close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Генеральному директору ДП Ейвон Косметікс Юкрейн
Таковенко К.О.
________________________________________________
(П.І.Б. Представника )
________________________________________________
( серія та номер паспорту)
________________________________________________
( ІПН -Індифікаційний код)
___________________________________________________________________
(адреса проживання)
____________________________________________________________________
(особовий рахунок представника в компанії)
___________________________________________________________________________
(контактний телефон)
ЗАЯВА
Прошу повернути мені кошти, які були внесені мною як
передоплата за замовлену продукцію.
«___»________ .201 _р. мною була здійснена оплата у розмірі:
___________ грн.(____________________________________________________грн,_____коп)
(сума прописом)
за замовлення по особовому рахунку.
Кошти прошу повернути на наступні реквізити:
Назва банку_____________________________________________________________________
МФО_____________________________________________________________________________
р\р______________________________________________________________________________
ЄДРПОУ_________________________________________________________________________
Призначення платежу: № банківської картки___________________________________________
та Прізвище, Ім"я та по батькові власника картки_______________________________________
Додатково до заяви додаю
_________________________________________________________________________________
(квитанцію, платіжне доручення)
______________________ П.І.Б./ Підпис
Підпис завіряю _____________________
«___»____________2015р.
___________________________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа