close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

ОТЧЕТ ОАО ДЕЗ района Теплый Стан Профсоюзная;pdf

код для вставкиСкачать
Tarrakan masnikner himnarar uer` nvaumner,
xndirner heankarner
Davi Karaxanyan (tesakan baanmunq)
1. Mardkuyan aajna` grakanuyun, hamaan,
ArXiv , youtube
2. Gituyun` atomayin tesuyun, verluuyun sinez,
praktika, nor hin tesuyun, tarber ueri
nergoruyun
3. Fizika` modelner, idealakanaum, motavor havark,
sxalneri gnahatum, apumner
4. Qvantayin tesuyun` mikro- makro-kosmos, redingeri
katu, dasakan qvantayin nkaragruyun (aliqayin
mexanika Feynmani integral
5. Tarrakan masnikner` detektorner, dasakargum,
hamaauyun
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
Himnarar oxazdeuyunner
1. lektradinamika, nyuakan dater poxazdeuyun,
Feynmani diagramner
2. uyl oxazdeuyun, radioaktivuyun, mijukayin
jermamijukayin eakianer, neytrino
3. Ue oxazdeuyun, Ue oxazdeuyan
gorouyan heavoruyun, mijuki aser, hadronner
4. Gravitaia, Nyutoni Ayntayni tesuyuner,
kosmologia
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
Tarrakan masnikner
1. Masnikneri bazmazanuyun, qvantayin ver,
zuyguyun, hakamasnikner
2. Nyuakan dater (masnikner), oxazdeuyun,
heahar karazdu uer
3. Spin, Boze-Ayntayni Fermi-Diraki viakagruyun,
Paulii baaman skzbunq, atomi kauvaq, qimiakan
tarrer
4. Zangva, elativistik o-elativistik masnikner
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
Qvantayin elektradinamika
1. Elektrakan liqi pahpanuyun, U(1)- hamaauyun,
lokaluyan skzbunq (haraberakanuyan tesuyun
pataakanuyan skzbunq), tramaaakan dater,
¯ γ µ Dµ − m)ψ − 1 Fµν F µν , Dµ ≡ ∂µ + ieAµ ,
2. L = ψ(i
4
Fµν = ∂µ Aν − ∂ν Aµ
3. Feynmani diagramner, Boze hamaauyun, Kompton
fekt, lektroni
anomal magnisakan moment i
h
2
3
α
µtheor = µ0 1 + 2π
− 0, 32848 απ2 + 1, 184175 απ3 + . . . =
1, 001159652236(28)µ0 ,
µexp = 1, 0011596521869(41) × µ0 , Lmbi eum.
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
Hadronner
1. Mijuki kayunuyun, nuklonner, SU(2)-hamaauyun,
π -mezonneri triplet, SU(3)-hamaauyun,
Murray Gell Mann-i unapatik uin, mezonneri ktet
¯ 0 ) (3 ⊗ ¯
(K 0 , K + ), (π − , π 0 /η, π + ), (K − , K
3 = 8 ⊕ 1),
−
barionneri ktet (n, p), (Σ , Σ0 /Λ, Σ+), (Ξ− , Ξ0 ), spin 12
dekuplet (∆− , ∆0 , ∆+ , ∆++), (Σ∗− , Σ∗0 , Σ∗+ ), (Ξ∗− , Ξ∗0 ),
Ω− spin
3
2
2. Qvarkner (u, d, s, c, b, t), SU(6)- hamaauyun
3. Glyuonner, hadronneri angunuyun, konfaynmen,
asimptotik azatuyun
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
uyl (mijukayin) oxazdeuyun
1. Beta-trohum n0 → p + + e − + ν¯e ,
137 Cs → 137 Ba + e − + ν
¯e (β − -trohum),
55
56
22 Na → 22 Ne + e + + ν (β + -trohum),
e
11
10
22 Na + e − → 22 Ne + ν (lektroni klanum ).
e
11
10
ˆn · eˆνˆ, 10−5 /mp2 (mp - protoni
2. Fermii tesuyun, √GF2 pˆ
zangva),
3. P C -zuyguyan xaxtum, V − A tesuyun` L = √GF2 jˆw jˆw†
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
Standart Model
1. SU(2) × U(1) × SU(3)-hamaauyun` W +, W −, Z 0 , γ ,
g a.
2. Hamaauyan spontan xaxtum` uyl izospin I ×
uyl hiperliq Y → el. liq e , Higsi mexanizm`
LHiggs = (Dµ φ)+ (D µ φ) + mφ+ φ − λ(φ+ φ)2 ,
3. anr mijankyal bozonner W +, W − , Z 0 ,
dat mH ≈ 126 Gv/v2.
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
Higsi skalyar
himnarar uer
Qvantayin qromodinamika
1. Qvarkneri guyn - ue oxazdeuyan liq.
2. Kapi hastatuni me aeq - ue oxazdeuyan
himnakan xndir,
3. Konform hamaauyun, sqeyling, ΛQCD , rman
amplitudneri anomal aoakanuyunner
4. grit luvo tesuyunner, anayin modelner.
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
Qvantayin gravitaia
1. Qvantayin taramituyunner (masnikneri ketayin
bnuy), egularizaum, veranormavorum,
veranormavorvo tesuyunner.
2. Qvantayin gravitaiai xndirner
3. Lareri tesuyun, D -branneri tesuyun,
4. Ayntayni havasarman luumner oj tiezerqi hamar,
kosmologiakan tesuyunner, mu zangva, mu nergia,
kosmologiai kap nor fizikayi het, heankarner.
Davi Karaxanyan
Tarrakan modelner
himnarar uer
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа