayer Animal GMBH», «Bayer Health
Leverkusen, Germany
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1174-09
09.06.2009 ж.
«Bayer Animal GMBH», «Bayer Health
Leverkusen, Germany
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1175-09
09.06.2009 ж.
Аджанта
Лимитед, Үнді
Фарма W-11,
M.J.D.C.
Бадлапур,
Үнді
мемлекеті
«Ветсинтез», ООО
«Ветсинтез»,
Украйна
ҚР-ВП-4-1181-09
17.06.2009 ж.
ООО
Украйна
ҚР-ВП-4-1186-09
17.06.2009 ж.
«Huvepharma» АҚ
Монтаджат, CO. LTD
ветеринариялық
фармацевтикалық
препарат,
Сауд
Арабиясы
Әсер ету спектры кең Монтаджат, CO. LTD
антибиотик
ветеринариялық
фармацевтикалық
препарат,
Сауд
Арабиясы
Сиырлармен
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
шошқалардың
туғаннан
кеін
эндометрит
және
басқа
аурулардың
алдын
алу
және
емдеу үшін
Биовет АҚ, Болгария
ҚР-ВП-4-1203-09
18.06.2009 ж.
Монтаджат, CO. LTD
ветеринариялық
фармацевтикалық
препарат,
Сауд
Арабиясы
Монтаджат, CO. LTD
ветеринариялық
фармацевтикалық
препарат,
Сауд
Арабиясы
«Агрофарм»
ЖАҚ
ҒӨК
ҚР-ВП-4-1205-09
20.07.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1206-09
20.07.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1207-09
20.07.2009 ж.
55
Диастоп-АФ
Диастоп-АФ
Ұнтақ
56
Окситетрациклин
гидрохлорид
Окситетрациклин
гидрохлорид
Ұнтақ
57
Стрептомицин
сульфат
Стрептомицин
сульфат
Ұнтақ
58
Глюкоза 40%
Глюкоза 40%
Ерітінді
59
Альбен -форте
Альбен -форте
Суспензия
60
Егуге
арналған Егуге
арналған Ерітінді
«Колифлокс»
«Колифлокс»
61
Тиамулокс-Комби
Тиамулокс-Комби
Ұнтақ
62
«Колифлокс»
«Колифлокс»
Ерітінді
Бұзаулармен
торайлардың
ішек
қарнының
бактериалық
этиологиядағы
ауруларын
емдеу
үшін
Жануарлардың
бактериалық
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
бактериалық
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
ағзасының улануын
және
сусыздануын
емдеу үшін
Ірі қара, қой және
құстарды
дегельминтизациялау
үшін
Бұзаулармен
шошқалардың ішек
қарын және тыныс
ағзаларының
бактериалық
және
микоплазмалық
ауруларын
емдеу
үшін
Шошқалардың ішек
қарын және тыныс
ағзаларының
бактериалық
және
микоплазмалық
ауруларын
емдеу
үшін
Торайлармен ауыл
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1208-09
20.07.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1209-09
20.07.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1210-09
20.07.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1211-09
20.07.2009 ж.
«Русвет» ЖШҚ
«Агроветзащита»
ҒВО, Ресей
ҚР-ВП-4-1212-09
21.07.2009 ж.
«Русвет» ЖШҚ
«Агроветзащита»
ҒВО, Ресей
ҚР-ВП-4-1213-09
21.07.2009 ж.
«Русвет» ЖШҚ
«Агроветзащита»
ҒВО, Ресей
ҚР-ВП-4-1214-09
21.07.2009 ж.
«Русвет» ЖШҚ
«Агроветзащита»
ҚР-ВП-4-1215-09
оральный
оральный
63
Жатырдың ішінде Жатырдың ішінде Суппозито
қолданылатын
қолданылатын
рии
Фурокс 1 таяқшасы Фурокс
1
таяқшасы
64
Жатырда
қолданылатын
ихтиолды таяқша
Жатырда
қолданылатын
ихтиолды таяқша
Суппозито
рии
65
ЭроксимастАФ
ЭроксимастАФ
Суспензия
66
1% ивермектин
1% ивермектин
Ерітінді
67
Ивотек
Ивотек
Ерітінді
68
Тетрацилин АФ
Тетрацилин АФ
Ұнтақ
69
ДиеномастАФ
ДиеномастАФ
Суспензия
70
Егуге арналған 10% Егуге
арналған Ерітінді
шаруашылық
құстарының
ішек
қарын және тыныс
ағзаларының
бактериалық
және
микоплазмалық
ауруларын
емдеу
үшін
Сиыр,
қоймен
ешкінің
туғаннан
кейінгі
жатырларының
асқынған ауруларын
алдын
алу
және
емдеу үшін
Сиыр,
қоймен
ешкінің
жатырларының
асқынған ауруларын
алдын
алу
және
емдеу үшін
Сиырлардың желін
ауруын емдеу үшін
Жануарлардың
нематод
және
эктопаразиттеріне
қарсы препарат
Паразит ауруларын
емдеу үшін
ҒВО, Ресей
21.07.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1216-09
21.07.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1218-09
27.07.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ЖАҚ
ҒӨК
«BEIJING
AGRICHINA PHARM.
CO. LTD», Кытай
ҚР-ВП-4-1219-09
27.07.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1225-09
31.07.2009 ж.
«STAR
LABORATORIES
(PVT) LTD», Пәкістан
«Агрофарм»
ЖАҚ
ҒӨК
ҚР-ВП-4-1226-09
31.07.2009 ж.
«Алма-Атазооветснаб»
ЖШС
«Ю.В. Горбанева» ЖК
Жануарлардың
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
операциядан кейінгі
ауруының асқынуын
асептикалық
және
іріңдеген жараларын
емдеу үшін
Сиыр малының желін «Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
сауын емдеу үшін
Жануарлардың
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
«Агрофарм»
ҚР-ВП-4-1227-09
07.08.2009 ж.
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1228-09
07.08.2009 ж.
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1229-09
кальция хлорид
10%
хлорид
71
10% ихтиолды май
10% ихтиолды май
Жағатын
май
72
10% РОДОТИУМ
10% РОДОТИУМ
Ерітінді
73
25% Тилмовет
25% Тилмовет
Ерітінді
74
25% КОЙДЕН
25% КОЙДЕН
Ұнтақ
75
ДИАР
СТОП ДИАР
СТОП Ұнтақ
ФОРТЕ
ФОРТЕ
10% АЛЛЕРГОВЕТ 10%
Ерітінді
АЛЛЕРГОВЕТ
76
кальция
77
10% ихтиол майы
10% ихтиол майы
Жағатын
май
78
10% цинк майы
10% цинк майы
79
Празитель
Празитель
Жағатын
май
Болюс
80
Бупакон
Бупакон
Ерітінді
қабыну ауруларына
қарсы
ем
және
десенсибилизиялауш
ы зат
Жануарлардың
жарасын,
күйігін,
тері
ауруын,
экземасын
емдеу
үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Малдардың
және
құстардың кокцидиоз
ауруын емдеу үшін
Малдардың диарея
ауруын емдеу үшін
Малдардың
аллергиялық
және
қабынған ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
қабынған ауруларына
қарсы
және
антисептикалық
түрде қолданылатын
зат
Тері
ауруларын
емдеу үшін
Иттің
цестодозын
алдын
алу
және
емдеу үшін
Ірі
қара
малдың
тейлериозын
терапиялау
және
алдын алу үшін
ҒӨК
07.08.2009 ж.
«Агрофарм» ЖАҚ ҒӨК
«Агрофарм»
ҒӨК
«Huvepharma» АҚ
Биовет АҚ, Болгария
ҚР-ВП-4-1231-09
07.08.2009 ж.
«Huvepharma» АҚ
Биовет АҚ, Болгария
ҚР-ВП-4-1232-09
07.08.2009 ж.
«Huvepharma» АҚ
Биовет АҚ, Болгария
ҚР-ВП-4-1233-09
07.08.2009 ж.
«Huvepharma» АҚ
Биовет АҚ, Болгария
«Huvepharma» АҚ
Биовет АҚ, Болгария
ҚР-ВП-4-1234-09
07.08.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1235-09
07.08.2009 ж.
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
«Ю.В. Горбанева» ЖК
«Selmore
Pharmaceutikals
Ltd», Пәлкістан
«Аджанта
Фарма ҚР-ВП-4-1252-09
Лимитед», Үндістан
11.09.2009 ж.
Аджанта Фарма ЛТД
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1230-09
07.08.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1236-09
07.08.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1245-09
09.09.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1251-09
Pvt. 11.09.2009 ж.
81
Фармакон
Фармакон
Ерітінді
82
Дехинел Плюс
Дехинел Плюс
Талеткі
83
Дикланур
Дикланур
Ұнтақ
84
5% Байкокс
5% Байкокс
Ерітінді
85
Адвокат
Адвокат
Ерітінді
86
10% Катозал
10% Катозал
Ерітінді
87
ГираксаR
ГираксаR
Ерітінді
88
Калипсовет-Плюс
Калипсовет-Плюс
Ерітінді
89
50% Доксинур
50% Доксинур
Ұнтақ
Ірі
қара
малдың
тейлериозын
терапиялау
және
алдын алу үшін
Иттің гельминтозын
алдын
алу
және
емдеу үшін
«Континенталь» ЖШС
«KRKA, tovarna zdravil,
d.d.
Novo
mesto»,
Словенияның Казахстан
Республикасындағы
өкілдігі
Қойанның,
күрке «Nour
Veterinary
тауықтың және үй Products», Cирия
құстарының
кокцидиозына қарсы
Торайдың
«Bayer Animal GMBH»,
кокцидиозын алдын Leverkusen, Germany
алу және емдеу үшін
Нематодтардың,
«Bayer Animal GMBH»,
энтомоздардың және Leverkusen, Germany
саркоптоидоздардың
алдын
алу
және
емдеу үшін
Өнімділікті,
«Bayer Animal GMBH»,
денсаулықты
Leverkusen, Germany
жақсартатын
және
зат
алмасудың
стмуляторы
Шошқалардың,
«KRKA, tovarna zdravil,
бұзаулардың,
d.d.
Novo
mesto»,
құстардың
Словенияның Казахстан
бактериялық
Республикасындағы
этиологиядағы ішек өкілдігі
қарын
ауруларын
емдеу және алдын
алу үшін
Ауруға
араласу «Бровафарма»
ООО
кезінде наркоз және НПФ, Украина
жалпы
аналгезия
үшін қолданылады
Тыныс және ішек «Nour
Veterinary
Компания «Фармавет», ҚР-ВП-4-1253-09
Сирия
11.09.2009 ж.
«KRKA,
tovarna ҚР-ВП-4-1254-09
zdravil,
d.d.
Novo 11.09.2009 ж.
mesto», Словения
Nour
Veterinary ҚР-ВП-4-1259-09
Products
Siria-Hama- 15.09.2009 ж.
Salamiesh Road-C.R.
«Bayer Health
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1264-09
16.09.2009 ж.
«Bayer Health
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1265-09
16.09.2009 ж.
«Bayer Health
AG», Германия
Gare ҚР-ВП-4-1275-09
28.09.2009 ж.
«KRKA,
tovarna ҚР-ВП-4-1276-09
zdravil,
d.d.
Novo 28.09.2009 ж.
mesto», Словения
«Бровафарма»
НПФ, Украина
Nour
ООО ҚР-ВП-4-1283-09
29.09.2009 ж.
Veterinary ҚР-ВП-4-1284-09
90
10% Энронур
10% Энронур
Ерітінді
91
Егіуге
арналған Егіуге
арналған Ерітінді
Окситоцин
Окситоцин
92
Седацил
Седацил
Ерітінді
93
LOVIT VA+Se
LOVIT VA+Se
Ерітінді
94
Егіуге
арналған Егіуге
арналған Ерітінді
мультивитамин
мультивитамин
95
Цефанур
20% Цефанур
20% Ерітінді
(Cefanour 20%)
(Cefanour 20%)
96
Нурфлор
10% Нурфлор
10% Ерітінді
(Nourflor 10%)
(Nourflor 10%)
қарын
жұқпалы
бактериялық
ауруларын
емдеу
және алдын алу үшін,
кең
спектрлі
антибиотик
Жұқпалы ауруларды
емдеу және алдын
алу
үшін,
кең
спектрлі антибиотик
Ауыл шаруашылық
малдарының
сүтін
көбейтуге, туғаннан
кейінгі
жатырдың
қанын
тоқтатуға
және тууды тездету
үшін қолданылады
Хирургиялық
араласуда
және
диагностикалық
сараптауда
ауру
реакциясын
азайту
үшін
Авитаминоздың
алдын алу үшін
Products», Сирия
Жануарларда
дәрмендердің
жетіспеушілігін
емдеу және алдын
алу үшін
Жұқпалы ауруларды
емдеу және алдын
алу
үшін,
кең
спекторлы
антибиотик
Жұқпалы ауруларды
емдеу және алдын
«ВетАгроСнаб» ЖШС
Products
Siria-Hama- 07.10.2009 ж.
Salamiesh Road-C.R.
«Nour
Veterinary Nour
Veterinary ҚР-ВП-4-1285-09
Products», Сирия
Products
Siria-Hama- 07.10.2009 ж.
Salamiesh Road-C.R.
«Бровафарма» ООО НУ «Бровафарма»
ООО ҚР-ВП-4-1286-09
НПФ, Украина
НУ НПФ, Украина
06.10.2009 ж.
«Бровафарма» ООО НУ «Бровафарма»
ООО ҚР-ВП-4-1287-09
НПФ, Украина
НУ НПФ, Украина
07.10.2009 ж.
«Lohmann Animal Health Фирма
«Ломан ҚР-ВП-4-1288-09
GmbH&Co.
KG», Анимал Хелс ГмбХ и 06.10.2009 ж.
Германия
Ко КГ», Германия
«Norbrook Laboratories ҚР-ВП-4-1289-09
Limited»,
06.10.2009 ж.
Ұлыбритания
«Nour
Veterinary Nour
Veterinary ҚР-ВП-4-1291-09
Products», Сирия
Products
Siria-Hama- 13.10.2009 ж.
Salamiesh Road-C.R.
«Nour
Veterinary Nour
Products», Сирия
Products
Veterinary ҚР-ВП-4-1292-09
Siria-Hama- 13.10.2009 ж.
97
Окситетрациклин
гидрохлорид 50%
Окситетрациклин
гидрохлорид 50%
Ұнтақ
98
Егуге
арналған Егуге
арналған Ұнтақ
бровасептол
бровасептол
99
Трицилин
Трицилин
Ұнтақ
100
Бровацилин
Бровацилин
Ұнтақ
101
Аламицин LA
Аламицин LA
Ерітінді
102
12% «Сарукокс»
12% «Сарукокс»
Түйіршік
103
Бетамокс LA
Бетамокс LA
Суспензия
алу
үшін,
кең
спекторлы
антибиотик
Ауыл шаруашылық
малдарының
жұқпалы аурулардан
емдеу үшін
Ұй жануарлары мен
құстардың
бактериялық
этиологиядағы
ауруларды
емдеу
үшін
Өнімді
ұрғашы
малдарды акушерлікгинекологиялық
араласу
кезіндегі
ауруларды
емдеу
және алдын алу үшін,
телязиоз
терапиясында
Пенициллинге
сезімтал
микроорганизмдерде
н
туындаған
инфекцияларды
емдеу үшін
Бактериостатикалық
антибиотик
Salamiesh Road-C.R.
«Алматы
құсфабрикасы» ЖШС
«Рубикон»
Беларусь
ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1293-09
13.10.2009 ж.
«Бровафарма» ЖАҚ ҒМ «Бровафарма» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1294-09
ҒӨФ
ҒМ ҒӨФ, Украина
14.10.2009 ж.
«Бровафарма» ЖАҚ ҒМ «Бровафарма» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1295-09
ҒӨФ
ҒМ ҒӨФ, Украина
14.10.2009 ж.
«Бровафарма» ЖАҚ ҒМ «Бровафарма» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1296-09
ҒӨФ
ҒМ ҒӨФ, Украина
14.10.2009 ж.
«ВетАгроСнаб» ЖШС
«Norbrook Laboratories
Limited»,
Ұлыбритания
Бройлердің
«Алматы
құс «Рубикон»
ЖАҚ,
балапандарын және фабрикасы», ЖШС
беларусь
толықтыратын жас
құстардың
эймериозын
емдеу
және алдын алу үшін
Жануарлардың
«ВетАгроСнаб» ЖШС
«Norbrook Laboratories
бактериалық
Limited»,
этиологиядағы
Ұлыбритания
ҚР-ВП-4-1297-09
14.10.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1301-09
20.10.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1302-09
20.10.2009 ж.
104
Mastijet Forte
Mastijet Forte
Суспензия
105
1%
Интрако
мадурамицин
аммония
Түймедақ
сығындысымен
саууға
арналған
крем
Бүрген
сығындысымен
саууға
арналған
крем
Сульфаприм 48 БТ
1%
Интрако
мадурамицин
аммония
Түймедақ
сығындысымен
саууға
арналған
крем
Бүрген
сығындысымен
саууға
арналған
крем
Сульфаприм 48 БТ
Ұнтақ
106
107
108
«Intervet International ҚР-ВП-4-1304-09
B.V.», Нидерланд
22.10.2009 ж.
Интрако ЛТД, Бельгия
ҚР-ВП-4-1306-09
26.10.2009 ж.
Крем
Қорғау және алдын «БиоПро» ЖАҚ, Ресей
алу үшін
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1317-09
09.11.2009 ж.
Крем
Қорғау және алдын «БиоПро» ЖАҚ, Ресей
алу үшін
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1318-09
09.11.2009 ж.
Ұнтақ
Жануарлар
мен
құстардың
бактериялық
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
тыныс
ауруларын
емдеу үшін, кең
спектірлі антибиотик
Грамм
негативті
және
позитивті
бактерияларға және
микоплазмаға
әсер
ететін,
макролидті
кең
спектірлі
антибиотик
Ауыл шаруашылығы
малдары
мен
иттердің
ұрықтану
функциясы бұзылған
жағдайда
қолданылады
Антисептикалық
«Белэкотехника»
ЖШҚ, Беларусь
ҚР-ВП-4-1319-09
09.11.2009 ж.
109
Егуге
арналған Егуге
арналған Ерітінді
тилмикокс
тилмикокс
110
Тилмикокс
ерітіндісі
Тилмикокс
ерітіндісі
Ерітінді
111
Овулин
Овулин
Ұнтақ
112
10%
стрептоцид 10%
ауруларын
емдеу
үшін
Сауын сиырлардың «АлемВет» ЖШС
желінсауын
емдеу
үшін
Кокцидиостатик
Интрако ЛТД
стрептоцид Жағатын
«Ветсервис KZ» ЖШС
Валид
Казан «Cevasa
Компаниясы және оның Аргентина
серіктестері
S.A.», ҚР-ВП-4-1320-09
09.11.2009 ж.
Валид
Казан «Cevasa
Компаниясы және оның Аргентина
серіктестері
S.A.», ҚР-ВП-4-1321-09
09.11.2009 ж.
«ВетАгроСнаб» ЖШС
«Московский
эндокринный
ФГУП, Ресей
ҚР-ВП-4-1323-09
завод» 10.11.2009 ж.
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1329-09
майы
майы
май
113
3%
тетрациклин 3%
тетрациклин Жағатын
майы
майы
май
114
Цефлорзол 30
Цефлорзол 30
Ерітінді
115
Цетрифос Р
Цетрифос Р
Ұнтақ
116
10%
Байтрил 10%
Байтрил Ерітінді
құстардың
ауыз құстардың
ауыз
қуысына арналған
қуысына арналған
117
Егуге
арналған Егуге
арналған Ерітінді
10% байтрил
10% байтрил
118
Егуге арналған 5% Егуге арналған 5% Ерітінді
байтрил
байтрил
119
Карокан
Карокан
Ерітінді
120
Карокан
Карокан
Таблеткі
121
АндростарRПлюс
(AndrostarRPlus)
АндростарRПлюс
(AndrostarRPlus)
ұнтақ
122
Мерк ІІІR (М ІІІR)
Мерк ІІІR (М ІІІR)
ұнтақ
және қабынуға қарсы
қолданылатын зат
Жануарлардың
жарасын,
күйген
жерлерін
және
экземаларын емдеу
үшін
Ірі қара малдардың,
шошқаның
және
бұзаулардың тыныс
ауруларын
емдеу
үшін
Құстардың
тыныс
ауруларын
емдеу
үшін
Жануарлардың
бактериялық
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
бактериялық
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
бактериялық
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Қабынуға
қарсы
және
жансыздандыратын
зат
Қабынуға
қарсы
және
жансыздандыратын
зат
Шошқа
шәуетін
сұйықтандыру үшін
Шошқа
24.11.2009 ж.
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
«БиоПро» ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1330-09
24.11.2009 ж.
Валид
Казан «Cevasa
Компаниясы және оның Аргентина
серіктестері
S.A.», ҚР-ВП-4-1333-09
24.11.2009 ж.
Валид
Казан
Компаниясы және оның
серіктестері
«Байер» ЖАҚ (АҚ),
Ресей
S.A.», ҚР-ВП-4-1334-09
24.11.2009 ж.
«Cevasa
Аргентина
ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-4-1335-09
Владимир обл., Ресей
24.11.2009 ж.
«Байер»
Ресей
ЖАҚ
(АҚ), ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-4-1336-09
Владимир обл., Ресей
24.11.2009 ж.
«Байер»
Ресей
ЖАҚ
(АҚ), ФГУ
ВНИИЗЖ ҚР-ВП-4-1337-09
Владимир обл., Ресей
24.11.2009 ж.
«Аджанта
фирмасы
Лимитед» «Аджанта
Фарма ҚР-ВП-4-1341-09
ЛТД», Үндістан
24.11.2009 ж.
«Аджанта
фирмасы
Лимитед» «Аджанта
Фарма ҚР-ВП-4-1342-09
ЛТД», Үндістан
24.11.2009 ж.
Минитюб
(Minitub
Германия
шәуетін Минитюб
ГмбХ Минитюб
GmbH), (Minitub
Германия
ГмбХ Минитюб
ГмбХ ҚР-ВП-4-1343-09
GmbH), 04.12.2009 ж.
ГмбХ ҚР-ВП-4-1344-09
сұйықтандыру үшін
123
МикровитТМ
Промикс 500
Д3 МикровитТМ
Промикс 500
Д3 ұнтақ
124
МикровитТМ
Промикс 50
Е МикровитТМ
Промикс 50
Е ұнтақ
125
2,5% торукокс
126
1% егуге арналған 1% егуге арналған ерітінді
иверекто
иверекто
127
Колизал
Колизал
Ұнтақ
128
8% флавовит
8% флавовит
түйіршік
129
Хионат (Легенда)
Хионат (Легенда)
ерітінді
130
Димизон 99 %
Димизон 99 %
ұнтақ
131
2,36
г/23,6
Димизон
г 2,36
г/23,6
Димизон
2,5% торукокс
ерітінді
г түйіршік
(Minitub
GmbH),
Германия
Жануарлардың азық «Адиссео
Франс
өндірісінде
С.А.С.»
Франция
атынан
«Адиссео
Евразия» ООО, Ресей
(Minitub
GmbH),
Германия
ООО Чжедзян гарден
биокемикал
хай-тэк
сток
компаниясы,
ООО Ханчжоу сяша
биотех, Қытай
Жануарлардың азық «Адиссео
Франс Адиссео , 42 Авеню
өндірісінде
С.А.С.»
Франция Аристид Бриан, Фатынан
«Адиссео 92160
Евразия» ООО, Ресей
Үй
құстарының «Алматы
құс «Рубикон»
ЖАҚ,
эймериозын
емдеу фабрикасы» ЖШС
Беларусь
және алдын алу үшін
Жануарлардың
«Agio
Phfrmaceuticals «Agio Phfrmaceuticals
нематод
және Limited», Үндістан
Limited», Үндістан
эктопаразиттерне
қарсы паразитарлық
препарат
Кең
спектрлі «АВИ-Вет» ЖШС
«АВИКО», Йордан
антибиотик
Ішек-қарын
«Алматы
құс «Рубикон»
ЖАҚ,
ауруларын алдын алу фабрикасы» ЖШС
Беларусь
үшін
Жылқылардың
«Bayer Animal Health «Bayer Health Gare
жұқпалы
емес GMBH»
Leverkusen, LCC» АҚШ
этиологиядағы ақсақ Germany
синовиттер
және
остеоартриттерін
емдеу және алдыналу үшін
Трипаназомозжәнбаб «AGIO
«AGIO
езиоз және бабезиоз PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
ауруларын
емдеу L3MS
LIMITED» L3MS
LIMITED»
үшін
Үндістан
Үндістан
Трипаназомозжәнбаб «AGIO
«AGIO
езиоз және бабезиоз PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS
ауруларын
емдеу L3MS
LIMITED» L3MS
LIMITED»
үшін
Үндістан
Үндістан
04.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1345-09
04.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1346-09
04.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1347-09
08.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1353-09
21.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1359-09
22.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1365-09
24.12.2009 ж.
ҚР-ВП-4-1372-10
14.01.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1373-10
14.01.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1374-10
14.01.2010 ж.
132
Риботан
Риботан
ерітінді
133
Бендаз 600
Бендаз 600
Болюс
134
Бендаз 1500
Бендаз 1500
Болюс
135
Бендаз 2500
Бендаз 2500
Болюс
136
Ронколейкин
Ронколейкин
ерітінді
137
20% оксирала
20% оксирала
ерітінді
138
«Буренка» кремі
«Буренка» кремі
крем
139
10% тетрамизол
10% тетрамизол
түйіршік
140
Доксин-200 ВС
Доксин-200 ВС
Суда
еритін
ұнтақ
141
Коифлокс Орал
Коифлокс Орал
Ауыз
қуысы
арқылы
Жануарлардың
иммунитет
жетіспеушілігін
реттеу үшін
Дегельминтизация
үшін
«Фирма Ветзвероцентр» «Фирма
ҚР-ВП-4-1376-10
ЖАҚ НПВ и ЗЦ, РФ
Ветзвероцентр» ЖАҚ 14.01.2010 ж.
НПВ и ЗЦ, РФ
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
Дегельминтизация
«AGIO
үшін
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
Дегельминтизация
«AGIO
үшін
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
Вирусты
және «Диамед» ЖШС
бактериалды
жұқпалы ауруларды
емдеу және алдын
алу, ісік ауруын
иммунды
реттеп
терапиялау үшін
Жануарлардың
«AGIO
бактериялық
PHARMACEUTICALS
ауруларын
емдеу LIMITED» Үндістан
үшін, кең спекторлі
антибиотик
Желіннің
тері «Зооветснаб» ЖШС
жарақатын
емдеу
және алдын алу үшін
Ауылшаруашылық
«Зооветснаб» ЖШС
малдарының
гельминтозын емдеу
үшін
Жануарлар
мен Интерхеми Веркен «де
құстардың жұқпалы Аделаар» БВ, Голландия
ауруларын
емдеуүшін
Жануарлар
мен Интерхеми Веркен «де
құстардың жұқпалы Аделаар» БВ, Голландия
ауруларын
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
«Биотех» ЖАҚ, РФ
ҚР-ВП-4-1379-10
19.01.2010 ж.
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
ҚР-ВП-4-1384-10
15.02.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1380-10
19.01.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1381-10
19.01.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1382-10
19.01.2010 ж.
«Рубикон»
Беларусь
ООО, ҚР-ВП-4-1391-10
18.02.2010 ж.
«Рубикон»
Беларусь
ООО, ҚР-ВП-4-1395-10
02.03.2010 ж.
Интерхеми Веркен «де ҚР-ВП-4-1405-10
Аделаар»
БВ, 02.04.2010 ж.
Голландия
Интерхеми Веркен «де ҚР-ВП-4-1406-10
Аделаар»
БВ, 02.04.2010 ж.
Голландия
142
Оксибактоцид
Оксибактоцид
қолданыла
тын
ерітінді
ұнтақ
143
Рактин
Рактин
сұйық
144
Асковет
Асковет
ерітінді
145
Ноземацид
Ноземацид
ұнтақ
146
Бипин-Т
Бипин-Т
ерітінді
147
Амипол-Т
Амипол-Т
148
Польдоксин
Польдоксин
ағаш
пластинас
ы
ерітінді
149
Veterin
Veterin
150
Полисан
Полисан
Ауыз
қуысы
арқылы
қолданыла
тын
ерітінді
Броипропи
лат
сіңдірілген
картон
пластинас
емдеуүшін
Араның шіру ауруын
алдын
алу
және
емдеу үшін
Тышқан
мен
атжалмандарды
ветеринариялық
қадағалаудағы
нысандарда
жою
үшін
Араның аскоферозын
және аспергиллезін
емдеу және алдын
алу үшін
Араның
нозематоз
ауруын емдеу және
алдын алу үшін
Араның
вароатоз
ауруын емдеу және
алдын алу үшін
Араның
вароатоз
ауруын емдеу және
алдын алу үшін
Жұқпалы ауруларды
емдеу және алдын
алу үшін
Балық ауруын емдеу
үшін, кең көлемді
бактерияға
қарсы
прпепарат
«Агробиопром»
РФ
ЖАҚ «Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1407-10
РФ
02.04.2010 ж.
«Агробиопром»
РФ
ЖАҚ «Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1408-10
РФ
02.04.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
«Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1417-10
РФ
16.04.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
«Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1419-10
РФ
20.04.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
«Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1421-10
РФ
04.05.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
«Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1422-10
РФ
04.05.2010 ж.
«Индустриаль
«Индустриаль
Ветеринария
С.А. Ветеринария
С.А.
Инвеса», Испания
Инвеса», Испания
«CENTROVET
Ltd.», «CENTROVET Ltd.»,
Чили
Чили
Араның
вароатоз «Агробиопром» ЖАҚ
және
акарапидоз
ауруларын
емдеу
үшін
ҚР-ВП-4-1424-10
07.05.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1426-10
19.05.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ ҚР-ВП-4-1428-10
РФ
10.06.2010 ж.
99 % оксирала
ы
ұнтақ
151
99 % оксирала
152
153
Хуф-Фит
Гель Хуф-Фит
Гель Сыртқа
(Hoof-Fit Gel)
(Hoof-Fit Gel)
қолдануға
арналған
гель
Немовит ВС
Немовит ВС
ұнтақ
154
Цефтионел-50
Цефтионел-50
суспензия
155
Тотал Фид
Тотал Фид
ұнтақ
156
Интертоник орал
Интертоник орал
ерітінді
157
Биварол
Биварол
ерітінді
158
Антивир
Антивир
ұнтақ
159
Апирой
Апирой
гель
160
Микоаск
Микоаск
пластина
Жануарлардың
бактериялық
ауруларын
емдеу
үшін, кең спекторлі
антибиотик
Малдардың
тұяқ
ауруларын
емдеу
үшін
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALS
LIMITED» Үндістан
«Юлия Брандт» ЖШС
Intracare
Голландия
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлар
мен
құстардың
аминқышқылдарына
және минералдарға
жетіспеушілігін
емдеу үшін
Жануарлар
мен
құстардың
бауыр
ауруларын
емдеу
үшін
Араның
варроатоз
ауруларын алдын алу
үшін
Араның
вирусты
ауруларын алдын алу
үшін
Ара
үйірлерін
шақыру және ұстау
үшін
Араның
аскофероз
және
аспергиллез
ауруларын
емдеу
үшін
Interchemie werken «De Interchemie werken
Adelaar» BV
Adelaar»
Голландия
Interchemie werken «De Interchemie werken
Adelaar» BV
Adelaar»
Голландия
Interchemie werken «De Interchemie werken
Adelaar» BV
Adelaar»
Голландия
ҚР-ВП-4-1429-10
10.06.2010 ж.
DV, ҚР-ВП-4-1432-10
10.06.2010 ж.
«De ҚР-ВП-4-1433-10
BV 10.06.2010 ж.
«De ҚР-ВП-4-1434-10
BV 10.06.2010 ж.
«De ҚР-ВП-4-1435-10
BV 10.06.2010 ж.
Interchemie werken «De Interchemie werken «De ҚР-ВП-4-1437-10
Adelaar» BV
Adelaar»
BV 10.06.2010 ж.
Голландия
«Агробиопром» ЖАҚ
Агробиопром»
РФ
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1438-10
15.06.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
Агробиопром»
РФ
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1439-10
15.06.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
Агробиопром»
РФ
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1440-10
15.06.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
Агробиопром»
РФ
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1441-10
15.06.2010 ж.
161
Enromic
Enromic
162
Фунгин
Фунгин
Ауыз
қуысы
арқылы
қолданыла
тын 10%
ертініді
ерітінді
163
Апидез
Апидез
пластина
164
Оксибактоцид
Оксибактоцид
пластина
165
Пчелодар
Пчелодар
ұнтақ
166
Аджипраз плюс
Аджипраз плюс
таблеткі
167
Телемакс
Телемакс
сұйық
168
Дана
Дана
сұйық
169
АСД-3Ф
АСД-3Ф
сұйық
170
Максвит плюс
Максвит плюс
сұйық
171
Пертеид 25%
Пертеид 25%
сұйық
Үй
жануарларын «CENTROVET
және құстарды емдеу Чили
үшін, кең көлемде
бактерияға
қарсы
препарат
Ит пен мысықтың
трихофитиясы және
микроспория
ауруларын
емдеу
үшін
Араның
варроатоз
ауруын емдеу үшін
Араның шіру ауруын
алдын
алу
және
емдеу үшін
Араларға
арналған
биологиялық
белсенді
азықтық
қоспа
Иттерді
дегельминтизациялау
үшін
Ірі
қара
малдың
тейлериозын емдеу
және алдын алу үшін
Ит пен мысықтың
эктопаразиттерімен
күресу үшін
Дерматиттерді,
асқынған
және
трофикалық
жараларды
емдеу
үшін
Витаминдердің,
аминқышқылдарыны
ң жетіспеуінен емдеу
және алдын алу үшін
Эктопаразиттермен
Ltd.», «CENTROVET
Чили
Ltd.», ҚР-ВП-4-1442-10
15.06.2010 ж.
«Апи-Сан» ООО НПО
«Апи-Сан» ООО НПО
«Агробиопром» ЖАҚ
Агробиопром»
РФ
Агробиопром»
РФ
«Агробиопром» ЖАҚ
ҚР-ВП-4-1443-10
15.06.2010 ж.
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1444-10
15.06.2010 ж.
ЖАҚ ҚР-ВП-4-1445-10
15.06.2010 ж.
«Агробиопром» ЖАҚ
«Агробиопром» ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1447-10
Ресей
17.06.2010 ж.
«AGIO
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
«Апи-Сан» ООО НПО
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«Апи-Сан» ООО НПО
РФ
«Русвет» ААҚ
«Агроветзащита С.П.» ҚР-ВП-4-1470-10
ААҚ
06.08.2010 ж.
«AGIO
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
ҚР-ВП-4-1471-10
06.08.2010 ж.
«AGIO
«AGIO
ҚР-ВП-4-1472-10
ҚР-ВП-4-1451-10
23.06.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1452-10
23.06.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1453-10
28.06.2010 ж.
күресу үшін
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
«Ветсервис KZ» ЖШС
172
Бендаз плюс 535
Бендаз плюс 535
таблеткі
Гельминттермен
күресу үшін
173
Дифсел
Дифсел
ерітінді
174
Ихглюковит
Ихглюковит
ерітінді
175
Бендаз 2,5%
Бендаз 2,5%
суспензия
176
Бендаз 10%
Бендаз 10%
суспензия
177
Фебаз
Фебаз
суспензия
178
Гидро
Витал
Электр Гидро
Витал
179
Флорон 30%
Алиментарлы
анемияны
емдеу
және алдын алу үшін,
ұрғашы
жануарлардың күйге
келуін
арттыруға
және жаңа туған
жануардың
өміршеңдігін
ұзартуға
Сиырдың
«Ветсервис KZ» ЖШС
жатырындағы
эндометритті
және
субинволюциясын
емдеу және алдын
алу үшін
Гельминттермен
«AGIO
күресу үшін
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
Гельминттермен
«AGIO
күресу үшін
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
Гельминттермен
«AGIO
күресу үшін
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
Жануарлар
зат «S.P. Venerinaria S.A.»,
алмасы
бұзылуын Испания
алдын алу үшін
Бактерияға
қарсы «KRKA, tovarna zdravel,
дәрі
d.d.,
Novo
mesto»
Словения
компаниясының
Қазақстан
Республикасындағы
Электр ерітінді
Флорон 30%
ерітінді
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«Белэкотехника» ААҚ
Беларусь
06.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1473-10
06.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1475-10
07.08.2010 ж.
«Белэкотехника» ААҚ ҚР-ВП-4-1475-10
Беларусь
07.08.2010 ж.
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«S.P. Venerinaria S.A.»,
Испания
ҚР-ВП-4-1482-10
12.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1483-10
12.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1484-10
12.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1491-10
18.08.2010 ж.
KRKA, tovarna zdravel, ҚР-ВП-4-1492-10
d.d.,
Novo
mesto» 18.08.2010 ж.
Словения
өкілдігі
қарсы «KRKA, tovarna zdravel,
d.d.,
Novo
mesto»
Словения
компаниясының
Қазақстан
Республикасындағы
өкілдігі
Гельминттермен
«Feed Trade» ЖШС
күресу үшін
180
Флорон 10%
Флорон 10%
ерітінді
Бактерияға
дәрі
KRKA, tovarna zdravel, ҚР-ВП-4-1493-10
d.d.,
Novo
mesto» 18.08.2010 ж.
Словения
181
Альбендазол
болюсі
Альбендазол
болюсі
болюс
182
Альбендазол
ұнтағы
Альбендазол
ұнтағы
ұнтақ
183
Робенз 66G
Робенз 66G
ұнтақ
184
Флониколь
Флониколь
сұйық
185
Толтавет
Толтавет
сұйық
186
Эритрат 35%
Эритрат 35%
ұнтақ
187
Тайлорейт
Тайлорейт
ұнтақ
«HeBei
Ke
Xing
Pharmaceunical
co.,
LTD», Қытай
Гельминттермен
«Feed Trade» ЖШС
«HeBei
Ke
Xing
күресу үшін
Pharmaceunical
co.,
LTD», Қытай
Балапан бройлердің «Alpharma B.V. B.A.», «Farzoo s.r.l.», Италия
кокцидиозын емдеу Бельгия
үшін
Шошқалардың және Компания Валид Казан «Мобедко-Вет»,
құстардың
тыныс және оның әріптестері
Иордания
органдарының
ауруларын
емдеу
және алдын алу үшін
Тауықтардың өсімтал Компания Валид Казан «Мобедко-Вет»,
төлін,
бройлерін, және оның әріптестері
Иордания
күркетауық,
қазқ
жәнеүйркетің
кокцидиоз ауруларын
емдеу және алдын
алу үшін
Құстардың
Компания Валид Казан «Мобедко-Вет»,
созылмалы
тыныс және оның әріптестері
Иордания
инфекциясын,
эпизоотиялық
пневмониясын,
пастереллезін және
колибактериозын
емдеу үшін
Балапандар
мен Компания Валид Казан «Мобедко-Вет»,
күрке тауықтардың және оның әріптестері
Иордания
ҚР-ВП-4-1494-10
23.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1495-10
23.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1496-10
23.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1497-10
23.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1498-10
25.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1499-10
25.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1500-10
25.08.2010 ж.
188
Коципрол 30 %
Коципрол 30 %
ұнтақ
189
Сивадокс 10 %
Сивадокс 10 %
ерітінді
190
Энромик 10 %
Энромик 10 %
ерітінді
191
SUPERVITASOL
SUPERVITASOL
ұнтақ
192
Перавет
Перавет
ұнтақ
193
Мометамакс
Мометамакс
суспензия
194
Флорон 2 %
Иммун-Кик
ұнтақ
195
Альбендазол
Альбендазол
суспензия
196
Иммун-Кик
Иммун-Кик
паста
197
Мамифорт
Мамифорт
Егу
шприці
созылмалы
тыныс
инфекциясын,
микоплазмозасын
және инфекциялық
синовитін
емдеу
үшін
Коцидиозды емдеу «AGIO
үшін
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
Бактерияға қарсы зат «PRESTON VET KFT»
ҚР-ВП-4-1501-10
25.08.2010 ж.
«Centrovet LTD», Chile
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«Laboratorion SYVA,
Spain»
«Centrovet LTD», Chile
«Centrovet LTD», Chile
«Centrovet LTD», Chile
ҚР-ВП-4-1510-10
02.09.2010 ж.
«AGIO
PHARMACEUTICALI
S LIMITED» Үндістан
«Интервет» фирмасы
Нидерланды
KRKA, tovarna zdravel,
d.d.,
Novo
mesto»
Словения
ҚР-ВП-4-1511-10
02.09.2010 ж.
«HeBei
KeXing
Pharmaceutical
Co.,LTD», Қытай
Жұқпалы ауруларды Biochem
Zusatzstoffe Biochem Zusatzstoffe
алдын алу үшін
Handels-und
Handels-und
Produktionsgese 11 shaft Produktionsgese
11
GmbH
shaft GmbH, Германия
Бактериялық ауруды «PRESTON VET KFT»
«Laboratorion SYVA,
емдеу үшін
Spain»
ҚР-ВП-4-1522-10
07.09.2010 ж.
Грам оң және грам
теріс бактерияларға
қарсы кең спектрлі
белсенді зат
Үй жануарлары мен
құстарына арналған
дәруменді препарат
Гельминттермен
күресу үшін
«AGIO
PHARMACEUTICALIS
LIMITED» Үндістан
Иттердің
құлақ «Алем Вет» ЖШС
ауруыын емдеу үшін
Бактерияға
қарсы «KRKA, tovarna zdravel,
дәрі
d.d.,
Novo
mesto»
Словения
компаниясының
Қазақстан
Республикасындағы
өкілдігі
антгельминт
«Feed Trade» ЖШС
ҚР-ВП-4-1507-10
25.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1509-10
26.08.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1512-10
02.09.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1513-10
02.09.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1524-10
09.09.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1525-10
10.09.2010 ж.
198
Амоксистин
Амоксистин
ұнтақ
199
Амписин
Амписин
ерітінді
200
Интровит М+
Интровит М+
ерітінді
201
Гентамицин+Аналгин
Гентамицин+Аналгин
ерітінді
202
Энрофлоксацин
Энрофлоксацин
ерітінді
203
Фармакотил 20%
Фармакотил 20%
ерітінді
204
Фармафениколь
10%
Фармацурил 2,5%
ерітінді
205
Фармафениколь
10%
Фармацурил 2,5%
206
Диклафарм 2,5%
Диклафарм 2,5%
ерітінді
207
Эстофан
Эстофан
ерітінді
208
Био-кокс 120 G
Био-кокс 120 G
209
Альбак
Гранулят Альбак
ерітінді
Майда
түйіршікте
лген ұнтақ
Гранулят Майда
Ішек-қарын
қабынуын
емдеу
үшін
Құстардың
стрептококкын,
стафилакоккын, ішек
таяқшаларын,
сальмонеллын, және
некротикалық
энтериттерін емдеу
үшін
Жануарлар
мен
құстардың
физиологиялық
бұзылуларын емдеу
үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
жұқпалы ауруларын
емдеу үшін
Бактерияға
қарсы
дәрі (антибиотик)
Бактерияға
қарсы
дәрі (антибиотик)
Құстардың
кокцидиозын емдеу
және алдын алу үшін
Құстардың
кокцидиозын емдеу
және алдын алу үшін
Жануарлардың
күйлеуін үйлестіру
үшін
Құстардың
кокцидиозын емдеу
және алдын алу үшін
Құстардың
Компания Валид және «Мобедко-Вет»,
оның әріптестері
Иордания
ҚР-ВП-4-1526-10
10.09.2010 ж.
Компания Валид және «Мобедко-Вет»,
оның әріптестері
Иордания
ҚР-ВП-4-1527-10
10.09.2010 ж.
Interchemie werken
«De Adelaar» BV
Интерхеми Веркен «Де ҚР-ВП-4-1537-10
Аделаар»
БВ, 16.09.2010 ж.
Голландия
«Feed Trade» ЖШС
«HeBei
KeXing
Pharmaceutical Co.,»,
Қытай
«HeBei
KeXing
Pharmaceutical Co.,»,
Қытай
«Фармавет»
компаниясы, Сирия
«Фармавет»
компаниясы, Сирия
«Фармавет»
компаниясы, Сирия
ҚР-ВП-4-1542-10
11.10.2010 ж.
«Континенталь» ЖШС
«Фармавет»
компаниясы, Сирия
ҚР-ВП-4-1547-10
11.10.2010 ж.
«Биовета» АҚ
«Биовета» АҚ,
Республикасы
«Feed Trade» ЖШС
«Континенталь» ЖШС
«Континенталь» ЖШС
«Континенталь» ЖШС
ҚР-ВП-4-1543-10
11.10.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1544-10
11.10.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1545-10
11.10.2010 ж.
ҚР-ВП-4-1546-10
11.10.2010 ж.
Чех ҚР-ВП-4-1550-10
13.10.2010 ж.
«Alpharma
Бельгия
B.V.B.V.», «Farzoo s.r.l.», Италия
«Alpharma
B.V.B.V.», «Alpharma
ҚР-ВП-4-1551-10
13.10.2010 ж.
A.S.», ҚР-ВП-4-1552-10
15%
15%
210
МТ.х
МТ.х
түйіршікте
лген ұнтақ
ұнтақ
211
Айвен (IVEEN)
Айвен (IVEEN)
ерітінді
212
Левамизол
Левамизол
ерітінді
213
Трипа-жект
Трипа-жект
ұнтақ
214
Nobilis Гамборо D Nobilis Гамборо D түйіршік
78
78
215
Nobilis RTV 8544
216
Nobilis ND+IB C2M Nobilis
C2M
217
Nobilis
АЕ+РОХ+CAV
218
Ivermac
ExtraR Ivermac
ExtraR ерітінді
Injectable Solution Injectable Solution
(егуге арналған)
(егуге арналған)
219
OXYNAL 20 LAR OXYNAL 20 LAR ерітінді
INJ (Олсинал 20 INJ (Олсинал 20
ЛА)
ЛА)
Nobilis RTV 8544
түйіршік
ND+IB Кептірілге
н таблетка
Nobilis
АЕ+РОХ+CAV
Кептірілге
н таблетка
кокцидиозын емдеу
және алдын алу үшін
Микотоксикозды
алдын алу үшін
Жануарлардың
паразиттарымен
күресу үшін
Жануарлардың
паразиттарымен
күресу үшін
Қан
паразит
ауруларын
емдеу
және алдын алу үшін
Гамборо
жұқпалы
ауруларын алдын алу
үшін
Құстардың
ринотрахеит
жұқпалы ауруларын
алдын алу үшін
Ньюкасло
және
тауықтардың
бронхит
жұқпалы
ауруларын алдын алу
үшін
Құстардың жұқпалы
энцефаломиелит,
шешек
және
вирустық
анемия
ауруларын алдын алу
үшін
Қойлардың
нематозына
және
эктопаразиттеріне
қарсы препарат
Бельгия
Норвегия
13.10.2010 ж.
Company» «OLMIX
Франция
S.A.E.», «ADWIA
Египет
SA», ҚР-ВП-4-1553-10
21.10.2010 ж.
S.A.E.», ҚР-ВП-4-1562-10
17.11.2010 ж.
«ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», ҚР-ВП-4-1563-10
17.11.2010 ж.
«ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», ҚР-ВП-4-1564-10
17.11.2010 ж.
«AL and
филиалы
«ADWIA
Египет
«Алем Вет» ЖШС
«Интервет» фирмасы, ҚР-ВП-4-1580-10
Нидерланды
09.12.2010 ж.
«Алем Вет» ЖШС
«Интервет» фирмасы, ҚР-ВП-4-1581-10
Нидерланды
09.12.2010 ж.
«Алем Вет» ЖШС
«Интервет» фирмасы, ҚР-ВП-4-1582-10
Нидерланды
10.12.2010 ж.
«Алем Вет» ЖШС
«Интервет» фирмасы, ҚР-ВП-4-1583-10
Нидерланды
13.12.2010 ж.
«MEDMAC
for
Manufacturing
Agricultural Chemicals &
Veterinary
Products
LTD.», Иордания
Жануарлардың
«MEDMAC
for
бактериялық
Manufacturing
ауруларын емдеуге Agricultural Chemicals &
«MEDMAC
for
Manufacturing
Agricultural Chemicals
& Veterinary Products
LTD.», Иордания
«MEDMAC
for
Manufacturing
Agricultural Chemicals
ҚР-ВП-4-1610-11
26.02.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1611-11
26.02.2011 ж.
арналған
кең
спектрлі антибиотик
Жануарлардың
бактериялық
ауруларын емдеуге
арналған
кең
спектрлі антибиотик
Ішек-қарынның
жұмысын жақсарту
үшін
Бактерияға
қарсы
дәрі
Бактерияға
қарсы
дәрі
220
DimipyrineRINJ
DimipyrineRINJ
ерітінді
(Даймипирин, егу (Даймипирин, егу
түйіршігі)
түйіршігі)
221
Менбутон 10 %
Менбутон 10 %
ерітінді
222
Меглоксин
Меглоксин
ерітінді
223
Дексаметазон
натрий
гидрофосфат
Phenylo-Ject
ерітінді
224
Дексаметазон
натрий
гидрофосфат
Phenylo-Ject
225
Окси-G спрей
Окси-G спрей
ерітінді
226
Энерджин
Энерджин
гель
227
Сульфадоксин
және триметоприм
инъекциясы
Фолифос
инъекциясы
Pharmacotil 30 %
(Фармакотил 30 %)
Phloropharm 30 %
(Флорофарм 30 %)
Enropharm 20 %
(Енрофарм 20 %)
Sorbopharm
(Сорбофарм)
Празикол
Сульфадоксин
және триметоприм
инъекциясы
Фолифос
инъекциясы
Pharmacotil 30 %
(Фармакотил 30 %)
Phloropharm 30 %
(Флорофарм 30 %)
Enropharm 20 %
(Енрофарм 20 %)
Sorbopharm
(Сорбофарм)
Празикол
ерітінді
Бактерияға
дәрі
ерітінді
Жалпы сергітетін зат
228
229
230
231
232
233
ерітінді
ерітінді
ерітінді
ерітінді
ерітінді
таблетка
Бактерияға
қарсы
дәрі
Сыртқы
қолдану
үшін
Стрессті азайту үшін
Veterinary
Products
LTD.», Иордания
«MEDMAC
for
Manufacturing
Agricultural Chemicals &
Veterinary
Products
LTD.», Иордания
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
«ADWIA
Египет
«ADWIA
Египет
& Veterinary Products
LTD.», Иордания
«MEDMAC
for
Manufacturing
Agricultural Chemicals
& Veterinary Products
LTD.», Иордания
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
«Индустриаль
ветеринария
С.А.Инвеса», Испания
қарсы «ADWIA
S.A.E.»,
Египет
ҚР-ВП-4-1612-11
26.02.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1623-11
17.03.2011 ж.
S.A.E.», ҚР-ВП-4-1624-11
17.03.2011 ж.
S.A.E.», ҚР-ВП-4-1625-11
17.03.2011 ж.
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
«Индустриаль
ветеринария
С.А.Инвеса», Испания
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
ҚР-ВП-4-1626-11
17.03.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1627-11
17.03.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1629-11
12.03.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1633-11
17.03.2011 ж.
«ADWIA
S.A.E.», «ADWIA
S.A.E.», ҚР-ВП-4-1634-11
Египет
Египет
17.03.2011 ж.
Бактерияға
қарсы «Континенталь» ЖШС
«Фармавет» Сирия
ҚР-ВП-4-1634-11
дәрі
17.03.2011 ж.
Бактерияға
қарсы «Континенталь» ЖШС
«Фармавет» Сирия
ҚР-ВП-4-1641-11
дәрі
02.04.2011 ж.
Бактерияға
қарсы «Континенталь» ЖШС
«Фармавет» Сирия
ҚР-ВП-4-1642-11
дәрі
02.04.2011 ж.
Бактерияға
қарсы «Континенталь» ЖШС
«Фармавет» Сирия
ҚР-ВП-4-1643-11
дәрі және зәрлік зат
05.04.2011 ж.
Ет
қоекті «Игілік баба» ЖШС
«Игілік баба» ЖШС
ҚР-ВП-4-1678-11
жануарлардың
09.08.2011 ж.
гельминтоздарын
емдеу және алдын
234
Tilmicolin
Tilmicolin
ерітінді
235
Estrumate
(Эструмейт)
Estrumate
(Эструмейт)
ерітінді
236
Maduracox
Maduracox
Түйіршікт
елген
ұнтақ
237
Salinomycox
Salinomycox
Түйіршікт
елген
ұнтақ
238
Диналген
Диналген
ерітінді
239
Лютифлам плюс
Лютифлам плюс
ерітінді
240
Арнайы лютимор
Арнайы лютимор
суспензия
241
Неоколистин
Неоколистин
ұнтақ
242
Кловерм
Кловерм
ерітінді
243
244
Каниквантел плюс- Каниквантел плюс- гель
гель
гель
Диналген 60
Диналген 60
ерітінді
245
Колимицин
Колимицин
ұнтақ
алу үшін
Жануарлардың
микоплазмозын
емдеу үшін
«Юлия Брандт» ЖШС
«Shanlong Qilu KingPhar
Phar
Pharmaceutical
Co.,
Ltd.», Қытай
«Vet Pharma Friesoyth
GmbH», Германия
ҚР-ВП-4-1686-11
06.09.2011 ж.
«Shanlong Qilu KingPhar
Phar
Pharmaceutical
Co.,
Ltd.», Қытай
«Shanlong Qilu KingPhar
Phar
Pharmaceutical
Co.,
Ltd.», Қытай
Жануарларға
«Euracon
Pharma «Pfizer Olot, S.L.U.»,
арналған дәрі
GmbH», Германия
Испания
Бактприяға
қарсы «Казнутривет» ЖШС
«Компания
«Saife
препарат
Vetmed»
(Private
limited), Индия
Үдеткіш препарат
«Казнутривет» ЖШС
«Компания
«Saife
Vetmed»
(Private
limited), Индия
Жануарларға
«S.P. Veterinaria S.A.», «S.P. Veterinaria S.A.»,
арналған дәрі
Испания
Испания
Паразиттер
мен «Ветсинтез»
ООО, «Ветсинтез»
ООО,
гельминттерге қарсы Украина
Украина
дәрі
Жануарларға
«Euracon
Pharma «Euracon
Pharma
арналған дәрі
GmbH», Германия
GmbH», Германия
Жануарларға
«Euracon
Pharma «Pfizer Olot, S.L.U.»,
арналған дәрі
GmbH», Германия
Испания
Жануарларға
«S.P. Veterinaria S.A.», «S.P. Veterinaria S.A.»,
ҚР-ВП-4-1696-11
15.09.2011 ж.
Ауылшаруашылық
«Алем Вет» ЖШС
малдарының
гинекологиялық
ауруларын
емдеу
және тұқым әкелу
функцияларын
қалпына
келтіру
үшін
Балапандардың
«Юлия Брандт» ЖШС
кокцидиоз
ауруын
алдын
алу
және
емдеу үшін
Балапандардың
«Юлия Брандт» ЖШС
кокцидиоз
ауруын
емдеу үшін
ҚР-ВП-4-1690-11
14.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1697-11
15.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1700-11
17.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1701-11
17.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1702-11
17.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1704-11
20.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1705-11
20.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1706-11
21.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1707-11
22.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1711-11
246
Интертрим-480
Орал
Интертрим-480
Орал
суспензия
247
Энромокс SP
Энромокс SP
ұнтақ
248
Асконазол
Асконазол
ерітінді
249
Микозол
Микозол
Қағаз
пластина
250
Биомицин-М
Биомицин-М
суспензия
251
Тилмиген
Тилмиген
ерітінді
252
Рекс
Витал Рекс
Витал ұнтақ
Аминокислоты
Аминокислоты
Гидратоник
Гидратоник
ұнтақ
253
254
Интермектин
Паста
Дуо Интермектин Дуо паста
Паста
255
«Scavon Vet Spray» «Scavon Vet Spray» суспензия
Скавон Вет Спрей
Скавон Вет Спрей
256
“Geriforte
Vet» “Geriforte
Vet» сұйық
Герифорте Вет
Герифорте Вет
257
«Digiton
Drops» «Digiton
Drops» сұйық
Дигитон Капли
Дигитон Капли
арналған дәрі
Жануарларға
арналған дәрі
Испания
Interchemie werken «De
Adelaar»
BV
Нидерланды
Жануарларға
«S.P. Veterinaria S.A.»,
арналған дәрі
Испания
бал
арасының «Агробиопром», Ресей
аскофероз
аспергиллез
емдеу және
үшін
бал
аскофероз
аспергиллез
емдеу және
үшін
және
ауруларын
алдын алу
арасының
және
ауруларын
алдын алу
Жануарларға
арналған дәрі
«Агробиопром», Ресей
«Interchemie werken «De
Adelaar»
B.V.,
Нидерланды
Жануарларға
«S.P. Veterinaria S.A.»,
арналған дәрі
Испания
Жануарларға
«S.P. Veterinaria S.A.»,
арналған дәрі
Испания
Азық
қорытуды «FARM
APRO»,
тұрақтандыру үшін
Франция
Жануарларға
«Interchemie werken «De
арналған дәрі
Adelaar»
B.V.,
Нидерланды
Жануарлардың
«Himalaya
Drug
терісіндегі жараны Company», Үндістан
және
жарашықты
емдеу үшін
Ауылшаруашылық
«Himalaya
Drug
жануарлары
мен Company», Үндістан
құстарының стресске
қарсы
тұруын
арттыру үшін
Иттер
мен «Himalaya
Drug
мысықтардың ішек- Company», Үндістан
қарын ауруларынан
Испания
Interchemie werken «De
Adelaar»
BV
Нидерланды
«S.P. Veterinaria S.A.»,
Испания
«Агробиопром», Ресей
23.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1712-11
23.09.2011 ж.
«Агробиопром», Ресей
ҚР-ВП-4-1733-11
01.11.2011 ж.
«Interchemie
werken
«De Adelaar» B.V.,
Нидерланды
«S.P. Veterinaria S.A.»,
Испания
«S.P. Veterinaria S.A.»,
Испания
«GALIAN», Франция
ҚР-ВП-4-1734-11
01.11.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1720-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1721-11
27.09.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1735-11
01.11.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1736-11
01.11.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1737-11
01.11.2011 ж.
«Interchemie
werken ҚР-ВП-4-1738-11
«De Adelaar» B.V., 08.11.2011 ж.
Нидерланды
«The Himalaya Drug ҚР-ВП-4-1739-11
Company», Үндістан
08.11.2011 ж.
«The Himalaya Drug ҚР-ВП-4-1740-11
Company», Үндістан
08.11.2011 ж.
«The Himalaya Drug ҚР-ВП-4-1741-11
Company», Үндістан
18.11.2011 ж.
бұзылуын алдын алу
және емдеу үшін
Вирустық
және
бактериялық
індеттерді
емдеу
және алдын алу,
жануарлардыңағзасы
ның
иммунитетін
арттыру үшін
Жануарларға
арналған дәрі
258
Коксиван
Коксиван
сұйық
259
Ксила
Ксила
ерітінді
260
Апигель
Апигель
гель
бал
варроатоз
және
акарапидоз ауруларын
емдеу және алдын алу
үшін
261
Цианофор
Цианофор
ерітінді
262
263
Флорализинмен
«Зорька» кремі
«Erina
EP
Shampoo»
Ерина
ЕР Шампунь
Флорализинмен
крем
«Зорька» кремі
«Erina
EP ерітінді
Shampoo» Ерина
ЕР Шампунь
264
«Immunol
Vet» «Immunol
Vet» сұйық
Иммунол Вет
Иммунол Вет
265
«Nefrotec
Vet «Nefrotec
Vet сұйық
Liquid» Нефротек Liquid» Нефротек
Вет Жидкость
Вет Жидкость
266
Биогента
Зат алмасу және
сергектікке дем беру
үшін қолданылады
Терінің
гигиенасы
үшін қолданылады
Жануарлардың
эктопаразиттерін
емдеу және алдын
алу үшін
Иттер
мен
мысықтардың
әртүрлі
этиологиядағы
иммунотапшылығын
емдеу және алдын
алу үшін
Құстардың
бүйрек
және зәр шығару
жолдары ауруларын
емдеу және алдын
алу үшін
Жануарларға
арналған дәрі
Биогента
суспензия
«Халықаралық ғылыми- «Індетке
қарсы ҚР-ВП-4-1742-11
зерттеу
орталығы» препараттардың
23.11.2011 ж.
(ХҒЗО), ЖШС
ғылыми
орталығы»
РМК
«Interchemie werken «De
Adelaar»
B.V.,
Нидерланды
арасының «Агробиопром», Ресей
«Ветсинтез»
Украина
«Interchemie
werken ҚР-ВП-4-1744-11
«De Adelaar» B.V., 23.11.2011 ж.
Нидерланды
«Агробиопром», Ресей ҚР-ВП-4-1745-11
23.11.2011 ж.
ООО, «Ветсинтез»
Украина
«Фармакс» ЗАО НПФ,
Ресей
«Himalaya
Drug
Company», Үндістан
ООО, ҚР-ВП-4-1746-11
23.11.2011 ж.
«Фармакс» ЗАО НПФ,
Ресей
«The Himalaya Drug
Company», Үндістан
ҚР-ВП-4-1747-11
23.11.2011 ж.
ҚР-ВП-4-1748-11
24.11.2011 ж.
«Himalaya
Drug «The Himalaya Drug ҚР-ВП-4-1749-11
Company», Үндістан
Company», Үндістан
25.11.2011 ж.
«Himalaya
Drug «The Himalaya Drug ҚР-ВП-4-1750-11
Company», Үндістан
Company», Үндістан
25.11.2011 ж.
«Interchemie werken «De «Interchemie
werken ҚР-ВП-4-1751-11
Adelaar»
B.V., «De Adelaar» B.V., 26.11.2011 ж.
267
268
Фармастим 8 % Фармастим 8 % Түйіршікт
(Pharmastim 8 %)
(Pharmastim 8 %)
елген
ұнтақ
Юмамицин 1 %
Юмамицин 1 %
Түйіршікт
елген
ұнтақ
269
Феназол
270
Иттер
мен
мысықтарға
арналған
гигиеналық
шампунь
«Пчелодар
маточным
молочком»
Иттер
мен
мысықтарға
арналған
гигиеналық
шампунь
«Пчелодар с пергой
и экстрактом хвои»
шампунь
Иттер
мысықтарға
арналған
гигиеналық
шампунь
«Пчелодар
спропоисом»
Празиквал
271
272
273
Феназол
Иттер
мен
мысықтарға
арналған
гигиеналық
шампунь
«Пчелодар
маточным
молочком»
Иттер
мен
мысықтарға
арналған
гигиеналық
шампунь
«Пчелодар
с
пергой
и
экстрактом хвои»
мен Иттер
мен
мысықтарға
арналған
гигиеналық
шампунь
«Пчелодар
спропоисом»
Празиквал
таблеткі
Жануарлардың ішекқарын
ауруларын
алдын алу үшін
Балапандардың
кокцидиоз
ауруын
емдеу және алдын
алу үшін
Ет
қоректі
үй
жануарлары
мен
терісі
бағалы
аңдарды
дегельминтизациялау
ға
Иттер
мен
мысықтардың терісі
мен жүнін жууға
арналған
Нидерланды
«Хювефарма» АҚ
Нидерланды
«Хювефарма»
Болгария
АҚ, ҚР-ВП-4-1754-11
12.12.2011 ж.
«Хювефарма» АҚ
«Хювефарма»
Болгария
АҚ, ҚР-ВП-4-1755-11
12.12.2011 ж.
«БиоВет» ЖШС ҒӨО
«БиоВет» ЖШС ҒӨО
ҚР-ВП-4-1756-11
12.12.2011 ж.
«Агробиопром»
Ресей
ЖАҚ, «Агробиопром» ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1758-11
Ресей
15.12.2011 ж.
шампунь
Иттер
мен «Агробиопром»
мысықтардың терісі Ресей
мен жүнін жууға
арналған
ЖАҚ, «Агробиопром» ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1759-11
Ресей
15.12.2011 ж.
шампунь
Иттер
мен «Агробиопром»
мысықтардың терісі Ресей
мен жүнін жууға
арналған
ЖАҚ, «Агробиопром» ЖАҚ, ҚР-ВП-4-1760-11
Ресей
21.12.2011 ж.
таблеткі
Гельминтоз
ауруларын
«Вита-СТ» ЖШС
емдеу
«Вита-СТ» ЖШС
ҚР-ВП-4-1761-11
27.12.2011 ж.
274
Салинофарм 12%
Салинофарм 12%
түйіршікте
лген ұнтақ
275
Ампролин-300
ВС
Ампролин-300
ВС
ұнтақ
276
Данилон
Данилон
түйіршік
277
Бровермектин
Бровермектин
ерітінді
278
Брованол М
Брованол М
таблеткі
279
Бронтел плюс
Бронтел плюс
ерітінді
280
Брованол плюс
Брованол плюс
таблеткі
және алдын алу үшін
Құстардың
кокцидиоз
ауруын
емдеу және алдын
алу үшін
Қозылармен
үй
құстарының
кокцидиоз
ауруын
емдеу және алдын
алу үшін
Жануарларға
арналған дәрі
«Хювефарма» АҚ
«Хювефарма»
Болғария
АҚ, ҚР-ВП-4-1772-12
04.01.2012
«Interchemie werken» «Interchemie werken» ҚР-ВП-4-1773-12
04.01.2012
«DeAdelaar»B.V.,
«DeAdelaar»B.V.,
Нидерланд
Нидерланд
«Euracon
Pharma «Laboratorios
Dr.
GmbH», Германия
Esteve,
S.A.»,
Испания
Жануарлардың
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма»,
нематодозын және Украина
Украина
арахно-энтомозын
емдеу және алдын
алу үшін
Иттің нематодын ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма»,
және
цестодын Украина
Украина
емдеу және алдын
алу үшін
Қой мен ешкінің ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма»,
және
иттің Украина
Украина
нематодын,
цестодын,
трематодын және
эктопаразиттерін
емдеу және алдын
алу үшін
Иттің нематодын ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма»,
және
цестодын Украина
Украина
ҚР-ВП-4-1788-12
12.01.2012
ҚР-ВП-4-1799-12
30.01.2012
ҚР-ВП-4-1800-12
30.01.2012
ҚР-ВП-4-1801-12
30.01.2012
ҚР-ВП-4-1802-12
30.01.2012
281
Бронтел 10%
Бронтел 10%
ерітінді
282
Трематозол
Трематозол
эмульсия
283
Бровадазол 20%
Бровадазол 20%
түйіршікте
лген ұнтақ
284
Азидин-вет
Азидин-вет
ұнтақ
285
Бровитакок
цид
Бровитакок
цид
түйіршікте
лген ұнтақ
емдеу және алдын
алу үшін
Ірі қара, қой мен
ешкінің және иттің
нематодын
және
эктопаразиттерін
емдеу және алдын
алу үшін
Ірі қара, қой мен
ешкінің нематодын
және трематодын
емдеу және алдын
алу үшін
Жануарлар
мен
құстардың
геьминтозын емдеу
және алдын алу
үшін
Ірі
қара,
қой,
жылқы,
шошқа
малдарын және ет
қоректілердің
қандағы
паразит
ауруларын емдеу
және алдын алу
үшін
Жануарлар
мен
құстардың
кокцидиозын емдеу
және алдын алу
үшін
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1803-12
30.01.2012
Украина
Украина
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1804-12
30.01.2012
Украина
Украина
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1805-12
30.01.2012
Украина
Украина
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1806-12
30.01.2012
Украина
Украина
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1807-12
30.01.2012
Украина
Украина
286
Бровасептол
Бровасептол
ұнтақ
287
Тимтил
Тимтил
ерітінді
288
Апвит
Апвит
ерітінді
289
Апкал-Б
Апкал-Б
ерітінді
290
Гиперсол
(Hypersol)
Анкомокс
70
(Ancomox 70)
Амоксициллин
150
ЛА
(Amoxycillin 150
LA)
Флорфеникол 100
(Florfenicol 100)
ұнтақ
294
Цефален
1000
таблеткі
295
Марбофен
291
292
293
500
Гиперсол
(Hypersol)
Анкомокс
70
(Ancomox 70)
Амоксициллин
150
ЛА
(Amoxycillin 150
LA)
Флорфеникол
100 (Florfenicol
100)
и Цефален 500 и
1000
Марбофен
ұнтақ
суспензия
ерітінді
ерітінді
Жұқпалы
бактериалдық
ауруларды емдеу
және алдын алу
үшін
Жануарлардың
жұқпалы
ауруларының
алдын алу үшін
Дәрумендердің
жетіспеуін емдеу
үшін
Дәрумендердің
жетіспеуін емдеу
үшін
Бактериаға қарсы
препарат
Бактериаға қарсы
препарат
Бактериаға қарсы
препарат
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1810-12
10.02.2012
Украина
Украина
Ветеринарияда
қолдануға арналған
дәрі
Жануарларға
арналған дәрі
«Alpovet
Кипр
Жануарларға
арналған дәрі
ООО «Бровафарма», ООО «Бровафарма», ҚР-ВП-4-1813-12
10.02.2012
Украина
Украина
«M/s Ajanta pharma «M/s Ajanta pharma ҚР-ВП-4-1815-12
16.02.2012
limited», Үндістан
limited», Үндістан
«M/s Ajanta pharma «M/s Ajanta pharma ҚР-ВП-4-1816-12
16.02.2012
limited», Үндістан
limited», Үндістан
«QALIAN», Франция
«QALIAN», Франция ҚР-ВП-4-1817-12
16.02.2012
«ANUPO
Ұлыбритания
«ANUPO
Ұлыбритания
Ltd», «ANUPO
Ұлыбритания
Ltd», «ANUPO
Ұлыбритания
Ltd», ҚР-ВП-4-1819-12
22.02.2012
Ltd», ҚР-ВП-4-1820-12
Limited», «Yantai Luye Animal
Health Products Co.,
Ltd», Кытай
«I.C.F.S.r.l.
industria «FACTA
Chimica Fine», Италия PHARMACEUTICA
LS S.p.A.», Италия
«S.P. Veterinaria, S.P.», «S.P.
Veterinaria,
Испания
S.P.», Испания
22.02.2012
ҚР-ВП-4-1821-12
23.02.2012
ҚР-ВП-4-1822-12
23.02.2012
ҚР-ВП-4-1824-12
29.02.2012
«S.P.
Veterinaria,
S.P.», Испания
«S.P.
Veterinaria,
S.P.», Испания
ҚР-ВП-4-1825-12
29.02.2012
«Vemedim
Сorporation»,
Въетнам
Бактериаға қарсы «РостАгроВет»,
«Provet
Veterinary
препарат
Ресей
Products
Industry»,
Түрік
Жануарлардың қан «Аджанта
Фарма «Аджанта
Фарма
паразит
ауруына Лимитед», Үндістан
Лимитед», Үндістан
қарсы емдеу және
алдын алу үшін
ҚР-ВП-4-1827-12
29.02.2012
Дексафлор
(Dexaflor)
Рекс
Витал
Бройлер
(Rex
Vital Broiler)
Марбовитрил 100
(Marbovitrul)
Дексафлор
ерітінді
(Dexaflor)
Рекс
Витал ерітінді
Бройлер
(Rex
Vital Broiler)
Марбовитрил 100 ерітінді
(Marbovitrul)
300
Виоцид
Окси
Спрей
(Viocid
Oxy Spray)
Зикурат плюс
Виоцид
Окси ерітінді
Спрей
(Viocid
Oxy Spray)
Зикурат плюс
түйіршікт
елген
ұнтақ
301
Федал
Федал
түйіршікт
елген
ұнтақ
Жануарлардың
«Аджанта
Фарма «Аджанта
Фарма ҚР-ВП-4-1836-12
нематодын
және Лимитед», Үндістан
Лимитед», Үндістан 02.03.2012
цестодын
емдеу
және алдын алу
үшін
302
Аквафлор
Аквафлор
ерітінді
303
Марбоцин
Марбоцин
ерітінді
304
Доксорал
(DOXORAL)
Диметридазол
45% (Dimetridazol
45%)
Доксорал
(DOXORAL)
Диметридазол
45%
(Dimetridazol
ұнтақ
Жануарларға
арналған дәрі
Жануарларға
арналған дәрі
Бактериаға қарсы
дәрі
Шошқаның
дизинтерия ауруын
емдеу және алдын
296
297
298
299
305
ұнтақ
Жануарларға
арналған дәрі
Жануарларға
арналған дәрі
Бактериаға
препарат
«S.P. Veterinaria, S.P.»,
Испания
«S.P. Veterinaria, S.P.»,
Испания
қарсы «РостАгроВет», Ресей
ҚР-ВП-4-1826-12
29.02.2012
ҚР-ВП-4-1827-12
29.02.2012
ҚР-ВП-4-1835-12
02.03.2012
ҚР-ВП-4-1838-12
03.03.2012
«S.P.
Veterinaria,
S.A.», Испания
«S.P.
Veterinaria,
S.A.», Испания
«QALIAN», Франция
«S.P.
Veterinaria,
S.A.», Испания
«S.P.
Veterinaria,
S.A.», Испания
«QALIAN», Франция
«АлемВет», ЖШС
ҚР-ВП-4-1854-12
«CEVA-Philaxia
Veterinari biological 29.03.2012
Company
Co/Ltd»,
ҚР-ВП-4-1839-12
03.03.2012
ҚР-ВП-4-1840-12
04.03.2012
45%)
Тулавитрил
(Tulavitryl)
ҚР-ВП-4-1857-12
30.03.2012
Тулавитрил
(Tulavitryl)
307
Викокс
Толтра Викокс
Толтра суспензия
(Vicox Toltra)
(Vicox Toltra)
Кокцидиозға қарсы
зат
«РостАгроВет», Ресей
308
Кетовет
100 Кетовет
100 ерітінді
(Ketovet 100)
(Ketovet 100)
Нестероидты
қабынуға қарсы зат
«РостАгроВет», Ресей
309
Драймикс
№9 Драймикс
№9 ұнтақ
(DRYMIX №9)
(DRYMIX №9)
OXYJECT
OXYJECT
ерітінді
Антибиотик
«QALIAN», Франция
Бактериаға қарсы
препарат
Қанның паразиттік
ауруларын емдеу
және
алдын-алу
үшін
Ірі қара малының
трихомоноз,
шошқаның
балантидиоз және
дизентирияларын
емдеу
Ит пен мысықтың
отодектоз
ауруының
алдын
алу және емдеу
Бактериаға қарсы
дәрі
«ADWIA Co.S.A.E.», «ADWIA Co.S.A.E.», ҚР-ВП-4-1861-12
31.03.2012
Египет
Египет
«ADWIA Co.S.A.E.», «ADWIA Co.S.A.E.», ҚР-ВП-4-1863-12
11.04.2012
Египет
Египет
311
Бутажект
(BUTAJECT)
Бутажект
(BUTAJECT)
ерітінді
312
Метронидазол
Метронидазол
таблеткі
313
Орицин
Орицин
ерітінді
314
TYLOSIN
TARTRATE
TYLOSIN
TARTRATE
ерітінді
қарсы «РостАгроВет», Ресей
Венгрия
«Vemedim
Сorporation»,
Въетнам
«Vemedim
Сorporation»,
Въетнам
«Vemedim
Сorporation»,
Въетнам
«QALIAN», Франция
306
310
ерітінді
алу үшін
Бактериаға
препарат
ҚР-ВП-4-1858-12
30.03.2012
ҚР-ВП-4-1859-12
30.03.2012
ҚР-ВП-4-1860-12
30.03.2012
«НПК Асконт+» ООО, «НПК
Асконт+» ҚР-ВП-4-1864-12
11.04.2012
Ресей
ООО, Ресей
«Euracon
Pharma «Euracon
Pharma ҚР-ВП-4-1865-12
11.04.2012
GmbH», Германия
GmbH», Германия
«ADWIA Co.S.A.E.», «ADWIA Co.S.A.E.», ҚР-ВП-4-1866-12
Египет
Египет
16.04.2012
315
316
317
318
319
320
321
322
Эпримек
(Eprimec)
Эпримек
(Eprimec)
ерітінді
Жануарлардың
эктопаразиттеріне
және
нематодоздарына
қарсы алдын алу
және емдеу үшін
Санофлай
Санофлай
ерітінді
Жануарлардың
(Sanofly)
(Sanofly)
эктопаразиттеріне
қарсы алдын алу
және емдеу үшін
Пульсоцерил
Пульсоцерил
ұнтақ
Жануарлардың
және
құстардың
ағзаларының
бактериальдық
этиологиядағы
ауруларын алдын
алу үшін
Фенпраз
Фенпраз
Таблеткі
Ит және
және
мысықтардың
суспензия
барлық
гельминттеріне
қарсы
Пенстреп 20/20 Пенстреп 20/20 суспензия
Бактерияға қарсы
ЛА
(Penstrep ЛА
(Penstrep
комплексті
20/20 LA)
20/20 LA)
препарат
Хунтер 22 (Hunter Хунтер
22 түйіршік
Паразиттерге қарсы
22)
(Hunter 22)
препарат
Хунтер 10 (Hunter Хунтер
10 суспензия Паразиттерге қарсы
10)
(Hunter 10)
препарат
Феропан
200 Феропан
200 ерітінді
Қан аздығына
(Feropan 200)
(Feropan 200)
қарсы (темірі бар)
«АПИ-САН» ООО,
Ресей
«АПИ-САН» ООО,
Ресей
ҚР-ВП-4-1867-12
16.04.2012
«АПИ-САН» ООО,
Ресей
«АПИ-САН» ООО,
Ресей
ҚР-ВП-4-1868-12
16.04.2012
«Ветимпульс»
Ресей
ООО, «Nanjing
Vetop ҚР-ВП-4-1869-12
Pharma Co., Ltd» 16.04.2012
Қытай
«Агробиопром» ЖАҚ,
Ресей
«Агробиопром»
ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1882-12
18.04.2012
«ANUPCO Ltd».
Ұлыбритания
«ANUPCO Ltd».
Ұлыбритания
ҚР-ВП-4-1883-12
19.04.2012
«ANUPCO Ltd».
Ұлыбритания
«ANUPCO Ltd».
Ұлыбритания
«Woogene B&G Co.,
Ltd», Оңтүстік Корея
«ANUPCO Ltd».
Ұлыбритания
«ANUPCO Ltd».
Ұлыбритания
«Woogene B&G Co.,
Ltd», Оңтүстік Корея
ҚР-ВП-4-1884-12
19.04.2012
ҚР-ВП-4-1885-12
19.04.2012
ҚР-ВП-4-1886-12
19.04.2012
323
Амокси 50 S.P.V.
Амокси 50 S.P.V.
ұнтақ
324
Бронходокс
Бронходокс
ерітінді
325
Пневмовирик
Пневмовирик
ұнтақ
326
Цефалекс 50
Цефалекс 50
ұнтақ
327
Эспирадикс
Эспирадикс
ұнтақ
328
Олиговит
(OLIGOVIT)
Олиговит
(OLIGOVIT)
Эмульсия
329
Йодомидол
Йодомидол
сұйық
330
Амстронг
(Amstrong)
Амокслав
Амстронг
(Amstrong)
Амокслав
ұнтақ
331
суспензия
препарат
Ауыл шаруашылық
малдарын және
құстарын емдеу
үшін
Ауыл шаруашылық
малдарын және
құстарын емдеу
үшін
Ауыл шаруашылық
малдарын және
құстарын емдеу
үшін
Ауыл шаруашылық
малдарын және
құстарын емдеу
үшін
Ауыл шаруашылық
малдарын және
құстарын емдеу
үшін
Дәрумендікминеральдық
жиынтық
Сыртқа және ішке
қолданылады, мал
қораларын
залалсыздандыруға
Бактериға
қарсы
препарат
Бактериға
қарсы
«SP Veterinaria SA»,
Испания
«SP Veterinaria SA», ҚР-ВП-4-1888-12
Испания
24.04.2012
«SP Veterinaria SA»,
Испания
«SP Veterinaria SA»,
Испания
ҚР-ВП-4-1889-12
24.04.2012
«SP Veterinaria SA», «SP Veterinaria SA», ҚР-ВП-4-1890-12
Испания
Испания
24.04.2012
«SP Veterinaria SA», «SP Veterinaria SA», ҚР-ВП-4-1891-12
Испания
Испания
24.04.2012
«SP Veterinaria SA», «SP Veterinaria SA», ҚР-ВП-4-1892-12
Испания
Испания
24.04.2012
«ANUPCO Ltd»,
Ұлыбритания
«ANUPCO Ltd»,
Ұлыбритания
ҚР-ВП-4-1902-12
28.04.2012
«СТЕКО ЛТД» ЖШС, «СТЕКО
ЛТД» ҚР-ВП-4-1903-12
Қазақстан
ЖШС, Қазақстан
28.04.2012
«Woogene B&G Co.,
«Woogene B&G Co., ҚР-ВП-4-1904-12
Ltd», Оңтүстік Корея Ltd», Оңтүстік Корея 28.04.2012
«РостАгорВет» ООО, «Provet
veterinary ҚР-ВП-4-1905-12
(Amoxlav)
332
333
334
335
336
337
338
(Amoxlav)
препарат
Ресей
Products
industry», 02.05.2012
Туркия
Пчелодар
Пчелодар
сұйық
Ит пен мысықтың «Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
ҚР-ВП-4-1908-12
(Шампунь)
(Шампунь)
бүргесі
мен Ресей
ЖАҚ, Ресей
08.05.2012
кенелеріне қарсы
шомылдыру үшін
Пчелодар
Пчелодар.
сұйық
Ит пен мысықтың «Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
ҚР-ВП-4-1909-12
(Лосьон)
Лосьон
көзіне,
құлағына Ресей
ЖАҚ, Ресей
14.05.2012
және
терісіне
арналған зат
Пчелодар. Гель- Пчелодар. Гель- гель
Жылқының
«Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
ҚР-ВП-4-1910-12
бальзам
бальзам
тізелеріне арналған Ресей
ЖАҚ, Ресей
14.05.2012
зат
Крестар (Crestar) Крестар (Crestar) ерітінді
Сиырлар
мен «АлемВет»
ЖШС, «МСД Энимал Хеле ҚР-ВП-4-1911-12
құнажындардың
Қазақстан
(интерает
14.05.2012
күйін
шақыру
Интернейшил»,
үшінқолданылады
Нидерланд
Крестар
SO Крестар
Сұйық
Сиырлар туғаннан «АлемВет»
ЖШС, «МСД Энимал Хеле ҚР-ВП-4-1912-12
R
(Crestar)
(Crestar SO)
және ақ кейінгі жыныстық Қазақстан
(интерает
14.05.2012
полимерл циклын
қалпына
Интернейшил»,
ік
келтіруге арналған
Нидерланд
капсулала
р
түріндегі
импланта
нт
Бинакар
Бинакар
сұйық
Жануарлардың
«Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
ҚР-ВП-4-1913-12
паразиттеріне
Ресей
ЖАҚ, Ресей
14.05.2012
қарсы
Энрофлокс 5%
Энрофлокс 5%
ерітінді
Жануарлардың
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1914-12
жұқпалы
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 14.05.2012
339
Чеми
Спрей Чеми
Спрей аэрозоль
(CHEMI SPRAY) (CHEMI SPRAY)
340
342
Амоксициллин
15%
Д.Д.
(Amoxicilina 15%
L.A.)
Окситетрациклин
200
Д.Д.
(Oxitetraciclina
200 L.A.)
Диналген 150
Амоксициллин
суспензия
15%
Д.Д.
(Amoxicilina 15%
L.A.)
Окситетрациклин ерітінді
200
Д.Д.
(Oxitetraciclina
200 L.A.)
Диналген 150
ерітінді
343
Отидез
Отидез
ерітінді
344
Дезацид
Дезацид
ерітінді
345
Галокур
(HalocurR)
Галокур
(HalocurR)
ерітінді
346
Посатекс
(PosatexR)
Посатекс
(PosatexR)
суспензия
341
ауруларын емдеу
үшін
Жануарлардың
жұқпалы
емес
ауруларын емдеу
үшін
Жануарлардың
жұқпалы
ауруларын емдеу
үшін
Жануарлардың
тыныс және ішекқарын ауруларын
емдеу үшін
Жануарларға
арналған
дәрілік
препарат
Жануарлардың
құлақ
ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың көз
ауруларын емдеу
үшін
Бұзаулардың
диарея
ауруын
емдеу және алдын
алу үшін
Иттің жіті және
созылмалы құлақ
ауруларын емдеу
үшін
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1915-12
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 14.05.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1917-12
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 22.05.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1918-12
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 22.05.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Euracon
Pharma «Euracon
Pharma ҚР-ВП-4-1919-12
GmbH», Германия
GmbH», Германия
22.05.2012
«Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
Ресей
ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1920-12
24.05.2012
«Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
Ресей
ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1921-12
24.05.2012
«АлемВет»
Қазақстан
«АлемВет»
Қазақстан
ЖШС, «МСД Энимал Хеле ҚР-ВП-4-1922-12
(интерает
24.05.2012
Интернейшил»,
Нидерланд
ЖШС, «МСД Энимал Хеле ҚР-ВП-4-1923-12
(интерает
25.05.2012
Интернейшил»,
Нидерланд
347
Мастилекс
(Mastilex)
Мастилекс
(Mastilex)
суспензия
348
Реленол (Ronenol) Реленол
(Ronenol)
349
Энрофлокс 10% Энрофлокс 10% ерітінді
(Enroflox 10%
(Enroflox 10%
350
Анимекс
(Anaemex)
Анимекс
(Anaemex)
ерітінді
351
ЧИКТОНИК
(CHICTONIC)
ЧИКТОНИК
(CHICTONIC)
ерітінді
352
ТРОМЕКСИН
(TROMEXIN)
ЧИКТОНИК
(CHICTONIC)
ұнтақ
353
Пульсотидокс
Пульсотидокс
ұнтақ
354
РАНОДЕЗ
РАНОДЕЗ
Ұнтақ,
гель,
сықпа
май,
спрей
ерітінді
Жануарлардың
емшек ауруларын
емдеу үшін
Жануарлардың
паразит ауруларын
емдеу және алдын
алу үшін
Құстардың
бактериалды
ауруларын емдеу
үшін
Қан
аздығына
қарсы (темірі бар)
препарат
Жануарлардың
гиповитаминозын
және
иммунжетіспеуін
емдеу үшін
Жануарлардың
жұқпалы
ауруларын емдеу
үшін
Бактерияға қарсы
зат
Терідегі
ісіктерді
үшін
«Индустриаль
ветеринария
С.А.ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
ветеринария
С.А.ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
ветеринария
С.А.ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
ветеринария
С.А.ИНВЕСА», Испания
ҚР-ВП-4-1924-12
25.05.2012
ҚР-ВП-4-1925-12
25.05.2012
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1926-12
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 25.05.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«РостАгроВет», Ресей
«CZ
Veterinaria, ҚР-ВП-4-1927-12
S.A.» Испания
25.05.2012
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1948-12
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 15.06.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-1949-12
ветеринария
С.А.- ветеринария
С.А.- 15.06.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Ветимпульс»
Ресей
ООО, «Nanjing
Vetop
Pharma Co., Ltd»
Қытай
іріңді «Агробиопром» ЖАҚ, «Агробиопром»
емдеу Ресей
ЖАҚ, Ресей
ҚР-ВП-4-1956-12
16.07.2012
ҚР-ВП-4-1957-12
16.07.2012
түрінде
ерітінді
355
Флорфеникол 300 Флорфеникол
(Florfenicol 300)
300 (Florfenicol
300)
356
Кокцирил 0,5%
Кокцирил 0,5%
ұнтақ
357
Тиамисол
(Tiamisol)
Рикарфа
ерітінді
358
Тиамисол
(Tiamisol)
Рикарфа
359
ТрисульфонR
ТрисульфонR
суспензия
360
Кловет суспензия
Кловет суспензия суспензия
361
Фебенол-100
Фебенол-100
суспензия
Орал (Febenol-100 Орал
(Febenol-
сұйық
Жануарлардың
бактериялық
ауруларын емдеу
үшін
Құстар мен үй
қояндарының
кокцидиоз ауруын
емдеу үшін
Бактерияға қарсы
препарат
отадан
кейін
қабыну реакциясын
басу
және
жансыздандыру
үшін
жануарлар
мен
құстардың
жұқпалы
ауруларын емдеу
және алдын алу
үшін
ірі қара және қой
мен
ешкілердің
нематодын,
трематодын және
цестодын
емдеу
және алдын алу
үшін
«Alpovet
Кипр
Limited», «Yantai Luye Animal ҚР-ВП-4-1958-12
Health Products Co., 16.07.2012
Ltd», ҚХР
«Хювефарма»
(Huvepharma
Болгария
АҚ «Биовет» АҚ (Biovet ҚР-ВП-4-1983-12
AD), JSC) Болгария
22.08.2012
«QALLAN», Франция
«QALLAN»,
Франция
«KRKA d.d. Novo «KRKA d.d. Novo
mesto», Словения
mesto», Словения
ҚР-ВП-4-1988-12
10.09.2012
ҚР-ВП-4-2004-12
24.09.2012
«KRKA d.d. Novo «KRKA d.d. Novo ҚР-ВП-4-2005-12
mesto», Словения
mesto», Словения
24.09.2012
«Аджанта
Фарма «Аджанта
Фарма ҚР-ВП-4-2006-12
Лимитед», Үндістан
Лимитед», Үндістан 28.09.2012
жануарлардың
Interchemie werken
нематодын
және «De Adelaar» BV,
цестодын
емдеу Голландия
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
ҚР-ВП-4-2007-12
28.09.2012
және
үшін
Oral)
100 Oral)
362
Имохем-120
Имохем-120
363
Интерфлокс Орал Интерфлокс
ерітінді
(Interflox Oral)
Орал
(Interflox
Oral)
Докси-500
ВС Докси-500
ВС ұнтақ
(Doxy-500 WS)
(Doxy-500 WS)
364
ерітінді
365
Диналген 60
Диналген 60
ерітінді
366
Диналген 300
Диналген 300
ерітінді
367
Триметин
Триметин
таблеткі
368
Триметин
Триметин
ұнтақ
369
Эстрофантин
Эстрофантин
ерітінді
370
О-Тетра ЛА 20%
О-Тетра ЛА 20%
ерітінді
371
ВЕТСУПРИМ-48 ВЕТСУПРИМ-48 суспензия
Сульфадиазина и Сульфадиазина и
алдын
алу
жануарларға
арналған препарат
Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Нидерланд
кең
спектірлі Interchemie
werken
антибиотик
«De Adelaar» BV,
Голландия
кең
спектірлі Interchemie
werken
антибиотик
«De Adelaar» BV,
Голландия
жануарларға
«Euracon
Pharma
арналған
дәрілік GmbH», Германия
препарат
жануарларға
«Euracon
Pharma
арналған
дәрілік GmbH», Германия
препарат
антибиотик
«НПК Асконт+» ООО,
Ресей
антибиотик
«НПК Асконт+» ООО,
Ресей
еркек
ауыл «НПК Асконт+» ООО,
шаруашылық
Ресей
малдардың
тұқымдық қызметін
артыруға
және
ретеу үшін
антибиотик
«Др.
Шайлеш
Р.
Сингх», Үндістан
антибиотик
«Др.
Шайлеш
Р.
Сингх», Үндістан
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Нидерланд
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Euracon
Pharma
GmbH», Германия
ҚР-ВП-4-2009-12
01.10.2012
ҚР-ВП-4-2010-12
01.10.2012
ҚР-ВП-4-2011-12
01.10.2012
ҚР-ВП-4-2020-12
13.10.2012
«Euracon
Pharma ҚР-ВП-4-2021-12
GmbH», Германия
13.10.2012
«НПК
Асконт+»
ООО, Ресей
«НПК
Асконт+»
ООО, Ресей
«НПК
Асконт+»
ООО, Ресей
ҚР-ВП-4-2028-12
18.10.2012
ҚР-ВП-4-2029-12
18.10.2012
ҚР-ВП-4-2030-12
18.10.2012
«Аджанта
Фарма
Лимитед», Үндістан
«Аджанта
Фарма
Лимитед», Үндістан
ҚР-ВП-4-2031-12
18.10.2012
ҚР-ВП-4-2032-12
18.10.2012
Триметоприма
Баниксин-50
(Banixin-50)
Триметоприма
Баниксин-50
(Banixin-50)
373
Феровита-200
(Ferovita-200)
Феровита-200
(Ferovita-200)
ерітінді
374
Бетаминт
(Betamint)
Бетаминт
(Betamint)
ерітінді
375
Алисерил
ВС Алисерил
ВС ұнтақ
(Aliseryl WS)
(Aliseryl WS)
376
Димоксан
ВС Димоксан
ВС ұнтақ
(Dimoxan WS)
(Dimoxan WS)
377
Доксикол
ВС Доксикол
ВС ұнтақ
(Doxycol WS)
(Doxycol WS)
378
Бровермектин
гранулят
Бровермектин
гранулят
түйіршік
379
Доксимикс
(Doxymix)
Тиамикс (Tiamix)
Доксимикс
(Doxymix)
Тиамикс (Tiamix)
ұнтақ
Тилопром
(Tyloprom)
Димоксан WS
Тилопром
(Tyloprom)
Димоксан WS
ұнтақ
372
380
381
382
ерітінді
ұнтақ
ұнтақ
қабынуға
қарсы «Interchemie
werken
дәрі-дәрмектік зат
«De Adelaar» BV,
Голландия
темір қосындысы «Woogene B&G Co.,
Ltd», Корея
бар препарат
шошқа
мен
құстардың күн өту
стресінің
симптомын түсіру
үшін
антибиотик
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Woogene B&G Co.,
Ltd», Корея
ҚР-ВП-4-2045-12
22.10.2012
ҚР-ВП-4-2046-12
22.10.2012
«Индустриаль
«Индустриаль
ҚР-ВП-4-2047-12
ветеринария С.А. - ветеринария С.А. - 20.10.2012
ИНВЕСА», Испания
ИНВЕСА», Испания
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
антибиотик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
антибиотик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
паразиттерге қарсы «Бровафарма» ООО,
кең
көлемді Украина
препарат
бактерияға қарсы «DOX-AL
ITALIA
дәрі
S.p.A.», Италия
бактерияға қарсы «DOX-AL
ITALIA
дәрі
S.p.A.», Италия
бактерияға қарсы «DOX-AL
ITALIA
дәрі
S.p.A.», Италия
антибиотик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Бровафарма» ООО,
Украина
ҚР-ВП-4-2049-12
29.10.2012
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
ҚР-ВП-4-2054-12
01.11.2012
ҚР-ВП-4-2055-12
01.11.2012
ҚР-ВП-4-2056-12
01.11.2012
ҚР-ВП-4-2057-12
01.11.2012
ҚР-ВП-4-2050-12
29.10.2012
ҚР-ВП-4-2051-12
29.10.2012
ҚР-ВП-4-2052-12
29.10.2012
Голландия
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«DOX-AL
ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL
ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL
ITALIA
S.p.A.», Италия
383
Докси WS
Докси WS
ұнтақ
антибиотик
384
Бутахем-50
(Butachem-50)
Бутахем-50
(Butachem-50)
ерітінді
385
Клаймикс
(Clymix)
Амоксипром
(Amoxiprom)
Альбацин
(Albacin)
Клаймикс
(Clymix)
Амоксипром
(Amoxiprom)
Альбацин
(Albacin)
ұнтақ
ірі
қараның
тейлериоз ауруын
емдеу үшін
бактерияға қарсы
дәрі
бактерияға қарсы
дәрі
құстардың
некроздық энтерит
ауруының
алдын
алу үшін
антибиотик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
антибиотик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
бактерияға қарсы ООО
«Био-Тестпрепарат
Лаборатория»,
Украина
ірі
азықтың Қазақстан
клетчаткасын
Республикасы БжҒМ
ыдыратуда сүрлеу «Ұлттық
биотехнокезінде
логия
орталығы»
қолданылады
шаруашылық жүргізу
құқығындағы РМК
386
387
ұнтақ
түйіршікт
елген
ұнтақ
388
Интерспектин WS Интерспектин
WS
ұнтақ
389
390
Интерспектин-Л
ВС (Interspectin-L
WS)
Фардокс
Интерспектин-Л ұнтақ
ВС (Interspectin-L
WS)
Фардокс
ерітінді
391
Лак-Сил
Лак-Сил
ұнтақ
Голландия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
ООО
«Био-ТестЛаборатория»,
Украина
Қазақстан
Республикасы
БжҒМ
«Ұлттық
биотехно-логия
орталығы»
шаруашылық
жүргізу
ҚР-ВП-4-2058-12
01.11.2012
ҚР-ВП-4-2059-12
01.11.2012
ҚР-ВП-4-2060-12
02.11.2012
ҚР-ВП-4-2061-12
02.11.2012
ҚР-ВП-4-2063-12
06.11.2012
ҚР-ВП-4-2064-12
06.11.2012
ҚР-ВП-4-2065-12
06.11.2012
ҚР-ВП-4-2072-12
08.11.2012
ҚР-ВП-4-2076-12
12.11.2012
392
Флуконикс-340
(Fluconix-340)
Флуконикс-340
(Fluconix-340)
ерітінді
393
Энроксан МАКС
Энроксан МАКС
ерітінді
394
Энроколин
Энроколин
ерітінді
395
Амоксан-150
Амоксан-150
суспензия
396
Флоцин-300
Флоцин-300
ерітінді
397
Флоцин-100
Флоцин-100
ерітінді
398
Альбендазол 20%
Альбендазол 20% ұнтақ
399
Айвин плюс
Айвин плюс
ерітінді
400
Эквивин
Эквивин
паста
401
Хина-жект
Хина-жект
ерітінді
фасциолез ауруын Interchemie
werken
емдеу үшін
«De Adelaar» BV,
Голландия
антибиотик
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
антибиотик
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
антибиотик
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
бактерияға қарсы «Био-Тестпрепарат
Лаборатория» ООО,
Украина
бактерияға қарсы «Био-Тестпрепарат
Лаборатория» ООО,
Украина
кең
спектірлі «ADWIA
S.A.E.»,
гельминттерге
Египет
қарсы дәрі
кең
спектірлі «ADWIA
S.A.E.»,
паразиттерге қарсы Египет
препарат
кең
спектірлі «ADWIA
S.A.E.»,
паразиттерге қарсы Египет
препарат
жануарлардың
«ADWIA
S.A.E.»,
қанпаразиттеріне
Египет
қарсы препарат
құқығындағы РМК
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
«Био-ТестЛаборатория» ООО,
Украина
«ADWIA
S.A.E.»,
Египет
ҚР-ВП-4-2081-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2082-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2083-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2084-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2085-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2086-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2087-12
15.11.2012
«ADWIA
Египет
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2088-12
15.11.2012
«ADWIA
Египет
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2089-12
15.11.2012
«ADWIA
Египет
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2090-12
15.11.2012
402
Коли-2400 (Coli- Коли-2400 (Coli- ерітінді
2400)
2400)
403
Макролан-200
(Macrolan-200)
Макролан-200
(Macrolan-200)
ерітінді
404
Макротил-300
(Macrotyl-300)
Макротил-300
(Macrotyl-300)
ерітінді
405
Тиамулин
(Tiamulin)
Тиамулин
(Tiamulin)
ерітінді
406
Мoксижат
(Moxijat)
Мoксижат
(Moxijat)
ұнтақ
407
Брометронид
новый
Брометронид
новый
түйіршікт
елген
ұнтақ
408
Бровафом новый
Бровафом новый
ұнтақ
жануарлар
мен
құстардың
жұқпалы
ауруын
емдеу үшін
жануарлардың
жұқпалы
ауруын
емдеу үшін
жануарлардың
тыныс
ауруын
емдеу үшін
жануарлардың
жұқпалы
ауруын
емдеу үшін
антибиотик
Interchemie
werken Interchemie werken ҚР-ВП-4-2091-12
«De Adelaar» BV, «De Adelaar» BV, 16.11.2012
Голландия
Голландия
Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«UNIVET
ҒӨО»
ЖШС, Қазақстан
ҚР-ВП-4-2092-12
16.11.2012
амебалы
дизентерия,
балантидиоз,
колибактериоз,
эймериоз,
сальмонеллез,
септицемия
ауруларын емдеу
және алдын алу
үшін
дизентерия,
колибактериоз,
сальмонеллез,
«Бровафарма»
Украина
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Montajat Veterinary
Pharmaceuticals Co
Ltd»
компаниясы,
Сауд
Аравия
Королдігі
ООО, «Бровафарма» ООО,
Украина
ҚР-ВП-4-2102-12
21.11.2012
«Бровафарма»
Украина
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2103-12
Украина
21.11.2012
ҚР-ВП-4-2093-12
16.11.2012
ҚР-ВП-4-2094-12
16.11.2012
ҚР-ВП-4-2095-12
16.11.2012
пастереллез
ауруларын емдеу
үшін
микробқа
қарсы, «Бровафарма»
репелентті,
Украина
дезодорлаушы
және
сорылдырушы
препарат
409
410
Ранойод
Ранойод
ұнтақ
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2104-12
Украина
21.11.2012
411
Броэстрофан
Броэстрофан
ерітінді
сиырлардың
«Бровафарма»
толғағын
Украина
күшейтуге,
инволюциясын
жылдамдатуға,
шуудың уақтылы
түспеу
кезінде
қолданады
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2105-12
Украина
21.11.2012
412
Тилозин 20%
Тилозин 20%
ерітінді
жануарладың
«Бровафарма»
вирустых
және Украина
бактериялық
инфекциясын
емдеу үшін
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2106-12
Украина
21.11.2012
413
Бровамаст 2 Д
Бровамаст 2 Д
суспензия
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2107-12
Украина
21.11.2012
414
Фитосепттм
Фитосепттм
жақпа
сиырлардың
«Бровафарма»
серозды,
Украина
катаралды,
фибринозды, іріңді
және
субклиникалық
желімсауын емдеу
үшін
жануарлардың
«Бровафарма»
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2108-12
май
415
Офтальмо-гель
Офтальмо-гель
гель
416
Адвифос
Адвифос
ұнтақ
417
Ветрагин 50
Ветрагин 50
ерітінді
418
Кал-Бор-Маг
Кал-Бор-Маг
ерітінді
419
Линкоспектожект
Фосфофорт
ерітінді
420
Линкоспектожект
Фосфофорт
421
Вита-жект
Вита-жект
ерітінді
422
Ликвивит
Ликвивит
ерітінді
423
Декавитамин
Декавитамин
ұнтақ
424
Cydectin 10% LA Cydectin 10% LA ерітінді
ерітінді
желімсау ауруын
емдеу және алдын
алу
және
желімдерге
гигиеналық күтім
жасау
жануарлардың
паразитті-жұқпалы
конъюнктивит,
кератит,
кератоконъюнктив
ит,
блефарит
ауруларын емдеу
үшін
антибиотик
Украина
«Бровафарма»
Украина
«ADWIA
Египет
антибиотик
«ADWIA
Египет
антибиотик
«ADWIA
Египет
антибиотик
«ADWIA
Египет
антибиотик
«ADWIA
Египет
витаминдердің
«ADWIA
қосындысы
Египет
витаминдердің
«ADWIA
қосындысы
Египет
витаминдердің
«ADWIA
қосындысы
Египет
ірі қара малының «Pfizer H.C.P.
нематодоз
және Corporation»,
Украина
21.11.2012
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2109-12
Украина
21.11.2012
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
S.A.E.», «ADWIA
Египет
«PFIZER
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2110-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2111-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2112-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2113-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2114-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2115-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2116-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2117-12
22.11.2012
OLOT, ҚР-ВП-4-2126-12
(Цидектин
LA)
10% (Цидектин
LA)
арахноэндомотозы Қазақстандағы
н
емдеу
және өкілдігі
алдын алу
10%
S.L.U.
Ctra.
De 30.11.2012
Camprodon,
s/n.,
Finca La Riba, Vall de
Bianya,
17813
Gerona», Испания
Чанелл
ҚР-ВП-4-2127-12
Фармасьютикалз
30.11.2012
Мэнюфекчуринг
Лимитед», Ирландия
425
Cazitel (Казител)
Cazitel (Казител)
таблеткі
иттің инвазиялық «Pfizer H.C.P.
ауруын емдеу үшін Corporation»,
Қазақстандағы
өкілдігі
426
Соликокс
Соликокс
ерітінді
«АТ Биофарм» ООО, «АТ Биофарм» ООО, ҚР-ВП-4-2128-12
Украина
Украина
30.11.2012
427
Мазь
фунгицидноакарицидная
«Ям»
Мазь
фунгицидноакарицидная
«Ям»
жағын
май
428
Dorbene (Дорбен)
Dorbene (Дорбен)
ерітінді
құстар
мен
қояндардың
кокцидиозын емдеу
үшін
жануарлардың
трихофитиясын,
экземасын,
дерматитін,
тері
ауруларын,
тұяқтың
некробактериозын
емдеу үшін
ит пен мысықтарға
қолданатын
седативтік
препарат
«Pfizer H.C.P.
Corporation»,
Қазақстандағы
өкілдігі
«Laboratorios SYVA
S.A. Avda», Испания
ҚР-ВП-4-2130-12
05.12.2012
429
Alzane (Алзан)
Alzane (Алзан)
ерітінді
ит пен мысықтарға
қолданатын
седативтік
препараттың
белсенділігін жою
«Pfizer H.C.P.
Corporation»,
Қазақстандағы
өкілдігі
«Laboratorios SYVA
S.A. Avda», Испания
ҚР-ВП-4-2131-12
05.12.2012
«Бровафарма»
Украина
ООО, «Бровафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2129-12
Украина
30.11.2012
үшін қолданылады
сиырдың
субклиникалық
желімсауын емдеу
үшін
430
Spectramast DC Spectramast DC суспензия
(Спектрамаст DC) (Спектрамаст
DC)
431
Spectramast
LC Spectramast LC суспензия
(Спектрамаст LC) (Спектрамаст
LC)
сиырдың
субклиникалық
желімсауын емдеу
үшін
43
желүшін
жануарлар

социн-100ин-1 R0ң
субклиникалық
желімсауын емдеу
үшін
43
желүYріелast LC суспензия
(Спектрамаст LC) (Сп емдеу
үшін
4Yріелast ОО, &l,ард,лalaar» BV,4&l,ард,вЁпубликасы
БжҒМ
&laquдысы
еуurақ
424
Cydectin 10% LA Cydectin 10% LA ерітінді
ерітінді
житаaдіNдың
жҰиС
ерітінді
394
Энрондіctinaquo;лық
ауруларѲазиялық Vall de
Bi.қ Vловелиникалық күтім
жасау
жанHEMIHEMIHEMIHEMIHEMIH,вЁпублиIH,вЁпaar&rн
 2 Д
БрУтүстік Кореядердің
«ADWIA87Lь
вандия
«UNIVET
ҒӨО»
ЖШС, Қазақстан
ҚР-ВП-4-2092-12
16.11.2012
амеб-P6.118mарма»A Р-ВП-4-209арма»A Џ
360
Кловет суспензия
Кловет суспензия суспензия
361
Фебенол-100
Фебенол-100
суспензия
ОрЃарларiamisol)
ИМ2, ҚР-ВП-4-2116-12
22.11.2012
S.Aндаsрі12
22.11.2012
S.Aн6t2биотик
«ADWIA
Египет
антипет
антипет
антиCjpантипет
D
антиCjpеxристпр16.11.20стпр16.11С, «я
С.А.- ветеринария
С.Аы «DOX-AL
ITALIA
дәрі
S.p.A.I, іріңдіX
IБжX
IарлардытБжX
Ѱ 
бuoAaaрглттық
биоѿ
таTLpLус .- ветер
IБжX
Iа9а
21.11.2012
411
Броэстрофан
БроэстртБaофан
БDпет
S.A.E.&ық
аға ҵд&raqль
416
АдіңдіX
I6
Адe
374
Aнуа12
Health Products Co., 16ердің
«ің
1ealth Produкль
416
Адің
Пульсн
ік
препарат
« DAHealtрі қара және қойr&raqнді
g416
Адің
r&raltр», Испаниё-12
AТo;Ям&нді
g416
Аt инваза6aqль
416
Аs(
Пульсн
іchemie
weA 3oіchemo; BVrнт
интк
препара71-12
05.12.2
АдвифоCoіchemo; BVrнт
интк
првE)сн
ік
препаратA.», Ит0gн
», Гнуа12
Hд
Ранойод
ұнтақ
ООО, &lao;Бро0gн
&raquниё-12
роLь
вет
S.AораA
(MastAсырдың
«ADWlvозын
емдеу үші.
eu110.2012
нодің
&lLьn.2012
нодің
&lLьn.2еу үші.
eu6n.2012
нодRі.
Oo;ADWIA
tгранулят
тик
chemochemoc
1рдың
«ADWо-Тестпрепарат
Лаборsaxslың
рат
Лаборs1гі
eADWlvозын
емдеу үADWlvозын
Ѐ CNbеу
үѲитаминдерRан
(интерает
14.0Iма»
УкС.А.- ветеринария
С.А.- 25.05.2012
ИНВЕСА», ИспанестA.E.&raqсттаниўОО, «Бров иBpн
сЩDБров иBpн
сЩDБров иBpн
сЩDБрмдеI2
S.Aн6t2биотик
«ADWIA
Егиaquoрия
СU370
н
сЩDеЀн
с1aDБрпеу
кезі&нді
g416
Аt инваза6a;KRKA d.d. Novo «KRKA d.d. Novo
mesto», Словен86О, ҚР-ВФquo;4uo;AD ндЂипет
антипетипети5
HпеуCң
&laquозы Қаз/S.A.E.&rфу
5tramast
LC A.E.&rфу
5tramast
LC Spectramast LC ho(лаIMуC2LC A.E.&rфу
5tramast
LC Spectramast LC ho(лаIMуectramraquo;, «ADWIA
Египет
(лаIMуectramraquo;, &laqp.A.», Италия Италия
«IntercoA Р-ВП-4-209арма»A Џ
Р-ВП-4-2076-12
12.11.2012
392
ФлукСрaрмФлукСрин

Ѱ 
бuoAaaрГ012
нодѵпаратA.», Ит0gн
», Гнуа12
Hд
Ран,рф
ЭнрофлЄл3
бuoITALIотехді
4012
нодѵпаратA.», Ит0gн
», ГнуБр0gн
», ГнуБр
житаaді9ді
ит пен ға қарсы
ҚР-ВП-репараттың
yрloты0П-репараттың
yрloты0 қарсы
Қaм
жасамдл
антo;
ООО, 0raquo;, Ит0gн
», Гн%Ђын
седатиralt3н ға қарсыакo &laqраттың
yрloтыМ
&lт
LC)
сиы; BV,
Голландия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«Interchemie werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
«Interлаль
«R
Қ.p.A.», Итал,quo;,tO»

қeірraquo;, Ит
1euo;, Ит
1euo;, а&raquип3диия С.А. - 20.раинйer H.C.P.
Corporat0aoр16.11.20ст4raquo;, Италмдия
жaquo;Р-Вo;,tOн
аА,,tOнhao ауруын
емдеу үшін
бактерияғoеу
и6ерге қарсы Египет
Єf Египет
ия

1euo;, а&raquип3диия С..E.», ҚР-ВПrT MFNFgBы; BV,
Голландия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«D
ын емдDOX-AL ITALIA
S.E.&r,8-AL ITALIA
S.E.uo;, Итозин 20%
ерітінді
жануарладың
«
гипет
қарсы препr2ектензия
396 )анулят
тик
chemoc5ді1rа-жT
0IA
Египет
а. препr2т
o;, «ADWIA
Египет
(лаIнт
инткді
жануартectramraquo;, &laqp.A.»o
S.Aqp.A.», DБрпеу
кеOЁпублиIHo
mesto», Ся
&l
699ді
жанjo118m3диия С..E.&raОО,
Украиқ
424
Cydectin 10% LA Cydectin 10% LA i H.CO
 до
ИНВ705.12.2
Адв1диия С..E.&raОО,лландия
&laectin 10% e.y D,tO»

қeірraquo;, аР-uo; BV,
ramast
LC A.E.&r-4-2092-12
16.дииaect -AL ITALIA
aweA 3oіchemo; BVrнITALIA
aweA 3oіchemo; BVrн
ITALIA
aweA 3лу
үѡuo;Бтк
&laqu.иaect -AL ITALIA
aweA 3oіchemo; BVrауын ep
тин
ұнтақ
8 ин

 Novo «KRKA d.d. Novo
mesto», Словен86О, ҚР-ВФquo;4uo;AD raquo; ООО, «АТ Биофарм» ООО, ҚРаIMуectramraquo;, &laqp.A.», ИтлаIMуectramraтың
yрloтыtramraquo;, mraq ОООl9uo;InIA
awом
(Am4pn
и0,ltramraquo;, «ADWIA
Еги
o «, «ADWIA
Египет
S.A.E, Ита»
толғағын
Украина
кҳен86О, Қnна
кҳен86ги9x7н
УsLлдьафом нЂ
S.A.E, И9сықта561ғағын

т
дия
ке;ADWI 155
дия
ке;ADWI 155
Египеер
S.Aemie
we,
гБ
S.Aemie
we,

S.A.E.», «ADWIA
Египеѹ (К
88бликасы
БжҒ3ADWIA
-FР-uo; BV,
rратA.»,3A.»,3A.»,3A.&rao;
Ов
awe2V,
Голиия С.Ioты0П-репаратт9ты0П-репаратт9тыLouo;, ИталIA
Ђы0П-репаратт9тыLouo;, ИталIA
Ђы0П-ре31ыLouo;, ИталIA
Ђы0П-р3A.Bouo;, Италландия
«Interлаль
&lиия С.А. - 2i .A.», ИтІuo;, Италия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.», Италия
«D
ын емдDOX-AL ITALIA
S.E.&r,8-AL ITALIA
S.E.uo;, Итозин 20%
ерітінді
жануарладың
«
гипет
қMтѸ WS+12
22.8aquo;, Италия
&lпls Co
L
&lпls Co
Lфофорт
4218, &laqu&rн
еовафарма» ООО, ҚР-ВП-4-2107-12
Украина
21.11.2012
414
Фитосепттм
Фитосепттм
жақпа
сиырлардың
«БроБроэстрофHLО,
шаруашвЁHEMIHEvтаадан
кейін
қабыну реакциясын
басу
және
жансымALIA
S.E.uo;, Итозин 20%
ерітінді
жануарладың
«
гипет
қMтѸ WS+12
22.8aquo;, Италия
&lпls Co
L
&lпls Co
Lфофорт
4218, Іuo;, Италлард ЕO T
87арит
аурmo; BVrнт
ину реажұҀаттѿрепарат
2eg3)
417
&la лландия
антибиотик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
паразиттерге қарсы «БровафармCGландия
паын
басу
және
жансымALIA
S.E.uo;әнЋтБжX
Ѱ прaд
95
96
9Р-ВП-4-2107-12
r9Р-ВП-4-2107-12
rРимрглттық
биоѿ

S.E.uo;ән;D
ын емуларѲазияz23ларѲазияz23лаияzѷe Adelaar» BV,ид
новы-ов3V,ид
нов ттken
«ectramraquoS.A.E.&rae3лаияzѷe Adelaar» BV,ид
новы-ов3V,ид
новFNFgBы; BV,
Г-ов3V,ид
новF,
Гaипет
а.ипеѰгиquo;Dр
S0% LA CБровама9талIA
Ђы0
g
96e9тамдеу үшін
антибиотик
Interchemie
werken Interchemie werken ҚР-ВП-4-20у
үҚР-ВусОl9u7ат.Aния
орт
43
желүшін
жануарлар
рмФлукСA
-F
-F
А2Dтрофан
БроэстртБaон
О8-F
А86О, ҚРткА86chemie werken
нем0
суспензия
Орал (Febenol-100 Орал
(Febenol-
сұйық
Жануарлардың
бактериялық
ауруларын емдеу
үшін
Құстар мен үй
қояндарының
кокцидиоз ауруын
емдеу үші иом6
құстарquo;, 8ын н x2ндENelaaлтт36пr2ектензиXn2o;, аР-uo; BV,
ramast
LC A.E.&r-4-2092-12
о3mastктla ллсын
басу
және
жансымALIің
&lLьn.2еnn.2еe werken
нем0
суспП-4-2085-12
15.1 3египет
(лан
E.&raquIA
3египет
(лаuозы ҚазОрHEMIHiovet 3O
тО, ҀHEMIHiovet 3O
тО, қeірraquo;, аОaquo)12t
тAD aquo)12t
тAз8
&laqтрСияz-Bmo)12t
тAз8
&laqтрСияz-ең
d374
Aнуа12
Health Products Co., 16ердің
«ің
1ealth Produкль
416
Адің
ПулUиыр Adel-Bnno( a Uиыр Adstктla лхем-t ҚР-ВП-4-1A
aweA 3лу
үѡuo;Бтк
&laqu.и.2012 3oіhFd;, аОaquo)12t
тAD aquo)12t
тAз8
&laqтрСияz-Bmo)12t
тAз8
&laqтрСияz-ең
d374
Aнуа12
Health Produc
новѰрсы ООО
«Био-Тестпрепарат
Лаборатория»,
Украина
ірі
азықтың Қазақстан
клетчаткасын
мдыңquo;Inter)12t0П-aquo;D
ыealraquo;
УкeHEMIтаУкeHEMIтт
атан
клетчаткасыгипет
витаминдердіҽaquo; икасы
iAтан
клетчаУкeHEMIтаУкe7i8/Oқ
424
t
r&raq
(
eң
ПулUиыр jl m
(лаuозы ҚазОрHEMI1iин
LA)
10% (Цидектин
LA)
арахноэндомотозы Қазақ
A2 l а&raquип3диия С..E.& e werken
нефарма&raq jl m
(лаuозы ҚазОртериялық
ауруларын емдеу
үшін
Құстар3aquo;Pfizer H.C.P.Draquo;, аОaq777.3l m
(лаuозыtткасын
мдыfizer H.C.P.Dtaquo;ADWIA
Егиардың
2tткасын
мmocн)
ерітіуа12
Health ProducО, Ҁ
аурнуар.A.&8Healths2A2nnы0нзия
ОрЃарларiamisol)
ИМ2, ҚР-althнмmocн)
ерітіуа12
Hea-ия
&lпls Co
L
&lпls Co
LфлAdelaaпеaaquo;,.иялњGа
aaqu,ид7лар-Tv«Био-ТестЛаборайО, «БровлњG Su7ат.Aниaуруларын емдеу
үшін
Құстарин
LA биосЩ3ентті-2089-1.uo;әнЋтБжxнентyxнd374
AнѲипет
қaquo;, аОaqu
қaquo;, аОaqu
қaqAнѲипет
қ

Ѱsітінді
жануарл.A.&rтибио
&lAниет
қ

Ѱsітінді
жануарл.A.&rтивазозин 201m.AниProducО, Ҁ
аурrHEMI6
аplraquo;
Укeрrы
түспеу
кезінде
қолданады
2voС ұнтақ
(Doxycol WS)
(Doxycol WS)
378
Бровермектин
грЖn2 Tlo2l2нуарл.A.&rтииоз,
сальмоне12
08.11.L а&raquип3диия EH,вЁпaar&rн
 2 Д
Брйrпеу
к1-оз.
Co;Био-Тес1A.», Ис1Aаз.я
Орал (Fe ҚР-althнмmocн)
ерітіуа12
Hea-ия
&lпls Co
L
&lпls Co
Lларғрл.A.&rтивазозин 201m.AниProducзозизозиясы
дизеѲ8үҚе
жа
u amraтың
yрloтыtramraquo;, mraq ОООl9uo;InIA
awом
(Am4pn
и0,ltramraquo;, «ADWIA
Еги
o «, «ADWIA
Египет
S.A.E, Иl9uo;InIA
awом
(Am4pn
и4Lги
o «, &laия
антибиотик
«Био-ТестЛабораториын
сеио-ТестЛабораториыги
o «a, &laия
ан, қдіңnIA
aw)
 «,
(
ыги
oат, Итоль
416
loтыtотик
&laqа&r-4-2ргlaa
 R6
Аt инваза6aqль
416
Аs(
Пульсн
іchemie
weA 3oіchemo; BVrнт
интк
препара71-12
05.12.2
АдвифоCoіchemo; BVrнт
интк
првE)сн
ік
препаратA.», Ит0gн
»-ь
416
Адің
ВП-4aar&rн
 2 Д
Бвин
Эквің
«ің
1ealth Produкль
416
Адн
емдAттдия
нем0
6
АDWIA
Еги
o «, &laq1 Лабора a Uиыр оѸна
30.1иоз,
сальKарма» ООО, ҚР-В2рнуар.A.Uиыр оѸна6ң
d
dриыги
o &la-ВусОl9u7атн86антибиотик
«6биоH» ООО, ҚРаIMуectramraquo;, &laqp.A.», ИтлаIMу.A.&ranquo;, ИтлаI КороH» ООО, ҚРаIMуectramraquo;, &laqp.A.», ИтлаIMу.A.&ranquo;, ИтлаI КороH» ООО, ҚРаIMуectramraquo;, &laqp.A.», ИтлаIMу.A.&ranquo;, ИтлаI КороH» ООО, ҚРаIMуectramraquo;, &lі
жа.Оo;, tота
21.1-Tv&l21.1а
21.1-Tv&ectramrquo;BОО, ҚРаIMуectramraquoотик
«mp;G Co.лия
«DOX-AL ITALIA
S.p.A.»,емде
mesto&raqeu6n.2012
нодRі.
Oo;ADWIA
tграну;KRKAОО, ҚРан Co.Р
Украиb;mp;G ITAӠ
о, Қи
Украиb;mp;G лі «ADW.ик
G лі «ADW.ик
G лі «ADW.и24олOП-4-.2i(
спекті ҚРаIMуectramraquo;, &lі
жа.Оo;, tота
21.1-Tv&l21.19oеz23лаияzѷe Aзақстан
клетчаткасынуарлар
RhFOx2)сquo;A2
Health ProducО, Ҁ
ає6PдіO
G лі «ADW.1,
У«іOнм;, ИсамОo;,;ADW.1РаIcО, o.1РаIcО, o.1РаIcО, o.1лі laquo;IcО, o.1лі lo &la-ВусОl9о2 RіңдіX
IЅгиmlo &la-ВусОl9о2 RіңдіX
IЅгз8
LырITALIA
;Бро0gн
&raqн,Nex
(ле ө ITAӠ
о, Қи

(лттмаIcОын
рлctramrquo;BОн2114-12
22.11.2012мд0uo;BОн2114-12
22.11.2012мд0uoгз8
LырITe ө I л
ү;BОО

r)үADos0.mлл-ВП-4-2082-12
15.11.2012
ҚР-ВП-4-2083-12
15.11.2012
ҚР-ВП-xHea-ия
&ратория»,
УкOrsдіO
G лі «ADW.1,
У&lce -.2i(
спек7uo;ADWIA
Е12
1та;БжелУ&lcerктожект
ФоѸд
новыA1У&lc1fken Pз,
сальKарма&r-,Pз,
сальKарма&r-,Pз,
сальKарма&r-,Pк
G ,
5уаѼк
G ,
5уаѼк
G ,
5уаѼк
G ,борsaxslың
рат
Лаборs1гі5лctт
т0gн
», Гнуа12
Hд
РTя
&риlaquo;p.A.
Ов
a3Тестауo;p.A6laquo;БровафармCGландизақ%o,
(
қ%rѹ (,F,2.11.2114бЛ%rѹ (,F,2.11.211
G ,
5уаѼк
G ,борsaxs.11.2114бЛ8rѹ (,F,2.11, Cydectin5cикиоткѲp.A6la,
ГоллааѼк
G ,
5r1.11.2012
ҚР-ВП-4-2059-12
01.11.2012
ҚР-Випети5
HпTяXм0
суспензия
О.О.О.О.aquo;, &ульсн6 игимсагимсагиЄ
werken
«De AdelaОaтосaquo;ADWIA
уын
Ѓе
aquo«DOX-AL ITALIA
S.p.-ВП-4-2059-12
0Sосaquo;Aазитuзия
О.О.О.О.aquo;IA
Египет
S.A.E.», «ADWaquo;IA
Еия
О.итuз c3,рдтuз c3,р-205W;KRKваHruo;, &laqp.A.&, &laqc1fken 11
G ,
5уаѼX2-ф» ООО, ҚРаIMуect тик
«Interchemie
werken
«De Adelaar» BV,
Голландия
паразиттерге қарсы «БровафармCGО.и» 1аразиттер3уectrф» ООО, Қ2
«Бровашікт
uo;ADWIA
ЕгипNтик
«6биоH&raрдтuз c3,р-205WI
Hea-ия
&lпls Co
L-ровафармің
«6ма&9&raрдтuз c3,2мctram&r-а-ВиЁ aquoo;АБборsaUBV,
ГоллtO&борsaUBV,
ГоллtO∓G ООО, Қ2
«Бровашікт
uo;ADWIA
ЕгипNтик
«6биоH&raрдтuз c3,р-205WI
Hea-ия
&lпls Co
L-ровафаv
9;Р-ectrф&raFе;ADWI 155
касБр0114-ЛабM0
суспПя
&lын
Ѓе
aquo«а&9&ra емдеу
үшіiгиmlo2tion&rнтy&laqc1f «БровафC)
ия
&6екylo2tion&C)
иnl Adelabls Co
иЁае3ts Co., 16е
weAе3ts Co., 16е
weAОО, ҚРаIMлЏдиts CoIM
емдеу үшіto; РаIMALIA
u7ат.Aниaур
1;DOX-ALiii6X aуeA
weAик
&кт
uo;A WIA
Египет суспAos6биоH&raѻия
«DOXmo)1Iтт
атаAC
5уаѼк
G ,
5уаѼензия
лз8н
LA)
араx9;G альKарма&r а2.V2
Ар .A.&rпд7лар-T107-12кең
спектірлі «ADW
Қ.p.A.», Итал,quo;,tO»

қeірraquo;, Ит
1euo;, Ит
1euo;, а&raquип3диия С.А. - 20.раинйer H.C.P.
Corporat0a( .A.& н
quo; ООО,
Укра 20.раинйer H.Cет
S.A.E.», &laqлық
желімсауын емдеу
үшін
43
желүшін
жануарлар

социн-100ин-1 22128-12
Украина
Укр0-12
05Укр0-12
05Укр0-12
н
2кр0na-ВусОl9о2 Rі
05&ра сr0-12
05 UльKарма&r-,Pз,
сальKарма&r-,Pк
GCHEMIHiovet 3O
тО, Iaquo;, аллард
05&9ді
жанjo113V,ид
новF,
к
G8
LырITALIA
;Брқ
лз8н
LA Eиолез ауруын Interз8н
LA Eиоа
21eB ALA Eиолді
393
Энроксан МАКС
Энр21eB ALA Eиолд;Брқ
лз8н
LA E
e9рсы «овF,
к
G8
Laquo;
гипи

(,
к
G8
Laquo;
г Co
L3ie
werkн6 8
Laquo;лді
39 Co
L3нде
1 Лабрматвафаv
9;Р-ectrф&raF0Hiovet 3;Р-ectrф&raF0Hiу
үu
к
Ge.y алuo;н6 иг2X
IЅгларѲазия
коnterspeрsaxslың
saxарС.speрsaxslың c3,рдтu ЛабрO21eB .11.2012мд0uoгоипет
витаминдердің
«а12
Hд
РTя
&рe3тu ЛабрO21eB .11.20123зquo3G ООО, Қ2
&
рITALIA
;Брқ
лз8н
LA Eиол8u t2, ҚР-althнмmocн)
е 8,хl2нуарл.A.&rпеu6n.2012
ноths2A2nnы0нзия
ОрЃарларiamуркѲpалират
вафI нат
31оPз,
Ѿк
G ,борsaxsn5cборsaxsn5cбамд0uoгз8
LырITe ө I л
ү;BОО

r)үADoу
кеOЁпублиIHo
mesto», Ся
&l
699ді
жанjo118m3дииноZ м;10% LA ер8raquo;,A.E.&rM0,sабоыр оѸнкѲын
Ѓ;BОО
ын
Ѓ;BООvн
ООЛабораѽ үйqтрСтергеыр jl m
(л
4
Aнуа12
Health ,а
ООО, «мquo;БбиоH&raррдың
«Бровафарма»
серозды,
Украина
kнз.E.&rM)
G ,
5r1.11.2012
ҚР-ВП-4-2059-12
01.11.лі «ADW.9к
G ,
5уL;Бро0gн
&raq
699rM)
G ,мquo;Ббкалім
12
Қ1;Бро0gн
&raq
699sol)
21eB ABОО

r)үADo1оPз,
Ѿк
G ,борsaxsn5cбо.69922128-12
Украин «ADWIA
ЕLA ер8raquорsaxsn5cбонт
инѽ

r)үADo1оPз,
A
ЕLA ер82
инѽ

r)л.A.&rпЏqp.A.»,3oOаттѿре
грЖnаттѿре
грв1диия С..E.&raОО,лландия
&laectin 10% e.y D,tR,1cИт0gн
»-ь
416
Адің
ВП-4aar&rн
 2 Д
Бвин
Эквің
«ің
1ealth Produкль
416
Адн
е
aqunР-ВП-4рсы &laixil20.le
саЀиз8
рСO..E.&o&r/r)1iO-4 С.nаЀkшіto; РаIMALIA
u7ат.Aниaурниaу4
&laect-Biя
&laectin 10% e.y D,tR,1cИт0gн
»-ь
416
Адің
ВП-4aar&rнaуeA
weAик
&кт
uo;A WIA
Егип2т0gнаш3F0HieAОО, Қgрия&ri eAОО, Қg7ат.Aниa9 а&raquип3ия з8iиaуO1фарГrgОHieAОО, Қey D,tR,1cИ0з3
Брсы «moc3
Брсы «mocшіto; РаIM5
96
9Р-ВП-4-2107-12 Co
L3i-oS&raqaquom нIMуectrСло 
HEMI1iиннзын
Ѐ CNbеу
үѲитамиян,рф
Эн
үѲитам 10% L&la-ВусОl953
4мE
жаast DC-Вraquo;д H.C.P.
Cornterspeрsaxsl6
9Ся
&l
699ді
жанjo118m3 нIMуectrСло 
HжxamraquoS.A.E.8
&laqтрСияz-ең
d374
Ѳитамирын,
тұqaquoі
жанjo118m3 нIMуectrСло 
HжxamraquлаОв
abC)
-200нтибирУтүѰрлuo;БрмрглL7E.8
&l1-12
05.12м3
ЭHruouo;
БрКорa9 рУтlzane (Алзан)rн
еѰрлuo;БрмрглL7E.8
&l1н
&raуын8m3
Қ1 H.C.P.
Cornterspeрицетын
седатo113V,идo113о 
гл 3 Lquo;
ЖШС, Қаза, &ует
sNIVET2ШС, Қdедатo113V,иken
«De Adelaar» BV,
Голландия
паразиттерњаза, &уеты «пе.
CornteЛабржәнI0go;

қeірraquo;, Ит
1euo;, Ит
 (,F,2.11.т
 а, &ует
sNIVET2ШС, Қ, &1-Tv&l21.1а
21.1-Tv&ectramrquo;BОО, Қмo;BОО, Қм.P.
Corporation»,
Қа
юфекчурді

 (, OО.и&raq3oOаттѿре

1euo;dP/cSVA.E.&r-4-quo;DOX-AL О, Қмo;BОmm9tramrquo;BE.&r-4-quo;DOX-AL О, Қмo;BОmm9tramді

 (, OaО.и&raq15eи&raq15eи&raq15311Ита&raq3o11Итo;
Ѱшѱqaquoі
Tv&l21.1а
21.1-Tv&ectramrquo;BОО, Қмo;BОО, Қм.P.
Corporation»,
Қа
юфекчур
yo;Бро0gн
&raquн5h21ре0
суспеAЭHruouo;
БрКорa9 рУтlzane (Алзан)rAdelaОwerken
не1.2012
ҚР-Виx
aипет
ѵпарзООО, ҚРаIMуecыги
o &laет
ѵ6&laq;BОО%
е H.C.рУтaxнjo118m3 quo;D-Tvad374
Aнуа12
Health2Aң
aquo;БровафарC ,мquo;Бржұқпmo3(13 -зquo3G ООО, Қ2
&
рITALIA
;Брқ
лз8н
LA Eиол8u t2, ҚР-althнмmocн)
е 8,хl2нуарл.A.&r00Orl2нуО, Қ2
&
рIhN6 иг2X
IЅгларѲазия
коnterspeрsaxslың
saxарС.speрsaxslың c3,рдтu ЛабрO21eB .11.2xslB .1116
Коли-2в т785116
Коли-2в т7851G лі «161к
првE)сн
 ар 8,х

1euo;OBОmm9tramді

 (, OaО.и&raq15eи&raq15eи&raq15311Ита&raq3o11Итo;
Ѱшѱqaquoі
Tv&l21.1а
21.1-Tv&ectraану;2ylaquo;DOX-AL ITA21.1а
21.1-Tv&ectraану;2yl
е 8,хl2н16
Коли-2в т7851G, &laqp.A.»Ci8m5лctт
т0g1ипет
«PFIZER
S.A.E.», ҚР-ВП-4-2110-12
22.11.2012
S.A.E.», ҚР-ВП-lпlm7 ҚР-ВП-lпlm7 Қра7Ѓ10тuзи5W;KRK.E.& ҚР-aealth P4
Aтаuo;, И T107-12лo;, ҚРтРlaquo;De Adelaaстан
клетчаткая
О.2X
IЅгларѲGc3,пет
а. препr2т
oraquo512
SqЭн
e, ҚBОО, ro;BОО,ирУтҞ, ro;BОО5ri26-12
пре0пын
2
SqЭ0к2aтінді
жан нp.A.&raqінде
қоларм-4-2092-10ия
361
raq15eи&raq1531194oraquo5нурмрглL ro;BО45
31194or1194or1194or1194or11а7рамЂті-жұқпаП-a-4-2110оые
1 ЛаМрматваП-a-4-2110о 8,хl2uo;, И
LA)
10% (Цидектин
LA1l2uoѰ9ктин
31194or1194or1194or1194or11а7рамЂті-жұқпаП-a-4-250gнA)
10% (Цидектин
LA1l2uoѰ9ктин
31194or1194or1194or1194or11а7рамЂті-жұқпаП-a-4-250gнA)
10% (Цидектин
LA1l2uoѰ9ктин
31194or1194or1194or1194or11а7рамЂті-жұқпаП-a-4-25руларын,
тұяқтың
некр4or1194or1alth Pro3r1194or1alth Proанjo11уыЯшін

қerjo11уыoан
препаѱстар мен үй
қояаIM5
9;н6 иг2X
 3 3П-a-4-211094or1194or3UBV,tO&aquooан
пре
аѱстар мен үу
жәгрв1диия С.5t;, Гнуа12
Hд
Р6 36пr2уа12
Hд
Р6 36пr2уа12
xmиолд;Брқ
лз8н
LA E
e9рсы «овF,
к
G8
Laquo;
гипи

(,
к
G8
Laquo;
г Co
L3ie
werkн8
Laquo;
I
werkl&raq1jo118e;ои52О, o.1лі l16 үѷtо114-ЛIM үѷtо114-ЛIM летчаткасынуарлар
RhFOx169.uo;әпет
ір
DWIA3
Брсы «79aфаvC)
-ча T2фаvC)
-ча T2eAОО, Қey 6eипNrquo;Bлоен 15 ипNrquo;Bлоен 15 H.C.рУтaxнjұтчa ою
«Pfizer H.C.P.
Corporation»,
Қазақстандora0 қстандorraq1jo118e;ои5yo;Бро0gн
&raquн 2рaquoA
&raquн 2aquoA
»лді
39 Co
1р
S.Aлд
Laquo;
гипи

(,
к
G8
Laquo;
2пре0пын
2-Виx
.P.
Corporation&rahaqu.гиaquoрия
СU370
311сы rahaqu.
Laquo;
2пВиxIMиx
препачo;Р-Вo;,tOн
аА,,2 Д
Do;,tOн
аА1к
GОО,стрѩ I л
ү;BО Eиол8u6 и1н
,стрѩ I л
ү;BО Eиол8u6 и1н
,стрѩ I л
 Tv&
Җ BV0ақстандағы
өкілд(
спе7рл8u6 и1н
,стрѩ I u6 и1н
,стрѩ иол8u6 и1н
,стрѩ I л
 Tv&
Җ BV0ақстандаң
ровафарC 1ратEрѩ 6а
21.1-Tv&ectramrquo;BОО, Қмo;BОО, Қм.P.
Corporation»rспxTyг2X
IЅгларѲазгт
интк
прorporation»rспxTyг2X
IЅгларѲазгт
интк
прorporatr pалират
вафI S
қe.
интK39,стрѩ 1OафI S
қe.
интK39,стрѩ 1OафI S
қe.
интK39,стрѩ stion&
Құстар3aqOң
рИтантK39,стрTis -2ilaarraquo; BV,
Голландия
парапlsнтK39,ия
пар3 5и1н.y алuo;н6 иг2X
IЅгла
коnterspeрsaxslың
saxарС., Гнуа12
Hд
Р6 3рsaxsn5cбам53ол
колUqль
43ол
кl6
9Ся
&l
699ді
жанjo118m3 нIMуectrСло 
Hжxa
ко
кquo512
SqЭн
e, o512
ың
некр4or11k-99дт


(s
ко
кquo512
SqЭн
e, o512Ѹпет
S.A.E.»,i12
SqЭ
парап5олланд1
рСO..E.&o&r/r)1iOtWIA
Е
o «6&r/r)1iOdraquo;
ООО, «Бров2ің
1Bl 12
ың
некr0-12
0т
интк
прorporatr pаолU;
Ѱшѱq r pаолUo;BѱqaquLUпарзООО, 94or1iде;
ЁБр0114-ЛабM0
с1,
5уL;Бро0gн
&абоО.2X
IЅгларѲGc3,пbenoит
0.парз6де;
Ёгип 0.парз6де;
Ёгип пbenoиxa lың рѲGc 2 Д
slыҷипет
S.A.E.»
43
желүYрі
312Ѹпет
S.A.E.&raxнjұтuo;лді
39 ділігін жою
«Pfizer
9С&rнPfizer
9С&rу4
&laect-r/r)i.А.- -r/r)i.А.- ң
ВП3араЖң
ВП3арeA
weAик
&кт
uo;е
0
uo;е
01рмCGландибWI
Hea-ия
&lпlsI S
қҸядибWI
Hea-ия
&lпls;
ЁPr8,6деWI
H стрѩ иол8u6 и1н
,стрѩ I л
 Tv&
Җ BV0ақстандаң
ровафарC 1ратEрѩ 6а
21.1-Tv&ectramrquo;BООectramrquo;BООectramrquoООлѶн81quo;olirrporation&rahaqu.гиaquoрия
СU370
311сы rahaqu.
Laquo;
2пВиx1-Tv&ectramrquo;BООectramrquo;BООectramrquoООлѶн81quo;olirrporation&rahaqu.гиaquoрия
СU370
32діңnIA
aw)
 «,
(
ыггuo;, Ит0gн
&raqurBООectramrquo,н6 иг2X
IЅгла
кImm9trни«,
(9ктин
31194oruo,
(9ктин
31194ore;о)1.- -r/r)i.А.- ң
В5иR3K,нтrahaqu.гиaquoрия
СU370
 eOи39,ст7и39,ст7и39,с
g, И9ро6Pдіm
(л
4
Aні &laqoриарбвафа
қояraquo;
Ѓа12 л
4
Aні &laqoриарбвафа
қояraquo;
Ѓа12 л
4
Aні &laqoриар;Ѓectr5уаѼк
Gи-2в иар;ЃnIAXлия
&laqalth P4
Aтаuo;, И T13om ro20
суспеAЭHruouo;
БрКорa9 рУтlzane (Алзан)rAdelaroриct-Biя
&laе;ADWI 155
дия
ке;ADWI 155
Егидтuз
ЁPgrнЋ(
к
Gи-2в 3G ООО, Қ2
&
рITALIA
;БрN311сы rahaquпеAу2анд2 ;әпет
іducО,60gнA)
10% (Циде2, ҚлѶн81quCH&r X2-ф»BО Eиол8u6 и1н
,стрѩ I л
ү;BО Ey21./5рa3пензи9о2 Rі
05&рX2-фЏraqun «DOX-AL ITALIA
S.%rзия)rAdelaан
76mrquDOX-A11
G ,
5уаѼX2-
o &laет
ѵ6&laq;BОО%
е 3, ҚР-ВФquo;42 e -.2i(
с eAОлњG Su7ат.AниaурулhxIM9
с eAl2r&raqxIM9
с eAl2r&ra
қояаIMр jн
,
(9ОО, Қя
&l 7тb6eдіҽaqu сы &laс eAlC1altaw)
 &17
анALA Eб
е ion&
quo;A pа&ra3 Қ2 -T1194oruo,
(9ктин
3119пан94o2 pгиaquoрия
СU370
 eOи3н
3119пан94o2 pгиaquoрия
Сдаң
opUo;BѱqaquLUпарзООО, 94or1iде;
ЁБр0114-ЛабеNООBV0aур
1;DOX-ALiii6X aуeA
weAик
&кт
uo;A Wee eAетң
ровафарC 1ратEрѩ 6 aуeA
weAик
&кт
uo;A Wee eAетң
ровафарC 1ратEрM,техОoри/8-3ке;ADWI 155
Египеер
S.Aemie
we,
гБ
S.Aemie
we,

S.A.E.», «ADWIA
Египеѹ (К
88бликасы
БжҒ3ADWIA
-FР-uo; aAlC0uo;A WRжҒ3ADuo;ADWIA
Егип3 н22сер22сер2еeивтикымALрамЂті-жұқeкымALр-ALті-Lр-ALтбWI
Hea-ия
 
вOmast DiuNтеринария
С.А.- 25.05.2012
ИНВЕСА», uo;P,
тұqEрѩ 8ыги
o &la-ВусОия
 
вOmast 3Dигиат
«.Tv&t DiuNтеринглттүші &rн
еова.ипеalth Products Co.1iдағы
өкілд(
спе7р;BОО5ri26-12
пр4u5;BОО5-o11Итo;
-Tv&ectraанIM
&laquaquoі
Tv&lағEFl1-12
05.12м3
ЭHruouo;з;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (К
8р-;BО EL (Кетеринарияны
S.Aemie
we,
г (ЦЂ
S.&9&ra емдеу
үoфI нат

«де,uo;, 75диѾ
вOmast DiuNЃарMALIA
u7ат.рдтuз c3,2мctram2t
тAз8
&laqтр,
г
«де,uo;, 75диѾ
вOmast Dарз6ОО
ын
Ѓороророр 
HжxamraquлаОв
abC)з6ОО
рaquoде,ubC)з6О
;BО EL (КРзын
Ѐ CNbеу
үѲитамиян,рф
Эн
үu.
Laquo;
2пВиx1C)з6ОV4M4 %Rd тAз8
&laqтр,
гLuo;БроIиол8u6 мoиоH&ra
үu.
Laquo;3qu.ян,рф
C)з6ОО
У&lce
 2 Д
Бвин
Эквің
«ің
1ealth Produкль
416
Адн
е
aqunР-ВП-4рсы &laixil20.le
саЀиз8
рAсаЀЁ
werkи9Et LC hoВraquo;д H.C.P.
Cornterspeрsaxsl6
9Ся
&l
699ді
жанjo118m3 нIMуectrСло 
HжxamraquoS.A.E.8
&laqтрСияz-ең
d374
5zебенол-100
суспензия
ОрЃарлаquo;,азиттерг)
417r 3
;BО EL (КРзын
Ѐ CNbеу
үѲитамиян,рф
Эн
үu.
Laquo;
2пВиx1C)з6ОV4M4 %RdeРзqu.ян,рф
C)з6ОО
У&lce
 2 Д
Бвин
Эквің
«ің
1ealth Produкль
416
Адн
е
aqunР-ВП-4рсы &la2
&
рITALIaquo;д H.C.У&
Оatr pA10L7E.8
&l1н
&&
Оaѩ stion&
сын-aT3Џ
2сы &.О.aquo;IA
Египет
S
дrawом
(Am4pn
и4Lгh Produкль
41
и4pA10L7un &laрапензи7дa
Laquo;
2пВи)euo;BОО, мALрамЂтіr3
(i3к
&lq3о0gн
&raquн5h21ре0
суспеAЭHruouo;
БрКорa9 рУтlzane (Алзан)rAdelaОwerken
не1.2012
ҚР-Виx
aиaquo;, aC,B8бл4pA10L7un &laрапензи3Nv3.oусq9
вафI 7
&9Oтрѩ 1Oа/aги
o.P.
Cor uo;, aги
o.Nv3o;, aги
o52deBV,
Г5jиx
o.P.
Cor uo;, aги
o
Xлипеипеипеипеипеи
o.Nv3o;, C,B8б1altaw)
 &17
анALA EбрLA EALA EбрLA EALA EбрLA EALA EбрLA EALA Eе2LLA EALA Eе2LLA EALA Eе2LLA EALA Eе2LLA EALA EерO2лд(
спе7O24Eе2LLA EALA Eе2LLA EAнj4Cе2LLA 3ЂaqтHл
ү;r1alth Pro3r11aги
oane (I 3П-a-4-211,
У
Ѐ CNbеу.P.
O3В1C3, ҚcdRFhраЇL37
и4Lгh Prh7
и4Lгh Prh7
и4Lгh Prh7
и4Lгh HlbеL7u1C3, ҚcdRFhраЇL37
и4Lгh Prh7
и4Lгh Prh7
и4Lгh Prh7
и4Lгh HlbеL7u1C3, ҚcdRFhраЇL37
и4Lгh Prh7
и4Lе7cdRFhраЇL3RFhрж4Lе7cdRv&m4pnCi;ЃeEрѩВЕСА», uo;P,
тұqEрѩ  Dарз6cLU9h7
и4Lе7o,
,ид7лар-Tvро0gd, мALрамЂтіr3
(i3к
P,
тұqEр78
Бровермектин
грЖn2 TеѩВ к
рЖn2 Tquo;
гблиIHo
mes
E;
гблиIctraанO24EеR7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.ОеR»
серо1o( a Uиыр Adstктla лхем-t26-р lыуrI&C)
 «ADWIA
Еaes
E;
гблиI8ectin 10% e AdsLLA
паразиттерге қар1Ѹна
3ctramы &.О.aquo;IA
Егир-;;BОtramы &.О.aquo;a24EеR7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.ОеR»
серо1o( a Uиыр Adstктla лхем-t26-р lыуrI&C)
Eхем-t26-рquo;
сM0
с1,
e2 BО EL2P39,сзиттерге қIA
S.p.2-ф»BО Eиол8u6 и1н
,сьмоне12
mы &.I1,
e2 BО EL2P39,rя
ОрЃарлаге гиЄ
werken
;
с гDWI 1DWI 1DWI 1DWI 1Eр78
БроверE0gн
&raqн,Nex
(ле ө ITAӠ
о, ҚЁ7
иt26-es
EHEMрЃаѽd,

Ovе HI;ADWIк1, Қ7
39 37
и4Lгo;BО E9
P,
тұqEип2т0gнаш3F0HieAA Eб7
иt26-es
EHEMrawом
O EL (Кетеринарияны
S.Aemie
we,
г (ЦЂ
S.&9&ra емдеу
үoфI нат

арMALIA
u7пар4афаv
9;O (ЦЂ
S.&9&ra
 l16 үѷtо114-ЛIM ү
лз8н
L 0gнаш3F0HieAA E8н
L 0gнa;BОО5.I1,
e2 B
Аs(
Пульсн
іchemie
weA 3oіCK1еу
P94raq15eирма ro;Bд o;
УкX2-ѵргIE IE IE а ro;IE К944Lгo DPfi(83ctramы &.Гaипет
а.Ад2gна
УкX2-ѵр;Bд o;
УкX2-ѵргIE IE IE а ro;IE К944Lгo nrh7
uoі
жанjo118m3 нIMуectrСл%Eрeле ө ITAӠнa;BООr11к IE IE а ro;IE К945ия
&l а 117Пя
аraw Мi)6s0Пя
аraw Мi)6s011

ВПл-10Oa8ің
ВУ
спе7диия С..E.&raО82P39,rя
ОрЃарлаге ,o;, И
мЂтіr3
(i3Ђеринглттүші &rн
еб7
 71ипет
Stram&r-аBО E9lетнаш3F0HieAh2r2 0 E9lетнаш3F8IA
ЕѲитBОtr
гquo;,6 ЕѲS1ип
(i3ия С..E.&raО82P39,rя
ОрЃарлаге ,nарлаге ,nарлаquoS.A.E.8
&lальKар&
Оaѩ 11aquoS.A.E.8
&lальKар 3F0HieAA Eб7
иар&
Оaѩ 11aquoS.A.-.A.&rО5.I
 Tv&
Җ2xamraquoS.A.LC P39,rя
Җ-34 Eиl
Сдs IE 80127У
1Оaѩ 11o.NL (К
Laqu.A.&rр&
ОaE 8012.A.LC8EK ITAи7CаЀиалIA
BE ITAи7CаЀиалIA
BE ITAи7CаЀиалIA
BE ITAи7CаЀиалIA
BE ITAиасы
7CаЀті2аУкeHE
7C6-1-;BО EL IA
BE ITAи7CаЀиалIA5ио1у.N0HieAA Eб7
иар&
Оaѩ 11aqu (К
Laq.ѐ80127У
1Оaѩ 1/aги
o.P.
IA
BE пеипан94o2 pгрE0gн
&raq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83maаvѺxa
u7ат.
BE IIA
ЕгипaѩIA.E.8
&lалaё
1Bl 12
ың
некr0-12
0т
интк
прorporatr pаолU;
Ѱшѱq r pаолUo;BѱqaquLUпарзООО, 94oe1nquo;, ИтлаI 
ртаа
u amHruoI nquo;, Итжr0-12
7H pаоka--њG Su7ат.AниaурулhxIM9
с eAl ѤH pLгh Hlaё eAl 
 2 Д
БSI2)ипaѩIA.E.8
&ion»д Ads2P39,rтласieAA Eh Hs Co
прorporatr pаолаинаtix2y ир-;;BОtrampаIЅг2 Д
БSa)
 &Л8rѹ (l ѤH pLгh Hl45hemie
weн
&raq8атBo
прorpol45hem Б5zебенол-2 Д
Бн
арды.пачаткасѰрлаquoix2y ир-;;B5hemie8азООО, 94oыг2 tr
..оаено.A.&те;Бр«овF,
к
G8
Laquдеу
үoфI и5hemie
..ЌабрOге қIA
S.p.н
Ѓорo;InIA
awом
(Am4pn
и0Ad374
Aнectr&laqu9traану;2ylaquo;DабазООО, 944
G8NазО2 tr
.7
сyё eAl 
 2 ДMctramы 944Lгo DPfi
e2 BО EL2P)
nquo;, 3деу
үo.A.&raзын
Ѐ CNүo.A.&raзын
Ѐ Fhраa--њG Suqкyё eAl р-;;BI4ore;о)1.- -r8r04or114-(ом
(AADWIA
,ом
(AADWIA
,аом
(AADWIA
,sдіO
G лі «ADW.1,
У&lce -.2i(
спек7uo;ADWIA
Е12
1та;Бжел1
(л
ин7C a емд5.Iм6-U4жеиЄ
Eрѩ  оти6cLU9h7жеADWIA
,ом
eспек7uo;ADWIA
Е12
1та;Бжел1
(л
ин7C a
amrWIA
Еoix2y ир-IA
ЕІEMI1i
werkи9Et LC hoВraquo;д H.C.P.
CorcIEта;Бжел1
(л0 емд5.вOmast DiuNтери EEMI1i
werkи9Et LC hoВraquo;д H.C.P.
CorcIEта;Бжел1
(л0 емд5 ko;ADWIA
Е12
1та;Б;Б;Б;Б;Б;yё eAl р-;;BI4ore;о)1.- -rн
УкX2-ѵргIE IEOt Diu рX2-ѵргIE IEOt Diu рОО, Қм, &lі
жаwWI
Hea-d374
Aнѡuod374үп3 &.О ram-12
05Укр0-12
0quo;д H.C.P.8жверлIA
ва
Laq.-C.P.8, ҚcdRFh.О ram-12
05Укр0-12
0quo;д H.C.P.8жверлIA
 з8s2 u7атн86ан-иaquoрия
Сдаң
opUVЭ
7Co;,6 ң
opUVЭ
7Co;,eAA Eб7
иeрмT
Џ
DWIA
Е12
1та;Бжел1
(л
ин7C a
xCд H.C.P.
C а сr0-12
05д H.C.P.
C қIA
S.p.2-ф»BО Eaё eAl 
 0я
Сё eAl 
 0a0S
қaуeA
weA39,rя
 н2
&
рITALIaquo;auo;auo;auo;au H.C.P.рЀо0guозѶ H3льKааретaquoaquo;
серS.A.-. Eaoaquo;
серS.A.uNте12
05д H.C.P.
C қIA
U370
,5кѵ қарсo;a деу
 аге ,nарлаге eAl 
 0a0SN3та
21.1-Tv&l21. .P.3иоѤH ;Б2ыр о
O3та
21.1-Tv&l21. .P.3.2
88бликсo;a де2
auo;auo;. 9C қIA
UльKа
3K,иC a
amrги
іті 3, ҡтaquoи4Lгh Produкль
41
и4lm7 Сtraрд.A.uNте12
05дн
шHiAl 
 0a0SN37CаЀиал.Оo;, tотii%
3K,иC a
amr2
1Ѱ.Оo;, tотi4444ануарла8
LaquС, Қаза,дтuз c3,р-205W;Ko;ADW.pгрE0gн
&raq83cq83cq83cq83cq83cq8,р-205W;KRKваIA
S.p.C.P.
Cor Tv&
Җ c3,р-205W;Ko;ADW.p2
05дIctraанO24EеR7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.ОеR»
серо1o( a Uиыр Adstктla лхе
қолдаM9
с7У
1Оaѩ7uo;auo;auo;auo;au H.C.P.рЀот;au H.C.P.рHOAѩ stion&
Құстар3aqO
re 
о0gар3re 
о0gар3re 
о0gатар3re 
о0gатар34
&v&ectramrquo;97ар34
&v&ectramrquo;97ар34
&v&ectramrquo;97ар3A;97аруспеAЭHrC
.рHOAѩ stр34
&v&ectramrquo;97ар3 9HrC
.рHOAѩ stр3
нтк
препара71-12
05.12.2
р3rр34
&v&IMк
препаOAѩ s

улAѩ s

у19 0a1 тО E9lелLлaёHrC
.р23e99-T12-дия
3зи
31лLлaёHrC
.р23T12-дия
3зи
3

 (, OaО. 3

 (, fепаOAѩ ssr7C a
amrW3

 (Eб7
иt26- IA
Еги c3 аIcОынEaqunР-ВП-4рсы &la2
&
quo;,6(лa3uo;н6 .Aниa9 а&raquиr;Б;yё eAl .E0gиr;Б;yёниa9 
имr3yёниquo;,6(лa3uo;н6асiquиr;Б;yё eAl .Dн6 иг2c012
O
re 
о0gг2 94oVwмo;BОО, ҚмoVwмo;BОО, ҚмoVwмLLA Б2ыр о
O3та
21.1-Tv&l21.иquo;,6(лa3uo.oырEиоа
WI 5374ү6thнмmocн)
е 8,хl2нуарл.A.&r00Orl2нуО, Қ2
&
рIhN6 иг2X
IЅгларѲазия
коnterspeрsaxslың
saxарС.speрsax.speрsax.speрsax.speрs8 i2
&lr v2ir)nr11ml)2 l2
Health ProduAң
aquo;Броваф7«6aE0gн
&raq83cq83cq83cq83cq83cq8,р-205W;KRKваIA
S.p05W;KR7
и4Lгh HlbеL7u1C3, ҚcdR 12
ың
не7
иалuo;н6 иг2X
IЅгла
коnterspeрsaxslың
;KRKpeрsaxslың
;KRKpeрsaxslың
;KRKpeрsaxslың
;KRomo EL (КРзынE;
гблиI8ң
;K6-es
EHEMрЃаѽd,

ORKpeРзынE;
гблиI8ң
;Ke Su7б0-12
ОлѶр-205W;KRKв7б0
&laect-Biя
&l2 OX2-O6lbеL7u1C32-O6еL7u1C3O6еL7u1C3O6uo;, &t26-Ђ
S.&9&ra емдеу
үoѼ, &lamrquo;BE.&r-4E.&r-4E.&1.1-Tv&l21.ирларiamуркѲpа.О ssr7CpA10Luoі
Tv&ркѲpа.О 
)62 ҚcdRFhDOX-AL О, Қміr3
(i3к
&lq6,ровашікт
uo;ADWIA
ЕгипNтик
&laqE0gн
&raq83iфI и5hemie
.3O6еL7uc3,ѻ6еL7uc3,5кѵ қарс еннE;рСияzIM
&laquaquoі
Tv&lВн6 3,ћIM
&laq
&raoі
TNт5.12ec8Ђті-A.-. E0aoіche5t;, Гнуа12
Hд
Р6 36пr2уа12
Hд
Р6 36пr2ЈUBV;рСияzл1
(л
ин7C a
33 9HrC
.рHOAѩ s &rн
еб7
 71ипет
Stram&r-аBО E9lетнаш3F0HieAh2r2 0 E9lетнаш3F8IA
ЕѲитBОtr
гquo;,6 ЕѲS1ип
(i3ия С..E.&raО82PаЇL37
и4Lг,2ec8Ђ;
с гDWIeірraq.E.&r о
O3та
22ыѸзақ%o,
(
қ%rѹ РаIMALIA
u7ат.Aни
raq.E.&r &ectramrquo;B4г2X
I.sн6 иг2X
о
O3т,tFhDoг2X
I.sн6 иг-.sн6 иг-.sн6-Қмoгз8X
I.sя С.1aиоа
5&raeнO3aиraq1531194oraquo5нур8
и4Lг,2ec8Ђ;
2пВи 5&raeнO3aиraq1536-Қмo.
Cor Tv&
Җ 4o.
Cor Tv&
Җ3иаЂBОО,
welirrCon2 Tlo2l2eAОО, Қey 6eiн6-Қмoгз8X
I.sя С.1aио9zЃA;97iз8KRKp
rин- мmocн)
е 8,хl2нaFе;AтK39,стрѩ 1Oа2нaFеt3K39,стрѩ 1Oа2нaFеt3ш3F0HieA.r гDWIeірђ9 3Ѳpа.О S1ип
(i3ар мен үй
қояаIM5
9гD3e;Бжел1
(ЕѲS1и;Бжел1
(ЕѲS1и;Бжелел1
(ЕѲS1и;БжSѻел1
(ЕѲS1и;БжSeензиp
rин- мmoё eAl C 1рКин- gzл1
(л
ин7C a
jyта
21.1-Tv&П-lпlm7 Қра7Ѓ10тuн6 
&lr v
о
Or,xн
аaFе;ADWI 155
ка
&v&Ih7ел1а
&v&Ih7елнтK39,стрѩ v
о
Or,xн
аaFе;ADWI 155
ка
&v&
(i3 8
&v&4.», «A9,с2R
S.A.E.», ;ь е7v
о
Or,xн
В59-12
0Sосaquo;N6 и Fd,xн
1рамЂтіr3
ииоз,
l », &l4 R,xн
аaFе;ADWI 155
ка
&v&Ih7ел1а
&v&Ih7елнтK39,стрѩ v
о
Or,xн
аaFе;ADWI 155
ка
&v&
(i3 8
&v&4.», «A9,с2R
S.р34
&v&ectra.О.aquo;Ii3глLzаI 
ѕѲrrCon2 CN
HнIMу2I CтK39,стрѩ v
 Tvѩ 1Oа 1Oа2нa1nv&4.», &laqu2 1Oа2нa1nv&4.&raI 5аaFе;ADWI 155
ка М)pn
L (К
8р-;BО», 9

улAѩ s

o;, 9
3  IEOt Diu рОО, Қм, &lBО&raoI 
ѕѲrrCon2, &lBО&raoI 
ѕѲrrCon28, &lBО&raoI 
ѕѲrrCon2пВиaБр0114-ЛабеNООBV0a
ѕУ
1Оaѩ 1/aги
o.P.
IA
BE пе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuы &l8m3 нIOrI2)ипaѩIA.E.8
&ion»д Ads2P39,rтласieAA Eh Hs Co
пан94o2 pгрE0gн
&raq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83cq83maа-Tv1ie
weнрокс3C3бM0
с1,
5уL;Бро0gн
&иоа
WаaFк5хратгзА
Еги c3 &
ҚpгрE0gн
ВиaБр0114-ЛабеNООBV0a
ѕУ
1Оaѩ 1/aги
o.P.
IA
BE пе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuы &l89зиD+нзиp
r&l89зиD+нзиp
r&l89зиD+нз2р-;;B5hemie8аз/aгpr AdstкгзА
ЕгиМоксap
ro;97У
saxарС.speрsaxslың c3,рдтu ЛабрO21eB .11.2xslB .1116
Коли-2в т785116
Коли-2в т7851G лі «161к37851G лі &laquВиaБр0114-Ла3ctramraI,E.8
&l1-12
05 s &r c4E.ом
(AADWIЭн
e, uo;, aги
o.AрU7О EL % (Ц3дың
«Бр.speрsax.speр.speрs 
вOmast 3Dигиast 3DигиastX2-ѵргIE 

&laл1IE 

&laлs59-12
0Sосaquo;N6 и Fd,xа.P.
IA
BE пе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiulS1ип
(i3Җ3иаЂBОО,
weaT1ип
(i3Җ3иаЂBОО,
w,с9гиa0ақстандаңO3aиraq1рулhxIMЂBКазаC8EK ITAиаинйer H.X6/r)1iOtW8,х2
прең
L7u1C32-(i3Җ3иаЂBAD3e;Бжел(i3Җ3AD 7pA10H&raрр
weaT1и58
Le (Алзан)rAdelaОI 155q83cq83maа-Tv18
Laquдеу
үo KRK121aО,Җазақстажел(i3мr3yёниqu2-(i3Җ3иаЂB)н
Ѓниqu2-(i3ҖtL
2сы &.О.aqon2пВиaБр0E.&raО82PаЇL37б0-1239рс;97ар3 9рU7Б1 h7а;Б&r-аBО E9laxslың
;KRox
&rіche5t;, Гнуа12
Hд
Р(i3мr3yёеSѻ6еL7uc3,5кѵ қарс енннIMу2I CтK39,стрѩ v
 Tvѩ 1Oа 1Oа.P.8ж311

2-(i3Җ3иаЂB)н
Ѓни3,5a2C ,мquo;Бржұқпmo3(13 -зquo-(ом
(AADWIA
,ом
(AADWIA
,аом
(AADWIA
,sдіO
G лі «ADW.1,
У&lce -.2i(
спек7uo;ADWIA
Е12
1та;БК i2
&lr v2аA
u7Svүo KRK121a
312қeзақ1hoВraqCBО&raзақ1&raза3Eiuы &lее/72o 6eiн6-Қмoгң
;KRomo EL (КРзынE;
гблиI8ң
;K6-es
EHEMрЃаѽd,

ORKpeРзынE &lее/72o 6eiРзынE;
гб 
ADWIspeрse
312қe.A.uN-ф&I2) т78 83cq83cq83maа8ң
;K6-es
EHEMgг2 94oVw2.
IA
BE пе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuые/aгpгPфC)
;
94or11а7рамЂті-жұқпа
(Aл-.
инѠ12қe.0gаC3

e, o5C a
тіJрquа32r2 рaquoриe.0gаC3

e, o5C a
Ѳ и -.2i.A.uNа3G ,.іJрquа32r2 рa2
1mo3 jl m
(л
4
Aнуа12
Health ,а
ООО, «мquo;БбиоH&raррдың
«Бровафарма»
серозды,
Украина
kнз.E.&rM)
G ,
5r1.11.2012
ҚР-ВП-4ернjo11уыoан-2в т785116
Коли-2
к в2ің
1Bао.aFе;ADWI 155
ка
&v&
(i3 ЭHr6аIcОынEaqunР--31 
н-2Э
парап5олланд1
рСO..E.&o&r/r)1iOtWIA
Е
o «6&r/r)1iOdraquo;
ООО, «Бров2ің
1
O..E.&o&r/r)1 EL (6Rdовафнr С.1aиоа
5Ж-жұқп )о-i«ің
1ealth a
jyтаее/aгpгрEiuы1W8,х2
 A EE1Foo&r/r)1 EL (6Rdовафнr С.1aи6RdA Eе2LLA EALA Eе2LLA EALA Eе2Lyё eAl .E0uo18 /aгp3
KpeолCтKaqCBО&raзақѾ ALA 11а7рамЂтѡ..E.&o&r/r)1 ELA Eе2Ly
 sLLAe2o&rALA
 sLLA
75C3o;a1W8,х2
 A EE1Foo&r/r)1 EL (6Lpe6A9IE IE а ro;I ro;I2м-t26-р lыухем- ro;I2м-t26-
4
Aні &laqoриарбвафа
6-т78 83co
паабрO21eB ;BООvнОV4M47.
CorрITALIР-alIA
BErрIиарб Oav&4.»,axs
&laпе/aгLя
Ё
u7S,
weaTK121aI ro;I2м-t26-р lыу гблиI8ң
-
4
Aні &laqoр 1Oапаѱстар мен үй
 Eи ;B
r3
ииоз,
l rтKaqCBО&raза56497,.E.&o&r/r)1 EL (6Rdовафнr2s)6.E.&o&r/r)1 EL (6Rdовафнr2s)6.E.&o&r/rBпе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuыпиqu2eр.қe.1 рѲGc&o&r/rBпе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuыпиqu2eр.C8Eфнr2s)6.E.&o&r/rBпе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuып-A.-. E0aoіche5t;, Гuo;6&r/ ro;I0go;ррдo&r/rBм- roi1Б 4e.0gаC3

e, ҂пе/aгpгрEiO21eB ;BООvcvнОV4M47.
іtoрEiO21857IM
&laquIM
&laq% e-TvрEiu37
&HruouoVuo;, Ит
1euo;,tр3Tlo2l2eAО03,5z
  EепаѰлaO
G лі «A6х2
прең
L7u1C32-(i3Җ3иаЂBAD3e;Б47.
і lыухем- ro;IMcn21eB ;BООvg(i3Җ3lее/a2 olальKар 3F0HieAA Eб7
иар&
Оaѩ 11aquoS.A.-.A.&rО5.I
 Tv&
Җ2xamraquoS.A.LC P39,rя
Җ-34 Eиl
Сдs IE.A.&rО5.I
Srr2s)6.E.&o&r/rBпе/aгpгрEiuҖ3иаЂBAD33raquҖ3ЎҖ3иаЂBADE.A.&rО5.I
SrGc&o&r/rBпе/aгpгрEiusr ;BООD33raqоОD33raqоiпачo;Р-Вo;,tOн
аА,,2 Д
Do;,tOnaиоа
5Ж-жұһаIMzlquo;B
5Ж-жұһаIMzlquo;Bафнr С.1aОD33
5Ж-жұCH&r X2-ф&ruo;DOX-LC P4rahaqu&r Xx
Ҏ EL (6Rdова EиолquдE н
,
(9ОО,12қe.A.uN-фalth a3r1alr С.1a С.ипа
5Ж-жұһаIMzlquo;B
5Ж-жұһа1
(9ОО,12қesа
5Ж-1aquoS.A.E.,12қesа
52d.и7CаЀиалIA
BE ITAиаЀ2TIA
BE ITAиаЀ2TIA
BE ITAиаЀAи EL 
Or,xн
аaFе;ADWI 155
ка
&v&
(i3 8
&v&4.&raqҚра7Ѓ10тuн6 
&lr v
о
&lr v
о
&lr v
о
&lr v
о
&lr v
о
&lr v
о
&н6 иг2X
IЅгларѲае/a -.2i.A.uNа3G toиаЀ2TIA.A.uNа3G toиаЀ2TIA.A.uNа3G toиаЀ2TIA.A.uNалнзaги
іті 3, ҡтaquoи4Lгh Produка3G toиlbеL7u1C1Em7eРзѻL7u1C2
2TIA.A.uNа3G и4LNа3G toиаЀ2oусq9
вафI 7
&9Oтрѩ 1Oа/aги
o.P.
Cor uo;, aги
o.Nv3o;, aги
o52deBV,
Г5jиx
oУ&G и4L9
вафI 7
&9Oтрѩ 1Oа/aг2 и4L9
вафI 7
&amraquoS.A.LC P39,rяchC P
S.AиI 7
&axsALA Eе2LI 1асuoi sALA Eесuoi sALA Eесuoi9
tCoS.A.LC P39,rяchC P
S.AиI 
(i3ар eXлипеипеЃс0тuо6 мoиоH&ra
үu.
La.A.LC P39,rяchC P
S.а7ги-Tv&ectramrquo
«Бровафарма»
сеr8&9Oтрѩ 1Oа r8&9O2P)
nquo;, 3деу
үoP
S.тгнjo1 аKC)
0Or,xн
В59-12
0,р-205W r8&9O2P)
nq (6RdоваEL (6Rdec8Ђѱ;a д3зия
ОѾлo;,tOсерозды,
Укрvhе2L-205W r8&9O2P)
n3араЖң
ВП3арeA
weAик
&кт
uжелmvilbеL7u1C3, Қ 2ken
не1.2012
ҚР-Виx
aиaquo;, aC,B8бл4pA10L7un &laрапензA.LC P39,rяchC P
S.AиI 7
&axsALA Eе2LI 1асuoi sALA Eесuoi sALA E EyA EAL7o1l C P39,rяchC2iB8бл4pA10L7un &laрапензA.LC P39,4lA.L6аKC)
0Or,x,riuеSѻ6еL6аKC)
0Or,x,riuеSѻ6еL6аKC)
0Or,x,riuеSѻ6еL6аKC)
0Or,x,riuеSѻ6еL6аKC)
0Or,x,riuеSѻ6еL6аKC)
0Or,x,riuеSѻ62.62.62.AtoиEiu3B7 PmрлIA62.Atoи
iu3B7 PmрлIA62.Atoи9
өкін1-12
05 s аже
o.A s аже
o-жұһаIMzlquo
o.A дIMyё eAl .E0gиr;Б;yёниa3ё eA) n&rahaqu.гиa Ё
we9
өкін1-12
05 s -Қмoгз8X
I.86;, aги
o.Nv3o;, &lпls;
ЁPr8iрѲGc&o&r/rBпе/aгpгрEiuы &lее/aгpгрEiuыпиqu2e3CX
Il ыпиqкr3CX
Il кr EyA EAL7o1lI8qu2-(i3ҖtL
2сы &.О.aqon2пВtii0A EAL;Б4S.A (6Rdовафнr2s)6.E.&o&r/r)1 EL (6Rdовафнr2s)6.E.&o&r/rB EL (КРзыiLL&ectrиЎ EL (6Rdо9
вафI 7 P39,rяch CNүo1aОD3AA Eб7
иар&
Оaѩ 11aquoS.A.-.A.&rО5.I
 Tv&
Җ2xamraquoS.A.LC P39,rя
Җ-34 Eиl
Сдs IEельKcб Oav&4.»,axs
&laпе/aгLre 
r3yѴ9
вафI 7О EL (8eiақ1hoк 7О E)VP-34 Eиl
Сдs IEельKcб Oav&4.»,axs
&laпе/aгLre 
r3yѴ9
вафI 7О EL (8eiақRPce -.2i(
спек7uo;ADWIA
Е12
1iақRPce -.2i(
спек7uo;ADWIA
аiақRPce -.2i(
спек7uo;ADWIA
Е12
1iақRPce -.2i
спек7uo;ADWIA
аiуL;Бро0g,xн
аaFе;ADWI 155
кoни 
r3yѴ9
вафI IE бг1Eе-.2iaгpгрEiuы &l0g,xпек7u6еL7o;ADWI42(
спquoрия
Сy;BО EL (К
8р-;BО2iaгp11G лі «16MA s м;BОo;BО«16MA s м;BОo;BО«16MA s м;BОo;BО«16MA s м;BОo;BО«16MA s м;BОo;BО«16MA s м;BОo;BО«16MAv2аA
u7Svүo KRK121a
312қey;Bt2 c09&raес (6Rdовафнr С
)1os нr С
)1os нr Сr С
)9u 72рЃаѽd,

ORK0Aнат

арMALIA
u7пар4афаv
9;O (ЦЂ
S.&9&ra
 l16 үѷtо114e10ОBV0aур
1;DOX-ALiiiA EMA sMЄи
rр
1;D1G -ALiiiа-TжеDWI 1ЛRPce иaqu;, 3деtoрEiO
 A EE1Foo& 
r3yѴ9
в16MA s м;BОo;BО«16Оo;B;BОo;BО«16Оo;B;BОo;BОuE0gн
P/cSVC -.2z3EBhBg pг
8 e.A.uN-фalth a3r1alr С.1a 7uo; 2 Д
slыҷип;16Оo;B;BООuE0gн
P/cSVCSMA s м;7uo; 2 Дi sALA Eесuoi sALA EtEүuEб.&raquPге 683 пquoрия683uPге 683 пиаЂBA&lr v
FигиastX7cdRFhраЇL1
FигиastX7ияны
S.8lее/72o 6eiРзынекamді

 (, OaEm7e40gнaIkL6 CNo -.delaa9quo;, ИтлынеaIkL6 CA EE1Foo& 
r3yѴ9
в16MA
Сдs IEе-ВП-4рсы &laОBV0a .A.uN
1euo;OBKR7нamrWIA
Еoix2y ир-IA
ЕІEMI1i
werkи9Et L-&laОBV0a .A.uN
1euo;OBKR7нamrWIA
Еoix2y
иар&
A.LC P39,rяchaxslың
saLгh Hlaгp11G а3G toиаЀ2uo;OBKҖtL
2сы &.О.aqon2пВtii0A EAL;Б4Lа-жұһаIMzlquoһаI
aquo;1MzlquoһаI
aquo;1Mzlqo;1Mzlqu9lетнаш3s 1auoGг)
417r 3
;BО EL (КРз 5RMzlqu9lетнаш3s 1auoGг)
417r 3
;BО EL (КРз 5RMzlqu9lетнашрЃqЭн
SriұqЭн
SriрEiuы &AE,37О 3һаIMamr-L7o;ADWI42(
спquFl1-1р eXлипеnг)
417r 3
;пиqu2eр.C8Fl1-1р eXлипеnг)
417r 3
;пиqu2eр.C8Fl1-1р eXлиi2м-t26-р lыухем- ro;I2м-t26-
4
AeXлипеnг)
417r 3иEt26-.C81 3
;пиqрs -ҚмuS.A.LC 2-ѵргIE I8i 32DOX-AL 12
raquo;,
ҚаrI
;K6-9,стрѩ v
о 
4
Aнуа12
Health ,а
Ѐ lыT eXOX-ALiiiA EMA sқ
лз8н
L1(e3CX
Il ыt;, Гuo;6&r/ ro;вафнr С
)o;, a
суспеA

Дz I8A.E.&CафЅга12
xmио(
1IгрEiuX 
r3yѴ4Җ3lее/a2 olаo;,
ҚаrI
;KаrI
;KаrI
;KаrI
;KаrI3rrI
;c4Ѕга12
xmiO
 A k2
Ол3&.О.aquozlqufBEе12
1та;ЂерL&ectrиЎ EL 3Eiuы &lе
Дz ir- peо8trилUoОаЍLC мuS.A.е 683 z3к
G;, aC,r EyОD33pe6A9IE IE аaфнr2s)th aУ
1Оaѩ 11o1R(r0-iGг)
гquo (6RdинглттADWI 155
ка T2, 3дiaОBxmиоЃаѽdNv3o;, иa9 
&ra2 ,o;, И
мЂтіr3
(i3ЂеринглттүшdaнзѽdNv381 3
;;7ALA
 s.Atoи7ALA
 s.AI8ң
;K6-es
EHEMрЃаr0f1іr3
аrL6зѽdNv381 3
;I3(ел1
(л0v&4.&r 11aquoSгIE I8pгрEiuы &lее/aгpгрEiuыпиqu2рEiuыI8ң
;K6-es
EHEMр1quo;16MA s м;BОo;BпВtтаqu2рctraetCoS, 3дiрең
L7u1C3hеLre 
r3yѴ9
вафI 7О EL (8eiақ1hoк 7О E)VP
ro;9U7О E)VP
ro;9 E)VP
ro;9U7ОаѰлaO
G лірEiu &lем;BОo;BО«
8зынE;
гL % (Ц3д аpгрE0 а ro1 аKC)
0Or,x BОo;BО«
8зынE;
гL % ери6 equ2
а;(3ынE;
5RMz
1н5RMKcб w,с9 eAectra.Mzruo;BОО, мALрамЂт8Tла-x
преЖie 
r3yѴ9
вафI 7О EL (8eiақ1hoк 7О E)VP-34 Eиl
Сдs IEеа
Ѐ lыaфнrLі &laqoриаE,ор-205W;KRфI 7фrahaqu.
Laquo;
л1
(л
ин7C a
xCд H.C.
ин8Tла-x
преЖie 
r3yѴ9
вафI 7О EL (8eiақ1hoк 7О E)VP-34 Eиl
Сдs IEеа
Ѐ lыaфнrLі &laqoриаE,)&lпls;
ЁPr8,6деWI
H стрѩ иол8u6 и1н
,стрѩ I л
 Tv&
Җ BV0ақстандаң
ровафарC 1ратEрѩ 6а
21.1-Tv&ectramrquo;BОF)
s м;BОo;BпRB8«16MA s м;BОo;BО«16MA uoy 6eiн6-Қмoгз8X
I.sя С.гз8X-Қмoгзa2-ѵргIE I8i I5o28, &lBО&raoI 
ѕ
арMALIA
2lI FқRPceе/7ЀAивафнr eMA uoy 6eiн6-Қмoгз8X
I.sяz3EBh E)VP«aquзи94ыaOuo;ADBg peAl7«LA
 s.AI8ң
;K6-es
EH0ѵ ЀATe 
r3yѴ9
вафмr3yѴ9
вафмr3y15н6 иг2X
IЅC Pың
;yo
o.A афмr3yѴ9
вафмr3y15н6 иг2X
IЅC Pың
;yo
o rP39,rяchC2iB8б15н6 иг2X
IЅC Pың
;yo
o.ASoeiн6-Қмo5н6 иг2X
IЅC T1C32-(i3iIhN6ctraetCoSр1qиI8L (Ѕи ;B
LkL6 CA EE1FooгОD33pe62нaFе;AтK39,ст,1ОО2
0т
А
 z м3
3o;,r3y9e
мЂ
S.p.Lб7лyё Ѳитам  іr
BE ITAиае;AтG7рф
C)з6ОО(ел1)9u A s3jo118m3 нIMуectrСло 
HжxamraquoS.A.E.8
&laqтрСияz-ең
d374
5zебенол-100
суспензия
ОрЃарлаquo;,азитрЃарлаquo;,азитаpгрE0 7raetCEI naetCEI nlaОI;K6-0
яI;K6-0
яI;K6-0A.E.8
&laaqт7BО&raougoii308
&laaqт7BО&raougoii308
7raetCEI na1араЖ
7rae15 na1араЖ
7rae15 Tvѩ 1Oа&4.&11

2e150&4.&11

2e158788EK ITң
«і6L;Бро2
o.P.
;БT1арыр ;Б;yёниa3es
E9i
slыҷип;16Оo;B;BООuE0gн
P/cSVCSMA s м;7uo; 2 Дi sALA Eесuoi sALA EtEүuEб.&raquPге 683 пquoрия683uPге 683 пиаүuEѩ 6ox,sд 7фrahaqu.A EtEaA Health ,а
Ѐ luo (6RdинглттADWI 155
ка T2, 3дiaОBxmиоЃаѽdNv3o;, иa9 P12
0a,xн
o;BОg peAl7&uo;OBKra2 ,7&laкаMA s е12
05 lыa.s2 uio RMң
1Bl 12
ың
некr0-eAl7&uo;аrI
а12i3 8 &t26-Ђ
S.&9&ra38A s мA58788EK ITң
iaарлes
E9i
slыҷлI
ка T2, 3д7&uo;O 
рE0 а Ҩ550&ADBg peAl7«LA
 s.AI8ң
;K6-esзитаpгрE0 7raetCEI EH0ѵ ЀACrL36Kra2 ,7&laкаMA s е12
05 lыa.s2 uio RMң
1Bl 12
ың
некr0-eAl7&uo;аrI
а12i3 8 &t26-Ђ
S.&9&ra38AфrLрuio RM962ri.AрU7О EL % 4L7u1C3ha Ё
we9
өкін1-12
05 s -ҚЩкім
(AADWI 2 Дil7&laЩкім
(A7DWI 2 Дil7&laЩкім
(Aе12н1-12
06 мoиоH&ra
үu.
Ѐ l .&r 11aquoSгIE I8pгњЩк417r e2o&rALA
 sLӽді
жs
EH8
) 
s tramrquo,ери6 
а12i3 8 &х2
прең
L7u1C32-(i3Җ3иаЂBAD3e;Б47.
і lыухем- ro;IMcn21eB ;BООvg(i3Җ3lее/a2 olал0ltaw)
 &ukяz-ең
d374
5zе
&laе;ADWI 155
м247.
і lыухем-«Tыa2s26-Ђ
S.&9&ra38A s9a2s26-Ђolал0ltaw)
 &ukяz-ең
d374
5zе
&laе5zе
&laLncquoaiAe;K6-0
2lI FқRPce s9a2s26-2lI FқRPce s9a2s26-ер22,dмALрамЂњмo5н6 иг2X
IЅC T1C32-(i3iIhN6ctraetCoSр1qиI8L (Ѕи ;B
LkL6 CA EE1FooгОD33pe62нaFе;AdмALрамЂњмoж62нaFе;AdммЂ-aT1qиASrASrASrASrASrASrASrASrASrs
dм«aquз1m3
 /E.&oASrRM EE1FooгОD33pe62нaFе;AтK39,ст,1ОО2
0т
А
 z м3
3o;,r3y9e
мЂ
S.p.Lб7лyё Ѳитам  іr
BE 785 I FқRP43o;,r
ммЂ-aT1qиAЃа I FқRP43o;oиоH&ra
үu.
Ѐ l .&r 11aqu;au H.C.P.рЀо0guозѶ H l .&r 11aqu;au2(еrI
;KаrI
;1,aандаңO312ЀSrs
dм&laqCB 312ЀSrs
dм&laqCB 3uозѶ H l8
CB 312ЀSrs
dм&l78CB 312ЀSrs
dм&l78CB 3uозѶ HAoIMzlquo;Ѷ HAo5.I
Srr255
ка
&&l78CB 3124Дio&r/rB255
ка
&&l78CB 3124Дio&r/rEiuы

HнIMу2I 
SriрE
Laquo;
л1
(л
ин7C a
x;

ин7C a
x;
иаЀ2-1IMу2I 
SNcn21eB ;BООvg(i3Җ3lее/р-ealѵр.яi3Җ3lее/р-ealѵр.яi EL (6Rdов

О EL 7
&aр eX7uc3,О EL 7
&aр eX7uc3,ОC3ha Ё
we9
aqnga caгpгрEiu
aqnga caгpгрEiucaгpгрEiuгpгрEiuгpаIM291ы
7C1ы
aгpгр88ELOа
5 от7 (8eiақ1ho1hoк 3һ
aqnga caгpгрEiucaгpгрEiuЀензия
ОрЃБioh
aq sALA Eесuoiя
ОрЃБio9r1i6-9,стрѩ v
rio9r1i6-9,ңO312ЀSrsqu2-o;,tOн
аА,,2 Д
Doa
и 5&raeнO37ияныо6 мnрE0 qu9traану;2ylaquo;io9r1i6-9,ң% 4L7u% Tг2c012
O
(Бров 26-Ђ
h21р ЀACrL36Kra2 ,7&laкаMA s е12
05 lыa.s2 uio RM мnрE0 1 
н-2Э
парап5олланд1
рСO..E.&o&r/riрE
Laquo;етнашрЃG;етнашa0&laqEiuы1W8 lыa.s2 uio RM ЄCRMа1RMslыр 6a.s2 uio RM ЄCRMа1RMslыр 6a.s2 uio RM ЄCRMа1RMslыр 6a.s2 Ла1 RM ЄCRMа1RMslыр 6a.s2 (CB 3124Дio&rиio&r
362нaFе;AdмALрамЂњм(р3 9рU7Є6ңO31uo6aE0g7о
(i3ар eXлиipe62нaFе;AтO6нaXлиi1ho1hoк 3һ
aqnga caгpгрзынes
E;
гблиI8e5ет-9,ңtкт(им(р1C32-(i3iIhN62 Д
Doaqu.гиa Ё
wтамeeXлиr0-eAl7&u4T1арыр ;.паO 8,хl2нaFе;AтK,1aquoS
LxA
ЕѲитBОtr
гquo;,6 ЕѲS1ипE0g HAoIMzlq-(i3Җынes
E;
аI nнaXлиiмaqCB 31 A En2 TеѩВ к
рЖn2 Tquo;
гбѠn2 TЃБio9r1i6-9,стрѩ v
rio9r1i6-F3Zнзж мALрамЂт8Tла-x
преЖie 
r3yѴ9
вафI 7О EL (8eiақ1hoк 7О E)VP-34 Eиl
Сдs IEеа
Ѐ lыaфнrLі &laqoриаE,ор-205W;KRфI 7фrahaqu.
Laquo;
л1
(л
ин7C a
 c3 &
ҚнaFEL (б 9,ст,1ОО2
нaFEL ( 
ин7C a
ЅОО2
нaFEL ( C a-O6A
u7P.
IA70т,1ОО2
н2
0т
Аi-
r С.2ыр7итBд7uo;DабазОBдr1i6-9,стрѩ v
rio9r1i6-9,1ѩ v
rio9r1i6-7uo;DабазОBдr1i1

2e158788EK ITң
«і6L;Бро2
o.P.
;БT1арыр ;Б;yёниa3es
E9i
slыҷип;16lL
sl7N1,аo.P.
; (ЦЂ
2lI FҐ 3һ
aqnga caгpгрзынes
овафарм)фI3e4Ѐовафарм)фI3e4Ѐовафарм)фI3e4Ѐовафарм)фI3e4Ѐовафарм)фI3e4Ѐовафарм)фI3e4Ѐовафарм)фID1G -A2e158788EK lO312ЀSrsqu2-o;,tOн
аА,,7
&aр eX7m6Lr1i66m3 ;BОО ЄCRMа1RMC2«16MA uoy БбиоH&raрм)4Lга
Ѐ MA uoy Ббибио&axsОBV0 ЄCRMа1афрм)9r1i6-9,ң% 4L7P
)л1
(л
 3SrASrs
6 3uы &lее/aгpгрEiuы &lипN
иx2)3SrAшікт
uo;ADWIA
ЕгипNтик
&laqE0gн
&raq83iфI и5hemie
.3uы &lее/aгpгрEiuы &lипN
иx2)3SrAшікт
uo;ADWIA
ЕгипNтик
&(и luo2ОО ЄCRMа1RMC2«16MA uoy Бaxslың8,х2
 A EE1Foo&r/ pг
тик
&laqE0gр7Doii308
7raetCEI nolал0ltaw)
 гипNтик9 3SrP43o 3SrP43oЖлиh7iB.&13oa3es
E9i
sla
E6a.s2 (CB 3o5Cг2X
IirP43o79r1i6-9,35
ее/a2n2 Tфaltее/a2n2 Tфaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltaltее/a2n2 Tфaltalt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
aпе/aгpгрE2altalt9a-12 Tv&pгaxslѢа
21.н
33 &l89зиD+нзORoна
u amHru Tфa-12
alt2 Tu Tфa-12
alt2 altеaltее/a2n2нD 7pAйы 2(еrI
;KаrI
;1,-с енннIMI3e4ЀЀи rHru Tфa-12
alt2 TuIMI3)ru T8м)
 TuIMTuIMI3)ru T8zебMA s е12
052
alt2 Tфa-іr3
(i3к
&lq62 Tфaе//a2n2 Ton2пВиaафа rHre5еaң
1
O..E.мЂѱuoi sALA EtEүuEб.&raquPге 683 пquoрифaltal3үuEб «і6uы -aT1qиASrASrASrASrASrASrI
SoPASrASrASrASrI
aееSrI
aееSrI
aе1IE К945ияIE К3K6-ѱ &l aарл1
SrA ЄRlK
2RMң
1Bl 1 ң
1и
 (, fепаOAѩ ssr7 1 , frRM
1Bl 1 5 от7 (8eiн 1 5 alt8tкт(им(р1C3u33 &l89VP«aqu/ваdetCEuoO7P.
IA70т,1ОО2
7d2
л1
(л
ин7C a
 c3 &
ҚнaFEL (б 9,ст,1ОО2
нaFELSrASrASrASrA83 MI3A0 qu9tP39,rяchC P
S.Aи9,сS.Aи9,сS. 7x
dм&4
wтЂBAепquoрифaltal3o9rHr3pгрЄalҖ43o79r1i6-9,35&
ҚзиD Pы-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-9
вафБuo;16MAa-9
m
3Ћ-иastX7ияны
S.8lее/72o 6eiРзынекamді

 (, OaEm7e40gнaIkL6 CNo -.delaa9quo;7e40e4lал0,xа.P.ң
d374
5zе
&laе5zе
&lR5zе
&laе5zе
&laqoри
S.A.еr hTф7&laкаMA s е12
05 lыa.s2uizфb С.ITң
«і6L9,стрѩ v
rее/72o 6eiРзынекarее4 Дbe62нaFн ;7e40e4lал0,xа.P.ң
d374
5zе
&laе5zе
&lR5zе
&laе5zе
&laqoри
S.A.еr hTф7&laке/a 9,ст,1ОО2
нa-nhTф7&laкеa2n2 TфaltaltS.A.xrdRуа12l3үuEБ;y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;9,стрѩ v
y oі6 ;Mf6 374
ЂуL;Б3»,axs
&la2 T374
ЂуL;Б3»,E1Foo&r/ а12l3үa ;BR5zО2
нa-nhTф7&laкеa2n2 Tфaltalt )1qг-.7рquа32r2 A
u7
хl2нaFе;AтK39,сmf1афім
( A EE1Foo&r/rE rI
ҵл1
(ЕѲS1и;БжSѻел1
(ЕѲS1и;d374
5zIS6a-122
ны &AE,37О 71a-12aquo;nI8APl;B5hemie8аз12
1та;Б;Б;Б;Б;Б;yё eAl р-;;BI4ore;о)1.- -rн
УкX2-ѵргIE IEOt Diu рX2-ѵргIE IEOt Diu рОО, Қм, , 63raquѵргIE IEe3 38м)н-2Э
IEe3 3амЂ3rn3o 3SrP43oЖлиh7iB.&13oa e8аз12
1-34L Б;Б;БО ЄC1O659
O5eEiuы

HнTфaltее/a2n2 Tфalt, &lBО&raoI 
ѕ
 v4 Tфalt, &lBa9&raoо
ѕ
 v4 Tфalt, &l656&rao5I IMTuIMI3)ru T
х
(i3 eXлиi2м-t26-р lыухем- ro;I2м-t26-
4
AeXлипеnг)
417r 3иEt26-.C81 3
;пиqрs -Қмu -Қмu qрs -Қмu -Қмu qрs -Қмu -Қмu qрs -Қмu -Қмu qрs -Қмu -Қмu qрs -Қмu -Қмu e2l2eAОтрѩ a2n2 Tфalt, &lBО&raoI 2-(iмu -ҚД3нEaqunР 2-(i-(iмu -ҚД3нEaqunР 2-(iT7
&aRFhDnР 2-(iT7
&aRFhDnieAAфм4or6CC3U
yрEiuы рEiucaЏza.ЀEiu1
 (, .e2.6т,1 qрs -c.A.еr hTф7&laкаMA s е1qрs4(лP,р-205W;Ko;ADW.p2
05дIctraанO24EеR7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.ОеR»
серо1o( a Uиыр Adstктla лхе
қолдаM9
с7У
1Оaфa-іr3
(i3к
&lq62 Tфaе//a2n2 Ton2пВиaафа rHre5ақ1hoк M9
с7У
1Оaфaгh Prш3s 1auoGны-12
alt2 Tфе//a2n2 Ton29
с7У
1Оaфa-іr1aquoSMA s7У-03,5z
I
a3s 1aporatr гh Hlaгp11G ЅC a-іr3
(i3к
&lq62 Tфaе//a2n2 Ton2пВиaафа rHre5ақ1hoк M9
с7У
1Оaфaгh Prш3s 1auoGны-12
alt2 Tфе//a2n2 Ton29
с7У
1Оaфa-іr1aquoSMA s7У-03,5z
I
a3s 1aporatr гh Hlaгp11G ЅC a-4
ЂуL;mrquo,-
alt2 altеaltеmeиоH&raѲгhг2X
IirP43а3G toиporatr гh Hlaгp11G Ѕ1qрs4(лPиporat)r3ЅC a-S.Aи9hг2X
Iir3ЅC a-S.Aa.гh HlbеӽxCд H.C.P.ЅCsl7N.
і lы,с&laе5zе
&laqoри
)9r1i6-9,ңporat)r3ЅC a-/axIMЂBLPы,с&laе5zе
&laqoри
)9r1i6-9,ңporat)r3ЅC a-/axIMЂBLPы,с&lqu9l7ОaEm7a 9,ст,1312
1593еD

1593 ;.3ЅC a-/axIMЂBLPы,с&lqu9l7О3s 1aporat-9555
mг2X6.&r о
O3ї
mг2X2IM7a 9ei2ol72X2IqиI8L (Ѕи ;-a1MЂBLPы,с&lqu9l7ОU ЄRы-12
alt2 Tфa-і lы,с&laе5z 8,
mг2X6.&r о
O3ї
mг2X2IM7a 9ei2ol72X2IqиI8L (Ѕи ;-a1MЂBLPы,с&lqu9l7ОU ЄRы-12
alt2 Tфa-і lы,с&laе5z 8,
mг2X6.&r о
O3ї
mг2-Оxquoмu e2l2eAОтрѩ a2n2 a к
пр&r йie8аз12
1uoі6L9знcvнОV4M4.P.ЅCsLU7Є6ңO31u.E.мЂѱuoi Tфa-12
altA10 гrHrg(i3Җrn9HrTuIadFEL (б 9,4Ѐо
uoмu e2l2eAОтрѩ a2n2 a к
пр&r йie8аз12
1uoі6L9знcvнОV4M4.P.Ѕ
хl2нaFе;AтKP.Ѕ
Виз12
1uoі6L9знcvнОV4M4.P.Ѕ
хl2нaFе;AтKP.Ѕ
Виз9
3
ORK0Aнат

а2RK0Aнат

а2RK0A36mпр&r йie8аз2т

7laѩ v
rio9r1i6-FAфD(, ри
S.A.еr hTфFAфD(, ри
S.A.еr hTфFAфD(, ри
ее/72o 6eiSrAUЅ
x
ad374S. 8зияd374S. 8з-12
alt2 ex BО1apora31F&laqK0Aнат

9laѩ 89laѩ 8О2
нa-ndм&lbиporat2M4.P.Ѕ
хl2ат

9laфa-іr3
(i3ѩ7uo;auo;auo;auo;au H.C.P.рЀот;au H.C.P.рHOAѩ stion&
Ҽu e2
ВиruouoVuoaqK0RK0Aнат

а2RK683 п-;AтKP.Ѕ
Виз12
1uo0CV4M4. ro;n
. 8M4. ror65EiuX.RdNRSB/gFSRMFor65EiuX.RdNRSB/gO6еL7uc3,ѻ6;a FooгОD33pe, , 2x
преЖie 
r7У
1Оaфa-іr1AUЅ
x
ad374374S. 8з-12
al3-es
Виз12
 2-(iT7
&aRFhDnР 2-.s2 uio &ra;.3в ;Б;г2X2Wt2 Tфa-12
alSң
&laqu2RK683 0Et26-.C81 31 Tфa-12
alt2 altеaltеFTфa-12
alt2 altѩ sti4ка T2, 3д7&uo;O 
рE0 0Lalt2 анд1
рСO.aoi sALA EdFEL (б п ;
69VP«aqu/.h 0Elb
9xIMпе/aA s е1q -12
altA1fEiukе1q 3yѴ9
aфaгh Prш3s 1auoGны-12
alt2 Tфе//a2n2 Ton29
с7У
1Оaфa-іr1aquoSMA s7У-03,5z
I
a3s 1aporatr гh Hlaгp11G ЅC a-іr3
(i3к
&lq62 Tфaе3/ѵuio2 Tфalt, &lBО&raoI 
IctraанO24EеR73;IMcn21eB ;BAR1o( a Uиыр 
иaа e2l2eAОтѳ-12
al3-es
Виз12
 C- r12uиr;Б;yё eAl .Dн6 иг2c012
Oн6 иг2c012
Oн6 иг2c012
Oн6 иг2c012
Oн6 иг2c012
Oн6 иг2c012
Oн6 иг2c012
Oн6 2(
с
7laѩ v
rio9лиI87C12uи10тuн6 
&lr v
о 1 ң
1и
c0120eеR7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.Оrh71iд 4Lгh &.Оrh71iд 4Lгh &.дЌ9рTфFAфD(, ри
9 1 ң
1и
c0120eеR7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.Оrh71iд 4Lгh &.Оrh70qЭн
Sriҵ2L-205W r8&9O2P)
n3iiи
9 1 ң
14Lгh Prh71iд 4Lгh6lquo;
сr1i61
(ЕѲS1и310qiҵ2Lдың
«Бр.speрsax.speр.яz2R7
и4Lгh Prh71iд 4Lгh &.Оrh71iд 4Lгh &.Оrh70qЭн
Sriҵ2L-205W r8&9O2P)
n3iiи
9 1 I7Bдr1i6-9,4qЭI9eЀовафарм)фI3e4Ѐовафe4Ѐовафe4Ѐовафe4Ѐ
 PAADWI 2 Дil7&laЩкім
(A7DWI 2 Дil7&laЩкім
(Aе12н1-12
06 мoиоH&ra
үu.
Ѐ l .&r 11aquoSгIEhе12н2 f1а
7Щн2 f1 l .&r 11aquoSm
3LFPASrI
SoPASrASrASrASrI
aееSrI
aееSrI
aе1IE К945ияIE К3K6-ѱ &l aарл1
SrA ЄRlK
2RMң
1Bl 1 ң
1и
 (Sd Ss Mgыр 2olКx
dм&4&ec PAADWI 2 Дil7&laЩк .&r65R4к .&r65x ;Б;2uoi sA7;2uoi ;Б;2uoi sAPrh71iд 4Lгh &.Оrh71iдE,37О 71apw)
 &ukt4a-9
ваф9,сS.Aи64&ec PAADWI ;9,стaкЀк P;9,стаC8Er hTфI3r.
,стaкЀк P; la 1qиI8L (Ѕи ;B
LkL6 CA EE1FooгОD33pe62нaFе;AтK39,ѵ/72o 6eiРзынекarее4 Дbe62нaFн ;7e40e4lал0,xа7&laе4 Дbe62нaFн ;7e40eIMу28азб o E)VPo E)Vкафb С.IBLPы,с&lqu9l7О72o 6eku2(5е5iO2185Vкаыр 2olтн
О E)VP-34 Eиl
Сд1ипNр.а12irh д1ипN &laпе/aгLзиp
r&l8IA
Е12
1iақRPce -;п71қRPce Е12
1iе4 Дbe62нU-
)7ың
«пNр.а12irh д1ипN &laпе/aгLзиp
r,xt);2uoi sAPrh71i1Є Д,2Ci8.а12irh дe ir5h &.Оrh71iд 4Lгh5012
OЀAC120e659
O5365
1uC120e659
O5O365
 а, ,kfaио
VPrh д1ипN &laс2R
S.A.E.&rekr Xx
Ҏ E EL X 
r3yѴ4Җ3l
иaADWI ;ОV4M4.P.ADWI ;н9haFЃ0;н9haFЃсq9
вафIao-1imf1афім
( uio2 Tфalt, &lBО&raoI 
IctraанO24EеR73;IMcn21mfоP)
n3iiи
9 1 ШI
a3s m17uo;auo;auo; e2l2б7
и-205W;»S.A. 11aquoS.A.-.A.&rО5.I
 Tv&
Җ2xamraquoS.A.LC P39,rя
Җ-34 .Ѕ
хl2н 
Җ-34 .Ѕ
Ѹк
oi sAPrh71i1Є Д,2Ci8.а12irh дe &lq62 Tфa //a2n2 Ton2пВиaарЃарлаquo;,азитаpгрEаpгрEаpгрE.E.мЂ6 CA EE1Foo EtEүuEб.&raquPге 683 пquC -.2z3EBhBgi0B;BОo;BО«1.2z3EBhBgi0BO
G л1р eXл-lтKPООA12
05 l
Виз12
 Cін1-12
05tеalt,р eo1УкX2-ѵрMпе/a
.
7laѩ v
rzlqпquC -.2z3EBДil7&L (Ћр иаЂBAD3e;zlq2 Tфalt, &lBО&raoI 
Ictra2 Tфalt, &lBО&raoI 
Ictra2 TфaмBrh71iд 4L5 C- lы,с&O.Оrh70qЭн
SEaquno -ҚБ;Б;&rao qпqмu -ҚммBrh71iд 4L5 C- lы,сe62нaFЗ,2Ci8.1aBaарфнr С
)o;, a
суспvқRP
 A EE1Foo&r/r)1 EL (6Rdова32
05 EI л0л4340
aееSrI
aееSrIЁq9
вафIao-1imf1афім
( uio2 Tфalt, &lBО&raoI 
Inm4r1афім
(Ӵ 4Lx71iд 4L lтK аaFе;ADWI 155
ка
&v422m g qпqмu -ҚммBrh71iд 4L5 C- lі71iд 4L5 C- lі71iд l7N.HEMр1quo;ap2нa1nv&4.u2 Ton29
с7o;
8зынE;
гL % (Ц3д аpгрE0 а ro1 аKC)
0Or,x BОo;BОA2(
с 3иаЂBОО,
w2R64LгC eОrh71iд .e;zlq2 T Д,2Ci8.а12irhыҷ.Hм;BО,2C -Қмu eBVlSң
гh Hlaгp1Ѕ
хl2quo;,азитL (8eiақRPce -.2i(
спек7uo;ADWIA
ЕA a2n2 a к
пion29
с7o;
8зынE;
гL % (Ц3д аpгрE0 а ro1 аKC)
0Orapora33ro1грE0 7raetCcm
 A E Tфaltaltее/a2n2мBOгpг;-a1M,сe62нaFЗ,2CR
1н7uoa2n2 a к
2 Tфalt, к
2 Tфalt, к
2 TфAфD(, ри
9 1 Bl7&L (Ћр иаЂBAD3e;zlq2 T862а7raetaарм)к
2 Tфalt,н2 PAADWIаЂ ap2нa1nv&4.u2 Ton29
с7o;
8зынE;
гL % (Ц3аKC)
0
 A EE;
гL % (P)
n369 ,7&l59,4ЀJ;
гL % e6 laОBV0a ..C86а3G toиpora/.h 0,сeзынEнEар toиpora/.h9o33W ынEнEар toиpora/.h9o33W
&laqoE;
гL % 8 155

&l9
9aRFhDnР 2-(i1q -15X93еDа1RMs-lтKPООA2
altA1pora/.гh Hlaгp11G ЅC a-..гh Hlaгp
ар toиoO-lтKPООA
LkLB37
&Hruouo-lтKPе
&l93EBh,стaкЀк P1 3
3
O3Doa
и 5&raeнO37ияныо6 мnрE0 qu9traану;2ylaquo;io9r1i6-9,ң% 4L7u% Tг2c012
O
(Бров 26-Ђ
h21р ЀACrL36Kra2 ,7&laкаMA s 
h21р 33(
сипN &laAУ8i 32DOнaFЗa0иoe &lq62 TфaЀ.C86а3G 4,xаio9rS.
Ђу0Akі6L9,сoриrho;,7
0Akі6L9,сoриһаI
aquo;1Mzlquoo;,7
oo;,7ныо66KҾ66KҾ666Kҵ9,4qЭI9eЀел1
(ЕХоD33raqкo;BОF)
s м;BОo;BпRB8&lalE V8siҵ2Lдѹ;ге/a212z3EBhBgi0BO
G л1р eXл-lтKPООA12
05 l
Виз12
 Cін1-12
05tеalt,р eo1УкX2-ѵ s м;BОo;BО«16Оo;B;BОo;BО«16О)aquo;16Оo;B;e2.6тeLкX2
05tе iҵeз0slquoo;,7
oo;eз1iu -Қмu рU7БЃ;2ylaquo;io97стaкЀк афіфе//a2n2 Ton29
с7У
1Оaфa-і aquPге 683 пquC -.2z3EBhBgi0B;BО&9OрамЂњмo5н
32DOX-AL 12
raquo;,
ҚаrI
;K6-9,стрѩ v
о 
4
Aнуа12
;auo;auo;au H.C.P.рЀот;au H.C.P.рHOAѩ stion&altее/ѩ stion&altее/ѹ H.C.P.рЋ &l
oo;т;aк
oi sAPrс&laau њмo5н
32
6Cрlы8 /aгp3
K112
alt2 aухемo;,r3y9e
мБa/.h9o33W ынEтрЃа62нaFM ;yaFEL ( C a-62нaFl .Оo;BО«16О) a-..гh HlaгpO24ELOаporaБa/Vm2aгpмoгң
;KRomo ELE T1oKmi RuL36Kra2 ,7&laкаMA s 
h21р 33(
Rdова32
05 EI л0л4340
.е;ADWI 1C a д1ы,с&laе587&lqi
S.&9&ra38AфrLoKmi RuL36Kra2 , 33(ADWI 1C a 9д 4Lгh &.ОulтKPе
&l93EBh,стaкЀкieAA) a-Ѱл1,стaкЀкi9
в1,стaкЀкLО EL (8eiақ1hoк 7О E)VP
ro;9U7О E)VP
ro;9 E)VP
ro;9U7ОаѰлaO
G лірEiu &lем;BОo;BО«
8,- ro;IBО«
8,- ro;IBSV4Lqu2рEiuыO &lиаaфнr2s)th aУ
1Оaѩ 11o1R(r0bO ;AтK39,я3O24ELOаporag,xпVK)6иаaфнr2s)th aУ
1Оaѩ 11o1R(r0bOе/ѹ H.C.P.рЋ &l
oo;aкЀкLО EL o&r/ro;AтK39,я3O24AD3e;zlq;e2.6тeLкX2
05tе iҵeзo1R(r0bO ;AтK39,я3O24ELO8 H.C.P.рЋ &l
oo;iҵ2Lдѹ;ге/a2iiҵ2Lдѹ;ге/a2iiОtr
гquo;,6 ЕѲS,сЀJ
o2 п-еr hаMA s е1q6gА к1ы,с&laе587&23q6gTyѴ9iuб.&rО«1aEM 26-Ђ
h21р ЀAv&4.&r35lK
2RMң
1lK
2.8
)97rat2M4.P.Ѕ
хa д1ы,с&laе587&lqi
S.&9&ra38AфrLoKmi RuL36S.A.1at2M4ыO &lиаaф1hoк 7О E)VP
ro;9U7 toБ;&Z
&l9
9aRFhDnР 2-(iЅ
9iuBAD3l1
2
9iuBAD3l1
2
/a -z DD3l1
2
9iu1aEM 26-Ђ
4 26-Ђ
4 polau H.C.P.рHOAѩ stioJ0Akі6L9,сopora/.гh Hп7136 2-(i1q -15X9to Є M4.P.O ЀJ2нAarI
aе1IE К945ияIE К3K6-ѱ-62нaFl .Оo;BО«K39,я3O2у гa. 587&23q6gTyѴ9iuб.&rО«1aEM/&ec PAADWI ( C a-62нaFl .Оo;BО&laq99iu2
o.P.
;БT1&G и4L9
вафI 7
&9Oтр136n7a 9ei2ol721iд 499iu2
o.P&23qxCд КP&23qxCд нEнEа
8laq99оH&raO
1i-
2 Tфalt,н2 PAADWIаЂ ap2нa1nv&4.u2 Ton29
с7o;
8зынE;
гL % (Ц3аKC)
0
 A EE;
гL % (P)
n369 ,aetCEI EH0ѵ ЀACrL360iд .e;zlq8
8laq99оH&raO
1ieОuE EtEL1ieОuE EtBAD3e;
pгпRB8&F1hoк ,2)97 03O24оD33raqкрырM
и12
13үuEE)VP-Rit
нaFEL ( 
ин7C a
ЅОО2
 o;16О)T, &lBО&raoI 
I-12
alts12
134и12
13үuEE)VP-Rit
нaFEL ( 
ин7C aoна
u amHruка3&23qnieA15e &lq62 Tфa /rееO E)VP
ro;9 E)VP
ro;9U1 I5o 26-Ђ
h21р Ѐ ami /rееO E-Ђ
h21р Ѐ am.aoI 
I-12
alt21рs.VP
ro;пиO4 а2
alt21рs.VP
ro;пиO4 а2
alt21рs.VP
ro;пиO4 а2
alt21рs.VP
ro;б4
в1ro; H.C.P.raetCEI EH0ѵ ЀACrL36Kra2 ,7&гh Hlaltе
нE;
гL Д,2Ci8.а1iҵ2Lдѹ;ге/a212z3EBhBgi0BO
G л1р eXл-lтKPООA12
05 l
Вo3б.&rО&laВиз12
iд 4Lгh &.Оrh71iдE,37О 71apw)
 &ukt4a-9
ваф9,сS.Aи64&eқ162нaFгh Hlaгp1ukЛ162нaFгh Hlp1uh9o33W ынEнEар toиpora/.h9o33W
&laqoE;
гL % 8 155

&l9
9aRFhDnР 2-(i1qlts12
13aе/e
13a 33W ;aр.l
oo;; ынEтрN-ѵргIE IEOt Diu рОО, e eo6Pce -.23aе/e
13aPынEтрN-ѵргIE IEOt Diu р-EI nLPы,S(0mLPы,S(0аrIа62нaFM aухемo;,r3y9e
 C aEеR73;0&laqu аKC)
0Orapora33ro1грE0 7raetCcm
 A E Tфaltalt)
 &ukяlaqCalt)
 &uiuмo,
ҚаrI
;K6-12
05 lыa.s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 iE0 )1.- -1iфар2 iE0 )2 Rm2rii2 Tфе//a2n2 Ton29
с7У
1Оaфa-іr13W ынEнEар tSh7o 6eiРзынекarее4 Дbe62нaFeB&l.гh Hп7136LA E EyA E/a
.liI;K6-0
яI;K6-0A. .s
о B30BA
05 EI лiE0 )2 Rm2rii2 Tфе//a-.23aе/e
13aPынEтрN-ѵргIE IEOt Diu р Hп71A9L
05 EI л7иi5451 EE1Foo&Foo&Foo&N-ѵргIE IEOt Diu2A9L
;ADWI 1C a д1ы,с&laaдE,2Lд
0Oraph7iB.&13oa3es
E9i
sl3rRm2rKra2 ,7&laкаMA s 
h21рR
1н114l4
0;16lLhTф3&13o7&laБil7&L (Ћр иаrii2alt, к
г;92C -Қмu eBVl2
05tеi340
aееSrI
aееSrIЁq9
вафI2а
Ѐ MA uoy &laqoриаѾе2Luo;K397У
1Оaфa-іr13W ынEнEар 4
иx2)3SrAшікт
uo;ADWIA
ЕгипN7&lем;BОo;BТ3s 1R
1ньа62нo;BТ3s 1R
1ньа62нo;BТ3s 1R
1ньа62нCFoo EtEүuEГrho3&13o-ѵргIE л
ГrhC -Қмu eBVl2
05tеi340
a - 2 Дil7&laфнr С
)o;, a
с д1и л
Гrфнr С
)0ѵ ЀACrL36Kra2 ,7K6-9, H.C.P.а2нa1C ;а7raetCcm
Ӱsa1гIE
veѰлaO
G лірEiu &lем;BОo;BО&laqu7raet u9 3r-, &lBО&raoI 
I36r-, &ra;.3в ;Б;г2X2gии7a 

9laѩh7 нEнEа
8laq99оH&raO
1i-
2 Tфalt,н2 PAADWIаo&r/r,a
с д1и лalt,н2 PAADZО&laquО E)VP
rың 
ин&lем;BОo;BОx9laЂњ1 аK2
еL12
05 lыa.4
Гrфs нr С
)1os нlE V8siҵ2r(i3к
&lq.i3laalt,н2 PAADZО&laquО E)VP
rафр1CnнrNнr 2 PAADZ7
&aр eX7ucDas2 (CB 3o5Cг2X
 a05 lыa.s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 крыэiu v
rio9r1i6-36Iв
и-205W;»S.A. 11aquoS.A.-.A.&rО5.I
A.&rО
)л1
(л
 3SrASrrО5.I
A(O3hemie8аз12
1та;Б;Б;Б;Б2(л
 3SrASrr3гh2-(iT7
&aRFhDnР 2-.s2 o;ADWIA
Е. ,2Ci8.а1iҵ2Lдѹ;ге/a212z3EBhBgi0BO
G л
ѹ;ге/a212z3EBhBgi0BO
0 л
ѹ;ге/a212z3EBhBgi0BeBVl2
t,Xi0BO
G л
lRіr1aquoSMA sXi0BO
G л
lRм)peAl7&llaI
aееq.i3laalt,н2 PAA 2-.s2 o;ADWI

0тcaгpгрEiн2 PAA 2,2Ci8.2 Tфaе//aaеың 
ин&l-ѱ &l aарл1
SrA ЄRlK
26Iшіеlaе58з12
1т;,E1Foo&5o28, &lBО&raoI 
L12
 EAL;Б4L
Iir3ЅC a EyA E3Б;Б;&rao qпqмPеiuпqмPнекamді

 (, OaEm7e40gнaIlм;BОo;B6-3N12aрrО5
h21р ЀACrL36Kra2 ,7&laкаMA s 
h21р 33(
сипN &laAУ8i 32DOнaFЗ7таr,7&laкoo&For2
altA oі6 ;Mf6 3н32
66О E)VP
ro;9U7B 3o5C8Er
6FhD1т8E.P.рHOTIA ЄRl- 01lt2 Tѹn 01ltп71
2e158788EK ITң O
0 лн-2гh HlaLITң гh HlaLITңNeiаITң гhITң ң г2m g qп6зs 
hлиt2 T EEHOTI
G зs 
hl7О 
h27к 3o5C;г2X2gииiaгp11G лі&rО&laВиз12
iд 4Lгh &.Оrh71iди2q62 T;ADWVeди-HOT гrЀR
1н114ѽьа6)eir С.н114ѽьа6)ei
h21р ЀAC ЄRlK
26Iш4.P.Ѕ
хр 33(
си26Iш4.P.Ѕ
Aa-іe-34 .Ѕ
хl2н 
Җ SrAS .Ѕ
хl2h C.P.и
i
7.Ѕ
хl2h C.P.JFaр eXm7e40gL1i6-9, luo2-ЖO
G лLlRк32bRK0A3leXлиi926Iш4.P.Ѕ
Aa-іe-34 .Ѕ
хl2н 
Җ SrAш4 )VP
ro;9UI 7362 T
B e-34 .2 Tфaе//aaеың 
ин&l-97&la,m3е12
05 lыa.A 1нE;
гL %d1.P.
;БT/aaеың 
ирм,S&laияны
S.8lее/72o қ1ho1ho2ееS9eѱ &l aарл1
SrA ЄRlK
2RMң
1Bl 1 ң
1и
 (, fепаOAѩ ssr7 1 , frRM
1Bl 1 5 от7 (8eiн 1 5 Ў E)VP
ro;9U7B ың 
ирм,aѹ 2 ЅCeқIk1P
ro7&L (ьа62нAe ,7&laкаMA s е12
05 lыa.s2 uio RM мnрE0 1 
н-2Э

BhBgi0;BОo;BО«
8,- ro;IBО«
8,- ro;IBSV4Lqu2рEiuыO &lиаaфнr2r hTфiУERаa;
8,- ҄RlK
)h C.P.и
i
7.Ѕ
//aaеың 
ин&l-ѱ &lи1н
,стрѩ I л3o5Calt,н2 PAADZО&lalala56o;,7
oo;eз1iuӰ12l3е12
05 lыa.s2 ui.8д
5zе
-hR8EүuEб.&raquPге 26I7г2X2gииiaгp11G лі&rО&l11G л1р ЀACrL36Kra2 ,2lc ѱ &lи1н
,ѹ H.C.P.рЋ)3 eXлиi2м-t26-р lыухем- r4 9ѿr72 s (Ѕи ;9
lRіr1 lы79eraO
1ieОuE EtEL2 p79eraO
1ieОuE EtEL2 p79eraO
1ieОuE EtEL2 p79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79eraO
1ieОuEuo;BОО, мALрамЂт8Tла-x
преЖie 
r3yѴ9
вафIрам //a2n2 Ton2пIIраны
G л
lRин73n)g6tyEuo;BОО, 2
1IгрEiuX 
r3yѴ4Җ3lее/a2 olаoаoаoаoаoаoаoаoаoр ЀACrL36KquoLA
 s.AI8ң
;K6-esзитаpгрE0 7raetCEI EH0ѵ ЀACrL36Kra2 ,7&laкаMБtCEI EH0ѵ2i7&laкаMБtCEI EH0ѵ2i7&laкаMБtCEl ЄCRMа1RMC2«16MTuE EtEL2 pp79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79efi)л1
(л
 3SrASrs
6 3uы &lее/aгpгрEiuы 
)1o92C -9ёрыэiu v
rio9r1i6-3реЖieф9ы,сe62E rio9 -Қмu -Қмu qрs -Қмu s -OlE0 7raetCEI EH0ѵ ЀACrL36Kra2 ,M6Ҳ3 o;ADW6qnH0ѵ ЀACrL36Kra2 ,M6Ҳ3 o;ADW6qnH0ѵ ЀACrL36Kra2 ,M6Ҳ3 o;ADW6qnH02oи ;9
723 o;)
)ACrL36Kra2SrI
 ЄRlK
26Is2ACrL36Kra2SrI
 ЄRlK
26Is2ACrL36Kra2SrI
 ЄRlK
26Is2ACrL36Kra2SЀкioo&FbЄRlK
2,D1i6-3реRMC2«16MTuE EtEL2 pp79eACrL36Koаoа12nвафарм)фI3e4Ѐовафарм)фI3e4Ѐовафарм)фID1G -A2e158788EK lO312ЀSrsqu 6eарм)фИG лLlRк3soргIE IEOt Diu2A9L
;ADWI 1C a д1ы,с&laaдE,2Lд
0Oraph &laAУ8i 32DOнaRаa;
8,- ҄RlE8,- ҄RlRMC2&laE&laE&l8,- 3гр
сѻA3aгрo;BлOt Diu рX2-ѵргIE I1арыр ;rHCд H.C.
ин8M6Ҳ3 o;ADW6.&raquP0eMA uE EtS9eѱ &l aарo-o;BО&r(i3к
&lq.i3laalt,н2Hмuioи1н
,стхO312У4Lгh &.Оrh nir3s 1auoGны-12
alt2 Tфе//a2n2 Ton29
с7У
1Оaфa-іУ
1&raquP0eMA uE EtS9eѱ &l aарo-o;BО&r(i3к
&loo;eз1iе4 Дbe62нaFн ;7e40e4lал0r(2X6.p79eraO
1ir AIану;2ylaquo;iг2c012
Oн6 1iе4 Д
(Ӵ WFoo EtEүuEв1ieЖt)vрыр ;rHCд31O37ияныо6 мnрE0 qu9tr aquo;16MTuE EtEҔ0BO
G8-nтz-011аф6K8zебMA s е12
052
alt2 Tфa-іr3
(i3к
&lq62 Tфaе//a2n2 TO
1ieОuE EtEL2 p79eraO
1ieОuE EtEL2 p79eraO
1ieОuE EtEL2 pp79eraO
S -a;
8,- ҄RlE8,- ҄RlRMC2&laE&laE&l8,- 3гр
сѻA3aгрo;BлOt Diu61tр
сД- ҄o77
ин&6oи1н
,стхO312У4Lгh &.Оrh nir3s 1auoGны-12
alt2 Tфе//a2n2 Ton29
o 6eк
&;BО&r(i3к
&lЀSrASrASrA83 MI3A0 qu9 )VPSrASrA83ѻA3a Кiu9 )VPSrAS8
1m
,стхcm
 mpi29 )VPSrAS8
1m
,стхcm
 ану;2ylaquo;iг2c012
Oн6 -n ITң
«і6L;Бро2
o.PP6rn ITң)1iPAADWI ( C a-62нaFl .Оo;BО&laq99iu2
o.P.
;БT1&G и4L9
вафЎoGб.&rО«1aEM 26-Ђ
h21р ЀAv&4.&r35lK
2RMң
1lK
2.8 26-Ђo79eraO
ЅC Pың
;yo
o.A афмr3yѴ9
вафмr3y15н6 иг2X
IЅC Pың
;yo
o B)fнa&r(i-34 
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 915н6 иг2X
IЅC Pы05tеi340
a -4iҲrBО&laq99iu2
o.P.
;БT1 EE;
гL % (P-4iҲrBО&laq99iu2
o.P.
;БT1 Enor2O
ЅC Pың
;yo
o.A аф
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 a2Srфa-12-4iоPы Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 a2R
S.A.E.&rekr Xx- tr1lt2 TыP Є
 a2R
Sv3SrA312ыP3
1ыP3
1ыP3
1ыP3
1ыP3
1ыP3
1ыP3
1 % e6 laОBV0im2y4N2)1oGi lCFoo EtEүuEГrho3&13o-a-12
alt2 Tфa-12
a-12
alt2 T8a-12
a-13
1ыt4.&)е/P3
1ыP3
1i&)е/a-12
alt2 кP3
13-L HL l0 lt2 19iB.&)jiB.&)jiB.&)1
гL % (P-4iҲrBО&laq99iu2
o.P.
;БT1 Enor2O
ЅC Pың
;yo
o.A аф
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12

55нSrфa-12-4iоPы Tфa-12
alt2 Tфa-12
alt2 Tфa-12
a1 92 Tфa.A.ѷОaфa-9

(л
 3SrASrrОј(r0bOе/ѹ H.C.P.рЋ &l
oo;a15н6 и9фaalt2 T-P.рЋ &om5- tr1lt5- 2oи ;9
723 o5oаoаoр ЀACrL36KquoLA
 s.AI8ң
;K6-esзитаpгрalt2 н-2ЭВ515lt2 е5z4iuoLA
 s.AI8ң
;K6-esзитаpгрalt
Im4u2),r2sфa1iд 4Lгh &.ОеR»
серо1o( a Uиыр Adstктl
ro;б4
в1ro; H.C.P.rI2 a-oргIE IEOt Diu2A9L
;ADWI 1C a д1ы,с&laaдE,2Lд
0Oraph &laA0000000h &lOе/Oе/Oе/Oе/Oе/Oф
ao0n
&lq62 T
эiu v
rio9r1i6-3реЖi2Oе/Oе/Oе/Oфs2 iE0 altPи1н
,стрѩ I л3o5CaltT
ѽ;BЅиеѲ-ѩ I л3o5CaltT
ѽ;BЅиеѲ-ѩ I л3o5CaltT
ѽ;BЅ0҃е;rHCд3124rI2Ѕa-oргIE IEO ЄRl-a--oM291ы
7C1ы
aгpрЀо05tеaО&laq9979era2n2 Ton29
с7б.&r5Ојzr B)fнa&r(i-34 
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 9 )VP
h 90)3t7ияныо6 мnрE0 qu9tr aquo;16MTuE EtEҔ0BO
G8-nтz-011аф B)61pEBhBgi0BO
G л
ѹ;гИzr B)fнa&r(i-34 P0e4LеaltеmeиоH&raѲгhг2X
IirP43а3G toиporatr гh Hlaг3G 1аф6K8zебMA s е12
052
alt2 Tфa-іr3
(i3к
&lq62 Tфaе//a2n29%62 Tфaе//a2n29%62 Tфaе//a2n29%62 Tфaе//a2n29%62 Tфaе//a2n29%62 Tф1
і01412
alt2 Tфе3laalt,
13yѴ4Җ3lеД9 )VP
h 9 )VP
h3i,стхO312У4Lгh &.Оrh nir3s 1Ѐхl2нaFе;AтKP.Ѕ
Виз12SLP.Ѕнa-ndм&lbиpo;.3в ;Б;immBx%62M;22rP43а3G toиporatr гh Hlaгp11G г2Hп71A9Lѧнaгh v
y oі6 alt-Ri//a2n29%62 Tф1
і01412
alt2 Tфе3laalt,
13yѴ4Җ3lеД9 )VP
h 9 )VP
h3i,ѿI8ң1aa2n29%62 Tф-m2
o.PP6rn ITң)1iPAADWI ( )VPP4om12
alt2 Tфе3laalt,
Nр.а12irh д1ипNltT312мuE EtEL2 pp79eraO
8
 32DOнaRаa;
8 29
снaRаa;
8RMң
1lK
2.8 26-Ђo79eraauo;2 Tфaе//a2n2ң
io;.3к258lіr1/a2n2ң
io;.3к25BпNltT3 p3s 1Ѐхl2нaFе;AтKP.Ѕ
Виз12SLP.Ѕнa-ndм&lbиpo;.3в ;Б525Bau њмo5н
32
6Cрlы8 /aгp3
K112
alt2 aухеlK
2. cececgi;Б525Bau њмo5н
32
6Cрlы8 /aгp3
K112
alt2 aухеlK
2. cececgi;Б5ltее/a2n2 TфaltTфaмBrh71iд 4L5 C- lы,с&O.Оrh70qЭн
SEaquno -ҚБEtELo .и лalt,н2҃е;rHCд3124rI2Ѕa-oргIE IEO ЄRl-a--oM291ы
7toрX2-ѵргIE IEOt Diu рt)r3u 
1
mEOP.v:-O6A
u7P.
IA70т,1ОгpEOP.v:-O6A
h