close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Новый год и Рождество в России и За рубежом;doc

код для вставкиСкачать
ПРАВИЛА та УМОВИ АКЦІЇ «Купуй та вигравай в «Україні»
ЗАМОВНИК:
Публічне акціонерне товариство «Універмаг «Україна», код ЄДРПОУ 01564897,
місцезнаходження: м. Київ, пл. Перемоги, 3, тел. 044-496-16-00 (далі по тексту –
«Замовник»), що є власником Торгово-розважального центру «Універмаг «Україна», що
знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3 (далі по тексту – «Торговий центр»).
ОРГАНІЗАТОР та ВИКОНАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ ОФ МАЙС», код ЄДРПОУ 34354049 ,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф.220, тел. 044-3693330. (далі по тексту
– «Організатор»). Організатор, відповідно до цих Правил та Умов Акції, несе
відповідальність за дотримання та виконання Правил та Умов Акції під час проведення
Акції.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
Умови проведення Акції
Акція проводиться Організатором та території Торгового центру за адресою м. Київ, площа
Перемоги, 3.
Акція починається 15 серпня 2014 року о 10:00 та закінчується 02 листопада 2014 року після
проведення процедури визначення Отримувача Головного подарунка (надалі – Період
проведення Акції).
Акція проводиться з метою просування та підтримки впізнаваності бренду Торгового центру, а
також залучення, збереження та примноження лояльних відвідувачів Торгового Центру.
Брати участь в Акції мають право всі фізичні дієздатні особи, які є резидентами України та
досягли станом на 15 серпня 2014 року 18-річного віку, крім:
а) працівників Замовника і Організатора та членів їх сімей;
б) власників, співробітників чи представників підприємств, які орендують приміщення у Замовника;
в) власників, працівників та представників рекламних агенцій, підприємств-партнерів проведення
Акції та інших осіб, залучених до проведення Акції.
Право участі в Акції має лише фізична особа, яка зареєстрована як Учасник Акції в порядку,
визначеному цими Правилами та Умовами Акції. Підтвердженням реєстрації фізичної особи в
якості Учасника Акції є спеціальна належним чином заповнена реєстраційна Анкета Учасника Акції
(надалі – Анкета учасника), що знаходиться у Організатора.
Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції. Фонд
Заохочень Акції та Головний подарунок не формується з внесків Учасників Акції.
Замовник/Організатор Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція
не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила та
Умови Акції не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається. Будь-яке порушення з боку
Учасника Акції даних Правил та Умов Акції, є підставою для позбавлення його права участі в Акції.
Учасник Акції та вимоги до Учасника Акції
Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно вчинити такі дії:
Прийти до Торгового центру, придбати товар/послугу на суму від 300 (трьохсот) грн. одним чеком
(Обов’язкова покупка), отримати відповідний касовий або товарний чек (далі по тексту – «Чек»), на
якому мають бути чітко вказані місце (адреса) здійснення покупки, дата та сума покупки.
Увага! До участі в Акції приймаються лише Чеки з чіткими даними на суму для Обов’язкової
покупки - від 300 грн., а для Додаткових покупок – від 100 грн. Покупка повинна бути здійснена в
період з 15 серпня 2014 з 10:00 по 02 листопада 2014 р. до 12:30 в Торговому центрі. Чеки
супермаркету «Велика Кишеня», паркінгу, банкоматів, платіжних терміналів не дають права на
участь в Акції.
Підійти з Чеком до реєстраційної стійки, що розташована на першому поверсі Торгового центру,
пред’явити Чек і отримати у представника Організатора Картку Учасника Акції (далі по тексту –
Картка), заповнити відривну частину «Анкета учасника» та передати її представнику Організатора
Акції.
2.2 Організатор Акції залишає за собою виключне право відмовити у реєстрації як Учасника Акції
будь-якій особі, Чек якої викликає сумніви щодо його достовірності чи здійснення покупки в
магазинах Торгового центру, а так само, якщо у представника Організатора будуть достатні
підстави вважати, що фізична особа не може брати участь у Акції (не відповідає умовам,
передбаченим п.1.4 цих Правил та Умов Акції).
2.3 Зареєструватися Учасником Акції можна протягом Періоду проведення Акції під час роботи
Торгового центру. Реєстрація Учасників Акції припиняється 02 листопада 2014 року в 12:30.
2.4 Картку/Картки необхідно зберігати протягом всього Періоду проведення Акції.
2.5
У випадку втрати Картки або її псування, інформація, що була зібрана в ній, та сама Картка не
відновлюються. Картка не може бути передана іншій особі.
Увага! Підтвердженням реєстрації фізичної особи як Учасника Акції є заповнена Анкета учасника,
що знаходиться у Організатора, та наявність у цієї особи Картки з відповідними Чеками.
2.6 Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
 дотримуватися вимог даних Правил та Умов Акції та норм чинного законодавства України;
 надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах та Умовах Акції;
 свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції.
2.7 З моменту прийняття умов даних Правил та Умов Акції, шляхом заповнення та підписання
Учасником Акції Анкети учасника, згода з умовами даних Правил та Умов Акції та згода на обробку
персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції у відповідності до вимог
законодавства України
2.8 Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та Умов Акції та/або відмовився від
надання згоди на обробку його персональних даних втрачає право на подальшу учать у Акції.
2.9 Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі
щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, є порушенням Правил та Умов Акції та позбавляє
такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Замовника/Організатора Акції
від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.
2.10 У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах та Умовах Акції, що
спричинило настання у Організатора та\або Замовника Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний
відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
2.11 Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на
себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням
Заохочень Акції та Головного подарунка.
3
Правила отримання та заповнення Картки Учасника
3.1
При здійсненні в магазинах Торгового центру (окрім вказаних в п. 2.1 цих Правил та Умов Акції)
Обов’язкової покупки на суму від 300 грн. (одним чеком), Учасник Акції підходить до реєстраційної
стійки, що розташована на першому поверсі Торгового центру, та пред’являє представнику
Організатора відповідний Чек, який представник Організатора перевіряє, погашає, для чого
ставить відмітку "Погашено" на зворотньому боці Чеку, видає Картку. Учасник заповнює Анкету
учасника, яка залишається у представника Організатора Акції.
3.2
Після перевірки заповненої Анкети учасника представник організатора ставить штамп
на
кожному Купоні, який дає можливість отримання Заохочень Акції.
Представники Організатора можуть відмовити у наданні Картки будь-якій особі, Чек якої викликає
сумніви у представників Організатора щодо його достовірності чи здійснення покупки в магазинах
Торгового центру.
При здійсненні Обов’язкової покупки (за умови заповненої належним чином Анкети учасника)
Учасник отримує право скористатися шансом на отримання Заохочень Акції.
За умови здійснення покупок в магазинах Торгового центру (окрім вказаних в п. 2.1 цих Правил та
Умов Акції) на загальну суму 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот) і більше з врахуванням Обов’язкової
покупки на суму від 300 грн., Учасник Акції отримує право взяти участь у процедурі визначення
Отримувача Головного подарунку Акції.
Для отримання можливості взяти участь у процедурі визначення Отримувача Головного подарунку
Акції Учасник Акції підходить до реєстраційної стійки, що розташована на першому поверсі
Торгового центру, та пред’являє представнику Організатора Картку Учасника Акції з чеками
Обов’язкової покупки та Додаткових покупок на загальну суму не менше 1500 грн. (одна тисяча
п’ятсот). Представник Організатора після здійснення перевірки проставляє відбиток штампу
3.3
3.4
3.5
3.6
на Купоні Головного подарунку, який дає право участі у фінальній процедурі визначення
Отримувача Головного подарунку.
3.7 Мінімальна сума Чеку Додаткової покупки - 100 грн.
3.8 Кожна повністю заповнена Картка дає право брати участь у фінальній процедурі визначення
Отримувача Головного подарунку Акції. Чим більше повністю заповнених Карток має Учасник
Акції, тим більше у нього шансів виграти Головний подарунок Акції.
3.9 Для отримання додаткової (нової) Картки необхідно здійснити нову Обов’язкову покупку на суму
від 300 грн. ( одним чеком).
3.10 Представники Організатора здійснюють реєстрацію та оформлення Карток протягом Періоду
проведення Акції під час роботи Торгового центру. При цьому здійснення реєстрації та
оформлення Карток припиняється 02 листопада 2014 року о 12:30.
3.11 Заохочення Акції та Головний подарунок обміну та поверненню не підлягають.
4
Порядок отримання Заохочень Акції та процедура визначення Отримувача Головного
подарунку
4.1
4.2
4.9
Особиста присутність Учасника Акції є обов’язковою.
При визначенні Переможців Акції, які отримують Заохочення Акції та Отримувача Головного
подарунку, Учасникам необхідно мати при собі оригінал паспорту, оригінал ідентифікаційного
номеру та Картку з прикріпленими Чеками.
Учасники Акції, які на момент проведення процедури визначення Переможців, які отримують
Заохочення Акції та Отримувача Головного подарунку Акції не виконали повністю всіх вимог,
вказаних в п.п. 4.1. і 4.2 цих Правил та Умов Акції, позбавляються права участі.
Фонд Заохочень Акції формується Організатором та складає: телевізор Samsung (43 діагональ),
два ноутбуки Lenovo, два планшети Dell, а також подарунки від магазинів Торгового центру.
Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду
Заохочень Акції, зображених у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись
Організатором Акції протягом Періоду її проведення.
Організатор Акції залишає за собою право змінити Фонд заохочень Акції та/або його кількість та
технічні характеристики на власний розсуд.
Головний подарунок Акції – Автомобіль Skoda Spaceback.
Організатор Акції залишає за собою право змінити на будь-якому етапі Акції Головний подарунок
на автомобіль іншої марки або моделі.
Місце проведення: спеціально облаштована сцена на першому поверсі Торгового центру.
5
Порядок визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції.
5.1
5.7
Визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції проводяться щонеділі о 14:00 в Період
проведення Акції.
З урахуванням викладеного в п. 5.1 цих Правил та Умов Акції, Організатор має право змінити дату
визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції, та порядок їх проведення. При цьому не
проведення Організатором в один або кілька днів, вказаних в п. 5.1 цих Правил та Умов Акції
визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції не є з боку Організатора порушенням цих
Правил та Умов Акції. Про всі зміни в порядку визначення Переможців буде повідомлено на
офіційному сайті (www.ukraina.ua).
Брати участь у визначенні Переможців, які отримують Заохочення Акції може Учасник, який має
Картку з Купонами та виконав умови вказані в п.п.4.1. та 4.2 цих Правил та Умов Акції. Один Купон
надає Учаснику Акції право участі в одній процедурі визначення Переможців в день зазначений на
цьому Купоні.
В день визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції, не пізніше як за 15 хвилин до
початку відповідної процедури визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції, Учасник
повинен особисто прийти до місця проведення та надати представнику Організатора свою
Картку/Картки для перевірки та опускання відповідного Купона в барабан.
Купони, що були вкинуті в барабан, поверненню не підлягають.
В час і місці проведення визначення Переможців, які отримують Заохочення Акції шляхом
випадкового вибору Ведучий витягує з барабану Купон та оголошує вказані в ньому прізвище, ім’я
та по-батькові Учасника Акції. Названий Учасник повинен відгукнутися, пройти на сцену та
пред’явити представнику Організатора документи вказані в п. 4.2 цих Правил та Умов Акції. В разі
наявності необхідних документів такий Учасник Акції отримує Заохочення Акції. Якщо Учасник
Акції, Купон якого було витягнуто з барабану, особисто не присутній, то такий Учасник вважається
таким, який втратив статус Переможця, що отримує Заохочення Акції і не має права отримати таке
Заохочення, і не претендуватиме у зв'язку з цим на отримання будь-якої компенсації від
Організатора/Замовника Акції. В такому разі Ведучий визначає іншого Переможця, який отримає
Заохочення Акції шляхом випадкового вибору з барабану іншого Купону та оголошення вказаних в
ньому прізвища, ім’я та по-батькові іншого Учасника Акції.
Кожний талон Учасника має право щонеділі отримати тільки одне Заохочення Акції.
6
Фінал Акції. Порядок визначення Отримувача Головного подарунку
6.1
6.2
Фінал Акції проходитиме 02 листопада 2014 р. о 14:00 на сцені першого поверху Торгового центру.
Протягом 02.11.2014 з 10.00 до 13:00 Учасники Акції мають можливість надати представникам
Організатора заповнену повністю Картку Учасника для перевірки документів в п. 4.2 цих Правил та
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Умов Акції та наявність штампу
на Купоні та Чеків з відміткою «Погашено». Після чого
представник Організатора відрізає Купон та опускає в барабан, розташований біля спеціально
6.3
6.4
6.5
облаштованої сцени на першому поверсі Торгового центру. При цьому в Учасника повинна
залишитись частина Картки з прикріпленими до неї Чеками.
Рівно о 14:00 02 листопада 2014 року розпочнеться процедура визначення Отримувача Головного
подарунку, про що оголосить Ведучий Фіналу Акції.
Процедура визначення Отримувача Головного подарунку відбуватиметься наступним чином:
Шляхом випадкового вибору Ведучий витягує з барабану Купон та оголошує вказані на ньому
прізвище, ім’я та по-батькові Учасника Акції. Якщо Учасник Акції, Купон якого було витягнуто з
барабану під час проведення Фіналу Акції, особисто відсутній, то такий Учасник позбавляється
права участі у Фіналі Акції та його Купон анулюється. Названий Учасник повинен відгукнутися,
пройти на сцену та пред’явити представникам Організатора документи вказані в п. 4.2 цих Правил
та Умов Акції. У разі їх наявності такий Учасник Акції стає Переможцем Акції, який отримує
Головний подарунок.
Переможець Акції визначений в порядку, визначеному в п.6.4 Правил та Умов Акції набуває право
отримати Головний подарунок Акції – автомобіль марки Skoda Spaceback.
7
Застереження
7.1
Право участі в Акції мають лише допущені до участі в Акції Організатором Купони. Купони, що
містять недостовірні дані, заповнені нерозбірливо, на неоригінальних бланках Картки, мають інші
недоліки, не дають права на участь у Акції та не допускаються Організатором до участі у
Процедурі визначення Отримувачів Заохочень Акції та Головного подарунку Акції.
Відповідальність за наслідки таких порушень Правил та Умов Акції несуть особи, які їх допустили.
Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасником Акції інформації
та залишає за собою виключне право на відмову будь-якій особі, що надала про себе
недостовірну інформацію, на участь у Фіналі Акції.
Беручи участь в Акції, її Учасники погоджуються з тим, що у разі оголошення їх Переможцями, що
мають право на отримання Заохочень Акції та/або отримання Головного подарунку, їх імена та
фотографії можуть бути оголошені та використані Організатором в друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, в тому числі з метою реклами та отримання прибутку, і таке використання є
безкоштовним і не підлягає компенсації у будь-якому вигляді.
Заповнюючи Анкету учасника фізичні особи погоджуються, що отримана Організатором від
Учасників Акції, які заповнювали Анкету учасника, інформація не вважається конфіденційною і
може використовуватися Організатором на власний розсуд з урахуванням положень чинного
законодавства України щодо обігу такої інформації.
Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції та Головного подарунку не видається.
Заміна Заохочень Акції та/або Головного подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим
благом не допускається. Заохочення Акції та/або Головний подарунок обміну та поверненню не
підлягають. Відповідальність за якість товарів та послуг, що надаються в якості Заохочень Акції
та/або Головного подарунку, несе їх виробник.
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Заключні положення
8.1
У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним
визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх осіб/Учасників
Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням
Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх
Учасників Акції.
Організатор Акції може визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу
участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу
реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила та Умови Акції, діє
деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним Акцією.
Замовник/Організатор не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких
як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в
законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Замовника/Організатора обставини.
Замовник/Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочень Акції
та/або Головного подарунку Учасниками Акції з будь-яких причин, що не залежать від
Організатора. При цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої
компенсації.
Замовник/Організатор не несуть будь якої відповідальності: щодо подальшого використання
Заохочень Акції та/або Головного подарунку Учасниками Акції після їх отримання, жодних
гарантійних зобов'язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість
скористатись наданими Заохоченням Акції та/або Головним подарунком з будь-яких причин, а
також за можливі наслідки їх використання.
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Замовник не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і
прав на отримання Заохочень Акції та/або Головного подарунку. Замовник не бере на себе
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках стосовно проведення цієї Акції.
8.7 Отримання Заохочень Акції та/або Головного подарунку передбачено тільки Учасниками Акції та
не може розглядатися як грошове зобов'язання.
8.8 Заохочення Акції та/або Головний подарунок, від отримання яких Учасники Акції відмовились,
Організатор використовує на власний розсуд з урахування положень договору між Замовником та
Організатором.
8.9 Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідних Заохочень Акції та
Головного подарунку, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Організатор
Акції.
8.10 Згідно з вимогами ст. 634 ЦК про договори приєднання, а саме, щодо змоги укладання такого
договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції
всі Учасники погоджуються з цими Правилами та Умовами Акції та зобов'язуються їх виконувати.
8.11 Ці положення є попереднім договором, і у випадку відмови від виконання цих Правил та Умов
Акції, Переможці втрачають право на отримання Заохочень Акції та/або Головного подарунку.
9
9.1
9.2
Інші Умови.
Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
Кожен Учасник Акції тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання
наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер
телефону, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі
в Акції (далі - «Персональні дані») (Обробка персональних даних про расове або етнічне
походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та
професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами,
що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема,
на безоплатне використання його імені, прізвища, або іншої інформації про нього з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись для надсилання інформації,
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру якщо проставлені відмітки в відповідних клітинках
Анкети Учасника), без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою
третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного
Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»
Організатор Акції, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних» має
право здійснювати обробку та використання персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний
код та інше) Учасників/Переможців Акції будь-яким незабороненим діючим законодавством
України способом в тому числі, але не обмежуючись з метою виконання вимог законодавства
України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.
Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються
Організатором Акції виключно з метою проведення Акції.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції
він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, з правами,
передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути
передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених
Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення,
блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так
само як Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в
результаті дій Учасника акції з розміщення таких персональних даних.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа