close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...Заходи щодо організованого закінчення навчального року.

код для вставкиСкачать
Додаток 2
Заходи щодо організованого закінчення 2014/2015 навчального року
Термін
Відповідальні
Забезпечити контроль за дотриманням у ЗНЗ міста діючих нормативних документів
Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки КОДА, відділу
освіти виконкому Ржищівської міської ради з питань організованого закінчення
поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4х, 9-х, 11-х класів.
Квітень-
Горбенко Н.Б.
2.
Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного
оцінювання навчальних досягнень учнів
Травень
Горбенко Н.Б.
3.
Розробити протокол здійснення експертизи організованого закінчення
2014/2015навчального року та проведення державної підсумкової атестації
випускників 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Квітень
Горбенко Н.Б.
4.
Підготувати списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації Березень (за
графіком ДОН)
за станом здоров'я. Разом зі списками надати оформлені згідно з вимогами
документи, які підтверджують звільнення учнів 11-х класів за станом здоров'я
від державної підсумкової атестації.
5.
Забезпечити подання до Центру інформаційних технологій Департаменту
освіти і науки КОДА замовлення на виготовлення учням - екстернам
документів про базову та повну загальну середню освіту.
6.
7.
№
п/п
1.
Заходи
травень
Горбенко Н.Б.
До 01.04.2015
Горбенко Н.Б.
Підготувати та надати до Департаменту освіти і науки та КОДА замовлення на
виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів
9-х, 11-х класів
Березеньквітень (за
графіком)
Горбенко Н.Б.
Забезпечити вчасну відправку матеріалів для проведення державної підсумкової
атестації учнів 9-х, 11-х класів ЗОШ міста електронною поштою.
за графіком
ДОН
Горбенко Н.Б.
Відмітка
про
виконання
8.
Організувати видачу відповідальним особам навчальних закладів Похвальних
листів, Похвальних грамот.
Травень
Горбенко Н.Б.
9.
Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-х класів
основної та старшої школи з предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів (визначаються МОН України щорічно)
Травень
Горбенко Н.Б.
До 10.06.2015,
Горбенко Н.Б.
10. Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах внести зміни до
бази даних про випускників, які претендують на отримання:
- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою,
20.05.2015
- атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою.
11. Вжити заходів з питань створення безпечних умов під час проведення
святкових урочистостей з нагоди свята "Останній дзвоник", закінчення школи
та вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11-х
класів та свідоцтв випускникам 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
30.05.2015,
Горбенко Н.Б.
18.06.2015
12. Надати до Департаменту освіти і науки КОДА інформацію про проведення
свята "Останній дзвоник" та випускних вечорів за встановленою формою
Квітень 2015
Горбенко Н.Б.
13. Здійснити контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів з питань
повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної
середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти, визначених відповідними робочими навчальними планами і програмами
Травень 2015
Горбенко Н.Б.
Протягом
року
Горбенко Н.Б.
Квітень 2015
Горбенко Н.Б.
14. . Здійснити контроль за організацією та проведенням у загальноосвітніх
навчальних закладах навчальних екскурсій та навчальної практики
15. Підготувати до погодження графіки проведення державної підсумкової
атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи
відповідно до календарно-тематичного планування.
16. Створити для проведення державної підсумкової атестації державні атестаційні
та апеляційні комісії згідно з переліком, визначеним у п.п. 3, 9 Положення про
державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти
До 20.04.2015
Горбенко Н.Б.
17. Покласти на голів комісій відповідальність за об'єктивність оцінювання та
безумовне дотримання встановленого нормативними документами порядку під
час проведення державної підсумкової атестації.
До 01.05.2015
Горбенко Н.Б.
18. Підготувати до погодження розклади проведення державної підсумкової
До 15.04.2015
атестації учнів 9, 11-х класів, затвердити склад предметних атестаційних комісій.
Горбенко Н.Б.
19. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і
пропозицій з питань процедури проведення іспитів та об'єктивності оцінювання
рівня знань учнів під час державної підсумкової атестації.
Травень
Горбенко Н.Б.
20. Здійснити оперативне управління під час проведенням державної підсумкової
атестації учнів 4-х класів з української мови, українського читання, математики
Травень
Горбенко Н.Б.
21. Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9, 11-х До 01.07.2015
класів. Узагальнену інформацію надати до Департаменту освіти і науки КОДА
Горбенко Н.Б.
22. Забезпечити керівників загальноосвітніх навчальних закладів нормативними та
Квітеньметодичними матеріалами, якими регламентується порядок та особливості
травень 2015
організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації випускників 4, 9-х, 11-х класів
Горбенко Н.Б.
Квітень 2015
Горбенко Н.Б.
Червень
Горбенко Н.Б.
Квітень2015
Горбенко Н.Б.
23. Забезпечити контроль за дотриманням порядку визначення навчальних
предметів для проходження випускниками 9-х, 11-х класів державної
підсумкової атестації та вибору форм складання атестації.
24. Організувати погодження річних планів навчальних закладів на 2015/2016 н.р.
25. Провести наради директорів, заступників директорів з НВР щодо
нормативності закінчення навчального року.
26. Проаналізувати виконання навчальних планів та програм за рік
Травень
Горбенко Н.Б.
27. Організувати роботу щодо обліку працевлаштування випускників 2015 року.
Травень
Зінеєвич Н.П.
28. Організувати роботу з підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах
проектів робочих навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік
Травень 2015
Тріщун Л.М.
29. Здійснити перевірку діяльності адміністрацій загальноосвітніх навчальних
закладів з питань об'єктивності та відповідності виставлених у додатках до
документів про базову та повну загальну середню освіту балів до тих, що
виставлені у протоколах за результатами проходження учнями державної
підсумкової атестації, класних журналах, книгах обліку та видачі документів
про освіту.
Травень 2015
Горбенко Н.Б.
Горбенко Н.Б.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа