close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Прізвище __________________________________
Ім’я _______________________________________
По батькові ________________________________
Місто _____________________________________
Навчальний заклад __________________________
Номер секції
Тема доповіді: ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Поштовий індекс ____________________________
Поштова адреса _____________________________
Контактний телефон _________________________
E-mail _____________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
Херсонський економічно-правовий інститут
вул. Кримська, 130, м. Херсон, 73028
РОЗТАШУВАННЯ
Херсонській економічно-правовий інститут
Чорноморський державний університет імені
Петра Могили
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
Херсонський державний аграрний
університет
Херсонський національний технічний
університет
Форма участі:
□ Виступ
□ Слухач □ Тільки публікація тез
Підпис учасника
Дата
ЗАЯВКИ ТА МАТЕРІАЛИ
ПРИЙМАЮТЬСЯ:
Заявки та матеріали учасників конференції з
позначкою
«На
конференцію»
просимо
надсилати: e-mail: [email protected]
тел. 0984684646, 0506679396
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та
номеру секції й містити вказівку на вид
матеріалу конференції латиницею (наприклад,
Ivanov_1_tezy, Ivanov_1_zayavka).
Організаційний внесок складає 50 грн., що
включає витрати на видання збірки матеріалів
конференції та інформаційне забезпечення.
Банківські реквізити для перерахування
оргвнеску: банк «ПриватБанк»; номер
картки для поповнення 4405 8858 3121 6913 ;
одержувач:
Шаповалова
Валентина
Миколаївна
ЗАПРОШЕННЯ
Міжвузівська
студентська конференція
23 квітня 2015 року
«Європейський вибір України:
перспективи регіонального
розвитку»
м. Херсон-2015 р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
До 6 квітня необхідно повідомити про Ваше
рішення і надіслати заявку, оформлену
відповідно до пропонованого зразка.
До 13 квітня – надіслати на нашу адресу
тези доповіді, обсягом до трьох сторінок (в
електронному вигляді), згідно із зазначеними
вимогами.
Учасники
конференцій
отримають
сертифікати
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Теоретичні та практичні аспекти
регіонального розвитку
Секція 2. Уніфікація законодавства України до
європейських стандартів та цінностей
Секція 3. Актуальні питання облікового,
аналітичного та контрольного забезпечення
управління підприємством
Секція 4. Фінансові механізми забезпечення
регіонального розвитку
Секція 5. Пріоритети розвитку менеджменту та
маркетингу в інтеграційних умовах
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
09.30-09.50 – реєстрація учасників
10.00-12.00 – пленарне засідання
12.30-13.30 – перерва на обід
13.30-15.30 – робота секцій
16.00 – підведення підсумків
Регламент
Виступ на пленарному засіданні 15 – 20 хвилин
Виступ на секційному засіданні 10 – 15 хвилин
Обговорення
5 – 7 хвилин
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
УДК 341.824:338.47 (043.2)
Іванов С. О., магістрант,
Херсонський економічно-правовий інститут,
науковий керівник – Малий В.А., к.е.н., доцент
КЛАСТЕРНА СТРАТЕГІЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ
Особливості
сільського
господарства
Херсонщини полягає в тому, що за географічним
розташуванням вона має сприятливі природно –
кліматичні та економічні умови для ведення майже
всіх видів виробництва. Харчова промисловість
області
відіграє
важливу
роль
в
агропродовольчому
комплексі
України.
Херсонська область займає 4,7% території держави
її населення складає 2,4% населення України при
цьому область виробляє 3,2% продукції сільському
господарства, на її території діє 5,3% аграрних
підприємств які реалізують 3,5% продукції
рослинництва. Область займає друге місце в
Україні по вирощуванню овочів (7,3% до
загального обсягу). [3, с. 50].
Література
1. Соколенко С.І., Кластери в глобальній
економіці / С.І. Соколенко // - К.: Логос, 2004 –
С.49-50.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор –
Microsoft Word, формат сторінки А4
(210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15
мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль –
14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль –
Normal.

Заголовок УДК: Times New Roman,
вирівнювання по лівому краю.

Відомості про авторів – прізвище, ініціали
– Times New Roman, шрифт напівжирний,
вирівнювання по правому краю.

Місце навчання – шрифт звичайний,
вирівнювання по правому краю.

Відомості про наукового керівника (ПІБ,
науковий ступінь, вчене звання)

Назва матеріалів: Times New Roman,
шрифт звичайний, усі символи прописні,
без переносу слів, вирівнювання по
центру, без переносу слів з відступом 10
мм.

Список
літератури
розміщується
наприкінці тексту; оформлюється у вигляді
нумерованого списку.
Робочі мови: українська, російська,
англійська.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ
ОДНОЧАСНО:
1. Заявку на участь (форма додається).
2. Тези доповіді для публікації (якщо Ви
бажаєте їх опублікувати).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа