close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РЕ ЗЮМЕ / CV
Прізвище / Nazwisko:
Імя / Imię:
Дата народження /
Data urodzenia:
Місце проживання/
Miejsce zamieszkania:
Громадянство/ Obywatelstwo:
Номер закордонного
/Numer paszportu
Телефон / Telefon:
Сімейний стан / Stan cywilny:
Iмя матерi / imie matki
Iмя батька / imie ojca
Ціль / Cel:
Освіта / Wykształcenie:
Стаж роботи – перерахувати всi
мiсця роботи (в тому числi коли не
були оформленi офiцiйно
/ Przebieg kariery zawodowej
Знання іноземних мов /
Języki obce:
Додаткові дані/ Inne ważne informacje:
Бажана зарплата /
Oczekiwane wynagrodzenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа