close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
İNFORMATİKA – III sinif
Şagirdin soyadı və adı:
KSQ - 1
Sinif:
1. İnsanların neçə duyğu orqanları var?
A) 3
B) 7
C) 6 D) 5 E) 4
2. Sənə hədiyyə edilmiş yeni paltar haqqında ən çox informasiyanı necə əldə
edərsən?
A) eşidərək
B) dadına baxaraq
C) görərək
D) əllə toxunaraq
3. Bişirilmiş yemək haqqında informasiyanı necə əldə etmək olar?
A) görərək
B) toxunaraq
C) eşidərək
D) qoxusu ilə
4. Duyğu orqanları və bu orqanlanlar vasitəsilə qəbul olunan informasiya hansı
bənddə tam əks tam olunub.
A) Göz – vizual, qulaq – səs, dəri - isti
B) Dəri – daktil, ağız – dad, burun - qoxu
C) Göz – vizual, dil – dad, burun – qoxu, qulaq – səs, dəri – daktil
D) Burun – daktil, dil – dad, burun – səs, göz – vizual
5. Şagird yeni dərs haqqında topladığı əlavə materialı danışır. Müəllim və şagirdlər
qulaq asırlar. Bu prosesdə mənbə və qəbuledicini söylə.
Mənbə:
Qəbuledici:
6. A) Daktil informasiyasına aid misalı seç və altından xətt çək.
- ətirin qoxusu, göy gurultusu, tikanın batması, təbiət mənzərəs
B) Qoxu informasiyasına aid misalı seç və altından xətt çək.
- üzümün dadı, yeməyin ətri, quşların səsi
7. Müasir dövrdə informasiyanı daşıyan və yadda saxlayan elektron qurğular
hansılardır?
1) Daş
2) Optik disk
3) Fləş
4) Gil lövhə
5) Kitab
A 1,2
B 2,4
C 2,3
D 4,5
8. Düzgün birləşdir.
Televizora baxmaq
Müəllimi dinləmək
Telefonla danışmaq
Musiqiyə qulaq asmaq
Diskdə məlumat saxlamaq
Yeni məlumatı çatdırmaq
Fotoaparatla şəkil çəkmək
İnformasiyanın qəbul edilməsi
İnformasiyanın ötürülməsi
İnformasiyanın saxlanılması
9. İnformasiyanın ötürülməsində iştirak edən tərəflər hansı sırada düzgündür.
A) Ötürən- alan
B) Mənbə - qəbuledici
C) Ötürən - saxlayan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа