close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Апарат обласної державної адміністрації

код для вставкиСкачать
№
з/п
1
2
4
5
6
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Назва органу
державної виконавчої Прізвище, ім’я,
Дата
Посада
Номер телефону
влади, місцевого
по батькові
народження
самоврядування
Костюченко
Начальник відділу
Валентина
29.08.1955
63-32-80
роботи з кадрами
Василівна
Прокуратура
Рівненської області
Тимченко
Старший прокурор
Тетяна
03.11.1972
63-32-80
відділу роботи з кадрами
Анатоліївна
Заступник начальника
Михальчук
УМВС в Рівненській
Юрій
19.03.1968
22-11-78
області, полковник
Володимирович
міліції
Управління
Міністерства
Заступник начальника
внутрішніх справ
відділу кадрового
України
Триша Юрій
забезпечення УМВС в
06.01.1962
679-578
Павлович
Рівненській області,
Начальник відділу
комплектування
Пучко
Начальник сектору по
Володимир
роботі з особовим
05.02.1969
26-39-69
Управління
Петрович
складом
державного
Старший інспектор по
департаменту
Гнець Вадим
роботі з особовим
12.11.1972
26-39-69
України з питань
Миколайович
складом
виконання покарань у
Рівненській області
Бережнюк Олег
Інспектор по роботі з
12.10.1976
26-39-69
Богданович
особовим складом
Управління
державної служби
Головного управління
державної служби
України в Рівненській
області
Головне управління
юстиції у Рівненській
області
Пилипчук
Тетяна
Олександрівна
Бриковець
Руслана
Анатоліївна
Петровська
Ірина
Миколаївна
Мішура Вадим
Васильович
Мартинюк
Аліна Ігорівна
7
Рівненська митниця
Шевчук
Людмила
Юхимівна
Титаренко
Тетяна
Володимирівна
Васюк Ірина
Завідувач сектору
реалізації державної
політики у сфері
державної служби та
місцевого
самоврядування
Управління
Начальник відділу
кадрової роботи та
державної служби
Головний спеціаліст
відділу кадрової роботи
та державної служби
Провідний спеціаліст
відділу кадрової роботи
та державної служби
Головний спеціаліст
відділу кадрової роботи
та державної служби
29.07.1978
63-62-67
29.01.1975
22-57-38
06.02.1987
22-57-38
13.04.1984
22-57-38
11.03.1987
22-57-38
Начальник відділу
кадрової роботи
06.04.1960
26-67-60
Головний інспектор
відділу кадрової роботи
12.09.1963
26-67-60
Провідний інспектор
12.03.1969
26-67-60
Василівна
Піддубюк
Оксана
Олегівна
Ковальова Неля
Станіславівна
8
Територіальне
управління державної
судової адміністрації
в Рівненській області
Красовська
Олена
Леонідівна
відділу кадрової роботи
Провідний інспектор
відділу кадрової роботи
Завідувач сектору
кадрової роботи,
організаційного
забезпечення діяльності
кваліфікаційної комісії
суддів та органів
суддівського
самоврядування
Головний спеціаліст
сектору кадрової роботи,
організаційного
забезпечення діяльності
кваліфікаційної комісії
суддів та органів
суддівського
самоврядування
Старший консультант
апеляційного суду
Рівненської області
Начальник
Організаційно кадрового
відділу
02.03.1963
26-67-60
11.11.1967
26-78-32
25.01.1986
26-87-88
19.01.1976
26-96-67
05.03.1971
22-34-46
9
Апеляційний суд
Рівненської області
Ведрук Наталія
Андріївна
10
Господарський суд
Рівненській області
Циркун Наталя
Федорівна
11
Рівненське обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітету України
Болсуновська
Вікторія
Федорівна
Начальник загального
відділу
09.04.1960
26-06-93
Циріль Ольга
Анатоліївна
Завідувач сектору кадрів
10.08.1967
роб. 26-37-17
моб.0961294737
02.01.1957
роб. 26-37-17
моб.0935514056
11.10.1983
роб. 26-37-17
моб.0938737885
01.10.1979
роб. 63-46-50
дом. 68-29-77
моб.0955190303
31.03.1970
22-40-96
21.10.1969
695-162
10.07.1984
22-34-68
12
Контрольно-ревізійне
управління в
Рівненській області
Яковець
Мирослава
Степанівна
Сніцаревич
Олена
В’ячеславівна
13
14
Головне управління
Державного
казначейства України
у Рівненській області
Головне управління
статистики у
Рівненській області
Захуцька
Світлана
Леонідівна
Тхорук Лариса
Миколаївна
15
Головного управління
Держкомзему у
Рівненській області
Самков Ігор
Миколайович
16
Головне управління
ветеринарної
медицини в
Рівненській області
Максимов
Павло
Васильович
Головний спеціаліст з
питань кадрової роботи
та державної служби
сектору кадрів
Провідний спеціаліст з
питань кадрової роботи
та державної служби
сектору кадрів
Головний спеціаліст
відділу персоналу
Начальник відділу
кадрового забезпечення
та державної служби
Заступник начальника
кадрового,
документального та
організаційно
забезпечення
Провідний спеціаліст –
юрисконсульт
17
18
19
20
Управління у справах
захисту прав
споживачів
у Рівненській області
Регіональне
відділення фонду
державного майна
України по
Рівненській області
Рівненське обласне
управління лісового
та мисливського
господарства
Державне управління
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Рівненській області
Грищенко
Тетяна
Володимирівна
Провідний спеціаліст
05.12.1977
22-14-23
Омелькун
Галина
Йосипівна
Завідувач сектору
кадрової роботи та прес
служби
16.11.1958
22-25-13
02.11.1953
62-09-15
11.09.1974
62-09-15
20.05.1976
62-03-64
05.11.1956
63-78-64
26.01.1969
62-02-30
25.07.1959
роб. 26-96-48
дом. 64-17-10
моб.0679844626
26.11.1974
26-96-48
10.04.1963
26-96-48
01.01.1970
26-96-48
10.12.1969
26-65-82
Якимчук
Володимир
Начальник відділу кадрів
Миколайович
Велесик Оксана
Головний спеціаліст
Миколаївна
відділу кадрів
Придатко
Алла
Святославівна
21
Державна екологічна
інспекція
Аніскін Микола
Олександрович
22
Державна інспекція з
контролю за цінами в
Рівненській області
Моніна Олена
Олексіївна
Станкевич
Світлана
Миколаївна
23
Головне управління
пенсійного фонду
України в Рівненській
області
Нагорна
Анжела
Валеріївна
Турчин Ксенія
Іванівна
Жданюк
Людмила
Володимирівна
24
Рівненське обласне
відділення Фонду
соціального захисту
інвалідів
Редька Олена
Ігорівна
Головний спеціаліст
відділу правового
забезпечення
Головний спеціаліст
відділу бухгалтерського
обліку, адміністративногосподарського і
кадрового забезпечення,
контролю виконання та
зв’язків з громадськістю,
ЗМІ
Головний спеціаліст
відділу організаційно –
аналітичної та правової
роботи
Начальник відділу
кадрового забезпечення
та організаційно інформаційної роботи
Головний спеціаліст
відділу кадрового
забезпечення та
організаційно інформаційної роботи
Головний спеціаліст
відділу кадрового
забезпечення та
організаційно інформаційної роботи
Головний спеціаліст
відділу кадрового
забезпечення та
організаційно інформаційної роботи
Головний спеціаліст
відділу забезпечення
надходжень,
організаційної роботи по
соціальному захисту
інвалідів, кадрового
забезпечення та
юридичної роботи
Семенюк
Катерина
Петрівна
Начальник відділу по
роботі з кадрами та з
питань державної
служби
03.12.1962
22-35-73
Гординська
Ірина
Олександрівна
Заступник начальника
відділу по роботі з
кадрами та з питань
державної служби
21.10.1967
22-35-73
Жовнір Оксана
Захарівна
Головний спеціаліст
відділу по роботі з
кадрами та з питань
державної служби
13.09.1960
22-35-73
Голосюк
Оксана
Вікторівна
Головний спеціаліст
відділу по роботі з
кадрами та з питань
державної служби
21.02.1978
22-35-73
Рєпіна Тетяна
Миколаївна
Головний спеціалістголовний бухгалтер
22.08.1962
62-00-84
Борис Олексій
Іванович
Старший інспектор з
кадрової роботи
14.10.1944
роб.26-16-87
моб.0673607244
Муранова
Тетяна
Павлівна
Заступник голови
представництва
Держкомпідприємництва
19.02.1958
26-79-41
Комар
Людмила
Миколаївна
Завідувач канцелярією
22.01.1977
695-418
Приймачок
Іванна
Олександрівна
Фахівець І категорії з
кадрової роботи
24.10.1982
46-01-70
31
Інспекція державного
архітектурнобудівельного
контролю у
Рівненській області
Волинець
Тамара
Володимирівна
Завідувач сектору
кадрового та
юридичного
забезпечення
19.11.1957
23-40-87
32
Рівненська обласна
Брезицька Юлія
Головний спеціаліст з
30.05.1985
роб. 22-59-98
25
26
27
28
29
30
Рівненський обласний
центр зайнятості
Рівненське
територіальне
управління Державної
комісії з цінних
паперів та фондового
ринку
Територіальна
державна інспекція
праці у Рівненській
області
Представництво
державного комітету
України з питань
регуляторної
політики та
підприємства в
Рівненській області
Рівненський обласний
центр перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
та організацій
Державна інспекція з
карантину рослин по
Рівненській області
33
34
35
державна інспекція з
контролю якості
лікарських засобів
Рівненська обласна
державна насіннєва
інспекція
Північно-західна
державна інспекція з
ядерної та радіаційної
безпеки
Регіональна комісія з
питань діяльності
підприємств та
організацій
громадських
організацій інвалідів у
Рівненській області
Сергіївна
Інспектор з кадрової
роботи
22.02.1972
22-10-48
Захарчук
Юлія
Миколаївна
Головний спеціаліст бухгалтер
08.03.1978
63-73-27
23-61-85
Жильчук
Володимир
Павлович
Спеціаліст з кадрової
роботи в секретаріаті
Регіональної комісії
18.07.1956
22-70-35
15.09.1955
63-35-72
07.12.1980
22-41-82
18.06.1960
22-41-82
23.07.1986
22-41-82
06.08.1978
22-41-82
14.11.1966
63-18-64
Кукурудза
Катерина
Михайлівна
36
Зінкевич
Тетяна
Миколаївна
Холявко
Оксана
Миколаївна
Кочубей
Наталія
Степанівна
37
Рівненський обласний
центр соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді
моб.0978608295
Ковальова
Світлана
Іванівна
Мікуліч
Олександр
Ульянович
Центр нарахування та
здійснення соціальних
виплат
кадрової роботи та
державної служби
Яремчук
Лариса
Анатоліївна
Начальник відділу
кадрової роботи, обліку
та реєстрації вхідної і
вихідної кореспонденції
Головний спеціаліст
відділу кадрової роботи,
обліку та реєстрації
вхідної і вихідної
кореспонденції
Головний спеціаліст
відділу кадрової роботи,
обліку та реєстрації
вхідної і вихідної
кореспонденції
Провідний спеціаліст
відділу кадрової роботи,
обліку та реєстрації
вхідної і вихідної
кореспонденції
Провідний спеціаліст
відділу кадрової роботи,
обліку та реєстрації
вхідної і вихідної
кореспонденції
Начальник відділу
організаційно правової та
кадрової роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа