close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...ЗБОРІВ для формування нового складу громадської ради

код для вставкиСкачать
ПРОТОКОЛ
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ
для формування нового складу громадської ради
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
03.03.2015 року
ПРИСУТНІ
представники інститутів громадянського суспільства, які виявили бажання взяти
участь у формуванні нового складу громадської ради, а саме:
Бабич Василь Миколайович,
Макарчук Микола Володимирович,
Хлань Андрій Олександрович,
Чепік Василь Якович,
Ничипорчук Надія Тимофіївна,
Полосенко Ніна Сергіївна,
Мороз Ніна Миколаївна,
Сібірьова Лідія Василівна,
Халімончук Діна Вікторівна,
Налапко Ольга Вікторівна,
Головенко Тетяні Миколаївні,
Ніколайчук Олександр Володимирович,
Гришковець Світлана Василівна,
Невмержицька Надія Костянтинівна,
Іванушенко Олександр Миколайович,
Покальчук Юлія Петрівна,
Фіченя Людмила Володимирівна,
Єпифанович Ірина Петрівна,
Минюк Сергій Антонович,
Заруба Тамара Валентинівна,
Шепетько Петро Гаврилович,
Харчук Микола Васильович
ЗАПРОШЕНІ:
Невмержицький В.І. – голова Олевської РДА;
Ковальчук О.С. – керівника апарату РДА;
Халімончук Ю.В. – заступник голови Олевської районної ради;
Риндич Л.В. – голова громадської ради попередньої каденції;
Шапіро З.Г. – редактор газети «Зорі над Убортю».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про правову основу діяльності громадської ради.
2. Звіт голови ініціативної групи про підготовчу роботу щодо формування нового складу
громадської ради.
3. Установчі збори.
4. Звіт голови громадської ради про роботу громадської ради попередньої каденції.
5. Різне.
I-II. СЛУХАЛИ:
Завакевич В.Л., зав.сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату РДА.
Ознайомила з правовою основою діяльності громадської ради.
Ковальчука О.С., голову ініціативної групи з підготовки до проведення установчих зборів
для формування нового складу громадської ради.
Доповів про кількість поданих заяв та порядок проведення установчих зборів, зокрема
поінформував про те, що за відведений термін для прийому документів для участі в
установчих зборах з формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації
надійшло 27 заяв, з яких 13 – від організацій, представники яких працювали у громадській
раді протягом каденції 2013-2014 років. За результатами розгляду документів встановлено,
що подані документи відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від
03.11.2010р. No996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
III. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С. Запропонував обрати робочі органи установчих зборів.
ВИРІШИЛИ:
1. Головою установчих зборів обрати Мороз Н.М.;
2. Секретарем установчих зборів обрати Сібірьову Л.В.
3. Обрати лічильну комісію у складі: Хлань А.О., Невмержицька Н.К., Покальчук Ю.П.
Продовжили роботу по обранню нового складу громадської ради.
Мороз Н.М. запропонувала обрати голову громадської ради.
Виступили: Ніколайчук О.В., Макарчук М.В., Налапко О.В.
Внесено кандидатури Чепіка В.Я., Мороз Н.М.
Мороз Н.М. взяла самовідвід.
Поступила пропозиція голосувати. Голосувати вирішено відкрито.
Голосували «за»:
Чепіка В.Я. – 21 (одноголосно)
Вирішили: Головою громадської ради обрати Чепіка В.Я.
Запропоновано обрати заступника голови громадської ради.
Виступили: Покальчук Ю.П., Ніколайчук О.В., Халімончук Д.В.
Внесено кандидатури Сібірьової Л.В., Халімончук Д.В., Шепетька П.Г.
Голосували «за»:
Сібірьова Л.В. – 7
Халімончук Д.В. - 9
Шепетько П.Г. – 1
Вирішили: Заступником голови громадської ради обрати Халімончук Д.В.
Запропоновано обрати секретаря громадської ради.
Виступили: Макарчук М.В., Ніколайчук О.В.
Внесено кандидатури Покальчук Ю.П., Завакевич В.Л.
Голосували «за»:
Покальчук Ю.П. –
Завакевич В.Л. – 21 (одноголосно)
Вирішили: Секретарем громадської ради обрати Завакевич В.Л.
Слухали: Чепіка В.Я., голову громадської ради. Запропонував затвердити кількісний та
персональний склад нової громадської ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрання керівного складу громадської ради оформити протоколом лічильної комісії.
2. Утворити нову громадську раду при Олевській райдержадміністрації у складі 27 осіб або
всіх представників інститутів громадянського суспільства, які у відведений для подання
документів термін подали до ініціативної групи необхідні документи.
IV. СЛУХАЛИ:
Риндич Л.В., голову громадської ради попередньої каденції.
Прозвітувала про роботу громадської ради. Зазначила, що впродовж 2013/14 років було
проведено 7 засідань громадської ради, в ході яких піднято і розглянуто 21 важливе питання
життєдіяльності району. Подякувала представникам громадських організацій за роботу.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
V. СЛУХАЛИ:
Завакевич В.Л., зав.сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату РДА.
Запропонувала до розгляду перелік питань, які можуть бути включені до орієнтовного плану
роботи громадської ради на 2015 рік. Повідомила, що проект плану проведення консультацій
з громадськістю на 2015 рік оприлюднено на офіційному веб-сайті Олевської РДА.
Запропонувала доповнити його актуальними і слушними пропозиціями від громадських
організацій. Обговорення проекту триватиме протягом місяця.
Виступили:
Бабич В.М., Шепетько П.Г., Гришковець С.В., Ніколайчук О.В., Полосенко Н.С., Іванушенко
О.М., Чепік В.Я., Невмержицький В.І.
ВИРІШИЛИ:
1. Проект плану роботи громадської ради на 2015 рік прийняти за основу.
2. Доповнити План роботи громадської ради на 2015 рік пропозиціями від новобраного
активу громадськості до 03.04.2015 року.
Голова громадської ради
Секретар громадської ради
В.Я.Чепік
В.Л.Завакевич
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа