close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток до наказу
від «_3_» березня 2015_р.
УМОВИ УЧАСТІ В ПРОМО-АКЦІЇ
1. Промо-акція «Бородатий рок» (надалі «Акція») відбуватиметься з метою заохочення радіослухачів до
прийняття участі в інтерактивних передачах та надання Подарунку особам, які бажають отримати Подарунок,
на умовах викладених у цих Правилах.
2. Організатором акції виступає ПП «Фірма «Лямін» (радіостанція «Radio Roks»). Співорганізатором Акції
є ТОВ «Філіпс Україна» (разом - Організатори).
3. Контроль над проведенням акції та дотриманням цих Умов здійснює Організатор.
4. Акція проводиться в період з 4.03.2015 р. по 27.03.2015 р. включно.
5. Учасником Акції можуть бути всі дієздатні громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку,
отримали паспорт та яким присвоєно в установленому порядку ідентифікаційний номер платника податку. Не
можуть бути Учасниками Акції працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення даної
Акції, а також члени їхніх сімей та близькі родичі.
6. Одна особа, яка відповідає вимогам п.5 Правил, має право взяти участь в Акції один раз.
7. Особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 5 Правил, та бажають взяти участь в Акції,
реєструються на сайті www.radioroks.ua або за телефоном 044 207 39 90, а також повідомляють свої особисті
дані.
8. Акція полягає у наданні зареєстрованим учасникам Акції, які виконають усі умови Акції та яких буде
обрано Організатором, Подарунків у вигляді тримера. Подарунки надаються Співорганізатором Акції. Технічна
передача Подарунків може здійснюватись Організатором.
9. Особи, яким надається право на отримання Подарунку (учасники Акції), визначаються Організатором
Акції серед Учасників Акції.
10. Учасники Акції мають право відмовитися від Подарунку і при цьому не можуть вимагати заміни
Подарунку на інший. Переможці не можуть передавати право на отримання Подарунку іншим особам.
11. Організатори не несуть обов'язку щодо відшкодування транспортних витрат Учасника, які понесені
Учасником в період участі в Акції, в тому числі при отриманні Подарунку.
12. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото- і кінозйомки за їхньою участю і
на безкоштовне використання Організаторами їхніх прізвищ, імен, інших особистих даних, фотографій та
зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також розміщення в мережі Інтернет.
13. Для отримання Подарунку Учасник зобов'язаний звернутися до Організатора у робочий час,
пред'явивши паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податку.
14. Співорганізатор є податковим агентом для Учасника, який має право на отримання Подарунку, та
забезпечує сплату всіх необхідних податків і платежів, пов'язаних з отриманням Подарунку, в порядку,
визначеному законодавством України. (Податковий Кодекс п. 168.1.1)
15. Учасники Акції дають згоду на те, що їх імена, фотографії, будь-які інші дані про них, включаючи
аудіо- та відеозаписи, можуть бути використані в телерадіопередачах, в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
інших матеріалах тощо, у тому числі з рекламною метою, без будь-якої матеріальної винагороди та додаткового
письмового погодження. Водночас учасники Акції дають згоду на інтерв’ю з їхньою участю під час та по
закінченні Акції. Всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення акції та занесені
до бази даних, можуть у подальшому бути використані Організатором без будь-яких часових обмежень, у тому
числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо. При цьому, усі авторські права на такі
інтерв'ю та матеріали повністю належать Організатору.
16. Організатори мають право відмовити у наданні Подарунку Учаснику, який надав неправдиві відомості
про себе, не надав необхідних даних про себе та/або документів, або раніше вже брав участь в Акції.
17. У випадку відмови Учасника, який має право на отримання Подарунку, від отримання Подарунку чи
його не звернення до Організатора протягом 30 днів від дати закінчення Акції, зазначеної у п.4 Правил,
Співорганізатор залишає за собою право розпоряджатися Подарунком на власний розсуд.
18. Беручи участь в Акції, всі Учасники погоджуються з даними умовами та зобов'язуються їх виконувати, а
також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури
отримання Подарунків.
19. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном 044 207 39 90.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа