close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Метричні

код для вставкиСкачать
Застосування подібності трикутників
Геометрія 8 клас
Підготувала:
Голуб Г.С.,учитель математики
Соколовобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Новосанжарської районної ради Полтавської області
Блог h t t p : / / g s g o l u b . e l i t n o . n e t
В
10
15
х
20-х
D
C
5 см
26 см
12 см
8 см
1,5 см
12 см
AB

AD
21
BC
,
10
DC

14
18
x
3
4  2 ,5
5
15

,
3
x
,
x
3

18
2


15
20  x
, x 
, x 
2 ,5
x  9.
3
3  2 ,5
1, 5
А
,15 x  10  20  x , 25 x  200 , x  8 .
18  2
x
x
9 см
12 см
, x  12 .
, x  5.
Доведення
1. ∆ACM∾ ∆DBM. Чому?
2.
CM
AM

BM
DM
, AM  BM  CM  DM
Задача. При перетині з діаметром кола, хорда
ділиться на відрізки завдовжки 3 см і 4 см, а
діаметр — у відношенні 1 : 3. Знайдіть радіус кола.
D
AK  BK  CK  DK , AK  x , BK  3 x ,
А
2
x

2
,
3 x  3  4,
AB  4  2  8 ( см ), R=8:2=4(см).
K
С
В
Пропорційність відрізків січних
Доведення
1. ∆AMD∾ ∆СMB. Чому?
2.
АM
СM

DM
,
А
В
М
D
AM  BM  CM  DM
BM
С
Практична робота
1. Накресліть коло. Позначте його центр та дві точки на ньому С і В.
Сполучить ці точки хордою.
2. Через точку В проведіть дотичну. Згадайте як це можна зробити.
3. Проведіть вписаний кут, що спирається на
хорду СВ. Позначте його вершину А.
4. Виміряйте транспортиром градусну міру
кута між хордою СВ і дотичною та градусну
міру вписаного кута А.
5. Запишіть висновок.
С
О
А
В
Пропорційність відрізків січної та
дотичної
М
В
Доведення
1. ∆AMС∾ ∆СMB. Чому?
2.
АМ
СМ

СM
BM
,
AM  BM  CM
О
2
А
С
Розв’язування задач
Задача. Січна, проведена з точки A, перетинає коло в точках B і C, причому
AB = 4 см, BC = 5 см. Знайдіть довжину відрізка дотичної, проведеної до
кола з точки A.
Розв'язання
AM
AM
2
 АC  АВ
2
 94
AM  6 см
В
А
С
О
М
Задачі
Із точки поза колом, віддаленої від найближчої
точки кола на 24 см, проведено дотичну до кола.
Знайдіть радіус кола, якщо відрізок дотичної дорівнює
36 см.
Домашня робота
1.
2
Література
1. Бабенко С. П. Усі уроки геометрії. 8 клас. — Х.:
Вид. група «Основа», 2008. — 352 с.— (Серія «12річна
школа»)
2.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа