close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АПАРАТНЕ Й ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерна мережа – це сукупність
комп’ютерів та інших пристроїв з
відповідним програмним забезпеченням,
з’єднаних каналами передавання даних.
Сервер – це ПК, який надає доступ до
власних ресурсів іншим ПК і керує
розподілом ресурсів.
Клієнт (робоча станція) – це ПК, які
користуються ресурсами серверів.
Класифікація комп’ютерних мереж
Комп’ютерні мережі
За
призначенням
Науководосліднецькі
Обчислювальні
Освітні
Інші
За правом
За видом
За розподілом
доступу
операційної
функцій між
до ресурсів
системи
комп’ютерами
Персональні
На основі
Windows
Корпоративні
На основі
Unix
Загального
На основі
використання
NetWare
Інші
Однорангові
За виділеним
сервером
За охопленням
територією
Локальні
Регіональні
Глобальні
Апаратне забезпечення мереж
Канал передавання даних – це середовище
передавання даних та обладнання, що
забезпечують передачу даних цими
середовищами.
Властивості каналу передавання даних:
 вид середовища передавання даних;
 швидкість передавання даних;
 максимальна відстань передавання даних без
підсилення сигналу.
Комунікаційні пристрої
Пристрої інфрачервоного зв’язку або
адаптери бездротових мереж – використовуються у бездротових мережах для передачі
даних;
 Концентратор (свіч) – пересилає дані, що
надійшли одним із каналів зв’язку, до кожного з приєднаних каналів;
 Комутатор – спрямовує дані тільки до одного
каналу, визначаючи маршрут, за яким потрібно
переслати дані.
У бездротових мережах роль комутатора виконує
точка доступу.

Комунікаційні пристрої
Повторювач – підсилює сигнали при
пересиланні даних на значні відстані;


Міст – з’єднує кілька мереж в одну,
пересилає дані з однієї мережі в
іншу;
Маршрутизатор – визначає маршрути
передавання даних і пересилає дані;

Мережні протоколи
Мережний протокол – це набір правил, за якими
здійснюється обмін даними між пристроями
комп’ютерних мереж.
Більшість сучасних комп’ютерних мереж здійснюють
передавання даних на основі Протоколу TCP/IP.
Протокол ТСР – це правила розбиття даних на
пакети, їх доставка до адресата й об’єднання
пакетів в єдине ціле.
Протокол IP – це пересилання пакетів між ПК, які
можуть мати різну архітектуру, різні ОС та входити
до різних мереж.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа