close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток до рішенням сесії районної ради
№ 570 - 44 – У1 від 23.12.14р.
ПОЛОЖЕННЯ
про Подяку Кагарлицької районної ради та Кагарлицької районної
державної адміністрації на 2015 рік
I. Загальні положення
1.1. Подяка Кагарлицької районної ради та Кагарлицької районної державної
адміністрації (далі – Подяка ) заснована з метою заохочення депутатів місцевих рад,
трудових колективів, громадських організацій, окремих працівників представницьких
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
за значний особистий внесок в галузі державного будівництва, становлення і розвиток
місцевого самоврядування, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва,
охорони здоров'я, фізкультури та спорту, забезпечення законності, прав і свобод
громадян, за благодійну та громадську діяльність на території Кагарлицького району, а
також з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.
1.2. Подякою нагороджуються:
а)
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад – за
особисті заслуги у становленні і розвитку органів місцевого самоврядування, діяльності
територіальних громад, вирішенні питань соціально-економічного, культурного та
духовного розвитку відповідної території;
б) керівники та працівники органів виконавчої влади ( державні службовці),
правоохоронних органів, та інших державних установ – за особистий внесок у розбудову
державності України, управління народним господарством регіону, правоохоронну,
військову діяльність;
в)
керівники та члени трудових колективів підприємств, установ організацій
різних форм власності – за особисті досягнення в економічній, науково-технічній,
соціально-культурній та інших сферах діяльності;
г)
члени громадських, релігійних, благодійних, волонтерських організацій – за
особисті заслуги в громадській та благодійній діяльності;
д) трудові колективи та громадські організації, які вносять значний внесок у
розбудову державності України, сприяють місцевим органам виконавчої влади та
місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного, культурного та
духовного розвитку підвідомчих територій.
1.3. Нагородження Подякою здійснюється відповідно до спільного розпорядження
голів районної ради та районної державної адміністрації , підписи скріплюються гербовою
печаткою районної ради та гербовою печаткою районної державної адміністрації .
2. Опис Подяки Кагарлицької районної ради та
Кагарлицької районної державної адміністрації
2.4. Подяка Кагарлицької районної ради Кагарлицької районної державної
адміністрації виготовлена на папері формату А 4 (295 х 210) з сіро-голубим фоном,
краї Подяки обрамлені коричневою рамкою.
У верхній частині Подяки в центрі розміщено Герб Кагарлицького району, від
якого в обидва боки розходиться стрічка з елементом Державного Прапора України.
Під ними напис – Кагарлицька районна рада, Кагарлицька районна державна
адміністрація висловлюють, нижче напис великими літерами ПОДЯКУ.
Під текстом “ПОДЯКУ” друкується прізвище, ім’я, по батькові особи та посада
особи, яка нагороджується .
Текст Подяки складається відповідно до особистих заслуг особи, зазначеної у
розпорядженні голови голови Кагарлицької районної ради та голови Кагарлицької
районної державної адміністрації про нагородження.
У нижній частині розміщено напис - „Голова районної ради” , нижче “Голова
районної державної адміністрації”. Друкується прізвище голови районної державної
адміністрації та голови районної ради або осіб, що виконують їх обов’язки, дата
нагородження.
Підписи голів засвідчуються відповідними печатками.
3.Порядок представлення до нагородження Подякою Кагарлицької
районної ради та Кагарлицької районної державної адміністрації
3.1.Клопотання про нагородження Подякою мають право подавати:
-
голова районної ради та районної державної адміністрації ;
-
сільські, міський голови;
-
постійні комісії районної ради;
-
керівники органів
влади, правоохоронних органів, державних установ;
- власники або уповноважені ними органи підприємств, установ, організацій,
трудові колективи, профспілкові органи;
- керівні
організацій.
органи
громадських,
релігійних,
благодійних,
волонтерських
3.2. Підприємства, установи, організації щорічно можуть вносити подання про
нагородження Подякою у такій кількості:
- при чисельності працюючих до 50 чоловік – 2 ;
- при чисельності працюючих від 50 та більше чоловік - 3;
3.3.Подання про нагородження Подякою вноситься до виконавчого апарату
районної ради не пізніше як за 10 днів до дати нагородження і має містити конкретні
відомості про досягнення трудового колективу або особи, яка пропонується до
відзначення нагородою.
Одночасно з пропозиціями про нагородження Подякою подаються такі документи:
- лист подання ( додаток 1 до положення);
- коротка характеристика;
- біографічна довідка та відомості про професійні, виробничі та інші досягнення
осіб, які представляються до нагородження, які підписуються керівником відповідної
організації та засвідчуються печаткою організації ( додаток 2 до положення);
- копія паспорта (прізвище, ім’я по батькові) осіб, поданих для нагородження;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи.
3.4. Нагороджені Подякою може бути проведено повторно не раніше, як через два
роки після попереднього. Повторне нагородження Подякою допускається лише у
виняткових випадках ( ювілейні дати).
3.5.Облік та реєстрацію Подяк здійснюються відділом організаційно –юридичного
забезпечення виконавчого апаратом районної ради.
4. Порядок вручення Подяки
4.1.Вручення Подяк проводиться головою районної ради, головою районної
державної адміністрації за їх дорученням – заступниками голів або іншими посадовими
особами в обстановці урочистості і широкої гласності.
Голова районної ради
В.М. Бевз
Додаток 1 до Положення
Ставівська сільська рада
ЗРАЗОК
№____від ___________ року
Голові Кагарлицької районної ради
______________________
Про нагородження
Шановний ___________________________ !
______________ сільська рада за значний особистий внесок у розвиток
___________,багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди
Дня _______________просить Вас нагородити Подякою Кагарлицької
районної ради та Кагарлицької районної державної адміністрації –
__________________________, депутата ____________сільської ради VI
скликання, голову фракції, голову постійної комісії сільської ради з питань
сім’ї, молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму.
Голова села
Додаток 2 до Положення
ЗРАЗОК
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Іванова Івана Івановича
Подається
Працює
Громадянство
Число, місяць та рік народження
Місце народження
Освіта
Закінчив (коли, який заклад)
Спеціальність за освітою,
кваліфікація
Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами
Дата прийняття присяги посадової
особи місцевого самоврядування
Ранг посадової особи місцевого
самоврядування
Загальний стаж роботи
Стаж державної служби
Депутат ради
Стягнень
На нагородження Подякою
Кагарлицької районної ради та
Кагарлицької районної державної
адміністрації
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Іванова Івана Івановича
01.08.1984 р. – 14.11.1984 р.
Кагарлицький птахорадгосп, різноробочий
23.04.1985 р. – 20.05.1987 р.
Служба в лавах Радянської армії
12.04.2006 р. – по даний час
Голова ___________ сільської ради
Секретар _____________ сільської ради
____________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа