close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Інформаційна довідка за вересень – грудень 2014 року
про стан роботи зі зверненнями громадян в Державній службі України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції і
порушені у них питання
Право громадян на звернення є важливим конституційно-правовим
засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав
і свобод громадян. Задоволення справедливих вимог громадян є одним із
найважливіших напрямів стабілізації розвитку громадянського суспільства.
Одним із пріоритетних напрямів роботи Державної Служби у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба) є
робота зі зверненнями громадян.
З часу утворення Служби, а саме з 10 вересня 2014 року, розпочато роботу
з реалізації комплексу організаційно-практичних заходів, спрямованих на
виконання Плану організації виконання положень Указу Президента України
від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”.
У вересні – грудні 2014 року керівництвом Служби прийнято
161 громадянина.
Протягом вересня-грудня 2014 року до Служби надійшло 127 звернень
(індивідуальних, колективних).
Найбільше звернень до Служби надійшло від жителів Донецької,
Київської, Тернопільської областей, найменше – Вінницької, Кіровоградської,
Луганської та Херсонської областей.
За звітній період до Служби надійшло 127 письмових звернень за
надходженням:
поштою (безпосередньо від громадян) – 33 звернення;
на особистому прийомі – 24;
через органи державної влади вищого рівня – 67 звернень, серед них,
зокрема через: Адміністрацію Президента України – 4, Верховну Раду
України – 1, Кабінет Міністрів України – 6;
від інших органів, установ, організацій – 3 звернення.
Усі звернення, що надійшли до Служби за звітній період 2014 року, за
ознакою надходження розподіляються на:
первинні – 123;
повторні – 1;
дублетні – 3.
Майже всі звернення громадян були індивідуальними – 126. Колективних
звернень громадян надійшло – 1.
Звернення, що надійшли, за типом надходження розподіляються на:
листи – 127;
усні – 161.
За результатами аналізу основними питаннями, що порушувалися у
зверненнях громадян були питання, що стосувалися соціального захисту
2
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема щодо
встановлення статусів учасника бойових дій осіб, які брали участь в
антитерористичній операції та членів їх сімей, забезпечення житлом,
технічними та іншими засобами реабілітації, виплати матеріальної допомоги
сім’ям загиблих осіб, які брали участь в антитерористичній операції.
Відділом організаційної роботи, документального забезпечення та
контролю управління організаційної, меморіальної роботи та адаптації
забезпечується контроль за розглядом звернень громадян та наданням
відповідей на них, аналіз стану розгляду звернень.
Усі звернення, що надійшли до Служби впродовж вересня – грудня
2014 року розглянуто та надано відповіді.
Фактів ненадання відповідей на звернення не зафіксовано.
Слід відмітити, що керівництвом Служби під час особистих прийомів
громадянам надано вичерпні роз’яснення та прийнято відповідні рішення про
вирішення порушених громадянами питань у межах чинного законодавства.
Відмов з боку керівництва Служби у задоволенні права на звернення не
зафіксовано. Порушення під час розгляду звернень громадян на особистому
прийомі відсутні.
Враховуючи викладене, Державна служба України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції приділяє увагу зверненням
громадян як одному з пріоритетних напрямів роботи, оскільки вважає, що
дотримання норм доброчесності є важливим фактором, органічно пов’язаним з
місією, на якій ґрунтується діяльність Служби, спрямована на зростання рівня
соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції,
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, осіб, звільнених з
військової служби, та учасників антитерористичної операції.
Начальник управління організаційної,
меморіальної роботи та адаптації
І. В. Мальцев
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа