close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі»
мемлекеттік мекемесі
білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
көрсетілетін қызметтерді берушілерді конкурс әдісімен таңдауға Хабарландыру
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі» ММ, 060019, Атырау
қаласы, Еркінқала
селосы, Есқалиев көшесі, 29 үй электрондық мекенжайы:
[email protected]
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі» мемлекеттік
мекемесінде білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді берушілерді таңдау конкурсын өткізетіні туралы хабарлайды.
Қызмет Атырау қаласы, Еркінқала селосы, Есқалиев көшесі, 29 үй, мекенжайы бойынша
көрсетілуі қажет. Көрсетілетін қызметті алушылар санатының тізбесі:
Мектепте білім алушылардың жалпы саны: 905 білім алушылар, соның ішінде өзге
категориясынан:
1) 1-4 сынып аралығында білім алушылар мен жетім балалардың жалпы саны 372,
тамақтануға бөлінген қаражаттың сомасы 2 632 000 (екі миллион алты жүз отыз екі мың)
теңге ҚҚС-сыз;
Қызмет көрсетілу мерзімі 2015 жылғы 1 сәуірден 25 мамырға дейін.
Конкурстық құжаттардың талаптарына сәйкес келетін, барлық әлеуетті өнім берушілер
конкурсқа қатысуға жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 жылғы 26 наурызға дейінгі
мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Атырау қаласы, Еркінқала селосы,
Есқалиев көшесі, 29 үй, есепшінің кабинетінде сағат 10.00-ге дейін atyrau-goroo.kz
Интернет –ресурсынан алуға болады.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасы тегін ұсынылады.
Конкурсқа қатысу үшін конкурстық өтінімдер әлеуетті өнім берушілермен Атырау
қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі» мемлекеттік мекемесіне
жабық конвертте келесі мекенжай бойынша: Атырау қаласы, Еркінқала селосы, Есқалиев
көшесі, 29 үй, есепшінің кабинетіне ұсынылады (жіберіледі)
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі 2015 жылғы 26-шы наурыз
күні сағат 10.00-ге дейін.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер Атырау қаласы, Еркінқала селосы,
Есқалиев көшесі, 29 үй, мекен-жайы бойынша акт залында 2015 жылғы 26 наурыз күні сағат
11.00-де ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон бойынша алуға болады: 8(7122)23 30 71
«Жалпы білім беретін Еркінқала
орта мектебінің» директоры
Б.Д.Қисметов
Бекітемін
ММ Жалпы білім беретін
Еркінқала орта мектебінің директоры
______________Б.Д.Қисметов
2015 жылғы «27» ақпаннан
Бұйрық № 18
Атырау қаласы Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі ММ
білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау бойынша
Конкурстық құжаттама
Конкурсты ұйымдастырушы – Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта
мектебі» ММ, 060019, Атырау қаласы, Еркінқала селосы, Есқалиев көшесі, 29 үй,
ЖСН 010540003122, БСК KKMFKZ2A, ЖСК KZ31070103KSN1510000, sch_ [email protected]
1. Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі» ММ білім
алушыларды тамақтандыру бойынша көрсетілетін қызметті алушылардың жалпы саны
(бұдан әрі-көрсетілетін қызмет) 372 білім алушыны құрайды,
2. Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі» ММ білім
алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін
2 632 000 (екі миллион алты жүз отыз екі мың) теңге ҚҚС-сыз.
Бір білім алушыны тамақтандыру құны балмен 160,71 теңгеден аспау керек, ҚҚС-сыз.
3. Осы конкурстық құжаттама мыналарды:
1) осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар
санаттарының тізбесін;
2) осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы;
3) осы конкурстық құжаттамаға 3,4-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін
конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;
4) осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі
туралы мәліметтерді;
5) осы конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес неғұрлым сапалы қызмет көрсетуді
ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін критерийлер тізбесін қамтиды.
3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өқнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі» ММ білім алушыларды
тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы
мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді:
1) конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушіден нақтылау керек) банк шотында
орналастырылғын ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы; Атырау қаласы бойынша
Қазынашылық Департаментіндегі Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта
мектебі » ММ, 060019, Атырау қаласы, Еркінқала селосы, Есқалиев көшесі, 29 үй, ЖСН
010540003122, БСК ККМFKZ2A, ЖСК KZ31070103KSN1510000, sch_ [email protected]
2) осы конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді.
2. Әлеуетті өнім берушілерді конкурс туралы хабардар ету
1.
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі » ММ конкурсты
ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде,
бірақ әлеуетті өнiм берушiлер конкурсқа қатысуға өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде
күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау
қағидаларының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша atyrau-goroo.kz интернет-ресурста
конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді.
5.
Конкурстық
құжаттаманың
көшірмелері
atyrau-goroo.kz
интернет-ресурста
орналастырылады және ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде беріледі және электрондык.
6. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурс қатысушыларына конкурстық құжаттаманың
қағаз түріндегі көшірмелерін қол қойғызып береді және деректерді конкурстық құжаттаманың
көшірмесін
алған
тұлғаларды
тіркеу
журналына
енгізеді.
7. Тұлғаларды тіркеу журналында конкурс атауы мен өткізу мерзімі, әлеуетті өнім берушінің
не заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, жеке куәлігінің нөмірі, орналасқан жері мен
байланыс телефондары, конкурстық құжаттама көшірмесін алу уақыты мен күні көрсетіледі.
8. Тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді, соңғы парағы конкурсты
ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі.
3. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді ресімдеу
9.
Конкурсқа
қатысуға
өтінім:
1) осы конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде
жасалған және әлеуетті өнім берушінің қолы қойылып, мөрімен куәландырылған өтінімді;
2) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес әлеуетті өнім беруші құжаттарының
тізбесін
қамтиды:
заңды тұлғалар үшін құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы
куәліктің көшірмесі немесе анықтама, заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғы
көшірмесі), жеке тұлғалар үшін – азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде
тіркелгені туралы құжат, жеке куәлігінің көшірмесі) растайтын нотариат куәландырған құжаттар;
осы конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін
банктің немесе банк филиалының банктің (банк филиалының) бірінші басшысының немесе оның
орынбасарының қолы қойылып, банк мөрі бар әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік
серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі
жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық
түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан көп созылған мерзімі өткен
берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші бірнеше екінші
деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса,
осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер
бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;
конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей
алынған үш айдан астам салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және жинақтаушы
зейнетақы қорларына әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы (төлеу
мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды
қоспағанда) салық органы басшысының не орынбасарының қолы қойылып, мөрімен бекітілген
не e-gov электрондық үкіметі порталы арқылы алынған салық органының белгіленген нысандағы
анықтамасының
түпнұсқасы;
бар болса ҚҚС (қосылған құн салығы) бойынша есепте тұрғаны туралы куәліктің көшірмесі;
осы конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға банктік кепілдік
немесе кепілдік берілген ақшалай жарна түрінде өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың
түпнұсқасы;
осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң сапалық және
сандық сипаттамалары айқындалған техникалық тапсырма. Техникалық тапсырмада міндетті
тәртіппен оқушыларды сапалы, теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз ету
үшін
талап
етілетін
перспективалық
мәзір
көрсетіледі;
осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға нысан бойынша қызметкерлердің біліктілігі
туралы мәліметтер.
4. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі
10. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурсқа қатысушылар конкурсты ұйымдастырушыға
қолма-қол немесе почта байланысын пайдалана отырып: 26 наурыз 2015 ж. сағат 10:00-ге дейін
қоса алғанда мерзіміне дейін Атырау қаласы, Еркінқала селосы, Есқалиев көшесі, 29 үй
бухгалтер
кабинетінде
хатшы
Тукенеева
Гүлнарға
береді.
11. Конкурстық комиссияның хатшысы өтінімдері бар конверттерді қабылдайды және
өтінімдерді тіркеу журналына конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші туралы
мәліметтерді
енгізеді.
12. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында өткізу мерзімі туралы, конкурсты
ұйымдастырушы, әлеуетті өнім беруші жөнінде мәліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН,
жеке
куәлігі,
өтінімді
тіркеу
күні
мен
уақыты
көрсетіледі.
Көрсетілген журналға өтінімдерді тіркеуден бас тарту себебін көрсете отырып, әлеуетті өнім
берушілер
туралы
мәліметтер
енгізіледі.
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналы конкурстық құжаттама көшірмелерін алған
адамдарды
тіркеу
журналына
ұқсас
ресімделеді.
13. Конкурсты ұйымдастырушы бекіткен мерзім өткеннен кейін ұсынылған өтінімдер
тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.
5. Конкурс өтінімдері бар конверттерді конкурстық комиссияның
ашуы
14. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық
құжаттамада конкурсты ұйымдастырушы Атырау қаласы, Еркінқала селосы, Есқалиев
көшесі, 29 үй 26 наурыз 2015 ж. сағат 11:00 актовый залда конкурстық комиссия мүшелерінің
қатысуымен өткізеді.
15. Конкурстық комиссияның төрағасы қатысушыларға конкурстық комиссияның құрамы,
белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің саны
туралы хабарлайды.
16. Комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған тұлғаларды тіркеу журналына
енгізілген мәліметтерді жариялайды және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға
өтінімдері бар конверттерін ашады.
17. Конкурсты ұйымдастырушының хабарландыруында белгіленген мерзімде ұсынылған
конкурсқа
қатысуға
өтінімдері
бар
конверттер
ашылуға
жатады.
18. Атырау қаласы «№Еркінқала орта мектебі » ММ конверттерді ашу хаттамасы Орта
білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес
ресімделеді, оған конкурстық комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды
және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік
үш күннен кешіктірмей atyrau-goroo.kz интернет-ресурста орналастырылады.
6. Конкурстық өтінімдерді қарау
19. Комиссия өтінімдер бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде
конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін өтінімді толықтығы және конкурстық құжаттамаға
сәйкестігі тұрғысынан қарайды.
20. Конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынған, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес
келмейтін әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберілмейді.
21. Конкурстық комиссия конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім
берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар ретінде таниды.
22. Отырыс конкурсқа рұқсат беру туралы хаттамамен ресімделеді, оның әрбір парағына және
соңына
конкурстық
комиссияның
барлық
мүшелері
қолын
қояды.
23. Комиссия Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 4қосымшасына сәйкес өзінің шешімін конкурсқа рұқсат беру хаттамасымен ресімдейді.
Қол қойылған конкурсқа рұқсат беру хаттамасы комиссия отырысы өткен күннен бастап
күнтізбелік екі күннен кешіктірмей atyrau-goroo.kz интернет-ресурста орналастырылады.
24. Конкурсты ұйымдастырушы неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурс
жеңімпазын
айқындау
үшін
өнім
берушіні
таңдау
критерийлерін
көздейді.
25. Комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап
күнтізбелік екі күн ішінде осы конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес
жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды
және салыстырып тексереді.
26. Конкурстық комиссияның өтінімді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруге
байланысты әрекетіне жол берілмейді. Өтінімді сәйкестендіру деп конкурстық комиссияның
өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, құжаттарды алмастыруға, тиісінше
ресімделмеген
құжаттарды
дұрыстауға
бағытталған
әрекеті
түсініледі.
27. Егер неғұрлым үздік сипаттамалары бар көрсетілетін қызмет ұсынылған жағдайда,
әлеуетті өнім берушінің техникалық тапсырмасының конкурстық құжаттамада көрсетілген
техникалық
тапсырмаға
сәйкес
болмауына
жол
беріледі.
28. Барынша көп балл жинаған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда
міндеттемелерді ең үздік орындау шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы
болып танылады.
Егер конкурста конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінімді ұсынған және Орта
білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының талаптарына сәйкес келетін бір
әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, ол конкурс жеңімпазы болып танылады.
29. Конкурстық комиссияның төрағасы, ол болмаған жағдайда төраға орынбасары
конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс нәтижелері мен
жеңімпазын жариялайды.
30. Конкурс қорытындылары туралы хаттама Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді
таңдау қағидаларының 5-қосымшасына сәйкес ресімделеді, оған комиссияның мүшелері әрбір
парағына
және
соңына
қолын
қояды.
31. Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде конкурсты ұйымдастырушы конкурс қорытындылары туралы хаттаманы atyrau-goroo.kz
интернет-ресурста орналастырады.
32. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ол конкурс
жеңімпазы ретінде айқындалған жағдайда шарт жасасудың және шартты орындаудың
қамтамасыз етуін енгізудің кепілі ретінде енгізеді.
33. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа бөлінген
соманың бір пайызы көлемінде енгізеді.
34. Әлеуетті өнім беруші осы конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік
немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді,
ол
конкурсты
ұйымдастырушының
банк
шотына
енгізеді.
35. Өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі – конкурс өтінімінің қолданылу
мерзімінен кем емес.
36. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері
қайтарады.
37. Әлеуетті өнім берушінің тұтастай алғанда, үшінші тұлғаларда не конкурсқа қатысуға
өтінім мерзімінің аяқталуына дейін енгізілген кепілдік берілген ақша жарнасы бөлігінде талап
ету
құқығының
туындауына
әкелетін
іс-қимылдарына
жол
берілмейді.
38. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:
1) жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған;
2) конкурстың жеңімпазы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шарттың
орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды
орындамаған
не
уақтылы
орындамаған
жағдайларда
қайтармайды.
39. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге өзі енгізген конкурсқа қатысуға
өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап күнтізбелік үш
күн ішінде қайтарып береді:
1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай
конкурсқа
қатысуға
жіберілген
әлеуетті
өнім
берушілерге
қолданылмайды;
2) конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурс
жеңімпазы
болып
айқындалған
конкурсқа
қатысушыға
қолданылмайды;
3) шарттың күшіне енуі және конкурс жеңімпазының шарттың орындалуын қамтамасыз етуді
енгізуі.
7. Қызмет көрсету бойынша келісімшарт
40. Конкурсты ұйымдастырушы 5 күнтізбелік күн ішінде интернет-ресурсқа конкурс
нәтижесін енгізген соң, көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызмет бойынша
келісімшарт жобасын 10-қосымша талабына сәйкес жібереді. Қызмет беруші келісімшарттың
жобасын алған соң, 30 күнтізбелік күн ішінде қол қойылған қызмет көрсету бойынша
келісімшартты ұйымдастырушыға қайтарады.
41. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік сатып алу бойынша келісімшартқа қол
қойғаннан кейін, 10 жұмыс күн ішінде мемлекеттік сатып алу бойынша келісімшарттың
орындалуын қамтамасыздандыруды енгізеді.
42.
Тапсырыс
беруші
келісімшарт
сомасынан
3%
мөлшерінде
енгізілген
қамтамасыздандыруды, 5 күнтізбелік күн ішінде қызмет берушінің келісімшарт бойынша өз
міндеттемелерін толық және тиісті орындаған соң қайтарады.
43. Егер қызмет берушінің келісімшарт бойыншаміндеттемелерінің орындалуын тиімсіз деп
таныса, тапсырыс беруші енгізілген қамтамасыздандыруды тұрақсыздық айыбы анықталған
жағдайда 5 жұмыс күн ішінде қайтарады.
44. Келісімшарт білім алушыларды бюджеттік қордан тегін тамақпен қамтамасыз етуде төлем
бойынша шартты құрайды.
45. Егер әлеуетті қызмет беруші белгіленген мерзімде тапсырыс берушіге қызмет көрсету
бойынша келісімшартты ұсынбаса немесе қызмет көрсету бойынша келісімшартқа қол қойып
белгіленген мерзімде келісімшарттың орындалуын қамтамасыз етпесе, мұндай қызмет беруші
қызмет көрсету бойынша келісмшартты жасаудан жалтарған болып табылады.
46. Әлеуетті қызмет беруші келісімшартты жасасудан жалтарған деп танылса. Тапсырыс
беруші 30 күнтізбелік кун ішінде:
1) конкурсқа қатысу ұсынысы бойынша енгізген қамтамасыздандырудан ұстап қалады;
2) келісімшартты жасаудан жалтарғаны үшін келтірілген шығынның өтемін алу үшін әлеуетті
қызмет берушіге сотқа шағымданады.
Орта білім ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді берушілерді таңдау
жөніндегі конкурстық құжаттамаға
1-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушылар санатының
Тізбесі
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі » ММ -де білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні
таңдау бойынша конкурс
№ Конкурсты
Білім беру
ұйымдастырушының ұйымындағы
атауы
көрсетілетін
қызметті
алушылардың
жалпы саны
Оның ішінде
Қызметті
Қызметті
бюджет
көрсету
көрсету
қаражаты
мерзімдері орны
есебінен тегін
тамақтандырумен
қамтамасыз
етілетін білім
алушылар
1
1
4
2
Атырау қаласы
«Жалпы білім
беретін Еркінқала
орта мектебі»
ММ
3
905
372
5
Сәуірмамыр
2015г.
6
Атырау
қ,
Еркінқала
селосы,
Есқалиев
көшесі,
29 үй
Білім
алушыларды
тегін
тамақтандыруды
қамтамасыз
етуге бюджет
қаражаты
есебінен
бөлінген, теңге
7
2 632 000
Ескертпе: тамақтану күндері 2015 жылғы 1 сәуір - 25 мамырға дейін -44 күн.
Директор:
Б.Д.Қисметов
Білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға
2-қосымша
Атырау қаласы «Жалпы білім беретін Еркінқала орта мектебі » ММ білім алушыларды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау бойынша
конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма
1. Білім алушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуі мен ұйымдастыруы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсаннан №1665 өкімімен бекітілген «Қоғамдық
тамақтандыру объектілеріне санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» Санитарлық ережелерне,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсаннан №1648 өкімімен бекітілген
«Жасөспірімдер мен балаларға білім беру және тәрбиелеу объектілеріне санитарлықэпидемиологиялық талаптар» Санитарлық ережелеріне (бұдан әрі-Санитарлық ережелеріне)
сәйкес жүзеге асырылуы қажет.
Бұл мектеп саласында тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді
берумен айналысатын жекеменшіктігіне тәуелсіз, жеке және заңды тұлғалар үшін жасалған
Санитарлық ережелер.
2. Білім алушылар үшін тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша сапалы қыземттерді беру
мақсатпен әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін құжаттары арқылы растауы қажет
(конкурстық тапсырыста келесі құжаттар болуы қажет),нотариалдық куәләндірған болу керек.
1) асхана қызметкерлерінің әрқайсысында жұмысқа рұқсаты бар, жеке медициналық
кітапшасы болуы;
2) асхана заттары мен ыдыстарды жуатын және залалсыздандыратын құралдардың болуы;
3) «Дайын тағамдардың сапасын бақылау журналы (бракеражный)», «Асхана
қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы» және «Тоңазытқыш жабдықтардың
температуралық тәртібін есепке алу журналы» бар болуы;
4) алғашқы медициналық қызмет көрсету үшін дәрі қорабының болуы;
5) арнайы автокөліктің болуы (ет тағамдарын тасуға, азық түлікті жеткізуді қамтамасыз
ететін) санитарлы-эпидемиологиялық бақылау бойынша мемлекеттік органмен берілген,
санитарлы-эпидемиологиялық қорытындысы (төлқұжаты) бар). Жүргізуші-экспедиторларда
нотариалды куәландырылған жеке медициналық кітапша болуы тиіс;
6) мектеп басшысымен бекіту үшін ұсынылған тамақтандыру тәртібі немесе кестесі болуы
керек;
7) бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандырумен қамтамасыз етілетін білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыруға қызмет берушілердің пайдаланатын қажетті
тауарларының жалпы саны, өндіруші мемлекеті міндетті түрде көрсетілген өнімдік құнымен, бір
дана бағасы көрсетілген, қажетті тауарлар тізімдемесі (конкурстық құжаттаманың №1
қосымшасына (алушылар саны) және техникалық тапсырыстың №3 қосымшасына сәйкес(төрт
апталық мәзір) болуы;
8) Атырау қаласының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті басшысымен
келісілген өндірілетін өнімдердің ассортименттік тізімдемесі: дербес таңдау тағамдары (салаттар,
бірінші тағамдар, екінші тағамдар, сусындар) және буфетте жүзеге асыру үшін нан өнімдері;
9) жабдықтаушыда сериялы өндірістің ұн кондитер өнімдерінің, дайын ұн кулинарлық
өнімдердің бақылау хаттамасымен дәлелденген кеден одағы немесе сәйкестік сертификаты
туралы Декларация көшірмесінің қосымшасымен болуы,
10) технологиялық карталардың болуы (техникалық тапсырыстың №1 қосымшасына
сәйкес(төрт апталық мәзір);
11) семинар, сұхбат, дәріс жүргізу арқылы персоналмен санитарлық-ағартушылық
жұмыстарды ұйымдастыру жоспары;
12) қызмет көрсету кестесі (әдісі);
13) аспазшылар үшін техникалық қауіпсіздігі бойынша нұсқаудың болуы;
14) тамақтандыру мекемесінің бірінші басшысымен бекітілген технологтың, диетологтың
(бар болса) аспазшы-бригадирдің, аспазшының, ас әзірлейтін бөліктегі қызметкерлердің, ыдыс
жуушылардың лауазымдық нұсқаулықтары бар болуы;
15) ерекше тез бұзылатын тамақ өнімдерін жүзеге асыру, сақтау мерзімі мен жағдайы
бойынша талаптардың болуы;
16) сараптама акті, ветеринарлық анықтамасы, ветеринарлық-санитарлық сараптама акті,
кедендік декларацияға сәйкестігі туралы немесе сәйкестігі туралы сертификаттары қосымша
берілген тауарларды сатып алу немесе әкеліп жеткізуге келесімшарты бар болуы:
1)Тамақ өнімдері (ет, балық, шұжық, сүт, дәрумендендірілген мектеп сүті, ірімшік, ұн,
күнбағыс майы және кілегей майы, қант, тұз, дәмділіктер, бал, көкөністер мен жемістер,
кептірілген жемістер, шырындар, қара шай, қызанақ пастасы, консервіленген жасыл
бұршақ, макарон өнімдері, жармалар: күріш, гречка, перловка, бидай, манный, тары);
2)Залалсыздандыру құралдары;
3)Ыдыстар және асхана құралдары;
4)Бірінші медициналық қызмет көрсету үшін дәрі қорабы;
5)Өрт сөндіруші құралдар (өртсөндіргіш );
17) келесі қызмет көрсетулер бойынша келесімшарттардың болуы:
1) мекеме қызметкерлерін міндетті түрде медициналық тексеруі туралы;
2) залалсыздандыру, дезинсекция және дератизация жұмыстардың алдын алу туралы;
3) қоғамдық тамақтану ұйымдары қызметкерлерінің арнайы киімдерін жуу және үтіктеу
туралы;
18) қоғамдық тамақтану қызметкерлері үшін арнайы киімдер топтамасын әкеліп жеткізу
немесе тігуге және жөндеу келесімшарттың болуы; ( ас әзірлейтін бөлік қызметкерлердің
әрқайсысында арнайы киімі үш данадан кем болмауы тиіс);
19)қолданыста пайдалануға рұқсаты бар және тексеру туралы сертификатымен
статистикалық өлшеу үшін өлшем құралдары болуы қажет (үстел таразысы);
20) көрсетілетін қызметтердің сапасы бойынша кепелдік хаты болуы керек.
3. Білім алушыларға тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша сапалы қызмет көрсету мақсатпен
әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету сәтінен бастап бір тәулік ішінде орындауға міндетті:
1) бекітілген ас мәзіріне сәйкес тамқтандыруды ұйымдастыруға (осы техникалық
тапсырыстың №1 қосымшасы);
2) (сапаға сәйкес сертификаты, қорытындысы және т.б.) расталған құжаттары міндетті
түрде бар сапалы және қауіпсіз өнімдерді әкеліп жеткізуге (тамақ өнімдері, сонымен қатар бал
(ара, табиғи, 10 гр. бойынша стик-пакеттерге салынған);
3) бөлмелер мен жабдықтар Санитарлық ережелерге сәйкес қажетті санитарлық
жағдайларда сақталуын, сондай-ақ жабдықтардың жарамсыз немесе пайдалану барысында істен
шығу жағдайларында оның ағымдағы жөндеу және қызмет жасау жұмыстарын қамтамасыз етуге
міндетті;
4) тез бұзылатын өнімдерді Санитарлық ережеге сәйкес жүзеге асыруға, сақтау мерзімін
қамтамасыз етуге;
5) Санитарлық құжаттары бар авткөлікпен өнімдерді әкеліп жеткізуін жүзеге асыруға
міндетті;
6) күн сайын ас әзірлейтін бөлігінде сынамаға дайын тағамдардан қалдырады, қажет болса
зертханалық бақылауға жіберілуі мүмкін болады;
7) сәйкесті актіні алу арқылы залалсыздандыру, дезинсекция және дератизация бойынша ісшаралар және жұмыстар жүргізуге міндетті;
8)ас әзірлейтін бөліктің қызметкері және білім беру ұйымының медициналық бикесі дайын
тағамдардың сапасын органолептикалық бағалауын жүргізуді қамтамасыз етеді (тағам
дайындалып жатқан ыдыстан міндетті түрде ас әзірлейтін бөлікте сынамасы алынады). Дайын
тағамдардың (бракераждық) сапасын бақылау журналында бракераж қорытындысы тіркеледі.
Порциялық тағамның салмағы үлестіру-мәзірінде көрсетілген тағамның шығуына және
Санитарлық ережеге сәйкес болуы қажет. Тағамды даярлау технологиясы бұзылған, сонымен
қатар тағамның дайын болмауы жағдайында кулинарлық жарамсыздығы толық жойылғанынша
дейін, тамақты үлестіруге рұқсат берілмейді;
9)күн сайын жұмысты бастар алдында ас әзірлейтін бөлік қызметкерлерін ауруы және денесінің
ашық жерлерінде жарасы бар болуына, сонымен қатар ангина, жоғарғы тыныс жолдарында
катаральдық құбылыстары бар болуына тексеруі қажет;
10) бірде-бір технологиялық жабдықтардың жарамсыз болған жағдайында ас мәзіріне өзгірістер
енгізілуі қажет және дайын тағамдарды өндіру барысында санитарлық ережелерін сақтау
қамтамасыз етілуі керек;
11) тамақтандыруды ұйымдастыруда ас өнімдерімен байланысатын материалдар үшін
қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін фарфор, фаянс және шыны ыдыстарды пайдалану қажет
(тәрелке, чашка, бокалдар). Асхана құралдары (қасық, шаңышқы, пышақ), тағамдарды әзірлеу
және сақтау үшін ыдыстар даттанбайтын алмастан немесе гигиеналық қасиеті бойынша соған
жақын материалдан жасалуы қажет;
12) ас әзірлейтін бөлікте және асханада майысқан, шеттері сынған, жарылған, эмалі бүлінген
ыдыстардың қолдануына жол берілмейді; алюминийден жасалған асхана құралдарын
пайдалануға; пластмастан және тығыздалған фанерадан жасалған тамақты әзірлейтін
тақтайларды пайдалануға; жарығы бар және механикалық зақым келген тақтайлар мен шағын
ағаш мүліктерді пайдалануға жол жіберілмейді;
13) барлық қызметкерлердің жұмысқа қабылданғанда және мерзімінде медициналық
тексеруден уақытында өтулері қамтамасыз етілуі қажет;
14) семинар, сұхбаттасу, дәріс жүргізу арқылы персоналдармен санитарлық-ағартушылық
жұмыстарды ұйымдастыру;
15) қызметкерлерді арнайы киіммен қамтамасыз етуі және әрдайым орталықтандырылған жууын,
жөндеуін және қысқы киімге ауыстыруын ұйымдастыру;
16) білім алушыларды тамақтандыруда рұқсат етілмеген тағамдарды сатуға рұқсат етпеу,
сонымен қатар газдалған және алкоголсіз энергетикалық сусындар, чипстер, сухариктер және
генножаңашылдандырылған ингредиенттері бар тағамдар, сондай-ақ шайнайтын сағыздарға жол
берілмейді;
4. Әлеуетті өнім беруші асхана аймағындағы канализациялық коммуникацияларға
байланысты қажетті жұмыстарды, сонымен қатар олардың жұмысқа жарамсыз болған
жағдайында барлық жөндеу жұмыстарын өз есебінен орындауды өз міндетіне алады;
5. Әлеуетті өнім беруші асханадағы өнімдерді бөлшектеп сату бойынша бағасын
мектептің кәсіподақ комитеті мен мектеп әкімшілігімен келісіп өткізуді өз міндетіне алады;
6. Әлеуетті өнім беруші санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау бойынша мемлекеттік
органынан (асхана ғимаратына) объектісіне санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысын
(төлқұжатын), келісімшартқа (қорытындыға) қол қойған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс
күнінен кешікпей алуды қамтамасыз ету міндетін өз атына алады. Осы міндеттің орындалмауы
келісімшартты бұзу үшін негізі болып келеді.
7.Әлеуетті өнім беруші барлық коммуналдық қызмет бойынша, өлшеуіш көрсеткіші
немесе есептеу негізінде төлеуді жүргізуін әр айдың 25-ші күнінен келесі есептеуімен міндетті
түрде кешіктірмей төлеуі қажет .
9. Қызмет беруі мен төлеу шарттары: мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартына
сәйкес жүргізіледі.
10. Білім алушылар құрамының көбеюі (азаюы) жағдайларында тамақтандырудың
ағымдағы
мерзімінде жасалған келісімшартына жалпы қаражат санын (көбейту) азайту
жолымен қосымша өзгерістер енгізілуі мүмкін.
11. Қызмет беру мерзімі 2015 жылғы 1 сәуірден 25 мамырға дейін.
12. Әлеуетті өнім беруші Қаржы басқармасынан бөлмені жалға алуы туралы келісімшартты
ұсынуы қажет.
Директор:
Б.Д.Қисметов
«Согласовано»
Заместитель руководителя
АГУПЗПП
Муратова А.С.
_______________________
«Утверждаю»
Директор ГУ «Общеобразовательная
средняя школа Еркинкала
Кисметов Б.Д.
_______________________
Организация горячего питания учащихся 1-4 классов
Подвоз
1 неделя
1-й день
Наименование блюд
Гуляш
Выход блюд,
грамм
200
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядина
0,055
Масло растительное
0,005
Лук
0,006
Соль йодированная
0,003
Картофель
0,175
Гарнир: Картофель
150
Масло сливочное
0,003
Хлеб
Сок (Натуральный в
ассортименте)
55
Хлеб пшеничный
0,055
200
Сок
0,200
1 шт
Банан
Фрукты свежие (Банан)
Итого на 1 ученика в день
1 шт
2-й день
Наименование блюд
Выход блюд,
грамм
Ингредиенты блюд
Овсянка
Каша овсяная
Творог
Запеканки
Хлеб
Кефир
Фрукты свежие (Банан)
Итого на 1 ученика в день
Кол-во,
грамм
0,040
Масло сливочное
0,009
Сахар
0,010
Молоко
0,024
Соль йодированная
0,009
Творог
0,050
Сахар
0,010
Сметана
0,020
Грецкий орех
0,006
Хлеб
0,055
200
Кефир
0,200
1 шт.
Банан
1 шт
200
50
0,055
3-й день
Наименование блюд
Тефтели
Выход блюд,
грамм
200/25
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядины
0,070
Масло растительное
0,007
Лук
0,010
Морковь
0,018
Соль йодированная
0,013
Томат
0,010
Морковь
0,005
Картофель
0,010
Лук
0,010
Гарнир: Отварные овощи
100
Свекло
0,035
Хлеб
Сок (Натуральный в
ассортименте)
55
Хлеб пшеничный
0,055
200
Сок
0,200
Фрукты свежие (Яблоки)
150
Яблоки
0,150
Итого на 1 ученика в день
4-й день
Наименование блюд
Котлета с подливой
Выход блюд,
грамм
50/25
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Фарш
0,055
Соль йодированная
0,008
Масло растительное
0,005
Томатная паста
0,002
Морковь
0,006
Лук
0,010
Хлеб
0,010
Молоко
0,010
Рис
0,048
Масло сливочное
0,005
Гарнир: Рис
100
Хлеб
55
Хлеб пшеничный
0,055
Кефир
200
Кефир
0,200
Фрукты свежие (Яблоки)
150
Яблоки
0,150
5-й день
Наименование блюд
Гуляш
Выход блюд,
грамм
50/25
100
Гарнир: Макароны
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядина
0,079
Масло растительное
Лук
0,007
0,016
Томатная паста
0,012
Морковь
0,018
Соль йодированная
0,004
Макароны
0,040
Масло сливочное
0,007
Хлеб
55
Хлеб пшеничный
0,055
Молоко
200
Молоко
0,200
Мед натуральный
25
Мед натуральный
0,025
Итого на 1 ученика в день
6-й день
Наименование блюд
Плов
Выход блюд,
грамм
200
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядина
0,070
Масло растительное
0,007
Морковь
0,020
Лук
0,010
Соль йодированная
0,012
Рис
0,050
Масло сливочное
0,008
Хлеб
55
Хлеб пшеничный
0,055
Сок (в ассортименте)
200
Сок
0,200
Фрукты свежие (Яблоки)
150
Яблоки
0,150
Итого на 1 ученика в день
Всего на 1 ученика во 1-ю неделю
2 неделя
1-й день
Наименование блюд
Каша пшеничная
Выход блюд,
грамм
200
0,012
0,015
Молоко
0,020
Соль йодированная
0,003
Творог
0,050
Сахар
0,015
Сметана
0,020
Грецкие орехи
0,005
200
Кефир
0,200
1 шт.
Банан
1 шт.
50
Грецкие орехи
Фрукты свежие (Банан)
Пшено
Кол-во,
грамм
0,060
Масло сливочное
Сахар
Творог
Запеканки
Кефир
Ингредиенты блюд
Итого на 1 ученика в день
2-й день
Наименование блюд
Котлета с подливой
Выход блюд,
грамм
50/25
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Фарш
0,052
Соль йодированная
0,004
Масло растительное
0,006
Морковь
0,010
Лук
0,010
Хлеб
0,010
Молоко
0,010
Гарнир: картофель
150
Картофель
0,174
Хлеб
Сок (Натуральный в
ассортименте)
55
Хлеб пшеничный
0,055
200
Сок
0,200
Банан
1 шт.
Фрукты свежие (Банан)
Итого на 1 ученика в день
1 шт.
3-й день
Наименование блюд
Гуляш
Гарнир: макароны
Выход блюд,
грамм
50/25
100
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядина
0,079
Масло растительное
0,007
Лук
0,016
Соль йодированная
0,004
Морковь
0,018
Томатная паста
0,012
Макароны
0,040
Масло сливочное
0,007
Хлеб
55
Хлеб пшеничный
0,055
Молоко
200
Молоко
0,200
Мед натуральный
25
Мед натуральный
0,025
Итого на 1 ученика в день
4-й день
Наименование блюд
Плов
Выход блюд,
грамм
200
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядина
0,063
Масло растительное
0,005
Лук
0,010
Рис
0,048
Морковь
0,010
Соль йодированная
0,005
0,055
Хлеб
55
Хлеб пшеничный
Компот из сухофруктов
200
Сухофрукты
0,20
Сахар
0,20
С-витаминизация
Фрукты свежие (Банан)
1шт.
С-витаминизация
0,002
Банан
1 шт.
Итого на 1 ученика в день
5-й день
Наименование блюд
Выход блюд,
грамм
Мясо тушенное
Мясо говядина
50/25
Гарнир: Гречка
Хлеб
Кисель
55
200
С-витаминизация
Фрукты свежие (яблоки)
Итого на 1 ученика в день
Ингредиенты блюд
150
Кол-во,
грамм
0,072
Соль йодированная
0,007
Масло растительное
0,008
Томатная паста
0,010
Морковь
0,020
Лук
0,020
Гречка
0,040
Масло сливочное
0,010
Хлеб пшеничный
0,055
Кисель
0,035
Сахар
0,020
Лимон
0,010
С-витаминизация
0,002
Яблоко
0,150
6-й день
Наименование блюд
Суп рассолник
Выход блюд,
грамм
200
Хлеб
55
Молоко
200
Фрукты свежие (яблоки)
150
Ингредиенты блюд
Кол-во,
грамм
Мясо говядина
0,070
Картофель
0,050
Лук
0,009
Огурцы сольен
0,020
Морковь
0,010
Соль йодированная
0,003
Хлеб пшеничный
0,55
Молоко
0,200
Яблоки
0,150
Итого на 1 ученика в день
Всего на 1 ученика во 2-ю
неделю
Примечание: Нормы питания рассчитаны согласно методическим
рекомендациям «Организация горячего питания учащихся в школьных столовых»,
утвержденных приказом И.о. Председателя Комитета государственного
санитарно – эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК от
13.08.2008г. №98
Потенциальный поставщик обязан:
иметь опыт работы в данной сфере оказания услуг не менее трех (3) лет.
иметь внедренную систему ХАССП (анализ рисков и критические контрольные
точки) согласно технического регламента №021/20133 «О безопасности пищевой
продукции»
- обеспечивать
безопасность
выпускаемой
продукции
посредством
проведения
производственного контроля, включая инструментальные и (или) лабораторные исследования
(ст.212 постановления Правительства РК от 30.12.11г. №1665), а также выполнять иные
требования указанного постановления Правительства РК.
- осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья при наличии
документов, удостоверяющих их качество и безопасность (документы ветеринарно-санитарной
экспертизы, изготовителя, а также сертификат соответствия, сохраняемые в организации
общественного питания (п.282 постановления Правительства РК от 30.12.11г. №1684),
осуществлять завоз продукции в таре, прошедшей санитарную обработку;
- проводить транспортировку пищевых продуктов автотранспортом, имеющим санитарноэпидемиологическое заключение. Обеспечить наличие у экспедитора специальной одежды,
медицинского осмотра в соответствии с законодательством Республики Казахстан (п.283
постановления Правительства РК от 30.12.11г. №1684), не допускать транспортировку
пищевых продуктов вместе с сырыми продуктами, полуфабрикатами и другими непищевыми
продуктами.
- поставщик пищевых продуктов должен предоставить санитарно-эпидемиологическое
заключение на складские помещения.
-
- для определения достаточности термической обработки должны иметь в наличии
термометр определения готовности блюда.
- приготовление пищи должны производить с использованием картотеки блюд в
соответствии с технологическими картами, в которых отражает раскладку продуктов, выход
блюд, сведения о технологии приготовления блюд.
- привлекать к технологическим процессам в пищеблоках персонал имеющий
профессиональную подготовку (квалификацию, специальность), соответствующую характеру
выполняемых работ, а также прошедший гигиеническое обучение и производства пищевых
продуктов. Не допускать прием на работу лиц не имеющих медицинской книжки и отметки
допуска к работе.
- столовые должны быть обеспечены столовой посудой и приборами из расчета не менее
трех комплектов на одно посадочное место.
- ежедневно в обеденном зале должно вывешиваться меню с указанием сведении об объемах
блюд и названия кулинарных изделий, утвержденное руководителем образовательного
учреждения.
- стирка специальной одежды персонала должна производится в прачечной организации (при
ее наличии) или в иной прачечной согласно договора, обеспечить запас- тремя комплектами спец
одежды.
- при организации горячего питания на привозной основе, готовящемся в ресторанах учесть
и рассчитать мощность пищеблока школы или ресторана.
- для доставки горячих готовых блюд и холодных закусок исползовать специальные
изотермические емкости, внутренная поверхность которых выполнена из материалов,
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
- набор и оборудование помещений пищеблоков должен соответствовать приложению №8
санитарных правил утвержденных постановлением Правительства РК №1684 от 31.12.2011г
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и
подростков».
- обеспечить организацию горячего питания учащимся 1-4 классов согласно указанному
выше меню, утвержденному и согласованному с администрацией школы и СЭС;
- обеспечивать соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических правил и норм
касательно сроков хранения, реализации скоропортящейся продукции;
- обеспечивать содержание передаваемых помещений и оборудования в надлежащем
санитарном и техническом состоянии в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормами для предприятий общественного питания;
- обеспечивать неукоснительное соблюдение графика предоставления горячего питания
школьникам образовательного учреждения:
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств технического характера (сбои
электричества, выход из строя оборудования и т.п.), либо административного характера
(временное отсутствие по уважительным причинам повара, иного персонала, задействованного в
производственном процессе), обеспечивать за счет собственных средств организацию питания на
альтернативных
производственных
мощностях,
отвечающим
всем
санитарноэпидемиалогическим требованиям.
Прочие положения:
Согласно Правилам передачи коммунального имущества в имущественный наем,
утвержденным постановлением акимата Атырауской области от 23.01.13г. №22, заключение
договоров аренды помещений столовых и оборудования в учебных заведениях будет
производиться с поставщиками, заключившими договоры о государственных закупках по
организации горячего питания для 1-4 классов, связанных с поставкой товаров, выполнением
работ и оказанием услуг балансодержателям образовательных учреждений. На период до 31
декабря 2014 года.
В дальнейшем поставщик, выигравший конкурс по организации горячего питания для 1-4
классов, в целях комплексного оказания услуг учебному заведению по вопросам питания, будет
иметь право самостоятельно оказывать услуги по обеспечению учеников 5-11 классов,
преподавательского состава и иных работников учебного заведения горячим питанием, с
соответствующим соблюдением всех санитарных и иных требований действующего
законодательства РК.
Аренда столовых помещений будет производиться только на учебный период, т.е. месяцы
летних каникул (июнь, июль, август) учитываться не будут, и оплата за аренду столовых
помещений на данные три месяца взиматься не будет.
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
қызметтерді көрсету туралы келісім-шарт
______________________
«___» ____________ _______ ж.
(Өткізу орны)
_____________________________________________, аталатын
(конкурсты
ұйымдастырушының толық атауы), одан әрі «Тапсырыс беруші», __________________________
негізінде әрекет жасайтын_______________________тұлғасында _________________________
(лауазымы, басшының Т.А.Ә.) бір тараптан және _______________________, (конкурсты жеңіп
алған жабдықтаушы-жеңімпаздың толық атауы), екінші тараптан, одан әрі екінші тараптан
«Жабдықтаушы»
деп
аталатын,
_____________________тұлғасында
__________________________________,
(
лауазымы,
басшының
Т.А.Ә.)
_______________________________________ (жеке кісіпкердің тіркелуі туралы куәлігі, Жарғы
және т.б.)
негізінде әрекет жасайтын, "___"_________ 20___ ж. өткен тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша жабдықтаушы қызметін таңдау конкурсының қорытындысы туралы
хаттама негізінде осы орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсету туралы келісім-шарт жасалды (одан әрі Келісімшарт)
және
төмендегідей
келісімге
келді:
1. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге білім беру ұйымдарында білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсетуге, сонымен қоса жеке санаттағы
білім алушыларды тегін тамақтандыруды сома көлемінде (соманы санмен және жазбаша жазу)
(одан әрі – Келісім-шарт бағасы).
2. Осы Келісім-шарттағы төменде берілген ұғымдар келесідей түсініктер береді:
1). «Келісім-шарт» - азаматтық – құқықтық акт, Тапсырыс беруші мен Жеткізушінің арасында
жасалған, сонымен қоса келісім-шартта сілтеме жасалған, барлық құжаттарға тараптар қол қою
арқылы, жазбаша түрде бекітіліп жасалады;
2). «Келісім-шарттың бағасы» - өзінің келісім жасалған міндеттемелерін толық орындау
бойынша Келісім – шарт ауқымында Тапсырыс берушінің Жеткізушіге төлейтін соммасы;
3). "Қызмет көрсету" - білім беру ұйымдарында білім алушыларға сапалы және қауіпсіз
тамақтандыру, оның ішінде аспаздық азық-түлікті өндіру мен жүзеге асыру үдерісімен қоса;
4). «Конкурсты ұйымдастырушы (тапсырыс беруші)» - орта білім беру ұйымы. Орта білім беру
ұйымы өздігінен бухгалтерлік есепті жүргізуді жүзеге асырмаған жағдайда, конкурс
ұйымдастырушысының қызметін білім беру органы жүзеге асырады.
5). «Жабдықтаушы» - жеке не заңды тұлға, кәсіпкерлік қызметін жүзеге асырушы (мемлекеттік
мекемелерден басқалары, егер Қазақстан Республикасының заңында басқа жағдай көрсетілмесе),
онымен жасалған келісім-шарттағы Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет жасаушы;
6). «Форс-мажор»- Тараптар еркіне жатпайтын және бақылауға келмейтін, күтпеген мінезі бар
оқиға. Мұндай оқиғалар қосылады бірақ мұндай іс –әрекеттермен шектеліп қалмайды, мысалы
табиғи немесе апаттар, індет, карантин мен эмбарго, келісім-шарт міндеттерін Тараптардың
орындауына кедергі жасайтын мемлекеттік билік органдары мен басқарма шешімі, және олардың
лауазымды тұлғаларының шешімі.
Егер форс-мажорлық жағдай нәтижесінде болса, Тараптар міндеттемелерін толық не
жартылай орындамауды осы келісім-шарт бойынша жауапкершілікке алмайды.
3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және
оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
2) техникалық ғимарат;
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.
4. Жабдықтаушы конкурстық құжаттамада көрсетілген түрде (банктік кепіл немесе кепілді
ақшалы жарна) , көлем мен жағдайда Шарт орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.
5). Жабдықтаушымен үшінші тұлғаның Келісім-шартты орындауды қамтамасыз ететін жағдайға
әкелетін әректтерге жол берілмейді. Жабдықтаушы енгізген, Тапсырыс берушіге шартты
орындауды қамтамасыз етуді талап етуге жол берілмейді.
6). Келісім-шарт бір жылға жасалады және Жабдықтаушы тарапынан Келісім-шарттың
орындалуы бұзылмаған жағдайда көрсетілген мерзім аяқталған соң ұзартылады.
7). Жабдықтаушы қызмет көрсетуге, ал Тапсырыс беруші қабылдап алып және осы шарттың
ажыратылмайтын бөлігі болып табылатын, техникалық тапсырмаға сәйкес білім беру
ұйымдарында жеке санатты білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
қызметін төлеуге (балар санын көрсету) міндетті.
8). Төлеу мерзімі: __________________________________________________________.
9). Алдын ала төлемге қажетті құжаттар: __________________________________
(шот-фактура, қабылдау-тапсыру актісі немесе т.б.)
10). Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын
адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережесін, сондай-ақ Тапсырыс беруші
немесе осы Шартты орындау үшін персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген
ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық
міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.
11. Жабдықтаушы орта білім беру мекемесінде оқушылардың жеке санатын тамақтануды
ұйымдастыру қызметі үшiн төлем осы Шарттың ____ және ___ тармақтарында көрсетiлген
нысанда және мерзiмде жүргiзiледi.
12. Мектепте тамақтанудың бір реттік бағасы конкурсты ұйымдастырушылар (тапсырыс
беруші) бекіткен бағадан аспайды.
13. Қызметтерді көрсетуді Жабдықтаушы шартта бекітілген мерзімдерге сәйкес жүзеге
асыру тиiс.
14. Жабдықтаушы тарабынан жеткiзудi кешiктiру Тапсырыс берушіге
Шартты
орындауды қамтамасыз етудi ұстап қалу, қызметті уақытыл орындамағаны үшін айып төлетуге
немесе басқа да заңнамамен қарастырылған шараларға негіз болады.
15. Егер Жабдықтаушы Шартта көзделген мерзiмдерде Тауарларды жеткiзе алмаса,
Тапсырыс беруші айып төлемі түрінде Шарттың бағасынан кешіктірудің әр күні үшін 0,1%
соманы кемітеді.
16. Шарттың шарттары бұзылғаны үшін Тапсырыс беруші, Жабдықтаушы міндеттерін
орындамағаны туралы жазбаша ескерту жіберіп, осы Шартты толық немесе бөлектеп бұза алады:
а) егер Жабдықтаушы Тауардың бөлшегін немесе барлығын Шартта көзделген мерзім(дер)де
немесе Тапсырыс беруші ұсынған бұл Шартты ұзарту мерзімі ішінде жеткізе алмаса;
б) егер Жабдықтаушы Шарт бойынша өзінің басқа да міндеттерін орындай алмаса.
17. Егер Шарттың шарттарын орындауға кедергі болып форс-мажорлық жағдайлар
табылса, Жабдықтаушы өзінің Шартты орындауын қамтамасыз етуінен айырылмайды және айып
төлеміне немесе Шарттың бұзылуына жауапкершілік тартпайды.
18. Форс-мажорлық жағдайлар пайда болғанда, Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге
осындай жағдайлар мен оның себептері туралы үш күнтізбелік күн ішінде жазбаша ескерту
жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Жабдықтаушы Шарт
бойынша өзінің міндеттерін неғұрлым мақсатқа сай атқара береді және Шартты орындау үшін
форс-мажорлық жағдайлардан тәуелсіз балама тәсілдерді іздестіреді.
19. Егер Жабдықтаушы банкрот, төлеуге қабілетсіз болса немесе арамза Жабдықтаушылер
Тіізілімінде тұрса, Жабдықтаушыға қажетті жазбаша ескерту жібере отырып, Тапсырыс беруші
кез келген уақытта Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Шарттың бұзылуы дереу жүзе
асырылады, және, егер Шарттың бұзылуы Тапсырыс берушіге зиянын келтiрмеген немесе iсәрекет жүргiзуге немесе Тапсырыс берушіге тағылған немесе кейін тағылатын санкцияларды
қолдануға қандай да болсын құқықтарын қозғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші
Жабдықтаушыға қатысты ешқандай қаржылық мiндеттер атқармайды.
20. Шарттың әрі қарай орындалуы мақсатқа сай келмейтіндігінен, Тапсырыс беруші
Жабдықтаушыға тиісті жазбаша ескерту жiберiп, кез келген кезде оны бұза алады. Ескертуде
Шартты бұзудың себебi, шарттық мiндеттемелердiң жойылған көлемi болуы тиіс, сондай-ақ
Шартты бұзудың күшіне енетiн құны, жылы, айы көрсетiледi.
21. Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты күшiн жойған кезде,
Жабдықтаушы шартты бұзудың себептерiне байланысты, күшi жойылған күнге, нақты
шығындарға ғана төлем талап етуге құқылы.
22. Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы шарт бойынша немесе оған байланысты барлық
өзара келiспеушiлiктер мен талас пiкiрлердi тiкелей келiссөздер барысында шешуге бар
ынталарын салады.
23. Егер Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Шарт бойынша таласты мұндай тiкелей
келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде шеше алмаса, тараптардың кез келген
жағы осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сай шешеді.
24. Шарт қазақ және орыс тілдерінде құрастырылады.
25. Шарт бойынша бiр тарап екiншi тарапқа жiберетiн кез келген ескерту хат, жедел хат,
телекс немесе факс түрiнде жiберiледi, оған ілесе түпнұсқасы жiберiледi.
26. Ескерту жеткiзiлген уақыттан немесе онда көрсетiлген күшіне енетін күнінен (егер
ескертуде көрсетiлсе), олардың қай күнi кешiрек болғанға байланысты, сол күннен бастап күшiне
енедi.
27. Салықтар және басқа да бюджетке міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының
салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.
28. Осы Шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы арасында
келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына
қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделеді.
29. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қазынашылық комитетінің аумақтық бөлімшелеріне тіркегеннен кейін және Жабдықтаушы
Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
30. Тараптардың мекен-жайлары мен реквизиттері:
Тапсырыс беруші
______________________________
(толық атауы)
______________________________
(мекен-жайы)
________________________________
(телефон, факс)
Жабдықтаушы
____________________________ (толық
атауы)
______________________________
(мекен-жайы)
_________________________________
(телефон, факс)
________________________________
(Т.А.Ә.)
_______________________________
(қолы)
«___»___________________ ____ж.
М.О
________________________________
(Т.А.Ә.)
_______________________________
(қолы)
«___»_____________________ ____ж.
М.О
Жергілікті қазыналық органдарында тіркелген күні: _______________________.
Осы Үлгілік шарт Тапсырыс беруші орта білім беру ұйымында білім алатындарға тамақ
тандыруды ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру процесінде Тапсырыс беруші мен
Жабдықтаушы арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді.
Бұл ретте осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Тапсырыс
берушінің конкурстық құжаттамасына, Жабдықтаушының конкурстық өтініміне және Конкурс
қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес болуы тиіс.
Тегін тамақтануға құқығы бар оқушылар
саны өзгерген жағдайда конкурсты
ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сәйкес өзгертулер мен толықтыруларды шартқа енгізеді.
Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
3-қосымша
Конкурсқа қатысуға өтінім
(заңды тұлғалар үшін)
Кімге _______________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
Кімнен ______________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)
1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:
Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы
және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК),
сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің
немесе оның филиалының толық атауы мен
мекенжайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.
2. __________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
осы өтініммен _______________________________________________________
(конкурстың толық атауы)
конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді
және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес
_____________________________________________________________________
(қажетін көрсету керек)
қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.
3. __________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.
4. __________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға
және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі,
сапалық және ______________________________ көрсетілетін қызметтердің
(қажетін көрсету керек)
өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені
үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар
етілгендігін растайды.
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін
құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық
жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім ____________________ күн ішінде қолданылады.
6. __________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын
қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада
енгізуге міндеттенеміз.
7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін
атқарады.
Күні
Басшының қолы __________________________________________________ М.О.
(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
4-қосымша
Конкурсқа қатысуға өтінім
(жеке тұлға үшін)
Кімге _______________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
Кімнен ______________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)
1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші)
туралы мәліметтер:
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын
куәландыратын құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын
куәландыратын құжаттың деректері (№, кім берген)
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген
мекенжайы
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің нақты
тұрғылықты мекенжайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес конкурс мәніне
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық
беретін өзге де құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік
деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға
қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының
толық атауы мен мекенжайы
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің байланыс
телефондары, почта мекенжайы мен электрондық почта
мекенжайы (болған жағдайда)
2. __________________________________________________________________
(жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)
осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету)
әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық
құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер
көрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім
білдіреді.
3. __________________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.
4. __________________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты
ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де
сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер
бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы
туралы хабардар етілгендігін растайды.
_____________________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін
құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық
жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім ____________________ күн ішінде қолданылады.
6. __________________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың
атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын
құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық
құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген
болса көрсетіледі).
7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін
атқарады.
Күні
Басшының қолы __________________________________________________ М.О.
(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
5-қосымша
Қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтер
(әлеуетті өнім беруші толтырады)
1. Әлеуетті өнім берушінің атауы ____________________________________
_____________________________________________________________________
2. Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін ___________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауын көрсету)
әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.
Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын
құжаттарының көшірмелері қоса берілген ____ аспазшы, ____ технолог,
____ диетолог құрайды:
Қызметкердің
Т.А.Ә.
Білімі және
мамандығы
Мамандығы
бойынша еңбек
өтілі
Біліктілікті
арттыру
курстары
туралы
мәліметтер
Жұмыс істеуге рұқсат
берілгендігі туралы
мәліметтер (рұқсат
беру туралы белгісі
бар медициналық
кітапшалардың
көшірмелері)
Барлығы
1. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып,
________________________________ соңғы бес жыл ішінде конкурста сатып
(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)
алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің
көлемі.
Көрсетiлген қызметтердiң
атауы
Тапсырыс берушiлердiң атауы
Қызметтерді көрсету орны
және жылы
1. __________________________________________________________________
(әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)
рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен
жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет
көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:
Көлік түрi
Көлік
маркасы
Жекеменшiк,
жалға алынған
(кiмнен)
Жүргізушіге рұқсат
беру туралы
мәліметтер (рұқсат
беру белгісі бар
медициналық
кітапшалардың
көшірмелері)
Рұқсат беру белгісі
көрсетілген көліктің
санитариялықэпидемиологиялық
қорытындысы
1. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.)
қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
_____________________________________________________________________
2. Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені
туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.
Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.
Күні
Басшының қолы __________________________________________________ М.О.
(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
6-қосымша
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау
критерийлері
№
1
Критерийлер
Конкурстың нысанасы болып
табылатын қызмет көрсету
нарығындағы тәжірибесі
Экологиялық менеджмент
жүйесін қанағаттандыратын
тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметке
қолданылатын сәйкестік
сертификатының бар-жоғы
Тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметке
қолданылатын менеджмент
сапасы жүйесі сертификатының
бар-жоғы
Аспазшылардың біліктілігі (10
балдан аспайды)
Балдар
Әр жылға 1 балдан, бірақ 5 балдан аспайды
5
Жоқ
(0 балл)
Бар
(2 балл)
Жоқ
(0 балл)
Бар
(3 балл)
Арнайы орта
білім
3-разряд
(1 балл)
Арнайы орта
білім
4-разряд
(2 балл)
Технологтың, диетологтың болуы
(4 балдан аспайды)
Жоқ
(0 балл)
6
Шығарылатын өнімнің
ассортименттік тізбесінің баржоғы
10-нан кем
ас атауы
(1 балл)
Бір маман ғана
бар
(1 балл)
10-нан 30-ға
дейін ас атауы
(2 балл)
7
Азық-түлікті санитариялықэпидемиологиялық қорытындысы
бар арнайы көлікпен жеткізу
шарттары
Көлік жоқ
(0 балл)
2
3
4
Жалдамалы
көлік
(3 балл)
Ескертпе: 4, 5-тармақтарда балдар әр маман үшін қойылады.
5-разряд
және
(немесе)
жоғарғы
білім
(3 балл)
Бар
(2 балл)
30-дан 50-ге
дейін ас
атауы
(3 балл)
Жеке
көлігінің
болуы
(5 балл)
Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
7-қосымша
Банктік кепілдік
_____________________________________________________________________
(банктің атауы мен деректемелері)
Кімге: ______________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)
№ _________ кепілдік міндеттеме
______________________________ ___ ж. «___» _________________________
(орналасқан жері)
Біз бұдан әрі «өнім беруші» деп аталатын ___________________________,
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
_______________________________________________________ ұйымдастырған
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
Білім беру ұйымдарының білім алушыларын тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау конкурсына
қатысатындығынан және _______________________________________________
(көрсетілетін қызметтердің атауы)
қызмет көрсетуге әзір екендігінен хабардармыз.
________ ж. «___» __________________ жоғарыда аталған конкурсты
өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің
банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі
көзделген.
Осыған байланысты біз _____________________ осы арқылы өзімізге
(банктің атауы)
Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша
талабыңызды, сондай-ақ өнім беруші:
конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін
конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғанын;
конкурс жеңімпазы деп танылған өнім берушінің қызмет көрсету
туралы шарт жасасудан жалтарғанын;
қызмет көрсету туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада
белгіленген шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе)
енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағанын не уақтылы
орындамағанын жазбаша растауды алысымен
_________________________________________________________________ тең
(сомасы цифрлармен және жазбаша)
соманы Сізге төлеуге қайтарылмайтын міндеттеме аламыз.
Осы кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді
ашқан күннен бастап күшіне енеді және өнім берушінің конкурсқа
қатысуға конкурстық өтінімі қолданылатын соңғы мерзімге дейін
қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ________ аяғына
дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе
қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін
жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл
кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар
мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
Күні
Басшының қолы __________________________________________________ М.О.
(Т.А.Ә., қызметін көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
8-қосымша
Берешектің жоқтығы туралы анықтама
_____________________________________________________________________
(банк атауы)
_______________ (күнін көрсету) жағдай бойынша Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген екiншi деңгейдегi
банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп
шоттарының үлгі жоспарына сәйкес аталған Банк қызмет көрсететін
_____________________________________________________________________
(заңды (жеке) тұлғаның толық атауы, тел., мекенжайы, көрсетiлciн)
банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан көп
созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқ екенін растайды.
Күні
Басшының қолы __________________________________________________ М.О.
(Т.А.Ә., қызметін көрсету)
ДОГОВОР №
г.Атырау
"" 2015г.
ГУ «Средняя общеобразовательная школа Еркинкала» , именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Кисметова Б.Д., c одной стороны и именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора
действующего на основании, заключили настоящий Договор об оказании услуги по организации горячим питанием
учащихся 1-4 классов (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов. По коду 464 – «Отдел
образования района (города областного значения)», по бюджетной программе 003- «Общеобразовательное
обучение», по подпрограмме 015-«За счет средств местного бюджета», по специфике 159– «Оплата прочих услуг и
работ».
. Сумма настоящего договора
2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1) "Договор" - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с
Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и
дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
2) "Цена Договора" означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора
за полное выполнение своих договорных обязательств;
3) "Услуги" означает организация горячего питания учащимся начальных классов, которые Поставщик должен
поставить Заказчику в рамках Договора;
4) "Сопутствующие услуги" означают услуги, обеспечивающие поставку продуктов питания, такие как
транспортировка и любые другие вспомогательные услуги и обязанности Поставщика, предусмотренные данным
Договором;
5) "Заказчик" – ГУ «Средняя общеобразовательная школа Еркинкала»
6) "Поставщик" - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в
заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее поставку продуктов питания,
указанных в условиях Договора.
4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его
неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
5. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве и качестве в
соответствии с конкурсной заявкой Поставщика и конкурсной документацией Заказчика (организатора конкурса),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.Форма оплаты: платежи по настоящему Договору производится ежемесячно путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Поставщика»
7. Сроки выплат: оплата после полного оказания услуг и предоставления акта выполненных работ
(оказанных услуг) по фактической посещаемости учащихся и счета-фактур.
8. Срок поставки товара: поставка должна производиться до места назначения согласна заявки Заказчика, с
учетом выгрузки товара, включая все расходы и затраты .
9. Необходимые документы, предшествующие к оплате: на основании выставленной счет – фактуры и акт
выполненных работ.
10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо
содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей,
моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная
информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо
для выполнения договорных обязательств.
11. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо
содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей,
моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная
информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо
для выполнения договорных обязательств.
12. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо
вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
13. Поставка одежды осуществляются Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в
спецификаций следующим образом:
1) копии счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы
товаров и общей суммы;
14. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения, указанного в спецификаций. Транспортировка
этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы
включаются в цену Договора.
15. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.
16. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5
и 6 настоящего Договора.
17. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его
конкурсной заявке.
18. Никакие отклонения или изменения (спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги,
предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных
изменений, подписанных обеими сторонами.
19. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки
любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим
образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение
корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения
Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
20. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
21. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям,
возлагаемым на него: аннулирование Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора или выплата
неустойки.
22. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с
условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и предоставлению услуг, Поставщик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной
длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и
может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление
должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
23. За исключением форс-мажорных условий, если поставщик не может поставить товары, либо представить
услуги в сроки, предусмотренные договорам, заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вычитает
из цены договора в виде неустойки сумму в 0,1% в размере неисполненного либо ненадлежащее исполненного
обязательства за каждый день просрочки. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнение обязательств по
договору со стороны получателя денег госучреждение обязано обеспечить неустойки (штраф, пени) в размере 0,1%
неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки.
24. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть
настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении
обязательств:
а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в
течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
25. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату
неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора
является результатом форс-мажорных обстоятельств.
26. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны
Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие
события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или
стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
27. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить
Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных
письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это
целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
28. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное
уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение
осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при
условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение
действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего
выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана
причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также
дата вступления в силу расторжения Договора.
30. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только
за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
31. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых
переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
32. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут
разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
33. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае если второй стороной Договора
является иностранная организация, то второй экземпляр может переводится на язык в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже,
рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору
переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
34. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
35. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором,
высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
36. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в
уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
37. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан.
38. Договор вступает в силу после их обязательной регистрации в территориальных под разделениях
Казначейства и действует до «31» декабря 2015 год.
49. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
ГУ Средняя общеобразовательная школа
ул Ескалиев,29
ИИН (БИН) 010540003122
Код ГУ 4641340
Код 12
ИИК KZ31070103KSN1510000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Директор:
_____________________________ Кисметов Б.Д.
М.П.
Директор:
_______________________
М.П.
Зарегистрировано в Департаменте Казначейства по Атырауской области №____от_____2015г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа