close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, 03366078
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
Очікувана вартість
предмета закупівлі
Процедура
закупівлі
Орієнтований
початок проведення
процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
Додаткові угоди
1.81.30.1 – Послуги щодо благоустрою
території (знос сухих та аварійних дерев,
розташованих на прибудинковій території
комунальної власності)
2. 38.11.2 – Збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування (вивезення побутових
відходів з території приватного сектора)
1. 25.71.1 - Вироби ножові та столові
прибори (ножі канцелярські, ножиці)
2. 20.30.1 - Фарби та лаки на основі
полімерів ( коректор)
2240
724200,00 грн. (сімсот
двадцять чотири тисячі
двісті грн.. 00 коп.)(з
ПДВ)
2240
459024,00 грн.
(чотириста п’ятдесят
дев’ять тисяч двадцять
чотири грн.. 00 коп.)(з
ПДВ)
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
771,00 грн. (сімсот
2210
сімдесят одна грн. 00
коп.)(з ПДВ)
961,70 грн. (девятсот
2210
шістдесят одна грн. 70
коп.)(з ПДВ)
Дія договору №2
від 20.01.2014р.
подовжена
відповідно п.6 ст.
40 Закону України
«Про здійснення
державних
закупівель»
(надалі – Закон) в
обсязі, що не
перевищує 20%
від суми договору
Дія договору №53
від 01.07.2014р.
подовжена
відповідно п.6 ст.
40 Закону в обсязі,
що не перевищує
20% від суми
договору
3. 20.59.3 - Чорнило для писання чи
малювання та інші чорнила (штемпельна
фарба)
2210
270,00 грн. (двісті
сімдесят грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
4. 32.99.1 - Убори наголовні захисні; ручки
для писання та олівці, дошки, штемпелі для
датування, опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки (олівці, ручки,
маркери)
2210
4 107,00 грн. (чотири
тисячі сто сім грн. 00
коп.)(з ПДВ)
2210
119988,00 грн. (сто
дев'ятнадцять тисяч
девятсот вісімдесят вісім
грн. 00 коп.)(з ПДВ)
6. 17.23.1. - Вироби канцелярські, паперові
(швидкозшивач, папка-реєстратор, папки,
календарі, щоденники, грамоти)
2210
11468,50 грн.
(одинадцять тисяч
чотириста шістдесят
вісім и грн. 50 коп.)(з
ПДВ)
7. 16.29.1 - Вироби з деревини, інші (рамка
А4, лінійка)
2210
1120,00 грн. (одна тисяча
сто двадцять грн. 00
коп.)(з ПДВ)
8. 20.52.1 - Клеї (клей ПВА)
2210
9. 17.12.7 - Папір і картон оброблені
2210
10. 17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові
(конверти)
2210
11. 58.14.1 - Журнали та періодичні видання
друковані
2210
12. 28.23.2 - Машини конторські/офісні,
інші, та частини до них комплектуючи
елементи для комп'ютерної техніки
2210
5. 22.29.2 - Вироби пластмасові інші, н. в. і.
у.(придбання ковпаків (захисних решіток)
на внутрішньобудинкові зливостоки,
придбання файлів, стікер-закладок, скотчу)
180,00 грн. (сто
вісімдесят грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
51300,00 грн. (п'ятдесят
одна тисяча триста грн.
00 коп.)(з ПДВ)
13600,00 грн.
(тринадцять тисяч
шістсот грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
4336,00 грн.(чотири
тисячі триста тридцять
шість грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
10000,00 грн. (десять
тисяч грн.00 коп.)(з
ПДВ)
13. 58.19.1. - Послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші (друк
оголошень)
2210
60000,00 грн.(шістдесят
тисяч грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
14. Заміна старих пристроїв замковопереговорного зв'язку на нові (з дверима)
2210
1400000,00 (один
мільйон чотиритса тисяч
грн. 00коп.)(з ПДВ)
15. Заміна старих пристроїв замковопереговорного зв'язку на нові (без дверей)
2210
500000,00 (п'ятсот тисяч
грн.00 коп.)(з ПДВ)
Відповідно
титульному
списку
Відповідно
титульному
списку
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
1. 58.19.1 - Послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші ( організаційна
робота з метою сприяння створенню ОСББ,
друк карток обліку заяв)
2240
23550,00 грн.(двадцять
три тисячі п'ятсот
п'ятдесят грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
2. Поточний ремонт дитячих гральних
майданчиків
2240
1000000,00 (один
мільйон грн. 00коп.)(з
ПДВ)
Відповідно
титульному
списку
3. Поточний ремонт внутрішньоквартальних
доріг на прибудинковій території
комунальної власності
2240
5000000,00 (п'ять
мільонів грн. 00коп.)(з
ПДВ)
Відповідно
титульному
списку
4. Поточний ремонт житлового фонду
комунальної власності
2240
30016300,00 (тридцять
мільонів шістнадцять
тисяч триста грн. 00
коп.)(з ПДВ)
Відповідно
титульному
списку
5. 70.22.3 - Послуги консультаційні щодо
господарської діяльності, інші
2240
30000,00 (тридцять тисяч
грн. 00коп.)(з ПДВ)
6.58.19.1 - Послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші (розміщення
міжнародних оголошень, повязаних з
конкурсними торгами)
2240
6000,00 грн.(шість тисяч
грн.00 коп.)(з ПДВ)
7. 95.11.1 – Ремонтування комп’ютерів і
периферійного устаткування (технічне
обслуговування і поточний ремонт
оргтехніки)
2240
37440,00 грн. (тридцять
сім тисяч чотириста
сорок грн. 00 коп.)(без
ПДВ)
8. 58.19.1 -Послуги щодо видавання
друкованої продукції, інші(послуги з
підписки)
2240
16,00 грн. (шістнадцять
грн. 00 коп.)(з ПДВ)
2240
7920,00 грн. (сім тисяч
дев'ятсот двадцять грн.
00 коп.)(з ПДВ)
2240
1,00 грн. (одна грн. 00
коп.)(з ПДВ)
2240
24996,00грн.( двадцять
чотири тисяч девятсот
девяносто шість грн. 00
коп.)(з ПДВ)
2240
12000,00 грн.(дванадцять
тисяч грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
2240
3500,00 грн. (три тисячі
п'ятсот грн. 00 коп.)(з
ПДВ)
2240
4673,00 грн. (чотири
тисячі шістсот сімдесят
три грн. 00 коп.)(з ПДВ)
2240
10920,00 грн. (десять
тисяч девятсот двадцять
грн. 00 коп.)(з ПДВ)
2240
62559,00 грн.(шістдесят
дві тисячі п’ятсот
п’ятдесят дев’ять грн. 00
коп.)(з ПДВ)
9. 80.20.1 - Послуги систем безпеки
(технічне обслуговування систем
протипожежної автоматики)
10. 68.20.1 - Послуги щодо оренди й
експлуатування власної чи взятої у лізинг
нерухомості
11. 61.10.1. - Послуги щодо передавання
даних і повідомлень (послуги фіксованого
телефонного зв'язку)
12. 61.10.4 – Послуги зв’язку Інтернетом
проводовими мережами (послуги доступу до
інформаційних ресурсів (мережі Інтернет;
інформаційно – правової бази даних тощо)
13. 82.11.1 – Послуги адміністративні
конторські\офісні комбіновані (послуги
архіву)
14. 62.02.2. - Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного забезпечення
(супроводження програмного комплексу
"Кошторис- будівельні технології"
15. 58.29.3. -Програмне забезпечення як
завантажні файли (супровід програмного
комплексу "Адельгейм")
16. 95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устатковання (оплата послуг
з перезарядки оргтехніки)
17. 62.02.2 - Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного забезпечення
(оплата послуг за видачу сертифікату ключа
електронно-цифрового підпису)
18. 33.12.1. - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності (оплата послуг за
обслуговування та поточний ремонт
кондиціонерів, ліфтів)
19. Поточний ремонт металевих дверей в
приміщенні Департаменту житлового
господарства
20. 81.21.1 - Послуги щодо загального
очищування будівель (Утримання в чистоті
будівель)
21. 38.11.1 - Збирання безпечних відходів,
придатних для вторинного
використовування (Вивіз сміття)
22. 61.30.3 – Послуги щодо передавання
даних мережами проводового зв’язку
23. 63.11.1 – Послуги, щодо обробляння
даних, розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного застосування та
інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною
інфраструктурою
24 .95.29.1 - Ремонтування інших предметів
особистого вжитку та господарськопобутових виробів (ремонт жалюзі)
25. 33.12.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності (ремонт кондиціонерів)
26. 33.13.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування електронного й оптичного
устаткування (технічне обслуговування
систем диспетчеризації)
2240
500,00 грн.(п'ятсот грн.
00 коп.)(з ПДВ)
2240
15278,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч двісті
сімдесят вісім грн. 00
коп.)(з ПДВ)
2240
10000,00 грн. (десять
тисяч грн. 00 коп.)( з
ПДВ)
2240
107880,00 грн. (сто сім
тисяч вісімсот вісімдесят
грн. 00 коп.)(з ПДВ)
2240
4608,00 грн.(чотири
тисячі шістсот вісім грн.
00 коп.)(з ПДВ)
2240
3197,00 грн.(три тисячі
сто дев’яносто сім
грн.00коп.)(з ПДВ)
2240
31320,00 грн. (тридцять
одна тисяча триста
двадцять грн. 00коп.) (з
ПДВ)
2240
9983,00 грн. (дев’ять
тисяч дев’ятсот
вісімдесят три грн. 00
коп.) (з ПДВ)
2240
5000,00 грн. (п’ять тисяч
грн. 00 коп.) (з ПДВ)
2240
97500,00 грн.(дев’яносто
сім тисяч п’ятсот грн. 00
коп.) (з ПДВ)
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"
1.49.39.1 - Послуги міжміського та
спеціального пасажирського наземного
транспорту за розкладом (видатки на
відрядження)
2250
2. 49.39.3 –Перевезення пасажирів наземним
транспортом поза розкладом
3.49.31.1 - Послуги щодо міського та
приміського перевезення пасажирів
залізницею
2250
2250
2580,00 грн. (дві тисячі
пятсот вісімдесят грн. 00
коп.) (з ПДВ)
5720,00 грн. (пять тисяч
сімсот двадцять грн. 00
коп.) (з ПДВ)
4680,00 грн. (чотири
тисячі шістсот вісімдесят
грн. 00 коп.)(з ПДВ)
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»
2271
90218,00 грн. (дев’яносто
тисяч двісті вісімнадцять
грн.. 00 коп.)(з ПДВ)
2. 35.30.1- Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води
2271
68824,00 грн. ( шістдесят
вісім тисяч вісімсот
двадцять чотири грн. 00
коп.) (з ПДВ)
3. 37.00.1- Послуги каналізаційні (оплата
водовідведення)
2272
1366,00 грн.( одна тисяча
триста шістдесят шість
грн. 00 коп.) (з ПДВ)
4. 36.00.2- Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (оплата водопостачання)
2272
2328,00 грн.(дві тисячі
триста двадцять вісім
грн. 00 коп.) (з ПДВ)
2273
83041,00 грн. (вісімдесят
три тисячі сорок одна
грн. 00 коп.) (з ПДВ)
1. 35.30.1- Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води
5. 35.11.2 – Енергія електрична
КЕКВ 2282
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»
1 .85.59.1 -Послуги освітянські, інші, н. в. і.
у.
2282
105000,00 (сто п'ять
тисяч грн. 00коп.) (з
ПДВ)
Відповідно
тимчасового
кошторису на І
квартал 2015р.
Відповідно
кошторису на 2015
рік
КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт"
50953000,00 грн.
(п'ятдесят мільонів
дев'ятсот п'ятдесят три
тисячі грн.00 коп.) (з
ПДВ)
1. Капітальний ремонт житлового фонду
комунальної власності
3131
2. Розробка проектно-кошторисної
документації з урахуванням експертизи
3131
1000000,00 (один
мільйон грн. 00коп.) (з
ПДВ)
3. Капітальний ремонт гуртожитків
комунальної власності
3131
1000000,00 (один
мільйон грн. 00коп.) (з
ПДВ)
3132
582000,00грн. (п'ятсот
вісмдесят дві тисячі
грн.00коп.) (з ПДВ)
4. Облаштування дворових туалетів
5. Розробка проектно-кошторисної
документації з урахуванням експертизи для
облаштування дворових туалетів
3132
18000,00 грн.
(вісімнадцять тисяч грн.
00 коп.) (з ПДВ)
Кредиторська заборгованість
2240
3146531,00 грн.(три
мільони сто сорок шість
тисяч п'ятсот тридцять
одна грн. 00 коп.) (з
ПДВ)
2240
1363171,00 грн. (один
мільйон триста
шістдесят три тисячі сто
сімдесят одна грн. 00
коп.) (з ПДВ)
3. Погашення кредиторської заборгованості
за 2012 рік за поточний ремонт будинків
ЖБК, ЖК, ОСББ
2240
198057,00 грн.(сто
дев'ятносто вісім тисяч
п'ятдесят сім грн. 00коп.)
(з ПДВ)
4. Погашення кредиторської заборгованості
за 2013 рік за поточний ремонт будинків
ЖБК, ЖК, ОСББ
2240
81041,00 грн.(вісімдесят
одна тисяча сорок одна
грн. 00 коп.) (з ПДВ)
1. Погашення кредиторської заборгованості
за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев,
розташованих на прибудинковій території
комунальної власності
2. Погашення кредиторської заборгованості
за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев,
розташованих на прибудинковій території
комунальної власності
Відповідно
титульному
списку
Відповідно
титульному
списку
Відповідно
титульному
списку
5. Погашення кредиторської
заборгованності за 2014 рік за придбання
абонентськиї поштових шаф (скриньок)
6. Погашення кредиторської заборгованості
за 2014 рік за придбання металевих
конструкцій
7. Погашення кредиторської заборгованості
за 2013 рік за поточний ремонт житлового
фонду комунальної власності
8. Погашення кредиторської заборгованості
за 2014 рік за поточний ремонт житлового
фонду комунальної власності
9. Погашення кредиторської заборгованості
за 2014 рік за знос сухих та аварійних дерев,
розташованих на прибудинковій території
комунальної власності
10. Погашення кредиторської
заборгованості за 2012 рік за капітальний
ремонт житлового фонду комунальної
власності
11. Погашення кредиторської
заборгованості за 2013 рік за капітальний
ремонт житлового фонду комунальної
власності
2210
2210
2240
2240
2240
3131
3131
12. . Погашення кредиторської
заборгованості за 2014 рік за капітальний
ремонт житлового фонду комунальної
власності
3131
13. Погашення кредиторської
заборгованості за 2014 рік за капітальний
ремонт гуртожитків комунальної власності
3131
14. Погашення кредиторської
заборгованості за 2014 рік за розробку
проектно-коштористної документації з
урахуванням експертизи
3131
290276,00 грн.(двісті
дев'яносто тисяч двісті
сімдесят шість грн. 00
коп.) (з ПДВ)
307010,00 грн. (триста
сім тисяч десять грн.
00коп.) (з ПДВ)
2849385,00 грн. (два
мільйони вісімсот сорок
дев’ять тисяч триста
вісімдесят п’ять грн.
00коп.) (з ПДВ)
9039023,00грн. (дев’ять
мільйонів тридцять
дев’ять тисяч двадцять
три грн. 00коп.) (з ПДВ)
435126,00 грн.
(чотириста тридцять
п’ять тисяч сто двадцять
шість грн.. 00 коп.) (з
ПДВ)
1163843 грн.(один
мільйон сто шістдесят
три тисячі вісімсот сорок
три грн.. 00 коп.) (з ПДВ)
1519208 грн. (один
мільйон п’ятсот
дев’ятнадцять тисяч
двісті вісім грн.. 00 коп.)
(з ПДВ)
17613498,00
грн.(сімнадцять
мільйонів шістсот
тринадцять тисяч
чотириста дев’яносто
вісім грн.. 00 коп.) (з
ПДВ)
866495 грн. 00 коп.
(вісімсот шістдесят
шість тисяч чотириста
дев’яносто п’ять грн.. 00
коп.) (з ПДВ)
110971 грн.(сто десять
тисяч дев’ятсот сімдесят
одна грн.. 00 коп.) (з
ПДВ)
15. Погашення кредиторської
заборгованості за 2014 рік за придбання
дитячих гральних майданчиків для
прибудинкової території комунальної
власності
16. Погашення кредиторської
заборгованості за 2013 рік за придбання
огороджувальних конструкцій
3110
2210
1772660,00 грн. (один
мільйон сімсот сімдесят
дві тисячі шістсот
шістдесят грн.. 00 коп.)
(з ПДВ)
2415732,00 грн. (два
мільйони чотириста
п’ятнадцять тисяч сімсот
тридцять дві грн.. 00
коп.) (з ПДВ)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.02.2015 р., протокол № 6.
Голова комітету з конкурсних торгів
О.А. Лемента
(підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів
______________
(підпис)
Г.Ю. Бикова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа