close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
26 лютого
2015 року
м. Чернігів
№ 66
Про результати проведення II етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України
в 2014/2015 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
24.03.2014 № 25 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2014 р. за № 407/25184, та на виконання наказів Управління освіти і науки
облдержадміністрації від 24.12.2014 № 317 «Про проведення І і ІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України в 2014/2015 навчальному році» та від 20.01.2015
№ 8 «Про організацію проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у
2014/2015 навчальному році» з метою духовного, творчого розвитку
школярів, створення умов для формування високоінтелектуального
потенціалу обдарованої учнівської молоді області в грудні 2014 року – січні
2015 року було проведено І етап, а з 27 січня по 15 лютого поточного року –
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України (далі конкурс-захист), який
проходив на базі обласного комунального позашкільного навчального
закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської
обласної ради, спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова, Чернігівського
обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді.
За даними відділів освіти райдержадміністрацій і управлінь освіти
міських рад учасниками
І етапу конкурсу-захисту стали 716 учнів
навчальних закладів області.
У порівнянні з минулим роком значно активізували роботу по
залученню школярів до участі в І етапі конкурсу-захисту в Козелецькому,
Куликівському, Сосницькому, Чернігівському районах, а також у
Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської
молоді та Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного
технологічного університету
Цього року до участі в ІІ етапі конкурсу-захисту було направлено 249
робіт переможців І етапу з навчальних закладів усіх районів області та міст
Чернігова, Ніжина, Прилук. З них 4 учні подали роботи у дві секції.
Відповідно до правил проведення конкурсу-захисту окремими командами
брали участь у ІІ етапі переможці І етапу конкурсу-захисту – учні ліцеїв
обласного підпорядкування.
Серед усіх учасників ІІ етапу конкурсу-захисту 154 – учні 11 класу, 54
– 10 класу, 34 – 9 класу. Як виняток, у конкурсі-захисті в цьому році взяли
участь 2 учні 8 класу і 1 учень 6 класу, які виконували контрольну роботу з
базової дисципліни за курс 9 класу.
У ході конкурсу-захисту учасники презентували свої роботи у 51
науковій секції.
За тематикою 249 робіт розподілились по відділенням:
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 38,
мовознавства – 23, філософії та суспільствознавства – 24, історії – 36, наук
про Землю – 8, технічних наук – 8, комп’ютерних наук – 8, математики – 8,
фізики й астрономії – 7, економіки – 8, хімії та біології – 44, екології та
аграрних наук – 37.
Факторами оцінювання рівня науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН на ІІ етапі були: оцінювання навчальних досягнень з базової
дисципліни; заочне оцінювання науково-дослідницької роботи; захист
науково-дослідницької роботи.
Члени журі конкурсу-захисту, 82% яких становили науково-педагогічні
працівники вишів області, перевірили й оцінили рівень якості робіт та їх
захист конкурсантами, рівень навчальних досягнень учнів з базових
дисциплін, провели консультації для учасників і керівників команд після
закінчення конкурсу-захисту, а також спільним рішенням з оргкомітетом
визнали переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту 133 учасники. З них
отримають диплом І ступеня 35 конкурсантів, диплом ІІ ступеня – 39
конкурсантів, диплом ІІІ ступеня – 59 конкурсантів.
Лідерами за кількістю отриманих призових місць і за кількістю
набраних балів на конкурсі-захисті стали команди учнів міста Чернігова і
міста Ніжина та Чернігівського обласного педагогічного ліцею для
обдарованої сільської молоді.
Значно покращились у порівнянні з минулим роком результати участі
команд учнів Борзнянського, Варвинського, Новгород-Сіверського,
Ріпкинського районів.
Журі відмітило високий рівень підготовки до участі в ІІ етапі
конкурсу-захисту учасників секцій «Історичне краєзнавство», «Історія
України», «Літературна творчість», «Мистецтвознавство» та в секції
«Фольклористика»
Проте аналіз проведення ІІ етапу конкурсу-захисту свідчить про певні
недоліки й упущення в організації науково-дослідницької роботи серед
учнівської молоді. Зменшилась кількість поданих робіт майже у всіх
відділеннях. Не представлено жодної роботи в секціях «Філософія»,
«Геологія, геохімія та мінералогія», «Матеріалознавство», «Авіа- та
ракетобудування, машинобудування та робототехніка», «Інформаційнотелекомунікаційні системи та технології», «Компʹютерні системи та мережі»,
«Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем», «Технології
програмування». Журі відзначило низьку якість науково-дослідницьких
робіт у секціях «Російська література», «Географія та ландшафтознавство»,
«Кліматологія та метеорологія», «Технологічні процесм та перспективні
технології», «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»,
«Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту»,
«Мультимедійні системи, навчальні ігри та ігрові програми», «Економічна
теорія та історія економічної думки», «Мікроекономіка та макроекономіка»
«Валеологія», «Хімія», «Екологія», «Охорона довкілля та раціональне
природокористування»,
«Агрономія», «Ветеринарія та зоотехнія»,
«Лісознавство». Також відзначається, що окремі науково-дослідницькі
роботи носили реферативний характер.
Значно зменшилась кількість робіт у порівнянні з попереднім роком,
які було направлено на ІІ етап конкурсу-захисту з навчальних закладів міст
Чернігів та Прилуки, Борзнянського, Семенівського й Талалаївського
районів, а також з Ніжинського обласного педагогічного ліцею .
Погіршилась результативність участі команд школярів Коропського,
Менського, Прилуцького й Талалаївського районів.
Лише 16% конкурсантів навчаються у загальноосвітніх навчальних
закладах сільської місцевості.
Залишився недостатнім рівень підготовки учнів з базових дисциплін. Із
30-33 можливих балів на контрольній роботі отримав більше 20 балів лише
кожен четвертий конкурсант. У той же час 14% учнів не набрали навіть 10
балів.
Враховуючи вищезазначене та на підставі протоколів засідань журі
відділень ІІ етапу конкурсу-захисту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту
науково-дослідницьких
робіт
учнів-членів
Чернігівського
територіального
відділення
Малої
академії
наук
України
у
2014/2015 навчальному році, що додається.
2. Нагородити учнів, які стали переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту,
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Управління освіти і науки облдержадміністрації
та вручити дипломи учасника ІІ етапу учасникам конкурсу-захисту.
3. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти
міських рад:
3.1.
Проаналізувати результати участі учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району (міста) у ІІ етапі конкурсу-захисту та вжити
заходів для подальшої активізації роботи з обдарованою учнівською
молоддю.
3.2. Протягом жовтня-листопада 2015 року провести районні семінари
для керівників учнівських наукових товариств, об’єднань.
3.3. З травня 2015 року розпочати підготовчу роботу щодо організації
вступу обдарованих школярів до гуртків обласного комунального
позашкільного закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді»
Чернігівської обласної ради.
3.4. Розглянути питання щодо морального та матеріального заохочення
педагогічних працівників, учні яких стали переможцями ІІ етапу конкурсузахисту у 2015 році.
4. Обласному комунальному позашкільному навчальному закладу
«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної
ради (Н.П.Лещенко):
4.1. До 6 березня 2015 року організувати направлення науководослідницьких робіт переможців ІІ (обласного) етапу до оргкомітету ІІІ етапу
конкурсу-захисту.
4.2. Забезпечити своєчасну комплектацію та участь команди учнів
області у ІІІ етапі конкурсу-захисту.
4.3. Протягом серпня-вересня 2015 року провести інструктивнометодичні наради з відповідальними за роботу з обдарованими дітьми
відділів освіти райдержадміністрацій і управлінь освіти міських рад щодо
підвищення рівня організації науково-дослідницької роботи серед учнівської
молоді та проведення І і ІІ етапів конкурсу-захисту.
4.4. До 01.09.2015 року підготувати та видати тези науководослідницьких робіт переможців II етапу конкурсу – захисту.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника
Управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
М.А. Конопацького.
Начальник Управління
А.А.Заліський
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і науки
облдержадміністрації
26.02.2015 № 66
Список
переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського
територіального відділення Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному році
№
ПІБ учасника
Повна назва навчального закладу
Клас
Базова дисципліна
Диплом
ВІДДІЛЕННЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»
Секція «Українська література»
1.
2.
3.
4.
5.
Лапа Ольга
Олександрівна
Силенко
Катерина
Василівна
Фесенко
Владислава
Вадимівна
Михайліченко
Марина
Сергіївна
Сметана
Анастасія
Дмитрівна
Бахмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
Бахмацької районної ради
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської
обласної ради
11
Прилуцька гімназія №5 імені Віктора Андрійовича
Затолокіна Прилуцької міської ради
10
Українська мова та
література
ІІ
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29
Чернігівської міської ради
10
Українська мова та
література
ІІІ
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
10
Українська мова та
література
ІІІ
11
Українська мова та
література
Українська мова та
література
І
ІІ
Секція «Світова література»
1.
2.
Соколовська
Тетяна
Володимирівна
Михайлов
Валерій
Русланович
Козелецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Козелецької районної ради
11
Світова література
І
Гончарівська гімназія Чернігівської районної ради
9
Світова література
ІІІ
Варвинська районна гімназія Варвинської районної
ради
Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міської ради
10
І
Гурбинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Срібнянської районної ради
9
Українська мова та
література
Українська мова та
література
Українська мова та
література
Секція «Фольклористика»
1.
2.
3.
Левадна Віталія
Володимирівна
Кузьменко Анна
Андріївна
Головка Аліна
Владиславівна
11
ІІ
ІІІ
Секція «Мистецтвознавство»
1.
2.
3.
4.
5.
Левенець Аліна
Андріївна
Антоненко
Анастасія
Владиславівна
Драч Віталій
Іванович
Бондар Анна
Андріївна
Захарченко
Валентин
Вікторович
Варвинська районна гімназія Варвинської районної
ради
Бахмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
Бахмацької районної ради
11
Данинський навчально-виховний комплекс «ЗНЗ-ДНЗ»
І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35
Чернігівської міської ради
Сосницька гімназія імені О. П. Довженко Сосницької
районої ради
9
9
10
11
Українська мова та
література
Українська мова та
література
Українська мова та
література
Українська мова та
література
Українська мова та
література
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
Секція «Літературна творчість»
1.
2.
3.
Вознюк Богдана
Володимирівна
Левченко Ілля
Костянтинович
Андряник Юлія
Володимирівна
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Чернігівської міської ради
Семенівська гімназія № 2 Семенівської районної ради
11
Козелецька гімназія № 1 Козелецької районної ради
9
10
Українська мова та
література
Українська мова та
література
Українська мова та
література
І
ІІ
ІІІ
ВІДДІЛЕННЯ «МОВОЗНАВСТВА»
Секція «Українська мова»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Коткова
Ангеліна
Андріївна
Дейнека Яна
Віталіївна
Прочай
Мирослава
Вікторівна
Голоботовська
Ірина
Володимирівна
Лапа Єгор
Олегович
Плотнікова
Аліна Дмитрівна
Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради
Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
Прилуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6 з
поглибленим вивченням інформаційних технологій
Прилуцької міської ради
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської
обласної ради
11
Українська мова та
література
І
11
Українська мова та
література
ІІ
11
Українська мова та
література
ІІ
Ріпкинська гімназія Ріпкинської районної ради
11
Українська мова та
література
ІІІ
Бахмацька гімназія Бахмацької районної ради
9
ІІІ
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29
Чернігівської міської ради
11
Українська мова та
література
Українська мова та
література
ІІІ
Секція «Англійська мова»
1.
Дасюк Ірина
Максимівна
2.
Луценко Лілія
Володимирівна
Молчанова
Марія Сергіївна
Бугай Тетяна
Вадимівна
Тихоновська
Аліна Хієн
Чеканіна Марія
В’ячеславівна
3.
4.
5.
6.
Спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов м.
Чернігова
Варвинська районна гімназія Варвинської районної
ради
Спеціалізована загальноосвітня середня школа № 1 з
поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської
обласної ради
Носівська районна гімназія Носівської районної ради
11
Англійська мова
І
11
Англійська мова
ІІ
11
Англійська мова
ІІ
11
Англійська мова
ІІІ
9
Англійська мова
ІІІ
Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни
Борзнянської районної ради
10
Англійська мова
ІІІ
11
Німецька мова
І
Секція «Німецька мова»
1.
Крамер Крістіна
Анатоліївна
Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради
Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
ВІДДІЛЕННЯ «ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА»
Секція «Соціологія»
1.
Єрмоленко
Ірина
Володимирівна
Шорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Щорської районної ради
10
Історія України
І
2.
Сидорець
Оксана
Олександрівна
Вертіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
М. П. Кирпоноса Ніжинської районної ради
9
Історія України
ІІІ
11
Історія України
І
10
Історія України
ІІ
11
Історія України
ІІІ
10
Історія України
ІІІ
11
Історія України
І
11
Історія України
ІІ
11
Історія України
ІІІ
11
Українська мова та
література
І
Секція «Правознавство»
1.
Криволап
Анастасія
Олександрівна
2.
Приліпко Віта
Валеріївна
Єрошенко
Ярослава
Миколаївна
Макортецький
Іван
Валентинович
3.
4.
Любецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
12-ї гвардійської стрілецької Пінської
Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Ріпкинської
районної ради
Бахмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Бахмацької районної ради
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю
Чернігівської міської ради
Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії»
1.
2.
3.
Пилипенко Юлія
Володимирівна
Дендак Ангеліна
Ярославівна
Євган Софія
Олександрівна
Ріпкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Ріпкинського району
Чорнотицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Сосницької районої ради
Березнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Менської районної ради
Секція «Педагогіка»
1.
Борщ Анна
Станіславівна
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської
обласної ради
2.
3.
Прозур Віталій
Олександрович
Єрмоленко
Анастасія
Вікторівна
Прилуцька гімназія №1 імені Георгія Вороного
Прилуцької міської ради
Ліцей № 15 м. Чернігова
11
11
Українська мова та
література
Українська мова та
література
ІІ
ІІІ
Секція «Журналістика»
1.
2.
3.
Тертишник Неля
Миколаївна
Черства Інна
Вікторівна
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської
обласної ради
Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської
обласної ради
11
Мирончук Юлія
Олександрівна
Деснянська гімназія Козелецької районної ради
11
Українська мова та
література
ІІІ
Мринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Носівської районної ради
Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської ради
11
Історія України
І
10
Історія України
ІІ
Любецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
12-ї гвардійської стрілецької Пінської
Червонопрапорної ордена Суворова дивізії Ріпкинської
районної ради
11
Історія України
ІІ
11
Українська мова та
література
Українська мова та
література
І
ІІ
ВІДДІЛЕННЯ «ІСТОРІЇ»
Секція «Історія України»
1.
2.
3.
Вераксич Тетяна
Вікторівна
Введенська
Олександра
Олексіївна
Гопаченко
Вікторія
Володимирівна
4.
Баран Марина
Петрівна
5.
Боровик Сергій
Сергійович
Музика Вікторія Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Русланівна
Ніжинської районної ради
6.
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Ніжинська гімназія № 3 Ніжинської міської ради
11
Історія України
ІІІ
11
Історія України
ІІІ
9
Історія України
ІІІ
11
Історія України
І
11
Історія України
ІІІ
11
Історія України
І
11
Історія України
ІІ
11
Історія України
ІІ
11
Історія України
ІІ
Секція «Археологія»
1.
Бузун Ольга
Олегівна
2.
Шавлач Юлія
Володимирівна
Ніжинський ліцей Ніжинської міської Чернігівської
області ради при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Секція «Історичне краєзнавство»
1.
2.
3.
4.
Мехед Людмила
Іванівна
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Андрієць Олексій Лосинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Віталійович
Ніжинської районної ради
Ковбаса Олексій Новгород-Сіверська державна гімназія імені
Іванович
К.Д. Ушинського
Лихута
Ніжинська гімназія № 16 Ніжинської міської ради
Олександр
Дмитрович
Луценко Євгенія
Олексіївна
6. Гребінь
Владислав
Володимирович
7. Деркач Катерина
Миколаївна
8. Кравченко
Андрій
Миколайович
9. Леміш Оксана
Григорівна
10. Орел Андрій
Миколайович
5.
Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради
11
Історія України
ІІ
Городянська районна гімназія Городнянської районної
ради
11
Історія України
ІІІ
Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської
районної ради
Ріпкинська гімназія Ріпкинської районної ради
11
Історія України
ІІІ
11
Історія України
ІІІ
Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10
Ніжинської міської ради
Ульянівський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний
навчальний заклад» Чернігівської районної ради
10
Історія України
ІІІ
9
Історія України
ІІІ
9
Історія України
І
11
Історія України
ІІІ
11
Історія України
І
Секція «Етнологія»
1.
2.
Мулач Анжеліна
Сергіївна
Білик Вікторія
Миколаївна
Виблівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Куликівської районної ради
Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської
районної ради
Секція «Всесвітня історія»
1.
Пінчук Юрій
Олександрович
Бобровицька гімназія Бобровицької районної ради
ВІДДІЛЕННЯ «НАУК ПРО ЗЕМЛЮ»
Секція «Географія та ландшафтознавство»
1.
2.
Морський
Тимофій
Андрійович
Голич Ганна
Степанівна
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9
Чернігівської міської ради
11
Географія
ІІ
Прилуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6 з
поглибленим вивченням інформаційних технологій
Прилуцької міської ради
11
Географія
ІІІ
11
Географія
І
Фізика
ІІІ
Фізика
І
Секція «Гідрологія»
1.
Потапчук Павло
Віталійович
Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни
Борзнянської районної ради
ВІДДІЛЕННЯ «ТЕХНІЧНИХ НАУК»
Секція «Технологічні процеси та перспективні технології»
1.
Ходот Дар’я
Миколаївна
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
11
Секція «Електроніка та приладобудування»
1.
Халеп Тарас
Юрійович
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
10
Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»
1.
2.
Таценко
Мирослава
Іванівна
Радченко Родіон
Олегович
Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни
Борзнянської районної ради
11
Фізика
ІІ
Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської
ради
11
Математика
ІІІ
Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»
1.
Бондар
Костянтин
Володимирович
Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради
Фізика
І
11
Математика
І
11
Математика
ІІ
10
ВІДДІЛЕННЯ «КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК»
Секція «Internet-технології та WEB дизайн»
1.
2.
Коткова Ангеліна Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради
Андріївна
Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
Пархоменко
Прилуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6 з
Олександр
поглибленим вивченням інформаційних технологій
Володимирович
Прилуцької міської ради
Секція «Мультимедійні системи, навчальні ігри та ігрові програми»
1.
Череда Іван
Володимирович
Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14
Прилуцької міської ради
9
Математика
ІІІ
10
Математика
І
11
Математика
ІІІ
ВІДДІЛЕННЯ «МАТЕМАТИКИ»
Секція «Математика»
1.
2.
Кошовець
Євгеній Павлович
Яковенко Максим
Миколайович
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни
Борзнянської районної ради
Секція «Прикладна математика»
1.
2.
3.
Бурлака Богдан
Іванович
Заровська Анна
Валеріївна
Сорока Вікторія
Олександрівна
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
Козелецька гімназія № 1 Козелецької районної ради
11
Математика
І
10
Математика
ІІ
9
Математика
ІІІ
11
Математика
І
11
Фізика
І
10
Фізика
ІІІ
11
Фізика
І
11
Фізика
ІІ
Секція «Математичне моделювання»
1.
Журба Віталій
Євгенійович
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Чернігівської міської ради
ВІДДІЛЕННЯ «ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ»
Секція «Експериментальна фізика»
1.
2.
Потапенко Лілія
Віталіївна
Миколюк Андрій
Сергійович
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7
Чернігівської міської ради
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
Секція «Астрономія та астрофізика»
1.
2.
Скопенко Юлія
Леонідівна
Приліпко Дмитро
Станіславович
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
33 Чернігівської міської ради
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Секція «Аерофізика та космічні дослідження»
1.
Смоленцева
Анастасія
Олександрівна
Ліцей № 15 м. Чернігова
Фізика
І
11
Математика
ІІ
11
Математика
ІІІ
11
Математика
ІІ
11
Математика
ІІІ
10
Математика
І
11
Біологія
І
11
ВІДДІЛЕННЯ «ЕКОНОМІКИ»
Секція «Економічна теорія та історія економічної думки»
1.
2.
Постол Ірина
Володимирівна
Антоненко Дар’я
Ігорівна
Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської
ради
Ніжинський обласний педагогічний ліцей
Чернігівської обласної ради
Секція «Мікроекономіка та макроекономіка»
1.
2.
Харченко Микита
Володимирович
Терещенко Артем
Миколайович
Прилуцька гімназія № 1 імені Георгія Вороного
Прилуцької міської ради
Корюківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
1 Корюківської районної ради
Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
1.
Мовлян Тетяна
Вікторівна
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ВІДДІЛЕННЯ «ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ»
Секція «Загальна біологія»
1.
Клименко
Наталія
Олександрівна
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Секція «Біологія людини»
1.
2.
Желізна Марія
Максимівна
Шень Антон
Юрійович
Ліцей № 15 м. Чернігова
11
Біологія
І
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
11
Біологія
ІІІ
9
Хімія
І
9
Хімія
ІІ
11
Біологія
ІІ
11
Біологія
ІІІ
11
Біологія
ІІІ
11
Біологія
ІІІ
11
Біологія
ІІІ
11
Біологія
І
Секція «Зологія, ботаніка»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Капелюха Анна
Олексіївна
Горовая Наталія
Миколаївна
Логовець Богдан
Владиславович
Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської
ради
Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Семенівської районної ради
Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради
Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
Василенко Руслан Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Ігоревич
Варвинської районної ради
Іващенко Богдан Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради
Володимирович
Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
Рябоконь Євгеній Варвинська районна гімназія Варвинської районної
Ігорович
ради
Шпак Ілля
Михайло- Коцюбинська гімназія Чернігівської
Миколайович
районної ради
Секція «Медицина»
1.
Гримчак Єгор
Валерійович
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
2.
Іваницька Юлія
Анатоліївна
11
Біологія
ІІ
9
Біологія
ІІІ
Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міської ради
Секція «Валеологія»
1.
Мосіч Марина
Олександрівна
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
23 Чернігівської міської ради
Секція «Психологія»
1.
2.
3.
4.
Бакланська Юлія
Сергіївна
Новгород-Сіверська державна гімназія імені
К.Д. Ушинського
9
Біологія
І
Данько Аліна
Олегівна
Кухаревич Анна
Володимирівна
Якимчук Альона
Олексіївна
Ліцей № 15 м. Чернігова
9
Біологія
ІІ
Ріпкинська гімназія Ріпкинської районної ради
10
Біологія
ІІІ
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
11
Історія України
ІІІ
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Ліцей № 15 м. Чернігова
11
Хімія
ІІ
10
Хімія
ІІІ
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
11
Хімія
ІІІ
Секція «Хімія»
1.
Шень Георгій
Юрійович
2.
Браточкін Олег
Віталійович
Галенко Вікторія
Володимирівна
3.
ВІДДІЛЕННЯ «ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК»
Секція «Екологія»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Каранда Лада
Ярославівна
Крилова Ольга
Валеріївна
Василенко Руслан
Ігоревич
Кузюра Анатолій
Анатолійович
Савченко Едуард
Миколайович
Скорина Юлія
Олегівна
Ліцей № 15 м. Чернігова
10
Біологія
ІІ
Деснянська гімназія Козелецької районної ради
10
Українська мова
ІІ
Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Варвинської районної ради
Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
Корюківської районної ради
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9
Прилуцької міської ради
11
Біологія
ІІІ
11
Українська мова
ІІІ
10
Біологія
ІІІ
10
Українська мова
ІІІ
Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»
1.
2.
3.
4.
5.
Манжула Тетяна
Костянтинівна
Навроцький Юрій
Олексійович
Федорок Яна
Анатоліївна
Жара Ірина
Ігорівна
Збань Максим
Вікторович
Ріпкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Ріпкинського району
Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 29 Чернігівської міської ради
Брусилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Чернігівської районної ради
11
Біологія
ІІ
11
Біологія
ІІ
11
Біологія
ІІ
11
Біологія
ІІІ
10
Біологія
ІІІ
6.
7.
Левченко Ілля
Костянтинович
Холод Оксана
Олексіївна
Семенівська гімназія № 2 Семенівської районної ради
10
Хімія
ІІІ
Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Варвинської районної ради
11
Хімія
ІІІ
11
Біологія
ІІ
10
Біологія
ІІІ
11
Біологія
ІІІ
10
Біологія
ІІ
11
Математика
ІІІ
10
Біологія
І
Секція «Агрономія»
1.
2.
Волгін Денис
Геннадійович
Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради
Чернігівської області при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя
Хлистун Віолетта Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
Василівна
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Секція «Ветеринарія та зоотехнія»
1.
Белашко Наталія
Олександрівна
Менська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
Т. Г. Швченка Менської районної ради
Секція «Лісознавство»
1.
2.
Анісовець
Кристина
Юріївна
Пархоменко
Дмитро
Олександрович
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Гончарівська гімназія Чернігівської районної ради
Секція «Селекція та генетика»
1.
Борисенко Марія
Вікторівна
Ліцей № 15 м. Чернігова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа