close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
Деражня
25.02.2015
№ 60-но
Про підсумки стану вивчення роботи загальноосвітніх
навчальних закладів з попередження правопорушень та
злочинності серед неповнолітніх в 2014-2015 навчальному році
На виконання річного плану роботи, наказу відділу освіти, молоді та спорту
Деражнянської
райдержадміністрації
від
28.01.2015
№35-но
«Про
стан
роботи
загальноосвітніх навчальних закладів з попередження правопорушень та злочинності
серед неповнолітніх» спеціалістом відділу Земляковою Ю.В. протягом лютого місяця
здійснювалось вивчення стану роботи з профілактики та попередження злочинності,
правопорушень в навчальних закладах району.
Виховання учнів в навчальних закладах району проводиться в процесі урочної,
позаурочної та позашкільної роботи з ними і носить системний характер. Зміст
правовиховної роботи з учнями навчальних закладів випливає із завдань, визначених в
державних закладах та урядових постановах про школу, а саме: Конституції України,
законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,
Декларації прав дитини, Концепції національного і громадянського виховання.
Керівники навчальних закладів всю виховну роботу спрямовують на виконання
завдань, передбачених у «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів»,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки №1243 від 31.10.2011 року, а також
виконання нормативно-правових документів з питань правовиховної роботи з учнівською
молоддю.
На
нарадах,
колегіях
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Деражнянської
райдержадміністрації, семінарах заступників директорів шкіл з виховної роботи,
методичних об’єднаннях класних керівників систематично розглядається питання
профілактики та попередження злочинності. Аналізуються прояви агресивної поведінки
2
учнів,
передумови
вчинення
правопорушень,
систематично
проводиться
попереджувальна, профілактична робота.
Керівниками навчальних закладів, класними керівниками ведеться контроль за
відвідуванням учнями навчальних занять, проводяться цикли бесід по попередженню
правопорушень.
В кожному навчальному закладі створена Рада профілактики правопорушень, яка
аналізує стан дотриманням правил поведінки і правопорядку учнів в урочний час.
Розроблені робочі плани з питань попередження негативних проявів, ведеться облік дітей,
схильних до правопорушень.
Психологами шкіл, а за відсутності класними керівниками, на кожного учня, який
перебуває на обліку, заведена індивідуальна картка, де фіксуються зміни в характері і
поведінці дитини, індивідуально-роз»яснювальні бесіди.
Щорічно проводяться тижні правового виховання, в рамках яких організовуються
правовиховні заходи, надаються необхідні педагогічні консультації батькам учнів,
проводяться індивідуально-профілактичні заходи, записуються картки індивідуальних
бесід, обстежуються житлово-побутові умови проживання дітей в сім’ї, ведуться
характеристики на учнів.
Службою у справах дітей, представником дитячої кримінальної міліції, центром
соціальних служб здійснюються профілактичні лекції щодо попередження злочинності та
правопорушень. Зокрема в вересні місяці проводиться Всеукраїнський рейд-урок по
виявленню дітей неохоплених навчанням, а також схильних до протиправної поведінки.
За результатами рейду надається відповідна інформація до Департаменту освіти і науки
України Хмельницької облдержадміністрації, служби у справах дітей області.
У 2014-2015 навчальному році на внутрішкільному контролі загальноосвітніх
навчальних закладів перебуває 19 учнів (проти 36 у 2013-2014 н.р.), на обліку у
кримінальній міліції – 2 учні (проти 4 у 2013-2014 н.р.). Учень 11 класу Божиковецької
ЗОШ І-ІІІ ст. - Янковський Артем Казимірович, крадіжка мобільного телефону в
місцевому магазині. Учениця 11 класу Волоської ЗОШ І-ІІІ ст. Березюк Руслана –
крадіжка джинсів в магазині м. Деражня. 1 учень екстернатної форми навчання
підозрюється у груповій крадіжці по Зяньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст., слідчі дії на даний час
тривають. По Вовковинецькій школі відкрито кримінальне впровадження по статті 125
ККУ, легкі тілесні ушкодження з ученицею 7 класу Смірновою О. А. 2000 р. н., слідчі дії
тривають.
З кожним роком у школах району кількість дітей схильних до правопорушень зменшується, проте всі злочинні випадки носять корисливий характер (крадіжки).
3
В усіх перевірених навчальних закладах: Деражнянському НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №3,
ліцей, Божиковецькій ЗОШ І-ІІІ, Вовковинецькій ЗОШ І-ІІІ ст, Шпичинецькій ЗОШ І-ІІ
ст., Маниковецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Зяньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. питання організації
правовиховної роботи контролюється та аналізується, розглядається на батьківських
зборах, педагогічних радах, нарадах при директорі.
Щорічно видаються накази: «Про заборону тютюнопаління в школі», «Про
проведення Місячника правових знань», «Про попередження правопорушень, злочинності
й бездоглядності в учнівському середовищі», «Про створення Ради профілактики
правопорушень», «Про превентивне виховання учнівської молоді» та інші.
В Шпичинецькій ЗОШ І-ІІ ст. на внутрішкільному обліку перебуває 1 учениця.
Причина взяття на облік, часті пропуски уроків без поважних причин. За ученицею
закріплено педагога, який систематично проводить індивідуально-розяснювальну роботу з
відповідними записами в індивідуальних картках. В профілактичних заходах школи бере
активну участь дільничий інспектор.
В кожного класного керівника заведені картки особистого обліку учнів «групи
ризику». З такими учнями проводяться виховні години, загальношкільні заходи на
правову тематику. Двічі на рік здійснюється обстеження житлово-побутових умов усіх
учнів з метою вивчення умов навчання та виховання дітей вдома, записуються відповідні
характеристики.
Питання
попередження
та
профілактики
злочинності,
правопорушень
контролюється та аналізується директором школи. Видаються накази: «Про затвердження
плану заходів з профілактики правопорушень» від 08.04.2014р. №17, «Про стан
відвідування учнями школи» від 30.05.2014р. № 31. Дане питання розглядалося на нараді
при директорі в грудні 2014 року «Система роботи учнів з попередження правопорушень,
злочинності».
В Вовковинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. робота по попередженню злочинності та
правопорушень серед учнівської молоді здійснюється відповідно до річного плану роботи
школи, плану роботи соціального педагога Янковської В.Є., в яких передбачено систему
заходів правового напрямку. В 2014 навчальному році проводились такі загальношкільні
заходи:
-
«Знаємо свої права, виконуєм обов»язки»;
-
Години спілкування до Дня прав людини;
-
В березні місяці проведено батьківські збори на тему «Відвідування учнями
навчальних занять, причини та умови неуспішності окремих учнів школи».
4
-
В рамках місячника првового виховання проводились різноманітні заходи по
попередженню
та
профілактиці
правопорушень,
злочинності,
а
також
висвітлювалось питання відповідальності учнів за вчинення різних форм
насильства, жорстокого поводження стосовно однолітків.
Учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку – немає. В закладі
практикується система класного обліку з учнями «групи ризику», або учнів з девіантною
поведінкою. Класні керівники проводять системну індивідуально-розяснювальну роботу,
записують картки індивідуальних бесід на правову тематику.
З метою оперативного реагування на вчинення учнями правопорушень, виявлення
неадекватноїх поведінки, в школі діє Рада профілактики правопорушень серед учнів. На
засіданнях Ради розглядаються актуальні питання щодо попередження та подальшого
недопущення різних проявів правопорушень.
Учні з девіантною поведінкою залучені до гурткової, спортивно-масової роботи,
беруть активну участь в загальношкільних заходах.
При перевірці Деражнянського НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей, встановлено, що
на внутрішкільному обліку перебуває 5 учнів за часті пропуски уроків, а також порушення
дисципліни. На кожного учня заведено папку індивідуально-корекційної роботи, з учнями
працюють заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог Криськова В.Д.,
психолог школи. В вересні місяці в плані роботи закладу передбачено вивчення умов
проживання важковиховуваних учнів, проведення роз»яснювальної роботи з батьками
таких учнів. Заклад ефективно співпрацює з кримінальною міліцією, проводяться
систематичні лекції представником міліції. Дирекцією закладу питання злочинності та
правопорушень серед учнів контролюється та аналізується, видано накази:
-
від 22.01.2014р. №14 «Про стан роботи з профілактики правопорушень»;
-
від 03.09.2014р. №101 «Про роботу Ради профілактики правопорушень в школі
у 2014-2015 н. р.»
-
від 03.09.2014р. №102 «Про профілактику наркоманії, токсикоманії, алкоголю
та формування здорового способу життя серед учнів».
В листопаді місяці психологом школи проводився цікавий аукціон знань:
«Дотримуємося прав, виконуємо обовязки», кожен клас малював на задану тематику
плакати, стінгазети. Змістовно проводились лекції-діалоги з лікарями районної
центральної лікарні по формуванню здорових навичок.
Значна увага приділяється питанню пропусків учнями навчальних занять без
поважних причин, зокрема на класних батьківських зборах. В кожного класного керівника
наявні протоколи засідань з даного питання де аналізуються пропуски та обговорюються
5
профілактичні спільні дії батьків, учителів щодо недопущення фактів невідвідування
занять.
Питання «Про правову відповідальність неповнолітніх» розглядалось органами
учнівського самоврядування на засіданні Ради лідерів, протокол №1 від 16.09.2014р.
Деражнянський НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей, один з небагатьох закладів, які
проводять рейди-перевірки, спільно з батьківським комітетом закладу, по проведенню
дозвілля дітей в вечірній час.
В Маниковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. питання профілактики та попередження
злочинності, правопорушень контролюється керівником закладу, Вислянською В.П.,
видано накази:
- від 30.12.2014р. №189 «Про стан відвідування учнями школи за І семестр»;
- від 05.01.2015р. №7 «Про створення Ради з профілактики правопорушень серед
учнів», даним наказом передбачено ряд заходів, в тому числі ефективні виховні години
про правову та моральну відповідальність за вчинення злочину.
Питання профілактики правопорушень, пропусків уроків слухалось на педагогічній
раді 22.11.2014р., протокол №4, систематично слухається на нарадах при директорі,
заступнику з виховної роботи. Соціальним педагогом Мендрик О.Г. зібрано нормативноправову базу з питання, проводяться цікаві та змістовні заходи на правову тематику: «Твої
права та обов»язки», «Якщо ти погано вчинив?», «Моя поведінка в класі». В даному
закладі значна увага дітей зосереджується на моральному вихованню, формуванню
соціально свідомої особистості і як наслідок впродовж багатьох років дітей, які
перебували на обліку в кримінальній міліції немає.
В Божиковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. на обліку в дитячій кімнаті міліції перебуває 1
учень за крадіжку мобільного телефону. В закладі згідно вимог сформовано весь пакет
документів
щодо
соціально-педагогічного
супроводу
даного
учня,
рішенням
профспілкових зборів Янковського Артема взято на поруки педагогічного колективу
закладу. Систематично проводиться виховна робота на недопущення повторного
вчинення злочину, а також роз»яснювальні заходи спарямовані на виховання правової
поведінки. Класним керівником Березюк З.Г. проводяться обстеження житлово-побутових
умов учня та виховного середовища в сім»ї.
Директором,
правопорушень
заступником
контролюється
школи
та
питання
аналізується,
профілактики
видаються
відповідні
педагогічної ради та нарад при директорі, а також накази:
-
злочинності,
від 13.06.2014р. №72 «Про стан відвідування учнями школи»;
рішення
6
-
від
10.09.2014 р.
№127
«Про організацію
проведення
у 2014 році
Всеукраїнського профілактичного заході «Урок»;
-
від 10.09.2014р. №130 «Про роботу педагогічного колективу щодо контролю за
відвідуванням учнями школи»;
-
23.12.2014р. №215 «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень».
Згідно плану роботи Ради профілактики правопорушень, затвердженого наказом
від 18.09.2014р. №141 проводяться правовиховні заходи, бесіди, батьківські збори. Значна
увага приділяється питанню відвідування учнями школи, при відсутності учня класний
керівник одразу телефонує дитині чи батькам та з»ясовує причину відсутності. Класними
керівниками записуються картки-спостереження на учнів «групи ризику», проводиться
виховні бесіди на правову тематику.
При перевірці Зяньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. встановлено, що на внутрішкільному
обліку перебуває 2 учні:
- Богдан Віталій - учень 11 класу екстернатної форми навчання;
- Щабельський Артем – учень 8 класу.
З даними учнями працює заступник директора з виховної роботи, класні
керівники, складено індивідуальний виховний план роботи, психолого- педагогічні
характеристики.
В закладі розроблено систему правового виховання від загальношкільних заходів
до
індивідуальної
роботи.
Діє
шкільна
комісія
по
профілактиці
злочинності,
правопорушень, на засіданнях якої моделюються різні ситуації та вирішення конфліктів в
правових рамках. Змістовними та цікавими є правові тижні в рамках яких особлива увага
приділяється питанню «Поведінка старшокласників в громадських місцях».
Дане питання контролюється та аналізується директором школи, видаються
відповідні накази, рішення:
- від 03.09.2014р. №46 «Про заходи щодо профілактики бездоглядності та
запобігання правопорушень серед неповнолітніх»;
- від 25.12.2014р. №82 «Про стан роботи
школи з правового виховання та
попередження правопорушень за І семестр 2014-2015 н. р.»;
- від 15.01.2015р. №7 «Про стан відвідування учнями школи»;
- 24.12.2014р., протокол №2, проведено батьківські збори на тему «Система
морально-правового виховання. Відвідування занять та поведінка учнів школи».
На основі вищевиклааденого
НАКАЗУЮ:
7
1. Визнати стан роботи з попередження правопорушень та злочинності серед
неповнолітніх в Деражнянському НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей, Божиковецькій ЗОШ І-ІІІ,
Вовковинецькій ЗОШ І-ІІІ ст, Шпичинецькій ЗОШ І-ІІ ст., Маниковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.,
Зяньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. задовільним.
2. Керівникам навчальних закладів:
2.1. Результати вивчення стану роботи з попередження правопорушень та
злочинності серед неповнолітніх в навчальних закладах обговорити на нараді при
директору.
До 10.03.2015
2.2. Дотримуватися вимог нормативних документів
щодо запобігання дитячої
злочинності, правопорушень, бездоглядності.
Постійно
2.3. Посилити контроль за дотриманням учнями школи внутішкільного розпорядку,
за станом відвідування навчальних занять, міжособистісним спілкуванням дітей на
перервах.
Постійно
2.4. Взяти під особистий контроль своєчасне оновлення документів у особових
справах дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку.
До 25 числа
останнього місяця кварталу
2.5. Проводити системну та дієву роботу щодо правового виховання учнів, значну
увагу приділяти підліткам «групи ризику».
Протягом року
2.7. Організовувати проведення циклу заходів для батьків, класних керівників,
учнів школи із залученням психолога, лікаря-нарколога, представників кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, громадських організацій з правового виховання.
Протягом року
2.8. Спільно з практичними психологами, соціальними педагогами забезпечити
проведення досліджень, спрямованих на визначення рівня адаптації учнів девіантної
поведінки їх індивідуальних особливостей.
Протягом року
2.9. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту про випадки вчинення злочинів,
правопорушень, насильства в сім»ї, жорстокого поводження з дітьми.
У той же день
8
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста відділу, освіти
молоді та спорту Землякову Ю.В.
Начальник відділу
Віза:
Землякова Ю.В.___________________спеціаліст відділу
Бородій І.М. _____________________юрист відділу
Ж.М. Сінькевич
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа