close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 1
до Положення про організацію
готівкового обігу і ведення емісійнокасових операцій у банківській системі
в особливий період
(пункт 7 глави 4 розділу IV)
___________________________________________
(найменування територіального управління)
_____________________________________
"___" ____________ 20__ року
Опис N
Згідно з розпорядженням _______________________________________________________________
(найменування територіального управління)
від "___" ____________ 20__ року N
відправляються з _____________________________________________________________________
(найменування територіального управління)
з бригадою інкасаторів у складі:
старшого бригади
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
та інкасаторів
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________ для утилізації шляхом
переробки ___________________________________________________________________________
(спосіб переробки)
не придатні до обігу банкноти.
Індекс
Номінал
Сума
Кількість місць (мішків, касет)
Усього __________________________________________________________________________ грн.
(цифрами і словами)
_______________________________________________________________________________ місць.
(цифрами)
видали
прийняли
матеріально відповідальні особи:
члени бригади інкасаторів:
____________________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Додаток 2
до Положення про організацію
готівкового обігу і ведення емісійнокасових операцій у банківській системі
в особливий період
(пункт 11 глави 4 розділу IV)
"___" ____________ 20__ року
Акт N
про утилізацію не придатних до обігу банкнот
Цей акт складено про те, що відповідно до розпорядження
____________________________________________________________________________________
(найменування територіального управління)
від "___" ____________ 20__ року N __________________________________________ мішків (касет)
(кількість)
з не придатними до обігу банкнотами на суму
_________________________________________________________________________________ грн.
(цифрами і словами)
доставлені на підставі договору про проведення утилізації від "___" ____________ 20__ року N ___
на ______________________________________________________________ у непошкодженій
упаковці
(найменування підприємства)
та були розкриті інкасаторами
_____________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________.
(прізвище, ініціали)
Вміст мішків (касет) було звірено з написами на ярликах (супровідних ярликах) та з даними опису
від "___" ____________ 20__ року N _________, перевірено за пачками.
Під час перевірки в мішках (касетах) були не придатні до обігу банкноти:
Індекс
Номінал
Сума
Примітки
Усього ___________________________________________________________________________ грн.
(цифрами і словами)
Усі зазначені не придатні до обігу банкноти утилізовані шляхом переробки
____________________________________________________________________________________.
(спосіб переробки)
Утилізація проведена в присутності комісії з утилізації не придатних до обігу банкнот, призначеною
наказом _____________________________________________________________________________
(найменування територіального управління)
від "___" ____________ 20__ року N ___________.
Голова комісії ________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
члени комісії:
старший бригади
інкасаторів __________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
Інкасатори: _________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
_________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
_________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
_________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________________;
(прізвище, ініціали)
(підпис)
_________________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали)
(підпис)
____________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа