close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
F
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 802/3029/14-а
Головуючий у 1-й інстанції: Богоніс М.Б.
Суддя-доповідач: Загороднюк А.Г.
18 лютого 2015 року
м. Вінниця
Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:
головуючого судді: Загороднюка А.Г.
суддів: Драчук Т. О. Полотнянка Ю.П. ,
за участю:
секретаря судового засідання: Бондаренко С.А.,
представника позивача – ОСОБИ_1
представника відповідача - ОСОБИ_2
розглянувши
у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Головного
управління Міндоходів у Вінницькій області на постанову Вінницького окружного
адміністративного суду від 13 січня 2015 року у справі за адміністративним позовом
ОСОБИ_3 до Головного управління Міндоходів у Вінницькій області про скасування
наказу,
ВСТАНОВИВ:
постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13 січня 2015 року
адміністративний позов задоволено.
Не погоджуючись з вказаним рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, у якій
просить скасувати рішення суду І інстанції та прийняти нову постанову, якою у задоволенні
позову відмовити.
Позивач у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи
повідомлений вчасно та належним чином.
Під час судового засідання представник позивача заперечила проти задоволення
апеляційної скарги, посилаючись на те, що суд І інстанції прийняв законне та обґрунтоване
рішення.
Представник відповідача підтримала доводи апеляційної скарги та просила її
задовольнити.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши суддю-доповідача, представника позивача
та відповідача, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм
чинного законодавства, колегія суддів апеляційної інстанції, переглядаючи судове рішення у
даній справі в межах апеляційної скарги у відповідності до частини 1 статті 195 КАС
України, дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з
наступних підстав.
Як встановлено з матеріалів справи, на підставі розпорядження ГУ Міндоходів у
Вінницькій області від 10 липня 2014 року “Про проведення службової перевірки” комісією
ГУ Міндоходів у Вінницькій області проведено службову перевірку за фактом порушення
вимог нормативно-правових та наказово- розпорядчих документів, що регламентують
порядок обліку, зберігання та використання документів, що містять інформацію, якій
присвоєно гриф обмеження доступу “таємно”.
За результатами перевірки складено висновок від 16 липня 2014 року, яким визнано
за доцільне оголосити догану завідувачу сектору організації боротьби з розкраданням
бюджетних коштів та їх легалізації оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій
області ОСОБІ_3 (за безконтрольність за діями підлеглих, що призвела до порушення по
виготовленню та зберіганню секретних документів, порушенням правил обробки інформації
з обмеженим доступом) .
Під час перевірки комісією встановлено факт знаходження на робочому місці 0703Grushansky файлу “Табл.крим.провадж.01.06.2014 р. xls”, що створений 28 травня 2014 року
о 21 год. 30 хв. Як зазначено у висновку, вказаний файл містить інформацію, яка повинна б
мати гриф обмеження доступу “таємно”, а саме: до таблиці з результатами роботи підрозділу
боротьби із розкраданням бюджетних коштів та їх легалізацією оперативного управління ГУ
Міндоходів у Вінницькій області навпроти декількох підприємств, які відпрацьовуються
вказаним підрозділом, до графи з назвою “ОРС” внесено відмітки “оперативне перекриття”.
На
думку
комісії,
яка
проводила
службову
перевірку,
файл
“Табл.крим.провадж.01.06.2014 р.xls” підпадає під дію ст. 4.4.4. Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, однак гриф обмеження доступу на документі не
проставлено.
У висновку службової перевірки поставлено у вину позивачу також і те, що наведене
порушення співробітниками сектору боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх
легалізації оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області нормативно –
правових актів та наказово-розпорядчих документів, що регламентують порядок
виготовлення, зберігання і використання документів, яким присвоєно гриф обмеження
доступу “таємно” створює передумови для витоку інформації.
Наказом від 25 липня 2014 року № 277 “Про притягнення до дисциплінарної
відповідальності” ОСОБІ_3 оголошено догану.
Не погодившись із зазначеним наказом від 25 липня 2014 року № 277, позивач
звернувся до суду із позовом про його скасування.
Суд І інстанції, задовольняючи позов, виходив з того, що відповідачем не доведено, а
судом не встановлено, що словосполучення “оперативне перекриття”, що внесено до графи з
назвою “ОРС” у файл “Табл.крим.провадж.01.06.2014 р.xls” навпроти окремих суб’єктів
господарювання за своїм змістом окреслює відомості за окремими показниками про зміст,
організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового
заходу.
Крім того, відповідачем не надано обґрунтованих пояснень про те, зміст якого
правового інституту позначається поняттям “оперативне перекриття”.
Отже, висновки службового розслідування щодо наявності підстав для позначення
файлу “Табл.крим.провадж.01.06.2014 р. xls” грифом обмеження доступу “таємно”
суперечать нормам як Закону № 3855-XII так і не узгоджуються із п.п. 4.4.4. Зводу
відомостей № 440, а саме підстави для надання документу чи матеріальному носію
інформації, що містить ці відомості, грифа секретності “таємно” відсутні.
Колегія суду погоджується з таким висновком суду І інстанції з огляду на наступні
обставини.
Абзацом 1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про державну таємницю" № 3855-XII
передбачено, що державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної
інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх
відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати
шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом,
державною таємницею і підлягають охороні державою.
Згідно абз. 3 пункту 4 частини першої статті 8 Закону № 3855-XII до державної
таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація
у сфері
державної безпеки та охорони правопорядку, в тому числі про засоби, зміст, плани,
організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і
результати оперативно-розшукової, розвідувальної і контррозвідувальної діяльності; про
осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що
проводять таку діяльність; про склад і конкретних осіб, що є негласними штатними
працівниками органів, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну і
контррозвідувальну діяльність.
Частиною 1 ст. 10 Закону № 3855-XII передбачено, що віднесення інформації до
державної таємниці здійснюється мотивованим рішенням державного експерта з питань
таємниць за його власною ініціативою, за зверненням керівників відповідних державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій чи громадян.
Інформація вважається державною таємницею з часу опублікування Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю, до якого включена ця інформація, чи зміни
до нього у порядку, встановленому цим Законом (ч.3 ст. 10 Закону № 3855-XII).
Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом СБУ 12
серпня 2005 року за № 440 (далі по тексту Звід відомостей № 440).
В силу ст. 1 Загальних положень Зводу відомостей № 440, Звід відомостей, що
становлять державну таємницю, є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З
моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, які
зареєстровані в ньому.
Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виробу чи іншому
матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифа секретності, який відповідає
ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ (ст. 2 Зводу відомостей № 440).
Згідно з п. 4.4.4 воду відомостей № 440 до державної таємниці належать відомості за
окремими показниками про зміст, організацію, результати здійснення комплексу або
окремого оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу,
розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці. При засекречуванні
ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості
відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа
секретності.
З матеріалів справи встановлено, що 09 липня 2014 року співробітником УВБ ГУ
Міндоходів у Вінницькій області в робочому комп'ютері ст. о/у з ОВС ОСОБИ_4,
підлеглого ОСОБИ_3, виявлено електронний файл у формі excel з назвою "Табл. крим.
провадж. 01.06.2014р.". У змісті файлу містилася інформація щодо результатів
відпрацювання СПД, в сфері державних закупівель та навпроти деяких СПД була відмітка
"оперативне перекриття".
Враховуючи вищевказані положення законодавства, що стосуються державної
таємниці, об'єктом державної таємниці є інформація, яка стосується змісту оперативнорозшукових заходів та підлягає розголошенню лише за умови створення загрози
національним інтересам та безпеці.
Однак, з пояснень представника позивача, з'ясовано, що даний файл створений за
вказівкою керівництва ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області позивачем разом з
співробітником сектору ОББКЛ ОСОБОЮ_4, співробітниками УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у
Вінницькій області та співробітниками штабу ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області в
процесі підготовки матеріалів для участі у проведенні наради в прокуратурі Вінницької
області за участі керівництва ГУ Міндоходів у Вінницькій області.
Таким чином, вказана інформація, що містилась на електронний файл у формі excel з
назвою "Табл. крим. провадж. 01.06.2014р.", не може вважатись таємною, оскільки вона
підлягала розгляду на нараді в прокуратурі Вінницької області.
Також представник позивача вказала на те, що її довіритель пояснюючи термін
"оперативне перекриття" вказав на те, що по окремих кримінальних справах в порядку
визначеному КПК України створені слідчо-оперативні групи до складу яких включені
оперативні працівники його підрозділу. На спростування вказаної інформації відповідачем
доказів не подано.
Під час розгляду справи представник відповідача наголошувала на тому, що
інформація про підприємства (зокрема найменування), які відпрацьовуються вказаним
підрозділом, та відмітка про “оперативне перекриття”, що внесена до графи з назвою “ОРС”,
становить державну таємницю, оскільки стосується оперативно - розшукових заходів.
Статтею 2 Закону України “Про оперативно - розшукову діяльність” передбачено, що
оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових,
розвідувальних та контр розвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням
оперативних та оперативно-технічних засобів.
Водночас в силу ст. 1 вказаного Закону завданням оперативно-розшукової діяльності
є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп,
відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України розвідувальнопідривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення
правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації
в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.
Судом не встановлено, що словосполучення “оперативне перекриття”, що внесено до
графи з назвою “ОРС” у файл “Табл.крим.провадж.01.06.2014 р.xls” навпроти окремих
суб’єктів господарювання за своїм змістом окреслює відомості за окремими показниками
про зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативнорозшукового заходу.
Крім того, абревіатура "ОРС" не передбачена ні Законом України "Про оперативнорозшукову діяльність", ні Зводом відомостей, що становлять державну таємницю,
затвердженого наказом СБУ від 12 серпня 2005 року.
Зі слів представника відповідача, поняття “оперативне перекриття” не має
законодавчого закріплення, а вживається лише як поняття для внутрішнього використання.
Також, при вирішенні даної справи колегія суду звертає увагу на те, що 02 вересня
2014 року ГУ Міндоходів у Вінницькій області направлено за вхідним номером 6т/8/02-0001 до Державної фіскальної служби України запит Державному експерту з питань таємниці
щодо проведення експертизи матеріального носія інформації щодо наявності відомостей, що
становлять державну таємницю.
Державна фіскальна служба України відповідь стосовно поставленого питання у
запиті від 02 вересня 2014 року не надала, а лише повідомила, що відповідно до вимог
постанови КМУ від 21 травня 2014 року №160 Міністерство доходів і зборів України
реорганізовується в Державну фіскальну службу України. На момент звернення із запитом
тривала робота з переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, Державною фіскальною службою України.
У судовому засіданні представник відповідача зазначила, що будь-які висновки
фахівців про те, що знайдена на комп`ютері інформація відноситься до таємної на даний час
відсутні.
З урахуванням вищевикладеного, відповідачем не доведено, що інформація, що
містилась на
на файлі “Табл.крим.провадж.01.06.2014 р.xls” є таємною, а тому
оскаржуваний наказ від 25 липня 2014 року №277 є протиправним та підлягає скасуванню.
Доводи апелянта, викладені в апеляційній скарзі є не обґрунтованими, у зв’язку з
чим, колегія суддів приходить до висновку про відмову в задоволенні апеляційної скарги
відповідача та залишення в силі постанови Вінницького окружного адміністративного суду
від 13 січня 2015 року.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КАС України, законним є рішення, ухвалене судом відповідно до
норм матеріального права при дотриманні норм адміністративного процесуального права.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.198, ст.200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає
апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду – без змін, якщо визнає, що суд першої
інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням
норм матеріального і процесуального права.
Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд
УХВАЛИВ:
апеляційну скаргу Головного управління Міндоходів у Вінницькій області залишити
без задоволення, а постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 13 січня
2015 року - без змін.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути
оскаржена в касаційному порядку згідно зі ст. 212 КАС України.
Ухвала суду складена в повному обсязі 19 лютого 2015 року.
Головуючий
Загороднюк А.Г.
Судді
Драчук Т. О.
Полотнянко Ю.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа