close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
Лисичанського ордена Трудового Червоного Прапора гірничого технікуму, код ЄДРПОУ 00173290
Предмет закупівлі
1
38.11.2 Збирання безпечних
відходів, непридатних для
вторинного використовування (вивіз сміття )
36.00.11 Вода питна
61.10.11 Послуги стаціонарного
телефонного зв’язку – доступ і
користування
61.10.4 Послуги зв’язку
Інтернетом проводовими
мережами
21.20.24 – 60.00 Сумки та
аптечки першої допомоги
( придбання аптечок)
35.12.1 Передавання електричної
енергії
Код
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2
2240
2272
2240
2220
2273
Очікувана вартість предмета закупівлі
3
3333 грн.33 коп.( три тисячі триста тридцять три
гривні 33 коп.). ПДВ – 666 грн. 67 коп.
( шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.)
Загальна сума – 4000 грн.00 коп. (чотири тисячі
гривень 00 коп.)
60833 грн. 33 коп. ( шістдесят тисяч вісімсот
тридцять три гривні 33 коп.) ПДВ 12166 грн. 67
коп. ( дванадцять тисяч сто шістдесят шість
гривень 67 коп.). Загальна сума – 73000 грн. 00
коп. ( сімдесят три тисячі гривень 00 коп.)
12500 грн. 00 коп. ( дванадцять тисяч п’ятсот
гривень 00 коп.). ПДВ 2500 грн. 00 коп. ( дві
тисячі п’ятсот гривень, 00 коп. ). Загальна сума
- 15000 грн. 00 коп. ( п'ятнадцять тисяч
гривень, 00 коп.)
1666 грн.67 коп. ( тисяча шістсот шістдесят
шість гривень 67 коп.). ПДВ 333 грн. 33 коп.
( триста тридцять три гривні 33 коп.).
Загальна сума – 2000 грн. 00 коп. ( дві тисячі
гривень 00 коп.)
35000 грн. 00 коп. ( тридцять п’ять тисяч
гривень 00 коп.). ПДВ 7000 грн.00 коп. (сім
тисяч гривень 00 коп.) Загальна сума – 42000
грн. 00 коп. (Сорок дві тисячі грн.00 коп.)
Орієнтований
Процепочаток
дура
проведення
закупівлі процедури
закупівлі
Примітки
4
5
6
-
-
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
-
Спеціальний фонд
-
Спеціальний фонд
-
-
Додаткова угода № 4 від 29.01.
2015 р. до договору про
закупівлю електричної енергії
за державні кошти від 17.02.2014
№ 327 Загальний фонд
1
58.19.19 Продукція
друкована, інша (бланки
навчальної та бухгалтерської документації, журнали)
35.30.1 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої
води (послуги з
теплопостачання)
2
2210
2271
3
10000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень,
00 коп.). ПДВ 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі
гривень 00 коп.).
12000 грн. 00 коп. дванадцять тисяч
гривень. 00 коп.)
300 000 (триста тисяч гривень, 00 коп.)
ПДВ 60000 (шістьдет тисяч гривень 00 коп.)
360 000.00 коп (триста шістдесят тисяч
гривень, 00 коп.)
4
5
6
-
-
Спеціальний фонд
-
Додаткова угода б/н від 29.01.2015
р. до договору про закупівлю за
державні кошти послуг постачання
теплової енергії № 157 від
17.02.2014р.Загальний фонд
_
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.01.2015 № 6.
Голова комітету з конкурсних торгів
С.І.Лотов
М. П
(підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів
(ініціали та прізвище)
В.В. Гусакова
(підпис)
(ініціали та прізвище)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа