close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор СНУ ім. В. Даля
____________ проф. Голубенко О. Л.
« 6 » лютого 2015 р.
ПЛАН
підготовки та проведення
урочистих заходів до 95-ої річниці з Дня народження
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(27 березня 2015 р.)
№
Назва заходу
з/п
1. Урочисте засідання
Вченої ради
університету
2.
Інтернет-акція
«З Університетом
крізь покоління»
Учасники
Члени Вченої ради,
керівники структурних
підрозділів
Випускники університету,
учні шкіл
Термін
проведення
27.03.2015 р.
Відповідальні
Марченко Д. М. – перший
проректор, Щедрова Г. П.
– проректор з науковопедагогічної роботи та
гуманізації навчальновиховного процесу,
Бойко Г. О. –вчений
секретар
09.02.–20.03.2015 р. Щедрова Г. П., директори
інститутів, декани
факультетів, завідувачі
кафедрами
Примітка
–
Мета заходу: підтримати та
розвинути традицію родинних
династій в університеті від
абітурієнта до викладача.
Формат участі: надіслати
електронну листівку, відеоспогад, фото-згадку про
університет у житті різних
поколінь студентів-далівців на
наявні сайти.
Роботи учасників будуть
розміщені в офіційних групах у
соціальних мережах
2
№
Назва заходу
з/п
3. Розмістити на сайті
університету Гімн
університету та
«Пісню про Даля» у
виконанні народного
ансамблю сучасної
естрадної пісні
«Світанок України»
4. Конкурс есе
«Університет – мої
найкращі роки»,
присвячений 95-ій
річниці з Дня
народження
університету
Учасники
–
Випускники, студенти,
абітурієнти, викладачі та
співробітники університету
Термін
проведення
До 01.03.2015 р.
Відповідальні
Щедрова Г.П.,
Щербак Г. О.
16.02.–16.03.2015 р. Щедрова Г.П., Барвіна
Н.О. – спеціаліст відділу
організації виховної
роботи, заступники
директорів інститутів,
деканів факультетів,
завідувачі кафедрами
5.
Наукова конференція
«Дні науки–2015»,
присвячена
95-ій річниці з
Дня народження
університету
Професорсько-викладацький Березень 2015 р.
склад, молоді вчені, студенти
Поркуян О. В. –
проректор з наукової та
міжнародної діяльності,
завідувачі кафедрами
6.
Виставка досягнень
«Університету – 95!»
у науковій бібліотеці
–
Єпіфанова О. В. директор наукової
бібліотеки, завідувачі
кафедрами
1-27.03.2015 р.
Примітка
–
Тематика есе: спогади про
університет, плани на майбутнє,
перше студентське кохання,
уроки на все життя, університет
як мотиватор до вдосконалення і
под.
Роботи надсилати за адресою:
( м. Сєвєродонецьк, пр.
Радянський, 59А, відділ
організації виховної роботи)
Мета заходу: продемонструвати
наукову потужність університету,
динаміку розвитку наукових шкіл
та зв’язок поколінь у передачі
знань від викладача до студента –
майбутнього фахівця.
Передбачено проведення
конференції за секціями
відповідно до галузей знань
Формат заходу: підготувати
відповідні стенди з
демонстрацією опублікованих
праць професорськовикладацького складу, аспірантів,
студентів та друкованих видань
3
№
з/п
Назва заходу
Учасники
Термін
проведення
Відповідальні
Примітка
7.
Урочисті заходи в
інститутах, на
факультетах та
кафедрах
Студенти, професорськовикладацький склад
15-30.03.2015 р.
Директори інститутів,
декани факультетів,
завідувачі кафедрами,
куратори академічних
груп
Формат заходу: урочисті
засідання вчених рад
інститутів/факультетів; засідання
кафедр; кураторські години,
присвячені історії та досягненням
університету; тематичні засідання
студентських клубів за
інтересами у форматі відеоконференції
8.
Виставка творчих
робіт «Тобі, рідний
університет!»
(м. Сєвєродонецьк)
Випускники, студенти,
абітурієнти, викладачі та
співробітники університету
15-27.03.2015 р.
Розмістити відеокліп
на Гімн студентів
«Gaudeamus» на
офіційних сторінках у
соціальних мережах
та сайті університету
10. Вітальний флешмоб
університету «Завжди
молоді!» до 95-ої
річниці університету
(м. Сєвєродонецьк)
Студенти університету
До 25.03.2015 р.
Барвіна Н.О., заступники
директорів, деканів
факультетів із виховної
роботи, куратори
академічних груп
Щедрова Г.П., Барвіна
Н.О., Щербак Г.О.
До участі запрошуються автори
віршованих творів, пам’ятних
фотографій, малюнків,
вишиванок, комп’ютерних робіт і
под.
–
Студенти, професорськовикладацький склад та
співробітники університету
25.03.2015 р.
Щедрова Г. П.,
Барвіна Н. О., заступники
директорів, деканів
факультетів із виховної
роботи, куратори
академічних груп
11. Танцювальний
флешмоб «95-та
весна»
Студенти університету
26.03.2015 р.
Барвіна Н. О.,
Сотнікова Т. Г. –
начальник відділу
виховної роботи
технологічного інституту,
Формат заходу: у день
народження університету на
площі перед головним корпусом
(м. Сєвєродонецьк,
пр. Радянський, 59А) «живий
ланцюг» побудує напис «95» як
символ ювілейної дати
–
9.
4
№
з/п
Назва заходу
12. Інтернет флешмоб
«Любовь ВНУтри
меня»
Учасники
Студенти університету
13. Інформаційний
супровід урочистих
заходів до 95-ої
річниці з Дня
народження
університету у ЗМІ
Проректор
з науково-педагогічної роботи та
гуманізації навчально-виховного процесу
Термін
проведення
09.02. – 20.03.2015
р.
Протягом усього
періоду проведення
урочистих заходів
Відповідальні
куратори академічних
груп
Грішина Алла – голова
Координаційної ради
студентського
самоврядування
Щедрова Г. П.,
Щербак Г. О., Барвіна
Н.О., заступники
директорів, деканів
факультетів із виховної
роботи, куратори
академічних груп
Примітка
–
Розміщувати анонси та матеріали
про урочисті заходи до 95-ої
річниці з Дня народження
університету на сайті
університету, у засобах масової
інформації
проф. Щедрова Г. П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа