close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Звіт декана
факультету економіки і права,
к.е.н., доцента
Сєрікової Т. М.
за 2010-2015 роки
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Сайт факультету
економіки і права
http://www.ep.kharkov.ua
E-mail:
[email protected]
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Перелік
напрямів підготовки і спеціальностей за якими здійснюється
підготовка фахівців на факультеті економіки і права
ліцензія № 458586 від 28.07.2014
Код і назва напряму
підготовки ОКР
«бакалавр»
Ліцензований
обсяг
Код і назва
спеціальності ОКР
«магістр»
Ліцензований обсяг
6.030504 «Економіка
підприємства»
125
8.03050401 «Економіка
підприємства (за видами
економічної діяльності)
125
6.030505 «Управління
персоналом та
економіка праці»
100
8.03050501 «Управління
персоналом та економіка
праці»
75
-
-
8.15010008 «Публічне
адміністрування»
50
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Конкурсні показники прийому на факультеті економіки і права
Показник
Рік
2010
2011
2012
Напрям підготовки «Економіка підприємства»
2013
2014
Подано заяв
662
680
1118
1104
883
Кількість зарахованих,
в т.ч. медалістів
66
13
71
14
86
16
113
38
67
17
Обсяг державного замовлення
40
35
43
40
40
16,55
19,4
26
27,6
22,08
Конкурс
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Конкурсні показники прийому на факультеті економіки і права
Напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці»
Подано заяв
495
610
852
844
661
Кількість зарахованих,
в т.ч. медалістів
54
3
53
3
77
8
63
10
46
10
Обсяг державного замовлення
20
25
30
20
20
24,75
24,4
28,4
42,2
33,05
Конкурс
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Конкурсні показники прийому на факультеті економіки і права
Спеціальність «Публічне адміністрування»
Рік
Показник
2012
2013
2014
Подано заяв
18
19
16
Кількість зарахованих,
в т.ч. медалістів
13
1
15
2
11
2
Обсяг державного замовлення
5
4
-
3,6
4,75
-
Конкурс
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Кількість навчальних закладів,
з якими була проведена профорієнтаційна робота
викладачами факультету економіки і права період 2011-2015 рр.
Назва
кафедри
Економіки підприємства і
менеджменту
Управління персоналом і
економіки праці
Соціології та психології
управління
2011-2012
Навчальний рік
2012-2013
2013-2014
Разом по кафедрам
2014-2015
20
17
7
2
46
7
7
6
14
34
7
7
14
6
34
2
2
3
5
12
3
2
4
1
10
39
35
34
28
136
Державного управління,
публічного
адміністрування та
регіональної економіки
Правового регулювання
економіки
Разом по факультету
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Кількість угод з загальноосвітніми закладами
факультету економіки і права період 2011-2015 рр.
Назва
кафедри
Економіки підприємства і
менеджменту
Управління персоналом і
економіки праці
Соціології та психології
управління
2011-2012
Навчальний рік
2012-2013
2013-2014
Разом по кафедрам
2014-2015
1
4
3
2
10
1
1
2
6
10
1
1
2
5
9
2
2
3
5
12
Державного управління,
публічного
адміністрування та
регіональної економіки
Правового регулювання
економіки
Разом по факультету
1
5
8
11
1
18
42
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Структура
контингенту студентів факультету економіки і права за 2009 -2014 н.р.*
Роки
Бюджетна форма
Контрактна форма
Іноземні студенти
осіб
%
осіб
%
осіб
%
2009
333
29,6
717
63,73
75
6,67
2010
333
30,75
685
63,25
65
6,00
2011
321
34,74
537
58,12
66
7,14
2012
375
37,39
540
53,84
88
8,77
2013
388
42,45
451
49,34
75
8,21
2014
349
38,95
476
53,13
71
7,92
*Дані на 1 січня відповідного року
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Динаміка
розподілу іноземних студентів по факультету економіки і права за 2010-2015 рр.
Спеціальність
(включно
напрям
підготовки)
Економіка
підприємства
Управління
персоналом
та економіка
праці
Публічне
адмініструван
ня
Разом по
факультету
2010-2011
Навчальний рік
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
49
64
52
46
32
15
23
24
24
20
-
-
-
1
1
64
87
76
71
53
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Динаміка
випускників факультету економіки і права за 2010-2015 рр.
Випускники
Бакалаври
Магістри
Напрям
підготовки/
спеціальність
Навчальний рік
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
6.030504
97+2ін
121
105+3ін
67+9ін
-
6.030505
74+4ін
78
71+3ін
47+4ін
-
8.03050401
-
95+4ін
73+1ін
87+6ін
74+2ін
8.03050501
-
67+2ін
61+4ін
57+1ін
53+1ін
8.15010008
-
-
-
13
15+1ін
171+6ін
361+6ін
310+11ін
271+20ін
142+4ін
Всього по факультету
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Динаміка
відрахованих студентів факультету економіки і права за 2011-2015 рр.
(без відрахування у зв'язку з закінченням навчання)
Відраховано
Навчальні роки
всього
в т.ч. за
академічну
неуспішність
в т.ч. за власним
бажанням
2011/2012
55
11
43
2012/2013
56
9
37
2013/2014
55
15
36
2014/2015
10
-
7
Разом по
176
35
123
факультету
*- рік ще не
закінчився
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Якісний склад викладачів
факультету економіки і права
2010
Звання, посада
осіб
2011
%
осіб
2012
%
осіб
2013
%
осіб
2014
%
осіб
%
Загальна
кількість
викладачів,
з них:
74
к.е.н.
40
54
50
60,2
57
64,7
51
58,6
56
69,1
доцентів
20
27
31
37,3
40
45,5
33
37,9
35
43,2
д.е.н.
5
6,8
7
8,4
9
10,3
10
11,5
9
11,1
професорів
6
8,1
8
9,6
10
11,3
11
12,6
11
13,6
ст. викладач
2
2,7
2
2,4
3
3,4
4
5,7
8
9,9
83
88
87
81
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Динаміка змін якісного складу викладачів факультету, %
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Динаміка захисту кандидатських, докторських дисертацій
викладачами факультету економіки і права
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Електронний мультимедійний комплекс з дисципліни «Економіка підприємства»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Методичні розробки викладачів факультету економіки і права
за 2010-2014 роки
292.8
300
250
200
136.75
79.25
150
78
100
50
68.25
29
28
97
43
0
24
Обсяг, ум.-друк.арк.
2010
2011
Кількість
2012
2013
2014
Кількість
Обсяг, ум.-друк.арк.
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Стан
персональних навчальних систем кафедр факультету економіки і права
(за даними кафедр станом на 13.03.2015 р.)
100%
75%
50%
Менше
50%
Кількість
дисциплін, за
якими не
розміщено
ПНС
30
3
13
7
7
3
41
41
10
23
3
5
-
33
33
4
17
7
5
-
Державного
управління,
публічного
адміністрування та
рег. економіки
34
34
25
6
-
3
-
Правового
регулювання
економіки
25
20
5
12
2
1
5
Назва кафедри
Економіка
підприємства та
менеджменту
Управління
персоналом та
економіки праці
Соціології та
психології
управління
Кількість
дисциплін за
учбовим
навантаженням
Кількість
дисциплін, за
якими
розміщено
ПНС
33
Стан наповненості ПНС
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Інформація
про проходження підвищення кваліфікації викладачами факультету економіки і права
Напрями підвищення кваліфікації
Назва кафедри
Економіки
підприємства
та
менеджменту
Управління
персоналом
та
економіки праці
Соціології
та
психології
управління
Державного
управління,
публічного
адміністрування
та
регіональної
економіки
Правового
регулювання
економіки
Разом:
Чисельність
викладачів
Разом по
кафедрам
Розробка
персональних
навчальних систем
Застосування
пакетів
в програмі для
створення аудіо–
відео
навчальних
методичних
розробок
Методика
викладання
економічних
дисциплін
англійською
мовою
Технологічні
розробки
електронних
видань
18
5
2
-
25
10
-
12
5
14
9
ВЕС
Чисел.,
осіб
%
1
2
10
55,6
-
1
3
14
56
-
1
1
-
7
58,3
8
-
-
2
5
15
107
2
-
-
-
-
2
22,2
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Інформація
про підвищення кваліфікації викладачів факультету економіки і права
в 2014/2015 навчальному році
Кафедра
Економіки
підприємства та
менеджменту
Управління
персоналом та
економіки праці
Соціології
та
психології
управління
Державного
управління,
публічного
адміністрування
та регіональної
економіки
Правового
регулювання
економіки
Разом:
Розробка
персональних
систем
Методика
викладання
економічних дисциплін
англійською мовою
Застосування пакетів
в програмі для
створення аудіо–відео
навчальних
методичних розробок
Технологічні
розробки
електронних
видань
2
1
-
-
2
5
3
-
-
-
1
4
-
-
2
-
-
2
1
-
1
-
1
2
-
1
-
1
-
2
6
2
3
1
4
16
ВЕС
Разом
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Студенти,
що склали іспит з іноземної мови
за рівнями ВЕС за 2011-2014 роки
Роки
2011
2012
2013
2014
Preliminary
1
5
6
4
Vantage
5
5
1
2
Разом по факультету
6
10
7
6
Рівень
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Перелік
науково-дослідних робіт, які виконувалися кафедрами факультету економіки і права
•держбюджетні теми
№
з/п
Назва
кафедри
Керівник
теми
Назва роботи
Рік
Сума,
тис.
грн.
1
Соціології та
психології
управління
Дороніна М.С.
Теоретичні та методологічні засади розвитку управління 2007
поведінкою виробничої організації, № 55/05-07
60
2
Соціології та
психології
управління
Дороніна М.С.
Управління формуванням і розвитком професійної
компетентності фахівців економічних спеціальностей в
умовах неперервної освіти, №55/2011-2013
2011
67
3
Соціології та
психології
управління
Дороніна М.С.
Управління формуванням і розвитком професійної
компетентності фахівців економічних спеціальностей в
умовах неперервної освіти, №55/2011-2013
2012
70
4
Управління
персоналом та
економіки праці
Назарова Г.В.
Інформаційно-комунікативне забезпечення формування 2012
професійних компетенцій у вищій школі 42/2012-2013
80
5
Соціології та
психології
управління
Дороніна М.С.
Управління формуванням і розвитком професійної
компетентності фахівців економічних спеціальностей в
умовах неперервної освіти, №55/2011-2013
2013
70
6
Управління
персоналом та
економіки праці
Назарова Г.В.
Інформаційно-комунікативне забезпечення формування 2013
професійних компетенцій у вищій школі 42/2012-2013
80
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Обсяг госпдоговірної тематики
на випускаючих кафедрах факультету економіки і права за 2011-2015 рр.
Кафедра
Керівник
Управління персоналом та Назарова Г.В.
економіка праці
Єрмоленко О.А.
Соціології та психології
Ковальова В.І.
управління
Лугова В.М.
Тютлікова В.В.
Михайленко Д.Г.
Полубєдова А.О.
Економіки підприємства та Афанасьєв М.В.
менеджменту
Гонтарєва І.В.
Шиян Д.В.
Державного управління,
Гавкалова Н.Л.
публічного
адміністрування та
регіональної економіки
Всього по факультету
2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.,
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
44,0
24,0
27,2
14,37
5,0
5,0
8,0
7,5
7,5
15,0
10,0
7,5
5,0
5,0
150,0
50,34
10
15,0
7,5
65,7
-
57,0
47,5
94,34
100,5
181,87
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Динаміка
наукових видань кафедр факультету економіки і права, дані по яких занесені до
репозитарію університету, за 2013-2014 роки
Кафедра
Методичні
матеріали
Монографії
Навчальні
видання
Статті
Наукові
роботи
студентів
Матеріали
конференцій
Разом
Зростання
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
на
20.02.
2014
на
20.02.
2015
+
Економіки
підприємства
та менеджменту
8
22
5
5
2
4
36
59
66
237
-
-
117
327
210
280
Управління
персоналом та
економіки праці
14
26
-
-
-
-
13
18
64
157
1
1
92
202
110
220
Соціології та
психології
управління
Державного
управління,
публічного
адміністрування та
регіональної
економіки
Правового
регулювання
економіки
Разом по
факультету
4
7
1
1
3
3
22
36
14
37
3
3
47
87
40
185
23
45
-
-
1
1
7
10
16
34
-
47
90
43
191
1
12
-
-
-
-
6
6
-
-
51
51
58
69
11
12
50
112
6
6
6
8
84
129
160
465
55
55
361
775
414
215
%
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Науково-видавнича робота викладачів кафедр
факультету економіки і права за 2010-2014 роки
Навчальне
видання
2010
2011
2012
2013
2014
Разом
Підручники
4
2
0
1
1
8
Посібники
4
11
8
7
0
30
Монографії
17
21
28
10
18
94
Публікації:
cтатті
тези
доповідей
SCOPUS*
164
82
82
192
129
63
207
98
109
227
95
132
372
236
136
1162
640
522
Разом
189
11
226
243
* - загальна кількість по кафедрах факультету
245
391
1294
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Результати участі студентів факультету економіки і права у олімпіадах і конкурсах
наукових робіт у 2010-2014 рр.
Вид Регіональні конкурси
конкурсу
(чол.)
Всеукраїнські
конкурси
(чол.)
2010
2 – 2 місце
1 – 3 місце
Всеукраїнські
олімпіади
(чол.)
Всього по
факультету, (чол.)
Рік
2011
2012
1 –3 місце
1 – 1 місце
1 – 3 місце
2013
2 – 1 місце
2 – 2 місце
2 – 3 місце
2 – 2 місце
2 – 3 місце
2014
Всього по
факультету
7
1 – 1 місце
2 – 2 місце
12
3
2
2
1
1
2
1
– 2 місце
– 1 місце
– 2 місце
– 3 місце
– 2 місце
– 3 місце
2
7
13
3
9
28
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Доповідь завершено,
дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа