close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...школи ІІІ хвиля/Положення про проведення занять

код для вставкиСкачать
Дніпропетровська
обласна
рада
Спільний проект Дніпропетровської обласної ради
та енергетичної компанії ДТЕК
Обласний конкурс «Енергозбереження задля майбутнього»
Проект ДТЕК «Енергоефективні школи»
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ПИТАНЬ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Розроблено ВБО «Інститут місцевого розвитку»
Київ
2014
2
Положення
про проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з
питань енергозбереження
1. Передумови.
Заняття та інші заходи навчально-виховного процесу з питань енергозбереження в
рамках спільного проекту з енергоефективності проводяться з учнями 6-8 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Тривалість навчально-виховного процесу може
становити 1 або 2 семестри (17 або 34 заняття).
Методичним забезпеченням упровадження навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження є навчально-методичний комплект у складі робочої програми
факультативного курсу «Основи теплопостачання та теплозбереження», посібника для учнів
6-8 класів «Про теплопостачання та теплозбереження для майбутнього споживача» та
посібника для вчителя однойменної назви.
Навчально-методичний комплект схвалено Міністерством освіти і науки України для
використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №3 засідання комісії
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 01 червня
2010 р.).
Матеріально-технічним забезпеченням навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження є набір приладів для проведення теплового аудиту приміщень школи
(пірометр або мультиметр, термометри, рулетка, пісковий годинник, компас тощо).
Оскільки за навчальним курсом розглядаються ключові аспекти отримання та
споживання переважно теплової енергії, що звужує висвітлення проблеми
енергоефективності та енергозбереження, у 2014 р. розроблено доповнення до навчального
посібника додатковими темами (12 та 13) про електроенергію та альтернативні джерела
енергії, що містять практичні завдання та лабораторні роботи. Пілотні ЗНЗ отримають
набори для виконання лабораторних робіт за темами, що стосуються використання
альтернативних джерел енергії та електрики. Для допомоги вчителям розроблено методичні
вказівки з проведенні зазначених лабораторних робіт.
Щоб покращити якість проведення учнівського енергоаудиту шкільних приміщень
розроблено відповідні методичні рекомендації.
Крім того, у зв’язку зі змінами державної політики ціноутворення на послуги
теплопостачання з метою досягнення економічно обґрунтованого рівня тарифів, оновлено
тему 4 «Фінансові проблеми теплопостачання».
Перелічені методичні розробки містяться у «Додаткових матеріалах для проведення
занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань енергозбереження»
2. Мета занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження спільного проекту з енергоефективності полягає у вихованні в учнів
енергетично та екологічно грамотної поведінки та стилю життя, актуалізації проблеми
раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, залученні учнів, батьків,
3
педагогічного колективу та персоналу ЗНЗ до дій, спрямованих на зниження споживання
ресурсів.
3. Очікувані результати.
Проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження спільного проекту з енергоефективності залучає до питань
енергозбереження не лише школярів, але й їхніх батьків, знайомих, сусідів, представників
влади, жителів мікрорайону та міста.
Дорослі родичі, члени сімей, сусіди беруть участь у вимірюванні енергоспоживання у
будинку, обговоренні результатів, пошуку шляхів економії тепла і гарячої води.
Діти діляться з дорослими знаннями, отриманими завдяки Проекту, – як зберегти
тепло в квартирі, як краще утеплювати вікна і двері, як економити воду під час миття тощо.
При цьому учні відчувають свою значущість, важливість інформації, яку вони отримали,
працюючи у Проекті, а дорослі починають замислюватися над проблемами, які раніше не
здавалися їм важливими та поступово змінюють свої звички ресурсоспоживання на більш
ощадливі.
4. Звітність за проведеними заняттями та іншими заходами навчально-виховного
процесу з питань енергозбереження.
Відповідно до розробленого графіку звітності один раз на місяць пілотні школи
мають звітувати організаторам Проекту про перебіг навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження. Звіт про проведення занять та інших заходів навчально-виховного
процесу з питань енергозбереження є частиною (розділ ІІ) щомісячного загального Звіту про
роботу за проектом «Енергоефективні школи».
Загальний Звіт містить такі розділи:
І. Урочистий запуск.
ІІ. Проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження.
ІІІ. Міжшкільний конкурс на зменшення споживання електроенергії.
ІУ. Міжшкільний конкурс проектних пропозицій.
У. Моніторинг та оцінка.
Відповідно, інформація про заняття та інші заходи навчально-виховного процесу з
питань енергозбереження, що відбулися впродовж звітного місяця у пілотних ЗНЗ, надається
в розділі ІІ загального Звіту.
Навчально-виховний процес із питань енергозбереження складається з двох частин:
обов’язкової та додаткової.
В обов’язкову частину входить проведення:
- занять (17 або 34);
- екскурсії на енергопостачальне підприємство;
- теплового аудиту приміщень школи.
Додаткова частина передбачає проведення таких заходів:
- заняття з енергозбереження для учнів інших (не пілотних) класів, у тому числі й
інтегрованих уроків;
4
- організація виставок та конкурсів творчих робіт;
- проведення позакласних заходів тощо.
У звіті потрібно відобразити кількість проведених за звітний період занять. Якщо у
звітний період була екскурсія, цей захід також треба відзначити в частині звіту, що описує
обов’язкові заходи.
Важливою частиною роботи пілотного ЗНЗ за Проектом є оприлюднення інформації
щодо перебігу Проекту, висвітлення окремих інформаційно-просвітницьких заходів, що
проведено для актуалізації проблеми енергозбереження серед учнів, батьків, педагогічного
колективу, персоналу закладу, мешканців мікрорайону та міста. У звіті має бути наведено
дані про кількість інформаційних повідомлень як на сайті пілотного ЗНЗ, так і в інших
інформаційних джерелах.
Приклад звітування щодо проведення занять та інших заходів навчально-виховного
процесу з питань енергозбереження наведено у Додатку.
До звітів пілотні ЗНЗ мають додавати матеріали, розроблені для проведення занять та
інших заходів навчально-виховного процесу з питань енергозбереження: презентації,
методичні розробки, творчі розробки учнів, фото (до 5 фотографій за одним звітом) та
відеоматеріали тощо загальним обсягом до 5 Мб. Надіслані матеріали викладатимуться на
сайті ВБО «ІМР» із врахуванням технічних можливостей сайту.
Матеріали великого обсягу школа може розміщати на своєму сайті та на
файлообміннику http://www.ex.ua/ без реєстрації за номером ключем доступу.
Аналіз наданих школами матеріалів відбуватиметься під час оцінювання результатів
проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження.
5. Авторське право на розроблені пілотними школами продукти.
Авторське право на створені у рамках навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження спільного проекту з енергоефективності презентації, методичні розробки
до занять та інші продукти, розроблені представниками пілотних шкіл під час участі в
Проекті, зберігається за їх авторами.
Проект залишає за собою право використання розробок пілотних шкіл (повністю або
частково) у своїх освітніх і наукових цілях.
6. Оцінювання проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з
питань енергозбереження спільного проекту з енергоефективності.
Оцінювання проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з
питань енергозбереження здійснюватимуть члени конкурсної комісії Проекту відповідно до
Положення про конкурсну комісію.
Бальну оцінку проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з
питань енергозбереження спільного проекту з енергоефективності члени конкурсної комісії
виконують за критеріями, наведеними у таблиці 6.1.
Оцінка проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань
енергозбереження є складовою загальної оцінки участі пілотних закладів у спільному
проекті з енергоефективності.
5
Таблиця 6.1
Критерії оцінювання та бальна оцінка проведення занять та інших заходів навчальновиховного процесу з питань енергозбереження
Максимальна
Критерій оцінювання кількість балів за
Джерела і засоби верифікації та оцінки
критерієм
Обов’язкова частина
1
Проведення занять
34
Звітування про заняття в розділі «Обов’язкова частина»
навчально-виховного
щомісячного загального Звіту про роботу за Проектом (фото-,
процесу з питань
відео-звіти).
енергозбереження для
Проведене 1 заняття – 1 бал.
учнів пілотного класу
Наявність навчально-методичних матеріалів до кожного заняття
(презентація, задачі, творчі завдання тощо) – 1 бал.
Для ЗНЗ м. Києва, в яких заняття навчально-виховного процесу з
питань енергозбереження проводиться впродовж 34 годин,
проведене заняття оцінюється в 0,5 бала. Наявність навчальнометодичних матеріалів до одного заняття відповідає 0, 5 бала.
Таким чином, максимальна кількість балів за 17 або 34
заняттями – 34 бали.
Навчально-методичні матеріали можуть оцінюватися членами
конкурсної комісії додатковими балами.
2
Участь в екскурсії на
6
Звітування про захід у розділі «Обов’язкова частина»
міське підприємство
загального Звіту. Фото, враження учнів тощо.
теплопостачання
Участь у заході – 6 балів
3
Проведення теплових
10
Звітування про проведення теплових аудитів у розділі
аудитів приміщень
«Обов’язкова частина» загального Звіту
школи
Звіти за результатами теплових аудитів шкільних приміщень.
За результатами теплових аудитів складаються звіти за формою,
що наведена у посібнику «Про теплопостачання та
теплозбереження для майбутнього споживача».
Тепловому аудиту, в першу чергу, мають підлягати місця
загального користування (актовий зал, спортивний зал,
вестибюль, бібліотека, їдальня, медичний кабінет тощо).
Експертна оцінка звітів. Перевага під час оцінювання надається
не кількості звітів, а їх якості. Максимальна кількість балів – 10.
Разом обов’язкова частина
50
Максимальна кількість балів – 50.
Додаткова частина
4
Проведення занять для
10
Звітування про заняття у розділі «Додаткова частина»
учнів інших класів
щомісячного загального Звіту про роботу за Проектом.
(інтегровані уроки
У звіті вказати, яка тема з питань енергозбереження була
тощо)
інтегрована в конкретну дисципліну навчально-виховного
процесу, в якій формі та скільки часу це зайняло.
Експертна оцінка проведених занять.
Максимальна кількість балів – 10.
5
Проведення конкурсів,
10
Звітування про заходи в розділі «Додаткова частина»
виставок творчих робіт,
щомісячного загального Звіту про роботу за Проектом.
акцій тощо
Експертна оцінка проведених заходів
Максимальна кількість балів - 10 балів.
6
Проведення
10
Звітування про заходи в розділі «Додаткова частина»
позакласних заходів
щомісячного загального Звіту про роботу за Проектом.
(батьківські збори,
Експертна оцінка проведених заходів
збори органу
Максимальна кількість балів - 10 балів.
шкільного
самоврядування,
виховні години тощо)
№
з/п
6
№
з/п
7
8
Максимальна
Критерій оцінювання кількість балів за
критерієм
Кількість творчих робіт
5
учнів школи на тему
енергозбереження та
енергоефективності
Кількість
оприлюднених
матеріалів у ЗМІ та
інших інформаційних
ресурсах про участь
школи у Проекті
Разом додаткова частина
РАЗОМ
Джерела і засоби верифікації та оцінки
50
Звітування про кількість творчих робіт у розділі «Додаткова
частина» щомісячного загального Звіту про роботу за Проектом.
Творчі роботи можуть виконуватися у вигляді малюнків, плакатів,
творів, девізів, логотипів тощо, тематика яких має висвітлювати
необхідність енергозбереження, дбайливого ставлення до
екології, нагадувати про відповідальність за природу перед
нащадками тощо.
Пропонуються теми творчих робіт:
«Якби я був директором ТЕЦ».
«Що я можу зробити для зменшення енергоспоживання у школі».
«Чому треба берегти енергію».
«Скільки коштує бути в теплі»
«Енергія - це дорого: реальність нашого сьогодення та
майбутнього».
«Прості поради з енергозбереження» тощо.
Кількість балів визначається за відсотковим співвідношенням
кількості робіт до кількості учнів школи.
До 10% – 0,5 балів. До 20% - 1 бал. Максимум – 5 балів
Звітування про оприлюднені матеріали в розділі «Додаткова
частина» щомісячного загального Звіту про роботу за Проектом.
Посилання на інформаційні ресурси, де висвітлено інформацію
(посилання на сайт, фото-копія статті тощо).
Кожне оприлюднення матеріалів у ЗМІ оцінюється в 1 бал.
Публікація на сайті школи оцінюється в 0,5 бала кожна.
Якщо кількість інформаційних повідомлень у ЗМІ (не
включаючи публікації на сайті школи) перевищуватиме 10, то
школа отримує максимальну кількість балів – 15.
Максимальна кількість балів – 50.
100
Максимальна кількість балів –100.
15
7
Додаток
Звіт №___
про роботу за спільним проектом з енергоефективності
(приклад)
Місто_____________________
№
з/п
2.1
2.2
Назва заходу
ЗНЗ_______________________________________
Дата
проведення
Учасники
(якісний та
кількісний склад)
І. Урочистий запуск
Примітка
(стислий опис заходу, результат,
коментар)
ІІ. Проведення занять та інших заходів НВП з питань енергозбереження
Обов’язкова частина
Заняття
Заняття №1. Тема 1.
30.09.13
Пілотний 7-А клас, Розроблено презентацію до заняття
Тепло та температура.
24 учні
№1 (додаток 2.1 до звіту)
І т.д.
Екскурсія
Екскурсія на ТЕЦ-6
25.10.13
Пілотний 7-А клас, Фото про відвідування ТЕЦ-6
24 учні, 2 вчителі
надано у додатку до звіту
Проведення теплових аудитів приміщень школи
Додаткова частина
5-А клас
(30 учнів)
2.3
Проведення
інтегрованого уроку
2.4
Проведення виховної
24.10.13
3-А клас
години з
(32 учні),
енергозбереження для
3-Б клас
учнів початкової
(31 учень)
школи
Оприлюднення двох 27.09.13
Відвідувачі
повідомлень:
про 30.09.13
шкільного сайту
участь ЗНЗ у Проекті
(електронна
«Енергоефективні
адреса сайту)
школи» та запуск
Проекту
І т.д.
ІІІ. Міжшкільний конкурс на зменшення споживання електроенергії
2.5
11.10.13
На уроці української мови учні
писали диктант «Бережи
енергоресурси України», 20 хв.
З учнями проведено бесіду про
необхідність берегти
енергоресурси, показано
мультфільм на тему
енергозбереження
На сайті школи оприлюднено
інформацію про участь школи у
Проекті та про урочистий запуск,
надано 3 фото із запуску.
ІV. Міжшкільний конкурс проектних пропозицій
V. Моніторинг та оцінка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа