close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТОТОЖНІ ВИРАЗИ.
ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ВИРАЗІВ. ТОТОЖНОСТІ
Робота з випереджальним домашнім
завданням
3
7
 4, 9  4, 9  6
12
5 
 7
4, 9   3
6

12 
 12
5
12
Спільне
1) відповіді у виразах
(49);
Різне
1) порядок виконання
дій;
2) складаються з одних і 2) кількість дій;
тих самих чисел ;
3) складність обчислень
5 
 7
; 4, 9; 6
3

12
12


3) умова зв’язана з
розподільною
властивістю множення
відносно додавання
Виконання письмових вправ
1. Спростіть вираз та знайдіть його значення:
a 3
0, 7  a  10   a  5
 2, 5 b   11  1, 5 b   b
b  0, 2
2 x  3 1  y   4 y
x  2
5   4 x  0, 6   17, 5 x 
1
y5
x  0, 8
4
25 x  4 5 x  3 y   2 5  3 x  y 
x   7, 6
y  0, 76
2. Ширина прямокутника а см, а довжина на 3
см більша. Запишіть у вигляді виразу периметр
прямокутника. Знайдіть значення цього виразу,
якщо а = 0,02 м.
3. Перший лижник пробіг а м, другий — на b м
менше, а третій 1,2 км. На скільки метрів
менше пробіг другий лижник, ніж перший і
третій разом? Запишіть відповідний вираз зі
змінними. Обчисліть значення цього виразу,
якщо a = 1100 (м), b = 300 (м).
4. З міста А в місто В виїхав мотоцикліст і
рухався зі швидкістю 54 км/год. Через 0,5 год
назустріч йому з міста В виїхав автомобіль і,
проїхавши t год, зустрів мотоцикліста.
Запишіть у вигляді виразу відстань між
містами, якщо швидкість автомобіля 72
км/год. Обчисліть значення цього виразу, якщо t
= 3.
№ 5*. Двозначне число, яке має a десятків
та b одиниць, позначають через a b
(позиційний запис числа). Отже, ab  1 0 a  b .
Запишіть у вигляді виразу a b  b a , і
спростіть його.
Домашнє завдання
№ 1. Спростіть вираз та запишіть його
значення
6  3  2a  4   8a
3  a  6    a  3b   4 b
a  1
b  3
a 3
№ 2. Складіть вираз за умовою задачі та знайдіть
його значення при заданих значеннях змінних:
1) Один робітник виготовляє за годину с деталей, а
другий — на дві деталі менше. Скільки деталей
виготовлять обидва робітники за 8 год. Обчисліть
при с = 10.
2) На одній полиці стоїть х книжок. книжок, на
другій — удвічі більше. З першої полиці забрали 10
книжок, а на другу поставили 3 книжки. Якою стала
загальна кількість книжок на полицях? Обчисліть
при х = 21. Чи можна обчислити при х = 9.
№ 3. Випереджальне домашнє завдання.
Спростіть вирази, виконавши тотожні
перетворення:
x  y  2  3y
y  x  3  2 x
Порівняйте дані й здобуті вирази. Що можна
сказати, виходячи з цього, про дані два вирази?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа