close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Запити в
Access
2007
Запити в базі даних
Запити використовуються для перегляду, зміни й
аналізу даних різними способами.
Основні операції з використанням запитів:
 Створення нових таблиць на основі аналізу даних в
уже існуючих таблицях БД;
 Обчислення узагальнених даних (суми, min, max)
для заданих полів;
 Знаходження значень нових властивостей,
використовуючи дані з різних таблиць або запитів;
 Внесення змін в уже існуючі таблиці.
Запити в базах даних
За допомогою запиту можна:
 поставити просте питання;
 виконати розрахунки;
 об’єднати дані з різних таблиць;
 додати, змінити чи видалити дані таблиці.
Запити, які використовуються для отримання
даних із таблиць або здійснення розрахунків,
називаються вибірковими запитами.
Запити, які додають, змінюють або видаляють
дані, називаються запитами на змінення.
Типи запитів в базі даних

Запити на вибірку даних – запити, з використанням яких на
основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які
відповідають певним умовам;

Перехресні запити – запити, у яких на першому етапі
здійснюється узагальнення даних, а на другому групування
цих даних;

Запити на внесення змін – запити, використовуючи які,
користувач може змінювати значення в полях певних
записів, створювати нові записи або видаляти існуючі;

Запити з параметрами – запити, після запуску на
виконання яких користувач має ввести значення певних
параметрів, за якими буде здійснено опрацювання даних.
Вирази в запитах
У запитах для запису умов відбору даних або для
виконання дій над даними використовують вирази.
Вирази можуть містити:
o
Константи – незмінні значення, наприклад фрагменту
тексту або число;
o
Круглі дужки – для встановлення пріоритету операцій у
виразі;
o
Ідентифікатори – імена полів таблиць та елементів
керування у формах і звітах.
Вирази в запитах
o
o
Оператори – послідовність символів для позначення операцій;
Оператори розрізняють:
 Арифметичні;
 Порівняння;
 Логічні;
 Об’єднання;
 Специфічні.
Функції – аналогічні за призначенням і використанням функцій
в Excel 2007;
Категорії функцій:
 Математичні;
 Фінансові;
 Перетворення;
 Масиви.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа