close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
Проект вноситься головою
Петрівської районної державної
адміністрації
УКРАЇНА
Петрівська районна рада
Кіровоградської області
________СЕСІЯ
_________ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від ___________ 2015 року
№____
смт Петрове
Про внесення змін та доповнень до
бюджетної програми районного фонду
охорони навколишнього природного
середовища на 2015 рік
Розглянувши пропозицію голови Петрівської районної державної адміністрації
від _____________2015 року № _____ відповідно до пункту 16 частини першої статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 47 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів» ( із змінами та доповненнями), рішення районної
ради від 14 липня 2006 року № 23 «Про затвердження цільової комплексної Програми
поліпшення охорони навколишнього природного середовища та використання природних
ресурсів у Петрівському районі на 2006-2015 роки», Порядку формування районних
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання затвердженого рішенням
районної ради від 4 березня 2008 року № 230, враховуючи висновки і рекомендацій
постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та
підприємницької діяльності від __ ______ 2015 року № __ та з метою реалізації
природоохоронних заходів на території району,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2014 рік, затвердженої рішенням районної ради від 24 лютого
2015 року № 610 зміни та доповнення, виклавши її в новій редакції, додається.
2. Рекомендувати сільським, селищним радам на виконання заходів Програми
надати субвенцію до районного фонду охорони навколишнього природного середовища.
3. Рішення районної ради набирає чинності з дня його прийняття.
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності
Голова районної ради
С. Тилик
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Петрівської районної ради
24 лютого 2015 № 610, в редакції
рішення Петрівської районної ради
________ 2015 №_____
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
районного фонду
охорони навколишнього
природного середовища на 2015 рік
смт Петрове
2015 рік
I. Паспорт
бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2015 рік (далі – Програма)
1
Програма затверджена
2
Ініціатор розроблення програми
3
Дата і номер розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
програми
4
Розробник програми
5
Співрозробники програми
6
Відповідальний виконавець програми
Сектор охорони навколишнього природного
середовища райдержадміністрації, відділ
регіонального розвитку, містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та з питань
цивільного захисту райдержадміністрації
7
Учасники програми
КП «Капітального будівництва», Петрівський ККП,
КП «Петрівське, сектор охорони навколишнього
природного середовища райдержадміністрації, відділ
регіонального розвитку, містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та з питань
цивільного захисту райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації, Петрівська центральна
районна лікарня, управління капітального
будівництва Кіровоградської обласної адміністрації
2015 рік
-
8
8.1
9
10
11
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього, грн., в тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти бюджетів сіл, селищ
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми
Рішенням районної ради
від 24 лютого 2015 року № 610
Сектор охорони навколишнього природного
середовища райдержадміністрації, відділ
регіонального розвитку, містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та з питань
цивільного захисту райдержадміністрації
Розпорядження голови районної державної
адміністрації від 05 січня 2015 року № 1-р
«Пророзроблення бюджетної Програми районного
фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2015 рік»
Сектор охорони навколишнього природного
середовища райдержадміністрації, відділ
регіонального розвитку, містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та з питань
цивільного захисту райдержадміністрації
КП «Капітального будівництва»
Районний бюджет,
сільський, селищний бюджет
5 517 072,0
5 517 072,0
Кошти районного бюджету
II. Визначенняпроблеми, на розв’язанняякоїспрямованаПрограма
Необхідність розроблення Програми зумовлена підвищеними вимогами до
поліпшення якості оточуючого середовища, радикальних змін у вишуканні стабільних
джерел реалізації природоохоронних заходів, подальшої стабілізації екологічної ситуації в
районі.
Розроблення Програми також викликано необхідністюстворення умов для
забезпеченняефективного
і
раціональноговикористанняземельнихугідь,
іншихприроднихресурсів
з
обов'язковимзбереженням
та
відтвореннямїхприроднихякостей,
вимогоюдосягненнянормативнихпоказників
в
екологічномустані району.
У вирішенні екологічних проблем головним має бути зниження негативного
впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження
просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів та комплексів.
III. Визначення мети Програми
Мета Програми – поліпшення довкілля та використання природних ресурсів у
районі за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного
середовища.
Основними завданнями Програми є:
фінансування будівництва об'єктів і споруд природоохоронного призначення,
збільшення обсягів інвестицій у цю сферу;
вирішення питань знешкодження, утилізації, захоронення несанкціонованих
звалищ промислових і побутових відходів;
поліпшення екологічного стану водних об'єктів, збільшення зелених насаджень.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Основна мета запроваджуваної системи платного природокористування – це
встановлення економічних відносин у сфері використання, фінансування екологічних
заходів. Основним джерелом коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища є екологічний податок. Районний фонд охорони навколишнього природного
середовища формується за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища, делегованих з місцевих бюджетів до районного.
Ресурсне забезпечення наведено в додатку 1 до Програми і становить
5 517,072 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету.
Виконання заходів Програми передбачено здійснити протягом 2015 року.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:
Головне завдання Програми –пошук шляхів покращення станунавколишнього
природного середовища, запобігання його забруднення всіма джерелами забруднення та
вирішення питання ефективного використання природних ресурсів.
Важливим результатом реалізації Програми має стати пошук джерел фінансування,
інвестицій в реалізацію природоохоронних заходів.
Очікуваний соціально-економічний результат від реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу:
зменшити забруднення та забезпечити охорону джерел питного водопостачання в
прибережних захисних смугах водних об’єктів;
забезпечити екологічно безпечне захоронення відходів.
Економічний ефект, що очікується від реалізації Програми, дозволить
забезпечити реалізацію природоохоронних заходів на території району, в значній мірі
поліпшиться якість навколишнього природного середовища, умови проживання
населення.
Показники продукту Програми наведено в додатку 2 до Програми.
VI. Напрямки реалізації та заходи Програми
Реалізацію основних завдань та заходів Програми в районі забезпечать сільські та
селищні
ради,
сектор
охорони
навколишнього
природного
середовища
райдержадміністрації, комунальне підприємство «Капітального будівництва», відділ
регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, підприємства,
установи та організації.
Напрями реалізації та заходи Програми наведені в додатку 3 до Програми.
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює сектор охорони навколишнього
природного середовища райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного
захисту райдержадміністрації.
Про хід виконання даної Програми її виконавці інформують сектор охорони
навколишнього природного середовища райдержадміністрації, відділ регіонального
розвитку містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань
цивільного захисту, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, фінансове
управління районної державної адміністрації про хід виконання даної Програми до 5
числа щоквартально.
Відповідальний виконавець надає заключний звіт про результати виконання даної
Програми на розгляд районної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві
результати виконання Програми до 1 лютого 2016 року.
___________________
Додаток 1
до бюджетної Програми районного фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2015 рік,
затвердженої рішенням Петрівської районної ради
24 лютого 2015 № 610, в редакції рішення Петрівської
районної ради __ _______ 2015 №__
Ресурсне забезпечення
бюджетної Програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік
Обсяг коштів, який пропонується залучити на
виконання Програми
1
Обсяг ресурсів, усього, грн.
кошти районного бюджету
Фінансування виконання Програми
Усього витрат на реалізацію Програми
2015 рік
2
5 517 072,0
5 517 072,0
___________________________________________
3
5 517 072,0
5 517 072,0
Додаток 2
до бюджетної Програми районного фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2015 рік,
затвердженої рішенням Петрівської районної ради
24 лютого 2015 № 610, в редакції рішення Петрівської
районної ради _______ 2015 № __
Показники продукту
бюджетної Програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік
№ з/п
Назва показника
Од. виміру
1
2
Реконструкція каналізаційних мереж Чечеліївської ЗШ І-ІІІ
ст. Петрівського району, виготовлення проектнокошторисної документації, проведення експертизи
Реконструкція каналізаційних мереж комунального закладу
Петрівського навчально – виховного комплексу
«загальноосвітня школа ІІ –ІІІ ступенів –гімназія»
Петрівського району, виготовлення проектно-кошторисної
документації, проведення експертизи
Винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг водних
об’єктів району: ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ
Реконструкція каналізаційних мереж та споруд в с. НовийСтародуб Петрівського району, виготовлення проектнокошторисної документації, проведення експертизи
Реконструкція каналізаційної системи головного корпусу
Петрівськоїцентральної районної лікарні в смт Петрове
Петрівського району, виготовлення проектно-кошторисної
документації, проведення експертизи
Реконструкція каналізаційної системи та споруд на них
поліклінічного відділення Петрівської центральної районної
лікарні в смт Петрове Петрівського району, виготовлення
проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
Здійснення заходів з озеленення сіл та селищ району
3
Терміни
виконання
Програми
2015 р.
4
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
куб. м
250
250
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Усього за період дії Програми
(або до кінця дії Програми)
5
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Будівництво полігону твердих побутових відходів з
монтажем установки для одержання сировини з твердих
побутових відходів в смт Петрове Петрівського району
Кіровоградської області, до проектні розробки, виготовлення
проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
та погоджень, отримання технічних умов, виготовлення
документації на земельну ділянку, проектно – кошторисну
документацію блискавкозахисту, технічних умов,
виготовлення проектно – кошторисної документації по
електрозабезпеченню, проведення конкурсних торгів по
обєкту
Будівництво станції біологічної очистки стоків в смт Петрове
Петрівського району Кіровоградської області
Здійснення заходів з озеленення – реконструкція парку з
відновленням та висадженням зелених насаджень в смт
Петрове по вул. Ілліча-Кірова-Комінтерна, оформлення
документації на земельну ділянку, отримання технічних
умов, виготовлення проектно-кошторисної документації,
проведення експертизи
Забезпечення екологічного зберігання та захоронення
твердих побутових відходів на місці їх санкціонованого
видалення на території Водянської сільської ради,
виготовлення кошторисної документації, проведення
експертизи
Забезпечення екологічного зберігання та захоронення
твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових
відходів в смт Петрове на території Петрівської селищної
ради, виготовлення кошторисної документації, проведення
експертизи
Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та споруд
Володимирівської ЗШ І-ІІІ ст. в с.Володимирівка
Петрівського району Кіровоградської області виготовлення
проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
Реконструкція каналізаційної мережі та споруд
Володимирівськоїмедамбулаторіїв с.Володимирівка
Петрівського району Кіровоградської області виготовлення
проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
15.
16.
17.
18.
19
20
21
Благоустрій водойми парку в смт Петрове по вул. ІллічаКірова-Комінтерна, оформлення документації на земельну
ділянку, отримання технічних умов, виготовлення проектнокошторисної документації, проведення експертизи
Реконструкція каналізаційних мереж Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.
Петрівського району
Реконструкція каналізаційних мереж та споруд будівлі
відділу освіти» в смт Петрове Петрівського району
Кіровоградської області
Придбання обладнання для збору побутових відходів
Реконструкція каналізаційних мереж приміщення
Чечеліївського ДНЗ «Сонечко»в с. ЧечеліївкаПетрівського
району Кіровоградської області виготовлення проектнокошторисної документації, проведення експертизи
Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та споруд
Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. в с.НовийСтародуб
Петрівського району Кіровоградської області виготовлення
проектно-кошторисної документації, проведення експертизи
Роботи по запобіганню наслідків шкідливого впливу вод на
території с. Чечеліївка Петрівського району Кіровоградської
області
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
шт.
30
30
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
об’єкт
1
1
_____________________________________
Додаток 3
до бюджетної Програми районного фонду охорони
навколишнього природного середовища на 201 рік,
затвердженої рішенням Петрівської районної ради
24 лютого 2015 № 610, в редакції рішення Петрівської
районної ради ________ 2015 № __
Напрями реалізації та заходи
бюджетної Програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік
Охорона і
раціональне
використан
ня водних
ресурсів
1.
Реконструкція
І-ІV
каналізаційних мереж
квартал
Чечеліївської ЗШ І-ІІІ
2015 року
Петрівського району,
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
Виконавці
Джерела
фінансува
ння
Виконавці робіт згідно
договорів; відділ освіти
Петрівської районної
державної адміністрації
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
80,0
Бюджет
сіл.селищ
Інші
джерела
Термін
виконання
заходу
Районний
бюджет
Перелік заходів
Програми
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Назва
напряму
№
реалізації
з/п (пріоритет
ні
завдання)
Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн., в тому числі:
-
-
Очікуваний
результат
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
2.
3.
4.
Реконструкція
каналізаційних мереж
комунального закладу
Петрівського навчально
– виховного комплексу
«загальноосвітня школа
ІІ –ІІІ ступенів –
гімназія» Петрівського
району, виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
проведення експертизи
Винесення об’єктів
забруднення з
прибережних смуг
водних об’єктів району:
ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ
Реконструкція
каналізаційних мереж
та споруд в с. НовийСтародуб
Петрівського району,
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
І-ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; відділ освіти
2015 року Петрівської районної
державної адміністрації
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів;
2015 року КП «Капітального
будівництва»
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів;
2015 року КП «Капітального
будівництва»
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
-
-
130,0
200,0
10,0
-
-
-
-
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Захист водних
об’єктів від
забруднення,
засмічення
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
5.
6.
7.
Охорона і
раціональне
використан
ня
природних
рослинних
ресурсів
Реконструкція
каналізаційної системи
головного корпусу
Петрівської
центральної районної
лікарні в смт Петрове
Петрівського району,
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
Реконструкція
каналізаційної системи
та споруд на них
поліклінічного відділення
Петрівської
центральної районної
лікарні в смт Петрове
Петрівського району,
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
Здійснення заходів з
озеленення сіл та селищ
району
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; Петрівська
2015 року центральна районна
лікарня
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
внаслідок
зменшення
аварійних ситуацій
на каналізаційних
мережах
173,0
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; Петрівська
2015 року центральна районна
лікарня
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
І –ІV
КП «Капітального
квартал будівництва»; сільські,
2015 року селищні ради
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
-
300,0
100,0
-
-
-
-
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
внаслідок
зменшення
аварійних ситуацій
на каналізаційних
мережах
Забезпечення
покращення
екологічного стану
територій
населених пунктів,
зменшення обсягів
вітрової та водної
ерозії
Раціональне
використан
ня і
зберігання
відходів
виробництв
аі
побутових
відходів
Будівництво полігону
твердих побутових
відходів з монтажем
установки для
одержання сировини з
твердих побутових
відходів в смт Петрове
Петрівського району
Кіровоградської
області, передпроектні
розробки, виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
проведення експертизи
8.
та погоджень,
отримання технічних
умов, оформлення
документації на
земельну ділянку,
проектно – кошторисну
документацію
блискавкозахисту,
технічних умов,
виготовлення проектно
– кошторисної
документації по
електрозабезпеченню,
проведення конкурсних
торгів по обєкту
Охорона і
Будівництво станції
раціональне
біологічної очистки
9. використанн стоків в смт Петрове
я водних
Петрівського району
ресурсів
Кіровоградської області
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; КП
2015 року «Капітального
будівництва»; КП
«Петрівське»
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
Ефективне
використання твердих
побутових відходів
шляхом їх сортування
та реалізація сировини
-
І –ІV
Управління капітального
квартал будівництва обласної
2015 року державної адміністрації
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
-
1400,0
500,0
-
-
-
-
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
10.
11.
Здійснення заходів з
озеленення –
реконструкція парку з
відновленням та
висадженням зелених
насаджень в смт
Петрове по вул. Ілліча Кірова-Комінтерна,
оформлення
документації на
земельну ділянку,
отримання технічних
умов, виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
проведення експертизи
Забезпечення
екологічного зберігання
та захоронення твердих
побутових відходів на
місці їх санкціонованого
видалення на території
Водянської сільської
ради,виготовлення
кошторисної
документації,
проведення експертизи
І –ІV
КП «Капітального
квартал будівництва»;
2015 року Петрівський ККП
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
Забезпечення
покращення
екологічного стану
територій населених
пунктів, зменшення
обсягів вітрової та
водної ерозії
-
І –ІV
КП «Капітального
квартал будівництва»; КП
2015 року «Петрівське»;
Петрівський ККП
-
100,0
-
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
-
-
20,0
-
-
Раціональне
використанн
я і зберігання
відходів
виробництва
і побутових
12.
відходів
Забезпечення
екологічного зберігання
та захоронення твердих
побутових відходів на
полігоні твердих
побутових відходів в
смт Петрове на
території Петрівської
селищної
ради,виготовлення
кошторисної
документації,
проведення експертизи
Охорона і Будівництво зовнішніх
раціональне каналізаційних мереж
використанн та споруд
я водних
Володимирівської ЗШ Іресурсів
ІІІ ст. в с.Володимирівка
13.
Петрівського району
Кіровоградської області
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
Охорона і Реконструкція
раціональне каналізаційної мережі
використанн та споруд
я водних
Володимирівської мед
ресурсів
амбулаторії в
с.Володимирівка
14.
Петрівського району
Кіровоградської області
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
І –ІV
КП «Капітального
квартал будівництва»; КП
2015 року «Петрівське»;
Петрівський ККП
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
-
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; відділ освіти
2015 року Петрівської районної
державної адміністрації
21,221
-
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; Петрівська
2015 року центральна районна
лікарня
-
-
565,4
-
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
245,0
-
-
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Охорона і
раціональне
використанн
я водних
ресурсів
Благоустрій водойми
парку в смт Петрове по
вул. Ілліча-КіроваКомінтерна,
оформлення
документації на
15.
земельну ділянку,
отримання технічних
умов, виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
проведення експертизи
Охорона і Реконструкція
раціональне каналізаційних мереж
використанн Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.
я водних
Петрівського
16.
ресурсів
району
І –ІV
КП «Капітального
квартал будівництва»
2015 року
Охорона і
раціональне
використанн
я водних
17.
ресурсів
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; відділ освіти
2015 року Петрівської районної
державної адміністрації
Реконструкція
каналізаційних мереж
та споруд будівлі відділу
освіти» в смт Петрове
Петрівського
району
Кіровоградської області
Раціональне Придбання обладнання
використанн для збору побутових
я і зберігання відходів
18
відходів
виробництва
і побутових
відходів
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; відділ освіти
2015 року Петрівської районної
державної адміністрації
І –ІV
КП «Капітального
квартал будівництва»
2015 року
-
300,0
-
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
360,9
-
-
-
-
250,0
-
-
-
-
40,0
-
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
Забезпечення
покращення
екологічного стану
територій населених
пунктів, зменшення
обсягів вітрової та
водної ерозії
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища
Охорона і
раціональне
використанн
я водних
ресурсів
19
20
21
Реконструкція
каналізаційних мереж
приміщення
Чечеліївського ДНЗ
«Сонечко» в с.
Чечеліївка Петрівського
району Кіровоградської
області виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
проведення експертизи
Будівництво зовнішніх
каналізаційних мереж
та споруд
Новостародубської ЗШ
І-ІІІ ст. в
с.НовийСтародуб
Петрівського району
Кіровоградської області
виготовлення проектнокошторисної
документації,
проведення експертизи
Роботи по запобіганню
наслідків шкідливого
впливу вод на території
с. Чечеліївка
Петрівського району
Кіровоградської області
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; відділ освіти
2015 року Петрівської районної
державної адміністрації
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
І –ІV
Виконавці робіт згідно
квартал договорів; відділ освіти
2015 року Петрівської районної
державної адміністрації
150,0
-
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
І –ІV
Чечеліївська сільська
квартал рада ; КП
2015 року «Капітального
будівництва»
-
районний
бюджет;
бюджети
сіл, селищ
-
-
-
500,0
71,551
-
-
-
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій на
каналізаційних
мережах
Зменшення
забруднення
навколишнього
природного
середовища внаслідок
зменшення аварійних
ситуацій
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа