close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Офіційні правила рекламної Акції
«Гід по стильним зачіскам у подарунок» (надалі – Акція)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором Акції є: ТОВ “Філіпс Україна”(далі - «Організатор»). Юридична адреса Організатора: 01042,м. Київ, вул. Патріса
Лумумби,4/6, корп. В, пов. 7. Поштова адреса Організатора: 03038 м. Київ, вул. Н.Грінченко 4, кор.2.
2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
2.1. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до продуктів ТМ Philips та стимулювання придбання продукції, що
розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності.
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті www.foxtrot.com.ua ( далі – Сайт).
Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною
обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
2.3. Коротка інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна:
в інформаційних листівках та плакатах у місцях продажу продукції ТМ «Philips», яка бере участь у Акції.
3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція триває з 02 березня по 29 березня 2015 року включно. Акція достроково припиняється в випадку закінчення Заохочень.
3.2. Акція проводиться в мережі магазинів ТМ «Фокстрот техніка для дому», відповідно до Адресної програми, що зазначена в п.5.2.
цих Правил.
4. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇЇ
4.1. До участі в Акції допускаються повнолітні дієздатні особи – громадяни України.
4.2. Не допускаються до участі в Акції:
a) співробітники Організатора, Виконавця та члени їхніх сімей;
b) власники, співробітники чи представники торгових організацій, які реалізують товари ТМ «Philips», та члени їхніх сімей
c) власники та співробітники рекламних агентств, партнерів, причетних до проведення Акції, та члени їхніх сімей.
Неповнолітні особи мають право брати участь в Акції тільки за згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного
законодавства України.
4.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
4.3.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
4.3.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
4.3.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;
5. АКЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ ТА АДРЕСНА ПРОГРАМА
5.1. Акційним товаром визнаються наступні товари: всі моделі фенів та стайлерів, епіляторів, бритв та тримерів під ТМ «Philips» (надалі
– Акційні товари), що придбані згідно з цими Правилами в магазинах відповідно до Адресної програми, що зазначена в п.5.2. цих
Правил.
5.2. Акція проходить в мережі магазинів ТМ «Фокстрот техніка для дому» згідно наступної адресної програми:
Місто
Адреса магазину
Біла Церква
Ярослава Мудрого вул., 40
Вінниця
Келецька вул., 80
Київ
Велика Васильківська вул., 45
Київ
Київ
Київ
Київ
Ватутіна вул., 2
Гетьмана вул.,6
Горького вул., 50
Мішуги вул., 4А
Київ
Московський пр., 21
Київ
Оболонський пр., 21б
Київ
Кривий Ріг
Львів
Львів
Макіївка
Маріуполь
Маріуполь
Миколаїв
Миколаїв
Одеса
Чоколовський бульвар., 19-А
Металургів, пр., 36
Кн Ольги вул., 106
Красної Калини пр., 62
Московська вул.,2
Металургів пр., 100
Леніна пр., 149
Леніна пр., 259
Леніна пр., 27б
Академіка Глушко пр.,19
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Дніпропетровська дорога вул., 125Б
Маршала Жукова пр.,2
Новощепної ряд ул., 2
Пантелеймонівська вул., 88/1
Сокольники
Ужгород
Стрийска вул., 30
Капушанська вул., 4
Ужгород
Перемоги вул., 28
Умань
Парижської Комуни вул., 31
Харцизск
Харків
Октябрська вул., 34
Вернадського ул.,2
Харків
Черкаси
Перемоги пр., 62 з
Шевченко вул.,207
6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
6.1. При покупці Акційних товарів покупець має право отримати одне Заохочення.
6.2. Під Заохоченням слід розуміти можливість отримати один буклет-каталог «Гід по стильним зачіскам» в подарунок. Для того, щоб
отримати подарунок, покупець повинен пред’явити чек на придбання акційного товару представнику ТМ Philips, що знаходиться в
магазині, в якому було здійснено покупку. Графік роботи представників ТМ Philips: з 11.00 до 18.00.
6.3. Кількість Заохочень по цій Акції обмежена.
6.4. Учасник Акції може відмовитись від отримання Заохочення.
6.5. Учасники Акції мають право придбавати товар, на умовах пункту 6.1 цих Правил з метою участі у Акції необмежену кількість разів
протягом періоду проведення Акції.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Своєю участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним
інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою та методами, що не порушують
чинне законодавство України (в т.ч., шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища,
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його
імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ. Добровільно
надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення
даних Виконавцем та/або уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від
незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних
даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання
вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом позначення відмітки на відповідній
електронній сторінці документу. Збір, зберігання, використання, обробка й поширення Організатором та/або уповноваженими ними
особами отриманих від Учасників Акції їх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в
рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного
характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою.
Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист
персональних
даних».
У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах,що викликало виникнення у Організатора та/або
Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі, документально підтверджені, збитки у повному обсязі.
7.2. Організатор/Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників,які порушили вказані вище гарантії.
Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.
7.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,таких як стихійні лиха, пожежа, повінь,
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні
контролю з боку Організатора обставини.
7.4.Факт участі в цій Акції (реєстрація Учасника у порядку, визначеному цими Правилами) означає ознайомлення і повну згоду
Учасника з цими Правилами участі в Акції.
7.5. Правила Акції можуть бути змінені Організатором Акції, про що буде повідомлено у спосіб, що вказаний в п. 2.2. цих Правил.
7.6. Всі Заохочення в Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції /Виконавець має право залучати будьяких третіх осіб. Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та
телефонного зв’язку а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.
7.8. Заміна Заохочень, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.9. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції Заохочень Акції, з будь-яких
причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими
Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
7.10. Виконавець/Організатор Конкурсу не відповідають за будь-які витрати Переможця Конкурсу, пов’язані з отриманням та
подальшим використанням Заохочення.
7.11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими
Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому
рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.12. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання придбаних товарів.
7.13.Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції, Території проведення Акції та переліку Акційного товару.
7.14. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна
та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що
визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 2.2. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа