close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
(зі змінами)
Спеціалізований Одеський санаторій «САЛЮТ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24539732
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)
Джерело
фінансування
Процедура
Очікувана
вартість предмета закупівлі
закупівлі
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
Примітка
Підрозділ(и)
(особа(и)), яких
планується
залучити до
підготовки
документації
конкурсних торгів
(запиту цінових
пропозицій,
кваліфікаційної
документації)
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Державний
бюджет
172 500, 00 грн. Запит цінових
(Сто сімдесят
пропозицій
дві тисячі
п'ятсот грн., 00
коп.)
в т. ч. ПДВ
28750, 00 грн.
Березень квітень 2014
року
Юрист
Растолопа І.В.,
в.о. гол. бухг.
Щербакан О.А.,
нач. мед.
частини
Чернишова В.
М.
Код ДК 10.51.1 2230
Молоко та
вершки, рідинні
оброблені
5.
8.
Коренеплоди та 2230
бульби їстивні з
високим
умістом
крохмалю та
інуліну —
01.13.5
Державний
бюджет
222 500,00 грн. Відкриті торги
(двісті двадцять
дві тисячі
пятсот грн., 00
коп.), у т.ч. ПДВ
37083, 33 грн.
Лютийберезень 2014
року
\\-\\-\\
Код ДК 10.51.4
Сир сичужний
та кисломолочний сир
2230
Державний
бюджет
249000,00 грн. Відкриті торги
(двісті сорок
девять тисяч
грн., 00 коп.), у
т.ч. ПДВ 41500,
00 грн.
Лютий —
березень 2014
року
\\-\\-\\
Код ДК 10.71.1 2230
Вироби
хлібобулочні,
кондитерські та
кулінарні,
борошняні, не
тривалого
зберігання
Державний
бюджет
131 976, 00 грн.
Запит цінових
(сто тридцять
пропозицій
одна тисяча
дев’ятсот
сімдесят шість
гривень, 00 коп.),
в т.ч. ПДВ
21996,00 грн.
Травеньчервень 2014
року
\\-\\-\\
Код ДК 10.39.1 2230
Плоди та овочі,
оброблені та
законсервовані,
крім картоплі
Державний
бюджет
187250,00 грн. Запит цінових
(сто вісімдесят пропозицій
сім тисяч двісті
п’ятдесят грн.00
коп.), у т.ч. ПДВ
31208,33 грн.
Вересень жовтень 2014
року
\\-\\-\\
Код ДК 10.11.1
М'ясо рогатої
Державний
бюджет
881400,00грн.
(вісімсот
Травеньчервень2014
\\-\\-\\
2230
Відкриті торги
вісімдесят одна
тисяча
чотириста грн.
00 коп.), у т.ч.
ПДВ 146900,00
грн.
худоби, свиней,
овець, кіз, коней
та інших тварин
родини конячих,
свіже чи
охолоджене
року
Код ДК 10.51.3
Масло
вершкове та
молочні пасти
2230
Державний
бюджет
327600,00 грн.
(триста
двадцять сім
шістсот тисяч
грн.00 коп.), у
т.ч. ПДВ
54600,00 грн.
Відкриті торги
березеньквітень 2014
року
\\-\\-\\
Код 10.32.1
Соки фруктові
та овочеві
2230
Державний
бюджет
154900,00грн.
(сто п’ятдесят
чотири тисячі
дев’ятсот грн.
00 коп.), у т.ч.
ПДВ 25816, 66
грн.
Запит цінових
пропозицій
Вересень жовтень 2014
року
\\-\\-\\
Плоди й горіхи , 2230
оброблені та
законсервовані
- 10.39.2
Державний
бюджет
137400,00 грн.
(сто тридцять
сім тисяч
чотириста грн.,
00 коп.), у т.ч.
ПДВ 22900,00
грн.
Запит цінових
пропозицій
Травеньчервень 2014
року
\\-\\-\\
2274
Код 06.20.1
Газ природний,
скраплений або
в газоподібному
Державний
бюджет
3016325,00 грн. Закупівля в
Лютий 2014
(три мільйони
одного учасника року
шістнадцять
тисяч триста
\\-\\-\\
двадцять пять
грн.,00 коп.), у т.
ч. ПДВ 502720,
83 грн.
стані
2272
Код 36.00.2 —
Обробляння та
розподіляння
води
трубопроводами
Державний
бюджет
488376,00 грн. Закупівля в
Січень 2014
(чотириста
одного учасника року
вісімдесят вісім
тисяч триста
сімдесят шість
грн., 00 коп.), у
т.ч. ПДВ
81396,00 грн.
\\-\\-\\
Код 35.12.1
Передавання
електричної
енергії
2273
Державний
бюджет
1065436,80 грн. Закупівля в
Січень 2014
(один млн.
одного учасника року
шістдесят пять
тисяч чотириста
тридцять шість
гривень 80 коп.)
з ПДВ
177572,66 грн.
\\-\\-\\
Код 96.01.1
Послуги щодо
прання та
хімічного
чищення
текстильних і
хутряних
виробів
2240
Державний
бюджет
187 200, 00
Запит цінових
гривень (сто
пропозицій
вісімдесят сім
тисяч двісті
гривень, 00
коп.), в т.ч. ПДВ
31200,00 грн.
Вересень 2014
р.
\\-\\-\\
Код 37.00.1 —
Послуги
каналізаційні
2273
Державний
бюджет
361494,00
(триста
шістдесят одна
тисяча
Закупівля в
Січень 2014 р.
одного учасника
\\-\\-\\
чотириста
дев'яносто
чотири грн.,00
коп.), у т.ч. ПДВ
60249,00 грн.
01.13.4 — Овочі
коренеплідні,
цибулинні
та
бульбоподібні
Державний
бюджет
129 500, 00 грн. Запит цінових
(сто
двадцять пропозицій
дев'ять
тисяч
п'ятсот гривень,
00 коп.), у т.ч.
ПДВ 21583, 33
грн.
Травень —
червень 2014
року
\\-\\-\\
Державний
бюджет
80 000, 00 грн.
(вісімдесят
тисяч гривень,
00 коп.), у т.ч.
ПДВ 13 333, 33
грн.
Запит цінових
пропозицій
Червень —
липень 2014
року
\\-\\-\\
Державний
бюджет
60200 , 00 грн.
(шістдесят
тисяч двісті
грн., 00 коп.), у
т.ч. ПДВ
10033,33 грн.
Запит цінових
пропозицій
Червень —
липень 2014
року
\\-\\-\\
2230
"Продукція
рибна,
свіжа,охолоджен
а чи
заморожена" 10.20.1
2230
"Плоди
цитрусових
культур" 01.23.1
2230
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від «26» листопада 2014 року Протокол №173.
Голова комітету з конкурсних торгів
______________ Чернишова В.М.
Секретар комітету з конкурсних торгів
______________ Петріман І.В.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа