close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ – ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ
ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Всеукраїнський конкурс
майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів
«ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»
Номінація: «Керівник гуртка – 2015»
Підготувала керівник
театрального гуртка
«Планета мрії»
Глухівського міського центру
позашкільної освіти
Аносова Анна Анатоліївна
ЗМІСТ
Загальні відомості про керівника гуртка………………………………….3
Анотація досвіду……………………………………………………………..6
Опис досвіду роботи з проблеми «Формування творчої активності
вихованців у гуртку позашкільного навчального закладу»………………9
Результативність педагогічної діяльності…………………………….…..18
Список використаних джерел…………………………………………………20
Відгуки………………………………………………………………………….22
План-конспект заняття зі сценічного мовлення «Володіння голосом –
запорука сценічної майстерності»……………………………………….24
План-конспект заняття «Розвиток акторських здібностей»……………33
Виховний захід на тему «Єдина у світі, найкраща моя Україна»…….39
Публікації в ЗМІ…………………………………………………………….50
2
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЕРІВНИКА ГУРТКА
Аносова Анна Анатоліївна,
керівник театрального гуртка «Планета мрії»
Глухівського міського центру позашкільної освіти
Педагогічне кредо
Театр для дитини - світ радісних переживань.
Щоб відкрити для неї двері у цей світ,треба
розвивати у неї природні здібності
Творче кредо
Актор – це донор, який віддає себе, не
вимагаючи винагороди
Стиль керівника
Навчаючи інших - навчаємось самі, а це означає – навчатися завжди.
Моя робота – улюблений спосіб пізнання, творчості, самовираження.
Мої учні – мої однодумці. Усім цим мені треба розпорядитись мудро і точно
Аносова Анна Анатоліївна закінчила Глухівський національний
педагогічний університет ім. Олександра Довженка в 2011році. За фахом
вона вчитель початкових класів.
Після закінчення університету працює в Глухівському міському
центрі позашкільної освіти. За період роботи на посаді керівника
театрального гуртка зарекомендувала себе як людина високих моральних
якостей, компетентний фахівець, умілий організатор, надзвичайно творча
особистість. Розробляє перспективні і поточні плани роботи гуртка,
проводить групові та індивідуальні заняття з акторської майстерності,
техніки мовлення, художнього слова, постановки голосу. Вкладає всі свої
сили та майстерність в своїх вихованців.
3
За час роботи гуртка створила комфортну атмосферу рівноправних
взаємовідносин керівника і вихованців, умови для творчого самовираження.
Кожен з вихованців є родзинкою, різнобарвною ноткою. Вони додають фарб
у творіння чогось надзвичайного. Завдяки такому підходу вихованці з
нетерпінням чекають улюблених занять. З бажанням засвоюють різноманітні
навички та вміння, що формуються на основі вивченого матеріалу, а згодом
радіють своїм маленьким перемогам.
До кожного виступу ставиться відповідально. Ставить спектаклі не
лише на сцені закладу, а й на сценах районного і міського будинків культури,
педагогічного
університету.
Разом
із
вихованцями
бере
участь
у
різноманітних фестивалях, обласних конкурсах.
Діючий репертуар гуртка складається з цікавих театральних постанов,
серед яких: «Теремок», «Вовка в тридев’ятому царстві», «Пригоди
неслухняного Сірничка», «Казка різдвяного Ангелика», «Пригоди Лариски та
Дениски», «З Днем народження, Білосніжко», «Що дорожче всього на світі»;
заходів до Дня відкритих дверей, Дня знань, Дня міста, свята Масляної, Дня
захисту дітей, Дня Соборності України, свята Миколая та багатьох інших
заходів.
Анна Анатоліївна постійно вдосконалює власну акторську майстерність.
Протягом останніх 10 років успішно виступає в народному аматорському
4
театрі «Пілігрим» в різних ролях: Жаклін в п’єсі «Гарнір пофранцузьки» Марка Камолетті, Естель в одноіменній п’єсі Жана-Поля Сартр
«За закритими дверима», Мілдред в романі-антиутопії «451 градус за
фаренгейтом» Рея Бредбері, Маргарет в комедії «Примадонни» Кена
Людвига, Джейн в комедії Рея Куні «Суто сімейна справа» та інших.
.
Відзначена
дипломом
ІІІ
ступеня
Всеукраїнського
фестивалю
«Весняна хвиля» (2011рік), номінація «Літературний театр» та дипломом І
ступеня обласного конкурсу акторської майстерності «Конотопська відьма»
(2013рік).
Анна Анатоліївна вихована театром, чутлива до своїх вихованців,
мистецтва, природи і почуттів.
Бачити вихованців на сцені є найбільшою нагородою для керівника. На
сьогодні «Планета мрії» – велика дружна сім'я, де є навчання і відпочинок,
будні і свята є спільними. Усі разом вони – колектив, ім'я якому – ТЕАТР.
Директор ЦДЮТ
М.М. Грудина
5
АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ
КЕРІВНИКА ТЕАТРАЛЬНОГО ГУРТКА
«ПЛАНЕТА МРІЇ» МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНОСОВОЇ АННИ АНАТОЛІЇВНИ
Тема
досвіду:
творчої
«Формування
активності
вихованців
театрального гуртка позашкільного навчального закладу»
Актуальність досвіду. Сучасний стан суспільного розвитку, динамічні
зміни у всіх сферах людської діяльності зумовлюють необхідність
підвищення ефективності навчально-виховної роботи, орієнтованої на
формування гармонійно розвиненої творчої особистості в процесі навчальнотворчої діяльності в гуртках позашкільних навчальних закладів.
Розв’язання такого завдання здійснюється під час навчально-виховного
процесу, побудованого на педагогічних методиках і технологіях, що
забезпечують можливість широкого вибору змісту, форм, засобів навчання і
виховання дітей та учнівської молоді для задоволення їхніх пізнавальних,
інтелектуальних запитів та інтересів у вільний від навчання час.
У сучасних позашкільних навчальних закладах створені організаційнотехнологічні умови, що мають забезпечити формування творчої активності
їх вихованців. Багатогранність форми виховної роботи є домінантою в
навчально-виховному процесі. Серед них особливе місце посідає діяльність
театральних гуртків.
На думку вчених, характерними ознаками творчої активності є
ініціативність і творча потреба, бажання саморозвитку й самореалізації
здібності, здатність до творчості (О. Борисова, О. Матюшкін, О. Моляко,
В. Старостін, В. Сухомлинський та ін.). Ними визначено, що розвиток
творчої активності є процесом, який має свої особливості: готовність
6
особистості до творчої активної діяльності інтегрується в інші види
діяльності (навчання, соціальні стосунки, громадську діяльність тощо).
Одним із засобів творчого розвитку особистості, що активно
використовується в педагогічній практиці, є театральне мистецтво. Залучення
дітей та учнівської молоді до театральної діяльності забезпечує їх
соціалізацію; формує духовно багату творчу особистість.
У основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти в
Україні визначено одним із головних завдань розвиток творчого потенціалу
особистості
сформований
в
процесі
у
безперервної
системі
освіти.
освітньо-виховної
Позашкільний
діяльності
соціум,
позашкільних
навчальних закладів, визначається суспільством як ефективне освітньосоціальне середовище, що забезпечує формування творчої активності дітей
та учнівської молоді.
Провідна ідея досвіду полягає у створенні системи роботи, спрямованої
на формування творчої активності вихованців у процесі навчально-виховної
роботи в театральному гуртку.
Практична значущість досвіду полягає у створенні системи роботи з
формування
творчої
активності
вихованців
театрального
гуртка
позашкільного навчального закладу.
Тип досвіду визначається як комбінаторний, що поєднує оригінальний
підхід до використання інноваційних і традиційних форм, методів і прийомів
навчально-виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю у сфері вільного
від навчання часу.
Репрезентативність матеріалів досвіду. Період підготовки конкурсних
матеріалів (узагальнення, оформлення, друк): жовтень 2014 року – лютий
2015 року. Вид матеріалу: конкурсне портфоліо.
Значущість досвіду. Представлені матеріали з досвіду роботи керівника
гуртка можуть бути використані в роботі керівників гуртків художньоестетичного напряму, культорганізаторів позашкільних закладів, класних
керівників, педагогів-організаторів загальноосвітніх шкіл.
7
Поширення досвіду. Потягом 2012–2015 р. р. матеріали досвіду роботи
були висвітлені під час проведення семінарів для керівників гурткової
роботи, педагогів-організаторів загальноосвітніх шкіл м. Глухова та
Глухівського району, під час засідань обласного методичного об’єднання
керівників
гуртків
художньо-естетичного
напряму.
Досвід
роботи
рекомендований міським методичним кабінетом для використання в роботі
педагогам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів м. Глухова та
Глухівського району для організації роботи театральних гуртків.
8
ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ З ПРОБЛЕМИ
«ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВИХОВАНЦІВ
У ГУРТКУ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»
Сучасний
стан
розвитку
суспільства
зумовлює
необхідність
розроблення системи роботи, що підвищує ефективність навчально-виховної
діяльності позашкільних навчальних закладів, яка розширює у вихованців
світогляд і розвиває пізнавальні інтереси, залучає до творчої діяльності,
формує
практичні
та
інтелектуальні
вміння,
сприяє
патріотичному
вихованню та професійному самовизначенню. Ефективність такої системи
залежить від організаційно-педагогічних умов, що забезпечують розвиток
особистості в процесі навчально-творчої діяльності в сфері вільного від
навчання часу.
Розв’язання такого завдання вимагає побудови навчально-творчої
діяльності
вихованців
позашкільних
навчальних
закладів
на
взаємопов’язаних методиках і технологіях, що забезпечують можливість
широкого вибору змісту, форм, засобів навчання і виховання дітей та
учнівської молоді для задоволення їхніх пізнавальних, інтелектуальних і
духовних запитів та інтересів на основі диференціації та індивідуалізації.
Створені організаційно-технологічні умови передбачають перетворення
вихованця із об’єкта в суб’єкт творчої діяльності та забезпечують розвиток
якостей, притаманних особистості з високими духовними ідеалами.
На чільному місці в театральному гуртку – виховання творчої
особистості, що є систематичною педагогічною діяльністю, спрямованою на
розвиток у вихованців творчої активності засобами театрального мистецтва.
Нормативно-правовою базою роботи гуртка є Закони України «Про
освіту», «Про позашкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти,
що визначають пріоритетні завдання розвитку позашкільної освіти, а саме:
забезпечення права вибору та доступність до якісної позашкільної освіти;
9
створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку
особистості, її професійного самовизначення. Для їх реалізації необхідним є
використання сучасних педагогічних технологій, що забезпечують розвиток
творчої активності вихованців у процесі пізнавальної, навчальної та творчої
діяльності в гуртку; їхню самореалізацію, самовизначеність.
Теоретико-методологічною основою є дослідження Л. Виготського, В.
Роменця, Г. Пустовіта, у яких визначено теоретичні засади формування
творчої особистості; праці О. Артеменко, В. Вербицького, Л. Ковбасенко,
О. Литовченко, Л. Тихенко, С.Ніколаєнко, у яких висвітлено організаційнопедагогічні засади формування творчих здібностей вихованців позашкільних
навчальних закладів.
Організаційно-технологічні засади реалізації провідної ідеї досвіду.
Аналіз низки досліджень у галузі психології і педагогіки, досвіду педагогічної
діяльності колег дав підстави для визначення про те, що творча активність
дітей та учнівської молоді формується за умови педагогічно організованої
діяльності, побудованої з урахуванням вікових особливостей вихованців,
рівня їх інтересів і художньо-творчої активності; використанням інноваційних
педагогічних технологій (ігрових,інтерактивних, розвивального, особистісно
орієнтованого навчання). Важливим чинником педагогічно організованої
діяльності є співпраця керівника гуртка і вихованців, що ґрунтується на
педагогічному прийнятті вихованців, збереженні їхньої індивідуальності,
створенні атмосфери взаємодопомоги та поваги. Зазначене реалізуються за
рахунок створення максимально сприятливого психологічного клімату в
гуртку.
Основною формою роботи гуртка є заняття. Навчальні методики
передбачають використання різних форм навчально-творчої діяльності учнів:
індивідуальної, кооперативної (у групах, підгрупах парах), колективної.
Вибір педагогом методичних прийомів організації роботи вихованців
здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вихованців, що
забезпечує оволодіння вихованцями теоретичними знаннями про театральне
10
мистецтво, формування практичних умінь і навичок у процесі активної
творчої діяльності.
Зміст навчально-творчої діяльності гуртка (тематика навчальних
занять, репертуар, форми і методи роботи) забезпечують підвищення рівня
творчої активності вихованців. Зміст занять у гуртку орієнтований не лише
на сценічний результат, а й на загальнокультурний, естетичний, духовний
розвиток вихованців засобами театрального мистецтва. Тому спілкування
між членами колективу, взаємодія між вихованцями і педагогом у процесі
навчальної
діяльності
є
важливим
чинником
набування
досвіду
самоконтролю, реагування на ситуацію, що може бути використаний для
обігравання
різних
варіантів
поведінки
героїв,
моделювання
на
запропоновану тему; формує необхідні для творчої активності якості
впевненість у собі, незалежність думки, вміння висловлювати свої думки.
Формами роботи, що використовуються під час створення спектаклю, є
прийом критичного читання, аналіз тексту п’єси, читання п’єси за ролями,
добір одягу персонажів, створення декорацій, виготовлення реквізити до
вистави. Важливим є підбір музичного супроводу – органічне поєднання
музики, пантоміми, слова, декорації не лише перетворює мистецький твір у
дію, а й формує творчу активність вихованців..
Узаємодія творчих компонентів підпорядкована принципу цілісності
навчально-виховному процесі (наявність програми, єдність виховної і
навчальної мети, завдань, системність у навчально-творчої взаємодії педагога
і вихованців тощо).
Специфіка діяльності театрального гуртка полягає в розвитку емоційночуттєвої сфери особистості, її здатності глибоко відчувати, емоційно
переживати, що сприяє розвитку творчого мислення, творчого підходу до
розв’язання навчальних завдань. Результатом є сформованість образного
бачення, емоційного ставлення, передача їх в інтонації, пластико-мімічних
діях.
11
Аналіз діяльності театрального гуртка дозволив визначити найбільш
важливі компоненти діяльності вихованців, що забезпечують формування
їхньої творчої активності, визначені такі, уміння бачити (фантазувати); уміння
емоційно
відгукуватися
на
почуте,
побачене
(радіти,
співчувати,
захоплюватись, обурюватись тощо); уміння добирати потрібні інтонації (такі,
щоб відповідали настрою, змісту, характеру персонажа); володіння голосом
(рухливість);
володіння
логікою
мовлення
(правильно
будувати
і
висловлювати думку свою чи чужу); володіння мімікою і пластичною
виразністю (володіти своїм обличчям і вміти рухатися); уміння вступати у
взаємодію із партнером (словесна і фізична дія).
Тому педагогічний процес в гуртку спрямований на створення умов для
формування творчої активності вихованців засобами театрального мистецтва:
організація систематичного ознайомлення з творами мистецтва різних видів і
жанрів; формування навичок сприйняття і розуміння мови, стилю і художньої
своєрідності сценічного мистецтва; оволодіння сценічним мовленням;
формування особистісних установок на художньо-ціннісне ставлення до
сценічної діяльності; стимулювання вихованців до позитивного сприйняття
театрального мистецтва; відзначення творчих успіхів.
Ефективність зазначеної діяльності можлива завдяки використанню
таких
методичних
принципів:
формування
творчої
активності
має
здійснюватись на основі і в процесі засвоєння моральних і художніх
цінностей, закладених у театральному мистецтві як синкретичному виді;
пізнання сценічного мистецтва має розглядатися як умова ознайомлення зі
змістом різних видів мистецтв; заняття гуртка має здійснюватись на основі
збагачення
вихованців
знаннями,
творчими
уміннями
і
навичками,
формування в них інтересу до театрального мистецтва одночасно з
формуванням морально-естетичних ідеалів. Активність творчої діяльності,
якість засвоєння вихованцями спеціальних знань і оволодіння спеціальними
уміннями залежать від змісту діяльності (спрямованість на формування
творчої активності); у взаємозв’язку творчого розвитку дітей в театральній
12
самодіяльності із загальним розвитком; удосконалення змісту навчальновиховної діяльності в гуртку, форм і методів роботи дитячого творчого
об’єднання; створення організаційно-технологічних умов для забезпечення
високого рівня навчально-творчої діяльності вихованців, розвитку їхньої
загальної культури.
Досвід роботи керівником гуртка дає підстави для твердження про те,
що розвиток творчої активності вихованців забезпечується системним
накопиченням притаманних творчій особистості якостей, що забезпечується
системою роботи гуртка, спрямованої на створення психолого-педагогічних
умов, що сприяють формуванню творчої активності вихованців. Зміст такої
роботи залежить від урахування таких факторів, як особливості театральної
самодіяльності,
зміст
організаційно-педагогічної
діяльності
в
гуртку
позашкільного навчального закладу. Такий підхід є зорієнтований на
комплексно-системний характер педагогічних дій, що забезпечує поєднання
форм організації навчальної і виховної роботи театрального гуртка, сприяє
трансформації спеціальних знань, умінь і навичок у творчу активність
вихованців гуртка, що складається з кількох компонентів, а саме: потреби,
умови, результати.
Для оцінювання результатів виявлення творчих умінь (володіння
технікою мовлення, адекватна емоційна реакція на почуте та побачене,
володіння логікою словесної дії, володіння інтонаційною варіативністю,
уміння взаємодіяти у словесній і фізичній дії, володіння пластико-мімічною
виразністю)
і
визначення
рівня
творчої
активності
вихованців
використовується такі форми і прийоми вербального оцінювання навчальнотворчої діяльності вихованців, як схвалення, погодження, зауваження, заперечення, підбадьорювання, виражені словесно, за допомогою міміки, жесту,
модуляції голосу; розгорнуте словесне оцінювання (аналіз виконання
творчого завдання; стимулювання до використання різних підходів до
розв’язання практичних, творчих завдань тощо); перспективна й відстрочена
оцінка (визначення умов, за яких можна одержати найвище схвалення); ігрова
13
оцінка – нагородження різними ігровими атрибутами за найбільш успішне
виконання завдань.
Інший спосіб визначення результатів навчально-творчої діяльності
вихованців гуртка – створення портфоліо досягнень, у якому накопичуються
відомості про активну участь в навчально-творчій діяльності та результати
участі в конкурсних, фестивальних заходах різного організаційного рівня, що
підтверджують формування індивідуального розвитку вихованця гуртка.
Розроблення змісту і завдань діяльності театрального гуртка має
враховувати такі важливі вимоги щодо її організації: особливості репертуару
для дітей шкільного віку, особливості навчально-репетиційних занять,
організацію творчої діяльності як педагогічного процесу, педагогічну
вмотивованість доцільності виступів вихованців перед глядачами, завдання
виховної роботи в гуртку(залучення дітей до участі в освітньо-соціальних
проектах, акціях; організація екскурсій, дозвілля тощо). Тому організаційнопедагогічна робота з вихованцями спланована так, щоб їхня творча
активність формувалася в пізнавальній, навчальній, творчій та дозвіллєвій
діяльності і обов’язково проявлялася в сценічній діяльності, коли всі
компоненти творчості включаються в дію і спонукають особистість до їх
виявлення.
Забезпеченню розширенню, поглибленню та узагальненню знань з
театрального мистецтва, активізації творчої діяльності вихованців сприяють
заняття в бібліотеці, музеї; творчі зустрічі з акторами, аматорами сцени;
перегляд вистав професійних і самодіяльних театральних колективів.
Виховна робота
Важливим
розважальних
напрямом
програм,
роботи
що
гуртка
спонукають
є
до
організація
конкурсних
гармонійного
розвитку
особистості, сприяють виявленню творчих здібностей дитини, формують
правильні
навички
самовдосконалення
14
та
самовизначення.
Такими
конкурсними програмами є: «Дюймовочка», «Міс Осінь», «Новорічний
карнавал», «Веселий кухар», «Снігова Королева»,«Подружка Барбі» тощо.
Важливим компонентом розвитку духовності дитини, її інтелекту та
пізнавальної активності, самовизначення й самовдосконалення є участь у
міських заходах: День незалежності, День Перемоги, День відкритих дверей,
День
знань,
День
тютюнопалінням,
міста,
Масляна,
Міжнародний
День
День
захисту
інвалідів,
дітей,
Суд
Міжнародний
над
День
толерантності, День Соборності України, новорічні ранки, свято Миколая
Підготовка та проведення таких заходів також здійснюється за технологією
колективної творчої справи.
Одним із традиційних заходів у гуртку є щорічний творчий звіт
колективу «Планета мрії» «Таланти на великій сцені». Його атмосфера має
потужний виховний потенціал, що реалізується в поведінці вихованців
(зовнішній вигляд, поведінка на сцені та за кулісами, самоаналіз, виховання
толерантності, вимогливості до себе, почуття взаємодопомоги, відчуття
плеча товариша та сили колективу, розвиток колективізму та дружніх
стосунків), творчій діяльності (виступи з хореографічними номерами). На
звіт запрошуються не лише батьки вихованців, а й громадськість міста.
Патріотичне виховання в гуртку
Згідно з Концепцією національного виховання стрижнем сучасної
системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль
об’єднуючого,
консолідуючого,
фактора
у
суспільному
розвитку,
спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як
особистості, як громадянина держави. Національний характер виховання
полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно
від
етнічної
приналежності.
Вихованню
гармонійно
розвиненої
та
національно свідомої особистості сприяє залучення її до навчально-творчої
діяльності у сфері вільного від навчання часу. Для вихованців домінуючими
формами національного виховання, спрямованими на їхній розвиток
15
самореалізацію, виховання патріотичних почуттів є масові заходи із
залученням видатних земляків, фольклорно-етнографічні свята як результат
поглиблення знань про народні традиції, звичаї, обряди, свята; екскурсії до
музеїв міст тощо.
Підготовка та участь вихованців у таких заходах не лише стимулює
емоції, почуття, переживання вихованців, а й сприяє перетворенню їх в
моральні принципи і норми. Тому актуальним є проведення за участі
вихованців гуртка таких заходів, як «Свято Масляної», «Свято Миколая»,
«Працею шанована моя Батьківщина», «Єдина на світі, найкраща моя
Україна», «День Соборності України», «Ми – родина, наш дім – Україна!»,
«Вечір-реквієм ,,Пам’яті Небесної Сотніʻʻ», «Літературний вечір ,,Ми чуємо
тебе , Кобзарю, крізь століттяʻʻ».
Співпраця з батьками вихованців
Серед факторів, що впливають на процес виховання, особливе місце
посідає сім’я. Тому однією зі складових організаційно-виховної діяльності
педагога є взаємодія в системі педагогбатькивихованець, сутність якої
полягає
в
проведенні
спільних
корекційно-виховних
заходів,
що
забезпечують взаємодію батьків, педагогів з метою стимулювання активності
вихованців у навчально-творчій роботі, формування мотивації до занять
улюбленою справою на основі особистісно-орієнтованого підходу.
Для
досягнення
єдності
педагогічних
вимог
педагогом
використовуються різноманітні індивідуальні, групові, колективні форми
співробітництва з батьками і вихованців. Проведення анкетувань, співбесід,
консультацій, батьківських зборів, свят для родини дозволяє більш детально
ознайомитися з вихованцями та їхніми родинами, виявити інтереси та
уподобання дітей; запобігти негараздам під час навчальних занять у гуртку,
індивідуальної роботи з вихованцями, участі в організаційно-масових
заходах різних організаційних заходів. Під час бесід із батьками вихованців
надаються педагогічні рекомендації, визначаються методи впливу на дитину
16
для задоволення інтересів і запитів, розвитку кращих особистісних якостей.
Така співпраця має результати не лише для виховання дитини, а й забезпечує
залучення молодших дітей у сім’ї до навчання в гуртку. У спілкуванні з
батьками
використовуються
інформаційно-комунікаційні
технології
(спілкування в режимі on-line).
Система роботи з батьками вихованців гуртка передбачає проведення
батьківських зборів, консультацій психолога, відкритих занять, залучення
батьків до участі в святах, конкурсних розважальних програмах. Такі форми
роботи
сприяють
формуванню
в
батьків
вихованців
уміння
бути
витриманими під час спілкування з їхніми дітьми. Формуванню системи
педагогбатькивихованець сприяє участь батьків у підготовці та проведенні
театральних вистав (допомога в оформленні декорацій для спектаклю,
виготовлення афіш,розроблення костюмів тощо).
За роки співпраці з батьками сформовано систему спільних виховних
заходів за участі батьків (конкурсна програма «Чи знаю я свою дитину?»
свято-конкурс «Джентльмени і леді» конкурсно-розважальна програма
«Господиня-господарочка»; вітальні концерти, вечори спілкування, активний
відпочинок на природі, залучення до підготовки свят, театралізованих
заходів). Метою їх проведення є виявлення та поширення досвіду сімейного
виховання, створення умов для підтримки інтересу дитини до театралізованої
діяльності.
17
Результати участі вихованців гуртка в конкурсних заходах
(2012– поч.2015р.р.)
Рік
Захід
К-ть
учасників
11
Результат
2012
VІ Обласний конкурс дитячої
театральної творчості
Диплом
учасника
2013
1
ІІІ місце
2014
Обласний конкурс юних майстрів
художнього слова
Всеукраїнський конкурс читців,
присвячений 200-річчю з дня
народження Т.Г.Шевченка, м.Київ
1
Диплом
учасника
2014
VІ Обласний конкурс дитячої
театральної творчості
12
І місце
2015
Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу «Чисті роси» номінація
«Живе слово»
2
І місце,
ІІІ місце
Участь вихованців у різноманітних конкурсах міського, обласного
рівнів сприяє їхній самореалізації, умотивуванню навчально-пізнавальної
діяльності.
Так, вихованці гуртка ставали неодноразовими переможцями і
призерами обласного конкурсу «Чисті роси» номінація «Театральне
мистецтво», «Живе слово» від 2012року до поч. 2015 року.
За результатами участі в обласному конкурсі Дитячої театральної
творчості посіли І місце в командному заліку (2014 р., м. Суми, «З Днем
народження, Білосніжко»).
Робота
гуртка
організована
за
навчальною
програмою
з
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Навчальна програма
дитячого театру» (схвалено для використання рішенням комісії з проблем
позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки України (протокол № 1 від 22. 06. 2009 р.).
Самоосвітня діяльність педагога. Важливе місце в роботі посідає
самоосвітня діяльність педагога, що передбачає ознайомлення із сучасними
18
досягненнями зарубіжної та вітчизняної психолого-педагогічної науки,
методико-педагогічними надбаннями педагогів-практиків щодо проблем
розвитку позашкільної освіти. Зазначене забезпечує підвищення рівня
навчально-виховної роботи в гуртку, сприяє створенню портфоліо власного
педагогічного досвіду.
19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу :
www.osvita.te.gov.ua/zak.html.
2. Закон України «Про позашкільну освіту». // Освіта України.
Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 229–250.
3. Концепція
національно-патріотичного
виховання
молоді.
ocpvm.org.ua/kontseptsiya-natsionalno-patrioty
4. Бех І. Виховання особистості: У 2 кн.: Навч.-метод. посібник / І. Бех. –
К.: Либiдь, 2003. – Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико –
технологічні засади. – 280 с.
5. Бех І. Виховання особистості: У 2 кн.: Навч.-метод. посібник / І. Бех. –
К.: Либiдь, 2003. – Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науковопрактичні засади. – 344 с.
6. Вербицький В. В. Про стан і перспективи розвитку позашкільної
освіти. Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки : зб. матер.
Всеукр. пед. конф., Київ, 2–3 грудня 2008 р. / В. В. Вербицький // [за
заг. ред. В. В. Вербицького] – К.: АВЕРС, 2008. – 308 с.
7. Воропаєв Є.Ċ Психолого-педагогічні проблеми дитячого театрального
співтовариства // Обдарована дитина. – 2004. – № 4. – . 48–54.
8. Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності педагогів ПНЗ
«Джерело творчості» (2012 р.) [Електронний ресурс] / Щоденник.ua. /
Режим доступу : shodennik.ua.
9. Ковбасенко Л. І. Вимоги до діяльності позашкільних закладів в
сучасних умовах. / Л. І. Ковбасенко // Витоки: Часопис теорії і
практики позашкільної роботи серед молодої генерації України і
розвитку дитячої та юнацької творчості. – Дніпропетровськ: Алькар –
Вітас, 1993. – 230 с.
20
10.Костюшко Г.О. Театральна самодіяльність школярів як педагогічно
організований творчий процес // Соціалізація особистості: Збірник
наукових праць / За загальною ред. А.Й.Капської. - Вип. ІІ. - К.: НПУ,
1999. - С. 243 - 249.
11.Литовченко О. В. Виховання соціально компетентної особистості у
позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Позашкільна
освіта: стратегія, інновації, практика: зб. ст. Міжнар. наук.-практ. конф.
- Суми : ВТД «Рудень С. І.», 2009. – С. 26–33.
12.Мачуський В. В., Гаврилюк В. Ю. Формування творчої активності
старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів : навч.метод. посібн. / В. В. Мачуський, В. Ю. Гаврилюк – Біла Церква:
КОІПОПК, 2006. – 216 с.
13.Пустовіт Г. Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи
методів
навчально-виховної
роботи
:
монографія.
–
Суми
:
Університетська книга, 2008. – Кн. 2. – 272 с.
14.Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді :
зб. наук. пр. Вип. 11 / Мін-во освіти і науки України, АПН України,
Інститут проблем виховання АПН України (Київ); [редкол.:
О.В.Сухомлинська, І.Д. Бех, А.Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.],
2008. - 449 с.
15.Тихенко Л.В. Інноваційні освітні процеси в системі позашкільної
освіти Сумщини / Вісник Глухівського ДПУ. Серія: Педагогічні науки.
Випуск 15. Ч. 2 – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – С. 167–171.
21
ВІДГУК
про роботу керівника театрального гуртка «Планета мрії»
Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської
ради Сумської області Аносової Анни Анатоліївни
Моя донька, Нікольська Маріанна, займається із задоволенням у
театральному гуртку другий рік. Прийшовши маленькою допитливою
дівчинкою Маріанна, як губка, увібрала в себе масу нових термінів і понять,
із захопленням займається улюбленою справою. Після школи поспішає на
заняття, втомлена і щаслива ввечері розповідає чим займалися, чому
навчилися. Нові п’єси, вистави, гарні заняття, цікаві заходи – все це заслуга
талановитого педагога, Вчителя з великої літери – Анни Анатоліївни.
Ця надзвичайна людина всі свої сили, енергію, натхнення віддає дітям.
Вчить бачити прекрасне у кожному предметі, в складному – просте і навпаки,
аналізувати і узагальнювати інформацію, робити свої власні висновки,
думати і творити. Вона виховує маленьких артистів не жаліючи власних сил.
Ми приймаємо участь у конкурсах та фестивалях не тільки міського, а й
обласного та всеукраїнського рівня. Цікава програма, нові знайомства – маса
вражень і цікаві світлини, які частенько переглядаються.
В 2014 році ми стали переможцями обласного конкурсу дитячої
театральної творчості! Також наші діти стають переможцями в багатьох
конкурсах. І це завдяки нашому керівнику! Ви навіть не уявляєте це творче
піднесення! Вся робота невеличкого гуртка сприяє формуванню особистості,
допомагає дитині зробити правильний вибір, знайти свої місце у житті.
Особиста заслуга у цьому Анни Анатоліївни, яка особистим прикладом (а
вона теж актриса театру та ведуча заходів у нашому місті), пропагандою
здорового способу життя, енергійністю і молодечим запалом надихає, вчить
дітей гарному, розумному, вічному. Ми з гордістю кажемо: «Це найкращий
гурток з найкращим керівником!»
1.03.15 р.
Батьки вихованки Нікольська А.П.
22
ВІДГУК
про роботу керівника театрального гуртка
Глухівського міського центру позашкільної
освіти Глухівської міської ради Сумської області
Аносової Анни Анатоліївни
Основною метою роботи театрального колективу Аносової А. А. є
виховання в дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами
театрального мистецтва.
Діяльність театрального гуртка педагог спрямовує на розв’язання таких
творчих завдань, як виховання художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної
гнучкості, культури мовлення. Завдяки змісту навчально-виховної діяльності
в
гуртку
кожен
вихованець
має
можливість
самовизначитися
й
самореалізуватися.
Особливу увагу у роботі з дітьми Аносова А.А. приділяє формуванню в
них акторської майстерності, сценічного руху та мовленню, пластиці.
Під час занять у театральному гуртку вихованці набувають уміння і
навички слухати та розрізняти ритм, що задає музика; рухатися в заданому
ритмі; швидко зібратися та зосередитися; виконувати голосову «розминку»,
правильно вимовляти скоромовки; аргументувати власні ідеї.
Для сприяння виявлення та підтримки талановитих дітей, розвитку їхніх
талантів і здібностей
розроблення
та
актуальною є робота педагога, спрямована на
здійснення
організаційно-виховних
заходів
щодо
забезпечення гармонійного розвитку особистості; підготовку та участь в
міських, регіональних мистецьких фестивалях і конкурсах, оглядах тощо.
Методист Сумського ОЦПО та РТМ
Тернавська Л. В.
23
ВОЛОДІННЯ ГОЛОСОМ–
ЗАПОРУКА СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
План-конспект
заняття зі сценічного мовлення
для вихованців молодшого шкільного віку
Початковий рівень
Перший рік навчання
24
Мета:
− поглибити знання вихованців про сценічну культуру мовлення;
− розвивати дикцію, емоційну виразність, уяву і фантазію;
− формувати навички міжособистісного спілкування в процесі спільної
пізнавально-творчої діяльності;
− виховувати у вихованців любов до рідної мови в умовах залучення їх
до процесу активного спілкування.
Тип заняття: повторення вивченого матеріалу
Форма заняття: нестандартне заняття з інтерактивними формами навчання.
Обладнання та матеріали: елементи костюму кого, картки, опорні схеми,
м’ячі.
Хід заняття
І.Вступна частина
1. Організаційний момент
Педагог. Доброго дня, діти! Всі готові до заняття?
2. Актуалізація опорних знань
Педагог. А хто там стукає у двері? (До зали заходить Білосніжка)
Білосніжка.
Доброго дня, діти! Прийшла я до вас за допомогою.
Пам’ятаєте моїх гномів? Біда трапилася. Перестали вони говорити. Треба їх
вилікувати.
Педагог. Це не проблема. У нас є справжні лікарі, які їм у цьому
допоможуть.
(Входять лікарі, займають свої місця)
ІІ. Основна частина
Педагог. Ми сьогодні будемо вчитися правильно промовляти звуки,
слова, щоб правильно і красиво говорити. Інша важлива справа – ми маємо
врятувати жителів казки – гномів і повернути їм утрачений голос. Але
25
спершу мені хочеться дізнатися, чи знають вихованці гуртка про важливість
правильного користування мовою.
Педагог. Ось моє завдання. Скористайтеся опорною схемою, щоб
визначити від чого залежить правильне володіння голосом актора.
Метод «Розшифруй схему».
Сценічне мовлення – один із основних засобів театрального втілення
драматургічного твору. Майстерне володіння сценічною мовою допомагає
акторові більш точно розкривати внутрішній світ, соціальні, психологічні,
національні, побутові риси вдачі персонажа. Техніка сценічного мовлення –
елемент майстерності актора. Вона залежить від об'єму голосу, дихання,
чіткої вимови (дикції), інтонаційної виразності.
Педагог. Кожна група зараз отримає картки з назвами термінів. Ваше
завдання – дати їм визначення. Ви маєте час, щоб обговорити ваші ідеї щодо
визначень.
Вихованці презентують результати роботи за картками.
Звучність пов'язана з виразністю, фразовим (логічним) наголосом.
Педагог пропонує промовити одне речення з різним фразовим
наголосом: «Завтра не буде снігу» (а не в якийсь інший час); «Завтра не буде
снігу» (заперечення), «Завтра не буде снігу» (але можливий дощ).
Рухливість голосу – здатність без напруги змінювати силу, висоту, темп
голосу. Зміна якостей голосу завжди має мету.
Темп мовлення – швидкість промовляння слів і фраз.
Сила голосу – його гучність, залежно від роботи органів дихання і
мовленнєвого апарату. Сила голосу залежно від умов спілкування. Однаково
важливо вміти говорити і голосно, і тихо.
Робота в групах.
Білосніжка: Молодці. Завдання виконали правильно. Зараз настав час
виконувати вправи для того, щоб навчитися правильно говорити. Наші гноми
побачать, як виконувати такі вправи, почнуть повторювати, може, тоді
заговорять?
26
Вправи для язика. Рухи уліво – управо, назад – уперед.
Вправи для губ. «Усмішка».
Вправи для дихання.« Надуємо кульку» (вдихаємо носом, видихаємо
через рот у кулачок).
Лікар. Наші гноми зовсім засумували, бо не можуть виконувати такі
вправи. Мені здається, щоб їх навчити, ми повинні виконати ще кілька вправ.
Вправа «Беззвучне мовлення».
Педагог. Ну ось, тепер значно краще гноми виконують завдання.
Давайте за допомогою «насосів» підкачаємо їхні легені.
Вправа «Насос»
Станьте прямо, ноги поставте на ширину плечей або трішки ширше.
Руки вільно опустіть вздовж тіла. Легко нахиляйтесь вперед, опускайте руки
до підлоги, але не торкайтеся її. У другій половині нахилу зробіть різкий
вдих через ніс. Момент завершення вдиху повинен співпасти з моментом
завершення руху тілом. Під час пасивного видиху трохи розігніть спину, але
повністю не випрямляйтеся. Зробіть ще один активний вдих, нагинаючись до
низу.
Для того щоб було легше виконувати такий рух, згорніть газету в
трубочку. Візьміть її в руки і уявіть, що це насос, яким ви зараз будете
накачувати шину. Рухи повинні бути легкими і ритмічними. Не ставте собі за
ціль доторкнутися підлоги будь-якою ціною. Слідкуйте за тим, щоб під час
виконання вправ ваша спина не випрямлялась, а залишалась округлою.
Голову не піднімайте, дивіться вниз – на «насос» та «шину». На видиху
не розкривайте рот занадто широко.
Вправа «Масаж»
Педагог. А зараз виконаємо масаж легенів. Вдихаємо через ніс,
видихаємо повітря через рот і легенько постукуємо себе правою рукою в
області грудної клітини, промовляючи звук «м-м-м».
Вправа «Пилка»
27
Педагог. А зараз візьмемо уявну пилку і напиляємо дров, щоб у
будиночку гномиків було тепло. Під час видиху вимовляємо звук «ш-ш-ш».
Робота з чистомовками.
Педагог. Ми підготували органи мовлення, до правильної вимови.
Спробуємо промовити чистомовки. Послухайте, як їх вимовляє Білосніжка.
Ма-ма-ма — холодна зима.
Му-му-му — молока кому?
Мо-мо-мо — до школи йдемо.
Ми-ми-ми — нові килими.
Мі-мі-мі — веселій кумі.
Ме-ме-ме — хто книжку візьме?
Ам-ам-ам — нікому не дам.
Ом-ом-ом — помиємо з милом.
Ем-ем-ем — туди не підем.
Ум-ум-ум — у класі шум.
Им-им-им — від багаття дим.
Ім-ім-ім — збудуємо дім.
Вправа «Скоромовка».
Педагог. Щоб вилікувати хворобу, треба вживати пігулки. Щоб
навчитися говорити правильно, використовують скоромовки.
Діти стають в коло і під музику передають м’яч. Промовляє скоромовку
той, хто тримає м’яча, коли музика перестає звучати.
ІІ. Заключна частиина.
Метод «Прес»
Педагог. Ви старанно і правильно виконували вправи. Я хочу правильно
промовляти звуки, використовувати інтонацію, тому і виконую їх. Як ви
вважаєте, для чого потрібні такі вправи? Висловіть свою думку, починаючи
речення «Я хочу вправно володіти голосом, щоб…»
28
(Вихованці аргументують свої думки)
Педагог. А тепер я б хотіла, щоб ви обмінялися своїми враженнями від
уроку.
Педагог. Пам’ятайте, що голос – це ваш головний акторський
інструмент. Ви маєте навчитися майстерно володіти ним як головним
виразником почуттів людини. На наступних заняттях ми продовжимо
розвивати вміння передавати голосом різні почуття.
Дякую вам за активну участь у занятті. Маю подякувати вам за те, що ви
були дуже старанними, правильно виконували завдання. Наше заняття
закінчено. До побачення і на все добре!
.
29
Додаток 1
ЧИСТОТА
РУХЛИВІСТЬ
СЦЕНІЧНЕ
МОВЛЕННЯ
ЗВУЧНІСТЬ
30
Додаток 2
ТЕМП
Додаток 2
ТЕМП
ЧИСТОТА
ГОЛОСУ
РУХЛИВІСТЬ
ГОЛОСУ
ЗВУЧНІСТЬ
ГОЛОСУ
31
Додаток 3
ПРАВИЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ГОЛОСОМ –
ЗАПОРУКА СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
АКТОРА
Додаток 4
БІ-БІ
БІ-БІ
БА-БА
БА-БА
ЖЕ-ЖЕ
ЖЕ-ЖЕ
ГИ-ГА
ГИ-ГА
СЮ-СЮ
БІ-БЕ-БО
32
РОЗВИТОК АКТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ
План-конспект
для вихованців молодшого шкільного віку
Початковий рівень
Перший рік навчання
33
Мета:
навчальна: поглибити знання вихованців про усну народну творчість;
збагачувати їхній словниковий запас образними, художньо-поетичними
виразами; продовжувати вводити в активний словник прислів’я, загадки,
вчити бачити та наслідувати лише добрі вчинки героїв літературних творів;
розвивальна: розвивати акторські здібності вихованців; формувати
зв’язне мовлення, пам’ять, мислення;
виховна: виховувати прагнення до добра та справедливості, інтерес до
народної творчості.
Тип заняття: комплексне.
Вид заняття: групове.
Обладнання: презентація «Відгадай казку за ілюстрацією», кошик, музичне
оформлення.
Підготовча робота: перегляд вистав; проведення індивідуальних, групових
занять з формування акторських здібностей, сценічного руху, сценічної мови
Література
1. Дубина Л. Викладання мистецьких дисциплін з елементами театральної
педагогіки. // Мистецтво і освіта. – 2001. – № 4.
2. Єлісовенко Ю. Розвиток діапазону голосу з досвіду театральної
педагогіки. // Мистецтво і освіта. – 2000. – № 2.
3. Єршова О., Букатов В. Режисура уроку // Завуч (Перше вересня). –
1999. - №5. – С.3-10
4. Виготський Л. Психологія мистецтва. // Мистецтво в школі. – 1996. –
№3
5. Загорский В. Сыграем на «бис»?: О режиссуре урока и актерском
мастерстве преподавателя // Педагогическая техника. – 2004. – №6. –
С.72–78.
6. Заєць С.Г. Реалізація ідеї відродження української мови через
драматизацію як прийом навчання // Початкова школа. – 1993. – № 3.
34
7. Майборода В.К. Творча особистість учителя у педагогічній спадщині
В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 1998.– №9.– С.33–34.
8. Майдеман Рудольф. Мова тіла вчителя на уроці // Шкільний світ, №22,
1998.
9. Рогозіна В. Особливості методики розвитку творчих здібностей
молодших школярів. // Мистецтво і освіта. – 1997. – № 2
10.Табат В.В.Чарівний світ казки // Початкова школа, 1999. – № 11.
План заняття
I. Вступна частина.
1. Організаційний момент.
2. Вступне слово педагога.
3. Повідомлення теми. Мотивація навчальної діяльності.
II. Основна частина.
1.Мультимедійна презентація. Гра «Відгадай назву казки за ілюстрацією»
2.Презентація казкових персонажів
3. Гра «Чарівний стілець»
4. Гра «Чарівний кошик»
5. Фізкультхвилинка
6. Гра «Майстри пантоміми»
7. Гра «Знайди своїх»
8. Творча вправа. Робота в групах.
9. Обговорення творчих робіт.
III.Підсумок заняття
1. Перегляд та обговорення виступів театрального колективу.
2. Підсумкове слово педагога.
Хід заняття
I. Вступна частина.
1. Організаційни момент.
2. Вступне слово педагога.
35
Педагог. Діти, кожен із вас любить казки, адже казка – це можливість
поринути у світ чарівний, незвичайний. Світ, де живуть фантастичні істоти та
розмовляють звірі. Казка – це світ дитинства.
Діти, а чи любите ви читати казки? З яким персонажем ви можете
себе порівняти?
3. Повідомлення теми. Мотивація навчальної діяльності.
Заходить дівчинка-фея.
Педагог. Чому ти така сумна? Що трапилось?
Фея: У Країну Казок потрапила зла Чаклунка, яка переплутала всі казки
і тепер герої цих казок не можуть знайти свого місця і жодна казка не має
щасливого кінця.
Педагог. А чим ми можемо допомогти?
Фея: Так, можете! Але для цього маємо виконати завдання. Ви згодні
вирушити в путь?
Педагог. Під час заняття ми не лише допоможемо Феї, а й покажемо,
чому ми навчилися в гуртку.
II. Основна частина.
1.Мультимедійна презентація. Гра “Відгадай назву казки за ілюстрацією”
Правила гри: на екрані з’являється ілюстрації, діти відгадують назву цієї
казки («Буратіно», «Вовк і семеро козенят», «Білосніжка і семеро гномів»,
«Дюймовочка», «Ріпка», «Котик та Півник»).
Педагог. Кожен із вас зараз отримає річ, що належить якомусь
казковому персонажеві. Ваше завдання, розповідь про персонажа, річ якого
ви отримали.( Капелюшок Червоної шапочки, чарівна паличка Феї, ніс
Буратіно, черевичок Попелюшки, шпага Мушкетера, борода Карабаса, лампа
Джина).
2.Розповіді вихованців про казкових персонажів
3. Гра «Чарівний стілець»
Педагог. Давайте підведемося. Уявімо, що біля вас не стілець а зовсім
інша річ. Подумайте і продемонструйте нам за допомогою міміки і жестів,
36
яка річ знаходиться біля вас і ви можете на неї сісти, а ми маємо відгадати?
(Трон, пеньок, крісло, пагорб, берег річки, космічний корабель, ступа Баби
Яги, автомобіль)
4. Гра «Чарівний кошик»
Педагог. А зараз усі дружно заглянемо в кошик, у якому лежать речі з
різних казок.
(Вихованці із зав’язаними очима дістають речі і пояснюють, з якої вони
казки).
Творче завдання.Продемонструйте, як використовується така річ.
5. Фізкультхвилинка
Педагог. А щоб ви трішки відпочили, я вам пропоную фізкультпаузу.
Каченята
Раз-два – всі пірнають,
Сім, вісім, що є сили
Три, чотири – виринають,
Всі до берега приплили,
П’ять,шість – на воді
Дев’ять, десять – обтрусились
Кріпнуть крильця молоді,
І за парти опустились.
6. Гра «Майстри пантоміми»
Формуються дві команди. Гравець однієї команди за допомогою міміки і
жестів зображує якийсь предмет для гравців іншої команди, які мають
відгадати.. (Керівник пропонує показати персонажів різних казок, речі,
пов’язані з казками)
7. Гра «Знайди своїх»
Гравцям на спину прикріплюються таблички з іменами казкових героїв
(принц, принцеса, король) або назвами тварин. Необхідно знайти свою групу,
при цьому не можна питати прямо: «Що написано у мене на спині?».
Відповіді на питання повинні дати гравцю підказку про його ігрову роль.
8. Творча вправа. Робота в групах.
Педагог. На наше заняття ми запросили дуже багато гостей, але, на жаль,
вони не змогли приїхати до нас і лише надіслали телеграми без підписів. Я їх
зачитаю вам, а ви здогадатеся, від кого вони.
37
1.«Дуже засмучена, мишка випадко ворозбила яєчко, прийти не зможу.
(«Курочка Ряба.»)
2.«З’їв семеро козенят, болить живіт. (Вовк.)
3.«Приїхати не зможу, бо тато не зробив мені човник і весельце.»
(Івасик – Телесик.)
4.«Дуже хотілося б потрапити до вас, але соромно своєї гидкої
зовнішності.» (Гидке каченя.)
5.«Терміново викликали лікувати звірів в Африку. Не встигну
повернутися.» (ЛікарАйболить.)»
6.«Ніяк не витягнемо ріпку,тому прибути не зможемо.» (Дід)
7.«Ішов до школи і продав свій буквар. Буду його шукати.» (Буратіно)
Кожна група отримує завдання.
1) Розказати казку на вибір навпаки (добрі персонажі міняються
ролями зі злими).
2) Придумати продовження до обраної казки.
9. Обговорення творчих робіт.
III. Підсумок заняття
Фея. Ви показали дуже гарні знання, тому ніяка Чаклунка нам вже не
страшна. Дякую вам. А зараз ми подивимось відео з виступом ваших
однолітків – вихованців театральної студії, а потім ви розкажете, що цікавого
ви побачили, чи сподобалася вам їхня вистава
1. Перегляд та обговорення виступів театрального колективу.
2. Підсумкове слово педагога. Молодці діти! Ви добре попрацювали,
давали правильні відповіді і показали власні акторські здібності.
Давайте похвалимо себе:
Ми сьогодні молодці( називаємо по черзі імена),
Всі сьогодні молодці!
Гарно ми попрацювали,
Дарма часу не втрачали.
До наступної зустрічі.
38
ЄДИНА У СВІТІ,
НАЙКРАЩА МОЯ УКРАЇНА
Виховний захід
39
Мета:
− розширення уявлень вихованців про історичну єдність і спадкоємність
традицій у формуванні сучасної української держави
− створення умов для усвідомлення вихованцями приналежності до
української нації, спільності історичної долі та майбутнього;
− виховування шанобливого ставлення до історичної та культурної
спадщини України
Обладнання та матеріали національними символами України,
національні костюми, прапор України, проектор, комп’ютер, записи музики,
записи фільму, екран, мультимедійна презентація, відеоролики.
Місце проведення: актова зала
Час проведення: 45 хвилин.
Хід заходу
І. Організаційний етап. (1 хв.)
Діти розташовуються в актовому залі. Лунає пісня «Лише у нас на
Україні»
ІІ.
Мотивація
навчально-виховної
діяльності
вихованців.
Оголошення теми заходу. (3 хв)
Ведучий 1. Доброго дня!
Ведучий 2. Ми раді вітати Вас у цій залі. Сьогодні у нас незвичайний
захід. Ми зібралися тут, щоб краще пізнати нашу Батьківщину, її історію,
традиції, звичаї.
Ведучий 1. Тема сьогоднішньої виховної години – «Єдина у світі,
найкраща моя Україна!». Хочемо розпочати наш захід наступними рядками
про Україну.
Вихованка.
На світі багато чудових країн,
Мені наймиліша, найкраща країна,
40
Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн,
Безсмертна моя Україна.
Ти з давніх віків непокірна була
І волю свою боронила невпинно.
Нарешті збулося - її здобула
Звитяжна моя Україна.
На землях твоїх неозорих степів
Живе працьовита і чесна родина,
Хвилюється колосом стиглих хлібів
Моя золота Україна.
В садах і дібровах в вечірні часи
Чарує нас пісня дзвінка солов'їна
І чути співочі дівчат голоси, Пісенна моя Україна.
Тепер ще не легко живеться тобі,
Є в тому, мабуть, особлива причина.
Та все подолає в тяжкій боротьбі
Незламна моя Україна.
Квітуй, мов калина, на плесами вод,
Будь в дружбі і праці міцна та єдина.
Хай буде щасливим твій вільний народ,
Прекрасна моя Україно!
ІІІ. Основна частина заходу (35 хв)
Ведучий 2
У духовному й політичному житті кожного народу є визначні події й
роки, що назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер
буття, місце і роль країни у світі.
41
Ведучий 1
Ми свідки історії, історія – це ми…
Події в Україні тривожать та не залишають байдужими жодного
громадянина країни. Ми живемо у непростий час – час змін.
Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом
засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого життя.
Ведучий 2
Ми хочемо, щоб кожен громадянин України згадав, за що він любить
свою країну, свою рідну землю. І кожен усвідомив за що боролися учасники
Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям «Небесна сотня».
Демонстрація відеофрагменту «Небесна сотня»
Ведучий 1
Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання.
Ведучий 2
Навіть ті, хто ніколи не чув про існування України, або був лише
знайомий з назвою нашої країни, скажуть: «Аааа! Так я знаю Україну!». Чим
же особлива наша Батьківщина? Що так звеличує її серед інших країн світу?
Ведучий 1
Україна – це отча земля, рiдний край, де ми народилися. Столиця
України – Київ. Широкi i чарiвнi простори, прекраснi села i мiста. Могутньо
котить до Чорного моря сивi хвилi найбiльша рiчка України – Днiпро.
Буйною зеленню шумлять на його берегах сади, лiси. Золотистим морем
розливається безкраїми нивами жито-пшениця.
Ведучий 2
Простір землі, заселений українським народом великий. Щоб його
перетнути, потрібно пішки йти із заходу на схід 90 днів, долаючи щодня по
30 кілометрів. Про етапи становлення України, її історію вам розкаже
історикознавець.
42
Історикознавець. Віддавна на території України існували держави
скіфів, сарматів, готів та інших народів, але відправним пунктів української
державності і культури вважається Київська Русь 9-13 століття.
Формування новітньої нації припало на часи визвольної війни 1648–
1657 років під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої.
Результатом війни стало заснування в України козацької держави – Війська
Запорозького.
У XVIII столітті козацька автономія була ліквідована Російським
царатом. Під час української революції початку 20 століття постало кілька
національних держав: Українська Народна Республіка, Українська Держава,
Західноукраїнська Народна Республіка, Кубанська народна республіка.
У 1919 році відбулося возз’єднання українських земель, проголошено
Акт злуки. У 1922 році Українська республіка ввійшла до складу Радянського
союзу. Сучасна держава Україна утворилась в результаті розпаду Радянського
союзу 1 грудня 1991 року.
Україна
–
унітарна
держава,
територія
якої
поділяється
на
адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних
утворень і не володіють суверенними правами.
Ведучий 1. Розуміння значущості Батьківщини росте разом із вами,
збагачується новим, усе глибшим змістом. Нещодавно для вас обмежувалось
рідною хатою, де вперше пізнали любов та опіку мами і тата, ласку бабусі,
мудрість дідуся, тепло родини. Проминуло раннє дитинство — і вже
стежинка від хати повела вас до школи. Саме тут відкрили для себе, що ви не
просто діти своїх батьків, а ще й українці, а Батьківщина наша – Україна,
велика і прекрасна.
Про різноманіття природних ресурсів ви довідаєтесь від учняприродознавця.
Природознавець. Природно-ресурсний потенціал України поєднує у
собі колосальні запаси корисних копалин і природно-рекреаційних ресурсів.
43
Україна багата на такі корисні копалини: нікель, ртуть, титан, боксити,
кухонна сіль, сірка, каолін, вогнетривкі глини, облицювальне каміння та інші.
Більша частина території України розташована у західній частині
Східноєвропейської рівнини. Завдяки теплому клімату, гарному рельєфу і
чорноземами, що є третиною світових запасів в Україні надзвичайно
сприятливі умови для сільськогосподарського виробництва.
В Україні нараховується понад 70 тисяч річок та 20 тисяч озер. 9
мільйонів гектарів країни вкрито лісами, що становить 15% від її площі.
В Україні діє 45 курортів загальнодержавного та міжнародного
значення. Понад 400 санаторіїв, які можуть прийняти на лікування більше
600 тисяч відпочиваючих.
Ведучий 2. Україна – одна з найбільших держав Європи. За офіційною
статистикою на 1 січня 2014 року в Україні проживає 45,5 мільйонів осіб. За
цим показником Україна займає 29 місце у світі. Оскільки це велика країна,
то живуть у нiй люди різних національностей, загалом понад 100 націй.
Демонстрація відеофрагменту «Україна єдина»
Ведучий 1. Мова відіграє важливу роль не лише у становленні націй,
але й у житті кожної людини, адже слова мають свою енергетику, а отже –
чинять вплив на нас із вами. Вчені давно дійшли висновку, що найкращі
рослинні продукти для людини – ті, які виросли у її країні. Таку їжу
людський організм засвоює значно краще, аніж закордонну. Те саме можна й
сказати про мову, а детальніше про цікавинки розповість група лінгвістів.
Лінгвісти. Український народ має давню історію, він витворив
оригінальну
й
неповторну
культуру,
відому
всьому
світові.
Однак
найголовнішою ознакою, що дає йому право називатися нацією, є мова – його
найбільша духовна цінність. Це найдорожчий скарб, переданий українцям
сотнями поколінь, виплеканий у давньому переказі, у народній пісні, у
влучній приказці. Пригадаймо слова Панаса Мирного: «Найбільше і
найдорожче добро в кожного народу – це мова. Ота жива схованка людського
духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої
44
сподіванки, і розум, і досвід.» народ без мови не існує, отже плекаючи рідну
мову, ми зберігаємо душу свого народу.
Від покоління до покоління, долаючи численні перешкоди українці
розвивали народну і літературні мови. Адже вільне творче слово – це душа
народу. Якщо в народу відібрати його мову, він зникне, втративши культуру
та історію. Ось як про це свого часу сказала Ліна Костенко: «Нації вмирають
не від інфаркту, спочатку їм відбирають мову».
Чи задавали ви собі коли-небудь питання, коли почала формуватися
українська мова? Першооснови сучасної української мови були закладені
кілька тисяч років тому, приблизно одночасно зі становленням латинської
мови.
Ближче до сьомого століття українська мова вже була схожа на сучасну,
хоча вона і зазнавала чималих мовних впливів. Та наразі наша мова – одна з
найрозвиненіших та найбагатших мов світу, чим ми не можемо не пишатися.
Науковці вважають, що мова, якою розмовляє людина, визначає спосіб
її мислення, впливає на манери, поведінку та навіть зовнішність! Вам, певно,
доводилося помічати, що людина, яка довгий час живе поза межами
батьківщини, стає зовсім іншою.
Цікаве про українську мову свого часу писав філолог Михайло
Красуський. Згідно з його науковою працею «Давність української мови»
(1880 рік), наша мова – першооснова багатьох мов Європи та Індії. Ці
дослідження привели до висновку, що українська мова виникла раніше, аніж
латинська, грецька чи старослов’янська.
Один давньогрецький філософ казав: «Заговори, що я тебе побачив».
Це дуже символічний вислів із глибоким змістом. Якими побачать українців
інші народи, залежить від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними
та освіченими, хочемо, щоб про нас знав увесь світ. Для цього ми маємо
засвітитися любов’ю до рідної мови. Українська мова – це святі скрижалі
45
української нації, тому її слід берегти, пишатися нею, завжди пам’ятаючи про
ї значення, про її рятівну, цілющу, відроджуючи силу:
Ми з нею відомі усюди,
Усе, що треба, нам є
А хто свою мову забуде,
Той серце забуде своє.
Вона, як зоря пурпурова,
Що сяє з небесних висот.
І там, де звучить рідна мова,
Живе український народ.
В.Сосюра
Ведучий 2. Українська пісня – частина духовного життя народу і вона
не залишає його ні в радості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним від
дитинства до старості. З піснею на вустах він не тільки відзначає свята, не
тільки прикрашає народні обряди, а й також славить свої перемоги над
ворогом. А зараз Вашій увазі пісня «Як у нас на Україні».
(Номер художньої самодіяльності)
Ведучий 1. Слава країни – не лише її територія, мова, природні
багатства, а її громадяни. Своїми здобутками вони прославляють країну на
весь світ. Слід згадати найвидатніших з поміж тих, чиї імена назавжди
увійшли в історичну пам'ять, у душу народу українського. Про них вам
розкаже група соціологів.
Соціологи. Тарас Григорович Шевченко – український поет, філософ,
письменник, графік, художник, політик, громадський діяч, і, як кажуть самі
українці, духовний батько сучасного українського народу.
Григорій Сковорода – педагог, поет, просвітитель, філософ, автор
трактатів, байок, пісень.
Микола Лисенко, український композитор, автор опер «Тарас Бульба»,
«Наталка Полтавка», «Енеїда», автор дитячих опер і оперет, народився в 10
березня 1842 році в Полтавській губернії.
46
Михайло Грушевський – історик, організатор української науки,
професор, автор ілюстрованої історії України.
Борис Патон – усесвітньо відомий вчений у сфері металургії і
технології металів, академік, президент Національної АН України, автор
технології зварювання тканин.
Микола Амосов – видатний український лікар, вчений у сфері серцевосудинної хірургії, біокібернетик.
Відомі українські спортсмени:
Сергій Бубка і Лілія Подкопаєва з Донецька, Оксана Баюл з
Дніпропетровська, Яна Клочкова з Сімферополя, Олег Блохін і Андрій
Шевченко, Ірина Дерюгіна і Анна Бессонова з Києва.
Відомі українці в мистецтві:
Із сучасних зірок в усьому світі стала відомою українська співачка
Руслана (Руслана Лежичко), яка в 2004 році виборола перемогу на конкурсі
Євробачення.
Ольга Куриленко, яка знялася у фільмі про Джеймса Бонда і сьогодні
мешкає в Лондоні, також народилася в Україні в місті Бердянськ. Вона відома
ролями в кіно і участю в рекламі кави Сarte Noire.
Усесвітньо відома красуня, акторка, модель і модельєр Міла Йовович
народилася в Києві. Відома ролями в кіно і участю в рекламі Revlon i l’Oréal.
Ведучий 2. Україна славиться неповторним культурним різноманіттям.
Про особливості українських ремесел Вам розповість група культурознавців.
Культурознавці. У кожного народу є свої національні здобутки.
Вишивка є одним із найдавніших способів оздоблення, нітрохи не втратила
своєї чарівної привабливості і актуальності сьогодні. Придивіться уважніше і
ви побачите вишиті сорочки у відомих акторів, телеведучих, спортсменів.
Вважається, що основне призначення вишивки – прикрашання одягу та
насправді вишивка має містичний характер. Вишивки – це в першу чергу
обереги від усього поганого, а саме: від блискавки, від бездітності, від
неврожайності, від нещастя та інших чар зловмисних людей. На одязі
47
орнамент розташовувався там, де відкривався доступ до тіла, а саме – на
рукавах, на горловині або комірі, подолі одягу. Колір і узор є дуже важливим,
бо має різне значення.
Разом із вишиваними рушниками, сорочками писанка є давно відомою
в народному ужитковому мистецтві. Чудові, чарівні, прекрасні – такими
епітетами нагороджують шанувальники оригінальні зразки народного
мініатюрного розпису писанки.
Майстерність художнього вивершення української писанки, багатство
сюжетних
і
орнаментально-декоративних
композицій,
неповторність
кольорових гам – усе це поєднує давнє, традиційне і вічно молоде
рукодільництво, котре не поступається знаменитим китайським, японським
малярським мініатюрам.
Традиції українського гончарного виробництва не лише продовжують
існувати, а й розвиваються, тому кожна господиня має глиняний посуд, що є
не лише модно, але й корисно.
Ведучий 1. Український танок посідає значне місце серед культурних
надбань нашого народу. Широка популярність українського танцю в нашій
країні та за кордоном пояснюється невичерпним багатством тем і сюжетів,
щирістю, життєрадісним запалом, гумором. У танцювальних образах
розкривається національний характер народу, відображаються явища, узяті
безпосередньо з його побуту.
(Номер художньої самодіяльності)
Ведучий 2. А зараз, для справжніх патріотів своєї Батьківщини
вікторина «Чи знаєте Ви Україну?» Вам необхідно визначити правдивий
вислів, чи ні.
1. Одним з українських символів є булава. (+)
2. Перший президент незалежної України Леонід Кучма. ( Кравчук )
3. В Україні знаходиться єдина пустеля Європи. (+)
4. В Україні розташований географічний центр Європи. (+)
5. Чи правда, що Україна моє сухопутній кордон з 9 країнами світу?(сім)
48
6. Чи правда, що в Україні близько 30% світових площ чорноземів. (+)
7. Перша столиця України – Київ? (Харків)
8. Озеро Ялпуг – найбільше в Україні? (+)
9. Найбільше боліт на Поліссі? (+)
10.Найглибше озеро України – Ялпуг. (Світязь)
11.Найвища гора України – Говерла (+)
12.Україна розташована в 4 природних зонах? (+)
13.Україна – найкраща країна (+)
ІV. Підведення підсумків виховного заходу (6 хв.)
Ведучий 2. Україна багатонаціональна, багатомовна, але Україна єдина.
Пам’ятаємо, не забуваємо і цінуємо нашу Батьківщину.
Ведучий 1. Збережемо наш патріотизм, віру та силу духу для наступних
поколінь.
Демонстрація відеофрагменту «Україна прекрасна».
До нових зустрічей!
49
ПУБЛІКАЦІЇ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
50
51
http://gazeta-nedelya.info/obshchestvo/item/3189-anna-anosova-darit-skazku-detyam-odno-udovolstvie
52
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа