close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Організаційнометодичні вказівки з
організації
харчування учнів
у ЗНЗ
Аналіз та розгляд питання:
Річний план роботи
 Накази
 Графіки
 Журнали
 Засідання ради школи
 Засідання педагогічної ради
 Документи шкільної їдальні

Накази:
“Про організацію харчування учнів 1-11
класів у 201_/201_н.р.”;
 “Про
організацію
безкоштовного
харчування
учнів
1-4
класів
та
пільгового контингенту”;
 “Про призначення відповідального за
організацію та облік безкоштовного
харчування”;
 “Про затвердження списку дітей, які
потребують дієтичного харчування”.

Графіки:
харчування учнів у шкільній їдальні
(розробляється відповідно до розділу
10 ДСанПіН 5.5.2.008-01);
 чергування вчителів у їдальні під час
прийому їжі дітьми.

Увага!
На графіках обов’язково повинен
стояти підпис керівника закладу,
дата затвердження та печатка.
Журнали

Увага!
Повинна бути відповідність обліку
відсутніх
учнів
на
предметних
сторінках класного журналу, журналу
обліку відсутніх по школі та звіту
відповідального за організацію і облік
безкоштовного харчування.
Журнал щоденного обліку харчування
учнів ЗНЗ
Клас
Дата
Без пільг
1-а
1-б
2-а
3-а
4-а
Разом
5-а
7-а
10-а
Разом
Пільговики
Дата
ГПД
Без пільг
Пільговики
ГПД
Склад бракеражної комісії
Завідувач виробництва (кухар)
 Медичний працівник
 Представник адміністрації
 Представник батьківської
громадськості

Директор
Лікар або
медична
сестра
Учні
Комісія
громадського
контролю з
організації
харчування
Представники
батьківської
громадськості
Класні
керівники
Психолог або
соціальний
педагог
Комісія з громадського контролю
за якістю здійснює:
Контроль за
організацією
повноцінного
збалансованого
харчування
Контроль за роботою
харчоблоку
Контроль за
організацією
постачання продуктів
Контроль за організацією повноцінного
збалансованого харчування:
Використання
продуктів
Виявлення, облік і
забезпечення
харчуванням дітей,
які потребують
дієтичного
харчування
Складання меню
відповідно до
рецептури страв
Фізіологічна
повноцінність
харчування
Правильність
виписки продуктів
Контроль за
місячним набором
продуктів і
розрахунком їх
хімічного складу
Контроль за роботою харчоблоку:
Правильність
закладки продуктів,
їх кулінарна обробка і
вихід страв
Якість продуктів, які
поступають для
приготування їжі
Ведення документації
Санітарний стан
харчоблоку
Проведення Світамінізації їжі, наявність
необхідного обладнання
на харчоблоці
Контроль за організацією постачання
продуктів:
Своєчасна подача
заявки на продукти та
її задоволення
Стан постачання
продуктів, їх якість та
асортимент
,
Документи шкільної їдальні:
Технологічні карти
 Накладні на поставку продуктів
харчування
 Журнал бракеражу сирої та
готової продукції
 Журнал проведення додаткової
вітамінізації
 Щоденні добові проби страв

Документи шкільної їдальні:
Журнал обліку виконання норм
харчування
 Примірне двотижневе меню
 Щоденне меню
 Списки дітей, які потребують
дієтичного харчування
 Книга (папка) заявок на
продукти

Документи шкільної їдальні:
Журнал інструктажу з техніки
безпеки
 Журнал
здоров'я працівників
їдальні

1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа