close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Гистидин және гистамин.
Олардың биологиялық рөлі.
Молекула құрамында бір немесе бірнеше аминтоптары бар карбон
және
дикарбон
қышқылдарының
туындылары,
аминкарбонды
қышқылдары немесе жай амин қышқылдары сияқты органикалық
қосылыстардың маңызды тобын құрайды.
Аминқышқылдары ақуыздар
бірліктер
немесе
«құрылыс
түзетін
құрылымдық, химиялық
кірпішіктері»
болып
табылады.
Аминқышқылдарының құрамында 16% азот бар, бұл басқаша екіншілік
тамақатану элементтері болып табылатын көміртектер мен майлардан
құралған негізгі химиялық айырмашылық. Амин қышқылдарының
организмдегі маңыздылығы ақуыздардың барлық өмірлік процестердегі
үлкен рөлімен анықталады. Ең ірі жануардан, ең кіші микробқа дейінгі
ағзалар ақуыздардан тұрады. Ақуыздардың неше түрлі формалары тірі
ағзадағы болып жатқан барлық процестерге қатысады. Адам денесінде
ақуыздардан бұлшықеттер, сіңірлер, барлық мүшелер және шаш,
тырнақтар қалыптасады; ақуыздар сұйықтықтар мен сүйектің құрамына
кіреді.Ағзадағы
барлық
процестерді
тездететін
және
реттейтін
ферменттер мен гормондар да ақуыздар болып табылады.
Олардың ағзадағы атқаратын ролін қарастыратын болсақ, адам
организмінде олардың көбісі бауырда синтезделеді. Алайда, олардың
кейбіреулері ағзада өздігінен синтезделе алмайды, сондықтан адам оны
тамақ
арқылы
қабылдау
керек.
Мұндай
алмастырылмаймын
аминқышқылдарына гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин,
фенилаланин, треонин, триптофан және валин жатады. Бауырда өздігінен
синтезделетін
аминқышқылдарына
аланин,
аргинин,
аспарагин,
аспарагин қышқылы, цитруллин, цистеин, гамма-аминомай қышқылы,
глютамин қышқылы, глютамин, глицин, орнитин, пролин, серин, таурин,
тирозин жатады.
Гистидин
мен
гистамин
амин
қышқылдарына
байланысты
қосылыстар болып келеді.
Гистидин — алмаспайтын аминқышқылы.
Түгелге
жуық белоктардан және
биологиялық
көптеген
белсенді пептидтерден табылады.
Гистаминнің қоры. Көп ферменттердің белсенді
өзегінің құраманы кіреді.
Гистидингетероциклды
кислота)
(L-α-амино-β-имидазолилпропионовая
альфа-амин
қышқыл.
20
протеиногенді
аминқышқылдардың бірі.
Физикалық қасиеті.
Гистидин суда ерігіш, этанолда аз ерігіш, ал эфирде мүлде ерімейді.
Химиялық қасиеті.
Гистидин-
альфа-аминқышқыл
болып
табылады,
молекула
құрамында имидазол қалдықтары бар әлсіз негізгі қасиет көрсетеді. Оны
сандық анықтауда түсті өнім түзу реакцияларын жүргізеді: биуретті
реакция және диазотталған сульфанилді қышқылмен (Паули реакциясы)
реакциясы.
Лизин
және
аргининмен
қоса
гистидин
негізгі
аминқышқылдардың тобын түзеді. Бұл топ түстіз кристаллдар түзеді.
Тағамдағы мөлшері.
Тунец, лосось, шошқа еті, қой еті, тауық еті, арахис, чечевица,
бидай, күріш сияқты тағамдар гистидинге бай болып келеді. Сонымен
қатар, гистидинді түрлі витаминді комплекстерге және басқа да
медикаменттерге қосымша зат ретінде қосады.
Организмдегі рөлі.
Көптеген ферменттердің активті орталықтарының құрамына кіреді.
Гистамин биосинтезінің алғашқа заты болып табылады. Жасушалардың
өсуі және қайта қалпына келуіне әсер етеді. Көп мөлшерде гемоглобинде
болады; ревматоидты артрит, аллергия, язва және анемия ауруларын
емдеуде қолданылады. Гистидиннің жетіспеушілігі есту қабілетінің
төмендеуіне әкеліп соғады.
Гистидин ауысуы.
Гистидаза ферментінің әсерінен бүйрек пен теріде гистидиннің ауысуы
жүреді. Және уроканин қышқылы түзіле жүреді, ол бауырда өз кезегінде
уроканиназа әсерінен имидазолонпропион қышқылына айналады.
Гистидиннің декарбоксильденуі физиологиялық жағынан маңызды
болып келеді. Себебі ол биологиялық активті зат- гистаминнің түзілуінің
көзі болып келеді.
Синтезі.
Гистидиннің биосинтезі 5-фосфорибозил-1-пирофосфат қосылысынан
АТФ-тің
аденин
сақинасы
мен
глутамин
азотының
фрагментінің
қолданылуымен жүреді.
Гистамин.
Гистамин — физиологиялық белсенді зат. Биогенді аминдерге жатады,
организмде гистидиннен жасалады. Гистамин өсіп келе жатқан тканьдерде
(эмбриондық, қайта өсіп келетін) көп түзіледі, көп мөлшерде мес
клеткаларда кездеседі. Гистамин қан иммунитетінің лимфокины болып
есептелінеді.
Аз
ғана
мөлшерде
организмге
тағаммен
кіреді.
Гистамин қан құрамында байламды түрде кездеседі. Гистамин үсақ,
тамырлар өткізгіштігін жақсартады және микроциркуляцияның реттелуіне
қатынасады,
асқазан
сөлінің
бөлінуіне
әсерін
тигізеді.
Гистамин медиатор есебінде аллергиялық реакцияға қатысады (есекжем,
Квинке ісігі, бронхының тарылуы).
Гистамин
Гистамин-
2-(4-имидазолил)этиламин, түссіз
кристалл,
су
мен
этанолда жақсы, ал эфир нашар ериді. Биогенді амин, аллергиялық
реакциялардың медиаторы, сонымен қатар, көптеген физиологиялық
процесстердің регуляторы болып табылады.
Қасиеті мен синтезі.
Медициналық қолданыс үшін препаратты гистидиннен немесе
синтетикалық жолмен алады.
Биосинтез және метаболизм.
Гистамин
биогенді
қосылыс
болып
табылады,
ол
аминқышқылын декарбоксилдеу кезінде организмде пайда болады.
гистидин
Гистамин рецептолары.
Организмде
спецификалық
гистамин
рецепторлар
табиғи
болады.
лиганда
болып
табылатын
Қазіргі
кезде
гистаминді
рецепторлардың үш топшаларын ажыратуға болады: Н1-, Н2- және Н3рецепторлары.
Түр
Локализация
Эффект
H1 рецепторы
Бұлшық ет, эндотелий,
орталық жүйке
жүйесі(постсинаптически
е)
Вазодилатация,
бронхоконстрикция,
эндотелий жасушаларының
қозғалысы.
H2 рецепторы
Париетальды жасуша
Асқазан сөлінің және
секрецияның стимуляциясы.
H3 рецепторы
Орталық иперифериялық Нейромедиаторлардың
жүйке
босатылуы.
жүйесі(пресинаптические)
Медицинада гистамин полиартрит, ревматизм кезінде қолданылады.
Оның аз мөлшері мигрень, бронхалы астма, крапивница, аллергиялық
ауруларда қолданылады.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа