close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КОМПЛЕКТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Формы отчетности:
1. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку
 Декларація акцизного податку
 Податкова декларація екологічного податку
 ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
 Звіт про контрольовані операції
 Декларація про валютні цінності
 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку
розрахункових операцій(розрахункових книжок)
 Декларація про доходи, отримані від заняття підприємницькою діяльністю
 Податкова декларація туристичного збору
 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
 Другие формы налоговой отчетности.
Формы первичного налогового учета:
 Книга обліку доходів
 Книга обліку доходів і витрат
2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3. ОТЧЕТНОСТЬ ЕСВ (ПРИЛОЖЕНИЯ 4, 5, 6, 7).
4. ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:
Государственная служба занятости
 Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку
із змінами в організації виробництва і праці
 Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
 Форма №1-ПА . Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами
господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
 Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню
 Другие формы отчетности
Фонд социальной защиты инвалидов
 10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів
 Другие формы отчетности
Фонд соц. страхования от несчастных случаев на производстве
 (нещ.вип.) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу
реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
 Другие формы отчетности
Фонд соц. страхования по временной утрате трудоспособности
 Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
 Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих
закладів оздоровлення
 Другие формы отчетности
5. Договора, Заявления, Карточки присоединения к системам подачи электронной отчетности
государственных органов.
6. Запросы в рамках использования различных сервисов, предоставляемых плательщикам
органами ГФС Украины.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа