close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійнотехнічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників)
1. Професія: 6131. Робітник фермерського господарства
(код, назва професії)
2. Кваліфікація: - 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
Правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і
меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами, відповідно до
вимог агротехніки та агротехнології, перевезення різноманітних вантажів;
основи агротехніки і агротехнології сільськогосподарських культур; будову,
принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу до 20
кН, гусеничних тракторів класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і
меліоративних машин, основних груп механізмів автотранспортних засобів
категорій В і С, обладнання тваринницьких ферм та комплексів;
технологічні регулювання сільськогосподарських машин; вимоги до
комплектування
машинно-тракторних
агрегатів
для
виконання
механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей
тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин та автомобілів,
способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту
тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, автомобілів;
особливості обслуговування машин під час застосування хімічних
засобів захисту рослин; правила дорожнього руху і перевезення вантажів;
вимоги до зберігання та способи захисту від корозії тракторів,
автомобілів і сільськогосподарських машин; основні властивості і норми
витрат паливно-мастильних матеріалів; норми виробітку; зміст і правила
оформлення первинних документів щодо обліку роботи тракторів,
автомобілів; основні відомості про призначення і властивість металів та
їх сплавів, неметалевих матеріалів , що застосовуються для виготовлення
та ремонту деталей машин; способи і правила виконання слюсарних
робіт; основи ринкової економіки та первинного бухгалтерського обліку
( при умові самостійного ведення господарства ); основи трудового
законодавства; правила догляду, випасання тварин та основні прийоми
надання ветеринарної допомоги; основні корми, вітамінні препарати та
мінеральні підгодівлі, що застосовуються в годівлі тварин; методи
вирощування та інтенсивної відгодівлі молодняку, вимоги зоогігієни та
ветеринарії щодо утримання та відгодівлі тварин; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен уміти:
Самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на
колісних тракторах класу до 20кН, гусеничних тракторах класу до 30 кН
включно, сільськогосподарських
і
меліоративних
машинах,
що
агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до
вимог агротехніки та агротехнології. Підготовлювати, висівати,
висаджувати посівний та садильний матеріал (зернові, кормові, технічні,
овочеві, плодово-ягідні культури тощо). Комплектувати машиннотракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах,
автомобілях категорій "В, С" з додержанням правил дорожнього руху та
правил перевезення вантажів. Проводити технічне обслуговування
тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин та
пристроїв до них. Визначати та усувати несправності тракторів,
сільськогосподарських машин, автомобілів. Ремонтувати, складати та
регулювати вузли і агрегати середньої складності , сільськогосподарських
машин, тракторів із заміною окремих вузлів і деталей. Проводити
технічне обслуговування, ремонт, налагодження та регулювання простих
машин і обладнання тваринницьких ферм та комплексів. Читати нескладні
машинобудівні
креслення, схеми,
користуватись
інструкціями
з
експлуатації машин. Готувати транспортні засоби та сільськогосподарські
машини до зберігання. Контролювати витрати паливно-мастильних
матеріалів на виконувану роботу. Оформляти первинні документи з обліку
робіт на машино-тракторних агрегатах, шляхові документи. Вести інші
документи первинного бухгалтерського обліку (при умові самостійного
ведення господарювання). Виконувати ручні та частково механізовані
роботи з догляду за коровами та іншим поголів'ям великої рогатої
худоби. Годувати та випасати тварин, птицю. Доїти корів. Видаляти гній,
прибирати приміщення. Брати участь у проведенні профілактичних
заходів щодо запобігання захворюванням тварин. Сортувати, пакувати
яйця. Зважувати, навантажувати та відправляти тварин на переробні
підприємства. Додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
4. Загально-професійні вимоги:
Повинен:
 Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці,
дотримуватися норм технологічного процесу;
 Застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних
систем і виникнення браку;
 Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, правила безпечного поводження з
устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту;
 Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі,
аварії, повені тощо).
 Додержуватись правил зберігання і застосування вибухових матеріалав
та отруйних речовин;
 Виконувати роботи, пов’язані з обслуговуванням підйомнотранспортного устаткування
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти:
Повна або базова загальна середня освіта.
6. Сфера професійного використання випускника:
- Рослинництво:
- вирощування зернових, технічних та інших культур.
- Тваринництво:
- надання послуг у галузях розведення ВРХ, розведення птиці.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: жіноча, чоловіча.
7.3. Медичні обмеження регламентовані переліком протипоказань
МінздравуУкраїни.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа